ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |Vielser i Gjerpen kirke

1834 - 1857


Avskrift G.S.

Oppdatert 18.05.2024

Søk på denne siden: [Control] + f


Andre vielser i Gjerpen:
| 1681 - 1746 | 1747 - 1795 | 1796 - 1814 |
| 1810 - 1823 | 1823 - 1829 | 1829 - 1834 | 1834 - 1857 | 1857 - 1871 | 1872 - 1885 | 1886 - 1895 | 1896 - 1904 |
| 1905 - 1913 KLB | 1914 - 1919 KLB | 1920 - 1931 KLB |
Borgestad:
| 1920-1929 |2/1-1834
John Andersen, Brekke N., enkem., 33. F: Anders Tovsen.
Maren Olsd., Fossum, p., 28. F: Ole Christensen.
Forlovere: Morten Orekaasa, Niels Evensen B.berg.

2/1-1834
Hans Christensen, Wasend, enkem., 30 ½. F: Christen Hansen.
Signe Solvesd., Kjær, p., 42. F: Solve Larsen.
Forlovere: Anders Skilbred, Jacob Larsen Grini.

16/1-1834
Niels Helgesen, Porsgrund, uk., 30. F: Helge Nielsen.
Ingeborg Maria Christensd., Oseb., p., 29. F: Christen Nielsen.
Forlovere: Anders Bakken, Gregers Halvorsen.

17/1-1834
Even Abrahamsen, Hynie, uk., 22. F: Abraham Eriksen.
Marthe Amundsd., Fossum, p., 30. F: Amund Andersen.
Forlovere: Isak Westermoe, Anders Jensen.

28/2-1834
Niels Andersen, Bakken, uk., 23. F: Anders Thordsen.
Karen Gundersd., Ramsaas, p., 21. F: Gunner Mathiesen.
Forlovere: Anders Olsen Fossejord, Mathias G. Ramsaas.

17/3-1834
Hans Olsen, Oseb., uk., 32. F: Ole Olsen.
Karen Christensd., Oseb., p., 33. F: Christen Christiansen.
Forlovere: Jens Evensen Porsgrund, Hans Sørensen Oseb.

17/3-1834
Erik Trohnsen, Oseb., enkem., 45. F: Trohn Jonsen.
Magdalene Nielsd., Oseb., p., 28. F: Dyrlæge Niels Reiersen.
Forlovere: Gunder Augestad, Simon Bommen.

28/3-1834
Johan Johansen, Herre, Porsgrund, uk., 29. F: Johan Nielsen.
Ingeborg Jensd., Fossum, p., 21. F: Jens Christensen.
Forlovere: Jacob Andersen Herre, Solve Sørensen Hynie.

4/4-1834
Sigurd Augundsen, Seufde, uk., 23. F: Augund Torjersen.
(Sigurd var i følge Hvidsand i Bygdebok for Sauherad, halvbror til Myllarguten. G.S.)
Marte Olsd., Haugedal, p., 23. F: Ole Olsen.
Forlovere: Hendrik T. Semb, Halvor Haugedal.

23/4-1834
Jens Torkildsen, Oseb., uk., 29. F: Torkild Simonsen.
Elen Dorthea Christophersd., Oseb., p., 27. F: Christopher Sivertsen.
Forlovere: Even Halvorsen Oseb., Niels Hansen Solum.

6/5-1834
Peder Olsen, Bøherred, uk., afskediget Musketer, 22 ½. F: Ole Christiansen.
Karen Kirstine Christophersd., Oseb., p., 20. F: Christopher Andersen.
Forlovere: Gunder Hansen og Anders Johnsen Oseb.

19/5-1834
Haagen Johannesen Kjørbæk (Kjerbæk?), Blegebakken, uk., 21. F: Johannes Kjørbæk.
Marthe Marie Tolvsd., Aashammer, p., 20. F: Tolv Valmarsen.
Forlovere: Hans Tolvsen Aas, Valmar Tolvsen Aas.

20/5-1834
Sigvald Anundsen, Sem, uk., 21. F: Anund Syvertsen.
Dorthea Pedersd., Aarhuus, p., 22. F: Peder Olsøn.
Forlovere: Peder Zachariasen Lund, Johannes Gundersen Gulsæth.

23/5-1834
Andreas Andersen, Bommen, uk., 25 ½. F: Anders Andersen Bommen.
Anne Laersd., Brække, enke, 45. F: Laers Laersen (Skal være Solvesen) Kjær.
Forlovere: Ole Nielsen Follaug, Laers Christensen Br.kl.

29/5-1834
John Jacobsen, Ballestad, uk., 27. F: Jacob Hansen Ballestad.
Ragnhild Ingebretsd., Bøhle, p., 18. F: Ingebret Johannesen Bøhle.
Forlovere: Jens Hansen Ballestad, Halvor Andersen Bøhle.

23/6-1834
Andreas Poulsen, Gulsæth, enkem., Hr. Stiger, 49. F: Poul Christiansen.
Anne Dorthea Storm, født Falkenberg, Fossum, enke, Madame, 38. F: Peder Falkenberg.
Forlovere: Marsovnmester Warme, Klokker Lund.

27/6-1834
Tosten Larsen Dahle, Oseb., uk., 23. F: Lars Baltzersen Dahle, Oseb.
Birgithe Dorthea Eriksd., Oseb., p., 21. F: Erik Knudsen Oseb.
Forlovere: Knud Eriksen Oseb., Jacob Eriksen Oseb.
(Fedre og forlovere er byttet om i kirkeboken, men rettet her. G.S.)

15/7-1834
Ole Jensen Haavet, Holden Sogn, uk., 25. F: Jens Ketilsen Haavet.
Karen Clemetsd., Brekkej., enke, 38. F: Clemet Olsen Ugge.
Forlovere: John Olsen Wasbrekke, Hans Tollefsen Brekkej.

22/8-1834
Niels Pedersen, Tveten, uk., 23. F: Peder Findsen Tveten.
Else Nielsd. (Skal være: Kirsten Olsd.), Flitti, p., 24. F: Ole Levorsen Flitti.
Forlovere: Peder Findsen Tveten, Isak Isaksen Sætre.

9/9-1834
Jens Gundersen, Løberg, uk., 22. F: Gunder Tommesen.
Anne Johnsd., Gjerpen, p., 24. F: John Jacobsen.
Forlovere: Even N. Løberg, Niels Torbjørnsen.

19/9-1834
Mathias Gundersen, Ramsaas, uk., 26. F: Gunder Mathiasen.
Anne Karine Larsd., Bakken, p., 23. F: Lars Larsen.
Forlovere: Anders Bakken, Niels A. Bakken.

26/9-1834
Jacob Larsen, Høyseth, uk., 32. F: Lars Mathiasen.
Maren Nielsd., Løberg, p., 29. F: Niels Johnsen.
Forlovere: Anders Mathiasen, Lars Nielsen Løberg.

28/9-1834
Lars Anundsen, Seufde/Fossum, uk., 23. F: Anund Torgersen.
Jørgine Knudsd., Fossum, p., 26. F: Knud Eriksen.
Forlovere: Peder A. Stulen, Ole Carlsen Mela.

2/10-1834
Niels Hansen, Fossum, uk., 24. F: Hans Nerisen.
Karen Andersd., Slemdal, nu Brække, p., 29. F: Anders Paulsen.
Forlovere: Lars Halvorsen, Harald Hansen.

10/10-1834
Isak Hansen Nærum, Brekke, Farvermester, uk., 28. F: Hans Jacobsen Nærum.
Birthe Eriksd., Bøle, p., 18. F: Erik Eriksen Bøle.
Forlovere: Anders Kiær i Skien, Jacob Hansen Nærum.

10/10-1834
Sigurd Zachariassen, Kleven, uk., 24. F: Zacharias Jacobsen.
Ane Rasmusd., Berberg, p., 25. F: Rasmus Olsen.
Forlovere: Even N. Kleven, Ole Carlsen Mela.

16/10-1834
Hans Ingebrechtsen, Fossum, enkem., 48. F: Ingebrecht Christensen.
Anne Helene Amundsd., Wenstøb f. i Sandsværd, p., 29. F: Amund Halvorsen.
Forlovere: Isak Westermoe, Jens Jensen Fossum.

16/10-1834
Johannes Andersen, Bøe, uk., 23. F: Anders Johannesen Grønsten.
Birthe Marie Andersd., Bøe, enke, 34. F: Anders Ingebretsen Doxrød.
Forlovere: Jacob Larsen Grini, Peder Madsen Bøe.

23/10-1834
Niels Michelsen, Haugerød, uk., 30. F: Michel Sigurdsen.
Karen Mathiasd., Borgeskoven, p., 29. F: Mathias Gjertsen.
Forlovere: Aslak Aslaksen Skien, Svend Olsen i Skien.

24/10-1834
Anders Olsen, Sølie, uk., 35. F: Ole Haraldsen Sølie.
Anne Larsd., Kiølnæs, p., 30. F: Lars Mathiesen Kiølnæs.
Forlovere: Niels Olsen Espedalen, Jens Jacobsen Sølie.

30/10-1834
Gunder Nielsen, Aarhuus, enkem., 37. F: Niels Gundersen Holm.
Karen Olsd., Holm, p., 27. F: Ole Olsen Holm.
Forlovere: Elias J. Aarhuus, Ole N. Hynie.

30/10-1834
Niels Olsen, Aakre, uk., 30. F: Ole Nielsen Braaten.
Marthe Larsd., Aakre, p., 38. F: Lars Rasmussen Eidanger.
Forlovere: Isak Andersen Porsgrund, Tollef Nielsen Borge.

30/10-1834
Isak Isaksen, Løberg, uk., 24. F: Isak Amundsen Løberg.
Kirsten Larsd., Bratsberg, p., 23. F: Lars Johnsen Bratsbergskov.
Forlovere: Knud Larsen, Ingebret Løberg.

6/11-1834
Daniel Pedersen, Wenstøb, uk., 28. F: Peder Danielsen Wenstøb.
Grethe Christine Wohlers., Skien, nu Mela., p., 32. F: Hattemager Nicolay Wohlers.
Forlovere: Halvor Larsen Wenstøb, Peder Pedersen Wenstøb.

13/11-1834
Anders Thomassen, Br.kl., enkem., 41. F: Thomas Jensen Løberg.
Inger Lauritzd., Follestad, p., 40. F: Lauritz Hansen Porsgrund.
Forlovere: Søren Jensen Br.kl., Knud Halvorsen Br.kl.

13/11-1834
Amund Jensen, u. Foss, uk., 29. F: Jens Amundsen.
Karen Hansd., u. Foss, p., 19. F: Hans Halvorsen Foss.
Forlovere: Niels A. Wattenberg, Anders Reiersen Foss.

13/11-1834
Hasle Nielsen, Fossum., uk., 28. F: Niels Haslesen Fossum.
Inger Halvorsd., Aas, p., 26. F: Halvor Jansen Aas.
Forlovere: Christopher Nirisen Mela, Gunder Børresen Mela.

27/11-1834
Saamund Gundersen Waller, født i Holden boer i Eidanger, enkem., 54. F: Gunder Saamindsen Ulefos.
Helge Hansd., Moen, født i Bøe; tiener paa Kiølnæs i Gjerpen, p., 41. F: Hans Ellefsen Moen.
Forlovere: Gunder Christen Waller af Eidanger, Niels Isaksen under Kiølnæs.

27/11-1834
Abraham Eriksen, Berberg, nu i Skien, uk., 27. F: Erik Abrahamsen Berberg.
Ragnild Halvorsd., under Frogner, p., 23. F: Halvor Thorsen Frogner.
Forlovere: Niels Abrahamsen Wattenberg, Anders Olsen Sneltvedt.

27/11-1834
Paul Nielsen, Br.kl., uk., 23. F: Niels Larsen Br.kl.
Dorthea Halvorsd., Br.kl., p., 26. F: Halvor Christensen Br.kl.
Forlovere: Skoleh. Christen Eriksen, Christen Halvorsen Mela.

28/12-1834
Christen Halvorsen, Br.kl., uk. og Skomagermester, 31. F: Halvor Aslaksen Br.kl.
Anne Marie Beutler, Oseb. født i Kiøbenhavn, p., 30. F: Muursvend Johan Gotfried Beautler fra Kiøbenhavn.
Forlovere: Tobakspinder Ole Asbiørnsen i Skien, Skræder Niels Holt.

28/12-1834
Erik Pedersen, født paa Dyrendahl nu Frogner, enkem., 32. F: Peder Madsen Aasen.
Karen Nielsd., Brekkej., enke, 25. F: Niels Jacobsen Strømdal.
Forlovere: Jacob Larsen Grinie, Lars Jacobsen Grinie.

30/12-1834
Halvor Haraldsen, Br.kl., uk., 24. F: Harald Rasmussen.
Berthe Marie Ellefsd., Br.kl., p., 25. F: Ellef Jensen.
Forlovere: Peder Evensen Brekke, Torjer Andersen Skien.

30/12-1834
Mads Monsen, Fossum født paa Rising, uk., 21. F: Mons Olsen Grinie.
Anne Thurine Thorsd., født i Porsgrund nu paa Hynie, p., 22. F: Thor Albertsen Porsgrund.
Forlovere: Ole Nielsen Hynie, Lars Iversen Fossum.

30/12-1834
Hans Halvorsen, Riis, uk., 29. F: Halvor Olsen Riis.
Helvig Jensd., Lien u. Fossum, p., 26. F: Jens Nielsen Lien.
Forlovere: Erik Kittilsen Riis, Isak Larsen Riis.

30/12-1834
Jens Peter Larsen, Skien, uk., 24. F: Lars Isaksen Tysland.
Marie Syversd., Riis, p., 27. F: Syvert Hansen Riis.
Forlovere: Hans Larsen Rosenvold af Skien, Hans Sivertsen Riis.

8/1-1835
Torger Henriksen, Aasen, Lund, uk., 26. F: Henrik Torjersen Aasen.
Birthe Sophie Nielsd., Br.kl., enke, 46. F: Niels Lorich Skien.
Forlovere: Hans Jacob Halvorsen, Gunder Olsen Skien.

23/1-1835
Abraham Jensen, Porsgrund, f. i Bamble, em., Bødkermester og Politibetient, 32. F: Jens Halvorsen i Bamble.
Marthe Kirstine Andersd., Brua u. Meen, p., 29. F: Anders Johnsen Brua.
Forlovere: Farver Ole Hassel Porsgrund, Garver W. Usler Porsgrund.

29/1-1835
Anders Larsen, Bakken, uk., 30. F: Lars Larsen Bakken.
Karen Andersd., Fløtterød, p., 23. F: Anders Knudsen Fløtterød.
Forlovere: Anders Olsen Fossjordet, Knud Andersen Fløtterød.

29/1-1835
Peder Hansen, Skien, uk., 22. F: Hans Pedersen Skien.
Marthe Marie Nielsd., Br.kl., p., 20. F: Niels Larsen Løberg.
Forlovere: Begge fædre.

12/2-1835
Christian Wilhelm Monrad, Skien, enkem., Skibscaptain, 48. F: Klokker Gjert Monrad.
Anne Marie Benedicte Wright, Oseb., Jfr., 35. F: Skibscaptain Peter Wright.
Forlovere: Snedker Plesner i Skien, Klokker C. Lund.

19/2-1835
Niels Andersen, Limie, nu Luksefield., uk., 36. F: Anders Nielsen Limie.
Anne Barbro Anundsd., Sandsværd, p., 24. F: Anund Christensen.
Forlovere: Halvor Halvorsen Luxefield, Gulbrand Larsen Luxefield.

12/3-1835
Lars Olsen, Sætret i Luxefield, uk., 23. F: Ole Christophersen Sætret.
Anne Gulbrandsd., Westre Bø i Luxef., p., 18. F: Gulbrand Larsen Bøe.
Forlovere: Christian Torkildsen, Niels Isaksen Sætret.

19/3-1835
Anders Eriksen, Sanne, uk., 28. F: Erik Madsen Sanne.
Anne Kirstine Andersd., Ø. Borge, p., 24. F: Anders Hansen Bratsberghagen.
Forlovere: Christen Hansen Sanne, Lars Hansen Sanne.

21/4-1835 (I Eidanger)
Lars Lorentzen Fossum, uk., 25. F: Former Lorentz Larsen.
Inger Kirstine Engebregtsd., Oseb., p., 28. F: Engebregt Hansen Oseb.
Forlovere: Harald Hansen Fossum, Hans Isaksen Fossum.

21/4-1835
Harald Andersen, N. Limie, uk., 27. F: Anders Nielsen Limie.
Marie Hansd., Hitterdal, nu paa Kutterød, p., 27. F: Hans Madsen Kutterød.
Forlovere: Hans Madsen Kutterød, Niels Sørensen Tufte.

28/5-1835
Aslak Christophersen, Fossum, nu Blegebakken, uk., 24 ½. F: Christopher Aslaksen Blegeb.
Kirsten Jensd., Kausanrød, p., 30. F: Jens Hansen Puttene.
Forlovere: Hans Larsen Br.kl., Ditlev Thaule Klosterhaugene.

9/6-1835
Halvor Madsen, Rosvald, nu u. Mela, uk., 33. F: Mads Frantzen Ekornrød.
Dorthe Larsd., under Aas, p., 40. F: Lars Haagensen Slettene.
Forlovere: Halvor Isaksen Aas, Øste Andersen Mela.

18/6-1835
Augen Tollefsen, Ballestad, enkem., 42. F: Tollef Andersen Bratsberg.
Margrethe Jensd., Furuvald, p., 35. F: Jens Rasmussen Furuvald.
Forlovere: Mads Pedersen Sørbøe, Erik Eriksen Ballestad.

9/7-1835
Hans Nielsen Berg, Kolkinn, uk., 24. F: Niels Olsen Berg.
Inger Nielsd., Solum, nu Ballestad, enke, 25. F: Niels Jensen i Solum pr.Gj.
Forlovere: Ole Hansen Br.kl., Stian Pedersen Kolkinn.

16/8-1835
Ole Lie, Langesund, nu i Skien, uk., Kontorbetient, 21. F: Handlende Lars Lie Langesund.
Thora Christine Thomine Bøttger, Lille Mela, Jfr., 21 ½. F: Organist Joh. Bøttger.
Forlovere: Klokker Bøttger, Søren Thygesen.

18/8-1835
Niels Olsen, Skien, enkem., 34. F: Ole Olsen Skien.
Karen Aslaksd., Orekaasen, p., 24. F: Aslak Eriksen Orekaas.
Forlovere: Peder Olsen Blegebakken, Peder Halvorsen Blegeb.

21/8-1835
Christen Jacobsen Lie, Oseb., uk., 27. F: Jacob Christensen Lie.
Maren Margrethe Hansd., Langesund, p., 20. F: Hans Larsen i Langesund.
Forlovere: Gunder Hansen Oseb., Ole Olsen Oseb.

27/8-1835
Hans Johnsen, Langestrand (Larvik?), nu i Skien, uk., Snedkersvend, 23 ½. F: John Andersen Langestrand.
Marthe Johnsd. Rye, født i Sverige, nu Brække, p., 28. F: John Gregersen Rye.
Forlovere: Isak Pedersen N. Brekke, Ole Nielsen Blægebak.

2/9-1835
Peder Aslaksen, u. Bøe, nu Fossum, uk., 24. F: Aslak Pedersen u. Bøe.
Karen Kirstine Madsd., Fossum Vrk., p., 25. F: Mads Madsen Fossum.
Forlovere: Lars Fredriksen Skavan, Niels Rasmussen Hoppestad.

3/9-1835
Torger Olsen, Sætret u. Rising, uk., 25. F: Ole Torgersen Sætret.
Berthe Marie Christensd., Sneltvedt, p., 23. F: Christen Knudsen Sneltvedt.
Forlovere: Ole Evensen Sørbøe, Fredrik Larsen Sneltvedt.

10/9-1835
Anders Jacobsen, født i Porsgrund, nu paa Meen, uk., 25. F: Jacob Andersen Meen.
Marthe Nielsd., Strømdal, p., 20. F: Niels Jacobsen Strømdal.
Forlovere: Hans Larsen Meen, Peder Larsen Meen.

11/9-1835
Svend Sigfridsen, Langangen u. Fossum, uk., 27. F: Sigfrid Svendsen Langgangen.
Anne Helvig Andersd., Luxefield, p., 25. F: Anders Johnsen Luxefield.
Forlovere: Jacob Madsen Fossum, Lars Halvorsen Fossum.

17/9-1835
Anders Olsen, Sneltvedt, uk., 26. F: Ole Einersen Sneltvedt.
Johanne Halvorsd., u. Frogner, p., 21. F: Halvor Thorsen u. Frogner.
Forlovere: Christen Andersen Steensaas, Rejer Andersen Brækkej.

24/9-1835
Jacob Gundersen, Rød u. Kise, uk., 23. F: Gunder Jacobsen Rød.
Maren Halvorsd., Kaasa u. Dyrkold, p., 22. F: Halvor Jansen Kaasa.
Forlovere: Isak Halvorsen Kaasa, Halvor Jensen Blegebak.

1/10-1835
Lars Gundersen, Fossum, uk., 24. F: Gunder Larsen Fossum.
Berthe Marie Hansd., Br.kl., p., 23. F: Hans Hansen Kolstad.
Forlovere: Thor Olsen Løberg, Aslak Halvorsen Br.kl.

15/10-1835
Johannes Larsen, Fossum, uk., 23 ½. F: Lars Barnholt.
Maren Nielsd., Fossum, født paa Orekaas, p., 23. F: Niels Eriksen Fossum.
Forlovere: Christen Jansen Skavan, Harald Hansen Fossum.

15/10-1835
Engebregt Olsen, Sølie, uk., 32 ½. F: Ole Haraldsen Sølie.
Karen Kirstine Larsd., Fløtterød, p., 34. F: Lars Mathisen Fløtterød.
Forlovere: Harald Olsen Bekkevald, Jacob Christophersen u. Lie.

22/10-1835
Hans Rasmussen, Fossum, uk., 25. F: Rasmus Larsen Fossum.
Margrethe Hansd., Aas, p., 22. F: Hans Halvorsen Aas.
Forlovere: Christen Jansen Skavan, Niels Olsen Aas.

22/10-1835
Julius Wilhelm Juul, Skien, uk., Sadelmager, 22. F: Styrmand Wilhelm Juul.
Maren Helene Larsd., Blegebakken, nu Gjerpen Lille, p., 22. F: Lars Nielsen Blegeb.
Forlovere: Erik Pedersen Frogner, Hans Rasmussen Frogner.

27/10-1835
Michel Olsen, Ballestad, uk., 34. F: Ole Olsen Hørta u. Meen.
Ragnild Andersd., Skyer, p., 30. F: Anders Larsen Skyer.
Forlovere: Jens Hansen Ballestad, Lars Andersen Skyer.

19/10-1835
Jacob Christensen Lie, Oseb., enkem., 49. F: Christen Larsen Lie.
Aavet Karine Isaksd., Oseb., p., 40. F: Isak Larsen Oseb.
Forlovere: Hans Engebregtsen, Mads Eriksen.

5/11-1835
Aslak Olsen, Gaasehølen u. Aas, uk., 21. F: Ole Pedersen Gaasehølen.
Maren Larsd., Furuvald, p., 22. F: Lars Monsen Furuvald.
Forlovere: Isak Halvorsen Kaasa, Christen Christophersen Rød.

12/11-1835
Hans Peter Andersen u. Meen, uk., 26 ½. F: Anders Johnsen u. Meen.
Anne Margrethe Jacobsd., Porsgrund, nu u. Borrestad, p., 24. F: Jacob Engebregtsen u. Borrestad.
Forlovere: Christen Larsen Holmen, Ole Olsen Oseb.

12/11-1835
Isak Larsen u. Bratsberg, uk., 21. F: Lars Johnsen Bratsberg.
Johanne Dorthea Christensd., Wenstøb, født i Skien, p., 21. F: Christen Tobiasen i Skien.
Forlovere: Knud Larsen u. Bratsberg, Isak Isaksen u. Bratsberg.

18/11-1835
Tønnes Wattner, Skien, uk., Snedker, 26. F: Snedkermester Anders Wattner.
Christence Christensd., Oseb., født u. Hynie, p., 24. F: Christen Jensen Hynie.
Forlovere: A. L. Houen (sign.), S. Halvorsen (sign.).

19/11-1835
Ole Hansen, Solum pr.gj., uk., 24. F: Hans Christophersen af Helgen sogn.
Else Marie Nielsd., Fossum, p., 31. F: Niels Haslesen Fossum.
Forlovere: Marcus Larsen Brække, Henrik Torgersen Semb.

26/11-1835
Gunder Halvorsen, f. S. Brække, nu u. Buer, uk., 29. F: Halvor Asbiørnsen u. Brekke.
Anne Isaksd., u. Riis, p., 41. F: Isak Christensen u. Riis.
Forlovere: Sivert Hansen Riis, Harald Olsen Bækkevald.

