ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |Vielser i Gjerpen kirke

1823 - 1829


Avskrift G.S.

Oppdatert 27.05.2021

Søk på denne siden: [Control] + f


Andre vielser i Gjerpen:
| 1681 - 1746 | 1747 - 1795 | 1796 - 1814 |
| 1810 - 1823 | 1823 - 1829 | 1829 - 1834 | 1834 - 1857 | 1857 - 1871 | 1872 - 1885 | 1886 - 1895 | 1896 - 1904 |
| 1905 - 1913 KLB | 1914 - 1919 KLB | 1920 - 1931 KLB |
Borgestad:
| 1920-1929 |9/12-1823
Jacob Grubbe Ottesen, uk., Skibscapitain, Osebakken, 38.
Frederikke Sophie Aall, Jomfrue, Borrestad, 23.
Forlovere: Jacob Aall, Senior, Løvenskiold, Søe Lieutenant.

12/12-1823
Peder Olsen Holm, uk., 23.
Kirsten Maria Sondersd., under Løberg, 23.
Forlovere: Gregorius Danielsen Jønnevald, Ole Jensen Berreberg.

23/1-1824
Niels Andersen Aarhuus, Enkem., 38.
Anne Kirstine Madsd., Enke under Grinie, 49.
Forlovere: Klokker Lund, Jacob Jensen Gulseth.

20/4-1824
Christian Nielsen, uk., Skrædder, 31 under Tufte.
Margrete Andersd., p., 29, Tjenende paa Øvre Semb.
Forlovere: Gregorius Danielsen Lund, Halvor Olsen Hobæk.
Brudgommen døbt i "Hivmud"? 5/8-1793.

20/4-1824
Niels Torbjørnsen Marker, uk., 27.
Berte Torbjørnsd. Løberg, 23.
Forlovere: Thor Olsen Løberg, Hans Jacobsen Bommen.

3/6-1824
Christen Olsen under Sølie, uk., 32.
Ingeborg Andersd. Borge, p., 28.
Forlovere: Halvor Halvorsen, Ole Andersen, Oseb.

3/6-1824
Peder Hansen under Meen, uk., 27.
Giertrud Olsd. Løkenberg, p., 37.
Forlovere: Amun Pedersen Eegaasen, Hans Nyegaard.

7/6-1824
Hans Christophersen Hougerød, Enkem., 60.
Marthe Østend. Bøerønningen, Enke, 58.
Forlovere: Jacob Larsen Smed, Østen Aslaksen Venstøb.

7/6-1824
Niels Børresen Semb, uk., 30.
Inger Ellefsd. af Bamble, p., 25.
Forlovere: Kittil Gulseth, Jørgen Semb.
Bruden fød i Bamble, dbt. 10/2-1798.

10/6-1824
Lars Jessesen, uk., Br.kl., 30 aar.
Karen Zachariasd. Slettene under Fossum, p., 24.
Forlovere: Halvor Jessesen Meen, Peder Isaksen Semb.

26/6-1824
Ole Halvorsen, Osebakken, uk., Søemand, 47.
Johanne Marie Christensd., Lille Mela, p., 37.
Forlovere: Gunder Isaksen Skougen, Engebret Andersen Borge.
Bruden dbt. i Porsgrund.

15/7-1824
Hans Hansen, uk., Hyttedreng ved Fossum, 22.
Kirsten Olsd. Myren, p., 22.
Forlovere: Anders Olsen Br.kl., Anders Olsen Usterud.

20/7-1824
Hans Olsen, Brekkej., uk., 22.
Karen Olsd., Fossum, p., 26.
Forlovere: Harald Rasmussen, Brekkej., Ole Hansen Limie.

23/7-1824
Isak Larsen Bøe i Luxefield, uk., 38.
Kari Olsd., Gaasehølen under Aas, p., 30.
Forlovere: Gulbrand Larsen Fieldet, Isak Andersen Fieldet.

20/8-1824
Ole Nielsen Berg, uk., 23.
Anne Aslaksd. Berg, p., 27.
Forlovere: Isak Berg, Johannes Gundersen Kiær.

27/8-1824
Rønnik Christensen Vassend under Moe, uk., 24.
Marte Margrete Andersd., under Foss, p., 20.
Forlovere: Lars Moe, Tov Flaten.

3/9-1824
Hans Larsen Aas, uk., 27.
Mari Evensd. Bøhle, p., 25.
Forlovere: Engebret Bøhle, Halvor Bøhle.

4/9-1824
Lars Ellingsen Høimyr, uk., 32.
Inger Karine Nielsd. Semb, p., 23.
Forlovere: Gregorius Lund, Halvor Nielsen Semb.

16/9-1824
Knud Christensen, Fossum, uk., 21.
Maren Zachariasd. Slettene under Aas, p., 30.
Forlovere: Hans Jørgen Jørgensen, Fossum, Jacob Jacobsen, Fossum.

23/9-1824.
Erik Isaksen, S. Løberg, uk., 29.
Berte Larsd. Skyer, p., 35.
Forlovere: Niels Johnsen Løberg, Isak Larsen Skyer.

30/9-1824
Hans Andersen Otterholt, uk., 31.
Thore Larsd., Steensaasen, p., 32.
Forlovere: Ole Otterholt, Jacob Larsen Smed.

7/10-1824
Jan Henriksen Doxrød, uk., 23.
Ingeborg Larsd. Kolkinn, p., 22.
Forlovere: Halvor Poulsen Doxrød, Christen Mikkelsen Doxrød.

7/10-1824
Niels Rasmussen Berreberg, uk., 27.
Karen Clausd. Hoppestad, p., 26?
Forlovere: Mads Madsen Fossum, Mons Hoppestad.

7/10-1824
Christen Nielsen under Bøe, uk., 24.
Hedevig Engebretsd., Enke, 42.
Forlovere: Anders Johannesen Bøe, Jacob Larsen Smed.

8/10-1824
Isak Larsen Riis, uk., 29.
Karen Kirstine Hansd. af Eidanger, p.
Forlovere: Kittil Riis, Anders Jacobsen Sølie.

14/10-1824
Peder Aslaksen Stulen (Ophoug), uk., 36.
Berthe Pedersd., Tjenende paa Foss, p., 20.
Forlovere: Hans Larsen Aas, Jens Isaksen Foss.
Bruden fød og døbt i Porsgrund.

22/10-1824
Jens Nielsen af Skien, uk., Søemand, 24.
Anne Karine Johnsd. af Solum, Tienede paa S. Mela, p., 23.
Forlovere: John Halvorsen af Skien, Niels(?) Jensen ibid.

9/11-1824
Ingvald Johnsen Solverud af Slemdal, uk., Jæger, 26.
Margrete Halvorsd., Ekornrød, Enke, 32.
Forlovere: Christen Ekornrød, Erik Olsen Skomager.

10/11-1824.
Johannes Nielsen, uk., Skolelærer paa Oseb., 28.
Karen Kirstine Aslaksd. fv. Fossum, p., 27.
Forlovere: Ole Viarsen, Hans Nielsen Lie.

11/11-1824
John Halvorsen af Skien, uk., 26.
Karen Larsd. Aas, p., 32.
Forlovere: Niels Hansen Møller, Halvor Isaksen N. Aas.

12/11-1824
Anders Tollefsen under Meen, uk., 24.
Anne Elisabeth Iversd., Grunderød, p., 26.
Forlovere: Niels Pedersen Grunderød, Hans Jacobsen Nygaard.

18/11-1824
Ole Knudsen under Borrestad, Enkem., 28.
Ellen Margrete Christophersd. Mela, p., 21.
Forlovere: Christen Holmen, Gunder Holmen.

