ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |Vielser i Gjerpen kirke

1914 - 1919

Avskrift G.S. 2010.

Oppdatert:27.05.2021

Søk på denne siden: [Control] + f


Andre vielser i Gjerpen:
| 1681 - 1746 | 1747 - 1795 | 1796 - 1814 |
| 1810 - 1823 | 1823 - 1829 | 1829 - 1834 | 1834 - 1857 | 1857 - 1871 | 1872 - 1885 | 1886 - 1895 | 1896 - 1904 |
| 1905 - 1913 KLB | 1914 - 1919 KLB | 1920 - 1931 KLB |
Borgestad:
| 1920-1929 |


Usikkerhet med disse avskriftene: Man skulle nesten ikke tro det, men denne tidens, både kirke- og klokkerbøker er
fulle av stave- og andre feil. Jeg tar selvsagt hensyn til tidens rettskrivning og gramatikk. Jeg har, så godt jeg har kunnet,
forsøkt å rette opp de åpenbare feilene. I tillegg kommer sannsynlig også mine egne skrive- og tolkningsfeil som jeg kan ha
oversett. Folks yrker er slik presten har blitt opplyst ved vielsen og kan selvsagt ha endret seg senere i livet. G.S.

Forkortelser:

B.              Eid.         
Enkem.   
Fd.          
Fhv.        
Fr.hald   
Frs.         
Gj.          

Borgestad kapell
Eidanger
Enkemand
Fyresdal
Forhenværende
Fredrikshald (Halden)
Fredrikstad
Gjerpen

Grønl.
Khvn.
K.an.
Kr.sand
L.
Lfm.
Pors.
Sd.

Grønland menighet
København
Kristiania (Oslo)
Kristiansand
Luksefjell kapell
Lutherske frimenighet
Porsgrunn
Sauland

Snd.
Sv.
Tj.p.
VD
V.F.
Xa./Xania

 

Sande i Vestfold
Sandsvær
Tjenestepige
Voksendåp
Vår Frues kirke
Kristiania (Oslo)

 

En B. etter nummreringen betyr at vielsen har foregått i Borgestad kirke/ kapell.
En L. betyr at vielsen har foregått i Luksefjell kirke/ kapell.

No Dato Ektefellene Yrke, bosted Født Konfirmert Fedre Forlovere
1

10/1-1914

Karl Johnsen
Agda Marie Kirstine Hasselblad

Elektrikker, Notodden
Tj.p., Sems løkke

Holla 1887
Bamle 1892

Solum 1901
Solum 1906

Snedker John Johnsen
Murer Fredrik Hasselblad

Fredrik Hasselblad
Svante Thygesen, Skien

2

18/1-1914

Hans Kraakenes
Petra Karoline Fladeland

G.br., ……….., Fr.hald
Hj.v. datter, Vraaliosen

Vraadal 1881
Ressum 1880

Vraadal 1896
Vraadal 1895

G.br. Tarje Hansen Kraakenes
Landhandler Mikkel P. Fladeland

Svein Kraakenes, Vraadal
Petter Fladeland, Vraadal

3 B

20/1-1914

Ole Martin Aaltvedt
Tarand Tomine Nyland

G.br., Aaltvedt
Tj.p., Klepp

Gj. 1886
Drangedal 1888

Gj. 1900
Ikke konf.

G.br. Kristen Olsen Aaltvedt
Husm. Knut Olsen Nyland

Martin Aaltvedt
Martin Saubrekka

4 B

31/2-1914

Peder Vilhelm Olsen
Olga Andersen

Fabrikarb., Grønland, Solum
Hj.v., Engrav

Solum 1888
Slemdal 1890

Solum 1905
Gj. 1906

Fabrikarb. Ole Olsen
Tomtearb. Karl Andersen

Valdemar Olsen
Karl Andersen

5

7/2-1914

Johannes Madsen
Marie Tangen

Fabrikarb., Falkum
Hj.v., Fossum

Gj. 1887
Gj. 1887

Ikke konf.
Gj. 1901

Sliperiarb. Mads Gundersen
Skogbetjent Torkild Tangen

Simon Madsen
Martin Otterholt

6 B

8/2-1914

Vilhelm Nilsson

Anne Marie Andersen

Kulkjører, Ruseløkkv.40b, Xa.
Tj.p., Eilert Sundsg. 6 II, Xa.

Sillerud sogn, Värmland 1874
Gj. 1891

I Sverige

Gj. 1905

G.br. Salomon Nilsson

Graastensmurer Edvard Andersen

Svend(?) Skoglund, Porsgrund
Anders Skoglund, Porsgrund

7

8/2-1914

Paul Torleiv Solberg
Sigrid Skrettingland

Ingeniør, Skien
Hj.v., Gjøvik

Dovre 1882
Gjøvik 1890

Dovre 1898
Gjøvik 1905

Sanatorieeier Anton Solberg
Tandlæge Rasmus Skrettingland

H. Jacobsen, Gjøvik
Otto Haugan, Gjøvik

8

11/3-1914

Ole Larsen Løberg
Berte Marie Nilsen

G.br., Løberg

Gj. 1881
Gj. 1891

Gj. 1896
Gj. 1905

G.br. Lars Olsen Løberg
G.br. Halvor Nilsen Løberg

Ingebret Kristoffersen, Bakken?
Halvor Nilsen Løberg

9

6/4-1914

Karl Ferdinand Schemius?
Margit Johnsen

Sjømand, Porsgrund

Skien 1890
Gj. 1884

Ikke konf.
Gj. 1899

Bryggearb. Vilhelm Schemius?
Snedker Halvor Johnsen

Kristen Kristensen
Jacob Jacobsen

0

5/4-1914
I Larvik

Sverre Kaare Hansen
Kamilla Olsen

Slagter, Porsgrund

Porsgrund 1885
Solum 1891

Porsgrund 1900
Gj. 1905

G.br. Edvard Hansen
Bruksform. Zakarias Olsen

Jørgen Olsen Solum
Chr. B. Ahllum?, Porsgrund

10

18/4-1914

Hagbart Hansen
Astrid Amalie Norschau

Fabrikarb., Skotfos

Skien 1890
Gj. 1893

Solum 1904
Gj. 1907

Fabrikarb. Hans Hansen
Fabrikarb. Halvor Norschau

Karl Norschau
Knud Heimholt

11 B

11/4-1914

Kristian Andersen Ammundrud
Sigrid Lucie Hov

Kontorist ved Skotfos

Ødemark 1882
(Øresund?) 1886

Aremark 1897
Gj. 1900

G.br. Anders Ammundrud
Agronom Hans Hov

H. C. Hov
Sigurd Hov

12

26/4-1914

Aslak Berdal
Endrea May Marie Slaugbye

Lærer, Luksefjeld

Vinje 1886
Bristol 1887

Vinje 1901
Bristol 1903

G.br. Bjørn Berdal
Skibakaptein Nikolai Slaugbye

Olav Jon., Skien
Knud Vadde.

13

2/5-1914

Andreas Matias Sæbjørnsen
Laurine Tidemansen

Fabrikarb., Vadrette

Solum 1890
Gj. 1892

Gj. 1905
Gj. 1906

Fabrikarb. Anders Sæbjørnsen
Sagarb. Johannes Tidemansen

Andreas Bergan, Skien
Einar Aasen, Skien

14

11/5-1914

Isak Martinius Ellefsen
Sigrid Ingvarda Simonsen

Sjømand, Braaten

Gj. 1888
Gj. 1891

Gj. 1902
Gj. 1906

Tømmermand Torgrim Ellefsen
Sjømand Karl Simonsen

I. Karlsen
Bjørn Ellefsen

15

20/5-1914

Gustav Sverre Kristiansen
Harriet Cecilie Kristiansen

Styrmand, Meltvedt i Solum

Solum 1890
Tjølling 1889

Solum 1904
Tjølling 1904

G.br. Hans Kristiansen
Filemester Ole Kristiansen

Hans Kristiansen, Solum
Trygve Kristensen

16

23/5-1914

Oskar Dion Ebersten
Laura Marie Andersen

Fabrikarb., Graaten

Solum 1889
Gj. 1894

Gjerpen 1903
Gj. 1908

Byggmester Oskar Ebersten
Vognmand Peder Anton Andersen

 

17

1/6-1914

Magnus Kittilsen
Tora Fjelddalen

Arbeider, Fossum

Gj. 1892
Gj. 1895

Gj. 1906
Gj. 1910

Leil. Kittil Sigurdsen
G.br. Halvor Pedersen (Fjelddalen)

Oskar Kittilsen
Halvor P. Fjelddalen

18

2/6-1914

Tengel Mikkelsen
Toron Oline Eivindsdatter

Anlegsarb., Bliva jernbanebrakke

Gjøvdal 1883
Treungen 1891

Aamli 1898
Nissedal 1905

Husm. Mikkel Svennungsen
Husm. Eivind Olsen

Ivar Asperheim, Aardal i Sogn
Jørgen Tovsen, Froland

19

7/6-1914

Jørgen Andersen
Signe Helene Johannesson

Dagarb., Bratsbergkleiva, Sk.

Gj. 1883
Elfsborgs Län, Sverige 1887

Gj. 1897
Konf. i Sverige

Dagarb. Anders Andersen
G.br. Johannes Andersson

 

20

13/6-1914

Øistein Sæbø
Kirsten Jensen

Anlegsarb., Rjukan

Lavik i Sogn 1885
Skien 1893

Lavik 1900
Gj. 1907

G.br. Erik Olsen Sæbø
Fabrikarb. Andreas Jensen

Andreas Jensen
Johannes Johannessen

21

13/6-1914

Hagerman Alexander Petersen
Pauala Marie Paulsen

Snedker, Bratsbergkl., Skien

Gj. 1889
Skien 1890

Gj. 1903
Metodist 1906

Skogarb. Peter Andreas Petersen
Skrædder Oskar Paulsen

Martinius Halvorsen, Skien
Anker Pedersen, Skien

22

20/6-1914

Gustav Adolf Holmberg
Astrid Dortea Nilsen

Handelsreisende, Brekkej. N.,
Skien

Skien 1891
Skien 1892

Ikke konf.
Metodist

Murer Peder Holmberg
Handlende Nils Olaf Nilsen

Odd Norseth, Skien
Hjalmar Larsen, Skien

23 B

24/6-1914

Hans Toresius Pedersen
Gunda Lovise Larsen

Baandvæver, Borgeskogen

Kragerø 1884
Gj. 1893

Gj. 1900
Gj. 1907

Skogarb. Peder Olsen
Maler Laurits Larsen

Johan Fredriksen
Bernhard Oskarsen?

24

7/7-1914

Ole Alfsen
Asbjørg Halvorsdatter

Jernbanearb., jernbanebrakka v/ Gromstul

Aamli 1890
Aamli 1894

Vegarshei 1904
Aamli 1909

Dagarb. Alf Olsen
Husm. Halvor Knudsen

Oskar Kambo? fra Vaaler i Solør
Ole Jensen Haugen fra Aamli

25

15/7-1914

Lars Gregoriussen Høimyr
Hilda Kristiansdatter Kreppa

G.br., Høimyr

Gj. 1878
Gj. 1878

Gj. 1892
Gj. 1892

G.br. Gregorius Larsen Høimyr
G.br. Kristian Johnsen Kreppa

Johan Kr. Kreppa
Halvor G. Høimyr

26

9/8-1914

Anders Pedersen
Anne Dortea Andersen

Sjømand, Borge

N. Aurdal 1891
Gj. 1892

Gjøvik 1905
Gj. 1906

Kommunearb. Andreas Pedersen
Sjømand Edvard Andersen

Kristian Kristensen
Anders Andersen

0

9/8-1914

Peder Larsen Riis
Ingerid Holtskog

G.br.søn, Riis

Gj. 1884
Nes, Saude 1888

Gj. 1898
Nes 1902

G.br. Lars Pedersen Riis
G.br. Halvor Halvorsen Holtskog

Lærer Kittil Holtskog, Aker
Sadelmaker Sigurd Holtskog, Skien

27

16/8-1914

Fritjof Sverre Hødal
Asta Pauline Nygaard

Skogass., Nygaard, Slemdal

Brunlanes 1892
Slemdal 1892

Brunlanes 1908
Slemdal 1906

Fisker Lars Hødal
Leil. Paul Nilsen Nygaard

Johs. Folkestad
Nils P. Nygaard

28

19/9-1914

Torvald Larsen
Ingeborg Bertea Slaatta

Laster, Borgeskogen

Gj. 1889
Solum 1894

Gj. 1904
Bamle 1908

Laster Lars Torjussen
Byggmester(?) Jens Larsen Slaatta

Peter Larsen
Olav Kristiansen

29

19/9-1914

Einar Aasen
Ingeborg Sætre

Fabrikarb., Amtm. Aalsg. i Skien

Gj. 1895
Gj. 1894

Skien 1910
Gj. 1908

Veivokter Johan Petter Aasen
Leil. Nils Olsen (Sætre?)

Johannes Løvaas
Sander Løberg

30

3/10-1914

Erik Johansen Øvrum
Otilde Kristine Haraldsdatter

Sjømand, Borge

Gj. 1885
Gj. 1884

Gj. 1900
Gj. 1899

Kjører Karl Johan Eriksen (Øvrum?)
Lagermand Harald Olsen

Peder Pedersen
Andreas Iversen

31

5/11-1914

Jon Severinsen Stulen
Tilla Holmbakken

Skogarb., Dyrkoll

Gj. 1895
Gj. 1896

Gj. 1910
Gj. 1911

Skogarb. Severin Hansen Stulen
Dagarb. Tov Torkildsen

Severin Hansen
Torkild Tovsen

32

7/11-1914

Peder Andreas Mustvedt
Olga Elise Kleven

G.br.søn, Mustvedt

Gj. 1887
Gj. 1889

Gj. 1901
Gj. 1903

G.br. Kristian Jansen Mustvedt
G.br. Kristian Gundersen Kleven

Jon Kristiansen Mustvedt
Jon Kristiansen Kleven

33

7/11-1914

Halvor Hansen Gravklev
Marte Larsdatter Plassen

Kjører, Sem

Solum 1878
Skien 1881

Solum 1892
Gj. 1895

Hans Hansen Gravklev
Lars Hansen Stubberød

Ebbe Øvrom
Karl Nilsen

34

14/11-1914

Johan Kornelius Fredriksen
Anna Kaspara Hansen

Elektriker, Borgestad

Tune 1889
Skien 1891

Solum 1903
Gj. 1906

Johan Fr. Kristoffersen
Graastensmurer Kasper Hansen

Hans Pedersen
Martin Nilsen

35

6/12-1914

Johan Arnt Lunde
Anna Tomine Kleven

G.br.søn, Lunde i Eidanger

Eidanger 1885
Gj. 1887

Eidanger 1900
Gj. 1901

G.br. Johan Andersen Lunde
Sagmester Anders Nilsen Melfald

Sagmester Anders Melfald
Tosten Aspheim, Skien

36

13/12-1914

Enkem. Eivind Olsen Kjær
1. hustru død 19/4-1911.
Petra Annette Kristoffersen

G.br., Rjukan

Gj. 1873

Tvedestrand 1871

Gj. 1896

Tvedes. 1886

G.br. Ole Eivindsen Puttekaas

Snedker Kristoffer Ingvard Kristoffersen

Olav Riis, Skien

Forpagter Albert Kolby(?)