2/12-1835
Anders Zachariassen, S. Brække, uk., 25. F: Zacharias Andersen Brække.
Anne Marie Olsd., S. Brække, p., 36. F: Ole Abrahamsen Porsgrund.
Forlovere: Skomager A. Aulie, Christen Danielsen.

2/12-1835
Abraham Jacobsen, født u. Sølie, nu Oseb., uk., 30. F: Jacob Johnsen u. Sølie.
Inger Gurine Pedersd., Holmen, p., 25. F: Peder Aslaksen u. Borrestad.
Forlovere: Anders Halvorsen Oseb., Lars Olsen Oseb.

2/12-1835
Sivert Pedersen, Br.kl., uk., 24. F: Peder Sivertsen Br.kl.
Karen Marie Gundersd., født i Solum, nu Br.kl., p., 25. F: Gunder Olsen Solum.
Forlovere: Engebregt Pedersen, Peder Evensen Brekkej.

2/12-1835
Christopher Johannesen Løkenberg, S. Brække, uk., 30. F: Johannes Jacobsen Løkenberg.
Kirsten Christensd., Borrestadholmen, p., 24. F: Christen Larsen Borrestad.
Forlovere: Knud Halvorsen Br.kl., Rasmus Halvorsen Skien.

9/12-1835
Ole Andersen Usterud, Br.kl., uk., 22. F: Anders Olsen Usterud.
Marthe Marie Larsd., Br.kl., født paa Oseb., p., 27. F: Smed Lars Peter Arnesen.
Forlovere: Svend Thorsen S. Brække, Ole Throndsen Br.kl.

15/12-1835
Henrik Wiersen, Oseb., uk., Styrmand, 25. F: Ole Wiersen Oseb.
Marthe Marie Bielke, Oseb., født i Moss, p., 23. F: Guldsmed Bielke Oseb.
Forlovere: Blikkenslager Mønnich, Skibscaptein Isachsen.

17/12-1835
Børre Jørgensen, Nordre Semb, uk., 24 ½. F: Jørgen Børresen Semb.
Maren Thurine Hansd., Fossum, p., 22. F: Hans Jansen Fossum.
Forlovere: Henrik Torstensen Semb, Gunnuld Nielsen Semb.

28/12-1835
Ole Olsen, født i Solum, nu paa Mela, uk., 28. F: Ole Olsen Schinnert.
Karen Madsd., født paa Fossum, p., 23. F: Mads Madsen Fossum.
Forlovere: Hans Johannesen, Christen Halvorsen Mela.

29/12-1835
Jacob Knudsen, Br.kl., uk., Underofficer, 28. F: Knud Johannesen Frogner.
Anne Berthea Johannesd., Br.kl., født i Skien. Stedfader: Ole Follaug Bratsbergkl.
Forlovere: Ole Nielsen Follaug, Niels Børresen Br.kl.

29/12-1835
Hans Danielsen, Baaserød, uk., 24 ½. F: Daniel Hansen Ballestad.
Else Dorthea Hansd., Gulseth, nu Aakre, p., 33. F: Hans Reinhold Biring.
Forlovere: Gunder Pedersen Baaserød, Hans Jensen Ballestad.

29/12-1835
Tobias Pedersen, Skien, uk., 25. F: Peder Tobiasen i Skien.
Anne Marie Michelsd., Bratsberg, p., 25. F: Michel Engebregtsen.
Forlovere: Tobakspinder Ole Asbjørnsen, Christen Michelsen Bratsberg.

29/12-1835
Halvor Olsen, Eriksrød, uk., 24. F: Ole Halvorsen Eriksrød.
Anne Jacobsd., u. Moe, p., 22. F: Jacob Pedersen u. Moe.
Forlovere: Ole Torstensen Eriksrød, Erik Christensen u. Oterholdt.

29/12-1835
Christian Christiansen, Limie, uk., 27. F: Christian Nielsen Limie.
Georgine Pedersd., Aasen u. Tufte, p., 27. F: Peder Johnsen Aasen.
Forlovere: Peder Isaksen u. Semb, Anders Nielsen Limie.

29/12-1835
John Jensen, u. Fossum, uk., 24. F: Jens Christensen Riser.
Kirsten Marie Henriksd., u. Bøe, p., 28. F: Henrik Jensen u. Bøe.
Forlovere: Jens Henriksen u. Bøe, Peder Jensen Fossum.

7/1-1836
Lars Kittelsen, Grønnerød, uk., 21. Stedfader: Niels Pedersen.
Berthe Kirstine Hansd., Nærum, p., 23. F: Hans Jacobsen Nærum.
Forlovere: Simon Hansen Nærum, Johannes Evensen Eegaas.

(Heretter utelater jeg forloverne for å spare litt tid og arbeide. G.S.)

7/1-1836
Christen Olsen, Oseb., uk., 28. F: Ole Olsen Oseb.
Anne Severine Christensd., Eidanger pr.gj., p., 24. F: Christen Olsen Rød.

19/1-1836
Rasmus Halvorsen, Fossum, uk., 26. F: Halvor Christiansen.
Marthe Christophersd., Mæla, p., 27. F: Christopher Nirisen Skien.

28/1-1836
Christen Andersen, Skien, uk., 34. F: Anders Rasmussen Skien.
Barbro Larsd., Brevig, p., 32. F: Lars Larsen Brevig.

12/2-1836
Ole Tolvsen, Aashammer, uk., 25. F: Tolv Andersen Aashammer.
Karen Kirstine Olsd., Aashammer, p., 21. F: Ole Olsen u. Aas.

17/3-1836
Lars Isaksen, u. Nærum, opphold: Kjølnæs, uk., 26. F: Isak Nielsen Trolsaas.
Caroline Fredrikke Christiansdatter Mudrik, Kongsberg, Opph.: Trolsaas, p., 25. F: Smed Christian Mudrik.

17/3-1836
Ole Grimersen, f. Hierdals pr.gj., oph.: Fækjan, uk., 43. F: Grimer Levorsen.
Cathrine Marie Anundsd., f. Kongsberg, Oph.: Fekjan, p., 31. F: Anund Halvorsen.

24/3-1836
Elias Hansen, f. Brevig, oph.: Follestad, uk., 22. F: Hans Hansen i Brevig.
Marthe Hansd., f. Skien, oph.: Br.kl., p., 24. F: Hans Hansen Br.kl.

14/4-1836
Erik Christensen, Orekaasen u. Oterholt, uk., 24. F: Christen Eriksen Orekaas.
Maren Pedersd., Jønnevald, p., 23. F: Peder Johnsen u. Tufte.

21/4-1836
Andreas Halvorsen, Saudeherred, uk., 39. F: Halvor Olsen Feen.
Anne Olsd., Ekornrød, p., 33. F: Ole Nielsen Ekornrød.

10/5-1836
Anders Nielsen u. Hynie, uk., 22. F: Niels Andersen u. Hynie. (I kirkeboken er hans navn feilaktig skrevet Andreas. G.S.)
Marthe Pernille Olsd., Fossum, p., 20. F: Ole Gundersen Fossum.

10/5-1836
Christian Nielsen, u. Bøe, uk., 27. F: Niels Hansen u. Bøe.
Anne Abrahamsd., f. Br.kl., oph.: Fossum, p., 24. F: Abraham Hansen Br.kl.

23/5-1836
Tollef Henriksen, f. Bøe Herred, oph.: Sverrig, uk., 24. F: Henrik Christophersen Fossum.
Birthe Caisa Petersd., f. Svanskog (i Sverrig), oph.: Sverrig u. Foss, p., 24. F: Peter Casper Gäfvert.

26/5-1836
Christen Olsen, u. Sølie, em., 47. F: Ole Danielsen u. Sølie.
Anne Rasmusd., Glænde, p., 51. F: Rasmus Olsen Glænde.

13/6-1836
Anders Christensen, Aarhuus, uk., 22. F: Christen Christiansen Aarhuus.
Gunhild Helgesd., u. Gulseth, p., 25. F: Helge Eriksen u. Gulseth.

16/6-1836
Jens Eliassen, Aarhuus, uk., 21. F: Elias Jensen Aarhuus.
Maren Kirstine Jacobsd., Gulseth, p., 22. F: Jacob Jensen Gulseth.

26/6-1836
Ole Petter Halvorsen, Porsgrund, em., Høker og Kontorbetient, 40. F: Halvor Michelsen Porsgrund.
Inger Hansine Meyer, Jfr., Oseb., 25. F: Høker Herman Meyer.

2/7-1836
Hans Wilh. Christoph. Huitfeld Wessel, Biørndalen i Solum sogn, uk., Cand. Jur., 26 ½. F: Sorenskriver Jonas Wessel.
Berntine Beate Plesner, Solum, Jfr., 27. F: Afgangen Foged Plesner.

14/7-1836
Jens Olsen, Wasbotten i Solum sogn, uk., 26. F: Ole Jensen Wasbotten.
Christine Andersd., Limie, p., 25. F: Anders Nielsen Limie.

21/7-1836
Stian Michelsen, f. Solum pr.gj., oph.: Oseb., Smedsvend, uk., 32. F: Michel Johannesen Wasbond.
Anne Magdalen Nielsd., Oseb., enke, 30. Sal. Thronsen. F: Dyrlæge Niels Reiersen.

21/7-1836
Anders Andersen, Br.kl., uk., 19. F: Anders Pedersen Br.kl.
Inger Magrethe Pedersd., Br.kl., p., 26. F: Peder Sivertsen Br.kl.

11/8-1836
John Olsen, Skien, uk., 29. F: Ole Johnsen i Skien.
Marthe Carine Christensd., Br.kl., p., 23. F: Christen Haraldsen Br.kl.

25/8-1836
Ole Hansen, Ramsaas, uk., 26. F: Hans Halvorsen Ramsaas.
Kirsten Larsd., Aaltvedt, p., 33. F: Lars Halvorsen Aaltvedt.

25/8-1836
Christen Larsen, u. Moe, uk., 24. F: Lars Christensen u. Moe.
Ingeborg Hansd., Holden, p., 20. F: Hans Madsen Kutterø.

1/9-1836
Peder Christensen, f. Tanum pr.gj., oph.: Riis, uk., 27. F: Christen Pedersen Lie.
Magrethe Gundersd., Ramsaas, p., 24. F: Gunder Mathiesen Ramsaas.

8/9-1836
Peder Johannesen, Godal i Luxefield, uk., 20. F: Johannes Olsen Grinilie.
Berthe Karine Olsd., Flittig u. Moe, p., 23. F: Ole Levorsen Flittig.

15/9-1836
Ellef Olsen, f. Luxefield, oph. u. Fossum, uk., 25. F: Ole Gunnuldsen Drengen.
Karen Elisabeth Engebregtsd., u. Fossum, p., 24. F: Engebregt Pedersen Fossum.

15/9-1836
Even Gundersen, u. Løberg, uk., 27. F: Gunder Evensen Rønningen.
Ragnhild Marie Isaksd., Løberg S., p., 35. F: Isak Amundsen Løberg.

22/9-1836
Rasmus Engebregtsen, Dyrkold, em., 30. F: Engebregt Rasmussen.
Marie Olsd., Oterholt, p., 21. F: Ole Larsen Oterholt.

22/9-1836
Niels Olsen, u. Bøe, uk., 26. F: Ole Aslaksen u. Bøe.
Ingeborg Simonsd., Stulen, p., 26. F: Simon Aslaksen Stulen.

22/9-1836
Svend Olsen, f. Slemdal, oph.: Brække, uk., 25. F: Ole Pedersen Særkland.
Anne Karine Olsd., f. Slemdal, oph.: Brække, p., 30. F: Ole Hansen Smokkerød.

22/9-1836
Gunder Pedersen, u. Tufte, uk., 25. F: Peder Madsen u. Tufte.
Berthe Johnsd., Løberg, p., 23. F: John Svendsen Løberg.

27/9-1836
Knud Knudsen, Kleven, uk., 44. F: Knud Zachariassen Kleven.
Helge Pedersd., Fielddalen, p., 27. F: Peder Pedersen Fielddal.

13/10-1836
Niels Andersen, u. Bøe, uk., 22. F: Anders Johannesen u. Bøe.
Thurine Eriksd., Berberg, p., 24. F: Erik Abrahamsen Berberg.

27/10-1836
Andreas Isaksen, Holm, uk., 33. F: Isak Christensen Holm.
Maren Larsd., f. Eidanger sogn, oph.: Rising, p., 33. F: Lars Nielsen Nordre Lunde.

27/10-1836
Henrik Ellefsen, f. Gaasehølen, oph.: Ramsmyhr, uk., 36. F: Ellef Olsen Ramsmyhr.
Gunhild Johannesd., f. Hvidesø pr.gj., oph.: u. Engrav, p., 18. F: Johannes Biørgussen.

11/11-1836
Peder Jansen, u. N. Bøe, uk., 23. F: Jan Pedersen u. Bøe.
Inger Laurine Pedersd., f. Porsgrund., oph.; Foss, p., 23. F: Peder Christensen Grotnæs.

11/11-1836
Anders Jensen Lie, u. Fossum, uk., Skoleholder, 24 ½. F: Jens Andersen Lien.
Dorthe Thorsd., f. Moss, oph.: Gjerpen prst.gd., p., 25. F: Afdød Thor Olsen paa Moss.

11/11-1836
Henrik Gundersen, u. Grinie, uk., 34. F: Gunder Asbiørnsen Fislerud.
Marthe Svendsd., Sneltvedt, p., 34. F: Svend Olsen Berg.

17/11-1836
Andreas Johnsen, Porsgrund, uk., Smedsvend, 23. F: Gullik Johnsen Porsgrund.
Laurentze Hansd. Lie, Oseb., p., 22. F: Hans Nielsen Lie Oseb.

1/12-1836
Niels Pedersen, Wenstøb, uk., 18. F: Peder Danielsen Wenstøb.
Anne Halvorsd., Holden sogn, enke, 34. F: Halvor Gundersen Walebø.

1/12-1836
Daniel Jensen, f. Ballestad, oph. Kjølnæs, uk., 30. F: Jens Mortensen Ballestad.
Karen Torgersd., f. Eidanger Sogn, oph. Oseb., p., 28. F: Torger Sørensen Kiølsrød.

1/12-1836
Olaus Rosenblad, f. Holmestrand, oph. Porsgrund, Skræddermester, uk., 24 ½. F: Johan Adolph Rosenblad.
Karen Sophie Borgersdatter, Fossum, p., 22 ½. F: Gartner Borger Engebregtsen.

9/12-1836
Lars Johansen, f. Slemdal, oph. Løberg, uk., 29. F: Johan Rollefsen Hogstad.
Kirsten Torbiørnsd., Marker, p., 28. F: Torbiørn Nielsen Marker.

29/12-1836
Peter Hansen, f. Skien, oph. Br.kl., uk., 31. F: Hans Hansen, Smed.
Pernille Simonine Sørensd., Porsgrund, p., 28. Stedf.: Anders Lindberg.

5/1-1837
Anders Bolærn Melsom, f. Fredriksværn, oph. Skien, uk., Kiøbmand i Skien, 27. F: Kiøbmand Michael Melsom.
Sara Elisabeth Haraldsen, Jfr., Semb, 27. F: Kjøbmand Peder Haraldsen.

12/1-1837
Christopher Aslaksen, Skriva u. Bøe, em., 52. F: Aslak Nielsen Skriva.
Ellen Kirstine Jacobsd., u. Strømdal, p., 36. F: Jacob Rasmussen u. Strømdal.

9/2-1837
Peder Pedersen, Wenstøb, uk., 25. F: Peder Danielsen Wenstøb.
Karen Olsd., Holden pr.gj., p., 22. F: Ole Tovsen Kiær.

22/3-1837
Peder Høgh Smith, f. Drammen, oph. Christiania, Hr., uk., 23. F: Elias Eliason Smith.
Maria Severine Cappelen, f. Drammen, oph. Mæla, Jfr., 23. F: Afgangne Konsul Michael Cappelen.

27/3-1837
Even Olsen, Bugot, uk., 26. F: Ole Christensen Bugot.
Johanne Torbiørnsd., f. u. Semb, oph. Puttekaas, p., 30. F: Torbiørn Halvorsen Putten.

24/4-1837
Knud Isaksen, f. u. Øvrum, oph. Skien, uk., 24. F: Isak Jacobsen u. Øvrum.
Anne Kirstine Olsd., f. Skien, oph. Falkum, p., 30. F: Ole Andersen i Skien.

4/5-1837
Anund Brynildsen, f. Seufde pr.gj., oph. Br.kl., uk., 33. F: Brynild Anundsen Br.kl.
Sara Isaksd., Hynie, p., 33. F: Isak Sørensen Hynie.

16/5-1837
Anders Jørgen Jørgensen, Porsgrund, uk., 25 ½. F: Jørgen Andersen Porsgrund.
Inger Andrea Reiersd., Br.kl., p., 24. F: Reier Mathiesen Br.kl.

7/6-1837
Søren Edvard Hald, f. Christiansand, oph. Oseb., uk., 28. F: Afgangne Josias Hald.
Marie Dorthea Petronelle Flood, f. Skien, oph. Petersborg, Jfr., 36. F: Afgangne Borgercapit. og Kiøbmand Peder Flood.

8/6-1837
Lars Gundersen, Lie, uk., 30. F: Gunder Larsen Lie.
Anne Dorthea Arnesd., f. Augestad, oph. u. Sølie, enke, 33. F: Arne Andersen Augestad.

15/6-1837
Hans Larsen, Meen, em., 55. F: Lars Hansen Meen.
Anne Kirstine Jensd., Ballestad, p., 28. F: Jens Mortensen Ballestad.

22/6-1837
Augen Tollefsen, f. Bratsberg, oph. Ballestad, em., 42. F: Tollef Andersen u. Bratsberg.
Karen Gundersd., f. Helgen sogn, oph. Rosvald, p., 28. F: Gunder Andersen Gjedeboen.

14/7-1837
Simon Hansen, Nærum, uk., 34. F: Hans Jacobsen Nærum.
Ingeborg Kirstine Hansd., Nyegaard, p., 18. F: Hans Jacobsen Nyegaard.

14/7-1837
Halvor Johannessen, f. Biørndalen u. Bøe, oph. Fossum, uk., 24. F: Johan Halvorsen Fossum.
Inger Magrethe Andersd., Fossum, p., 22. F: Anders Danielsen Fossum.

20/7-1837
Simon Jacobsen, Sølie, uk., 26. F: Jacob Andersen Sølie.
Maren Jacobsd., Klep, p., 22. F: Jacob Nielsen Klep.

4/8-1837
Ole Olsen, Houkeroe, uk., 35. F: Ole Olsen Houkeroe.
Maren Jacobsd., u. Moe, p., 25. F: Jacob Pedersen Teien. (Teigen)

4/8-1837
John Endresen, Seufde pr.gj., uk., 22. F: Endre Johnsen u. Aase.
Karen Marie Halvorsd., Luxefield, p., 30. F: Halvor Halvorsen Luxefield.

10/8-1837
Ole Jacobsen, Skien, uk., 23. F: Jacob Olsen Skien.
Berthe Kirstine Jensd., Fossum, p., 26. F: Jens Jensen Fossum.

24/8-1837
Christopher Olsen, Fossum, uk., 22. F: Ole Jansen Lien.
Berthe Abrahamsd., f. Slemdal, oph. Fossum, p., 24. F: Abraham Eriksen Hakhoug.

7/9-1837
Hans Olsen, f. Brunlanæs, oph. Meen, uk., 23. F: Ole Hansen Meen.
Anne Nielsd., Skyer, p., 22. F: Niels Olsen Skyer.

7/9-1837
John Gundersen, u. Løberg, uk., 31. F: Gunder Evensen Rødningen.
Karen Andersd., Langerød, p., 23 ½. F: Anders Mathiesen Langerød.

21/9-1837
Simon Aslaksen, u. Bøe, uk., 22. F: Aslak Pedersen u. Bøe.
Anne Christophersd., u. Bøe, p., 23. F: Christopher Nielsen Grumstul.

3/10-1837
Simon Danielsen, Jønnevald, em., 43. F: Daniel Gregoriussen Jønnevald.
Maren Kirstine Lund, f. Laurdal Sogn, oph. Limie., p., 32. F: Christian Andreas Lund.

5/10-1837
Niels Nielsen, f. Skien, oph. Follestad, uk., 26. F: Niels Olsen Skien.
Anne Magrethe Nielsd., Strømdal, p., 30. F: Niels Jacobsen Strømdal.

6/10-1837
Isak Sørensen, Nykaas, uk., 37. F: Søren Hansen Nykaas.
Karen Kirstine Bæruldsd., u. Moe, p., 37. F: Bæruld Haagensen.

12/10-1837
Tov Larsen, f. Seufde pr.gj., oph. Mæla, uk., 21. F: Lars Svendsen Houg.
Anne Isaksd., Fossum, p., 27. F: Isak Hansen Fossum.

12/10-1837
Isak Gundersen, u. Oterholt, uk., 24. F: Gunder Isaksen Norrig.
Karen Jansd., u. Bøe, p., 25. F: Jan Pedersen u. Bøe.

26/10-1837
Aslak Pedersen, Fossum, uk., 22. F: Peder Aslaksen Fossum.
Anne Maria Borgersd., Fossum, p., 24 ½. F: Gartner Borger Engebregtsen.

26/10-1837
Gunder Eriksen, Kiise, uk., 37. F: Erik Olsen Kiise.
Marie Andersd., Bøe i Luxefield, p., 25. F: Anders Johnsen Fieldet.

1/11-1837
Peder Hansen, Meen, uk., 22. F: Hans Larsen Meen.
Anne Isaksd., Grini, p., 22. F: Isak Hansen Grinie.

2/11-1837
Isak Larsen, f. Kiær, oph. Brækkej., uk., 32. F: Lars Larsen Kiær.
Mariane Christensd., Borrestadholmen, p., 23. F: Christen Larsen Holmen.

9/11-1837
Peder Clausen, f. Skien, oph. u. Foss, uk., 26. F: Claus Kittilsen Br.kl.
Maren Pedersd., u. Eriksrød, p., 21. F: Peder Johnsen u. Jønnevald.

9/11-1837
Johannes Larsen, u. Bratsberg, uk., 21. F: Lars Johnsen u. Bratsberg.
Ingeborg Marie Larsd., Svarttangen, p., 21. F: Lars Hansen Meen.

8/9-1837
Jacob Jensen, f. Slemdal, oph. Sætret i Luxefield, uk., 29. F: Jens Nielsen Wanneboe.
Berthe Cathrine Olsd., Liestul, p., 18 ½. F: Ole Halvorsen Liestul.

30/11-1837
Knud Andersen, f. Fløtterød, oph. Kiølnæs, uk., 29. F: Anders Knudsen Lie.
Marthe Larsd., Bakken, p., 29. F: Lars Larsen Bakken.

7/12-1837
Ole Jacobsen, u. Berberg, em., 31. F: Jacob Hansen u. Berberg.
Aase Marie Rasmusd., Holden Sogn, p., 30. F: Rasmus Pedersen Houg Brug.

21/12-1837
Harald Rasmussen, f. Sølie, oph. Lie, em., 36. F: Rasmus Haraldsen Sølie.
Inger Jensd., f. Mæla, oph. Lie, p., 30. F: Jens Halvorsen Osebakken.

28/12-1837
Engebregt Jacobsen, f. Hougen, oph. Br.kl., uk., 34. F: Jacob Engebregtsen Ballestad.
Maren Bolette Mathiasd., Herre, p., 30. F: Mathias Hansen Asdahl.

28/12-1837
Halvor Christophersen, f. Br.kl., oph. Eriksrød, uk., 25. F: Christopher Halvorsen Skiold.
Anne Olsd., Eriksrød, p., 30. F: Ole Halvorsen Eriksrød.

25/1-1838
Jørgen Hansen Paust, f. Skien, oph. Follestad, uk., 25. F: Hans Jørgensen Paust i Skien.
Nicoline Sophie Jensd., f. Porsgrund, oph. Follestad, p., 27. F: Bødtker Jens Lindberg i Porsgrund.

8/3-1838
Lars Jacobsen, f. u. Semb, oph. Skien, Smedsvend, uk., 25 ½. F: Jacob Larsen i Skien.
Thone Sigurdsd., Kongsberg, p., 34. F: Sigurd Pedersen Hoppestul.

15/3-1838
Halvor Christensen, f. Skilbred, oph. Skien, uk., 28. F: Christen Christiansen Aarhuus.
Ingeborg Halvorsd., Fossum, p., 26. F: Halvor Christiansen Fossum.

17/4-1838
Aslak Halvorsen, Moe, uk., 27. F: Halvor Nielsen Moe.
Anne Hansd., f. Hitterdal, oph. Kuttere, p., 28. F: Hans Madsen Kuttere.

31/5-1838
Ole Christensen, f. Slemdal, oph. Meen, uk., 27. F: Christen Hansen.
Kirstine Olsd., f. u. Meen, oph. Buer., p., 25. F: Ole Johnsen u. Meen.