18/11-1824
Lars Larsen fv. Fossum, uk., 23.
Amborg Sivertsd. Tienende paa Mela, p., 23.
Forlovere: Johannes Engebretsen, Fossum, Ole Christiansen, Fossum.

25/11-1824
Niels Nielsen Lie, Osebakken, Søemand, 32. F: Niels Hansen Riis.
Grethe Nielsd., p., 26. F: Niels Larsen Lie.
Forlovere: Tron Aanesen Oseb., Jens Meier, Oseb.

2/12-1824
Torger Olsen af Porsgrund, Søemand, 24. F: Ole. (Det står ikke mer).
Maren Thorsd., atter Porsgrund, p., 27. F: Thord. (Det står ikke mer).
Forlovere: Christen Johnsen, Porsgrund, Haagen Jensen ib. (altså: også fra Porsgrunn).

28/12-1824
Christen Christiansen, enkem. under Aarhuus, 44. F: Christian Larsen.
Inger Margrethe Nielsd. Holm, p., 27. F: Niels Gundersen.
Forlovere: Christopher Holm, Ole Fossum.

28/12-1824
Niels Hansen, Bratsb.kl., Enkem., 40. F: Hans Olsen.
Magnild Nielsd., Br.kl., Enke, 36. F: Niels Olsen.
Forlovere: Anders Isaksen, Br.kl., Gunder Halvorsen, Br.kl.

28/12-1824
Hans Christensen, Vasenden (Moe), uk., 21. F: Christen Hansen.
Aslaug Andersd., p., 25. F: Anders Eriksen.
Forlovere: Ole Eriksrød, Torkel Johnsen Foss.

28/12-1824
Isak Halvorsen, Kaasa under Dyrkold, uk, 22. F: Halvor Jansen.
Torberg Gundersd. Furuvald, p., 20. F: Gunder Monsen.
Forlovere: Halvor Isaksen Foss, Frans Gløsmyhr.

4/2-1825
Jacob Hansen, Oseb., uk., 27. F: Hans Olsen.
Anne Margrethe Solvesd., Gaarden Kier, 25, p. F: Solve Larsen.
Forlovere: Jens Gundersen, Oseb., Lars Eliasen, Br.kl.

3/3-1825
Christian Andersen Venstøb, Venstøb, Enkem., 26. F: Anders Engebretsen.
Anne Halvorsdatter, Lille Hvale af Holden, p., 23. F: Halvor Gundersen Hvale.
Forlovere: Anders Nielsen Venstøb, Christian Halvorsen ibid.

3/5-1825
Aslak Larsen, Fossum, uk., 26. F: Lars Christensen Langgangen.
Anne Andersd., Fielddalen, p., 30. F: Anders Nielsen Limie. (Hun uægte barn f. 1795.)
Forlovere: Ole Madsen af Solum, Christen Larsen Fossum.

2/6-1825
Ole Tollefsen, "Kobersmed"?, fød under Bratsberg, uk., 25. F: Tollef Andersen.
Kirstine Larsd., Sneltvedt, p., 28. F: Lars Kittilsen Sneltvedt.
Forlovere: Christen Knudsen Sneltvedt, Christen Mikkelsen Bratsberg.

16/6-1825
Niels Jacobsen, dagarb., Skien, uk., 28. F: Jacob Nielsen.
Dorthe Rasmusd. Br.kl., p., 27. F: Rasmus Hansen.
Forlovere: Guttorm Knudsen Br.kl., Joh. Thomas Rasmussen Br. kl.

17/6-1825
Christen Kirkegaard, Strømsøe, Oseb., Skreddermester, uk., 29. F: Niels C. Kirkegaard af Kongsberg.
Marthe Kirstine Olsd., Fredrikshald, p., 35. F: Ole Køstelsen(?).
Forlovere: Thron Aasen? Osebakken, Erik Thronsen Oseb.

21/6-1825
Marcus Larsen, f. paa Meen og opph. Giemsøe, uk., 30. F: Lars Knudsen Meen.
Torborg Johnsd., f. i Solum, opph. Mela, p., 34. F: John Jensen Kaasa i Solum.
Forlovere: Halvor Larsen Klosterhaugen, Ole Tollefsen Blegebakken.

23/6-1825
Arne Lorentsen, f. Fossum, bop. Glende, uk., 19. F: Lorents Larsen Fossum.
Karen Olsd., Glende, p., (ingen alder), F: Ole Johnsen Søland.
Forlovere: Zacharias Berberg, Gregorius Lund.

30/6-1825
Ole Rasmussen Ekornrød, uk., 29. F: Rasmus Isaksen Ekornrød.
Ingeborg Torsteinsd. Brændsæter, p., 25. F: Torstein Jermundsen Brændsæter.
Forlovere: Ole Halvorsen Erse (Eriksrød), Tow Johnsen Flata (under Moe.)

7/7-1825
Hans Andreas Eriksen, f. Br.kl., oph. Aarhuus, uk., 20. F: Erik Christensen Brændsæter.
Ingeborg Hansd., Br. kl., p., 25. F: Hans Hansen Kaalstad (senere også skrevet Kolstad).
Forlovere: Anders Petersen Gulsæth, Peter Petersen af Skien.

21/7-1825
Ole Hansen, f. Strømdal, af Bratsbergkl., uk., 28. F: Hans Olsen Strømdal.
Ingeborg Isaksd., Døxrød, p., 28. F: Isak Sammelsen (Samuelsen) Doxrød.
Forlovere: Niels Hansen Br. kl., Ole Olsen Brække.

28/7-1825
Ole Jacobsen, Løberg, uk., 21. F: Jacob Andersen Løvaas.
Inger Maria Rasmusd., Langesund, p., 23. F: Rasmus Larsen Langesund.
Forlovere: Christopher Sivertsen, Hans Sørensen, begge af Oseb.

12/8-1825
Lars Tygesen, Kjær, Enkem., 42. F: Tyge Olsen. (Skal være Tyge Tordsen i følge Ragnar Kjær).
Gunhild Gundersd., Ødesneltvedt, p., 25. F: Gunder Johansen Ødesneltvedt.
Forlovere: Solve Kjær, Ole Tovsen Kjær.

25/8-1825
Erik Olsen, Ballestad, uk., 23. F: Ole Torgrimsen Ballestad.
Ellen Dorthea Thorsd.(!), Sandeherred, p., 22. F: Christian Thorsen.
Forlovere: Thord Helgesen, Erik Larsen.
(!Ellen Dortheas etternavn skal være Christiansdatter.)

25/8-1825
Engebret Amundsen, under Bøe, uk., 24. F: Amund Aslaksen.
Maren Larsd., Kolkinn, p., 26. F: Lars Auensen.
Forlovere: Lars Halvorsen, Jan Pedersen.

1/9-1825
Niels Nielsen, Aamodt, uk., 22. F: Niels Sigurdsen.
Sara Nielsd., Grinie, p., 21. F: Niels Sørensen.
Forlovere: Solve Grinie, Jørgen Torbjørnsen Grini.

2/9-1825
Sigurd Johnsen, Luxefield, uk., 33. F: John Torkelsen Kaasen.
Else Torkelsd., f. i Sandsvær, nu Luxefield, p., 27. F: Torkel Olsen Luxefield.
Forlovere: Halvor Fieldet, Ole Haukeroen.

15/9-1825
John Aslaksen, Stulen (Ophoug), uk., 35. F: Aslak Pedersen Stulen.
Ingeborg Olsd., Aas søndre, p., 21. F: Ole Olsen S. Aas.
Forlovere: Hans Larsen Aas, Ole Olsen Aas.