37

31/12-1914

Sigurd Amundsen
Margit Sandersen

Sjømand, Østre Porsgrund

Strømsø 1890
Fredriksv. 1892

Strømsø 1904
Gj. 1907

Byggearb. Martin Amundsen
Fragtemand Johannes Sandersen

Magnus Halvorsen
Jacob Halvorsen

1

3/1-1915

Enkem. Valdemar Torvaldsen
1. hustru død i Solum 24/4-1906
Asgjerd Slaatta

Veiarb., Brunkeberg (Kvites.)

Froland 1872

Brunkeberg 1893

Mo 1885

Brunkeberg 1907

Smed Torvald Vilhelmsen

G.br. Mentz Albertsen

Anders Ødesneltvedt

Eivind Sem

2 B

9/1-1915

Hjalmar Hansen
Simonine Marie Simonsen

Bygningssnedker, Tolnes, Solum

Solum 1888
Gj. 1887

Solum 1903
Gj. 1901

Tømmermand Tommas Hansen
G.br. Simon Andersen

Tommas Hansen
Nils Nilsen

3 B

10/1-1915

Andreas Konstantius Pedersen
Sofie Amalie Hansen

Fabrikarb., Follestad

Skien 1878
Glemming 1876

Skien 1893
Tjølling 1891

Flaademand Peder Pedersen
Kjører Olaus Hansen

Fedrene

4

24/1-1915

Ole Abrahamsen Godal
Hilda Olava Solum

Skogarb., Godal, Luksefjeld

Slemdal 1876
Gj. 1892

Gj. 1891
Gj. 1906

Leil. Abraham Godal
Leil. Borger Solum

Olav Gurholt
Johan Olsen

5

6/2-1915

Trygve Tangen
Anna Gundersen

Mekaniker, Fossum
 

Gj. 1890
Gj. 1889

Gj. 1905
Gj. 1904

Landmaaler Torkild Tangen
Snedker Nils Gundersen

Hilmar Haakonsen
Karl Haakonsen

0

30/10-1914
I Eidanger

Nils Martin Martinsen
Gurine Marie Ingebretsen

Arbeider, Aaklungen

Haukeli 1873
Gj. 1865

Ikke oppgitt

Husm. Martin Olsen
G.br. Ingebret Haraldsen

Ikke oppgitt. Se Eidanger kirkebok.

6 B

13/2-1915

Jacob Olsen Meen
Borghild Øvrum

G.br., Meen
 

Gj. 1885
Gj. 1891

Gj. 1900
Gj. 1905

G.br. Ole Eivindsen Meen
G.br. Isak Eivindsen Øvrum

Lars Øvrum
Eivind Øvrum

7

27/2-1915

Harald Christensen
Jenny Regine Sæbjørnsen

Mekaniker, Skien

Skien 1893
Skien 1897

Metodist
Gj. 1911

Mekaniker Edvard Christensen
Fabrikarb. Anders Sæbjørnsen

Andreas Sæbjørnsen
Alf Williksen, Skien

8

6/3-1915

Nils Adolf Nilsen
Anna Regine Johnsen

Anlegsarb., Bøle

Skaatø 1891
Eidanger 1895

Skaatø 1905
Gj. 1909

Anlegsarb. Nils Markus Nilsen
Banevogter Johan Johnsen

Nils Markus Nilsen
Sigurd Markussen

9 B

13/3-1915

Einar Edvardsen
Gunvor Andrea Løberg

Murer, Menstad 

Gj. 1896
Treungen 1897

Gj. 1910
Gj. 1911

Murer Johan Edvardsen
G.br. Tallak Hansen

Hans Johansen
Hjalmar Kristiansen

10

31/3-1915

Olav Trygve Arnesen
Olga Marie Helleberg

Jernbanearb., Venstøp

X-an. 1894
Seljord 1895

Lunmo(?) 1908
Gj. 1909

Murer Magnus Arnesen
Kontorist i Sykekassen, Anders Helleberg

Kristian P. Venstøp
Anders Helleberg

11

31/3-1915

Oskar Thoresius Arvesen
Othilde Nilsen

Underoffiser, Kr.sand

Gj. 4/9-1891
Gj. 1894

Skien 1906
Gj. 1909

Sliperiarb. Johan Otto Arvesen
Sagarb. Ole Nilsen

Ingebret Bø
Otto Arvesen

12

1/5-1915

Hjalmar Sigurdsen
Marie Kristiansen

Kjører, Falkum

Skien 1894
Gj. 1892

Gj. 1908
Gj. 1908

Agent Nils Sigurdsen
Sliperiarb. Kristian Markussen

Kristian Markussen
Martinius Aakre

13

8/5-1915

Knut Dalen
Anne Kristine Hoppestad

”Stikningsformand” (?) ved Jernbanen

Nissedal 1884
Gj. 1892

Nissedal 1899
Gj. 1906

Husm. Kjetil Halvorsen
G.br. Nils Pedersen Hoppestad

Nils P. Hoppestad
Halvor Hansen

14

15/5-1915

Bertil Kornelius Jensen
Hanna Otilie Løberg

Kjører, Bratsberg

Skien 1884
S. Dakota 1896

Gj. 1899
Gj. 1910

G.br. Jens Pedersen
G.br. Halvor Nilsen

Johan Langeland
Jonas Jensen

15 20/5-1915 Gunnar Jacobsen
Marta Helene Johannesdatter
Lagerarb., Bøle Gj. 1890
Bamle 1893
Gj. 1904
Bamle 1907
Tomtearb. Jacob Hansen
Tømmerm. Johannes Nilsen
Torvald Amundsen
Johannes Andersen
16 B 29/5-1915 Johan Nilsen
Gudrun Lovise Isaksen
Kontorist v/ mek.verksted, Porsgrund Porsgrund 1891
Gj. 1893
Porsgrund 1906
Gj. 1907
Verkstedsform. Martin Nilsen
Skomaker Lars Isaksen
Didrik Nilsen
Nils Martinsen
17 29/5-1915 Artur Eugen Fredriksen
Olga Olsen
Lagermand, Brekkeby Skien 1894
Gj. 1895
Skien 1909
Gj. 1909
Fabrikarb. Jørgen Fredriksen
G.br. Simon Olsen
Jørgen Fredriksen
Simon O. Bratsberg

18

30/5-1915

Hagbart Josef Halvorsen
Ragnhild Maria Thorsen

Transportarb., Kristiania

Fredrikshald ’87
Gj. 1892

Fr.hald 1902
Skien 1906

Fabrikarb. Anton Josef Halvorsen
Vognmand Hans Thorsen

Hans Thorsen, Skien
Isak Thorsen, Skien

0

29/5-1915
i Skien

Halvor Johan Rasmussen
Hanna Elisabeth Dahl

Matros, Skien

Skien 1894
Eidanger 1894

Skien 1909
?

Lars Jacob Rasmussen
Grubearb. Ole Larsen Dahl

Lars J. Rasmussen
Dykker N. J. Nilsen

19

10/6-1915

Kristian August Lund

Kristine Kristensen

Styrmand, Skien

Skien 1886

Gj. 1888

Skien 1901

Gj. 1902

Smedsvenn Karl Gustav Holm (adopt. av politi….. Kr. Lund
Skomaker Syver Kristian Kristensen

Gregorius Lund, Skien 

Adolf Sandelien(?), Skien

20

18/6-1915

Halvdan Clausen Brun
Fredrikke Hedvig Sinding Paulsen

Grosserer, Kristiania

Aalesund 1886
Gj. 1885

Kr.sund 1902
Gj. 1902

Ingeniør Hans Clausen Brun
Proprietær Morten Paulsen

Didrik Schøll, Skien
Josef I. Brun

21

26/6-1915

Hans Anton Fredriksen
Ragnhild Halvorsen (Olsen)

Skoarb., Vadretteskogen

Lardal 1891
Gj. 1895

Gj. 1906
Gj. 1909

Styrmand Sivert Matias Fredriksen
Sjømand (rømt) Nils Olsen

Herman Olaus Hansen, Solum
Jacob Andersen Holm?, Skien

22

3/7-1915

Valdemar Høgli
Ingeborg Sofie Hobæk

G.br.søn, Høgli

Gj. 1893
Gj. 1891

Gj. 1908
Gj. 1905

G.br. Aslak Nilsen Høgli
G.br. Johan Olsen Høbæk

Kristian Bjørge
Andreas Olsen

23

3/7-1915

Edvard Ballestad
Dortea Ballestad

Skibsfører, Ballestad

Gj. 1882
Gj. 1890

Gj. 1896
Gj. 1905

G.br. Anders Eriksen Ballestad
G.br. Hans Edvard Ballestad

Erik Andersen Ballestad
Søren Holm Ballestad

24

16/7-1915

Kaspar Herman Løberg
Ingeborg Kjølnes

Anlegsarb., Løberg

Gj. 1883
Slemdal 1896

Gj. 1897
Slemdal 1910

Møller Laurits Kristiansen
Leil. Hans Pedersen

Hans Lauritsen
Kristian Lauritsen

0

4/7-1915
i Skien

Martin Jensen
Edith Wahlstrøm

Skogarb., Skien

Skien 1899
Gj. 1896

Skien 1908
Gj. 1910

Sjømand Magnus Jensen
Handels… Johan Wahlstrøm

Olaf Becholm?
Anker Pedersen

25

7/8-1915

Laurits Kristoffer Andersen Limi
Janna Berntsdatter Borge (Borgan i følge Ragnar Kjær)

Fabrikarb., Skotfos

Gj. 1889
Nord Viknen ’94

Gj. 1904
Viknen 1909

G.br. Andreas Gundersen Limi
G.br. Bernt Vilhelm Olsen Borge

A. G. Limi
Anders A. Limi

26

18/8-1915

Olav Olsen Bakke
Julie Olsen

Rørlegger, Rjukan

Laardal 1881
Gj. 1891

Vinje 1896
Gj. 1906

Arbeider Olav Olsen
Brandkonstabel Torkjel Olsen

Torkjel Olsen
Tov Halvorsen

27

21/8-1915

Nils Anton Andersson
Eugenie Amalie Olsen

Murer, Falkum

Malmö län 1890
Gj. 1894

Sverige 1905
Gj. 1909

Dagarb. Mons Andersson
Snekker Hans Olsen

Hans Olsen
Halvor Rønning

28 B

21/8-1915

Karl Simonsen
Hansine Lunde

Smed, Borgeskogen

Gj. 1890
Melum 1893

Gj. 1905
Gj. 1908

G.br. Hans Simonsen
Dagarb. Hans Lunde

Hans Simonsen
Albert Kolby

29

26/8-1915

Jens August Lund
Laura Marie Larsen

Dagarb., Lund

Gj. 1895
Lardal 1893

Gj. 1910
Gj. 1907

G.br. Jens Pedersen Lund
Snekker Lars Arnesen

Gunder Baugerød
Albert Kolby

30

4/9-1915

Halvor Lyngaas
Sara Skilbred

Byfogdkonorist, Venstøp

Gj. 1885
Skien 1891

Gj. 1900
Gj. 1906

Postkjører Gregorius H. Lyngaas
G.br., Stortingsmand Nils Skilbred

Nils Skilbred
Even Svendsen

31

16/9-1915

Oluf Jensen

Emma Pedersen

Sjømand, Skien

Shaaning paa Fyen 1893
Gj. 1892

 

 Gj. 1906

Sjømand Hans Peter Jensen

Sagarb. Ole Pedersen

Jacob Kløverød

Karl Pedersen

32

25/9-1915

Jens Jacobsen Aarhus
Sofie Hansen

G.br., Aarhus

Gj. 1885
Gj. 1892

Gj. 1899
Gj. 1906

G.br. Jacob Jensen Aarhus
Ole Kristian Hansen

Solve Venstøp
Hans Venstøp

33 B

26/9-1915

Oskar Vilhelm ”Sanni?” Andersen
Anna Helene Andersen

Maskinsnekker, Borge

Värmland 1892
Eidanger 1895

Gj. 1906
Brevik 1910

Gartner Vilhelm Andersen
Skibsfører Svend Andersen

Josef Bjørnehage?
Nils Johannessen

34 B

2/10-1915

Arnt Karenius Karlsen
Dorotea Lorense Steffensen

G.br., Skifjeld

Solum 1889
Skaatø 1890

Gj. 1903
Skaatø 1908

Skogarb. Karl Olsen
Sagarb. Kristoffer Steffensen

Karl Olsen
Peder Johnsen

35

10/10-1915

Isak Lunde
Borghild Eriksen

G.br.søn, Lunde i Eidanger
Hj.v. datter, Ballestad

Eidanger 1890
Gj. 1894

Eidanger 1904
Gj. 1909

G.br. Anders Isaksen (Lunde)
G.br. Lars Eriksen (Ballestad)