4/6-1838
Hans Andersen, f. u. Aas, oph. Oterholt, em., 45. F: Anders Halvorsen Oterholt.
Marthe Marie Nielsd., Foss, p., 32. F: Niels Danielsen Foss.

7/6-1838
Lars Halvorsen, f. Solum Sogn, oph. Br.kl., Smedsvend, uk., 49. F: Halvor Jørgensen Timeland.
Karen Magrethe Christensd., f. Oseb., oph. Br.kl., enke, 30. F: Christen Aslaksen Berg.

7/6-1838
Halvor Hansen, Ramsaas, uk., 33. F: Hans Halvorsen Ramsaas.
Inger Karine Andersd., f. Limie, oph. Tufte, enke, 30. F: Anders Nielsen Limie.

14/6-1838
Niels Andersen Bommen, Br.kl., uk., 22. F: Anders Andr. Bommen.
Maren Andersd., u. Meen, p., 26. F: Anders Johnsen u. Meen.

28/6-1838
Svend Olsen, Fossum, uk., 25. F: Ole Christensen Fossum.
Marthe Olsd., Fossum, p., 24. F: Ole Christiansen Fossum.

28/6-1838
Niels Jensen, Teien u. Moe, uk., 27. F: Jens Nielsen Teien.
Kirsten Gunbiørnsd., Dybedal, p., 22. F: Gundbiørn Olsen Dybedal.

8/7-1838
Anders Hansen, f. Gulseth, oph. Br.kl., enkem., 33. F: Hans Olsen u. Gulseth.
Pernille Kirstine Pedersd., Br.kl., Fraskilt kone, 50. F: Peder Pedersen Slemdal.

17/7-1838
Hans Jørgen Christian Aall, f. Næs Jernværk, oph. Bergen, uk., Brigad. Auditeur, 32. F: Jernveærkseier Jacob Aall.
Mariane Møller, f. Porsgrund, oph. Egeli, Jfr. 26. F: Grosserer Hans Møller.

17/7-1838
Niels Egedius Gasmann, f. Oseb., oph. Christiania, uk, Kiøbmand, 28. F: Konsul Jens Gasmann.
Simonine Møller, f. Porsgrund, oph. Egeli, Jfr. 28. F: Grosserer Hans Møller.

29/7-1838
Niels Evensen, f. Kleven, oph. Brækkej., uk-. 32. F: Even Nielsen Kleven.
Anne Andersd., Eegaasen, p., 30. F: Anders Hansen Eegaasen.

12/8-1838
Ole Andersen, f. Helgen Sogn, oph. Semb, uk., 25. F: Anders Halvorsen Kaasa.
Inger Henriksd., Lundsaasen, p., 27 ½. F: Henrik Torgersen Lundsaasen.

16/8-1838
Ole Olsen, f. Holden, oph. S. Brækkej., uk., 23. F: Ole Halvorsen Brækkej.
Inger Isaksd., N. Brækkej., p., 22. F: Isak Pedersen Rustad.

28/8-1838
Hans Solvesen, Br.kl., uk., 43. F: Solve Madsen Br.kl.
Thurine Halvorsd., f. Godal, oph. Semb, p., 39. F: Halvor Olsen Bæstul.

6/9-1838
Peder Hansen, Porsgrund, uk., 21. F: Hans Pedersen i Porsgrund.
Anne Karine Jacobsd., Oseb., p., 27. F: Jacob Østensen Oseb.

6/9-1838
Rasmus Jacobsen, f. Sølie, oph. Riis, uk., 18 ½. F: Jacob Olsen Riis.
Anne Kirstine Jacobsd., Sølie, p., 21 ¾. F: Jacob Andersen Sølie.

13/9-1838
Halvor Haraldsen, u. Bøe, uk., 22. F: Harald Halvorsen Biørndal.
Anne Kirstine Evensd., f. Porsgrund, oph. u. Bøe, p., 24. F: Matros Even Gulbrandsen.

25/9-1838
Christian Blom, f. Skien, oph. Falkum, uk., Skibsfører, 37. F: Kiøbm. Hans Blom.
Dorthea Christine Bentzen, f. Arendal, oph. Brække, Jfr. 22. F: Skibscapt. Bentzen i Arendal.

11/10-1838
Lars Nielsen, Aarhuus, uk., 24. F: Niels Andersen Aarhuus.
Anne Marie Madsd., Fossum, p., 22. F: Mads Madsen Fossum.

18/10-1838
Iver Jacobsen, f. Gudsfred i Eidanger, oph. Oseb., uk., 32. F: Jacob Isaksen Skrukkerød.
Thurine Larsd., f. Fløtterød, oph. Oseb., p., 28. F: Lars Mathiassen Fløtterød.

18/10-1838
Elias Asbiørnsen, Klep, uk., 23. F: Asbiørn Eliasen Klep.
Gunhild Larsd., Aaltvedt, p., 29. F: Lars Halvorsen Aaltvedt.

22/10-1838
Johan Henrik Pedersen, f. Helsingøer, oph. Oseb., uk., 27 ½. F: Matros Peder Larsen paa Moss.
Karen Jacobsd., Oseb., p., 24 ½. F: Jacob Christensen Isegram.

25/10-1838
Andreas Solvesen, Kiær, uk., 24 ½. F: Solve Larsen Kiær.
Maren Engebregtsd., f. Dyrkold, oph. Kiær, p., 28. F: Engebregt Rasmussen Dyrkold.

1/11-1838
Jens Kittilsen Riis, f. Riis, oph. Oseb., uk., Hjulmager, 39. F: Kittil Kittilsen Riis.
Inger Marie Gundersd., Ø. Borge, p., 24. F: Gunder Isaksen Borge.

1/11-1838
Hans Jacobsen, u. Berberg, uk., 36. F: Jacob Hansen u. Berberg.
Helvig Olsd., Høgelie i Luxefield, p., 26. F: Ole Knudsen.

8/11-1838
Hans Olsen, Smokkerød i Eidanger pr.gj., uk., 25. F: Ole Knudsen Smokkerød.
Ingeborg Andersd., Skyer, p., 26. F: Anders Larsen Skyer.

15/11-1838
Peder Jacobsen, Teien u. Moe, uk., 22 ½. F: Jacob Petersen Teien.
Magrethe Olsd., Holm, enke, 34. F: Ole Olsen Hobæk. (Skal være Asbjørnsen).

15/11-1838
Gunder Jensen, u. Gulseth, uk., 25. F: Jens Gundersen u. Gulseth.
Maren Sørensd., Mæla, p., 21. F: Søren Reiersen Mæla.

22/11-1838
Hans Christensen, f. u. Aarhuus, oph. Br.kl., em. 49. F: Christen Hansen u. Aarhuus.
Ragnhild Halvorsd., u. Frogner, enke, 27. F: Halvor Thorsen u. Frogner.

29/11-1838
Ole Olsen, Skien, uk., 27 ½. F: Graver Ole Larsen i Skien.
Ingeborg Gurine Gundersd., f. Østre Moland, oph. Follestad, p., 19 ½. F: Gunder Andersen Rendesbakke.

6/12-1838
Niels Kittilsen, Stulen i Puttene, uk., 27. F: Kittil Nielsen Stulen.
Johanne Johansd., f. Bugot, oph. Røsager, p. 27. F: Johan Halvorsen Biørndalen.

9/12-1838
Hans Andreas Pedersen, Skien, uk., 26. F: Peder Tobiasen i Skien.
Inger Michelsd., Bratsberg, p., 26. F: Michel Engebregtsen Bratsberg.

13/12-1838
Ole Johnsen, Steensrød, uk., 21. F: John Johnsen Steensrød.
Gunhild Marie Halvorsd., f. Slemdal, oph. Sneltvedt, p., 22. F: Halvor Hansen Sneltvedt.

27/12-1838
Isak Sørensen, Br.kl., uk., 33. F: Søren Danielsen, Br.kl.
Karen Marie Knudsd., Fossum, p., 26. F: Knud Eriksen Fossum.

27/12-1838
Søren Henriksen, Fossum, uk., 23. F: Henrik Sørensen u. Hyni.
Dorthea Halvorsd., Fossum, p., 23. F: Halvor Christiansen Fossum.

10/1-1839
John Gundersen, f. Lie, oph. Augestad, uk., 28. F: Gunder Larsen Lie.
Jacobine Eulalia Jacobsd., f. Brevig, oph. Oseb., p., 23. F: Jacob Olsen i Brevig.

18/1-1839
Christen Nielsen Kirkegaard, f. Drammen, oph. Br.kl., enkem., Skræddermester, 42. F: Niels Kirkegaard, Kongsberg.
Maren, Sal. Andersen., f. Moss, oph. Br.kl., enke, 38. F: Johannes Biørnstad, Moss.

31/1-1839
Lucas Engebregtsen, u. Moe, enkem., 36. F: Engebregt Lucasen u. Moe.
Maria Gullichsd., f. Holden sogn, oph. Fossum, p., 24. F: Gullich Kittilsen Lunde.

14/2-1839
Niels Christophersen, u. Bøe, uk., 22. F: Christopher Nielsen Grumstul.
Magnild Hansd., Bøe, p., 19. F: Hans Halvorsen Bøe.

14/2-1839
Hans Larsen, u. Bratsberg, em., Saugmester, 49 (39 G.S.). F: Lars Hansen u. Bratsberg.
Inger Christophersd., Hoppestad, p., 44. F: Christopher Christiansen Hoppestad.

14/2-1839
Anders Thorsen, f. u. Grinie, oph. Haven, uk., 27. F: Thor Andersen Grinie.
Maria Fredriksd., f. Fossum, oph. Hynie, p., 34. F: Fredrik Jacobsen Fossum.

17/2-1839
Anders Andersen, f. Skien, oph. Fossum, uk., 22. F: Ander Christensen Grinie.
Thone Nielsd., Fossum, p., 28. F: Niels Haslesen Fossum.

24/4-1839
John Olsen, Sølie, uk., 31. F: Ole Haraldsen Sølie.
Anne Jacobsd., Klep, p., 28. F: Jacob Nielsen Klep.

1/5-1839
Lars Jacobsen, Sølie, em., 39. F: Jacob Andersen Sølie.
Karen Christiansd., Oseb., p., 24. F: Christian Østensen.

(1/5-1839?)
Hans Sivertsen Riis, Nærum, uk., Skolelærer, 26 ½. F: Sivert Hansen Riis.
Benedicte Christine Bentsd. Wiig, f. Porsgrund, oph. Aakre, p., 30. F: Bent Johannesen Wiig.

16/5-1839
Niels Möller, f. Husil ved Malmö i Sverige, oph. Skien, uk., Skræddersvend, 30. F: Skrædder Johan Möller.
Anne Olsd., Holden, p., 29. F: Ole Hansen Marker.

30/5-1839
Jens Hansen, Fossum, uk., Snedker, 26. F: Hans Jensen Fossum.
Dorthe Christensd., Skavan, p., 21. F: Christen Jansen Skavanhagen.

13/6-1839
John Jansen, u. Bøe, uk., 29 ½. F: Jan Pedersen Bøe.
Karen Gundersd., u. Oterholt, p., 23. F: Gunder Isaksen Fossum.

20/6-1839
John Johnsen, Steensrød, uk., 24. F: John Johnsen Steensrød.
Karen Pedersd., u. Grinie, p., 23. F: Peder Sørensen Grinie.

5/7-1839
Peder Johnsen, Løberg, uk., 28. F: John Svendsen Løberg.
Karen Jensd., Løberg, p., 23. F: Jens Olsen Løberg.

1/8-1839
Anders Andersen, u. Meen, enkem., 42. F: Anders Svendsen Myren.
Karen Olsd., Brunlanæs, p., 29. F: Ole Hansen u. Meen.

30/8-1839
Svend Helgesen, Gulseth, uk., 27 ½. F: Helge Eriksen Gulseth.
Gunhild Kittilsd., Gulseth, p., 26 ½. F: Kittil Knudsen Gulseth.

5/9-1839
Jacob Solvesen, Nisterød u. Bøe, uk., 28. F: Solve Olsen Nisterød.
Maren Halvorsd., Kiise, p., 28. F: Halvor Hansen Kiise.

9/9-1839
Gregorius Isaksen, Grinie, uk., 36. F: Isak Hansen Grinie.
Else Johnsd., Hougen, enke, 46. F: John Svenkesen Bratsberg.

(9/9-1839?)
Daniel Olsen, f. Moe, oph. u. Sneltvedt, uk., 28. F: Ole Aslaksen Moe.
Maren Pedersd., u. Tufte, p., 24. F: Peder Madsen Aasen.

19/9-1839
Malthe Didrik Tonning, f. Aalesund, oph. Haven, uk., Exam. jur., Fuldmægtig, 26. F: Postmester Tonning.
Caroline Christiane Krogh, f. Ullensager, oph. Haven, Jfr., 34. F: Sorenskriver Krogh.

20/9-1839
Anders Johnsen, Steensrød, uk., 27. F: John Johnsen Steensrød.
Ingeborg Nielsd., Løberg, p., 26. F: Niels Johnsen Løberg.

22/9-1839
Andreas Fredrik Thomsen, Skien, uk., Kiøbmand, 27 ½. F: Kiøbm. Thomsen.
Kirsten Blom, Gjerpen, Jfr. 27. F: Skibscap. Andreas Blom.

26/9-1839
Aslak Halvorsen, Aas N., uk., 23. F: Halvor Isaksen Aas.
Anne Helvig Madsd., Aas N., enke, 30 ½. F: Mads Frantzen Ekornrød.

3/10-1839
Jacob Andersen, Kaasene i Solum Sogn, uk., 25. F: Anders Isaksen Tingstad.
Ingeborg Zachariasd., Berberg, p.,. 27. F: Zacharias Olsen Berberg.

10/10-1839
Johannes Pedersen, Bougerød, enkem., 41. F: Peder Nielsen Bougerød.
Maren Andersd., Hougen u. Berberg, p., 51. F: Anders Amundsen Hougen.

31/10-1839
Thyge Larsen, Kiær, uk., 21. F: Lars Thygesen Kiær.
Ingeborg Gregersd., Tveten, p., 19. F: Gregers Aslaksen Tveten.

31/10-1839
Sondre Gundersen, Løberg, uk., 24. F: Gunder Thomasen Løberg.
Berthe Evensd.., f. Holden Sogn, oph. Falkum, p., 26 ½. F: Even Tormosen Kaasa.

6/11-1839
Jens Olsen, Gaasehølen u. Aas, uk., 22. F: Ole Pedersen Gaasehølen.
Ingeborg Jacobsd., Teien u. Moe, p., 22 ½. F: Jacob Pettersen Teien.

14/11-1839
Johannes Caspersen, f. Svanskog i Sverrig, oph. Aashammer, uk., 22 ½. F: Peter Casper Gäfvert.
Maren Aslaksd., Fossum, p., 26. F: Aslak Eriksen Orekaas.

14/11-1839
Ole Nielsen, f. Fossum, oph. Tysland, uk., 25. F: Niels Haslesen Fossum.
Margith Jahnsd., f. Uhlefoss, oph. Tysland, p., 22. F: Jahn Tolvsen Uhlefoss.

14/11-1839
Aslak Eriksen, Orekaas, em., 53. F: Erik Nielsen Orekaas.
Karen Reiersd., u. Foss, p., 35. F: Reier Andersen u. Foss.

21/11-1839
Peder Jahnsen, Mauraasen, em., 54. F: Jahn Olsen Mauraasen.
Anne Magrethe Jensd., Semb, enke, 46. F: Jens Jensen Biørkøen.

21/11-1839
Peder Sigfridsen, Fossum, uk., 27 ¾. F: Sigfrid Svendsen Langgang.
Karen Olsd., f. Holden, oph. Fossum, p., 25 ¾. F: Ole Enersen Uhlefoss.

5/12-1839
Halvor Olsen f. Holden, oph. Brækkej., uk.,. 31. F: Ole Halvorsen Sørbøe.
Anne Cecilie Olsd., Follestad, p., 26. F: Ole Olsen Skinnert.

5/12-1839
Ole Andersen, f. Skyer, oph. Ballestad, uk., 22 ½. F: Anders Larsen Skyer.
Helvig Pedersd., f. Kiær, oph. Hougen, p., 23 ¾. F: Peder Thygesen Kiær.

5/12-1839
Hans Hansen, f. Kaasa, Holden, oph. Aarhuus, uk., 21. F: Hans Nielsen Kaasen.
Anne Cathrine Johansd., f. Seufde, oph. Aarhuus., p., 24 ¾. F: Snedker Johan Winberg.

22/12-1839
Hans Olsen, Sætret i Puttene, em., 41. F: Ole Torgrimsen Sætret.
Ingeborg Anundsd., Berberg, p., 36. F: Anund Olsen Berberg.

27/12-1839
Isak Jacobsen, f. Siljan i Mælum, enkem.., 51. F: Jacob Arnesen Siljan.
Karen Marie Arnesd.,. f. Solum sogn, oph. Ballestad, enke, 37. F: Arne Thorsen u. Aafos.

27/12-1839
Christian Halvorsen, Wenstøb N., em., 57. F: Halvor Larsen Wenstøb.
Gunhild Olsd., Nøglegaard, enke, 43. F: Ole Andersen Nøglegaard.

27/12-1839
Even Abrahamsen, f. Slemdal, oph. Fossum, em., 27. F: Abraham Eriksen Rønning.
Berthe Marie Trulsd., u. Fossum, p., 21. F: Truls Nielsen Fossum.

27/12-1839
Andreas Nielsen, u. Fossum, uk., 23. F: Niels Olsen u. Fossum.
Anne Gurine Nielsd., f. Tysland, oph. Fossum, p., 29. F: Niels Christensen Tysland.

27/12-1839
Jacob Hansen, f. Slemdal, oph. Wenstøb, uk., 22. F: Hans Aslaksen Grinie.
Gurine Pedersd., Gulseth, p., 22. F: Peder Halvorsen Gulseth.

27/12-1839
Peder Hansen, Oseb., uk., 24. F: Hans Peter Petersen Oseb.
Gunhild Sørensd., Oseb., p., 20. F: Søren Hansen Oseb.

27/12-1839
Thomas Svendsen, f. Laurdal, oph. Brækkej., uk., 26 ½. F: Svend Rolfsen Helgeland.
Elen Helgesd., u. Brække, p., 29. F: Helge Olsen Brækkej.

2/1-1840
Halvor Halvorsen, f. Solum sogn, oph. Kragerø, Farvermester, uk., 25 ½. F: Halvor Olsen Dahle.
Marthe Gurine Gundersd., Br.kl., p., 24. F: Gunder Thomasen Follaug.

2/1-1840
Ole Olsen, Br.kl., uk., 21 ½. F: Ole Olsen Brua.
Kirsten Gurine Knudsd., Oseb., p., 22. F: Knud Jacobsen Oseb.

5/1-1840
Niels Olsen, f. Falkum, oph. Kolkinnmyr, em., 61. F: Ole Abrahamsen Falkum.
Anne Nielsd., f. Holm, oph. Kolkinn, p., 53. F: Niels Gundersen Holm.

16/1-1840
Christopher Nielsen Holt, Br.kl., uk.., 22. F: Niels Kiøstolfsen Holt.
Christiane Hansd., Br.kl., p., 19. F: Hans Jacob Halvorsen.

23/1-1840
Rollef Olsen, f. Houkevig i Seufde, oph. Mæla, uk., 28. F: Ole Tollefsen Lien.
Cathrine Pedersd., u. Gulseth, enke, 28. F: Peter Conradsen Gulseth.

23/1-1840
Niels Sivertsen, u. Fossum, uk.,. 22. Stedfader: Anders Amundsen.
Anne Dorthea Jensd., u. Fossum, p., 18. F: Jens Christensen Riser.

30/1-1840
Anders Nielsen, u. Hynie, em., 26. F: Niels Andersen u. Hynie.
Anne Isaksd., Sætret i Slemdal sogn, p., 29. F: Isak Andersen Sætret.

30/1-1840
Ole Nielsen, Br.kl., em., 38. F: Niels Olsen Kolkinn.
Ragnhild Tollefsd., f. Wold i Solum sogn, oph. Br.kl., enke, 33. F: Tollef Jensen Wold.

27/2-1840
Isak Olsen, Wasbund i Solum sogn, uk., 23 ¾. F: Ole Jensen Wasbund.
Anne Thurine Andersd., Limie, p., 23. F: Anders Nielsen Limie.

17/3-1840
Ole Peter Holm, Skien, Garvermester, uk., 29. F: Garver Peder Holm.
Anne Karine Haraldsen, Semb, Jfr., 29. F: Kiøbm. Peder Haraldsen.

21/4-1840
Niels Gjertsen, Høimyr, uk., 21. F: Gjert Ellingsen.
Maren Zachariasd., Berberg, p., 25 ½. F: Zacharias Olsen.

7/5-1840
Ole Halvorsen, Riis, uk.,. 27. F: Halvor Olsen Riis.
Elen Kirstine Olsd., Aakre, p., 32. F: Ole Nielsen Ekornrød.

13/5-1840
Jacob Gundersen, Rød u. Kiise, em., 27. F: Gunder Jacobsen Rød.
Maren Andersd., Limie, p.,. 27. F: Anders Nielsen Limie.

21/5-1840
Torkild Sigurdsen, f. Kittilrød, oph. Skilbred, uk., 49. F: Sigurd Torkildsen Skilbred.
Maren Johnsd., Luxefield, p., 38. F: John Torkildsen Kaasa.

4/6-1840
Niels Jensen, Lien u. Fossum, uk., 23 ½. F: Jens Andersen Lien.
Sara Henriksd., f. Bøe Sogn, oph. Fossum, p., 26 ½. F: Henrik Christophersen.

9/6-1840
Elias Andersen, u. Brække, uk.,. 35 ½. F: Anders Nirisen u. Brække.
Berthe Marie Thomasd., f. u. Løberg, oph. Brække, p., 24. F: Thomas Jensen Leppen.

9/6-1840
Jens Arnesen, Bjørkeie(?) Solum Sogn, uk.., 20. F: Arne Jensen Grøtsund.
Maren Dorthea Hansd., u. Gulseth, p., 34. F: Hans Aslaksen Grorud.

18/6-1840
Jens Olsen, N. Aas, uk., 27. F: Ole Halvorsen Aas.
Ingeborg Olsd., Stulen, enke, 36. F: Ole Olsen Aas.

25/6-1840
Ole Engebregtsen Ruud, f. Lands pr.gj., oph. Christiania, uk., 35. F: Engebregt Amundsen.
Marie Didrikke Elisabeth Christophersd., f. Mæla, oph. Fossum, p., 27. F: Christopher Nirisen.

25/6-1840
Peder Pedersen, Marker, uk., 27. F: Peder Fredriksen Marker.
Maren Halvorsd., Slettene, p., 24. F: Halvor Johnsen Slettene.

26/6-1840
Clemet Johannesen, f. Sandsvær pr.gj., oph. Luxefield, uk., 27 ½. F: Johannes Clemetsen Gaaserud.
Karen Andersd., Bøe i Luxefield, p., 25. F: Anders Johnsen Luxefield.

1/7-1840
Sivert Johansen Beck, f. Kongsberg, oph. Br.kl., uk., 38. F: Johan Pedersen Beck.
Anne Abrahamsd., f. Slemdal, oph. Br.kl., p., 35. F: Abraham Eriksen.

9/7-1840
Ole Olsen, Lindaas i Sandsvær pr.gj., uk., 37 ½. F: Ole Halvorsen Lindaas.
Karen Torgrimsd., Dahle, p., 24. F: Torgrim Andersen Dahle.

23/7-1840
Lars Halvorsen, f. Helgen Sogn, oph. Follestad, uk.,. 30. F: Halvor Tormosen Kaasa.
Anne Magrethe Solvesd., f. Skien, oph. Follestad, p.,. 28. F: Solve Pedersen Skien.

30/6-1840
Halvor Nielsen, Aarhuus, uk., 22. F: Niels Andersen Aarhuus.
Ingeborg Marie Ellefsd., u. Tufte, p., 30. F: Ellef Johnsen Svarverplads.

6/8-1840
Ole Johannessen, f. Hjerdal pr.gj., oph. Vadrætte u. Gulseth, em., 67. F: Johannes Hansen Gulseth.
Ingeborg Marie Larsd., u. Gulseth, p., 24. F: Lars Gullichsen Gulseth.

7/8-1840
Anders Pedersen Limie, f. Limie, oph. Skien, Høker, em., 52. F: Lehnsmand P. Christensen.
Grethe Marie Lund, f. Laurdal pr.gj., oph. Limie, Jfr., 26. F: Skovrider Christen Lund.

23/8-1840
Isak Larsen, Tysland u. Strømdal, uk., 20 ¼. F: Lars Isaksen Tysland.
Elen Magrethe Sivertsd., Riis, p., 25. F: Sivert Hansen Riis.