16/9-1825
Christian Torkelsen, Limie og Luxefield, uk., 32. F: Torkel Olsen Limie.
Kari Olsd., Sætret i Luxefield, p., 23. F: Ole Christophersen Sætret.
Forlovere: Abraham Bestul, Jacob Larsen Grinie.

16/9-1825
Ole Gregersen, Laurdal, uk., 23. F: Gregers Rollefsen Glende i Laurdal.
Gunhild Nielsd., Hørte (Hørta) under Meen, Enke, 40. F: Niels Hørte (Hørta) under Meen.
Forlovere: Lars Nielsen Skiefield, Ole Olsen Hørte.

22/9-1825
Ole Christensen, Hoppestad, uk., Oberjæger, 29. F: Christen Olsen Hoppestad.
Karen Halvorsd., Lekaas (Furuvald), p., 28. F: Halvor Halvorsen Lekaas.
Forlovere: Mads Christensen Bøe, Rasmus Halvorsen Lekaas.

27/9-1825
Niels Nielsen, Gromstul under N. Bøe, uk., 34. F: Niels Nielsen Gromstul.
Berte Maria Andersd., Doxrød, p., 25. F: Anders Eriksen Doxrød.
Forlovere: Anders Grønsteen, Halvor Doxrød.

28/9-1825
Ole Johnsen, Bestul og Kleven, Arbeidsmand, 47. F: John Olsen Besul.
Kirsti Hansd., Baugerød og Kleven, p., 41. F: Hans Jensen Baugerød.
Forlovere: Anders Kleven, Ole Mikkelsen Houerød (Haugerød).

29/9-1825
John Hansen, Gromstul under Bøe, uk., 27. F: Hans Jacobsen Gromstul.
Gunhild Johannesd.,fød paa Br.kl., p., 22. F: Johannes Jensen, Br.kl.
Forlovere: Ole Tolvsen Grønsteen, Anders Johannesen Grønsteen.

7/10-1825
Peder Aslaksen, Fossum, Enkem., 36. F: Aslak Pedersen Fossum.
Ingeborg Jacobsd., fød i Eidanger, opfostret hos Solve Sanden, p., 21. F: Jacob Hansen i Eidanger.
Forlovere: Ole Christiansen Fossum, Lars Madsen under Fossum.

14/10-1825
Simen Madsen, under Moe, uk., 28. F: Mads Fransen Ekornrød.
Maren Engebretsd., under Moe, p., 25. F: Engebret Lucasen Svarverpladsen.
Forlovere: Lars Pedersen Moe, Jacob Larsen Grinie.

14/10-1825
Hans Tolvsen, Aashammer, uk., 25. F: Tolv Valdemarsen Aashammer.
Inger Johnsd., Venstøb, p., 22. F: John Halvorsen Venstøb.
Forlovere: Aslak Eriksen Aashammer, Søren Christensen Aashammer.

20/10-1825
Ole Knudsen, Fossum, Skomager, Enkem., F: Knud Christensen.
Anne Haraldsd., Hynie, Enke, forhen gift med Hans Nirisen Hynie, 45. F: Harald Halvorsen under Ballestad.
Forlovere: Ole Nielsen Hynie, Hans Knudsen Fossum.

20/10-1825
Morten Rasmussen, Fossum, uk., 23. F: Rasmus Larsen Fossum.
Helene Hansd., Fossum, p., 23. F: Hans Knudsen Fossum.
Forlovere: Christen Jensen Skavan, Ole Gundersen under Fossum.

2/11-1825
Claus Fredriksen Storm, Fossum, uk., 32. F: Fredrik Christophersen Storm.
Anne Dorthea Falkenberg, Jfr., 28. F: Oberskiper(?) Falkenberg paa Langøen.
Forlovere: Frederik Storm, Skavan. Amund Larsen, Fossum.

10/11-1825
Hans Mikkelsen af Eidanger, uk., 29. F: Mikkel Eriksen Hvalen i Eidanger.
Inger Kirstine Eriksd., Folloug, p., 22. F: Erik Olsen Folloug.
Forlovere: Ole Torgrimsen Ballestad, Engebret Myren.

11/11-1825
Even Nielsen, af Lunde Anex til Bøe, (nu): Br.kl., uk., 29. F: Niels Evensen Skue i Lunde.
Gurine Torbjørnsd., Løberg, p., 21. F: Torbjørn Johnsen Løberg.
Forlovere: Thord Løberg, Niels Torbjørnsen Marker.

15/11-1825
Erik Madsen, Bøe, Falkum, Enkem., 63. F: Mads Bøe.
Bergith Knudsd., Dahlie, under Moe, Enke, 47. F: Knud Olsen Dahlie.
Forlovere: Erik Olsen, Falkum, Jens Sigurdsen, Skien.

18/11-1825
Isak Olsen, Ekornrøe under Giemsøe, uk., 25. F: Ole Nielsen Ekornrød.
Kirsten Larine Larsd., Aarhuus, p., 27. F: Lars Andersen Aarhuus.
Forlovere: Ole Olsen Nærum, Ole Jacobsen Nærum.

18/11-1825
Niels Jacob Olsen, Fossum, Hynie, uk., 28. F: Ole Nielsen, Fossum.
Karen Amundsd., Ulfsvandet under Fossum, pige, 28. F: Amund Andersen Ulvsvandet.
Forlovere: Jacob Jacobsen under Fossum, John Halvorsen Bjørndalen.

24/11-1825
Vetle Haavardsen, Puttekaasen, Brækkejord, uk., 35. F: Haavard Alfsen, Brækkejordet.
Anne Halvorsd., Godal i Luxefield, N. Brække, p., 29. F: Halvor Olsen Godal.
Forlovere: Isak Pedersen N. Brække, Hans Christensen N. Brække.

1/12-1825
Ole Olsen, Br.kl., Enkem., 44. F: Ole Christensen, Br.kl.
Ulrica Petersd. Halmstrøm, fød i Sverige, Enke, 41. F: Peter Halmstrøm, Gartner paa Mela.
Forlovere: Niels Vattenberg, Halvor Bugot.

2/12-1825
Tollef Jansen, Holden Saugbrug, nu paa Sølie, uk., 22. F: Jan Tolfsen ved Holden Saugbrug.
Karen Halvorsd., Riis, p., 26. F: Halvor Rasmussen Riis.
Forlovere: Arne Andreasen Augestad, Jacob Andersen Sølie.

26/12-1825
Hans Blom v. Cappelen, Grosserer, Søndre Melum(Mæla), uk., 22. F: Diderik v. Cappelen.
Benedicte Ulrikke Henriette Frederikke v. Cappelen, fød i Porsgrund, nu paa Melum Søndre, Jfr., 21. F: Ulrik v. Cappelen.
Forlovere: Grosist D. Cappelen, Stifts "Procurator"? Niels Cappelen.

5/1-1826
Tormoe Hansen, pladsen Kikut und. Rising, uk., 27. F: Hans Tormoesen Kikut.
Kirsti Jansd., Kaasa under Limie, p., 30. F: Jan Fredriksen Kaasa.
Forlovere: Ole Jansen Kaasa, Hans Olsen Sætret.

6/1-1826
Niels Eriksen, Klep, Bekkevald, Enkem., 44. F: Erik Olsen Klep.
Gunhild Haavardsd., Eidanger, Borrestad, p., 34. F: Haavard Torgersen Aas i Eidanger.
Forlovere: Lars Knudsen Riis, Engebret Andersen Øvrum.