Lars Eriksen
Elmo M…, Skien

36

16/10-1915

Olav Larsen Lunde

Lovise Mathilde Olsen

Bygningssnekker, Gulset

Hj.v. datter, Gulset

Lunde 1888

Solum 1892

Lunde 1903

Gj. 1906

G.br. Olav Olavsen (Anders Gulset pleiefader)
Slagter Ole Olsen

Ole Lunde

Anders Gulset

37

16/10-1915

Karl August Larsen
Olga Glenna

Bryggearb., Notodden
Sypike, Notodden

Gj. 1891
Gj. 1892

Gj. 1906
Gj. 1906

Bryggearb. Hellius Larsen
G.br. Ingebret Jensen Glenna

Karl Glenna
Halvor Grini

38

23/10-1915

William Egeland
Asta Flom

Bokholder v/ Union, Skien
Hj.v. datter, Mæla

Skien 1899
Kr.a. 1892

Skien 1903
Saude? 1906

Politibetj. Jens Gabriel Egeland
Handelsbetj. Hans Andersen. Adopt. av rentenist Knut Flom

Knut Flo
Jens Aarhus

39

20/11-1915

Gunnar Martinius Larsen
Rebekka Marie Kristensen

Tømmerm., Bratsbergkleven

Skien 1891
Porsgrund 1892

Skien 1906
VD Skien 1907

Fabrikarb. Lars Larsen
Boktrykker Hilmar Kristensen

Hilmar Kristensen
Olav Larsen, Skien

40

22/11-1915

Kristian Martinius Larsen
Kristine Tidemandsen

Skogarb., Bø

Gj. 1891
Gj. 1894

Gj. 1905
Gj. 1908

Leil. Lars Kristensen
Anlegsarb. Johannes Tidemandsen

Fedrene

41

27/11-1915

Bernhof Kristian Amdal
Olava Karoline Petersen

Sagmester, Namsos
Sykepleier, Namsos

Overhallen 1878
Gj. 1879

Overh. 1893
Gj. 1895

G.br. Ingebret Bertelsen Amdal
G.br. Jens Petersen

Jens Petersen
Gunnar Petersen

42

27/11-1915

Bertel Andreas Pedersen
Solveig Ingebretsen

Stenhugger, Grini
Tj.p., Doksrød

Gj. 1889
Gj. 1894

Gj. 1904
Gj. 1908

Stenhugger Peder Olsen
G.br. Ole Ingebretsen

Rikard Emanuel Andersen, Skien og Oskar Olsen

0

26/11-1915
i Kristiania

Hans Alfred Langraf
Olava Kristine Sneltvedt

Handelsbetj., Skien
Hj.v., Sneltvedt

Skien 1886
Gj. 1885

Skien 1901
Gj. 1899

Fabrikarb. Martinius Landgraf
G.br. Ole Pedersen Sneltvedt

Ole P. Sneltvedt
Peder Pedersen Sneltvedt

43

4/12-1915

Nils Olsen Flittig
Anna Olsdatter Lifjeld

Skogarb., Flittig
Hj.v., Lifjeld

Gj. 1889
Gj. 1889

Gj. 1903
Gj. 1903

Leil. Ole Pedersen
Leil. Ole Olsen

Ole P. Flittig
Nils Høimyr

44

7/12-1915

Bjørn Reidar Julius Barthel
Karen Andrea Olsdatter

Mekanisk arb., Hyni
Hj.v., Hyni

Kristiania 1896
Gj. 1887

Kr.ania 1912
Holla 1902

Skytebaneeier Julius Barthel
Sagarb. Ole Nilsen

Ingebret Nilsen Bø
Oskar Kittilsen Aasen

45

11/12-1915

Peder Martin Christiansen
Julie Marie Buer

Porselænsmaler, Ø. Porsgr.
Hj.v., Buer

Porsgrund 1884
Gj. 1890

Porsgrund 1899
Gj. 1904

Brandkonstabel Harald Kristiansen
G.br. Anders Albretsen Buer

Martin Rennesund?, Porsg.
Hans Christiansen, Porsg.

46

11/12-1915

Hans Severinsen
Anna Jensine Hansdatter

Dagarb., Dyrkol
Tj.p., Stulen

Gj. 1894
Holla 1894

Gj. 1908
Holla 1908

Fløter Severin Hansen
G.br. Hans Kristensen Sannes

Severin Dyrkoll
Kristian Furuvald

47 B

11/12-1915

Edvard Libarius Zeidler

Nora Elise Nor

Porselænsarb., Porsgrund

 Hj.v., Porsgrund

Machendorf, Bayern 1888
Gj. 1891

Machen. 1901

Gj. 1906

Porselænsarb. Johan Zeidler

Murer Karl Johansen Nor

 

48

16/12-1915

Harald Rikard Røssler
Elise Kaspara Larsen

Barber, Skien
Hj.v.

Sannikedal 1890
Gj. 1892

Kragerø 1905
Gj. 1907

Sjømand August Fredrik Røsler
Bruksarb. Lars Hansen

Oskar Halvorsen, Skien
Olaf Pedersen, Skien

49

18/12-1915

Isak Bertheus Isaksen
Laura Mathilde Høgset

G.br., Sneltvedt
Hj.v.

Skien 1889
Gj. 1895

Gj. 1905
Gj. 1910

Forhv. g.br., Karl Isaksen
G.br. Lars Olsen Høgset

Østen Larsen Høgset
Simon Larsen Høgset

50

18/12-1915

Andreas Halvorsen Espedalen
Hanna Rollefsen

Skogarb., Bø
Tj.p., Eriksrød

Drangedal 1891
Gj. 1893

Drangedal 1906
Gj. 1907

Skogarb. Halvor Espedalen
Forhv. dagarb. Svennung Rollefsen (i Amerika, død?)

Halvor Andreassen
Knut Halvorsen

51

18/12-1915

Gunvald Kjær Tygesen
Anna Sigurdsen

Vognmand, Skien
Hj.v., Mæla

Skien 1887
Gj. 1894

 

Fabrikant Kristian Tygesen
Fabrikarb. Ole Sigurdsen

Kristian Tygesen
Jørgen Tveten

52 B

18/12-1915

Gerhard Magnus Villadsen
Alvhild Terese Holm

Stortingsstenograf, Kr.a.
Ass. ved riksforsikringen, Ø. Aker

Kr.a. 1887
Kr.a. 1891

Kr.a. 1901
Kr.a. 1907

Forhv. kontorfuldm. Ole Johannes Villadsen.
Tilsynsm. i riksforsikr., Kristoffer Holm

James Borchsenius, Skien

Rasmus Sellin, Skien

53

21/12-1915

Enkem. Sigfrid Svensen g1g 15/11-08
1. hustru Anne Marie d. 20/5-1912
Petra Sandbakken

Sliperiarb., Fossum

Tj.p., Hoppestad

Gj. 1888

Gj. 1891

Ikke konf.

Gj. 1905

Tømmerm. Rasmus Svensen

Jordarb. Nikolai Olsen

Rasmus Svensen

Nils Nikolaisen, Skien

54 B

23/12-1915

Hans Martin Hansen Toner
Henriette Johanne Johansen

Styrm., Toner i Bamle
Hj.v., Borgestad

Bamle 1886
Gj. 1887

Bamle 1900
Gj. 1901

Lods Hans Nilsen Toner
Tegleverksarb. Alfred Johansen

Alfred Johansen
H. Høibjerg

55

26/12-1915

Peter Aamot
Hilda Julie Skaar

Stiger, Kongsberg
Hj.v., Mo, Helgeland

Kongsberg 1893
Mo, Helgel. 1893

Kongsb. 1908
Mo 1909

Sølvverksarb. Erik Aamot
Lærer Johannes Skaar

Birger Skaar, Rjukan
Ragnvald Skaar, Rjukan

56

28/12-1915

Laurits Malakias Thorsen
Inger Marie Kleven

G.br., Holm
Hj.v., Baugerød

Bamle 1890
Gj. 1889

Bamle 1905
Gj. 1904

G.br. Thor Andersen
G.br. Nils Isaksen Kleven

Halvor Haugerød
Nils Kleven

57

29/12-1915

Abraham Jonsen
Gunhild Marie Hoppestad

Fabrikarb., Skotfos
Hj.v., Hoppestad

Drangedal 1890
Gj. 1895

Dr. 1905
Gj. 1909

Fabrikarb. Jon Abrahamsen
G.br. Nils Olsen Hoppestad

Nils Hoppestad
Ole Svennungsen

1

6/1-1916

Aslak Amundsen
Maria Berthea Hoel

Anlægsarb., Rønningen u.Mo
Tj.p., Holt I Slemdal

Gj. 1895
Slemdal 1893

Ikke konf.
Slemdal 1907

Leil. Amund Aslaksen
Leil. Peder Larsen

Østen Larsen, Eriksrød
Aslak Gregoriusen Grini

2

8/1-1916

Johannes Nilsen (Kabbe)
Karen Marie Nykaas

Baker, Ulefos
Hj.v. datter, Rising

Holla 1894
Gj. 1896

Holla 1908
Gj. 1911

Sliperiarb. Nils Johannessen Kabbe
Snekker Isak Nykaas

Isak Johannessen Nykaas
Nils Johannessen Nykaas

3

29/1-1916

Peder Gustav Fjeld
Sofie Svendsen

Forretningsstyrer, Fossum
Hj.v. datter

Gj. 1885
Gj. 1882

Gj. 1899
Gj. 1897

Skogbetjent Gunnar Fjeld
Kusk Peder Svendsen

Hans Grini
Lars Mo

4

19/2-1916

Hjalmar Kristiansen
Olga Karoline Olsen

Jernbanearb., Borge
Tj.p., Borge

Gj. 1895
Nitedal 1897

Slemdal 1902
dpt. i Kr.a. 25/11-1897

Forpakter Kristian Jacobsen, Eidanger
Lagerarb. Ole Olsen

Martinius Gundersen
Oskar Kristiansen

5

22/2-1916

Halvor Eivindsen Leikvam
Ingrid Heldal (søskenbarn)

G.br., Leikvam i Nes, Saude
Hj.v., Heldal i Bø

Nes (Saude) 1878
Gran 1885

Nes 1892
Bø 1899

G.br. Eivind Halvorsen, nu i Bø
G.br. Torsten Torstensen Heldal

Torsten Heldal, Holla
Gunhild Heldal, Bø

6

26/2-1916

Gunnar Aasulvsen
Kirsten Marie Kise

Jernb.arb., Nistrød
Hj.v., Kise

Aamli 1894
Gj. 1888

Aamli 1909
Gj. 1902

Skogarb. Aasulv Olsen
G.br. Ingebret Rasmussen Kise

Ingebret Kise
Olav Aasulvsen (Bamle)

0

13/3-1916
Tref. X-ania

Jan Nilsen Limi
Hansine Bertea Sneltvedt

G.br., søre Limi
Hj.v. datter, Sneltvedt

Gj. 1893
Gj. 1894

Gj. 1908
Gj. 1908

G.br. Nils Jonsen Limi
G.br. Ole Pedersen Sneltvedt

Nils J. Limi
Anton Olsen

7   B.

18/3-1916

Rikard Andreas Buer
Anna Fosjord

Murer, Buer
Hj.v., Fosjord

Gj. 1892
Gj. 1889

Gj. 1907
Gj. 1903

Sagarb. Andreas Albretsen
G.br. Hans Fosjord

Paul Andreas Buer.
Nr. 2 som senere skulle skrive under kom ikke.

8

8/4-1916

Nils Johannesen Lifjeld
Nella Nilsd. Grindlia

Skogarb., Lifjeld
Tj.p., Sætret

Gj. 1887
Gj. 1892

Gj. 1902
Gj. 1906

Skogarb. Johannes Torkildsen
Leil. Nils Olsen

Saafred Launde, Skien
Ole Andreasen Teigen, Skien

9

17/4-1916

Ernst Vilhelm Andersson

Tora Hagen

Anlegsarb., Rød i Slemdal

Tj.p., Hagen i Slemdal

Varberg, Halland 1889
Slemdal 1895

Ikke konf.

Slemdal 1909

Snekker Karl Gustav Andersson

Møller Johan Pedersen Hagen

Johannes Hagen
(Brudens far og bror)
Johan Pedersen Hagen

10

25/4-1916

Halvor Andersen Haugen
Liv Rui

Skomaker, Akkerhaugen
Tj.p., Kløverud i Saude

Saude 1892
Tudal 1881

Saude 1907
Tudal 1895

Skogarb. Anders Halvorsen Hagen
G.br. Torstein Torkildsen Rui

Torkild Tovsen
Anders Haugen

0

22/4-1916

Ingvald Albert Olsen
Solveig Marie Hansen

Handelsbetjent, S. Falkum
Kontordame, S. Falkum

Gj. 1884
Skien 1889

Gj. 1898
Skien 1904

Regningsbud Ole Olsen
Agent Rasmus Hansen

Aksel Andersen, Skien
Kristen Thronsen, Falkum

11

29/4-1916

Marius Adolf Hansen
Tora Marie Kristine Nilsen

Sagarb., Bøle
Hj.v., Bøle

Brunlanes 1891
Skaatø 1898

Gj. 1905
Skaatø 1912

Leilending Hans Amundsen
Sjømand Markus Nilsen

Johan Pedersen
Sigurd Markusen

12 B.

29/4-1916

Ole Olsen Korstvet
Julie Nygaard

Inspektør, Skien
Hj.v., Nygaard

Gjerstad 1877
Gj. 1888

Frimen. i Risør
Gj. 1903

Arbeider Ole Olsen
G.br. Lars Nygaard

Anders Ris (Riis!)
Lars Nygaard

0

10/4-1916
I Skien

Olav Sveinungsen
Signe Larsd. Tveitækken

Arbeider, Gjerpen (hvor?)
Tj.p., Gjerpen (hvor?)

Seljord 1890
Rauland 1891

Seljord 1905
Konf.?

Husmand Sveinung Einarsen
G.br. Jon Aslaksen

Søren og Gro Haatvet

0

29/4-1916
I Skien

Johannes Madsen
Margot Johanne Olsen

Kontorist, Rjukan
Butikdame, Gjerpen (hvor?)

Skien 1887
Skien 1894

Skien 1903
Skien 1908

Mekaniker Karl Madsen
Smed Jon Olsen

Jon Olsen
Arnt S… (?)