11/9-1840
Ole Olsen Qvisle, f. Hedrum sogn, oph. Slemdal, uk., 28. F: Ole Christensen Angen.
Elen Halvorsd., u. Sølie, p., 28. F: Halvor Olsen u. Sølie.

13/9-1840
Halvor Pedersen, Thorsholt i Slemdal, uk., 44. F: Peder Halvorsen Kampehoug.
Jørand Thorsd., f. u. Høgseth, oph. Puttekaas, p., 36. F: Thor Larsen Høgseth.

17/9-1840
Hans Helgesen, u. Gulseth, uk., 25. F: Helge Eriksen Gulseth.
Berthe Andrea Kittilsd., Gulseth, p., 20. F: Kittel Knudsen Gulseth.

18/9-1840
Hans Kiøstolfsen, f. Uhlefoss, oph. Oseb., uk., 28. F: Kiøstolf Pedersen.
Inger Knudsd., Oseb., p., 24 ½. F: Knud Evensen Borge.

1/10-1840
Christen Christophersen, f. Brunlaugnæs, oph. u. Dyrkold, em., 33. F: Christopher Larsen.
Berthe Engebregtsd., Dyrkold, p., 23. F: Engebregt Rasmussen Dyrkold.

8/10-1840
Solve Engebregtsen, Rosvald, em., 51. F: Engebregt Solvesen Rosvald.
Marthe Alfsd., Krageto, p., 37. F: Alf Nielsen.

10/10-1840
Christen Nielsen, Hoppestad, uk., 25 ½. F: Niels Christensen Hoppestad.
Anne Christine Abrahamsd., Bæstul, p., 23. F: Abraham Halvorsen Hoppestad.

11/10-1840
Niels Pedersen, u. Sørbøe i Slemdal, uk., 34. F: Peder Hansen Sørbøe.
Berthe Larsd., f. Fossum, oph. Skiefield, enke, 44. F: Lars Halvorsen Skiold.

15/10-1840
Henrik Eriksen, Fossum, uk., 22. F: Erik Henriksen Fossum.
Ingeborg Jensd., Fossum, p., 28. F: Jens Jensen Fossum.

29/10-1840
Torkild Børresen, f. Øiestad sogn, oph. Gjemsøe kl., uk., 36. F: Børre Eliasen Riise.
Karen Kirstine Aslaksd., Langerød u. Berberg, p., 25. F: Aslak Halvorsen Langerød.

29/10-1840
Anders Mathiasen Kragemoe, Laurdals pr.gj., uk., 30. F: Mathias Helgesen Nakjem.
Ingeborg Andersd., Bøe i Luxefield, p., 22. F: Anders Johnsen Bøe.

29/10-1840
Ole Gundersen, Ramsaas, uk., 25. F: Gunder Mathiasen.
Amborg Kirstine Larsd., f. Meen, oph. u. Borge, enke, 31. F: Lars Knudsen Meen.

5/11-1840
Ole Abrahamsen, f. u. Sølie, oph. Porsgrund, em., 46. F: Abraham Nielsen Biørntvedt.
Kirsten Nielsd., Sanden, p., 26. F: Niels Rasmussen Sanden.

8/11-1840
Rasmus Andersen, u. Borge, uk., 36 ½. F: Anders Hansen Bratsberghougen.
Anne Guline Tollefsdatter, f. Meenstad, oph. Borrestad, p., 36. F: Tollef Haagensen u. Meenstad.

8/11-1840
Isak Christensen, f. Østre Risøer, oph. Borge, uk.., 29. F: Christen Isaksen u. Borge.
Maria Eriksd., Øde-Sanden, p., 26. F: Erik Madsen Øde-Sanden.

13/11-1840
Torger Johnsen, f. Stulen, oph. Skottet u. Lie, em., 49. F: John Torgersen Stulen.
Lisbeth Larsd., Solie u. Bakken, p., 30. F: Lars Halvorsen Solie.

13/11-1840
Halvor Halvorsen, f. N. Wenstøb, oph. Aashammer, uk., 23. F: Halvor Tolvsen u. Hynie.
Berthe Kirstine Nielsd., Aarhuus, p., 26. F: Niels Andersen Aarhuus.

13/11-1840
Christen Nielsen, Slemdal, uk., 23. F: Niels Christensen Moholt.
Gurine Sørensd., u. Doxrød, p., 20 ½. F: Søren Andersen Brøter

3/12-1840
Engebregt Hansen Nærum, Nærum, Farver, uk., 32. F: Hans Jacobsen Nærum.
Anne Bolette Gundersd., Skougen u. Borge, p., 23. F: Gunder Isaksen Skouen.

3/12-1840
Halvor Jørgensen, Oseb., uk., 25. F: Jørgen Halvorsen u. Borge.
Inger Marie Nielsd., Oseb., p., 25. F: Niels Johnsen Oseb.

27/12-1840
Torgrim Olsen, Ballestad, Skolelærer, uk.., 29. F: Ole Torgrimsen Ballestad.
Maren Christine Hansd. Smith, Oseb., enke, 39. F: Hans Mathiasen Smith.

27/12-1840
Knud Terkelsen, Øiestad sogn, uk., 22. F: Therkel Knudsen Lunderød.
Maren Gurine Hansd., u. Brække, p., 23. F: Hans Christensen Br.kl.

25/3-1841
Knud Peter Christophersen, f. Kongsberg, oph. Fossum, em., 30. F: Christopher Pedersen Fossum.
Karen Iversd., f. Herrøe, oph. Fossum, p., 28 ½. F: Iver Isaksen Herrøe.

22/4-1841
Hans Jensen, f. Luxefield, oph. Fossum, Høker, em., 58 ½. F: Jens Hansen Moe.
Anne Elise Bendixen, f. Oseb., oph. Fossum, enke, 48. F: Bendix Frantzen Oseb.

5/5-1841
Niels Caspar Christensen, f. Drammen, oph. Christiania, Bureuchef, uk., 29. F: Skibscapt. Lars Christensen.
Henriette Magrethe Falsen, f. Trondhjem, oph. Brække, frøken, 25. F: Amtmand C. Falsen.

1/7-1841
Hans Johnsen, Br.kl., em., 32. F: John Pedersen Lien.
Benedicte Magrethe Isaksd., f. Porsgrund, oph. Br.kl., p., 20. F: Isak Halvorsen, Porsgrund.

7/7-1841
Johannes Hansen, f. u. Foss, oph. Follestad, em., 57. F: Hans Halvorsen Foss.
Anne Beathe Larsd., f. Solum sogn, oph. Follestad, enke, 52. F: Lars Bæruldsen Graaten.

8/7-1841
Jacob Thronsen, f. Frogner, oph. Ballestad, uk., 28 ½. F: Thron Olsen Frogner.
Kirsten Pedersd., f. Hougen, p., 23. F: Peder Thygesen Kiær.

22/7-1841
Niels Jensen, f. Teien u. Moe, oph. Oterholt, em., 29 ½. F: Jens Nielsen Teien.
Gunhild Olsd., Oterholt, p., 23. F: Ole Larsen Oterholt.

29/7-1841
Peder Anker Krohn, f. Lands pr.gj., oph. Kragerøe, em., Byefoged, 47. F: Major Joh. Jørgen Krohn.
Andrea Leegaard, f. Lands pr.gj., oph. Oseb., Frøken, 24. F: Oberst og Toldinspekteur Michael Leegaard.

8/8-1841
Ludvig Ludvigsen, Skien, Kiøbm., uk., 31. F: Skipper Peder Ludvigsen.
Anette Severine Krogh, f. Ullensager, Jfr., 24. F: Afg. Sorenskriver Krogh.

12/8-1841
Mathias Olsen, f. u. Øvrum, oph. Oseb., uk. 31. F: Ole Jacobsen u. Øvrum.
Ingeborg Maria Hansd., Oseb., enke, 34. F: Hans Smith Oseb.

12/8-1841
Jacob Andersen, f. Slemdal, oph. Egelie, uk.,. 31. F: Anders Paulsen, afdød.
Karen Marie Enersd., f. Skien, oph. Egelie, p., 29. F: Ener Fredriksen, Souer (Sjauer?).

9/9-1841
Gunder Jensen, u. Fossum, uk., 20. F: Jens Nielsen Lien.
Kirsten Gurine Gundersd., f. Skien, oph. Wenstøb, p.,. 21. F: Gunder Hansen Berg.

16/9-1841
Christen Christensen, f. Hoppestad, oph. Bøe, uk., 25. F: Christen Christensen Bøe.
Anne Marie Johannesd., Bøe, p., 28. F: Johannes Jansen Bøe.

22/9-1841
Hans Gundersen, Oseb., Styrmand, uk., 24 ½. F: Gunder Hansen Oseb.
Karen Hansd., f. Porsgrund, oph. Oseb., p.., 25. F: Hans Hansen Porsgrund.

22/9-1841
Johan Erboe Solvesen, f. Grinie, oph. Øde-Sneltvedt, Skoleholder, em., 29. F: Solve Engebregtsen Grinie.
Marthe Johnsd., Løberg, p.., 24 ½. F: John Svendsen Løberg.

24/9-1841
Niels Isaksen, Sætret i Luxefield, uk.,. 30. F: Isak Andersen Sætret.
Gunhild Marie Johannesd., Gaaserød i Sandsvær, p., 24 ½. F: Johannes Clemetsen.

24/9-1841
Ole Jacobsen, u. Berberg, em., 35. F: Jacob Hansen Berberg.
Marie Fredriksd., u. Fossum, enke, 40. F: Fredrik Jacobsen.

15/10-1841
Amund Torstensen, f. Sandsvær pr.gj., oph. u. Wenstøb, em., 40. F: Torsten Olsen Jøterud.
Karen Olsd., Eriksrød, p., 21. F: Ole Halvorsen Eriksrød.

15/10-1841
Niels Christophersen, u. Bøe, uk., 30. F: Christopher Jensen Grønsten.
Helge Madsd., u. Moe, p., 28. F: Mads Frantzen Ekornrød.

21/10-1841
Thron Gundersen, Houkerøe, uk., 21. F: Gunder Nielsen Br.kl.
Anne Andersd., f. Solum Sogn, oph. Gaasehølen, enke, 43. F: Anders Clausen.

28/10-1841
Rasmus Haraldsen, Lie, uk., 24 ½. F: Harald Rasmussen Lie.
Ingeborg Isaksd., Grinie, p., 30. F: Isak Hansen Grinie.

28/10-1841
Fredrik Larsen, Øgter i Luxefield, uk., 21 ½. F: Lars Olsen Økter.
Maren Engebregtsd., u. Moe, p., 24. F: Engebregt Sigurdsen u. Moe.

4/11-1841
Ole Larsen, f. Solum Sogn, oph. Skien, em., 35 ½. F: Lars Johnsen Øen.
Anne Magrethe Steenberg, f. Tønsberg, oph. Oseb., p., 46. F: Afg. Kiøbm. Steenberg.

11/11-1841
Simon Wilhelm Johansen Kystad, f. Trondhjem, oph. Oseb., uk., 28. F: Matros Johan Wilhelm Kystad og pige Berith Jensd. Aas.
Maren Anne Petersd., Oseb., p., 25. F: Peter Wilhelmsen Oseb.

18/11-1841
Niels Jensen u. Bøe, uk., 22 ½. F: Jens Henriksen u. Bøe.
Karen Rasmusd., Fossum, p., 27. F: Rasmus Larsen Fossum.

1/12-1841
Christen Michelsen, Bratsberg, uk., 42. F: Michel Ingebregtsen.
Ingeborg Hansd., Folloug, p., 27. F: Hans Jacobsen Bratsberg.

2/12-1841
Harald Hansen, f. Hynie, oph. Fossum, em., 34. F: Hans Nirisen Hynie.
Ingeborg Marie Gundersd., Fossum, p., 27. F: Gunder Jacobsen Fossum.

9/12-1841
Christen Olsen, Fossum, uk., 24. F: Ole Christensen Fossum.
Inger Olsd., Aarhuus., p., 22. F: Ole Alfsen Aarhuus.

27/12-1841
Even Larsen u. Løberg, uk., 28. F: Lars Evensen Rønning.
Karen Gurine Larsd., u. Meen, p., 27 ½. F: Lars Hansen Svarttangen.

27/12-1841
Christian Halvorsen, Fossum, uk., 23. F: Halvor Christiansen Fossum.
Dorthea Olsd., Fossum, p., 24. F: Ole Christiansen Fossum.

28/12-1841
John Hansen, Henningsdal, uk., 32. F: Hans Eriksen Henningsdalen.
Christine Torkildsd., f. i Sandsvær, oph. Østre Bøe, enke, 48. F: Torkild Olsen u. Gaaserød.

28/12-1841
Niels Hansen, Kongsberg, uk., 33. F: Hans Nielsen, Kongsberg.
Ingeborg Sørensd., Grinilie, p.,. 27. F: Søren Pedersen Tuftene.

28/12-1841
Thomas Eriksen, f. Holden, oph. Lysa, Skræddersvend, uk., 26. F: Erik Hansen Uhlefoss.
Anne Johnsd., u. Semb, enke, 49. F: John Olsen Bæstul.

4/2-1842
Niels Larsen, Kiær, uk., 30. F: Lars Larsen Kiær.
Gjørand Marie Gundersd., Sukken, p., 25. F: Gunder Bentzen Lysa.

4/2-1842
John Nielsen, Fossum, uk., 21. F: Niels Haslesen Fossum.
Ingeborg Kirstine Thorsd., u. Grinie, p., 26. F: Thor Andersen u. Grinie.

11/2-1842
Halvor Olsen, f. Bratsberg, oph. Sølie, em., 61. F: Ole Halvorsen Holtung.
Gunhild Torsd., f. Porsgrund, oph. Aaltvedt, enke, 47. F: Tor Rasmussen, Porsgrund.

24/2-1842
Niels Gundersen, f. Fossum, oph. u. Mæla, uk., 22 ½. F: Gunder Jacobsen Fossum.
Maren Kirstine Iversd., f. Solum sogn, oph. Fossum, p., 27 ½. F: Iver Isaksen Aaseland.

24/2-1842
Christen Johansen, Fossum, uk., 23. F: Johan Halvorsen Fossum.
Maren Kirstine Knudsd., f. Wold i Solum, oph. Fossum, p., 27. F: Knud Jansen Wold.

3/3-1842
Christian Henriksen u. Lund, uk., 26 ½. F: Henrik Torgersen Aasen.
Ingeborg Larsd., Sneltvedt, p., 25. F: Lars Kittilsen Sneltvedt.

10/3-1842
Peder Pedersen, f. Glende, oph. Løberg, uk., 25. F: Peder Pedersen, Christiania.
Ingeborg Pedersd., Br.kl., p., 19. F: Peder Knudsen Br.kl.

10/3-1842
Lars Olsen, f. Fosjordet, oph. Oseb., em., 41. F: Ole Larsen Fosjordet.
Ingeborg Marie Thronsd., Frogner, p., 38. F: Thron Olsen.

17/3-1842
Even Henriksen, Fossum, uk., 24. F: Henrik Evensen Fossum.
Kirstine Olsd., u. Tufte, p., 26. F: Ole Jansen Mauraasen.

29/3-1842
Niels Solvesen, Grinie, uk., 24 ½. F: Solve Engebregtsen Grinie.
Anne Marie Tolvsd., Jarseng, p., 24 ½. F: Tolv Jensen Grinie.

7/4-1842
Torsten Johnsen, Kausanrød, uk., 26. F: John Torstensen Kausanrød.
Anne Thurine Halvorsd., Gravlie, p., 26. F: Halvor Eriksen Putten.

28/4-1842
Ole Andersen, Skyer, em., 25. F: Anders Larsen Skyer.
Anne Sophie Amalie Kløcker, Hougen, p., 18. F: Abraham Kløcker.

6/5-1842
Rasmus Nielsen, f. .u. Oterholt, oph. Fossum, uk., 25. F: Niels Eriksen Fossum.
Inger Gundersd., f. Steendal, oph. Fossum, p., 26. F: Gunder Aslaksen Afsøla.

17/5-1842
Niels Kittilsen, f. Riis, oph. u. Borge, uk., 24. F: Kittil Kittilsen Riis.
Berthe Isaksd., f. Troldsaas, oph. Borrestad, p., 35. F: Isak Nielsen Troldsaas.

2/6-1842
Thomas Eliassen, f. Fjære i Solum, oph. Strømdal, uk., 32. F: Elias Danielsen.
Berthe Andrea Nielsd., Strømdal, p., 24. F: Niels Jacobsen Strømdal.

15/6-1842
Halvor Olsen, f. Eriksrød, oph. S. Brækkej., em., 35. F: Ole Olsen Eriksrød.
Anne Isaksd., N. Brækkej., p., 23. F: Isak Pedersen Rustad.

21/7-1842
Amund Amundsen, Høgelie, uk., 25. F: Amund Olsen Høgelie.
Karen Jacobsd., Teien, p., 23. F: Jacob Petersen Teien.

4/8-1842
Hans Andreas Olsen, f. Solum sogn, oph. Follestad, uk., 32. F: Ole Olsen Skinnert.
Marthe Arnesd., f. Ballestad, p., 32 ½. F: Arne Thorsen u. Aafoss.

18/8-1842
Jens Jensen, Oseb., uk., 24 ½. F: Jens Jensen Oseb.
Ingeborg Eriksd., Oseb., enke., 30. F: Erik Knudsen Riis.

1/9-1842
Jens Zachariassen, Kleven, uk., 27 ½. F: Zacharias Jensen Kleven.
Karen Kirstine Aslaksd., Høgelie, p., 24. F: Aslak Svendsen Høgelie.

8/9-1842
Ole Olsen, Oterholt, Skoleholder, uk., 29. F: Ole Larsen Oterholt.
Sara Jensd., u. Moe, p., 28. F: Jens Nielsen Teien.

8/9-1842
Anders Larsen, f. Holden Sogn, oph. Falkum, em., 49. F: Lars Hansen Holte.
Thurine Svendsd., Gulseth, p., 29. F: Svend Svendsen Gulseth.

15/9-1842
Ole Gunuldsen, f. u. Tufte, oph. Fjelddal, uk., 31. F: Gunuld Olsen u. Tufte.
Maren Thurine Ellefsd., u. Fjelddal, p., 27. F: Ellef Olsen Ramsmyr.

29/9-1842
Christen Sørensen, u. Øvrum, em., 46. F: Søren Olsen u. Borrestad.
Karen Pedersd., f. Kiær, oph. Ballestad, p., 24. F: Peder Thygesen Kiær.

6/10-1842
Ole Hansen Lie, em., 43. F: Hans Gundersen Lie.
Pernille Ellefsd., Hedrum pr.gj., p., 23 ½. F: Ellef Larsen Solberg.

6/10-1842
Peder Christensen, f. Skien, oph. u. Bratsberg, uk., 34. F: Christen Pedersen.
Berthe Nielsd., Skyer, p., 30. F: Niels Olsen Skyer.

11/10-1842
Lars Svenkesen, Bredgangen, uk., 25. F: Svenke Svendsen.
Karen Marie Andersd., Bougerød, p., 29. F: Anders Pedersen Bougerød.

14/10-1842
Lars Peter Caspersen, f. i Sverrig, oph. Aashammer, uk., 22. F: Peter Casper Gäfvert Aashammer.
Marthe Gundersd., f. Helgen sogn, oph. Semb, p., 22. F: Gunder Larsen Semb.

28/10-1842
Amund Halvorsen, f. Seufde pr.gj., oph. Bratsberg, uk., 36. F: Halvor Halvorsen Houkevig.
Karen Olsd., u. Løberg, p., 28. F: Ole Einersen Sneltvedt.

28/10-1842
Christen Thorsen, Høiseth, uk., 27. F: Thor Nielsen Høiseth.
Inger Jensd., Kongsberg, p., 27. F: Jens Monsen Fortmager.
Forlovere: Jacob Larsen Høiseth og Mathis Andersen Svinholt.

3/11-1842
Christen Christophersen, u. Kiise, em., 29. F: Christopher Hansen Rød.
Maren Kirstine Solvesd., Rosvald, p., 21. F: Solve Engebregtsen Rosvald.

17/11-1842
Hans Halvorsen, Br.kl., uk., 28. F: Halvor Jacobsen Br.kl.
Anne Berthea Johansd., Br.kl., p., 25. F: Johan Rasmussen Br.kl.

15/12-1842
Fredrik Christian Styr, Langesund, uk., 21 ½. F: Snedker Jacob Styr, Langesund.
Kirsten Maria Nielsd., Strømdal, p., 28. F: Niels Jacobsen Strømdal.

27/12-1842
John Johnsen, Grumstul, uk., 28. F: John Torkildsen Grumstul.
Ingeborg Olsd., f. Slemdal, oph. Bæstul, p., 20. F: Ole Engebregtsen Sukka.

27/12-1842
Ole Johannesen, Luxefield, uk., 31. F: Johannes Olsen Grinilie.
Maren Andersd., Luxefield, p., 21. F: Anders Johnsen.

27/12-1842
Hans Pedersen, f. Skien, oph. Br.kl., uk., 26. F: Peder Johannesen Lerke.
Maren Nielsd., Troldsaas, p., 25. F: Niels Halvorsen Troldsaas.

27/12-1842
Ole Isaksen, Steensrød, uk., 31. F: Isak Hansen Steensrød.
Lisbeth Borgersd., u. Bratsberg, p., 27 ½. F: Borger Halvorsen u. Bratsberg.

27/12-1842
Ole Olsen, Oseb. Styrmand, uk., 24. F: Ole Wiersen Oseb.
Wilhelmine Olsd., Oseb., p., 26. F: Ole Christensen Borge.

27/12-1842
Ole Christensen, Aarhuus, uk.,. 26. F: Christen Christiansen.
Anne Marie Johnsd., Br.kl., p., 27. F: John Johnsen Kolkinn.

30/12-1842
Anders Gundersen, f. Seufde pr.gj., oph. Brækkej., em., 38. F: Gunder Madsen Seufde.
Anne Halvorsd., Moe, p., 28. F: Halvor Nielsen Sverrig.

10/2-1843
Jahn Olsen, f. Bøe pr.gj., oph. Oseb., uk. 25. F: Ole Evensen Oseb.
Karen Alette Andersd., Oseb., p., 26. F: Anders Stephensen Oseb.

19/2-1843
Christian Johansen, u. Fossum, uk., 27. F: Johan Halvorsen Fossum.
Anne Magrethe Pedersd., f. Eidanger, oph. Fossum, p., 33. F: Peder Isaksen Ødegaard.

20/4-1843
Mathias Larsen, Høiseth.., uk., 34. F: Lars Mathiasen Høiseth.
Ingeborg Torkildsd., Liestul, p., 22 ½. F: Torkild Johnsen Liestul.

20/4-1843
Niels Gundersen, f. u. Tufte, oph. Slemdal, uk., 24 ½. F: Gunder Nielsen Br.kl.
Inger Larsd., Øde-Sneltvedt, p., 27. F: Lars Gregersen Øde-Sneltvedt.

4/5-1843
Ole Johnsen, f. Bæstul, oph. u. Kleven, em., 61. F: John Olsen Bæstul.
Mari Andersd., f. Slemdal, oph. Skiefield, enke 42. F: Anders Paulsen Kiølnæs.

5/6-1843
Peder Clemetsen, Holden, uk., 28. F: Clemet Pedersen Uhlefoss.
Elisabeth Dorthea Henriksd., Bøe pr.gj., p., 21. F: Henrik Christophersen Fossum.

21/7-1843
Lars Jensen, u. Moe, uk., 24 ½. F: Jens Nielsen Teien.
Maria Jacobsd., u. Moe, p., 18 ½. F: Jacob Torstensen Brændsæter.

11/8-1843
Hans Larsen, u. Bøe, uk., 27. F: Lars Hansen Bøe.
Maren Christophersd., u. Bøe, p., 29. F: Christopher Jensen Bøe.

7/9-1843
Niels Olsen, Aas, em., 42. F: Ole Olsen Aas.
Maren Halvorsd., u. Holt, p.., 40. F: Halvor Halvorsen Lekaas.

7/9-1843
Kittil Nielsen, Grønnerød, uk., 22. F: Niels Pedersen Grønnerød.
Anne Johannesd., Skyer, p.., 22. F: Johannes Olsen Skyer.

12/9-1843
Ole Peter Holm, Skien, Garvermester, em., 32. F: Garver Peder Holm.
Olava Pauline Warme, Fossum, Jfr., 28. F: Masmester Jan Warme.

15/9-1843
Abraham Olsen, f. Høgelie, oph. Liestul, uk., 28. F: Ole Knudsen Høgelie.
Ingeborg Isaksd., Sætret, p.., 35. F: Isak Andersen Sætret.

28/9-1843
Ole Nielsen, Skyer, uk., 26. F: Niels Olsen Skyer.
Marthe Nielsd., Løberg, p., 25. F: Niels Johnsen Løberg.

28/9-1843
Svend Larsen, f. Fossum, oph. u. Bøe, uk., 23 ½. F: Lars Svendsen u. Bøe.
Marthe Kirstine Henriksd., Fossum, p., 22. F: Henrik Jensen Fossum.