13/1-1826
Gunder Andersen Rønningen, Borrestad under, Enkem., 41. F: Anders Christensen Rønningen.
Anne Johannesd., Melum Anex i Solum. p., 29. F: Johannes Olsen, under Bergene.
Forlovere: Niels Nielsen, Borrestad og Niels Knudsen, Borrestad.

30/1-1826
Halvor Larsen, N. Venstøb, uk., 20. F: Lars Halvorsen Venstøb.
Anne Jacobsd., Løvaas (Løberg), p., 31. F: Jacob Andersen Løvaas.
Forlovere: Ole Tollefsen, Blegebakken og Herman Hansen, Blegebakken.

21/2-1826
Niels Olsen Sølie, Nedre Sølie, uk., 28. F: Ole Haraldsen Sølie.
Karen Hansd., Meen, p., 22. F: Hans Larsen Meen.
Forlovere: Halvor Ekornrød, Jacob Meen.

27/2-1826
Ole Andersen, Matros, Oseb., uk., 29. F: Anders Olsen, Oseb.
Maria Andersd., fød under Strømdal, p., 24. F: Uægte barn af Anders Olsen.
Forlovere: Even Halvorsen, Oseb og Hans Peter Petersen, Oseb.

2/3-1826
Halvor Olsen, Bugot under Gierpen Præstegaard, uk., 23. F: Ole Christensen Bugot.
Maria Olsd., Pladsen Hobæk, p., 26. F: Ole Asbjørnsen Hobæk.
Forlovere: Niels Vattenberg og Halvor Alfsen Hobæk.

31/3-1826
Peder Pedersen, Brækkejordet, uk., 22. F: Peder Amundsen, Gaasehølen.
Anne Halvorsd., Brækkej., p., 42. F: Halvor Tordsen.
Forlovere: Daniel Olsen, Brækkej. og Ole Andersen, Brækkej.

14/4-1826
Jørgen Børresen, Semb nordre, Enkem., 43. F: Børre Jørgensen.
Johanne Jensd., Elset i Solum og Venstøb, p., 40. F: Jens Rasmussen af Solum.
Forlovere: Zacharias Berberg, Anund Semb.

25/5-1826
Knud Jacobsen, Pladsen Kastet under Foss, uk., 22. F: Jacob Knudsen.
Anne Olsd., Henningsdalen i Luxefield, p., 28. F: Ole Olsen Henningsdalen.
Forlovere: Hans Otterholt, Peder Johnsen Jønnevald.

8/6-1826
Erik Helgesen, Pladsen Kaasa under Gulset, uk., 24. F: Helge Eriksen Kaasa.
Anne Kirstine Pedersd., under Gulset, p., 20. F: Peder Halvorsen.
Forlovere: Niels Vattenberg, Anders Larsen Gulseth.

15/6-1826
Ole Engebretsen, Grinilien i Luxefj., uk., 28. F: Engebret Olsen af Skien (Uægte Barn).
Guri Helgesd., Sandsvær, p., 30. F: Helge Knudsen.
Forlovere: Jacob Larsen Grinie, Guttorm Larsen Fieldet.

23/6-1826
Isak Tollefsen, Viig i Solum, uk., 24. F: Tollef Andersen.
Anne Kirstine Olsd., Fossum, p., 24. F: Ole Jacobsen.
Forlovere: Mads Madsen, Fossum og Jacob Olsen, Fossum.

18/7-1826
Halvor Andersen, Porsgrund, uk., 25. F: Anders Pedersen af Porsgrund.
Karen Maria Larsd., fød i Porsgrund, tjener paa Oseb., p., 21. F: Lars Halvorsen af Porsgrund.
Forlovere: Niels Olsen i Skien og Rsamus Jansen i Skien.

27/7-1826
Frederik Larsen, Mellem Sneltvedt, uk., 22. F: Lars Ketilsen.
Marte Maria Andersd., Bratsbergskov, p., 22. F: Anders Anundsen.
Forlovere: Ole Evensen Sørbøe, Ole Tolvsen Sneltvedt.

8/8-1826
Thord Svendsen, Gaarden Nensæth i Bamble, uk., 35. F: Svend Thordsen.
Ingeborg Hansd., fød i Holden, enke efter Hans Olsen ved Aashammer, 33. F: Hans Brynjulfsen.
Forlovere: Niels Vattenberg, Jacob Larsen Nensæth af Bamble.

10/8-1826
Torger Andersen, fød paa Ramsaas, nu paa Oseb., uk., 25. F: Anders Torgersen.
Anne Kirstine Eriksd., fød i Eidanger, nu paa Oseb., p., 25. F: Erik Tomesen.
Forlovere: Svend Petersen, Oseb. og Hans Sørensen, Borgeskov.

17/8-1826
Haagen Bærulfsen, under Moe, uk., 40. F: Bærulf Haagensen.
Karen Kirstine Rasmusd., Dyrkold, p., 30. F: Rasmus Frantsen.
Forlovere: Mons Monsen Hoppestad, Halvor Isaksen Aas.

17/8-1826
Søren Olsen, Oseb., uk., 27. F: Ole Sørensen.
Maren Hansd. Smith, Oseb., p., 26. F: Hans Smith.
Forlovere: Jens Jensen, Oseb. og Erik Thronsen, Oseb.

23/8-1826
Gunder Halvorsen, Hammerdreng ved Aas, Venstøb og Aashammer, Enkem., 40. F: Halvor Gundersen.
Anne Jacobsd., Enke efter Ole Olsen ved Aashammer, 32. Jacob Isaksen.
Forlovere: Søren Christensen, Aashammer og Valdemar Tollefsen, Aashammer.

5/10-1826
Ole Pedersen, Mellem Bøe, uk., 29. F: Peder Hansen.
Karen Johannesd., N. Bøe, p., 21. F: Johannes Jansen.
Forlovere: Helge Larsen Bøe, Jacob Larsen Grinie.

5/10-1826
Ole Pedersen, under S. Aas, Enkem., 30. F: Peder Mortensen.
Maren Madsd., Ekornrød (Moe), p., 27. F: Mads Frantsen.
Forlovere: Klokker Lund, Sigurd Sigurdsen under Tufte.

9/10-1826
Ole Abrahamsen, Kløverød i Slemdal, uk., 21. F: Abraham Isaksen.
Anne Margrethe Andersd., Østre Bøe i Luxefield, p., 23. F: Anders Johnsen.
Forlovere: Guttorm Larsen Fieldet og Halvor Olsen Hobek.

12/10-1826
Niels Jacobsen, Skogsrød, uk., 26. F: Jacob Andersen.
Karen Kirstine Isaksd., Øde-Sneltvedt, p., 29. F: Isak Andersen.
Forlovere: Lars Gregersen, Ødesneltvedt og Reier Andersen, N. Brække.

12/10-1826
Ole Olsen, Nøglegaard, uk., 32. F: Ole Andersen.
Gunhild Aslaksd., Tufte, p., 33. F: Aslak Halvorsen.
Forlovere: Daniel Tufte, Simon Jønnevald(?).

19/10-1826
Rasmus Jensen, Furuvald, uk., 29. F: Jens Rasmussen.
Maren Hansd., S. Aas, p., 22. F: Hans Halvorsen.
Forlovere: Christen Lund, Østen Dyrkold.

20/10-1826
Peder Pedersen Limie, Limie, Underlensmand, uk., 45. F: Peder Christensen.
Anne Dorthea Lund, Svartdal i Laurdal, Jfr., 23. F: Christen Andreas Lund.
Forlovere: Lars Aarhuus, Klokker Lund.