0

16/5-1916
I Porsgrund

Knud Karenius Larsen
Astrid Marie Kristensen

Styrmand, Porsgrund
Hj.v., Ligaten, Gjerpen

Porsgr. 1887
Gj. 1891

Porsgr. 1901
Gj. 1906

Tømmermand Karl Larsen
Fabr.arb. Severin Kristensen

Fedrene

13 B.

4/6-1916

Enkem. Halvor Laurentius Kristofersen
1. kone død 13/3-1914
Enke Marie Birgitte Olsen
2. mand død 31/8-1913

Laer, Borgestad

Enke efter arb., Borgestad

Skaatø 1880

Lier 1876

Skaatø 1894

Gjerpen 1890

Sagarb. Kristofer Stefensen

Sagarb. Martin Eriksen

Halvor Hermansen

Aksel Hermansen

14

14/6-1916

Jon Jonsen Rød
Hansine Andrea Kristiansdatter

Skogarb. Aas

Saude 1879
Gj. 1897

Holla 1894
Holla 1911

Skogarb. Jon Olsen
Skogarb. Ole Kristian Andersen

Nils Lifjeld
Anton Andersen Huset

15

19/6-1916

Jon Olaus Torstensen
Anna Kristine Kittilsen

Lærer, Wrightekaas, Solum
Tj.p., Bråten

Solum 1888
Porsgr. 1897

Solum 1902
Gj. 1911

Skibstømmerm. Torsten Helgesen
Verkstedarb. Mathias Kittilsen

Torsten Torstensen, Solum
Mathias Kittilsen

16

1/7-1916

Trygve Nilsen
Signe Marie Mørck

Ingeniør, Menstad
Hj.v. datter, Brevik

Kristiania ’87
Nøtterø 1894

Fagerborg ’05
Brevik 1909

Ingeniør Leif Nilsen
Toldkasserer Georg Neuman ”Crøye”(?) Mørck

Haakon Nilsen
Ingvar Daae

17

3/7-1916

Einar Edvardsen Kjær
Elisabeth Ingebretsen

Fabr.arb., Kjær
Tj.p., Kjær

Gj. 1893
Gj. 1894

Gj. 1907
Vaale 1908

Fabr.arb. Edvard Jørgensen
G.br. Bjørn Ingebretsen

Johan G. Kjær
Hans K. Kjær

18

20/7-1916

Torkel Kristiansen Pladsen
Sofie Marie Pedersdatter

Anlegsarb., Aasen v/ Eriksrød
Tj.p., Pladsen v/ Fossum

Gj. 1892
Gj. 1897

Gj. 1904
Gj. 1911

Leil. Kristian Olsen
Skogsarb. Peder Olausen

Anders Godal
Ole Kristian Pladsen

19

12/8-1916

Hans Kittilsen Jønneberg
Gunhild Kristine Lunde

Maskin. v/Kraftst., Jønneberg
Hj.v., Mo

Gj. 1883
Gj. 1892

Gj. 1898
Gj. 1907

Maskinist Kittil Nirisen
Skogbetjent Sivert Andreas Lunde

Sivert Lunde
Peder J. Vale

20

19/8-1916

Kristian Kristiansen
Aagot Elvira Kristiansen

Kjører, Borge
Sypike, Borge

Gj. 1888
Tjølling 1892

Gj. 1902
Gj. 1906

G.br. Hans Kristiansen
Filemester Ole Kristiansen

Halvor Bergsland, Solum
Gustav Sverre Kristiansen

21

26/8-1916

Kristian Johannesen Bø
Inger Torgrimsen Nybu

Jordarb., Hyni
Hj.v. datter

Gj. 1882
Sannikedal 1886

Gj. 1897
Luth.frik.

G.br. Johannes Kristensen Bø
G.br. Tallak Torgrimsen Nybu

Kristian J. Hyni
Rollef Nilsen

22

26/8-1916

Anders Bjerketvet
Anna Bjerketvet

G.br., Bjerketvet
Hj.v., Ødegaarden

Eidanger 1888
Eidanger 1884

Eid. 1903
Eid. 1898

G.br. Jacob Simonsen Bjerketvet
G.br. Jon Larsen Bjerketvet

Bernhard Bjerketvet
Peder Bjerketvet, begge Eidanger

23 B.

2/9-1916

Jacob Nikolaisen
Signy Nærum

Snekker, Røra i Eidanger
Handlene, Røra i Eid.

Eidanger 1887
Gj. 1889

Eid. 1901
Gj. 1903

Dagarb. Nikolai Andersen
Lærer Ole Johan Nærum

Magnus Nærum
Lars Øvrum

24 B.

2/9-1916

Lars Olsen Øvrum
Marta Nærum

G.br., Øvrum
Hj.v. datter

Gj. 1880
Gj. 1889

Gj. 1895
Gj. 1903

G.br. Ole Evensen Men (Meen)
Lærer Ole Johan Nærum

Magnus Nærum
Jacob Nikolaisen

0

24/9-1916

Karl Ingebretsen Glenna
Helga Martinsdatter Langerød

Bygningssnekker, Glenna
Hj.v. datter

Gj. 1894
Gj. 1896

Gj. 1908
Gj. 1910

G.br. Ingebret Jansen Glenna
G.br. Martin Nilsen Langerød

Martin N. Langerød
Johan Glenna

25 B.

24/9-1916

Enkem. Hans Andreas Olsen (Olausen)
(Raghild Olsen d. i Kristiania 19/3-1915)
enke Helga Marie Johansdatter
(Nils Ludvig Nilsen død ved drukning 10/8-1912)

Kommunearb., Porsgrunn


Arbeiderske, Borgstad

Porsgrund 1865


Brevik 1868

Ikke konf.


Brevik 1883

Arbeider Olaus Peter Petersen


Arbeider Johan Olsen

Johan Olsen


Olav M. Olsen

26

5/10-1916

Arne Gustav Larsen
Elen Hermine Hansen

Sjøm., Borgestad
Tj.p., Borgestad

Gj. 1894
Brunlanes 1894

Gj. 1908
Ikke Konf.

Dagarb. Lars Larsen
Gaardmandssøn Herman Hansen

Lars Larsen
Harald Richard Rørholt(?)

27

6/10-1916

Gustav Gerhardsen Gløsmyr
Nina Johanne Aasheim

Skogarb., Gløsmyr
Sypike, Aas

Gj. 1896
Gj. 1892

Gj. 1910
Gj. 1907

Leil. Hans Gerhard Gustavsen Gløsmyr
Skrædder Anders Nilsen

Johan Rød
Anders Espedalen

28

7/10-1916

Harald Ferdinand Hallor (?)
Elisabeth Zachariassen

Kjører, Platoug. 32, Kristiania
Meierske, Venstøp

Ørebro len, 1891
Gj. 1885

Sverige
Gj. 1899

G.br. Hallor
Murer Anders Zachariassen

August Zachariassen, Brevik
Arthur Olsen, Skien

29

14/10-1916

Einar Amandus Eriksen
Pauline Elida Simonsen

Sjømand, Bøle
Hj.v. datter

Gj. 1893
Bamble 1894

Gj. 1898
Ikke konf.

Sagarb. Erik Madsen
Snekker Peder Simonsen

Hans Eriksen
Simon Larsen

30

16/10-1916

Toralv Artur Iver Torsteinsen
Berna Katrine Johannesen

Mæglerkontorist, Brækkej.
Sypike, Strømdal

Skien 1895
Gj. 1896

Skien 1904
Gj. 1901

Maler Tor Torsteinsen
Fabr.arb. Karl Johannesen

Gustav Holmberg, Skien
Bror Henry Holmberg, Skien

0

30/10-1916
I Grønland

Jacob Olsen
Kaspara Marie Simonsen

Fabr.arb., Bratsbergkleven
Hj.v. datter Borgestad(?)

Skien 1886
Gj. 1889

Skien 1901
Gj. 1903

Fabr.arb. Halvor Olsen
Tømmer(rensker?) Karl Johan Simonsen

Henry Georg Johannesen, Skien
Lars Berg, Skien

31 B.

22/10-1916

Isak Adolf Pedersen
Anne Konstanse Mathilde Hansen

Baker, Borgeskogen
Sypike, Bøaten. 19

Larvik 1886
V. Aker 1885

Gj. 1890
Sagene 1899

Graastensmurer Asle Pedersen
Rørlægger Karl Hansen

Aksel Hansen
Asle Pedersen

32 B.

24/10-1916

August Gunnar Valdemar Østerstrøm
Aagot Halvorsen

Snekker, Borgestad
Sypike, Borgestad

Kalmar len 1895
Eidanger 1896

Bäckeby
Metod. 1911

Maler August Østestrøm
Teglverksarb. Ole Halvorsen

Halvor Olsen
Andreas Lia

33

28/10-1916

Olav Johansen Berg
Pauline Larsen Kjær

G.br.søn, Berg
Hj.v., Kjær

Gj. 1892
Skien 1893

Gj. 1907
Gj. 1907

G.br. Johan Nilsen Berg
Styrmand Gustav Larsen

Johan J. Kjær
Isak E. Berg

34

28/10-1916

Johan Anton Johannesen Gusland
Julie Sofie Andreasdatter Limi

Skogsarb., Sætret i Luksefj.
Tj.p., Dale i Luksefj.

Andebu 1877
Gj. 1893

Andebu 1893
Ikke konf.

G.br. Johannes Olsen
G.br. Andreas Gundersen Limi

Nils Olsen Sætre
Johan Olsen, Skien

35

14/12-1916

Anders Hansen Kjølnes
Maren Petrea Tveten

Skogsarb., Sikane, Slemdal
Hj.v., Tveten

Saude 1884
Slemdal 1885

Saude 1898
Slemdal 1900

Leil. Hans Pedersen
Ole Nikolai Svendsen Tveten

Anders Hansen, Sikane
Anton Hansen, Sikane

36

16/12-1916

Enkem. Halvor Johnsen Li (Buer)
1. kone d. 30/7-1909
Hanna Andreasdatter Sneltvedt

G.br., Mælagaten

Hj.v. datter

Gj. 1879

Gj. 1890

Gj. 1893

Gj. 1905

Tømmermand John Halvorsen Buer

G.br. Andreas Olsen Sneltvedt

Martin H. Putten

Anton Andersen Sneltvedt

37

16/12-1916

Ingvald Berhard Stensrød

Marta Olsen Venstøp

Fabr.arb., Klosterøens fabr., Bratsbergkleven
Sypike i Skien, Venstøp

Skien 1890

Gj. 1893

Skien 1904

Gj. 1908

Fabr.arb. Lars Isaksen Stensrød

Sliperiarb. Lars Olsen Venstøp

Fedrene

38

21/12-1916

Anders Andreassen Lim
Hanna Halvorsdatter Holt

Anlægsarb., Limi
Hj.v. datter, Holt

Gj. 1894
Gj. 1899

Gj. 1909
Gj. 1914

G.br. Andreas Gunnarsen Limi
Leil. Halvor Pedersen Holt

Gunder A. Limi
Johannes Halvorsen

39

27/12-1916

Erling Larsen Røsaker
Ingeborg Vierød

Snekker, Slemdal
Hj.v., Vierød i Slemdal

Gj. 1888
Slemdal 1896

Gj. 1902
Slemdal 1911

G.br. Lars Ellingsen Røsaker
Leil. Borge Kristian Hansen

Karl L. Røsaker
Kristian H. Vierød

40 B.

16/12-1916

Nikolai Mathisen
Uranda Isabel Pedersen

Snekker, Porsgrund
Syerske, Assuranseløkka

Porsgr. 1891
Kragerø 1894

Porsg. 1906
Gj. 1909

Murer Oluf Mathisen
Snekker Ole Pedersen

Fedrene

1

2/1-1917

Enkem. Karl Larsen Røsaker
Maren Karlsdatter Bugot

Fabr.arb., Skotfos
Hj.v. datter, Tveten

Gj. 1891
Gj. 1894

Gj. 1906
Gj. 1908

G.br. Lars Ellingsen Røsaker
G.br. Karl Andersen Bugot

Artur L. Røsaker
Anders K. Bugot

2

6/1-1917

Ole Petter Olsen Gonsholt
Anne Arnesdatter Engelstad

G.br., Gonsholt i Slemdal
Hj.v., Engelstad i Slemdal

Slemdal 1886
Slemdal 1888

Slemdal 1900
Slemdal 1902

G.br. Ole Andreassen Gonsholt
G.br. Arne Kristensen Engelstad

Georg G. Gonsholt
Ole A. Engelstad

3  B.

7/1-1917

Bjarne Toresius Halvorsen
Anne Lovise Pedersen

Bybud i Skien
Tj.p., Borgeskogen

Skien 1892
Gj. 1895

Skien 1906
Nøtterø 1909

Bybud Anders Halvorsen
Graastensmurer Asle Pedersen

Isak Pedersen
Asle Pedersen

4  B.

13/1-1917

Hans Karl Hansen
Anna Teodora Lid

Baker, Østre Porsgrund
Hj.v. datter, Lid

Porsgr. 1893
Gj. 1896

Porsgr. 1908
Gj. 1910

Murer Teodor Martinius Hansen
G.br. Teodor Lid

Fedrene

5  B.

17/2-1917

Simon Andreas Larsen
Gudrun Hildegard Johansen

Transportarb., Bøle
Hj.v. datter, Borgestad

Gj. 1896
Gj. 1892

Gj. 1900
Gj. 1906

Stuer Sigvart Larsen
Anlægsarb. Alfred Johansen

Sigvart Larsen
Harald Johansen

6

26/2-1917
 

Enkem. Hans Hansen
(Inger Kristine Olsd. d. 13/3-1905)
(Stine Marie Knudsen d. 19/2-1915)
Guastava Gulliksdatter

Arbeider v/ Skofabrik


Tj.p. hos brudgommen

Bamle 1855


Solum 1879

Bamle 1874


Solum 1893

Flaatemand Hans Jacobsen


Sadelmaker Gullik Hansen

Jørgen H. Nomme, Skien


Sigvart Tveitan, Vattenberg

7

21/3-1917

Gregar Helliksen
Astrid Torgrimsdatter Aarhus

Hj.v. Farmer, Aarhus
Hj.v. datter, Aarhus

Bø 1863
Fyresdal 1870

Bø 1877
Gj. 1884

Farmer i Nord Dakota, Hellik Halvorsen
død G.br. Torgrim Torgrimsen

Søren Aarhus
Torgrim Aarhus

8

24/4-1917

Anders Olsen Hasleviken
Guro Gunnarsdatter Napen

Dagarb., Hasleviken, Ytre Seljord

Seljord 1885
Selj. 21/10-1891

Seljord 1900
Seljord 1906

Husm. Olav Andresen
Husm. Gunnar Knudsen Napen

Astrid H. Kvaale, Ytre Seljord
Ingebjørg O. Veneh…, Y. Selj.