28/9-1843
Lars Halvorsen, u. Aas, uk., 25. F: Halvor Johnsen Slettene.
Anne Gurine Isaksd., u. Dyrkold, p., 19. F: Isak Halvorsen Kaasa.

5/10-1843
Andreas Hansen, Slemdal, uk., 21 ½. F: Hans Aslaksen Grorudpladsen.
Helvig Hansd., u. Moe, p., 28. F: Hans Eriksen Henningsdal.

12/10-1843
Engebregt Gundersen, Fossum, uk., 29 ½. F: Gunder Engebregtsen.
Margith Andersd., Dahle, p., 25. F: Anders Andersen Dahle.

12/10-1843
Anders Nielsen, f. Sandeherred, oph. Dahle, uk., 31. F: Niels Fredriksen Trængen.
Mari Torgrimsd., Dahle, p., 18. F: Torgrim Andersen.

12/10-1843
Erik Olsen Kiise, uk., 25 ½. F: Ole Eriksen Kiise.
Maria Andersd., Fossum, enke, 32. F: Anders Johnsen Luxefield.

19/10-1843
Johannes Johannesen, f. Oseb., oph. Lie, uk., 24 ½. F: Johannes Gundersen u. Gulseth.
Anne Amundsd., Ballestad, p., 25 ½. F: Amund Jensen Braanen.

24/10-1843
Andreas Madsen, f. Fredriksværn, oph. Wenstøb, uk., 31. F: Mads Christensen Skou, Skien.
Mari Nielsd., f. Seufde pr.gj., oph. Wenstøb, p., 31. F: Niels Rollefsen Knollen.

26/10-1843
Jens Andreas Hansen, Br.kl., uk., 21. F: Hans Guttormsen Br.kl.
Anne Gunders., u. Borrestad, p., 29 ½. F: Gunder Andersen Borrestad.

22/11-1843
Bent Johnsen, f. Uhlefoss, oph. Brækkej., uk., 30. F: John Bentsen Uhlefoss.
Ragnild Olsd., Brækkej., p., 26. F: Ole Svendsen Brækkej.

22/11-1843
Anders Olsen, u. Bøe, uk., 23 ½. F: Ole Larsen Foss.
Ingeborg Paulsd., u. Bø, p., 25. F: Paul Aslaksen Skriva.

27/12-1843
Rasmus Halvorsen, Lekaas (Holt), em., 50. F: Halvor Halvorsen Lekaas.
Anne Halvorsd., u. Dyrkold, p., 39. F: Halvor Johnsen Kaasa.

28/12-1843
Ole Olsen, f. Hitterdal, oph. Mælum Sogn, uk., 26. F: Ole Biørnsen Birkholt.
Marthe Marie Zachariasd., Kleven, p., 31. F: Zacharias Jacobsen Kleven.

28/12-1843
Jens Nielsen, Aarhuus, uk., 26. F: Niels Andersen Aarhuus.
Marthe Maria Christophersd., Fossum, p., 25. F: Christopher Olsen Fossum.

28/12-1843
Niels Olsen, u. Bøe, uk., 21. F: Ole Tolvsen Grønsten.
Karen Gundersd., u. Foss, p., 23. F: Gunder Halvorsen Foss.

3/1-1844
Hans Sørensen, f. Sølie, oph. Bakken, uk., 35. F: Søren Hansen Oseb.
Gunhild Saamundsd., f. Eidanger, oph. Kiølnæs, p., 33. F: Saamund Gundersen.

3/1-1844
Niels Andersen, f. Fløtterød, oph. Kiølnæs, uk., 29. F: Anders Knudsen Fløtterød.
Ingeborg Jensd., Ballestad, p.., 31. F: Jens Mortensen Ballestad.

19/1-1844
Lars Gulbrandsen, Luxefield, uk., 24 ½. F: Gulbrand Larsen Luxefield.
Karen Larsd., Moe, p., 26. F: Lars Pedersen Moe.

2/2-1844
Halvor Larsen, f. Fossum, oph. Aarhuus, uk., 24. F: Lars Halvorsen u. Fossum.
Andrea Andersd., u. Aarhuus, enke, 34. F: Anders Andersen Aarhuus.

15/2-1844
Hans Christophersen, Rød u. Kiise, uk., 24 ½. F: Christopher Hansen Rød.
Inger Karine Halvorsd., Aas, p., 23. F: Halvor Isaksen Aas.

22/2-1844
Peder Pedersen Goberg, u. Aarhuus, uk., 25. F: Peder Olsen Goberg.
Maren Kirstine Fredriksd., f. Fossum, oph. Mæla, p., 28. F: Fredrik Jacobsen Fossum.

29/2-1844
Hans Peder Pedersen, f. Klovholdt i Solum, oph. Porsgrund, uk., 26. F: Peder Andersen Klovholdt.
Anne Kirstine Tronsd., u. Borge, p., 26. F: Tron Torkildsen u. Borge.

9/4-1844
Peder Christophersen, Øvrum, uk., 25. F: Christopher Olsen.
Maren Magrethe Gundersd., Baaserød, p., 25. F: Gunder Pedersen.

12/4-1844
Ole Halvorsen, f. V. Bøe, oph. Luxefield, uk.,. 21 ½. F: Halvor Halvorsen.
Johanne Marie Johannesd., f. Gaaserød i Sandsvær, oph. Luxefield, p., 24 ¾. F: Johannes Klemetsen.

17/4-1844
Jens Halvorsen, Meen, uk., 25. F: Halvor Gjestesen Meen.
Kirsten Nielsd., f. Br.kl., oph. Brække, p., 31. F: Niels Jacobsen (afdød).

30/4-1844
Niels Andersen, Wenstøb, uk., 32. F: Anders Nielsen Wenstøb.
Karen Olsd., f. Grimholt i Solum, oph. Wenstøb, p., 37 ½. F: Ole Christophersen Grimholt.

5/5-1844
Ole Nielsen, f. u. Øvrum, oph. Brækkej., uk., 26. F: Niels Thorsen Ballestad.
Gunhild Henriksd., Lundsaas, p., 39. F: Henrik Torgersen Lundsaas.

8/5-1844
Hans Jørgen Olsen, u. Brække, uk., 24. F: Ole Hansen Numme.
Anne Hansd., Berg, p., 24 ½. F: Hans Aslaksen Berg.

29/5-1844
Erik Christophersen, f. Kongsberg, oph. u. S. Brække, Skomagersvend, uk., 24. F: Christopher Eriksen Skabel.
Marthe Nielsd., u. S. Brække, p., 36. F: Niels Tollefsen.

29/5-1844
Isak Olsen, Nærum, uk., 29 ¼. F: Ole Jacobsen Nærum.
Marthe Jacobsd., Meen, p.,. 34 ½. F: Jacob Andersen Meen.

29/5-1844
Rasmus Nielsen, Fløtterød, uk., 26 ½. F: Niels Rasmussen Fløtterød.
Birthe Kirstine Andersd., Krageto, p.,. 21. F: Anders Hansen Krageto.

5/6-1844
Ole Henriksen, f. u. Hyni, oph. Br.kl., uk., 24. F: Henrik Sørensen.
Thurine Thorsd., Moe-eiet, p., 24. F: Thor Johnsen Flata.

5/6-1844
Anders Nielsen, f. Grønnerød, oph. Meen, uk., 25. F: Niels Andersen Grønnerød.
Karen Christensd., u. Meen, p., 24. F: Christen Nielsen u. Meen.

17/6-1844
Jørgen Jørgensen (Grini), f. u. Fossum J. Værk, tjen. i Sillejords pr.gj., uk., 30 ½. F: Jørgen Thorbiørnsen Grini.
Marthe Andrea Haraldsd., Brækkej., p., 29 ¾. F: Harald Rasmussen.

4/7-1844
Svend Helgesen, Gulset, em., 32. F: Helge Eriksen Gulset.
Anne Gunhilde Nielsd., f. Venstøb, oph. Gulset, p., 19. F: Niels Børresen.

12/7-1844
Fredrik Wilhelm Seidler, f. Kiøbenhavn, oph. Horten, Snedkersvend, uk., 30 ½. F: Snedker Carl Ludvig Seidler.
Else Jacobsd. (Pettersen), Fossum, p., 32. F: Verksbetient Jacob Pettersen.

22/7-1844
Lars Jacobsen, Meen, uk., 27. F: Jacob Andersen Meen.
Anne Marie Haraldsd., Lie, p., 24. F: Harald Rasmussen Lie.

4/8-1844
Halvor Borgersen, u. Bratsberg, uk., 38. F: Borger Halvorsen.
Anne Henriksd., Fossum, p., 22 ¼. F: Henrik Evensen.

8/8-1844
Niels Engebrigtsen, f. Slemdal, oph. Luxefield, uk., 34. F: Engebret Olsen Rød.
Anne Nielsd., f. Østre Bøe, oph. Øgter, p., 22. F: Niels Iversen Øgter.

23/8-1844
Niels Hansen, Nænset i Solum sogn, em., 46. F: Hans Olsen Nænset.
Ingeborg Borgersd., Bratsberg, p., 36. F: Borger Halvorsen Bratsberg.

23/8-1844
Sondre Olsen, Solum sogn, uk., 29. F: Ole Andersen Hougen.
Marie Gundersd., Løberg, p., 25. F: Gunder Thormosen Løberg.

23/8-1844
Anders Gundersen, Br.kl., uk., 20. F: Gunder Aslaksen Berg.
Kirsten Gurine Helgesd., u. S. Brække, p., 23. F: Helge Olsen Brækkej.

29/8-1844
Hans Christensen, Bratsbergskov, uk., 31 ¾. F: Christen Pedersen Bratbergskov.
Berthe Marie Olsd., f. Solum sogn, oph. Folloug, p., 26 ¼. F: Ole Christophersen Skilbred.

20/9-1844
Christen Hansen, Fossum, uk., 22. F: Hans Andersen Fossum.
Karen Andersd., u. Augestad, p., 28. F: Anders Sørensen.

20/9-1844
Østen Knudsen, f. Bøe, oph. Mæhla, uk., 34. F: Knud Østensen Bøe.
Ingeborg Johannesd., Luxefield, p., 23. F: Johannes Johannesen Grinilie.

20/9-1844
Torstein Olsen, Meen, em., 28. F: Ole Hansen Smækkerød.
Anne Kirstine Torgrimsd., Ballestad, p., 22. F: Torgrim Thorsen.

27/9-1844
Torkild Olsen, u. Foss, uk., 25. F: Ole Halvorsen Aasen.
Anne Malene Halvorsd., f. Grinilie, oph. Aas, p., 22. F: Halvor Olsen Wasbrække.

4/10-1844
Peder Larsen, Moe, uk., 23. F: Lars Pedersen Moe.
Ingeborg Marie Olsd., Øverbøe i Slemdal, p., 24 ½. F: Ole Jacobsen Øverbøe.

11/10-1844
Ole Mathiesen, f. Svinholt, oph. u. Klep, em., 55. F: Mathias Hansen.
Anne Isaksd., u. Riis, enke, 50. F: Isak Christensen u. Riis.

25/10-1844
Ole Simonsen, Br.kl., uk., 23. F: Simon Olsen u. Brække.
Maren Kirstine Helgesd., S. Brækkej., p., 25. F: Helge Olsen.

1/11-1844
Anders Hansen, Fossum, em., 37. F: Hans Jahnsen Lien.
Dorthe Marie Jensd., Fossum, p., 25. F: Jens Nielsen Lien.

1/11-1844
Ole Sørensen, u. Aas, uk., 22 ½. F: Søren Christensen.
Anne Christensd., u. Aas, p., 20. Christen Halvorsen.

5/11-1844
Ole Nielsen, Stulen, uk.,. 29. F: Niels Olsen Stulen.
Ingeborg Gundersd., Ramsaas, p., 27. F: Gunder Mathisen Ramsaas.

8/11-1844
Niels Johnsen, f. u. Bøe, oph. Gjemsøe, uk., 26. F: John Pedersen Bøe.
Johanne Torkildsd., f. u. Tufte, oph. Grinie, p., 28. F: Torkild Johannesen.

8/11-1844
Gullik Larsen, Gulseth, uk.. 26. F: Lars Gulliksen Gulseth.
Christence Christensd., Fossum, p., 25 ½. F: Christen Hansen Fossum.

8/11-1844
Abraham Olsen, f. Oseb. oph. Br.kl., uk., 26. F: Ole Andersen Ødegaarden.
Anne Marie Pedersd., Øde Sneltvedt, p., 24. F: Peder Isaksen Øde Sneltvedt.

15/11-1844
Ole Olsen, Sætret, uk., 26. F: Ole Torgersen Sætret.
Berthe Olsd., Løberg, p., 26. F: Ole Larsen Løberg.

15/11-1844
Hans Andersen, f. Fosjordet, oph. Porsgrund, uk., 31. F: Anders Olsen Fosjord.
Olava (Olaug?) Kirstine Johnsd., f. Porsgrund, oph. Aakre, p., 31. F: John Abrahamsen.

22/11-1844
Jacob Iversen, f. Herrøe, oph. u. Foss, uk., 27. F: Ivar Isaksen Svarvereid.
Andrea Halvorsd., Fossum, p., 33. F: Halvor Christensen Br.kl.

22/11-1844
Jacob Nielsen, Fossum, uk., 21. F: Niels Haslesen Fossum.
Ingeborg Kirstine Jensd., f. Mælum sogn, oph. Fossum, p., 30 ½. F: Jens Johnsen Haave.

28/11-1844
Anund Brynildsen, f. Helgen sogn, oph. Brækkej., uk., 27. F: Brynild Larsen Bjerkeholdt.
Maren Amundsd., f. Berberg, oph. Br.kl., p., 32. F: Amund Olsen Berberg.

13/12-1844
Lars Nielsen, Br.kl., uk., 24. F: Niels Larsen Løberg.
Ingeborg Gundersd., Br.kl., p., 23. F: Gunder Axelsen Hynie.

19/12-1844
Halvor Pedersen, u. Aarhuus, uk., 23. F: Peder Olsen Goberg.
Gurine Andrea Larsd., f. Skien, oph. Mæla, p., 22. F: Lars Zachariassen, Skien.

27/12-1844
Jacob Jacobsen, Øverbøe, uk., 41. F: Jacob Olsen Øverbøe. (Siljan?)
Gurine Thorbiørnsd., Løberg, enke, 41. F: Thorbiørn Johnsen Løberg.

27/12-1844
Christen Andreas Mathiasssen, Klyve i Solum, uk., 29. F: Mathias Pedersen Klyve.
Ragnhild Andersd., Ballestad, enke, 41. F: Anders Larsen Skyer.

27/12-1844
Ole Haraldsen, f. Sølie, oph. Fossum, uk., 22. F: Harald Olsen Bækkevald.
Anne Christensd., Bøe, p., 26. F: Christen Christensen Bøe.

27/12-1844
Lars Hansen, Aas S., uk., 29. F: Hans Halvorsen Aas.
Maren Isaksd., Fossum, p., 23. F: Isak Hansen Fossum.

27/12-1844
Even Christensen, f. Solum, oph. Borgeskov, uk., 28. F: Christen Johnsen Orekaas.
Ingeborg Kittilsd., Borgeskov, p., 24. F: Kittil Kittilsen Riis.

27/12-1844
Torjus Thronsen, u. Borge, uk., 22 ½. F: Thron Torkildsen Borge.
Berthe Christine Olsd., u. Borge, p., 26. F: Ole Jacobsen Borgeskov.

29/12-1844
Johannes Johansen, Fossum, uk., 22. F: Johan Halvorsen Biørndal.
Gunhild Maria Reiersd., Br.kl., p., 26. F: Reier Mathiasen Br.kl.

3/1-1845
Hans Jensen, Ballestad, enkem., 44. F: Jens Hansen Ballestad.
Ingeborg Helgesd., f. Eidanger, oph. Skyer, p., 29. F: Helge Larsen Houkeraas.

3/1-1845
Ole Andersen, f. Porsgrund, oph. Fløtterød, uk., 29. F: Anders Gjertsen Fløtterød.
Maren Dorthea Gundersd., f. u. Borrestad, oph. Br.kl., p., 33. F: Gunder Andersen u. Borrestad.

27/2-1845
Halvor Nielsen, f. Berg, oph. Kolkinn, uk., 23 ½. F: Niels Olsen Berg.
Marthe Gundersd., f. Holden, oph. Kolkinn, p., 27. F: Gunder Clemetsen Uhlefoss.

9/3-1845
Jørgen Wilhelm Pedersen, f. Solum, oph. Skien, uk., 27 ½. F: Peder Jørgen Madsen.
Maria Hansd., Fossum, p., 28. F: Hans Johnsen Lien.

9/3-1845
Engebregt Pedersen, Solum sogn, uk., 24. F: Peder Engebregtsen u. Klovholt.
Christine Christophersd., Br.kl., p., 26. Stedf.: Ole Olsen Grinie.

25/3-1845
Sigurd Johnsen, Gisløs i Winje, uk., 24. F: John Sigurdsen Gisløs.
Anne Levorsd., Svartemoe i Winje, p., 30. F: Levord Olsen Svartedal.

25/3-1845
Ole Nielsen, Fossum, uk., 22. F: Niels Olsen Fossum.
Johanne Magrethe Andersd. Aulie, Brækkej., p., 24. F: Anders Larsen Aulie.

25/3-1845
Lars Isaksen, Skyer, uk., 26. F: Isak Larsen Skyer.
Anne Dorthea Nielsd., Skyer, p., 21. F: Niels Olsen Skyer.

25/3-1845
Søren Pedersen, u. Grinie, uk., 23. F: Peder Sørensen Grinie.
Inger Madsd., Fossum, p., 27. F: Mads Madsen Fossum.

25/3-1845
Ole Olsen, f. Stulen, oph. Menstad, enkem., 45. F: Ole Olsen Stulen.
Kirsten Dorthe Isaksd., Borrestad, p., 24. Isak Isaksen u. Borrestad.

1/4-1845
Jens Torkildsen, Porsgrund, enkem., 41. F: Torkild Simonsen, Porsgrund.
Ragnild Maria Olsd., Ballestad, p., 26. F: Ole Torgrimsen Ballestad.

10/4-1845
Paul Paulsen, f. Skien, oph. Follestad, em., 49. F: Paul Andersen, Skien.
Johanne Albertine Johannesd., f. Skien, oph. Follestad, p., 27. F: Johannes Ahlberg.

8/5-1845
Gullik Halvorsen, Lunde i Holden, uk., 22 ½. F: Halvor Andersen Lunde.
Dorthe Madsd., u. Moe, p., 26. F: Mads Frandsen Ekornrød.

13/5-1845
Isak Andersen, Br.kl., uk., 28 ½. F: Anders Isaksen Br.kl.
Berthe Petronelle Hansd., f. Fossum, oph. Br.kl., p., 36. F: Hans Andersen Fossum.

13/5-1845
Kittel Rasmussen, Br.kl., uk., 22. F: Rasmus Kittelsen.
Anne Knudsd., Br.kl., p., 27. F: Knud Nielsen Br.kl.

13/5-1845
Hans Pedersen, Øde Sneltvedt, uk., 20. F: Peder Isaksen Ødesneltvedt.
Berthe Marie Knudsd., u. Frogner, p., 31. F: Knud Johannesen Gaupaas.

12/6-1845
Thormod Johnsen, Kikut, uk., 33. F: John Tormodsen Kikut.
Marie Isaksd., Røsager, p., 28. F: Isak Hansen Røsager.

12/6-1845
Carl Christensen Wasdalen, f. Holden, oph. u. Gjemsøe, Farver, uk., 26. F: Christen Pedersen Wasdalen.
Anne Eriksd., Bøhle, p., 28. F: Erik Eriksen Bøhle.

20/6-1845
Christen Hansen, Sanden, em., 42. F: Hans Christensen Sanden.
Marthe Arnesd., Augestad, p., 26. F: Arne Andreassen Augestad.

20/6-1845
Niels Christophersen, Bø, em., 34. F: Christopher Jensen Grønsten.
Ragnild Hansd., f. Solum, oph. Semb, p., 31. F: Hans Andersen Elseth.

20/6-1845
Østen Gundersen, f. u. Oterholt, oph. Fossum, uk., 26. F: Gunder Isaksen Fossum.
Helvig Nielsd., Slemdal, p., 26. Stedfader: Ole Olsen Aamodt i Luxefield.

23/6-1845
Peder Christian Falkenberg, f. Sannikedal, oph. Tvedestrand, Kiøbmand, uk., 27 ½. F: Overstiger Hartvig Falkenberg, Langøe.
Ingeborg Kirstine Paulsen, Gulseth, Jfr., 20. F: Stiger Andreas Paulsen.

26/6-1845
Hans Johnsen, Kikut, uk., 29 ½. F: John Tormodsen Kikut.
Anne Gurine Olsd., Tveten, p., 25 ½. F: Ole Olsen u. Frogner.

15/8-1845
Aslak Pedersen, Wenstøb, uk., 31. F: Peder Danielsen Wenstøb.
Marie Nielsd., f. Bøe pr.gj., enke, 24. F: Niels Thomasen.

19/8-1845
Halvor Larsen, Skien, Styrmand, uk., 24 ½. F: Lars Halvorsen, Skien.
Hanne Cathrine Hansd., f. Solum, oph. Falkum, p., 21. F: Hans Hansen Graaten.

5/9-1845
Halvor Abrahamsen, f. Bæsstul, oph. Hoppestad, uk., 30. F: Abraham Halvorsen.
Thone Gurine Halvorsd., Luxefield, p., 26. F: Halvor Halvorsen Luxefield.

12/9-1845
Mads Andersen, u. Bøe, uk., 23. F: Anders Johannesen u. Bøe.
Maren Kirstine Olsd., u. Aas, p., 23. F: Ole Pedersen Gaasehølen.

16/9-1845
Peder Sørensen, Aashammer, uk., 21 ½. F: Søren Christensen u. Aas.
Marthe Kirstine Madsd., Fossum, p., 22. F: Mads Madsen Fossum.

9/10-1845
Engebregt Olsen, Kiise, uk., 24 ½. F: Ole Eriksen Kiise.
Karen Gundbiørnsd., Dybedal, p., 33. F: Gundbiørn Olsen Dybedal.

9/10-1845
Lars Olsen, u. Bøe, uk., 23 ½. F: Ole Larsen u. Bøe.
Marthe Gurine Rasmusd., Glænde, p., 26. F: Rasmus Olsen Glænde.

9/10-1845
Rasmus Christensen, Holm, uk., 22. F: Christen Isaksen Holm.
Gunhild Kirstine Larsd., Moe, p., 21. F: Lars Pedersen Moe.

9/10-1845
Christopher Hansen, u. Bøe, uk., 27. F: Hans Pedersen Bøe.
Dorthe Eriksd., Sanden, p., 24. F: Erik Madsen Sanden.

12/10-1845
Niels Kittelsen, f. Holden, oph. Blegebakken, uk., 21 ½. F: Kittel Nielsen, Blegebakken.
Pernille Aslaksd., f. Skien, oph. Falkum, p., 28 ½. F: Aslak Pedersen, Skien.

19/10-1845
Adam Reutz Steen Holter, f. Næs paa Hedmarken, oph. Tønsberg, Premier-Leunt., uk., 31. F: Komerceraad Peder Holter.
Marie Christiane Ekstorm, f. Skien, oph. Grinie, Jfr., 33. F: Skibscapt. Christian Ekstorm, Grinie.

16/10-1845
Christian Olsen, Eriksrød, uk., 25 ½. F: Ole Halvorsen Eriksrød.
Gunild Marie Johnsd., Kleven, p., 22 ½. F: John Buchvald Kleven.

23/10-1845
Isak Andersen, u. Meen, uk., 35. F: Anders Hansen u. Meen.
Anne Thorine Nielsd., f. Solum sogn, oph. Meen, p., 24. F: Niels Stenuldsen Nygaard.


23/10-1845
Aslak Paulsen, u. Bøe, uk., 24 ½. F: Paul Aslaksen Skriva.
Karen Pedersd., f. Jønnevald, oph. Kolkinn, p., 22. F: Peder Johnsen Jønnevald.

23/10-1845
Andreas Christensen, Skien, uk., 26. F: Christen Tobiasen, Skien.
Thore Marie Sørensd., f. Drangedal, oph. Brække, p., 28. F: Søren Jensen Kolkinn.

23/10-1845
Andreas Johnsen, Br.kl., uk., 26. F: John Nielsen, Br.kl.
Maren Marie Tollefsd., Br.kl., p., 20. F: Tollef Jensen, Br.kl.

27/10-1845
Just Sørensen, Skien, uk., 23. F: Søren Justsen, Skien.
Laurentze Gundersd., f. Fossum, oph. Haven, p., 27. F: Gunder Larsen Fossum.