24/10-1826
Sigurd Halvorsen, Godal og Lund, uk., 25. F: Halvor Knudsen.
Elisabeth Olsd., Trolsaas og Semb, p., 24. F: Ole Halvorsen.
Forlovere: Gregorius Lund, Christian Isaksen Lund.

26/10-1826
Christen Larsen, Boende paa Holmen under Borrestad, Enkem., 49. F: Lars Hansen.
Anne Kirstine Larsd., Ballestad, p., 28. F: Lars Torgrimsen.
Forlovere: Gunder Folloug, Ole Holm.

27/10-1826
Jens Olsen, fød under Foss, tiener paa Kiølnæs, uk., 26. F: Ole Olsen.
Else Knudsd., fød paa Oseb., tiener paa Kiølnæs, p., 24. F: Knud Eriksen.
Forlovere: Niels Isaksen Trolsaas, Niels Thordsen, Kiølnæs.

16/11-1826
Jens Christophersen, Skreddersvend, fød i Høland, arb. i Skien, uk, 24. F: Christopher Eriksen.
Anne Helgesdatter, under Gulset, p., 23. F: Helge Eriksen.
Forlovere: Peder Andersen Gulset, Erik Helgesen Gulset.

16/11-1826
Halvor Olsen, Skomager, fød i Saufde, nu und. Strømdal, uk., 31. F: Ole Eriksen.
Kirsten Gurine Isaksd., und. Aarhuus, p., 25. F: Isak Sørensen.
Forlovere: Erik Madsen, Falkum og Erik Olsen, Falkum.

23/11-1826
Johan Nielsen Kiær, Blokmager, fød i Colding, Boer paa Oseb., uk., 23. F: Niels Johansen Kiær.
Maren Sophie Giertsen, fød i Fr.hald, nu paa Oseb., p., 27. F: Svend Giertsen, Høker i Fredrikshald.
Forlovere: Hans Nielsen, Blokmager, Oseb. og Snedkermester Arne Borge, Porsgrund.

24/11-1826
Ole Jansen Ekeland, Skreddermester, fød i Holmestrand, uk., 21. F: Jan Olsen Ekeland.
Maren Jansd., Braaten under Borrestad, p., 21. F: Jan Olsen.
Forlovere: Skreddermester Kirkegaard, Porsgrund og Skomagermester Gotfred Ulriksen, Porsgr.

12/12-1826
Bertel Andersen, Matros, Langøen ved Langesund, nu tilflyttet Br.kl., uk., 23. F: Anders Andersen.
Anne Karine Isaksd., Br.kl., p., 24. F: Isak Jacobsen.
Forlovere: Skredder Niels Holt(?), Br.kl. og Anthoni Hansen, Br.kl.

28/12-1826
Svend Knudsen, Løberg, uk., 37. F: Knud Andersen.
Dorte Pedersd., Meen, p., 35. F: Peder Halvorsen.
Forlovere: Amund Jensen Ballestad, John Pedersen Lien.

28/12-1826
Halvor Engebretsen, Doxrød, 30. F: Engebret Justesen.
Anne Maria Eriksd., S. Brekke, p., 21. F: Erik Thordsen.
Forlovere: Christen I. Holm, Torstein H. Doxrød.

28/12-1826
Ole Christian Thorsen, Matros, Langesund, uk., 21 ½. F: Thord Olsen Moe.
Helvig Arvesd., Oseb., p., 23. F: Arve Olsen Holla.
Forlovere: Adolf Trosdal, Skolelærer Nielsen.
(Bodde på Oseb. i 1829).

28/12-1826
Ole Mikkelsen, Haugerød, uk., 28. F: Mikkel Sigurdsen.
Anne Johnsd., Kastdal under Semb, p., 22. F: John Petersen.
Forlovere: Erik Mikkelsen Haugerød, Gregorius Fjeldalen.

28/12-1826
Jens Jacobsen, Hegna under Søli, uk., 25. F: Jacob Johnsen.
Marte Larsd., Fløtterød, 24. F: Lars Mathiasen.
Forlovere: Anders Kragetoe, Lars Jacobsen Sølie.

29/12-1826
Hans Engebretsen, Matros, Oseb., uk., 25 ½. F: Engebret Hansen.
Kirstine Maria Jensd., Brevig, 21. F: Jens Bech.
Forlovere: Anders Engrav, Oseb. og Jens Johnsen, Ballestad.

4/1-1827
Peder Brun, Skibskaptain, Enkem., Tønsberg, 36. F: Johannes Brun.
Mikkeline Hedevig Kruuse, Oseb., Jfr., 27. F: Skipper Chr. Kruuse.
Forlovere: Johannes Brun i Tønsberg, Lars Nielsen i Tønsberg.

4/1-1827
Niels Børresen, Gulset og Br.kl., uk., 23. F: Børre Nielsen Gulset.
Sophie Isaksd., Br.kl., p., 24. F: Isak Jacobsen Bommen.
Forlovere: Jacob Jensen Gulset og Knud Isaksen Bommen.

18/2-1827
Hans Andersen, Fossum, Enkem., 46. F: Anders Hansen.
Anne Olsd., Grinie, Enke, 47. F: Ole Enersen.
Forlovere: John Kastdalen, Guttorm Larsen.

18/2-1827
Tollef Ketilsen, Porsgrund, uk., 35. F: Ketil Tollefsen.
Karen Sondresd., Br.kl., Enke, 31. F: Sondre Nielsen.
Forlovere: John Grorud, Rasmus Riis.

29/4-1827
Halvor Olsen, Eriksrød, uk., 23. F: Ole Olsen.
Gjertrud Dorthea Sondresd., Solum, Haven, p., 25. F: Sondre Sondresen.
Forlovere: Niels Andersen Hynie, Anders Evensen Aarhuus.

29/4-1827
Ole Nielsen, Saufde, Ballestad, uk., 24. F: Niels Hansen.
Christine Sørensd., Øvrum, p., 32. F: Søren Olsen.
Forlovere: Abraham Ballestad, Ingebret Øvrum.

29/4-1827
Ole Hansen, under Bøe, uk., 21. F: Hans Jacobsen.
Inger Jacobsd., Sølie og Brekke, Enke, 29. F: Jacob Andersen.
Forlovere: Jacob Larsen Grinie, Anders Sølie.

13/5-1827
Ole Carlsen, Skien, Enkem., 23. F: Carl Olsen.
Kirstine Marie Knudsd., Fossum, p., 23. F: Knud Eriksen.
Forlovere: Peder Ødesneltvedt, C. Lund.

15/5-1827
Christopher Nielsen, Wenstøb og Skien, Handskemager, uk., 30. F: Niels Christophersen.
Marte Gurine Svendsen, Br.kl., p., 41. F: Tindstøber Ole Svendsen.
Forlovere: Hans Christensen Grinie, Rasmus Riis.

28/5-1827
Ener Olsen, Sneltvedt, 22. F: Ole Enersen.
Gurine Larsd., Ødesneltvedt, p., 21. F: Lars Gregersen.
Forlovere: Halvor Doxrød, Christen Doxrød.

28/5-1827
Knud Olsen (Sølland), Slemdal, uk., 31. F: Ole Knudsen.
Karen Clemetsd., Holden og Brekke, p., 32. F: Clemet Olsen Ugge.
Forlovere: Halvor Olsen Erse (Eriksrød?), Povel Andersen.

28/5-1827
Povel Andersen, Slemdal, uk., 32. F: Anders Paulsen.
Karen Dorthea Ingebretsd., Dyrkold, p., 24. F: Ingebret Rasmussen.
Forlovere: Halvor Olsen Erse, Knud Olsen Sølland.