9

25/4-1917

Sigurd Hov
Inga Hansen

Styrmand, Borge
Hj.v. datter, Søli

Gj. 1891
Gj. 1897

Gj. 1906
Gj. 1911

G.br. Hans Kristian Hov
G.br. Lars Hansen Søli

Gustav Larsen
Hans Larsen

10

1/5-1917

Olav Nilsen
Petra Lovise Larsdatter

Verkstedsarb., Øvrebø, Slem.
Hj.v., Siljan

Skien 1893
Slemdal 1892

Slemdal 1908
Slemdal 1906

Murer Nils Kristian Nilsen
G.br. Lars Pedersen Øvrebø

Jacob Larsen Øvrebø, Slemdal
Peder Nordbø, Slemdal

11

1/5-1917

Anders Emmanuel Andersen
Magnhild Tomine Kittilsen

Sjøm., Bratsbergkleven
Fabrikarb., Strømdal

Skien 1893
Gj. 1898

Ikke konf.
Gj. 1912

Mekaniker Olaus Andersen
Fabr.arb. Ole Kittilsen

Roald Olsen, Strømdal
Johan Rasmussen, Skien

12

12/5-1917

Kristian Pedersen Haugerød
Marta Kaspara Limi

Jernbanearb., Aas
Hj.v., Limi

Gj. 1893
Gj. 1896

Gj. 1908
Gj. 1911

G.br. Peder Torkildsen
G.br. August Reiersen

August Reiersen
Ole Pedersen Dyrkoll

13 B.

19/5-1917

Tor Jørgen Hansen
Amalie Torstensen

Arbeider v/ Norsk Hydro, Bøle
Tj.p., Langeland

Skaatø 1880
Gj. 1896

Skaatø 1894
Gj. 1911

Sagarb. Jørgen Hansen
Anlægsarb. Halvor Torstensen

Nikolai Karlsen
Halvor Kristoffersen

14

19/5-1917

Martinius Olsen
Karen Kristine Kise

Anlægsarb., Sikane i Slemdal
Tj.p., Myra ved Jønnevald

Gj. 1892
Gj. 1893

Gj. 1907
Gj. 1907

Veivokter Ole Markussen
G.br. Nils Olsen Kise

Ole Markussen
Hans Olsen Lund

15 B.

19/5-1917

Martin Aleksander Paust Pedersen
Marta Sofie Pedersen

Arbeider v/ N. Hydro, Bøle
Tj.p., Bøle

Bamle 1893
Skaatø 1893

Skien 1907
Skaatø 1907

Sagarb. Peder Pedersen
Grubearb. Peder Ingebret Pedersen

Johan Pedersen
Aksel Pedersen

0

19/5-1917
I Skien

Hans Henrik Hansen
Sofie Nilsine Sivertsen

Snekkersvend i Brevik
Kontordame

Bamle 1885
Kragerø 1891

Bamle 1899
Skien 1905

Sjømand Hans Kristiansen
Maskinist Hans Edvard Sivertsen

Postekspeditør Kristian Hansen
Maskinist Karl Olof ….?

16 L.

28/-1917

Einar Mathias Aas
Ragna Elisabeth Olsen

Skogbetjent, Bestul
Tj.p., Godal

Gj. 1889
Skien 1899

Gj. 1904
Slemdal 1913

Jæger Halvor Ingebretsen Aas
Graastensmurer Vilhelm Olsen

Gustav Hansen Bestul
Olav Gurholt

17

2/6-1917

Abraham Torkildsen Høgli
Tone Olsdatter Fjeldet

Bygningssnekker, Høgli i Lux.
Hj.v., Fjeldet

Gj. 1884
Saude 1898

Gj. 1899
Gj. 1912

Leil. Torkild Torkildsen
Skogarb. Olav Knudsen

Olaus Rønningen
Edvard Dale

18

6/6-1917

Ole Andreassen Buer
Anne Helvig Fløtterød

Arbeider v/ SKK, Buer
Hj.v., Fløtterød

Gj. 1881
Gj. 1905

Gj. 1895
Gj. 1905

G.br. Andreas Albretsen Buer
G.br. Nils Jacobsen Fløtterød

Ingvart Andreassen Buer
Mathias Jacobsen Bekkevold

19

25/6-1917

Olav Valdemar Johannessen
Ingeborg Marie Kjær

Fabrikarb., Haven
Tj.p.

Skien 1896
Gj. 1898

Slemdal 1911
Gj. 1913

Sjømand Ole Hjalmar Johannessen
Fabrikarb. Edvard Jørgensen Kjær

Martin Helgesen
Einar Kjær

20 B.

8/7-1917

Harald Reinholtsen
Josefine Amanda Hansen

Matros, ??
Hj.v., Borge

Gj. 1895
Eidanger 1893

Gj. 1910
Gj. 1907

Laer Hans Reinholtsen
Fabr.arb. Lars Hansen

Ragnvald Reinholtsen
Johan Larsen

21

14/7-1917

Nils Høimyr
Ingrid Marie Sølland

Lærer, Skien
Hj.v., Frogner

Gj. 1891
Gj. 1894

Gj. 1906
Gj. 1908

G.br. Simon Nilsen Høimyr
Gartner Nils Sølland

Nils Sølland
Hans Høimyr

22

14/7-1917

Olav Larsen Ekornrød
Dortea Holt

Skogsarb., Ekornrød
Hj.v., Holt

Gj. 1897
Gj. 1897

Gj. 1911
Gj. 1911

Leil. Lars Østensen
Leil. Halvor Pedersen Holt

Lars Østensen
Ingebret H. Holt

23 B.

25/7-1917

Erling Svendsen
Marta Torbjørnsdatter

Kontorist, Skien
Butikdame, Bratsberg

Skien 1893
Skien 1895

Skien 1907
Gjerpen 1909

Baker Hans Jacob Svendsen
G.br. Torbjørn Torsen

O. Lillefjære
Einar Torbjørnsen

24

31/7-1917

Tarald Martinius Hansen

Debora Grønlund

Disponent v/ AS ”Aktiebørsen”?, Breidablikk
Hj.v., Porsgrund

Porsg. 1886

Hamar 1895

Porsgr. 1902

Hamar 1910

Mønstringsmand Anton Martin Hansen

Driftsbestyrer Laurits Grønlund

…ing Helgesen, Porsgrund

Bjarne Helland, Porsgrund

25

3/8-1917

Aanund Kjestvedt
Anlaug Fykerud

Bygningssnekker, Notodden
Tj.p., Notodden

Skafse 1881
Hiterdal 1891

Skafse 1904
Hiterdal 1907

Smed Anund Anundsen
G.br. Ole Jonsen Fykerud

Anders Rollefsen
Erik Aasland, Gjerpen

26

18/8-1917

Iver Kristian Johnsen
Gudrun Aria Moe

Blikkenslager, Snipetorp, Skn
Kontordame, S. Mæla, Skien

Skien 1889
Skien 1889

Skien 1904
Gj. 1905

Murer Edvart August Johnsen
Pølsemaker Karl Andersen Moe

Karl Moe
Martin Thelin

27

25/8-1917

Kristian Hansen Bækkevar
Marie Langerød

G.br.-søn, Kjølnes
Hj.v., Langerød

Gj. 1890
Gj. 1892

Gj. 1904
Gj. 1907

G.br. Hans Kristiansen Bækkevar
G.br. Martin Nilsen Langerød

Fedrene

28

26/8-1917

Martin Ellefsen Økter
Ingrid Sannes

Skogarb., Økter
Tj.p., Økter

Gj. 1893
Holla 1898

Gj. 1907
Holla 1914

Leil. Ellef Halvorsen
G.br. Ellef Knudsen

Anton Gusland
Edvard Ellefsen

29

26/8-1917

Hans Henriksen
Olga Elise Olsdatter

Anlægsarb., Bøle
Hj.v., Bøle

Gj. 1897
Holla 1898

Ikke konf.
Holla 1913

Sagarb. Henrik Olsen
Jernbanearb. Olav Tronsen

Hans Jacobsen
Johannes Tidemandsen

30

1/9-1917

Eivind Isaksen Røsaker
Ingebor Marie Høglie

Lærer, Nærum
Hj.v. Høglie

Gj. 1890
Gj. 1890

Gj. 1905
Gj. 1905

G.br. Isak Eivindsen Røsaker
G.br. Aslak Nilsen Høglie

Aslak Høglie
Olav Røsaker

31

1/9-1917

Jon Larsen Røsaker
Ingebjørg Sem

Lagermand, Skien
Hj.v., Sem

Gj. 1889
Gj. 1896

Gj. 1904
Gj. 1911

G.br. Lars Ellingsen Røsaker
Fabrikarb. Halvor Halvorsen Sem

Martin Halvorsen Putten
Johan Olsen, Skien

32 B.

1/9-1917

Trygve Tygesen
Aslaug Marie Ballestad

Bankbokholder, Skien
Hj.v.

Gj. 1891
Gj. 1896

Gj. 1906
Gj. 1910

Filemester Andreas Tygesen
G.br. Kittil Pedersen Ballestad

Karl Kittilsen
Ole Haugerød, Skien

33

6/9-1917

Hans Pedersen
Anny Eugenie Olsen

Fabrikarb., Skien
Hj.v.

Skien 1893
Skien1896

Skien 1907
Gj. 1910

Fabrikarb. Peder Johnsen
Vognmand Olaus Olsen

Lars O. Skoglund
Nils Haugerød

34

12/9-1917

Anders Immanuel Karlsen
Hanna Gudrun Friberg

Bygningssnekk., Herøen, Eid.
Hj.v.

Eidanger 1894
Gj. 1894

Eid. 1908
Gj. 1908

Jordarb. Andreas Karlsen
Emmisær Karl Fredrik Friberg

A. M. Hansen
Karl  S. G…., Herøen

35

15/9-1917

Harald Ingebret Olausen
Signe Knutsdatter Nedrebø

Bygningssnekker, Gulset
Tj.p., Skien

Gj. 1887
Fyresdal 1892

Gj. 1902
Fyresdal 1907

G.br. Olaus Ingebretsen
Husmand Knut Gjermundsen Nedrebø

Hagbart Gulset
Ingvald Gulset

36

15/9-1917

Jens Petter Larsen
Ester Mathilde Berg

Arbeider v/ N. Hydro, Borgeskog.
Hj.v.

Gj. 1887
Solum 1892

Gj. 1902
Ikke konf.

Stuer Lars Torjussen
Fabr.arb. Martin Berg

Paul Berg, Solum
Torvald Larsen

37

20/10-1917

Anders Torleif Brustad

Klaudia Marie Larsen

Disponent for L.A.B, Skien

Telefondame, Skien

Nes, Romerike 1889
Gj. 1891

Nes 1904

Gj. 1907

Føderaadsmand Johan Adolf Brustad

Trælasthandl. Vilhelm Larsen

Vilhelm Larsen, Skien

J. Larsen, Skien

38

20/10-1917

Fredrik Bertelsen Mustvedt
Sigrid Marie Olsen

Telegrafarb., Mustvedt
Tj.p., Grini

Gj. 1895
Skien 1898

Gj. 1910
Gj. 1912

Grosserer Fredrik Bertelsen, Skien
Tømmermand Anton Olsen

Ingvald Nilsen
Ole Olsen Grini

39

3/11-1917

Enkem. Aksel Andreassen
Susanne Fredrikke Hansen

Fabrikarb., N. Falkum
Fabrikpige, Einaren

Ringsaker 1892
Gj. 1890

R. 1906
Gj. 1905

Fabrikarb. Andreas Mikkelsen
Fabrikarb. Ole Hansen

Andreas Solberg
Ferdinand Hansen

40

10/11-1917

Simon Gundersen
Hulda Olsen

Elektriker, Falkum
Hj.v.

Gj. 1892
Gj. 1892

Gj. 1906
Gj. 1906

Sliperiform. Mads Gundersen
Formand Olaus Olsen

Johannes Gundersen, Skien
Hilmar Olsen

41 B.

11/11-1917

Hans Venstøp
Marianne Orekaasa

G.br.’s pleiesønn, Venstøp
Sykepleierske, Foss gamlehj.

Gj. 1896
Holla 1888

Gj. 1910
Skien 1903

Sliperiarb. Ole Hansen
G.br. Halvor Kittilsen Orekaasa

Solve Venstøp
Gregorius Lund, Skien

0

13/11-1917
i Skien?

Torkild Larsen
Astrid Tomine Tolvsen

Lærer i boksing, Skien
Gjerpen?

Odense 1893
Skien 1901

Ikke konf.
Ikke nevnt

Snekker Lars Kristian Martin Janus Larsen
Fabrikarb. Ole Tolvsen

Kjøpmand Jonas Aas
Bødker Hjalmar Larsen

0

3/11-1917
Bragenes

Olav Georg Olsen
Hilda Olsen Bø

Teglverksarb., Fjeldbyen, Strømsø

Nedre Eker 1891
Gj. 1893

Strømsø 1905
Gj. 1908

Smed Teodor Olsen
G.br. Halvor Olsen Bø

Arne Arnesen og Marinius Helgesen, begge Fjeldbyen Strømsø

0

3/11-1917
i
Kristiania

Peder Skau

Terese Magdalene Eliassen Folkestad

Hovedbokholder v/ Union, Kristiania.
Hj.v. pleidatter, Borgestad

Skien 20/5-1891

Svarstad 1894

Skien 1908

Fj. 1909

Folkeskolelærer Kristian Pedersen

Omstreifer Ole Eliassen. Opfostret hos enkefru Guro Folkestad

K. Pedersen

Olav Folkestad

42 B.

15/11-1917

Gustav Olsen Baugerød
Anne Marie Eriksen

Fabrikarb., Borge
Hj.v., Borgest.