6/11-1845
Isak Gundersen, Solum sogn, uk., 27 ½. F: Gunder Kittelsen.
Sara Bentsd., f. Holden, oph. Kiølnæs, p., 31. F: Bent Nielsen Holmen.

6/11-1845
Aslak Knudsen, Sillejord, uk., 31 ½. F: Knud Knudsen Burig(?)
Tarand Jørgensen, Grinie, p., 23 ½. F: Jørgen Thorbiørnsen Grinie.

13/11-1845
Ole Andersen, f. Br.kl., oph. Follestad, uk., 23. F: Anders Andersen Br.kl.
Karen Jørgine Carlsd., u. Borge, p., 25. F: Carl Bendixen u. Borge.

20/11-1845
Niels Pedersen, Fossum, uk., 27. F: Peder Aslaksen Fossum.
Louise Hansd., f. Bærum, oph. Fossum, p., 24. Hans Jacob Eriksen, Bærum.

27/11-1845
Hans Nielsen, Fossum, uk., 33. F: Niels Nielsen Fossum.
Anne Gurine Nielsd., Falkum, enke, 34. F: Niels Christensen, Solum.

28/11-1845
Engebregt Pedersen, u. Hynie, uk., 24. F: Peder Engebregtsen Aarhuus.
Karen Jensd., Fossum, p., 22 ½. F: Jens Jensen Fossum.

4/12-1845
Claus Olsen, u. Grinie, enkem., 44. F: Ole Clausen Wasbrække.
Pernille Petersd., f. u. Foss, oph. Gjerpen, p., 45. F: Peter Gasmann Foss.

4/12-1845
Thomas Gundersen, Løberg, uk., 22 ½. F: Gunder Thomasen Løberg.
Anne Hansd., f. Mælum sogn, oph. Gjerpen, p., 28. F: Hans Biørnsen Gisholt.

4/12-1845
Amund Andersen, u. Fossum, uk., 24. F: Anders Amundsen Ulfsvand.
Marthe Karine Waldemarsd., u. Aas, p., 27. F: Waldemar Tolvsen u. Aas.

4/12-1845
Anders Pedersen, Gulseth, uk., 25. F: Peder Andersen Gulseth.
Berntine Kittelsd., Gulseth, p., 20 ½. F: Kittel Knudsen Gulseth.

30/12-1845
Peder Olsen, Marker, uk., 28. F: Ole Hansen Marker.
Ingeborg Kirstine Jensd., f. Fredriksværn, oph. Brækkej., p., 23. F: Jens Johannesen Huken.

15/1-1846
Niels Gundersen, f. u. Moe, oph. Fossum, uk., 23. F: Gunder Isaksen Norrig.
Maren Magrethe Christensd., Fossum, p., 30. F: Christen Hansen Fossum.

8/2-1846
Lorentz Christian Isaksen, f. Porsgrund, oph. Br.kl., uk., 29. F: Isak Halvorsen, Porsgrund.
Petronelle Gundersd., f. Skien, oph. Br.kl., p., 29. F: Gunder Olsen, Skien.

8/2-1846
Anders Andersen, Øgter i Luxefield, uk., 23. F: Anders Knudsen Øgter.
Maria Isaksd., Hoppestul, p., 21. F: Isak Larsen Hoppestul.

20/2-1846
Knud Nielsen, Ouestad af Slemdal sogn, uk., 25. F: Niels Larsen Ouestad.
Adamine Gregoriusd., Lund, p., 20. F: Gregorius Danielsen Lund.

4/3-1846
Lars Jacobsen Lie, Oseb., uk., 35. F: Jacob Christensen Lie.
Erika Marie Madsd., u. Borrestad, p., 27. F: Mads Eriksen u. Borrestad.

2/4-1846
Mads Eriksen, Øde Sanden, uk., 28. F: Erik Madsen Sanden.
Anne Marie Hansd., Ramsaas, p., 37. F: Hans Halvorsen Ramsaas.

14/4-1846
Lars Olsen, Eidanger, uk., 23 ¼. F: Ole Larsen Nystrand.
Magrethe Sivertsd., u. Riis, p., 36. F: Sivert Hansen Riis.

14/4-1846
Isak Christensen, Holm, uk., 28. F: Christen Isaksen Holm.
Maria Andersd., Skilbred, p., 25 ¼. F: Anders Olsen Skilbred.

23/4-1846
Hans Olsen, Marker, uk., 24. F: Ole Thorbiørnsen Marker.
Gunild Pedersd., Øde Sneltvedt, p., 27. F: Peder Isaksen Øde Sn.

2/6-1846
Halvor Rasmussen, Jønnevald, em., 44. F: Rasmus Halvorsen, Slemdal.
Anne Olsd., Holmen, p., 23. F: Ole Jacobsen Holmen.

30/4-1846
Markus Gundersen, Aarhuus, uk., 24. F: Gunder Halvorsen u. Aas.
Kirsten Knudsd., u. Tufte, p., 24. F: Knud Halvorsen Aasen.

26/6-1846
Michel Olsen, Solum sogn, uk., 32. F: Ole Jensen Wasbund.
Gurine Andrea Nielsd., Tufte, p., 18. F: Afdød Niels Sørensen Tufte.

3/7-1846
Isak Tollefsen, u. Lie, uk., 22 ½. F: Tollef Larsen u. Lie.
Maren Kirstine Fredriksd., f. Brunlanæs, oph. u. Fossum, p., 28 ½. F: Fredrik Eriksen.

16/7-1846
Knud Pedersen, f. Fossum, oph. Br.kl., uk., 26. F: Peder Knudsen Br.kl.
Karen Clemetsd., f. Holden, oph. Br.kl., p., 28. F: Clemet Pedersen Uhlefoss.

16/7-1846
Ole Olsen, f. Slemdal, oph. Luxefield, uk., 24. F: Ole Rønniksen Aamodt.
Ingeborg Gurine Andersd., f. Sandsvær, oph. Luxefield, p., 25 ½. F: Anders Andersen Gvarnæs.

23/7-1846
Anders Sørensen, f. Høgseth, oph. Aaltvedt, em., 54. F: Søren Christiansen Høgseth.
Gunild Tovsd., Porsgrund, enke, 50. F: Tov Brynildsen, Porsgrund.

23/7-1846
Halvor Johnsen, f. u. Tufte, oph. Fossum, uk., 26 ½. F: John Halvorsen Ekonrød.
Maren Christiansd., Fossum, p., 26. F: Christian Halvorsen.

30/7-1846
Hans Ingvoldsen, Høiseth i Slemdal, uk., 30 ½. F: Ingvold Nielsen Høiseth.
Ingeborg Jacobsd., Teien u. Moe, enke, 28. F: Jacob Petersen Teien.

2/8-1846
Ole Paulsen, Skien, uk., 22. F: Paul Olsen Blegebakken.
Maren Sørensd., u. Gjerpen lille, p., 20. F: Søren Thorsen Hagen.

2/8-1846
Ellef Evensen, Kleven, uk., 21 ½. F: Even Nielsen Kleven.
Karen Andrea Olsd., Brækkej., p., 27 ½. F: Ole Andersen Brækkej.

13/8-1846
Simon Olsen, Kittelsrød, uk., 28. F: Ole Sigurdsen Kittelsrød.
Anne Kirstine Mathiasd., f. Sukken, oph. Høgaas, p., 29. F: Mathias Hansen Sukken.

6/9-1846
Engebregt Østensen, f. Dyrkold, oph. Rosvald, uk., 25. F: Østen Larsen Rosvald.
Anne Olsd., Oterholt, p., 26. F: Ole Larsen Oterholt.

10/9-1846
Peder Bæruldsen, f. u. Moe, oph. S. Aas, em., 54. F: Bæruld Haagensen u. Moe.
Thorborg Gundersd., f. Furuvald, oph. u. Dyrkold, enke, 42. F: Gunder Monsen Furuvald.

10/9-1846
Ole Nielsen, Slemdal, uk., 27. F: Niels Knudsen Hagen.
Dorthe Danielsd., Kreppa, p., 26. F: Daniel Olsen Kreppa.

11/9-1846
Anders Jacobsen, Rugtvedt, uk., 28. F: Jacob Andersen Knardal.
Gurine Andrea Pedersd., Tufte, p., 20. F: Peder Sørensen Tufte.

17/9-1846
Christian Gundersen Thorsted, f. Drammen, oph. Mæla, uk., 29 ½. F: Gunder Thorsted, Drammen.
Anne Mortensd., Mæla, p., 26 ½. F: Morten Eriksen Mæla.

24/9-1846
Halvor Eriksen, Steg i Sandsvær, uk., 28 ½. F: Erik Halvorsen u. Rogstad.
Anne Olsd., Høgelie, p., 23. F: Ole Olsen Høgelie.

24/9-1846
Abraham Olsen, Høgelia, uk., 20. F: Ole Sigurdsen u. Moe.
Grethe Marie Pedersd., f. i Sandsvær, oph. Godal, p., 28. F: Peder Olsen u. Hillestad.

24/9-1846
Ole Andersen, Br.kl., uk., 25. F: Anders Olsen Br.kl.
Inger Jensd., Fossum, p., 22. F: Jens Nielsen Fossum.

27/9-1846
Ole Jørgensen, Hobæk, uk., 20. F: Jørgen Olsen Hobæk.
Anne Larsd., f. Skien, oph. Gjerpen lille, p., 25. F: Lars Nielsen, Skien.

1/10-1846
Gregorius Halvorsen, Putten, uk., 21 ½. F: Halvor Eriksen Putten.
Magrethe Arvesd., Berberg, p., 25. F: Arve Nielsen Berberg.

2/10-1846
Mathias Gundersen, Ramsaas, enkem., 38. F: Gunder Mathiasen Ramsaas.
Maria Eriksd., Øde Sanden, enke, 32. Erik Madsen Øde Sanden.

8/10-1846
Hans Christopher Johnsen, Skien, uk., 24 ½. F: John Olsen, Skien.
Laurine Marie Larsd., u. Strømdal, p., 24. F: Lars Isaksen Tyskland.

8/10-1846
Simon Engebregtsen, u. Moe, uk., 26. F: Engebregt Sigurdsen.
Anne Kirstine Pedersd., Wenstøb, p., 36. F: Peder Danielsen Wenstøb.

9/10-1846
Gerhard Gunerus Bergh, f. Drammen, oph. Borre Sogn, uk., 28 ½. F: Grosserer Paul Ernst Gasman Berg, Sanne.
Didrikke Cappelen, f. Lier, oph. Mæhla, Jfr., 28. F: Afd. Konsul Michael Cappelen.

23/10-1846
Jacob Jacobsen, Langerød, uk., 28. F: Jacob Jacobsen Langerød.
Kirsten Jacobsd., Meen, p., 24 ½. F: Jacob Andersen Meen.

29/10-1846
Jahn Solvesen, Grini, uk., 24 ½. F: Solve Engebregtsen Grinie.
Anne Johnsd., f. u. Tufte, oph. Grinie, p., 24. F: John Andersen Brækkej.

29/10-1846
Hans Andersen, f. Kongsberg, oph. Ballestad, uk., 27. F: Anders Nielsen, Kongsberg.
Edel Sophie Larsd., Oseb., p., 22. F: Lars Arnesen Fhald.

5/11-1846
John Hansen, Sørlie, uk., 25. F: Hans Rasmussen Sølie.
Magrethe Halvorsd., f. Porsgrund, oph. Egeli, p., 32. F: Halvor Johannesen.

19/11-1846
Johan Fredrik Andreassen, Brevig, uk., 26. F: Andreas Zocherof, Brevig.
Anne Laurine Larsd., Brækkej., p., 28. F: Lars Hansen Brækkej.

19/11-1846
Isak Olsen, f. Eidanger, oph. Lie, uk., 35. F: Ole Isaksen Lie.
Thore Gundersd., Ramsaas, p., 26. F: Gunder Mathiassen Ramsaas.

28/12-1846
Andreas Svendsen, f. Soløer, oph. Fossum, uk., 21 ½. F: Svend Andersen Fossum.
Anne Eriksd., Fossum, p., 23. F: Erik Henriksen Grosvald.

28/12-1846
Christopher Gundersen, Fossum, uk., 27. F: Gunder Engebregtsen Fossum.
Anne Kirstine Johnsd., f. Kongsberg, oph. Fossum, p., 25 ½. F: John Johnsen Golfen.

28/12-1846
Lars Jørgensen, Juvet i Holden, uk., 30. F: Jørgen Larsen Juvet.
Karen Thronsd., f. Holden, oph. Semb, p., 27. F: Thron Tiøstolfsen Namløs.

7/1-1847
Erik Halvorsen, f. Holden, oph. Br.kl., uk., 26. F: Halvor Thormodsen Kolle.
Christiane Andersd., Br.kl., p., 20. F: Anders Jacobsen Br.kl.

19/1-1847
Søren Jespersen, f. Randers, oph. S. Brækkej., em., 37. F: Hattemager Jens Jespersen i Randers, Danmark.
Marthe Gulliksd., S. Brækkej., p., 34. F: Gullik Halvorsen Brækkej.

31/1-1847
Peder Pedersen, Thveiten i Slemdal, uk., 27. F: Peder Findsen Thveiten.
Ingeborg Olsd., Flittig, p., 24. F: Ole Levorsen Flittig.

18/3-1847
Torger Johnsen, f. Stulen, oph. Fossjordet, em., 55. F: John Torgersen Skottet.
Maria Larsd., Fossjordet, p., 32. F: Lars Halvorsen Sølie.

8/4-1847
Ole Zachariassen, Berberg, uk., 24. F: Zacharias Olsen Berberg.
Ingeborg Olsd., Skilbred, p., 26. F: Ole Ellingsen Skilbred.

6/5-1847
Hans Kittelsen, Solum sogn, uk., 30 ½. F: Kittel Pedersen Gisholt.
Karen Halvorsd., Kiise, p., 30. F: Halvor Hansen Kiise.

1/6-1847
Halvor Johnsen, f. Helgen sogn, oph. Brækkej., uk., 33 ½. F: John Olsen Helgen.
Ingeborg Larsd., f. Skien, oph. Laugmandsgaarden, p., 23 ½. F: Lars Nielsen, Skien.

1/6-1847
Jørgen Herman Ludvigsen, Skien, Skibsfører, uk., 31. F: Skibsfører Peder Ludvigsen i Skien.
Olivia Magrethe Caroline Cudrio, f. Skien, oph. Venstøb, Jfr., 20. F: Ulrik Fredrik Cudrio.

10/6-1847
Daniel Nicolay Gregoriussen, Lund, uk., 24. F: Gregorius Danielsen Lund.
Anne Marie Halvorsd., Lyngaasen, p., 18. F: Halvor Nielsen Lyngaas.

15/6-1847
Jens Pedersen, f. u. Moe, oph. Aas, uk., 22. F: Peder Bæruldsen Aas.
Ingeborg Lucasd., Stulen, p., 20 ½. F: Lucas Aslaksen Stulen.

22/6-1847
Rasmus Christensen, f. Øvrum, oph. Sølie, uk., 23 ½. F: Christen Olsen Sølie.
Kirsten Marie Hansd., Sølie, p., 23. F: Hans Rasmussen Sølie.

23/6-1847
Ole Olsen, Oseb., uk., 21. F: Ole Olsen Oseb.
Maren Kirstine Engebregtsd., Borgeskov, p., 27. F: Engebregt Andersen.

1/7-1847
Zacharias Nielsen, Skilbred, uk., 24 ½. F: Niels Sigurdsen Skilbred.
Maren Kirstine Arvesd., Berberg, p., 22 ½. F: Arve Nielsen Berberg.

18/7-1847
John Jensen, Fossum, uk., 20 ½. F: Jens Nielsen Lien.
Gunhild Nielsd., f. Slemdal, oph. Fossum, p., 31. F: Niels Bentsen Holte.

17/8-1847
Niels Olsen Lie, uk., 34 ½. F: Ole Isaksen Lie.
Ingeborg Nielsd., Seufde pr.gj., p., 26. F: Niels Jensen Haatvedt.

24/8-1847
Lars Olsen, Bærum, uk., 29. F: Ole Eriksen Bærum.
Maren Christensd., Fossum, p., 25 ½. F: Christen Jansen Skavan.

12/9-1847
John Jacob Pettersen, Fossum, uk., 32. F: Jacob Pettersen Fossum.
Sophie Hedevig Lund, Aarhuus, Jfr., 27. F: Kirkesanger C. Lund.

16/9-1847
Hans Olsen, Fossum, uk., 25 ½. F: Ole Jansen Fossum.
Jensine Jensd., f. u. Wenstøb, oph. Fossum, p., 19. F: Jens Jensen u. Wenstøb.

23/9-1847
Anders Isaksen, f. Sætret i Luxef., oph. u. Moe, uk., 25 ½. F: Isak Andersen Sætret.
Marthe Karine Halvorsd., f. Wenstøb, oph. Rising, p., 20. F: Halvor Larsen Wenstøb.
(Hun er feilaktig kalt Ingeborg Karine ved dåpen. Presten har notert det ved hennes konf. i 1843. G.S.)

30/9-1847
Halvor Thorbiørnsen, f. u. Semb, oph. Putten, Skoleholder, uk., 43. F: Thorbiørn Halvorsen.
Anne Gurine Gregersd., Thveten, p., 30. F: Greger Aslaksen Tveten.

14/10-1847
Ole Sigurdsen, f. Seufde pr.gj., oph. Luxefield, uk., 22. F: Sigurd Larsen Høre (Hørte?).
Maria Olsd., Lialøkke, p., 21. F: Ole Engebregtsen.

21/10-1847
Christen Pedersen, f. Solum Sogn, oph. Lie, em., 49. F: Peder Abrahamsen.
Magrethe Andersd., Fossjordet, p., 27. F: Anders Olsen Fossjord.

21/10-1847
Ole Gundersen, u. Aas, uk., 20. F: Gunder Halvorsen Aashammer.
Maren Ellefsd., u. Tufte, p., 30. F: Ellef Olsen Svarverplads.

21/10-1847
Engebregt Engebregtsen, Lønneødegaard i Eidanger, uk., 27. F: Engebregt Nielsen Lønne.
Karen Thorsd., Høiseth, p., 31. F: Thor Nielsen Høiseth.

26/10-1847
Simon Jacobsen, Sølie, em., 37. F: Jacob Andersen Sølie.
Maria Rasmusd., Øvrum, p., 29. F: Rasmus Madsen Øvrum.

28/10-1847
Aslak Pedersen, f. u. Moe, oph. Aas, uk., 26. F: Peder Bæruldsen Aas.
Karen Marie Østensd., f. Dyrkold, oph. Rosvald, p., 29. F: Østen Larsen Rosvald.

3/11-1847
Gunder Olsen, Kaasa af Saufde Sogn, uk., 23. F: Ole Østensen Kaasa.
Berthe Maria Nielsd., Øgter, p., 28. F: Niels Iversen Øgter.

4/11-1847
Johannes Andersen, u., Moe, uk., 23 ¾. F: Anders Johnsen Flata.
Kirstine Zachariasd., Berberg, p., 28. F: Zacharias Olsen Berberg.

4/11-1847
Andreas Andersen, Br.kl., em., 40. F: Anders Andersen Br.kl.
Karen Marie Knudsd., Bøe, p., 41. F: Knud Østensen Bøe.

4/11-1847
Rasmus Hansen, Sølie, uk., 28. F: Hans Rasmussen Sølie.
Gunhild Marie Jensd., Sneltvedt, p., 24. F: Jens Abrahamsen u. Sørbøe.

12/11-1847
Niels Jensen Lie, Fossum, em., 31. F: Jens Andersen Lie.
Magrethe Halvorsd., u. Foss., p., 28 ½. F: Halvor Johnsen u. Foss.

17/11-1847
Jens Henriksen, f. Fossum, oph. Br.kl., uk., 32. F: Henrik Evensen Fossum.
Anne Elisabeth Larsd., Br.kl., p., 34. F: Uk. Lars Nielsen fra Brunlanæs, Berthe Pedersd.

26/11-1847
Gunder Halvorsen, f. Seufde, oph. Westermoe, uk., 23 ½. F: Halvor Gundersen Øverland.
Inger Marie Olsd., u. Moe, p., 24. F: Ole Sigurdsen Westermoe.

26/11-1847
Erik Mortensen, f. u. Eriksrød, oph. Mæla, uk., 24. F: Morten Eriksen u. Mæla.
Inger Magrethe Olsd., Brækkej., p., 27. F: Ole Andersen Brækkej.

2/12-1847
Peder Olsen, u. Borge, uk., 23. F: Ole Jacobsen u. Borge.
Helene Marie Knudsd., u. Klep, p., 30. F: Knud Olsen Ødna.

10/12-1847
Harald Evensen, f. Bøe pr.gj., oph. Gulseth, uk., 23 ½. F: Even Eriksen Gulseth.
Karen Gurine Eriksd., Gulseth, p., 20. F: Erik Helgesen Gulseth.

27/12-1847
Thomas Andersen, Br.kl., uk., 26. F: Anders Thomasen Br.kl.
Live Halvorsd., f. Bøe pr.gj., oph. Br.kl., p., 24. F: Halvor Olsen.

27/12-1847
Isak Nielsen, Sanden, uk., 33. F: Niels Rasmussen Sanden.
Maren Eriksd., Øde-Sanden, p., 37. F: Erik Madsen Øde-Sanden.

27/12-1847
Christen Gundersen, Fossum, uk., 23. F: Gunder Engebregtsen.
Dorthea Svendsd., f. Strøm i Oudalen, oph. Fossum, p., 28. F: Svend Andersen u. Fossum.

27/12-1847
Niels Johnsen, Porsgrund, uk., 30 ½. F: John Nielsen Sommer.
Jacobine Mariane Olsd., Borgeskov, p., 26. F: Ole Jacobsen u. Borge.

4/1-1848
Erik Rasmussen, Øvrum, uk., 27. F: Rasmus Madsen Øvrum.
Anne Magrethe Isaksd., Espedalen, p., 29. F: Isak Gundersen Espedalen.

28/1-1848
Abraham Pedersen, Wenstøb, uk., 26. F: Peder Danielsen Wenstøb.
Anne Gurine Christiansd., Limie, p., 25. F: Christian Nielsen Limie.

13/2-1848
Anders Jahnsen, Fossum, uk., 25. F: Jahn Jahnsen Fossum.
Anne Christensd., f. Br.kl., oph. Fossum, p., 29. F: Christen Engebregtsen Fossum.

10/3-1848
Lars Eliassen, f. Aarhuus, oph. Brevig, uk., Skomager, 23. F: Elias Jensen Aarhuus.
Berthe Helena Henriksd., f. Moss, oph., Follestad, p., 29. F: Henrik Hansen Høst.

14/4-1848
Jacob Halvorsen, f. Mustvedt, oph. Br.kl., em., 47. F: Halvor Jacobsen Rød.
Karen Maria Arnesd., f. Solum sogn, oph. Ballestad, Fraskilt Kone, 45. F: Arne Thoresen Aafoss.

26/4-1848
Isak Zachariasen, Kleven, uk., 21 ½. F: Zacharias Jensen Kleven.
Inger Karine Eriksd., u. Løberg, p., 22. F: Erik Jacobsen Steensaas.

1/6-1848
Amund Andersen, u. Fossum, em., 26. F: Anders Amundsen Ulvsvand.
Ingeborg Kirstine Engebregtsd., u. Fossum, p., 26 ½. F: Engebregt Pedersen Fossum.

1/6-1848
Jacob Torgersen, f. Langerød, oph. u. Lie, uk., 33. F: Torger Johnsen Skottet.
Ragnild Marie Nielsd., u. Lie, p., 34. F: Niels Hansen Hesterød (Hesterønningen).

1/6-1848
Hans Olsen, Porsgrund, uk., 25 ½. F: Ole Abrahamsen Porsgrund.
Sara Olsd., Lie, p., 30. F: Ole Isaksen Lie.

21/6-1848
John Helgesen, f. Sillejord, oph. Rising, uk., 25. F: Helge Johnsen Skaret.
Maren Olsd., f. Holden, oph. Br.kl., p., 25 ½. F: Ole Clemetsen Uhlefoss.

13/6-1848
John Andreas Hansen, Fossum, uk., 25. F: Hans Christen Andersen.
Maren Abrahamsd., f. u. Bøe, oph. Fossum, p., 19 ½. F: Abraham Nielsen u. Bøe.

21/6-1848
Ole Olsen, Bakken, uk., 23. F: Ole Olsen Bakkeskov.
Anne Gundersd., Ramsaas, p., 22. F: Gunder Mathiasen Ramsaas.

23/7-1848
Aslak Eigildsen, f. Hvidesøe, oph. Grinie, uk., 24. F: Eigild Tovsen Hesteskodiget.
Mari Evensd., f. Bøe pr.gj., oph. Grinie, p., 32. F: Even Svennungsen.

31/7-1848
Carl Johan Thorsen Skou, f. Agers sogn, oph. Kragerøe, Sadelmager, uk., 24 ½. F: Skomager Thore Arnesen Skou, Grønland.
Ingeborg Kirstine Christensd., Br.kl., p., 22. F: Christen Halvorsen Br.kl.