7/6-1827
Niels Sørensen, Tufte, uk., 27. F: Søren Pedersen.
Inger Karine Andersd., Limie, p., 20. F: Anders Nielsen.
Forlovere: Anders Limie, C. Lund.

16/7-1827
Abraham Christensen, Br.kl., uk., 27. F: Christen Abrahamsen.
Dorthe Thomasd., Holden, Brekke, p., 23. F: Thomas Nielsen.
Forlovere: Thor Løberg, Anders Aulie.

6/9-1827
Gunder Stenuldsen, Nygaard (Meen), Enkem., 39. F: Stenulf Gundersen.
Maren Christensd., Hauen, p., 34. F: Christen Gundersen.
Forlovere: Lars Aabye, Halvor Larsen Meen.

7/9-1827
Isak Gundersen, Solum, Enkem., 43. F: Gunder Jacobsen.
Marte Olsd., Henningsdalen, p., 40. F: Ole Jacobsen.
Forlovere: Rasmus Hansen Frogner, Anders Thomesen Br. kl.

15/9-1827
Hans Andersen, Stubberød(Ballestad), uk., 24. F: Anders Olsen.
Anne Kirstine Larsd., Br.kl., p., 31. F: Lars Hansen.
Forlovere: Isak Larsen Skyer, Isak Hansen Steensrød.

21/9-1827
Halvor Christiansen Skiold, Fossum, uk., 24. F: Christian Halvorsen.
Karen Rasmusd., Ekornrød (Moe), p., 30. F: Rasmus Olsen.
Forlovere: Lars Storm, Skavan og Mads Madsen, Fossum.

25/9-1827
Erich Andersen, Thanum Sogn, uk., 27. F: Anders Jørgensen.
Marthe Kirstine Halvorsd., Br.kl., p., 26. F: Halvor Jacobsen.
Forlovere: Ole Knudsen Wenstøb, Hans Jacobsen Br.kl.

27/9-1827
Aslak Olsen, Moe, uk., 28. F: Ole Aslaksen.
Maria Olsd., Luxefjeld, p., 22. F: Ole Christophersen.
Forlovere: Ole H. Holm, Christian Torkildsen.

27/9-1827
Niels Olsen, Aas, uk., 26. F: Ole Olsen.
Maren Christensd., Hoppestad, p., 23. F: Christen Olsen.
Forlovere: Lars Hoppestad, Christopher Hoppestad.

28/9-1827
Halvor Olsen, Hobek, uk., 26. F: Ole Asbjørnsen.
Karen Aslaksd., Bøe, p., 31. F: Aslak Nielsen.
Forlovere: Anders Skilbred, Christopher Mela.

4/10-1827
Torkil Halvorsen, Tind og Mela, uk., 29. F: Halvor Torkilsen.
Karen Jansd., Dyrkold, p., 45. F: Jan Halvorsen.
Forlovere: Christopher Mela, Søren Reiersen.

11/10-1827
Frands Rasmussen, Dyrkold, uk., 33. F: Rasmus Frandsen.
Gunhild Ingebretsd., Dyrkold, p., 23. F: Ingebret Rasmussen.
Forlovere: Østen Dyrkold, Frants Gløsmyr.

11/10-1827
Johannes Engebretsen, Fossum, uk., 27. F: Engebret Halvorsen.
Marte Clarine Fredriksd. Storm, Fossum, p., 35. F: Fredrik Storm.
Forlovere: Claus Storm, Fossum og Lars Haagensen, Fossum.

18/10-1827
Peder Larsen, Meen, uk., 25. F: Lars Knudsen.
Maren Gundersd., Espedalen, p., 27. F: Gunder Isaksen.
Forlovere: Johannes Engrav, Isak Espedalen.

25/10-1827
Hans Halvorsen, Kise, uk., 22. F: Halvor Hansen.
Gunhild Larsd., Moe, p., 23. F: Lars Halvorsen.
Forlovere: Ole Kise, Claus Hoppestad.

6/11-1827
Ole Gulliksen, Wenstøb og Follestad, uk., 38. F: Gullik Amundsen,
Gunhild Nielsd., Holden og Brekke, p., 27. F: Niels Clemetsen.
Forlovere: Niels Torbjørnsen, Simon Gulliksen.

6/11-1827
Knud Johnsen, Solum og Fossum, uk., 39. F: John Knudsen.
Johanne Olsd., Grinie, p., 27. F: Ole Monsen.
Forlovere: Niels O. Aas, C. Lund.

7/12-1827
Hans Johannesen, Kongsberg og Fossum, uk., 21. F: Johannes Nielsen.
Pernille Mathea Rasmusd., Fossum, Enke, 38. F: Rasmus Madsen.
Forlovere: Jens Nielsen, Fossum og Ole Christiansen, Fossum.

28/12-1827
Ole Christensen, Skilbred, uk., 32. F: Christen Andersen.
Kirsten Andersdatter, Meen, p., 27. F: Anders Hansen.
Forlovere: Niels Børresen Semb, Elias J. Aarhuus.

28/12-1827
Ole Heljesen, Skien, uk., 23. F: Helje Hansen.
Anne Margrethe Tolvsd., Aashammer, p., 28. F: Tolv Waldemarsen.
Forlovere: Søren Christensen, Aashammer og Waldemar Tolvsen, Aashammer.

28/12-1827
Gunder Nielsen, Holm, uk., 31. F: Niels Gundersen.
Anne Svendsd., Hynie, p., 21. F: Svend Pedersen.
Forlovere: Ole N. Hynie, Christopher N. Holm.

30/12-1827
Halvor Nielsen, Semb og Lyngaasen, uk., 23. F: Niels Gregoriusen.
Ingeborg Danielsd., Jønnevald, p., 21. F: Daniel Gregoriusen.
Forlovere: Christian Holden(?), Gregorius Tufte.

3/1-1828
Christen Larsen, Bakken, Enkem., 26. F: Lars Larsen.
Aavet Olsd. (Aagot Olsd.), Oseb., p., 26. F: Ole Andersen.
Forlovere: Christopher Sivertsen, Oseb. og Anders Stephensen, Oseb.

3/1-1828
Peder Ingebretsen, Fossum, uk., 24. F: Engebret Pedersen.
Johanne Marie Andersd., Skien, p., 26. F: Anders Olsen.
Forlovere: Mads Madsen, Fossum og Helje Heljesen, Gjerpen.

13/3-1828
Niels Nielsen, Strømdal, uk., 26. F: Niels Larsen.
Maria Pedersd., Porsgrund og Strømdal, Enke, 32. F: Peder Christensen.
Forlovere: Søren Justesen af Skien og Knud Christensen Strømdal.

21/3-1828
Abraham Nielsen, Biørndalen under Bøe, uk., 27. F: Niels Hansen.
Helene Hansd., Fossum, Enke, 26. F: Hans Knudsen ved Fossum.
Forlovere: Christen Jansen Skavan og Engebret Anundsen Bøe.

30/3-1828
Helge Helgesen, Melum anex til Solum, tjener paa Gjerpen, uk., 31. F: Helge Olsen.
Karen Halvorsd., Moe, p., 26. F: Halvor Nielsen.
Forlovere: Niels Vattenberg, Peder Isaksen Semb.

10/4-1828
Erik Kittilsen, Riis, uk., 34. F: Kittil Kittilsen.
Karen Larsd., Riis, p., 29. F: Lars Knudsen.
Forlovere: Isak L. Riis, Ole K. Riis.

10/4-1828
Sondre Madsen, Kausanrød under Grinie, Enkem., 47. F: Mads Sigurdsen.
Inger Thomesd., Sukken, p., 27. F: Thomes Gundersen.
Forlovere: Peder Isaksen Semb, Niels H. Lysa.