Gj. 1885
Gj. 1890

Gj. 1899
Gj. 1904

G.br. Ole Eriksen Baugerød
Teglverksarb., Martin Eriksen

Martin Eriksen
Erik O. Baugerød

43

21/11-1917

Hans Riis Follaug
Olga Jonette Løberg

G.br., Follaug
Hj.v., Løberg

Gj. 1893
Gj. 1895

Gj. 1908
Gj. 1909

G.br. Gunnar Pedersen Follaug
G.br. Jens Pedersen Løberg

Peder J. Løberg
Gunnar Follaug

44

2/12-1917

Haakon Jørgen Eikland
Ingebjørg Midtgaarden

G.br., Eikland, Skafse (i Mo)
Hj.v., Midtgaarden

Skafse 1887
Skafse 1896

Skafse 1902
Laardal 1910

Farmer i Am.  Johannes Bjørman Brække
G.br. Knut Tarjeisen Midtgaarden

Peder Skare
Laura Blikom

45

4/12-1917

Jon Jonsen
Gunne Djupedal

Arbeidsform., Skien
Hj.v., Hovin, Gransherad

Bamle 1886
Gransherad ’95

Bamle 1900
Gr.h. 1910

Forh.v. G.br. Jon Andersen
Skogarb. Gjermund Torkildsen

Nils Hovinbøle, Gr.h.
P. Andersen(?)

46 B.

8/12-1917

Eivind Schaanning
Rut By

Folkesk.lærer, Vaaler I Østf.
Hj.v., Bøle

Østre Aker 1889
Fredrikstad 1893

Nordstrand ’04
Gj. 1909

Sorenskriver Jens Schaanning
Overmaskinist Karl By

P. Andersen
Bjarne Rød, Skien

47 B.

1/12-1917

Vilhelm Georg Horst
Hulda Bertea Kristensen

Kjører, Borgeskogen
Hj.v., Klepp

Porsgr. 1889
Gj. 1894

Solum 1904
Gj. 1909

Arbeider Rudolf Vilhelm Horst
G.br. Herman Kristensen

Even Venheim
Harald Jonsen

48 B.

13/12-1917

Isak Isaksen
Klara Laurense Larsen

Sjømand, Borgestadholmen
Hj.v., Oddernes

Gj. 1892
Oddernes 1893

Gj. 1906
Oddernes 1907

Sagarb. Karl Isaksen
Sjømand Kristian Gustav Larsen

Karl Isaksen
Ole Jøntvedt

0

4/12-1917
i Kristiania

Olav Røst
Aslaug Olsen

Oppsynsm. v/Ryfylke kraftanl
Hj.v., Bø i Gjerpen

Lesja 1888
Gj. 1886

Lesja 1903
Gj. 1900

G.br. Knut Olsen Røst
G.br. Halvor Olsen Bø

Daniel Bø
Peder Bø

49

12/12-1917

Ole Kristian Kittilsen
Birgit Johanne Hommane

Sagarb., Ilen (Bøle)
Tj.p., Ilen

Gj. 1896
Skafsaa 1899

Gj. 1910
Holla 1914

Murer Nils Kittilsen
Gruvearb. Olav Olsen

Hans Henriksen
Nils Kittilsen

50

15/12-1917

Trygve Immanuel Kristiansen

Anne Katrine Nilsdatter

Dreier, Frognerv., Skien

Hj.v., Fossum

Kr.a. 1892

Gj. 1896

Grønlands menighet 1907
Gjerpen 1910

Snekker Halvor Kristiansen

Bruksarb. Nils Olsen

Henry Larsen, Skien

Ole Nilsen, Skien

51

15/12-1917

Anders Andersen Kastet
Olga Margrethe Kristensen

Anlegsarb., Skien
Hj.v., Tufte

Gj. 1894
Gj. 1898

Gj. 1908
Gj. 1913

Veivogter Anders Andersen
Skomaker Karl Anton Kristensen

Otto Pedersen Grini
Peder Larsen Venstøp

52

15/12-1917

Hans Thomassen
Ingeborg Andersen

Anlegsarb., Skotland i Skien
Hj.v., Løberg

Skien 1882
Langesund 1886

Ikke konf.
Langes. 1901

Murer Thomas Nirisen
Fiskehandler Peder Andersen

Kittil Thomassen, Skien
Karl Hansen, Skien

53

26/12-1917

Nils Alfred Petersen
Marie Nykaas

Snekker, Venstøp
Hj.v.

Gj. 1891
Gj. 1898

Gj. 1906
Gj. 1913

Skogarb. Jon Peter Nilsen
G.br. Lars Pedersen Nykaas

Lars Rugstad, Solum
Peder Larsen, Venstøp

54

29/12-1917

Martin Jørgensen Oterholt
Gunhild Anundsdatter Rønningen

Anleggsgartner, Oterholt
Hj.v.

Gj. 1892
Gj. 1898

Gj. 1906
Gj. 1912

Snekker Jørgen Torkilsen
Leil. Anund Aslaksen

Johan P. Eriksrød
Bernhard Oterholt

55

29/12-1917

Nils Jonsen Sneltvedt
Tora Karoline Dahl

G.br.-søn, Sneltvedt
Tj.p., Frogner

Gj. 1878
Gj. 1886

Gj. 1893
Gj. 1900

G.br. (død) Jon Olsen Sneltvedt
G.br. (død) Nils Helgesen Dahl

Peder J. Løberg
Helge Dahl

56 B.

29/12-1917

Johan Adolf Sandersen
Ragnhilde Kristiane Helgesen

Sjømand, Braaten
Hj.v., Kjølnesjordet

Gj. 1887
Gj. 1893

Gj. 1901
Gj. 1907

Motorbaatfører Johannes Sandersen
Smed Hans Helgesen

Torleif Sandersen
Kristian Sandersen

1 B.

24/1-1918

Hjalmar Karlsen
Anna Simone Olsen

Laer, Borgestad
Tj.p., Borgestad

Gj. 1895
Gj. 1899

Gj. 1910
Gj. 1914

Tomtearb. Karl Andersen
Tomtearb. Laurits Olsen

Brødrene Martinius og Nikolai Karlsen

2

18/2-1918

Johannes Hansen
Guro Kristine Halland

Hydroarb., Menstad
Tj.p., Borge

Gj. 1892
Kviteseid 1888

Gj. 1907
Gj. 1903

Sagarb. Hans Andreas Johansen
Husm. Knut Mikkelsen Halland

Gustav Hansen
Ludvig Johansen

0

28/2-1918
Frogner i Xa.

Enkem. Halvor Folkestad
Ellen Marie Eriksen Ballestad

Disponent, Bygdø allé 63
Hj.v., Ballestad

Bø 1876
Gj. 1891

Solum 1890
Gj. 1906

G.br. Hans Sørensen Folkestad
G.br. Lars Eriksen Ballestad

Fabrikarb. Søren Folkestad
Bankbokh. Per Skau, begge X-an.

3 B.

23/2-1918

Olav Olsen (Jøntvedt)
Hanna Martine Larsen

Best. v/ trælastforr., Brevik
Hj.v.

Gj. 1885
Porsg. 1892

Gj. 1900
Porsg. 1907

Bruksmask. Hans Olsen (Jøntvedt?)
Bruksform. Halvor Larsen

Hans og Ole Jøntvedt

4

2/3-1918

Nils Olsen Oredalen

Debora Agate Svendsen

Kontorist v/Union, Frogner allé, Skien
Tjenestepike, Skien

Gj. 1893

Brunlanes 1896

Gj. 1908

Brunl. 1910

G.br. Ole Oredalen

Emmisær Simon Hilmar Svendsen

Ole og Andreas Oredalen

5

9/3-1918

Johan Sigvart Eriksrød
Maren Oterholt

G.br.søn, Eriksrød (!?)
Hj.v., Oterholt

Gj. 1891
Gj. 1895

Gj. 1905
Gj. 1909

G.br., Tomas Eriksrød
G.br. Jørgen Oterholt

Tomas Eriksrød
Bernhard J. Oterholt

6

9/3-1918

Einar Marius Eriksen
Margit Alvilde Olsen

Fabrikarb., Mæla
Tj.p., Borgestad

Brandvall 1899
Gj. 1895

Gj. 1913
Gj. 1909

Gaardm. Emil Eriksen
Hydroarb. Johan Olsen

Emil Eriksen
Gunnelius Halvorsen

7

16/3-1918

Jørgen Johansen
Augusta Magdalene Gundersen

Tapetserer, Borgeskogen
Hj.v.

Gj. 1893
Porsgrund 1895

Gj. 1907
Porsg. 1910

Sadelmaker Johan Olaussen
Porselensarb. Karl Hansenius Gundersen. Død i Amerika.

Arthur Johansen
Johan Olaussen

8 B.

16/3-1918

Halvor Halvorsen
Josefine Hansen

Fabrikarb., Østre Porsgrund
Hj.v., Søli

Porsgrund 1892
Gjerpen 1895

Porsg. 1907
Gj. 1909

Fabrikarb. Halvor Halvorsen
Lars Hansen

Hans Larsen
Simon Andreas Larsen

9 B.

6/4-1918

Reinhart Julian Johansen Skarsvaag
Maren Andrea Andersen

Sjømand, Frøya
Hj.v., Bøle

Frøya 1891
Gj. 1898

Frøya 1906
Gj. 1912

G.br. Johan Eliassen Skarsvaag
G.br. Anton Martinius Andersen

Anton Martinsen (Andersen)
Anders Martinsen (Andersen)

10 B.

20/4-1918

Hjalmar Amandus Johnsen Søli
Laura Larsen

Maler, Søli
Hj.v., Ballestad

Gj. 1892
Gj. 1891

Gj. 1906
Gj. 1906

Maler Johan Johnsen Søli
G.br. Lars Larsen Ballestad

Isak L. Ballestad
Johan Johnsen Søli

11 B.

27/4-1918

Nils Myren
Gerda Eriksen

Bankassistent, Myren
Butikkdame, Borgestad

Gj. 1894
Gj. 1893

Borgest. 1907
Gj. 1907

Heredskass. Jacob Myren
Brødkjører Johan Eriksen

Jacob Myren
Johan Eriksen

12

4/5-1918

Andreas Olsen Oredalen
Tora Torjusdatter Holm

G.br., Frogner
Hj.v., Holm

Gj. 1891
Gj. 1893

Gj. 1905
Gj. 1908

G.br. Ole Andreassen Oredalen
G.br. Torjus Johnsen Holm

Fedrene

13 B.

4/5-1918

Konrad Karlsen Søli
Anna Lavrantsdatter Sandåker

Handelsbetjent, Søli
Sydame, Skien

Gj. 1897
Kviteseid 1889

Gj. 1909
Kv. 1903

G.br. Karl Christophersen
G.br. Lavrants Sveinungsen Sandaaker

Godtlib C. Sørli
Mathias Meen

14 L.

9/5-1918

Anders Olsen Berberg
Marta Gundersdatter Brændsæter

Snekker, Berberg
Hj.v., Brændsæter

Gj. 1897
Gj. 1895

Gj. 1911
G. 1910

G.br. Ole Ingebretsen Berberg
Leilænding Gunnar Pedersen Brænds.

Chr. J. Tufte
Olaf O. Berberg

15 B.

18/5-1918

Haakon Einar Hansen
Aagot Olsen Faane

Matros, Bøle
Tj.p., Bøle

Skien 1896
Gransherad 1895

Ikke konf.
Hovin 1910

Sagbruksarb. Karl Hansen
G.br. Ole Olsen Faane

Paulus Hansen, Skien
Karl Mikkelsen, Bøle

16

19/5-1918

Ole Sveinungsen Rød
Nella Olava Olsdatter Teigen

Skogarb., Rød i Siljan
Tj.p., Teigen (u. Mo)

Gj. 1890
Gj. 1890

Gj. 1904
Gj. 1904

Arbeider Svennung Rollefsen
Leil. Olaus Gudbrandsen

Gunnar O. Teigen
Oluf Andersen Tufte

17

21/5-1918

Gustav Patrik Hansson

Hanna Tomasdatter Eriksrød

Stenhugger, Hjuksebø

Hj.v., Eriksrød

Svarteborg, Bohuslen 1883
Gj. 1896

Svarteb. 1898

Gj. 1910

G.br. Hans Eliasson

G.br. Tomas Jacobsen (Eriksrød)

Tomas Eriksrød

Karl J. Grini

18

21/5-1918

Nils Olsen Sørbø
Marie Kirstine Andreasdatter Sneltvedt

G.br., Bratsberg
Hj.v., Sneltvedt

Gj. 1888
Gj. 1884

Gj. 1903
Gj. 1899

G.br. Ole Madsen (Sørbø)
G.br. Andreas Evensen (Sneltvedt)

Hans Andreassen Sneltvedt
Ole Madsen Sørbø

19

15/6-1918

Ingvald Olaus Ingebretsen Gulset
Aagot Johnsen

Handelsbestyrer, Gulset
Hj.v., Moldhaugen, Solum

Gj. 1891
Porsg. 1891

Gj. 1905
Porsg. 1906

G.br. Olaus Ingebretsen (Gulset)
Malermester Peter Johnsen

Harald Gulset
Karl E. Gulset

20

15/6-1918

Jon Kristiansen Kleven
Olga Steinarsdatter Trollsaas

G.br., Kleven
Hj.v., Marker

Gj. 1887
Gj. 1890

Gj. 1901
Gj. 1905

G.br. Kristian Gundersen (Kleven)
G.br. Steinar Johnsen (Trollsaas?)

Steinar Johnsen
Ole Haugerød

0

29/6-1918
i Sannidal

Edvard Ellingsen Vaasjø
Gunda Kristiane Olsen

Elektriker, Kristiania
Hj.v., Borge

Sannidal 1894
Solum 1885

Sannid. 1908
Gj. 1900

G.br. Elling Ellingsen Vaasjø
Stuert Andreas Nikolai Olsen

N. T. Sølie
Fr. Pedersen

21 B.

6/7-1918

Ivar Stavik
Hjørdis Sørlie

Folkesk.lærer, Larvik
Hj.v., Bøle

Frænen 1887
Gj. 1900

Frænen 1902
Gj. 1914

Folkesk.lærer Lars Ivar Stavik
Sagarb. Anders Jacobsen Sørlie

Jonas Bøle, Bøle
Anders Sørlie, Bøle

22 B.

3/8-1918

Gustav Verner Andersson

Anna Othilde Nilsen

Transportarb., Borgestad

Hj.v., Bøle

Fossberg v/Gøteborg 1891
Gj. 1899

F. 1907

Ikke konf.