10/8-1848
Halvor Rasmussen, f. Hogstad (i Siljan), oph. Oterholt, uk., 28 ½. F: Rasmus Halvorsen Hogstad.
Ingeborg Pedersd., f. Slemdal, oph. Oterholt, p., 30 ¼. F: Peder Jacobsen Høiseth.

17/8-1848
Jacob Pedersen, Skien, uk., 27. F: Peder Jacobsen Olger Skien.
Maren Olsd., Holmen, p., 29. F: Ole Jacobsen Holmen.

24/8-1848
Lars Helgesen, f. u. Bøe, oph. Foss, uk., 28. F: Helge Larsen Foss.
Anne Helvig Olsd., Aas, p., 25. F: Ole Halvorsen Aas.

24/8-1848
Niels Andersen, f. Svinholt, oph. Porsgrund, uk., 22. F: Anders Mathiesen Svinholt.
Anne Karine Nielsd., u. Ougestad, p., 25 ½. F: Niels Tollefsen u. Ougestad.

31/8-1848
Mads Pedersen, f. u. Tufte, oph. u. Sørbøe, em., 43. F: Peder Madsen Aasen.
Anne Jørgensd., u. Frogner, p., 28. F: Jørgen Knudsen Gaupaas.

14/9-1848
Niels Jensen, Sørbøe i Slemdal, uk., 27. F: Jens Larsen Rødningen.
Marthe Johnsd., Løberg, enke, 32. F: John Svendsen Løberg.

15/9-1848
Engebregt Jansen, Bøe, uk., 23. F: Jan Pedersen Bøe.
Ingeborg Pedersd., Wenstøb, p., 23 ½. F: Peder Danielsen Wenstøb.

5/10-1848
Mons Monsen, Skien, uk., 26. F: Mons Monsen Skien.
Berthe Marie Johnsd., Br.kl., p., 27. F: John Larsen Br.kl.

5/10-1848
Anders Eriksen, Fossum, uk., 23. F: Erik Henriksen Grosvald.
Karen Olsd., u. Berberg, p., 27. F: Ole Jonassen Hougen.

5/10-1848
Johannes Caspersen, f. Svanskog, oph. Aashammer, em., 31. F: Peder Casper Aashammer.
Anne Sveinungsd., Holden, p., 21 ½. F: Sveinung Thomassen Vibeto.

5/10-1848
Gunder Nielsen, Mæhlum sogn, uk., 33 ¼. F: Niels Gundersen Sperrebakken.
Ingeborg Gurine Pedersd., f. Graaten, oph. Gulseth, p., 33. F: Peder Andersen Gulseth.

5/10-1848
Gunder Larsen, Kiær, uk., 22 ½. F: Lars Thygesen Kiær.
Maren Jørgensd., u. Frogner, p., 28. F: Jørgen Knudsen Gaupaas.

12/10-1848
Niels Davidsen, f. Holm, oph. Semb, uk., 40. F: David Christiansen Holm.
Inger Maria Andersd., Solum sogn, enke, 51 ½. F: Anders Nielsen Hægna.

12/10-1848
Gunder Andersen, Limie, uk., 33. F: Anders Nielsen Limie.
Kari Andersd., Dahle, p., 33. F: Anders Andersen Dahle.

26/10-1848
Lars Knudsen, f. Meen, oph. Buer, uk., 31 ¾. F: Knud Larsen Buer.
Anne Magrethe Jacobsd., Meen, p., 21. F: Jacob Andersen Meen.

2/11-1848
John Pedersen, f. Jønnevald, oph. Follestad, uk., 30 ½. F: Peder Johnsen Jønnevald.
Maren Magrethe Henriksd., u. Hynie, p., 31. F. Henrik Sørensen Skotland.

9/11-1848
Ole Peder Jacobsen, Fossum, uk., 39. F: Jacob Pettersen Fossum.
Marthe Karine Nielsd., Br.kl., p., 25. F: Niels Simonsen Br.kl.

9/11-1848
Thyge Jacobsen, Br.kl., uk., 27. F: Jacob Rasmussen Br.kl.
Inger Christensd., f. Uhlefoss, oph. Follestad, p., 28. F: Christen Kiøstolfsen Follestad.

9/11-1848
Niels Haraldsen, Bækkevald, uk., 28. F: Harald Olsen Bækkevald.
Aaste Maria Thronsd., Frogner, p., 29. F: Thron Olsen Frogner.

9/11-1848
Aslak Pedersen, Stulen, uk., 23 ¼. F: Peder Aslaksen Stulen.
Gunild Anundsd., Seufde, p., 23. F: Anund Ellingsen.

30/11-1848
Christen Engebregtsen, Brækkej., uk., 31. F: Engebregt Strand, Skien.
Anne Svendsd., Laurdal sogn, p., 38. F: Svend Rolfsen.

30/11-1848
Svend Andersen, f. Strøms sogn, oph. Fossum, em., 46. F: Anders Svendsen Odals Værk.
Inger Kirstine Gundersd., Fossum, p., 32. F: Gunder Jacobsen Fossum.

30/11-1848
Jørgen Waldemarsen, Aashammer, uk., 27. F: Waldemar Tolvsen Aashammer.
Karen Kirstine Johnsd., Br.kl., p., 29. F: John Nielsen Riis.

7/12-1848
Andreas Gundersen, f. Bøe pr.gj., oph. Brækkej., em., 41. F: Gunder Madsen u. Kiise.
Ingeborg Olsd., Sætret, p., 40. F: Ole Torgersen Sætret.

7/12-1848
Torger Johnsen, Kikut, uk., 22. F: John Thormodsen Kikut.
Maria Olsd., Sørbøe, p., 20. F: Ole Evensen Sørbøe.

7/12-1848
Halvor Rasmussen, f. u. Strømdal, oph. Borgeskov, uk., 24 ½. F: Rasmus Christensen.
Kirsten Andrea Jensd., Borgeskov, p., 25 ¾. F: Jens Gundersen Borge.

27/12-1848
Ole Nielsen, Skyer, em., 30. F: Niels Olsen Skyer.
Johanne Ernestine Johannesd., f. Engrav, oph. Eegaasen, p., 22 ½. F: Johannes Jensen Eegaas.

27/12-1848
Ole Isaksen, f. Holm, oph. Berberg, em., 50 ¾. F: Isak Christensen Holm.
Gunild Olsd., Nøklegaard, enke, 51. F: Ole Andersen Nøklegaard.

27/12-1848
Andreas Knudsen, Gaupaasen, uk., 23 ¼. F: Knud Johannesen Gaupaas.
Anne Karine Andersd., f. Sande, oph. Sneltvedt, p., 28. F: Anders Sørensen Høiseth.

27/12-1848
Abraham Pedersen, f. u. Foss, oph. Doxrød, uk., 25 ½. F: Peder Larsen Svarttangen.
Berthe Maria Jensd., Br.kl., p., 23. F: Jens Christophersen Gran.

27/12-1848
Ole Olsen, Eriksrød, uk., 24 ½. F: Ole Halvorsen Eriksrød.
Karen Maria Johannesd., f. Gulseth, oph. u. Falkum, p., 24. F: Johannes Kittelsen u. Falkum.

27/12-1848
Thron Gundersen, f. Br.kl., oph. u. Borge, em., 28. F: Gunder Nielsen Br.kl.
Anne Gulline Tollefsd., u. Borge, enke, 45. F: Tollef Haagensen u. Meenstad.

27/12-1848
Ole Eriksen, f. u. Foss, oph. Strømdal, uk., 26. F: Erik Jensen Fossum.
Ingeborg Halvorsd., u. Dyrkold, p., 29. F: Halvor Jansen Kaasa.

12/1-1849
Engebret Eriksen, f. Venstøb, oph. Gromstul, uk., 18. F: Erik Engebretsen.
Karen Isaksd., f. Sætret, oph. Liestul, p., 25. F: Isak Andersen Sætret.

18/2-1849
Anders Johannesen, u. Tufte, uk., 20. F: Johannes Mathiesen Gaasehølen.
Inger Karine Johnsd., u. Tufte, p., 20. F: John Anderseb Brækkej., død.

22/2-1849
Aslak Larsen, u. Fossum, em., 50. F: Lars Christensen Fossum.
Karen Kirstine Aslaksd., u. Oterholt, enke, 37 ½. F: Aslak Eriksen Orekaas.

2/3-1849
Isak Ellefsen, u. Tufte, uk, 22. F: Ellef Olsen Svarverplads.
Aslaug Vebiørnsd., Gulseth, p., 23. F: Vebiørn Halvorsen.

29/3-1849
Aslak Rasmussen, u. Moe, uk., 26. F: Rasmus Bæruldsen Slettene.
Gunild Lucasd., Stulen, p., 25. F: Lucas Aslaksen Stulen.

11/4-1849
Amund Amundsen, Brække i Sandsvær, uk., 26. F: Amund Olsen Brække.
Ingeborg Rasmusd., f. Gromstul, oph. Bæstul, p., 21. F: Rasmus Jonsen Bæstul.

17/5-1849
Jens Olsen, Kiise, uk., 25. F: Ole Eriksen Kiise.
Anne Larsd., u. Bøe, p., 27. F: Lars Hansen u. Bøe.

20/5-1849
Daniel Andersen, Fossum, uk., 30. F: Anders Danielsen Fossum.
Kirsten Larine Olsd., Fossum, p., 32. F: Ole Johnsen Fossum.

10/5-1849
Jacob Johnsen, u. Bøe, uk., 21 ½. F: John Hansen Gromstul.
Karen Maria Jensd., u. Bøe, p., 26. F: Jens Pedersen u. Bøe.

10/5-1849
Ole Nirisen, f. u. Gulseth, oph. Skien, uk., 23. F: Niri Knudsen, Blegebakken.
Mari Christensd., f. Holden, oph. Mæla, p., 32. F: Christen Andersen Kjendalen.

23/5-1849
Ole Olsen, f. Drengen, oph. u. Jønnevald, uk., 31 ½. F: Ole Gunnuldsen Drengen.
Anne Pedersd., Jønnevald, p., 28. F: Peder Jonsen Jønnevald.

1/6-1849
Amund Amundsen, S. Brækkej., uk., 28. F: Amund Torgersen Brækkej.
Sophie Wilhelmine Rasmusd., f. Skien, oph. Falkum, p., 26. F: Rasmus Pedersen Blegebakken.

19/7-1849
Halvor Jensen, Doxrød, uk., 29. F: Jens Henriksen Doxrød.
Pauline Halvorsd., Doxrød, p., 21. F: Halvor Paulsen.

29/7-1849
Kittel Andreas Gundersen, Solum, uk., 32. F: Gunder Kittelsen Kongerød.
Anne Gundersd., Follestad, enke, 37. F: Gunder Hansen i Holden Sogn.

15/6-1849
Ole Christensen, f. Aarhuus, oph. Kolkinn, em., 32. F: Christen Christiansen Aarhuus.
Maren Anne Christensd., u. Meen, p., 22. F: Christen Nielsen Askildsaasen.

15/6-1849
Knud Larsen, Borge, uk., 33. F: Lars Mathisen Borge.
Maren Amundsd., Ballestad, p., 33. F: Amund Jensen Braanen.

9/8-1849
Christian Holm, f. Holmestrand, oph. Porsgrund, uk., Amtsfuldmægtig ex-jur., 33 ½. F: Kjøbm. Caspar Holm.
Birgite Dorthea Plesner, f. Solum, oph. Mæla, Jfr., 37. F: Foged Plesner.

10/8-1849
Ole Tostensen, f. Seufde, oph. Gromstul, uk., 32. F: Torsten Olsen Holte.
Karen Sigurdsd., Gromstul, p., 23. F: Sigurd Jonsen Gromstul.

13/9-1849
Halvor Reiersen, u. Foss, em., 57. F: Reier Andersen u. Tufte.
Kari Olsd., Nøklegaard, p., 49. F: Ole Andersen Nøklegaard.

13/9-1849
Jens Halvorsen, Gaasehølen u. Aas, uk., 28 ¾. F: Halvor Bæruldsen Gaasehølen.
Kirstine Jensd., N. Foss, p., 25 ½. F: Jens Isaksen u. Foss.

13/9-1849
Even Olsen, Sørbøe, uk., 26 ½. F: Ole Evensen Sørbøe.
Mariane Amundsd., Ballestad, p., 20. F: Amund Isaksen Ballestad.

20/9-1849
Christopher Hansen, f. Holden, oph. Semb, uk., 29. F: Hans Christiansen Otterkjær.
Hansine Jacobsd., f. Oseb., oph. Kiær, p., 24. F: Jacob Hansen Oseb.

20/9-1849
Sigurd Sigurdsen, u. Tufte, uk., 23. F: Sigurd Sigurdsen u. Tufte.
Maria Aslaksd., Orekaas, p., 26. F: Aslak Eriksen Orekaas.

4/10-1849
Børre Nielsen, Br.kl., uk., Kontorist, 22. F: Niels Børresen Br.kl.
Olava Kirstine Venstøb, Br.kl., p., 22 ½. F: Christopher Venstøb.

11/10-1849
Arne Christensen, f. Holden, oph. Fossum, uk., 22 ½. F: Christen Pedersen Vasdalen.
Kirsten Pedersd., Fossum, p., 27 ½. F: Peder Aslaksen Fossum.

11/10-1849
Lars Olsen, Sætret i Luxefield, em., 37. F: Ole Christophersen Sætret.
Karen Gulbrandsd., f. Luxefield, oph. Teigen, p., 35. F: Gulbrand Larsen Luxefield.

18/10-1849
Mikkel Eriksen, Hougerød, uk., 28. F: Erik Mikkelsen Hougerød.
Karen Arvesd., Berberg, p., 21. F: Arve Nielsen Berberg.

24/10-1849
Lauritz Winfeldt Nielsen, Ballestad, em., Styrmand, 25. F: Ebbe Nielsen Ballestad.
Dorthea Augusta Hansine Kløcker, Hougen, Jfr., 19 ½. F: Abraham Kløcker.

25/10-1849
Mathias Sørensen, f. Laurdal, oph. Berberg, uk., 31 ½. F: Søren Mathiasen Berberg.
Anne Christine Børresd., Fjelddalen, p., 23 ½. F: Børre Halvorsen Fjelddal.

1/11-1849
Isak Thronsen, u. Borge, uk., 24 ½. F: Thron Torkildsen u. Borge.
Kirsten Andersd., u. Meen, p., 29. F: Anders Jacobsen Nygaard.

6/11-1849
Mads Pedersen, f. Tammerup i Fyhn, oph. Fossum, uk., 41 ½. F: Peder Hansen Gundesrup.
Elise Pauline Borgersd., Fossum, p., 25. F: Borger Engebretsen Fossum.

8/11-1849
Andreas Christian Andersen, Oseb., uk., 27. F: Anders Arvesen Oseb.
Grethe Caroline Olsd., f. nedre Ballestad, oph. Falkum, p., 27. F: Ole Johnsen Borrestad.

15/11-1849
Hans Arnt Pedersen, Blegebakken (i Skien), uk., 24. F: Peder Christensen Blegebakken.
Hansine Pedersd., f. Solum, oph. Follestad, p., 22. F: Peder Hansen.

15/11-1849
Kittel Johannessen, f. Gulseth, oph. Skien, uk., 31. F: Johannes Kittelsen.
Karen Marie Gundersd., Ballestad, p., 22. F: Gunder Børresen Ballestad.

5/12-1849
Torsten Torstensen, f. Fossum, oph. Skien, uk., 27 ½. F: Torsten Torstensen Fossum.
Marie Jørgensd., u. Bratsberg, p., 29 ½. F: Jørgen Pedersen Br.kl.

13/12-1849
Peder Olsen, Fjelddalen, uk., 28. F: Ole Pedersen Fjelddalen.
Maren Nielsd., Skilbred, p., 23. F: Niels Sivertsen Skilbred.

27/12-1849
Anders Gulbrandsen, f. Luxefield, oph. Teigen, uk., 25. F: Gulbrand Larsen Luxefield.
Anne Pedersd., Thveten i Slemdal, p., 23. F: Peder Findsen Thveten.

27/12-1849
Christen Olsen, f. Eriksrød, oph. Sneltvedt, em., 30. F: Ole Halvorsen Eriksrød.
Karen Olsd., u. Frogner, enke, 38. F: Ole Enersen Sneltvedt.

27/12-1849
Lars Hansen Thyrholm, Porsgrund, uk., 23 ½. F: Hans Thomas Thyrholm.
Karen Andrea Hansd., f. Oseb. oph. u. Borrestad, p., 28 ½. F: Hans Sørensen u. Borrestad.

28/12-1849
Halvor Jacobsen, Eidanger, uk., Garver, 47 ½. F: Jacob Simonsen Siljan.
Gurine Christiansd., u. Borge, p., 24. F: Christian Østensen Borge.

30/12-1849
Julius Christian Knudsen, Buer, uk., 20. F: Knud Larsen Buer.
Maren Anne Abrahamsd., f. Mælum Sogn, oph. u. Borge, p., 28 ½. F: Abraham Olsen Borgeskov.

3/1-1850
Johannes Pedersen f. Saude, oph. Falkum, em., 46. F: Peder Johannesen Lien.
Dorthe Gundersd., f. Bøe pr.gj., oph. Falkum, p., 39. F: Gunder Knudsen Grimerud.

8/2-1850
Johan Johnsen, f. Kongsberg, oph. u. Hynie, uk., 35. F: John Johnsen Kongsberg.
Maren Kirstine Nielsd., u. Hynie, p., 23. F: Niels Andersen u. Hynie.

24/4-1850
Andreas Hansen, Folloug, uk., 31. F: Hans Jacobsen Bratsberg.
Anne Marie Nielsd., Fløtterød, p., 24 ½. F: Niels Rasmussen Fløtterød.

10/5-1850
Østen Halvorsen, f. Saude, oph. Bratsberg, uk., 25. F: Halvor Østensen Kaasa.
Maren Johnsd., f. Skogsrød, oph. Kolkinn, p., 23 ½. F: John Johnsen Kolkinn.

15/5-1850
Andreas Marthinius Andersen, Skien, em., 29. F: Anders Abrahamsen Skien.
Karen Kirstine Sigurdsd., u. Tufte, p., 29. F: Sigurd Sigurdsen Solum Putten.

30/5-1850
Niels Johnsen, Kausanrød, uk., 31. F: John Torstensen Kausanrød.
Ingeborg Maria Jørgensd., Grinie, p., 26. F: Jørgen Thorbiørnsen Grinie.

30/5-1850
Ole Rønniksen, u. Sølland i Slemdal, uk., 28. F: Rønnec Olsen Slettekolle.
Inger Christensd., f. Øvrum, oph. Sølie, p., 25. F: Christen Olsen Sølie.

16/6-1850
Ole Christophersen, Eidanger, uk., 29 ½. F: Christopher Olsen Kokkersvold.
Amborg Larsd., Saubrække, p., 29. F: Lars Larsen Saubrække.

20/6-1850
Jens Amundsen f. Ballestad, oph. Dybedal, uk., 28. F: Amund Jensen Braanen.
Dorthe Kirstine Olsd., Hynie, p., 31 ½. F: Ole Nielsen Hynie.

20/6-1850
Peder Svendsen, f. Slemdal, oph. Skilbred, uk., 31. F: Svend Nielsen Auestad.
Marthe Gundersd., u. Meen, p., 31. F: Gunder Isaksen Wosserødklev.

28/6-1850
Abraham Andersen, Grinilie, uk., 24 ½. F: Anders Hansen Grinilie.
Anne Gurine Olsd., f. Bæstul, oph. Houkerøe, enke, 41. F: Ole Olsen Houkerøe.

2/7-1850
Niels Mortensen, Fossum, uk., 24. F: Morten Rasmussen.
Gunild Pedersd., Fossum, p., 24. F: Peder Aslaksen Fossum.

5/7-1850
Anders Clausen, Br.kl., uk., 30. F: Claus Kittelsen Br.kl.
Maren Gurine Guttormsd., Br.kl., p., 30. F: Guttorm Knudsen Br.kl.

23/7-1850
Andreas Haraldsen, Lie, uk., 24. F: Harald Rasmussen Lie.
Live Christensd., Sanden, p., 19. F: Christen Hansen Sanden.

2/8-1850
Isak Jensen, u. Bøe, uk., 24. F: Jens Henriksen u. Bøe.
Karen Frantzd., Gløsmyr, p., 29. F: Frantz Halvorsen u. Venstøb.

29/8-1850
Ole Jacobsen, f. Søland (i Slemdal), oph. Thormodsrød, uk., 23. F: Jacob Nielsen Rønningen.
Karen Olsd., u. Moe, p., 19. F: Ole Rasmussen Ekornrød.

30/8-1850
Hans Olsen, Fossum, em., 29 ½. F: Ole Jahnsen Fossum.
Maren Haraldsd., Fossum, p., 27. F: Harald Halvorsen Fossum.

20/9-1850
Hans Olsen, f. Br.kl., oph. Baaserød, uk., 28. F: Ole Hansen Br.kl.
Anne Sørine Amundsd., f. Eidanger, oph. Krageto, p., 22. F: Amund Nielsen Lillegaard.

20/9-1850
Jacob Solvesen, u. Bøe, em., 38. F: Solve Olsen Nisterød.
Elen Halvorsd., Hougerød, p., 30. F: Halvor Larsen Hougerød.

3/10-1850
Johannes Olsen, Bøe, uk., 27. F: Ole Johannessen Bøe.
Maren Jacobsd., u. Fossum, p., 25. F: Jacob Madsen Dyrendal.

3/10-1850
Niels Svendsen, f. u. Austad (i Slemdal), oph. Kleven, uk., 27. F: Svend Johnsen Findsrød.
Marthe Jensd., u. Kleven, p., 40. F: Jens Hansen Kleven.

3/10-1850
Peter Jonassen, f. Qville i Laurvig, oph. Bøe, uk., 29. F: Jonas Olsen Kiæra.
Berthe Kirstine Johnsd., u. Bøe, p., 25 ½. F: John Hansen u. Bøe.

10/10-1850
Gregorius Larsen, Gravelie, uk., 27 ½. F: Lars Zachariassen Gravelie.
Maren Larsd., f. Moe, oph. Holm, p., 22. F: Lars Pedersen Moe.

18/10-1850
Erik Eriksen, Fossum, uk., 31. F: Erik Henriksen Grosvald.
Karen Gundersd., f. u. Moe, oph. Fossum, enke, 26 ½. F: Gunder Isaksen Norrig.

18/10-1850
Ole Gundersen, Skien, uk., 31. F: Garver Gunder Olsen.
Jensine Johnsd., Br.kl., p., 26 ½. F: John Larsen Br.kl.

18/10-1850
Ole Abrahamsen, f. Bæstul, oph. Hoppestad, uk., 28. F: Abraham Halvorsen Hoppestad.
Ingeborg Halvorsd., Luxefield, p., 24 ½. F: Halvor Halvorsen u. Bøe.

18/10-1850
Jens Jørgen Torkildsen Huken, Fredriksværn, uk., 30. F: Torkild Christensen.
Marthe Karine Christensd., Br.kl., enke, 37. F: Christen Haraldsen Br.kl.

24/10-1850
Torkild Halvorsen, f. Seufde, oph. u. Bøe, uk., 23 ½. F: Halvor Gundersen Øveland.
Karen Helene Olsd., u. Bøe, p., 21. F: Ole Henriksen u. Bøe.

7/11-1850
Halvor Gulliksen, f. Seufde, oph. Rising, uk., 30. F: Gullik Halvorsen Biørnskaas.
Maren Gurine Kittelsd., f. Solum, oph. Falkum, p., 33. F: Kittel Pedersen u. Gisholt.

7/11-1850
Halvor Halvorsen, Br.kl., uk., 25 ½. F: Halvor Halvorsen.
Helvig Elisabeth Nielsd., Br.kl., p., 25. F: Niels Kiøstolfsen Holt.
Forlovere: Engebregt Jacobsen Bklev og Sivert Pedersen ib.

14/11-1850
Halvor Olsen, Kiise, uk., 22. F: Ole Eriksen Kiise.
Anne Helvig Olsd., f. Søland (i Slemdal), oph. Kiise, p., 28. F: Ole Engebretsen Sukka.

22/11-1850
Lorentz Lorentzen, Fossum, uk., 21 ½. F: Lorentz Larsen Fossum.
Marthe Magrethe Eliasd., Aarhuus, p., 21 ½. F: Elias Jensen Aarhuus.

28/11-1850
Anders Larsen, Bakken, em., 45. F: Lars Larsen Bakken.
Anne Helvig Nielsd., Engelstad (i Slemdal), p., 35. F: Niels Mikkelsen Engelstad.

28/11-1850
Gunder Olsen, u. Borge, uk., 22. F: Ole Larsen Borgeskoven.
Ingeborg Olsd., f. Eidanger, oph. Sande, p., 30. F: Ole Larsen Nystrand.