10/4-1828
Erik Engebretsen, Moe og Wenstøb, Enkem., 33. F: Engebret Olsen.
Karen Kirstine Knudsd., Sandsvær og Wenstøb, p., 33. F: Knud Thoresen.
Forlovere: Christian Netz, Tufte og Christopher Holm.

24/4-1828
Hans Pedersen, Findal i Solum, Enkem., 49. F: Peder Hansen.
Antonette Markine Amalia Dahl, Brekke, Jfr., 40. F: Niels Alexander Dahl.
Forlovere: Pastor Schwach, Fredrik Barnholdt.

5/6-1828
Ole Olsen, Henningsdalen, Limi, uk., 21. F: Ole Torkildsen (Skal nok være Olsen. G.S.).
Anne Aslaksd., Tveten, p., 25. F: Aslak Christophersen (Skal nok være Rasmussen. G.S.).
Forlovere: Jørgen K. Gaupaasen, Knud J. Gaupaasen.
(Jeg er nesten skråsikker på at presten her har skrevet 2 grove feil. Dette på grunnlag av opplysninger i folketellinger og andre steder i kirkebøkene. G.S.).

24/6-1828
Christian Davidsen, Holm, uk., 33. F: David Christiansen.
Margrethe Olsd., Hobek, p., 24. F: Ole Olsen. (Skal være Asbjørnsen).
Forlovere: Anders Isaksen Holm, Anders Olsen Skilbred.

15/7-1828
Anders Jacobsen, Klep, uk., 29. F: Jacob Nielsen.
Ingeborg Rasmusd., Sølie nedre, p., 24. F: Rasmus Haraldsen.
Forlovere: Ole P. Øvrum, John Rasmussen Sølie.

17/7-1828
John Olsen, Buer, uk., 36. F: Ole Rasmussen.
Kirsti Jacobsd., Sølie øvre, p., 35. F: Jacob Andersen.
Forlovere: Anders J. Langerød, Isak G. Espedalen.

7/8-1828
Jacob Isaksen, Br.kl., uk., 30. F: Isak Jacobsen.
Ingeborg Halvorsd., under Bratsberg, p., 36. F: Halvor Knudsen.
Forlovere: Niels Børresen, Br.kl. og Isak Halvorsen, Br.kl.

9/9-1828
Halvor Rasmussen, Aas søndre, uk., 36. F: Rasmus Halvorsen.
Maren Dorthea Hansd., Gulseth, Bøle, p., 22 ½. F: Hans Andersen.
Forlovere: Jan Pedersen Bøe, Niels Nielsen Bøe.

18/9-1828
Niels Andreas Thordsen, Grinie, uk., 27. F: Thord Andersen.
Mari Knudsd., Seuvde og Oseb., p., 27. F: Knud Ellefsen.
Forlovere: Niels Vattenberg, Jørgen Grinie.

19/9-1828
Henrik Bent Thomsen, Captaine-Lientnant, Kiøbenhavn, 38. F: Christian Thomsen, Stadsmester i Khvn.
Maren Elisabeth Marie Fabricius, fød i Fredriksvern, nu paa Brekke, frøken, 26. F: Jens "Fichen"? Fabricius, Admiral Comand. af "Fierderdene"? m.m.
Forlovere: Admiral Fabricius, Oseb. og Capt. i den Danske Søe-Etat, Blom.

2/10-1828
Anders Jensen, Porsgrund østre, 30. F: Jens Andersen.
Karen Tollevsd., Porsgrund, Oseb., p., 32. F: Tollev Svenungsen.
Forlovere: Abraham Jacobsen, Oseb. og Lars Sørensen, Oseb.

23/10-1828
Erik Pedersen, Tufte, uk., 26. F: Peder Madsen.
Karen Maria Eriksd., Gulset, p., 19. F: Erik Hendriksen.
Forlovere: Jacob Larsen Grinie, Johannes Olsen Grinie.

23/10-1828
Amund Isaksen, Løberg, uk., 29. F: Isak Amundsen.
Berte Larsd., Bradsberg, p., 31. F: Lars Johnsen.
Forlovere: Erik Løberg, Svenke Larsen Bratsbergskov.

4/11-1828
Gunder Olsen, Skien, Enkem., 45. F: Ole Gundersen.
Ellen Margrethe Arnesd., Oseb., p., 30. F: Arne Thommesen.
Forlovere: Niels Mørk, Peder Andersen, Skomager.

6/11-1828
Jens Jensen, Ballestad, uk., 26. F: Jens Mortensen.
Mariane Olsd., und. Borrestad, p., 22. F: Ole Nielsen.
Forlovere: Hans Jensen Ballestad, Anders Halvorsd.

18/11-1828
Amund Jensen, Løberg og Ballestad., Enkem., 38. F: Jens Amundsen.
Anne Pedersd., Baaserød, p., 39. F: Peder Gundersen.
Forlovere: Erik Isaksen Løberg, Peder Pedersen Ballestad.

21/11-1828
Ole Hansen, Br.kl., uk., 32. F: Hans Nielsen.
Marte Christensd., und. Aarhuus., p., 29. F: Christen Hansen.
Forlovere: Reier Andersen, N. Brekke og Isak Pedersen, N. Brekke.

29/12-1828
Christian Andreas Münster, Sognepræst til Bygland, Kjøbenhavn, 25 ¾. F: Landsfysikus Münster.
Mariane Ording, Skien og Borrestad, Jfr., 24. F: Advocat Realf Ording.
Forlovere: Luitnant F. Løvenskiold, Ravenæs og Jacob Ottesen, Osebakken.

5/1-1829
Hans Tollefsen, Holden, uk., 29. F: Tollef Hansen.
Live Andersd., Fossum, Enke, 33. F: Anders Jensen.
Forlovere: Isak Pedersen Br.kl. og Ole Nielsen, Skien.

11/2-1829
Tollef Andersen, Oseb., uk., 24. F: Anders Steffensen.
Ingeborg Andersd., Solum, p., 24. F: Anders Johannesen.
Forlovere: Niels Jacobsen, Oseb. og Skolelærer Nielsen, Oseb.

13/2-1829
Ole Larsen, und. Lie, uk., 29. F: Lars Olsen.
Maren Gundersd., Kjølnæs, p., 22. F: Gunder Christensen.
Forlovere: Jacob Andersen Sølie, Hans Andersen, Oseb.

22/4-1829
Poul Poulsen, Berg, uk., 40. F: Poul Webjørnsen.
Ingeborg Pedersd., Lyngaasen, p., 29. F: Peder Fredriksen.
Forlovere: Peder Isaksen Semb, Ole Mikkelsen Kastdalen.

5/5-1829
Niels Nielsen, Haurød (Haugerød. G.S.), Enkem., 40. F: Niels Olsen.
Anne Amundsd., Høgelie, p., 39. F: Amund Jørgensen.
Forlovere: Gudmund Kausanrød, Niels A. Wattenberg.

7/5-1829
Ingebret Ingebretsen, Fossum, uk., 21. F: Ingebret Sørensen.
Inger Maria Sørensd., Skien og Fossum, p., 24. F: Søren Aslaksen.
Forlovere: Borge Ingebretsen Fossum, Lars Haagensen Fossum.

12/5-1829
Sigurd Sigurdsen, Slemdal, uk., 32. F: Sigurd Sigurdsen.
Karen Nielsd., Fløtterød, Enke, 42. F: Niels Sørensen.
Forlovere: Jacob Jacobsen Langerød, Christopher Olsen Øvrum.