Fyrbøter Gustav Andersson

Sagbruksarb. Oluf Nilsen

G. Jensen, Borgestad

Otto Olsen, Borgestad

0

6/8-1918
i Porsgrund

Johan Toresius Nilsen
Oliana Magdalene Katinka Olsdatter

Dampskibsmask., Eidanger
Tj.p., Breidablikk

Eid. 1894
Skaatøy 1893

Eid. 1909

Tapetserer Isak Nilsen
Arbeider Ole Eriksen

Former Martin Nilsen
Mekaniker Alfred Ellefsen. Begge Grønlikaasa

23

22/8-1918

Hans Hansen
Hulda Josefine Børresen

Matros, Ø. Borge
Fabrikarbeiderske, Tønsberg

Eidanger 1891
Tønsberg 1899

Gjerpen 1905
Tønsberg 1914

Fabrikarb. Lars Hansen
Murer Teodor Børresen

Harald Reynhold, Borge
Johan Larsen, Borge

24

14/9-1918

Hans Gerhardsen (Gløsmyr)
Kari Nilsdatter

Dagarb., Gløsmyr
Tj.p., Gløsmyr

Hof i Vestf. 1899
Mo i Tel. 1897

Gj. 1914
Mo 1912

Arbeider Hans Gerhard Gustavsen
Murer Nils Evensen Briskelien

Gustav G. Gløsmyr
Ole Knudsen Venstøp

25

14/9-1918

Hans Nilsen
Anne Myrkaas

Kjører, Skien
Tj.p., Skien

Gj. 1893
Drangedal 1887

Ikke konf.
Ikke Konf.

Kjører Andreas Nilsen
Skogsarb. Hans Hansen (Myrkaas?)

Karl Nilsen, Falkum
Martin Nilsen

26

28/9-1918

Karl Bernhard Borgersen
Helga Torkildsdatter

Skogarb., Godal
Hj.v., Høgeli

Gj. 1890
Gj. 1899

Gj. 1905
Gj. 1914

Leil. Borger Kristiansen
Leil. Torkild Torkildsen

Anders P. Høglid, Luksefjeld
Einar J. Bø, Gjerpen

27

28/9-1918

Anders Pedersen Haavet
Josefine Pedersen (Oterholt)

Agronom, Foss
Tj.p., Limi

Gj. 1893
Gj. 1898

Gj. 1907
Ikke konf.

Veivokter Peder Andersen
G.br. Jacob Pedersen Oterholt

Olaf H. Tufte
Peder Pedersen Haavet

28

5/10-1918

Bernhard Jørgensen Oterholt
Ingeborg Martinsdatter Limi

Jordbruksarb., Oterholt
Hj.v., Limi

Gj. 1895
Gj. 1901

Gj. 1909
Gj. 1905

Dagarb. Jørgen Torkildsen (Oterholt)
G.br. Martin Pedersen Limi

Martin J. Oterholt
Kristian O. Aas

29

25/10-1918

Oskar Johan Børresen
Herla Sofie Kristensen

Celulosearb., Gulset
Tj.p., Gjerpen

Gj. 1887
Brunlanes 1890

Gj. 1901
Brunl. 1905

G.br. Borger Børresen
G.br. Anton Kristensen

Hjallun Borgersen Gulset
Johannes Holt(?), Skien

30

30/10-1918

Ole Nikolaisen Sandbakken
Anne Jørgine Bakken

Skogarb., Saude
Tj.p., Saude

Gj. 1894
Saude 1894

Gj. 1909
Saude 1909

Jordarb. Nikolai Nilsen
Husm. Rollef Jensen Bakken

Peter Svendsen, Skien
Sigfrid Svendsen, Skien

31

2/11-1918

Kristian Kristensen Skogsrød
Gunhild Aslaksdatter

Hydroarb., Borgestad
Tj.p., Borgestad

Gj. 1892
Seljord 1892

Gj. 1907
Seljord 1907

G.br. Kristen Kristiansen (Skogsrød)
Husm. Aslak Knutsen ”Stalhus”?

Tallak H. Vollene
Simon O. Bratsberg

32

16/11-1918

Konstantius Balthagen(?) Rode
Minda Sofie Gurholt

Kjøpmand, Notodden
Hj.v., Skien

Kragerø 1894
Skien 1892

Ikke konf.
Skien 1909

Kjøpm. Rudolf Rode
Kjøpm. Martin Gurholt

Olaf Gurholt, Skien
Jørgen Thaastrup, Notodden

33 B.

2/11-1918

Martin Olsen Bryn
Ingebjørg Løvset

Lønningschef
Hj.v., Skien

Voss 1891
Borgest. 1897

Voss 1906
Gj. 1912

G.br. Ole Johnsen Bryn
Høvlemester Hans Løvset

Harald Løvset, Skien
Johannes Halvorsen(?)

34

16/11-1918

Alfred Lund Gjerstad
Oline Green Sørensen

Toldopsynsm., Drøbak
Hj.v., Vadrette

Buksnes 1890
Fredrikstad  1889

Buksnes 1905
Ikke konf.

G.br. Jan Jensen (Gjerstad?)
Styrmand Søren Adolf Sørensen

S. A. Sørensen
A. Aslaksen Klovholt

35 B.

16/11-1918

Johan Johnsen Sørli
Kirsten Gurine Høgset

Smed v/ fabrik.
Søli

Gj. 1897
Gj. 1896

 

Maler Johan Johnsen
G.br. Kristen Høgset

Johan Johnsen
Kristen H. Høgset

36

15/11-1918

Jens Gundersen
Olga Johanne Gundersen (Ballestad?)

Skogarb., Aaklungen
Hj.v., Ballestad

Bamble 1895
Gj. 1899

Bamble 1910
Gj. (1914?)

Skogarb. Gunnar Hansen
G.br. Gunnar Gundersen (Ballestad?)

T.S. Ballestad
Ole Kittilsen

37 B.

30/11-1918

Kristian Martinius Andersen
Gudrun Johnsen

Lastearb., Bøle
Hj.v., Borgestad

Gj. 1894
Solum 1900

Gj. 1908
Solum 1914

Arbeider Edvard Andersen
Arbeider Johannes Martinius Johnsen

Fedrene

38

14/12-1918

Hjalmar Charly Andersen
Anna Pauline Pedersen

Jernbanearb., Bøle
Hj.v., Ballestad

Hisø 1892
Siljan 1893

Gj. 1906
Ikke konf.

Arbeidsformand Jan Anton Andersen
G.br. Ole Pedersen (Ballestad?)

Valdemar Andersen, Bøle
Otto Olsen, Bøle

39

24/12-1918

Karl Olaf Andersen
Ragna Olsdatter

Skogarb., Hoppestad
Tj.p., Am.

Larvik 1888
Tolgen 1888

Gj. 1902
Tolgen 1904

Tømmerhugger Anders Johnsen
Jernbanevogter Ole Johnsen

Hans Andersen, Skien
Gustav Andersen, Skien

40 B.

21/12-1918

Johannes Pettersen
Evida Marie Evensen

Lastearb., Bøle
Hj.v., Bøle

Stathelle 1894
Lillesand 1897

Gj. 1905
Lilles. 1911

Stenarb. Olai Pettersen
Veiarb. Ingebret Martin Evensen

Kristian Andersen, Bøle
Jørgen Hermansen, Bøle

41

21/12-1918

Ole Kristian Ingebretsen
Signe Amanda Andersen (Skifjeld?)

G.br., Siljan
Hj.v., Skifjeld

Hvarnes 1889
Eidanger 1898

Hvarnes 1903

G.br. Ingebret Olsen
G.br. Johan Andersen (Skifjeld?)

Ole O. Gonsholt, Siljan
Kristian H. Vierød(?), Siljan

42 B.

21/12-1918

Karl Oskar Eriksen
Andrea Hansen

Snekker, Kristiania
Hj.v., Borgeskogen

V. Bærum 1891
Solum 1895

 

Meieribestyrer Johannes Eriksen
Styrmand Hans Hansen

E. Dahl, Borgesk.
Erik Lie, Borgesk.

43 B.

21/12-1918

Erland Dahl
Rakel Berg

Elektriker, Borgeskogen
Hj.v., Eidanger

Porsgrund 1894
Porsgrund 1896

Gjerpen 1908
Metodist

Smedlærer Einar Dahl
Skomaker Johannes Olsen Berg

E. Dahl, Borgesk.
Erik Lie, Borgesk.

44 B.

21/12-1918

Laurits Olsen Lund

Ragna Emilie Albretsen

Pølsemaker, Skien

Butikkdame, Borgestad

Vang, Hedmark 1893
Gjerpen 1895

Vang 1908

Gjerpen 1902

Rørlægger Ole Olsen

Kalkbrænderiarb. Erik Halvorsen

Thorstein Albretsen(?), Skien

Kristian Halvorsen, Skien

45

23/12-1918

Karl Johan Danielsen
Jacobine Jacobsen

Anlægsarb., Strømdal

Skien 1892
Eidanger 1895

Solum 1906
Eid. 1909

Snekker Didrik Danielsen
Arbeider Jacob Johannessen

Kristoffer Danielsen
Hardy Halvorsen

46

28/12-1918

Ole Tovsen Haugerød
Olava Olsen Slettene

Skogarb., Haugerød

Gj. 1890
Gj. 1892

Gj. 1904
Gj. 1906

Leilænding Tov Olsen
Leil. Ole Olsen

Ingebret O. Hagen
Johannes O. Slettene

47

28/12-1918

Einar Andreas Pedersen
Kaspara Ofelia Strandgaarden

Stationsbetjent, Bøle

Gj. 1895
Gj. 1896

Gj. 1910

Sagarb. Halvor Pedersen
Lastearb. Johan Kristian Amundsen Strandgaarden

Haakon Pedersen
Chr. A. Strandgaarden

48

28/12-1918

Otmar Roberg
Inger Marie Isaksen (Kleven)

Aktiemægler, Tønsberg
Hj.v. ”Frogner”?

Sem 1894
Skien 1895

Sem 1908
Skien 1910

Laurits Roberg (yrke uleselig!)
Bygningssnekker Kristen Isaksen Kleven

Kristen Kleven
H. Haugerød

0

28/12-1918

Ingebrigt Johnsen Aas
Ingeborg Margrete Furuvald

Skogbetjent, Lardal
Hj.v., Bøle

Gj. 1890
Gj. 1892

Gj. 1904
Gj. 1906

G.br. John Ingebretsen Aas
Skogbetjent Hans Edvard Furuvald

Ole J. Aas
Olav P. Kise

49

31/12-1918

Halvor Ellefsen Økter
Johanne Andersen

Skogarb., Økter
Tj.p., Økter

Gj. 1891
Saude 1899

Gj. 1905
Gj. 1914

Leilending Ellef Halvorsen (Økter)
Tjener Olav Andersen

Ole Halvorsen Fjeldet
Edvard Ellefsen Økter

50

30/12-1918

Paulus Johannes Richter
Karen Adele Kristensen Skifjeld

Porselensarb., Porsgrund
 

Tyskland 1894
Porsgrund 1895

Tyskl. 1907

Væveriarb. Johannes Bernhard Richter
Tømmermand Hans Kristensen Skifjeld

Olaus Kristensen
Hans Søli

51

31/12-1918

Hans Tomas Ellefsen
Inga Johanne Pettersen

Styrmand, Graaten
Hj.v., Borgeskogen

Gj. 1893
Eidanger 1896

Gj. 1908
Gj. 1910

Tømmermand Torgrim Ellefsen
Dagarb. Johan Edvard Pettersen

Bjarne Ellefsen
Adolf Pettersen

1

3/1-1919

Ole Gunhildus Hansen
Ingeborg Kirstine Jenssen

Kontorist, Solum
Hj.b., Bøle

Solum 1886
Skien 1879

Solum 1901
Gj. 1893

Bruksarb. Hans Torstensen
Sagarb. Halvor Jenssen

Torsten N. Aspheim
Torsten Nilsen

2

8/1-1919

Karl Larsen Stensrød
Hanna Bertea Hansdatter

G.br. Stensrød
Hj.v., Ødesneltvedt

Gj. 1885
Gj. 1885

Gj. 1899
Gj. 1899

G.br. Lars Olsen Stensrød
G.br. Hans Olsen Ødesneltvedt

Martin L. Stensrød
Peder A. Ødesneltvedt

3

29/1-1919

Emanuel Berg
Anna Kirstine Løberg

Papirfabrikarb., Skien
Hj.v., Løberg

Skien 1896
Gj. 1897

Skien 1911
Gj. 1911

Papirfabrikarb. Ole Johannesen Berg
Politikonstabel Edvard Andersen Løberg

Arbeider Ole Berg, Skien
Politikonst. Edvard Løberg, Skien

4

29/1-1919

Enkem. Gregar Nilsen Berberg
1. hustru død
Anne Marie Seime

G.br. Berberg

Husbestyrinde, Berberg

Heddal* 1878
*Utydelig
Breim 1878

Hjartdal 1893

Breim 1892

G.br. Nils Olavsen Høgkasin

Smed Johannes Larsen Seime

Fru Tone Seime, Rosvald

Lærer Lars Seime, Rosvald

5

15/3-1919

Johan Viktor Andersen
Andrea Olsen

Elektr.arb., Fossum

Gj. 1890
Gj. 1885

Gj. 1904
Gj. 1900

Gaardsarb. Anders Johansen
Skogbetjent Olaus Olsen

Hilmar Olsen, Fossum
Martin Andersen, Fossum

6

29/3-1919

Sveinung Reiersen Slaaen
Astrid Andrea Jacobsen

Damvogter, Notodden
Tj.p., Notodden

Hjartdal 1876
Gj. 1895

Hjartdal 1893
Gj. 1909

Husmand Reier Johnsen
Sagarb. Kristian Jacobsen

Olav Nyhus
Anna Jacobsen

7

12/4-1919

Karl Rasmus Friberg
Astrid Elionore Johnsen

G.br., Borge
Hj.v., Søli

Gj. 1889
Gj. 1894

Gj. 1904
Gj. 1908

G.br. Karl Friberg
Maler Johan Johnsen

Leif Asbj. Friberg
Johan Johnsen, Søli

8

17/4-1919

Andreas Gregersen
Hanna Karoline Haraldsen

Tømmermaaler, Porsgrund
Butikkdame, Ø. Porsgrund

Porsg. 1890
Gj. 1887

Porsg. 1904
Gj. 1902

Sagarb. Johannes Gregersen
Lysfabrikant Harald Olsen

Gunda Gregersen, Porsgrund
Erik Johannesen, Borge

9

17/4-1919

Henry Emanuel Bjørnsen
Hilda Johannessen

Cykkelkontrollør, Skien
Syerske, Bratsberg

Skien 1894
Gj. 1896

Skien 1904
Gj. 1911

Murer Halvor Bjørnsen
Sliperiarb. Nils Johannessen

Anders Ødegaard, Skien
Marta Ødegaard, Skien

10

9/4-1919

Enkem. Edvard Andersen Løberg
Gunhild Johnsdatter Sneltvedt

Politikonstabel, Løberg
Hj.v., Sneltvedt

Gj. 1875
Gj. 1880

Gj.
Gj.