21/5-1829
Peder Pedersen, S. Brekke, Enkem., 25. F: Peder Amundsen.
Inger Andersd., und. Tufte, p., 32. F: Anders Towsen.
Forlovere: A. Aulie, Brekke og John Andersen Tufte.

9/6-1829
Herman Bagger, Overlærer, Jylland, Drøbak, uk., 29. F: Distriktslæge Eggert Christian Bagger.
Marte Elise Winter, Skien, Follaug, Jfr., 27. F: Hans Winter.
Forlovere: Foged Paledan(?), Adjunkt Fr. Flem (Plen?).

10/6-1829
Lars Jacobsen, Langerød, uk., 34. F: Jacob Andersen (Langerød).
Ellen Jacobsd., Sølie øvre, p., 22. F: Jacob Andersen (Sølie).
Forlovere: John O. Buer, Anders Kragetoe.

2/7-1829
Svenke Larsen, und. Bratsberg, uk., 24. F: Lars Johnsen.
Anne Cathrine Olsd., Øvald i Eidanger, p., 23. F: Ole Gundersen.
Forlovere: Peder O. Holm, Christen Isaksen Lund.

6/7-1829
Anders Engebretsen, Eger (Eiker), Luxefjeld, uk., 23. F: Engebret Andersen.
Kari Hansd., Luxefjeld, p., 42. F: Hans Rønniksen.
Forlovere: Anders H. Grindlien, Hans C. Wasenden.

8/7-1829
Niels Børresen, Semb og Wenstøb, Enkem., 36. F: Børre Jørgensen.
Karen Nielsd., Strømdal, p., 19. F: Niels Jacobsen.
Forlovere: Jacob J. Gulset, Elias J. Aarhuus.

9/7-1829
Hans Peter Larsen, Meen, uk., 25. F: Lars Knudsen.
Ingeborg Maria Smith, Oseb., p., 22. F: Hans Smith.
Forlovere: Peder L. Meen, Gunder I. Skaugen.

19/8-1829
Christen Rasmussen, Ekornrød, Enkem., 66. F: Rasmus Halvorsen.
Else Isaksd., Slettene under Aas, enke, 58. F: Isak Jensen.
Forlovere: Knud Christensen Slettene, Lars Jestesen Solum.

20/8-1829
Christian Isaksen, Foss, uk., 28. F: Isak Jensen.
Mariken Gulliksd., Tolnes (Solum), p., 25. F: Gullik Olsen.
Forlovere: Peder O. Holm, Isak Isaksen Løberg.

21/8-1829
Lars Larsen, Kjær, uk., 26. F: Lars Larsen.
Anne Olsd., Kjær, p., 22. F: Ole Tovsen.
Forlovere: Peder T. Kjær, Just Eriksen Mustvedt.

25/8-1829
Anders Larsen, Riis, uk., 25. F: Lars Knudsen.
Asgjerd Jermundsd., Hvideseid, opph. paa Riis, p., 20. F: Jermund Halvorsen.
Forlover: Isak L. Riis.

27/8-1829
Halvor Andersen, Sneltvedt, uk., 25. F: Anders Evensen.
Elen Larsd., Steensaasen, p., 31. F: Lars Skeiesen.
Forlovere: Isak Røsager, Christen A. Steensaasen.

27/8-1829
Ole Ketilsen, Riis., uk., 25. F: Ketil Ketilsen.
Maren Kirstine Larsd., Meen, p., 18. F: Lars Larsen Aabye.
Forlovere: Arne Sørbøe, Skien og Aslak Isaksen, Br.kl.

10/9-1829
Mads Pedersen, Tufte, uk., 25. F: Peder Madsen.
Karen Jensd., Furuvald, p., 28. F: Jens Rasmussen.
Forlovere: Jacob Larsen Grinie, Rasmus Furuvald.

11/9-1829
Ole Torstensen, under Moe, uk., 33. F: Torsten Jermundsen.
Ingeborg Jacobsd., Berreberg, p., 36. F: Jacob Hansen.
Forlovere: Ole H. Erse (Eriksrød), Halvor H. Erse.

17/9-1829
Ole Hendriksen, Bøe, uk., 27. F: Hendrik Jensen.
Karen Jensd., Holden og Moe, p., 26. F: Jens Svenkesen.
Forlovere: Jens Hendriksen Bøe, Abraham Nielsen under Bøe.

13/10-1829
Jacob Nielsen, Strømdal, uk., 25. F: Niels Jacobsen.
Marte Kirstine Kittilsd., Gulseth, p., 25. F: Kittil Knudsen.
Forlovere: Jacob J. Gulseth, Elias J. Aarhuus.

15/10-1829
Halvor Johnsen, Slettene under Aas, Enkem., 44. F: John Halvorsen.
Magnhild Christensd., Rød under Kise, e., 44. F: Christen Nielsen.
Forlovere: Ole Halvorsen Aas, Halvor Isaksen Aas.

3/11-1829
Halvor Larsen, Svarttangen, uk., 25. F: Lars Hansen.
Marte Margrete Larsd., Meen, p., 22. F: Lars Knudsen Meen.
Forlovere: Lars Nielsen, Skien. Lars Larsen Meen.

10/11-1829
Gregorius Halvorsen, Fjeldalen, uk., 26. F: Halvor Bjørnsen.
Ragnhild Andersd., Sneltvedt, p., 27. F: Anders Evensen.
Forlovere: Børre Fjeldalen, Ole P. Fjeldalen.

12/11-1829
Halvor Ellingsen, Høymyr/Sukken, uk., 31. F: Elling Olsen.
Ingeborg Kirstine Aslaksd., Tveten, p., 32. F: Aslak Rasmussen.
Forlovere: Giert E. Høymyr, Ole E. Skilbred.

12/11-1829
Christian Christiansen, Solum, uk., 23. F: Christian Nielsen.
Ingeborg Maria Nielsd., Berg, p., 23. F: Niels Nielsen.
Forlovere: Tollev Jensen, Br.kl. og Abraham Christensen, Br. kl.

19/11-1829
Søren Olsen, Porsgrund Østre, uk, 28. F: Ole Larsen.
Karen Hansd., under Øvrum, p., 23. F: Hans Knudsen.
Forlovere: Ole Norbye, Oseb. og Mathias Hansen, Porsgrund.

26/11-1829
John Andersen, under Meen, uk., 29. F: Anders Johnsen.
Karen Pernille Borgersd., Kolkin, p., 26. F: Borger Halvorsen.
Forlovere: Peder L. Meen, Jacob Ingebretsen Menstad.

26/11-1829
Lars Hansen Riis, Oseb., uk., 27. F: Hans Hansen Riis.
Maren Isaksd., Trolsaas, p., 25. F: Isak Nielsen.
Forlovere: Jacob Andersen Sølie, Lars I.(?) Stusserød (i Eidanger).

29/12-1829
Thor Larsen, Puttekaas under Rising, enkem., 55. F: Lars Torbjørnsen.
Inger Lucasd., Holmen, enke, 50. F: Lucas Ingebretsen.
Forlovere: John T. Kikut, Kittil N. Stulen.

29/12-1829
Ole Jensen, Fossum, uk., 21. F: Jens Christensen.
Gunhild Maria Olsd., Herre, p., 30. F: Ole Olsen.
Forlovere: Peder J. Riser, Anders Hansen Fossum.

29/12-1829
Jacob Hansen, Nærum, uk., 37. F: Hans Jacobsen.
Ragnhild Eriksd., Bøhle, p., 21. F: Erik Eriksen.
Forlovere: Ole J. Nærum, Peder L. Meen.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

webmaster@gamlegjerpen.no