Vognmand Anders Sigurdsen (Løberg)
G.br. John Olsen (Sneltvedt)

Olaf Aas, Skien
Th. Løberg, Skien

11

16/4-1919

Peder Bernhard Halvorsen
Ingebjørg Nilsen

Jordbruksarb., Bø i Gjerpen
Hj.v., Falkum

Gj. 1891
Gj. 1898

Gj.
Gj. 1913

Agronom Halvor Olsen
Gaardarb. Erik Gunnulfsen (Nilsen)

Daniel Bø, Mæla
Kristian Andersen, Skien

12

23/4-1919

Bjarne Berger
Ruth Marie Josefine Torp

Ingeniør i industri …., Ø.Aker
Hj.v., Nordstrand

Kristiania 1888
Kristiania 1896

Kr.a. 1903
Rakkestad 1911

Kjøbmand Peder Berger
G.br. Hans Martin Torp

G.br. Simon Doksrød
G.br. H. M. Torp

13

10/5-1919

Kristian Olsen Rønningen
Anlaug Jensdatter Flaata

Skogsarb., Rising
Tj.p., Saude

Gj. 1894
Saude 1899

Gj. 1908
Saude 1914

Bruksformand Ole Thorkildsen
G.br. Jens Hansen Flaata

Martin Lifjeld, Gjerpen
Hans A. Kaasa, Saude

14

15/6?-1919

Kristian Høgman
Kristine Nilsdatter Sætre

Leilænding Rønningen
Hj.v., Sætre

Gøteborg 1882
Grindlia 1889

Konf. i Sverige
Gj. 1904

Banetjenestemand Henrik Høgman
Leilænding Nils Olsen Sætre

Nils Lifjeld, Skien
Einar Aasen, Skien

15

10/5-1919

Gustav Jørgensen Oterholt
Maren Marie Olsdatter

G.br.søn, Oterholt
Hj.v., Eriksrød

Gj. 1898
Gj. 1900

Gj. 1913
Gj. 1915

Fabr.arb. Jørgen Torkildsen (Oterholt)
G.br. Ole Sigurdsen Eriksrød

Fedrene

16

18/5-1919

Magnus Jacobsen
Helga Josefine Jørgensen

Lagerarb., Solum
Hj.v., Riis (Ris!)

Gj. 1898
Gj. 1892

Gj. 1912
Gj. 1906

Sagarb. Peder Jacobsen
Sagmester Lars Jørgensen

Fedrene

17

26/5-1919

Abraham Reiersen
Hanna Olsen

Chauffør, Skien
Hj.v. Puttekaas

Skien 1888
Gj. 1890

Skien 1903
Gj. 1905

Vognmand Reier Reisersen
G.br. Ole Puttekaas

Olaf Riis, Skien
Kristian Kleven

18

13/6-1919

Mads Olsen Sørbø
Nella Gunhilda Mustvedt

G.br., Bratsberg
Hj.v., Mustvedt

Gj. 1883
Gj. 1884

Gj. 1897
Gj. 1899

G.br. Ole Madsen Sørbø
G.br. Kristian Jansen Mustvedt

Nils O. Sørbø
Jan Kristiansen

19

6/6-1919

Olaf Hansen Meen (Men!)
Anne Sveinsdatter Rusti

Sagarb., Meen
Tj.p., Solum

Gj. 1897
Vinje 1897

Gj. 1912
Vinje 1911

Sagarb. Gunnar Hansen (Meen?)
Husmand Svein Bjørnsen

Jonas Gundersen, Skien
Leiv Halvorsen, Gjerpen

20

7/6-1919

Anders Mælandsmo
Margit Schilbred

Kontorist v/Hydro, Borgestad
Hj.v., Borgestad

Hjartdal 1895
Gj. 1892

Heddal 1909
Gj. 1906

G.br. Anders O. Mælandsmo
Kjøbmand Jacob Schilbred

Ikke nevnt

21

28/6-1919

Martin Olav Olsen Slaaen
Tone Sollid

Veiopsynsmand, Gransherad
Hj.v. Heddal

Hovin 1896
Heddal 1896

Heddal 1911
Heddal 1910

Veiopsynsmand Ole Hansen Slaaen
Lærer Anders Sollid

Ikke nevnt

22

26/7-1919

Johannes Olsen Slettene
Anna Marie Antonsen

Skogarb., Fossum
Hj.v., Fossum

Gj. 1897
Gj. 1897

Gj. 1912
Gj. 1911

Leil. Ole Olsen Slettene (u. Mo)
G.br. Anton Martinsen, Fossum

Fedrene

23

2/8-1919

Anders Andersen
Agnes Kathrine Andreassen

Matros, Nyorkgaten
Hj.v., Risør

Gj. 1897
Risør 1899

Gj. 1912
   -

Hugger Edvard Andersen
Skibsfører Ole Martin Andreassen

Kristian Kristensen
Johanne Kløcker

24

20/9-1919

Halvor Eriksen Lien
Ragna Pehrson

Skogarb., Luksefjeld
Tj.p., Luksefjeld

Gjerstad 1884
Sandsvær 1898

Gjerstad 1899
Sandsv. 1913

Husmand Erik Kristiansen
Arbeider August Pehrson

Gustav Olsen Gromstul
Ole Kristiansen Kaasa

25

4/9-1919

Hjalmar Emil Manfred Borgersen
Hilda Marie Sjuve

Kjører, Gulset
Hj.v., Andebu

Gj. 1889
Andebu 1893

Gj. 1904
Andebu 1907

G.br. Borger Børresen (Gulset?)
Tømmermand Lars Hansen Sjuve

Ikke nevnt

26

6/9-1919

Martinius Andreassen Grini
Tora Grøtvik

Bygningssnekker, Borge
Hj.v., Borge

Lunde 1891
Solum 1886

Lunde 1906
Solum 1900

Leil. Andreas Olavsen
G.br. Halvor Olsen Grøtvik

Ikke nevnt

27

10/9-1919

Johan Jensen Løberg
Hilda Sofie Isaksen

G.br., Løberg
Hj.v. Kleven

Gj. 1890
Gj. 1900

Gj. 1904
   -

G.br. Jens Pedersen Løberg
G.br. Isak Olsen Kleven

G.br. Hans Riis (Fjeldalen?)
Isak O. Kleven

28

23/8-1919

Ole Olsen Lia
Ellen Eriksen

Maskinist, Menstad
Tj.p., Mæla

Gj. 1881
Brandval 1895

Gj. 1895

 

Arbeider Ole Johnsen (Lia?)
Arbeider Emil Eriksen

Teglstensarb. Hans Lia, Menstad og Emil Eriksen, Mæla

29

13/9-1919

Enkem. Elias Pedersen
Enke Thora Olsen

Sagarb., Hovengen
Husholderske, Hovengen

Skaatøy 1876
Sandeherred ’69

Skaatøy 1891
Sandeh. 1884

G.br. Andreas Martin Pedersen
Sjømand Nils Martinsen

Elling T. Laavald (Lauvald?)
Fabr.arb. Elfred Isaksen, Porsgr.

30

18/10-1919

Gunnar Sanna
Agnes Marie Lindgren

Handelsbetjent, Porsgrund
Sypike, Søli

Porsgrund 1893
Gj. 1894

Porsgr. 1909
Gj. 1908

Slagter Anders Sanna
Murer Peter Lindgren

Arthur Vik, Styrm., Osebakken
Vilhelmine Lindgren, Søli

31

19/9-1919

Jon Mikkelsen Fladeland

Ingebjørg Olavsdatter Berge

G.br., landhandler, Vraaliosen
Hj.v., Mo pr.gjeld

Kviteseid 1887

Mo 1894

Kvites. 1902

Mo 1907

Handelsmand Mikkel Fladeland

G.br. Olav Larsen Berge

Fedrene

32

11/10-1919

Olaf Konrad Olsen Lia
Margit Sofie Halvorsen

Lagerekspeditør, Borgestad
Hj.v., Borgestad

Gj. 1893
Gj. 1895

Gj. 1908
Gj. 1910

Sagarb. Johan Olsen
Vognmand Aslak Halvorsen

Einar Marius Eriksen
Margit Alvilde Eriksen, Menstad

33

4/10-1919

Ingvald Martinius Larsen
Karen Knudsen

Teglverksarb., Borgeskogen
Hj.v., Borgeskogen

Gj. 1890
Gj. 1894

Gj. 1904
Gj. 1904

Skibstømmerm. Halvor Larsen
Teglverksarb. Kristian Knudsen

Olaf Johnsen, teglv.arb., Porsgr.
Edvard Kristians., Jernb.arb., Borgeskogen

34

31/10-1919

Albert Frithjof Abrahamsen
Ester Blomqvist

Chauffør, Vadrette
Hj.v., Borgestad

Gj. 1893
Gj. 1898

 

Vagtmand Fredrik Abrahamsen
Vagtmand August Blomqvist

Fru Kristiane Gurholt, Kr.a.
Fru Ludvig Isaksen, Borgestad

35

25/10-1919

Jacob Sørensen Næss
Petra Mathilde Kristiansdatter Nygaard

G.br., Kjose
Hj.v., Nygaard

Eidanger 1890
Gj. 1888

Brunlan. 1904
Gj. 1903

G.br. Søren Johansen Næss
G.br. Kristian Pedersen Nygaard

G.br. Peder Nygaard
Laurits Rødh

36

1/11-1919

Einar Adolf Børresen Gulset
Inger Kristiansdatter

Montør, Gulset
Hj.v., Skien

Skien 1896
Skien 1898

Gj.
Gj.

Bygningssnekker Hans Børresen
Filmester Kristian Pedersen

Arbeider Aksel Frisk
Filmester Kr. Pedersen

37

22/11-1919

Didrik Cappelen Schøtt
Margit Knudsen

Ingeniør, Skien
Hj.v., Borgestad

Skien 1887
Gj. 1889

Skien 1903
Gj.

Brukseier Carl Thorvald Schøtt
Statsminister Gunnar Knudsen

Skibsreder Lorents Severin Skaugaard, Kr.a.
Skibsreder Hans Høyer, Skien

38

30/10-1919

Enkem. Laurits Nilsen
Enke Anna Kristine Olsen

Bygningssnekker, Skaatøy
G.br., Skaatøy

Sørum 1861
Skaatøy 1876

Sørum 1876
Skaatøy 1890

Husmand Nils Kristensen
Tømmerm. til sjøs, Asbjørn Olsen

G.br. Knut Larsen
G.br. Torbjørn Larsen

39

28/12-1919

Henry Hansen
Lilly Regine Lydhus(?)

Fiskehandler, Fredriksværn
Hj.v., Limi

Larvik 1895
Kristiania 1899

 

Sjømand Martin Hansen
Handelsborger Olaf Christoffersen

Kr. Lydhus, Limi
Nikoline Lydhus

40

29/11-1919
i Porsgrund

Sigurd Anker Johnsen
Amalie Laurine Halvorsen

Stationsbetjent, Porsgrund
Hj.v., Eidanger

Larvik 1892
Porsgrund 1895

Gj. 1906
Ikke konf.

Maler Peder Anton Johnsen
Smed Lars Halvorsen

Byggmester Ole Ballestad
Hustru Berta Riis

41

26/12-1919

John Løberg
Anna Kristiane Jacobsen

Skiftekonduktør, Notodden
Hj.v., Ballestad

Trysil 1892
Gj. 1897

Trysil 1907
Gj. 1912

G.br. Per Olsen Løberg
Plassarb. Kristen Jacobsen

Ikke nevnt

42

14/12-1919

John Kristoffer Kristiansen
Antonette Marie Gjervik

Murer, Mustvedt
Hj.v., Sneltvedt

Gj. 1889
Skaanevik 1893

Gj. 1904
Gj. 1907

G.br. Kristian Jansen Mustvedt
Lærer Johannes Gjervik

Ikke nevnt

43

14/12-1919

Enkem. Emil Valdemar Karlson

Marta Jacobsen

Instruktør v/ Chamottefabr., Trondhjem
Hj.v., Borgestad

Sverige 1873

Gj. 1890

Sverige

Gj. 1904

Ikke nevnt

Kusk Ludvig Edvard Jacobsen

M. Johansen, Trondhjem

Margit Mælandsmo, Borgestad

44

16/12-1919

Olaf Marius Hareide
Johanne Borchsenius

Organist, Skien
Rikstelefonbestyrinde

Brunlanes 1880
Skien 1877

Tref., Kr.a. ’95
Skien 1893

Lærer Ole Corneliusen Hareid
Kjøbm. Johannes Laurentius Borchsenius

Ikke nevnt

45

23/12-1919

Lars Gunnarsen Moe (fraskilt)
Alfhild Bertea Fjeld

G.br., Jønnevald
Hj.v., Fossum

Gj. 1888
Gj. 1888

Gj. 1903
Gj. 1903

G.br. Gunnar Larsen Moe
G.br. Gunnar Fjeld

Oskar Mo, Jønnevald
Gustav Fjeld, Skien

0

6/11-1919
i Skien?

Gerhard Grøndahl
Gudrun Moe

Ingeniør v/ verksted, Skien
Hj.v., Jønnevald

Skien? 1884
Gj. 1896

 

Sognepræst Birger Grøndahl
G.br. Gunnar Moe

Thor H. Strand, Skien
Gustav Fjeld, Skien

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

webmaster@gamlegjerpen.no