12/12-1850
Søren Sørensen, f. Brevig, oph. Skien, uk., Garvermester, 28 ¾. F: Daniel Sørensen Garver i Brevig.
Marthe Kirstine Halvorsd., f. Ekornrød, oph. Bratsberg, p., 32. F: Halvor Andersen Ekornrød.

27/12-1850
John Andersen, Langerød, uk., 23 ½. F: Anders Mathiassen Langerød.
Karen Kirstine Wetlesd., f. Brækkej., oph. u. Aarhuus, p., 25. F: Wetle Hovaldsen Brækkej.

27/12-1850
Isak Eriksen, Løberg, uk., 25 ½. F: Erik Isaksen Løberg.
Maria Hansd., f. Ballestad, oph. Løberg, p., 22. F: Hans Jensen Ballestad.

28/12-1850
Engebret Frandsen, Gløsmyhr, uk., 28. F: Frantz Halvorsen u. Tufte.
Hanne Marie Elise Andersd., f. Porsgrund, oph. Fossum, p., 26 ½. F: Anders Hansen i Porsgrund.

2/1-1851.
Halvor Nielsen f. Slemdal, oph. Folloug, uk., 30. F: Niels Halvorsen Folloug.
Ingeborg Sophie Larsd., Bratsberg, enke, 49. F: Lars Hansen Bratsberg.

2/1-1851.
John Torgersen, f. Solum sogn, oph. Lundsaas, uk., 23 ¾. F: Torger Larsen Holtan.
Mari Stenersd., Seude pr.gj., p., 34. F: Stener Giermundsen Aaraas.

16/1-1851.
Engebret Christensen, f. Laurdal, oph. Gravelie, uk., 32. F: Christen Torgersen Huset.
Inger Johanne Andersd., Grinie, p., 25 ¾. F: Anders Olsen Grinie.

18/2-1851.
Lars Andersen, Fosjordet, uk., 25 ½. F: Anders Olsen Fosjordet.
Karen Hansd., Ballestad, p., 25. F: Hans Jensen Ballestad.

11/4-1851.
Jørgen Pedersen Ødegaarden, f. Helgen, oph. Porsgrund, em., Handelsborger, 57. F: Peder Jørgensen Ytterbøe.
Anne Kirstine Jacobsd., Gulseth, p., 34. F: Jacob Jensen Gulseth.

22/4-1851.
Halvor Hansen, Fossum, uk., 23 ¼. F: Hans Hansen Fossum.
Karen Andrea Thorsd., f. Solum sogn, oph. Fossum, p., 32. F: Thor Rasmussen Kiærbæk.

8/5-1851.
Thomas Thomasen, f. Oseb., oph. Brækkej., uk., 27. F: Thomas Larsen Sarpsborg.
Anne Magrethe Torstensd., f. Graaten, oph. Gj. Præstegaard, p., 23 ½. F: Torsten Hansen Graaten.

19/5-1851.
Ernst Gundersen, f. Solum sogn, oph. Brækkej., uk., 27 ½. F: Gunder Eriksen Brækkej.
Inger Antonette Simonsd., f. Skouger, oph. Fossum, p., 26. F: Simon Johnsen Eegholt.

29/5-1851.
Kittel Nielsen, f. Løvaas, oph. Br.kl., uk., 25. F: Niels Kittelsen Brækkej.
Berthe Jørgensd., Br.kl., p., 26. F: Jørgen Pedersen Br.kl.

29/5-1851.
Marcus Larsen, N. Brækkej., em., 56. F: Lars Knudsen Brækkej.
Helvig Marie Olsd., Bugot, p., 45. F: Ole Christensen Bugot.

29/5-1851.
Christian Andersen, Limie, uk., 23 ½. F: Anders Nielsen Limie.
Sophie Hedevig Borgersd., Fossum, p., 30 ½. F: Borger Engebretsen Fossum.

10/6-1851.
Ole Larsen, f. Næs i Seude, oph. Limie, uk., 27 ½. F: Lars Svendsen Houg.
Ingeborg Jensd., f. Bøe, oph. Wenstøb, p., 30. F: Jens Aslaksen Bøe.

10/6-1851.
Ole Thomasen, f. Hougedal, oph. Eriksrød, uk., 26 ¾. F: Thomas Jørgensen.
Karen Knudsd., u. Foss, p., 21 ½. F: Knud Jacobsen Kaste.

10/6-1851.
Peder Olsen, Eriksrød, uk., 24 ½. F: Ole Halvorsen Eriksrød.
Helvig Simonsd., Stulen, p., 35. F: Simon Aslaksen.

17/6-1851.
Ole Larsen, Porsgrund, uk., 26. F: Lars Pedersen Porsgrund.
Karen Jessine Christensd., u. Borge, p., 30. F: Christen Isaksen Borge.

18/6-1851.
Johan Peter Pedersen, f. Skien, oph. Follestad, uk., 24 ½. F: Peder Isaksen Follestad.
Ingeborg Andrea Sørensd., Br.kl., p., 24. F: Søren Jensen Kolkinn.

23/6-1851.
Hans Holst Kløcker, Hougen, uk., 23 ¼. F: Abraham Kløcker.
Anne Marie Eriksd., Ballestad, p., 23 ½. F: Erik Olsen Ballestad.

23/6-1851.
Halvor Gundersen, u. Aas, uk., 22. F: Gunder Halvorsen Aash.(Aashammer)
Karen Thronsd., f. Eger pr.gj., oph. Tufte, p., 25. F: Thron Torsen Lia.

25/6-1851.
Ole Christiansen, f. Saude pr.gj., oph. Riis, uk., 28 ¼. F: Christian Olsen Tangen.
Maren Johnsd., Riis, p., 27. F: John Nielsen Riis.

24/7-1851.
Anders Thorsen, f. u. Bratsberg, oph. Gulseth, uk., 31. F: Thor Andersen Skougen.
Maria Anne Gundersd., f. Ballestad, oph. Gulseth, p., 21. F: Gunder Arnesen Gulseth.

24/7-1851.
Anders Eriksen, Hougerød, uk., 26 ½. F: Erik Mikkelsen Hougerød.
Kirsten Christensd., Holm, p., 24. F: Christen Isaksen Holm.

31/8-1851.
Ole Olsen, Br.kl., uk., 24 ½. F: Ole Olsen Buslaatten.
Berthe Andersd., Br.kl., p., 22 ½. F: Anders Jørgensen Br.kl.

19/9-1851.
Lars Jacobsen, Langerød, uk., 26. F: Jacob Jacobsen Langerød.
Ingeborg Gundersd., Wosserødklev, p., 29. F: Gunder Isaksen Wosserødklev.

19/9-1851.
Zacharias Andersen, Limie, uk., 27 ½. F: Anders Nielsen Limie.
Dorthea Henriksd., Fossum, p., 21 ½. F: Henrik Christophersen.

25/9-1851.
Lars Sørensen, u. Gjerpen lille, uk., 21 ½. F: Søren Thorsen Hagen.
Aaste Halvorsd., f. Saude, oph. Brækkej., p., 29 ½. F: Halvor Gundersen Øveland.

25/9-1851.
Christen Nielsen, u. Bø, uk., 30. F: Niels Jensen Lien.
Karen Olsd., f. Søland (i Slemdal), oph. Sukken, p., 26 ½. F: Ole Engebretsen Sukka.

16/10-1851.
Christopher Jørgensen, Br.kl., enkem., 50. F: Jørgen Hansen Br.kl.
Maren Kirstine Clemetsd., f. Holden, oph. Br.kl., p., 38. F: Clemet Pedersen.

23/10-1851.
Jørgen Olsen, Marker, uk., 27. F: Ole Torbiørnsen Marker.
Christine Sørensd., u. Doxrød, p., 23. F: Søren Isaksen Biørkekol.

23/10-1851.
Jens Pedersen Tufte, f. Holden, oph. Bratsberg, uk., Snedkersvend, 30 ½. F: Peder Andersen Tufte.
Sophie Pedersd. Holm, u. Løberg, p., 22 ½. F: Snedker Peder O. Holm.

6/11-1851.
Ole Jensen, f. Ballestad, oph. Espedalen, uk., 29 ½. F: Jens Mortensen Ballestad.
Elisabeth Nielsd., Wattenberg, p., 23 ½. F: Niels Abrahamsen Wattenberg.

21/11-1851.
Lars Eriksen f. Br.kl., oph. Brækkej., uk., 22. F: Erik Andersen u. Brække.
Maren Fredriksd., Sneltvedt, p., 25. F: Fredrik Larsen Sneltvedt.

27/11-1851.
Peder Pedersen, f. Kiær, oph. Solum sogn, uk., 25 ¼. F: Peder Thygesen Kiær.
Inger Gundersd., Wosserødklev, p., 26 ½. F: Gunder Isaksen Wosserødklev.

11/12-1851.
Anders Christiansen, Wenstøb, uk., 25 ½. F: Christian Andersen Wenstøb.
Karen Christensd., Slemdal pr.gj., p., 33 ½. F: Christen Jacobsen Præstegaarden.

18/12-1851.
Thomas Hansen, f. Bøe pr.gj., oph. Falkum, uk., 33. F: Hans Knudsen Bjerva.
Marthe Andersd., Br.kl., p., 22. F: Anders Jacobsen Br.kl.

30/12-1851.
Anders Olsen, Fossum, uk., 30 ½. F: Ole Christensen Fossum.
Inger Andrea Gundersd., f. Graaten, oph. Fossum, p., 31. F: Gunder Eriksen Brækkej.

28/12-1851.
Peder Andersen, Fossum, uk., 26. F: Anders Danielsen Fossum.
Karen Oline Pedersd., f. Eidanger, oph. Brækkej., p., 25. F: Peder Isaksen Ødegaard.

28/12-1851.
Jahn Nielsen, Fossum, uk., 23 ½. F: Niels Eriksen Fossum.
Karen Kirstine Mortensd., f. Wenstøb, oph. Fossum, p., 21. F: Morten Eriksen Falkum.

4/1-1852
Jørgen Pedersen, Kiær, uk., 27 ¼. F: Peder Thygesen Kiær.
Marthe Jørgensd., Gaupaas, p., 26. F: Jørgen Knudsen.

8/1-1852
Joachim Bartholomæus Ravn, Oseb., uk., 27. F: Joachim B. Ravn.
Anne Karine Rasmusd., f. Fossum, oph. Aas, p., 28. F: Rasmus Eriksen Fossum.

7/3-1852
Hans Stenersen, f. Holden, oph. Skien, enkem., 52. F: Stener Eliassen Wærstad.
Elen Johnsd., u. Moe, p., 29. F: John Halvorsen Ekornrød.

16/3-1852
Johan Knudsen, Moss, uk., Malersvend, 25. F: Høker Knud Gulliksen.
Anne Christensd., f. Holden, oph. u. Borge, p., 28 ½. F: Christen Hansen u. Borge.

1/4-1852
Peder Hansen (Petter Hansen), f. Porsgrund, oph. Løkenberg, enkem., 52. F: Hans Pedersen, Porsgrund.
Anne Laurine Larsd. (Anne Karine Larsd. i følge KB. G.S.), Høiseth, p., 47. F: Lars Mathiasen Høiseth.

13/4-1852
Gunder Aslaksen, u. Bøe, uk., 30 ½. F: Aslak Pedersen u. Bøe.
Kirsten Nielsd., u. Bøe, p., 19. F: Niels Jensen Lien.

23/4-1852
Hans Sørensen, u. Gjerpen lille, uk., 35. F: Søren Thorsen Hagen.
Maren Isaksd., Steensrød, p., 36. F: Isak Hansen Steensrød.

30/4-1852
Christen Pedersen, Mælum Sogn, uk., 22 ½. F: Peder Jacobsen Siljan.
Maren Andersd., Fossum, p., 23 ½. F: Anders Olsen Mæla.

30/4-1852
Jacob Bentzen, f. Eidanger, oph. u. Borrestad, uk., 27 ¼. F: Bent Jacobsen Br.kl.
Karen Jensd., Ballestad, p., 27 ½. F: Jens Mortensen Ballestad.

13/5-1852
Bendix Svendsen, Br.kl., uk., 21 ¼. F: Svend Hansen Nume (Nomme).
Inger Magrethe Davidsd., Solum pr.gj., p., 21 ½. F: David Knudsen Brækka.

13/5-1852
Nils Olsen, f. Wallerdal, oph. Steensrød, uk., 25. F: Ole Johnsen Br.kl.
Maren Johnsd., Steensrød, p., 28. F: John Johnsen Steensrød.

16/5-1852
Carl Johan Carlsen, f. Falkum, oph. Skien, uk., 25. F: Skomager Ole Carlsen.
Ingeborg Marie Andersd., Porsgrund, p., 32 ½. F: Anders Gjertsen Fløtterød.

17/5-1852
Hans Christian Werner, f. Christiania, oph. Skien, uk., Guldsmedsvend, 24. F: Copist Bernt Werner, Christiania.
Boel Rabbi Pedersd., f. Skien, oph. Brækkej., p., 20 ¼. F: Peder Olsen Walebøe.

17/5-1852
Fredrik Frøyseth, f. Bergen, oph. Skien, uk., Hattemagersvend, 20. F: Kiøbmand Fredrik Frøyseth i Bergen.
Mariane Pedersd., f. Skien, oph. Brækkej., p., 23. F: Peder Olsen Walebøe.

21/5-1852
Carl Eriksen Thronsen, Porsgrund, uk., Styrmand, 29 ½. F: Smed Erik Thronsen.
Kirsten Thurine Larsd., f. Porsgrund, oph. Fossum, p., 28. F: Lars Isaksen Oseb.

2/6-1852
Johannes Hansen, f. Br.kl., oph. Brækkej., uk., 25. F: Hans Jacob Løkenberg.
Petronelle Christophersd., f. Kongsberg, oph. Br.kl., p., 26. F: Hattemager Christopher Eriksen Skapel.

3/6-1852
Jens Nielsen Kruse, Fossum, uk., Sadelmager, 33 ½. F: Niels Nielsen Fossum.
Elisabeth Andersd., f. Leuthen (Løten?), oph. Fossum, p., 43. F: Anders Andersen.

11/7-1852
Ole Pedersen u. Grinie, uk., 25. F: Peder Sørensen Grinie.
Berthe Maria Andersd., u. Meen, p., 24. F: Anders Tollefsen Kolkinn.

13/7-1852
Lars Larsen, f. Slemdal, oph. Brækkej., uk., 29. F: Lars Thorsen Skiefjeld.
Ingeborg Isaksd., Steensrød, p., 33. F: Isak Hansen Steensrød.

13/7-1852
Jens Andreas Gulliksen, Skien, uk., 26 ½. F: Gullik Rasmussen, Skien.
Andrea Simonine Mikkelsd., u. Mæla, p., 24. F: Mikkel Nissen Mæla.

13/7-1852
Jørgen Hansen, Fossum, uk., 25 ½. F: Hans Jørgen Jørgensen.
Dorthea Gundersd., f. u. Oterholt, oph. Fossum, p., 26 ¼. F: Gunder Isaksen Norrig.

23/7-1852
Isak Abrahamsen, f. Gaasehølen, oph. Dyrkold, uk., 48. F: Abraham Isaksen Gaaseh.
Helge Olsd., Hougedal, p., 24. F: Ole Rønniksen Hougedal.

3/8-1852
Andreas Hansen, Skien, uk., 27 ¾. F: Hans Arnesen, Skien.
Anne Karine Johannesd., f. u. Aas, oph. Foss, p., 27. F: Johannes Mathiesen Gaasehølen.

5/8-1852
Niels Isaksen, Sætret i Luxefjeld, enkem., 41. F: Isak Andersen Sætret.
Thone Gurine Johannesd., Sandsvær, p., 37. F: Johannes Clemmetsen Gaaserud.

19/8-1852
Erik Rasmussen u. Foss, uk., 31. F: Rasmus Eriksen Fossum.
Andrea Torgersd., u. Lie, p., 27. F: Torger Johnsen Solie.

3/9-1852
Erik Hansen, Henningsdal, uk., 22 ¾. F: Hans Eriksen u. Moe.
Christine Christiansd., Rønningen, p., 25. F: Christian Torkildsen.

3/9-1852
Ole Johnsen, f. Baaserød, oph. Skiefjeld, uk., 30 ½. F: John Olsen Skiefjeld, Meen.
Gunhild Hansd., f. Jarseng, oph. Løkenberg, p., 27 ½. F: Hans Hansen Jarseng.

22/9-1852
Carl Christian Sørensen, f. Brevig, oph. Porsgrund, uk., 25 ½. F: Thor Sørensen, Skomager i W. Porsgrund.
Maren Kirstine Andersd., f. Solum, oph. Egeli, p., 32. F: (Ikke nevnt).

24/9-1852
Christen Hasnen, u. Aarhuus, uk., 24. F: Hans Andr. Eriksen Aarhus.
Agnethe Andersd., f. Birid, oph. Wenstøb, p., 25. F: Anders Pedersen Fossumeiet.

14/10-1852
Ole Knudsen, u. Foss, uk., 25. F: Knud Jacobsen Kastet.
Andrea Olsd., Hynie, p., 26. F: Ole Nielsen Hynie.

11/11-1852
Thomas Gundersen, f. Holden, oph. Solum, uk., 26 ½. F: Gunder Kiøstolfsen u. Wibeto.
Anne Endresd., Saude, p., 28 ½. F: Endre Tollefsen Kaasa.

25/11-1852
Hans Carl Halvorsen, f. Solum sogn, oph. Mæla, uk., 23. F: Halvor Kiøstolfsen Rugla.
Mathea Gulliksd., f. Solum, oph. Mæla, p., 24 ½. F: Gullik Engebregtsen Wiig.

9/12-1852
Erik Nielsen, f. Grønnerød, oph. Ballestad, uk., 29. F: Niels Andersen u. Ballestad.
Anne Hansd., Ballestad, p., 30. F: Hans Jensen Ballestad.

16/12-1852
Gunder Axelsen, f. Hynie, oph. Br.kl., enkem., 54 ½. F: Axel Nielsen Hynie.
Anne Abrahamsd., Kløverød, p., 33 ½. F: Abraham Isaksen.

27/12-1852
Mathias Engebregtsen Øvrum, f. u. Øvrum, oph. Porsgrund, uk., 31. F: Engebregt Mathiassen u. Øvrum.
Ingeborg Birgitte Nielsen, Ballestad, p., 19. F: Ebbe Nielsen Ballestad.

28/12-1852
Isak Engebregtsen, f. u. Tufte, oph. Doxrød, uk., 26 ½. F: Engebregt Johnsen.
Helge Olsd., Fjelddalen, p., 24. F: Ole Pedersen Fjelddal.

2/1-1853
Ole Halvorsen, Hougedal, uk., 27. F: Halvor Olsen Hougedal.
Kirsti Torstensd., f. Saude pr.gj., oph. Bøe W., p., 21 ½. F: Torsten Torstensen Kaasa.

5/1-1853
Andreas Christinius Haraldsen, Semb, uk., 36. F: Kbmd. Peder Haraldsen.
Ingeborg Karine Gundersd., Lyngaasen, p., 34. F: Gunder Bentsen Lysa.

20/1-1853
Mathias Wilhelm Tandberg, f. Tønsberg, oph. Laurvig, Cand. med., 33. F: Sognepr. Joh. Tandberg.
Lovise Møller, Aakre, Jfr., 24. F: Kbmd. H. E. Møller.

27/1-1853
Ole Johnsen, f. Saude, oph. Buslaatten, uk., 21 ½. F: John Torgrimsen Brokkensrud.
Anne Olsd., f. Bøe (pr.gj.?), oph. Buslaatten, p., 25 ½. F: Ole Isaksen Helaas.

27/1-1853
Jens Isaksen, Sætre i Luxefjeld, uk., 26. F: Isak Andersen Sætret.
Anne Helvig Johnsd., Thormodsrød (i Siljan), p., 19 ½. F: John Olsen Thormodsrød.

29/3-1853
Gunder Jacobsen, f. u. Hynie, oph. Fossum, uk., 26 ½. F: Jacob Christensen Skotland.
Kari Olsd., f. Saude, oph. Fossum, p., 23 ½. F: Ole Tollefsen Indlæggen.

20/4-1853
Lars Eliasen Hetland, f. Egersund, oph. Skien, uk., Skomagersvend, 33 ½. F: Elias Tallaksen Hetland.
Ingeborg Tolvsd., f. Saude, oph. Bratsberg, p., 21 ½. F: Tolv Nielsen u. Bratsberg.

10/5-1853
Jacob Andersen, f. u. Ballestad, oph. Br.kl., uk., 32 ½. F: Anders Jørgensen Br.kl.
Inger Andrea Gundersd., Br.kl., p., 26 ½. F: Gunder Aslaksen Berg.

10/5-1853
Isak Nielsen, Kiølnæs, uk., 29 ½. F: Niels Isaksen.
Ingeborg Andrea Aasholdsd., f. Solum pr.gj., oph. Egelie, p., 26. F: Aashold Abrahamsen.

25/5-1853
Lars Andreas Gundersen, f. Holden, oph. Semb, uk., 36. F: Gunder Larsen Semb.
Aslaug Marie Thronsd., Holden, p., 36. F: Thron Kiøstolfsen Namløs.

12/5-1853
Jørgen Peter Siewers Halvorsen, f. Porsgrund, oph. Skien, em., Kbmd, 34 ½. F: Mads Halvorsen, Porsgr.
Sophie Nicolaisen Siewers, f. Stavanger, oph. Gjerpen, Jfr., 27. F: Procurator Carl Siewers.

10/6-1853
Peder Pedersen, Bamble, uk., 27. F: Peder Pedersen u. Eeg.
Maren Cathrine Andersd., f. Porsgrund, oph. Fløtterød, p., 27 ½. F: Anders Gjertsen Fløtterød.

10/6-1853
Jacob Knudsen, u. Foss, uk., 21. F: Knud Jacobsen Kastet.
Andrea Larsd., Aasen, p., 19. F: Lars Andersen Aasen.

24/6-1853
Erik Sørensen, u. Aas, uk., 24 ½. F: Søren Christensen Aashammer.
Iverine Sophie Tolvsd. Lunde, f. Laurvig, oph. Aashammer, p., 24 ½. F: Skovfoged Tolv Nielsen Lunde.

14/7-1853
Christian Jørgensen, u. Gulseth, uk., 25. F: Jørgen Jansen Gulseth.
Karen Olsd., Høgelie, p., 26. F: Ole Olsen Høgelie.

21/7-1853
Engebregt Knudsen, u. Klep, uk., 27 ½. F: Knud Olsen u. Klep.
Marthe Olsd., u. Sølie, p., 21. F: Ole Larsen u. Borge.

21/7-1853
Ole Christensen, f. Øvrum, oph. Sølie, uk., 26. F: Christen Olsen Sølie.
Maren Anne Wetlesd., Ougestad, p., 21. F: Wetle Rasmussen Ougestad.

5/8-1853
Peder Andersen, f. Birid (Oppland), oph. Wenstøb, uk., Skrædderm., 27. F: Anders Pedersen Fossumeiet.
Marith Andersd., f. Stegen, oph. Wenstøb, p., 26. F: Anders Isaksen.

16/8-1853
Peder Larsen, Hoppestad, uk., 30 ½. F: Lars Christensen Hoppestad.
Anne Olsd., Berberg, p., 24. F: Ole Jensen Berberg.

25/8-1853
Knud Larsen, f. Ø. Borge, oph. Ballestad, em., 37. F: Lars Mathiasen Borge.
Johanne Marie Andersd., Ballestad, p., 49. F: Anders Hansen u. Meen.

9/9-1853
Johannes Torkildsen, Aasen, uk., 33. F: Torkild Johnsen Aasen.
Aaste Svenkesd., f. Holden, oph. Tufte, p., 32. F: Svenke Olsen Bjerven.

15/9-1853
Ole Nielsen, f. Skilbred, oph. Stubberød, uk., 29. F: Niels Sigurdsen Skilbred.
Maren Hansd., Skilbred, p., 25. F: Hans Andersen Stubberød.

22/9-1853
Jens Severin Engebregtsen, f. Skavan, oph., Skien, uk., 23. F: Engebregt Engebregtsen Skavan.
Anne Pedersd., Fossum, p., 23 ½. F: Peder Aslaksen Fossum.

22/9-1853
Oscar Hyacinte Auguste Stamslas Dupont, f. Calais, oph. Porsgrund, Fraskilt mand, Handlende, 39 ½. F: Henry Dupont, Calais.
Magdalene Christine Leegaard, f. Lands pr. Gj. oph. Porsgrund, Frøken, 33 ¾. F: Toldinspect. Oberlieunt. Michael Nic. Leegaard.

29/9-1853
Nils Helgesen, f. S. Brækkej., oph. u. Meen, uk., 26. F: Helge Olsen Brækkej.
Anne Gurine Nielsd., f. Grønnerød, oph. u. Ballestad, p., 32. F: Niels Andersen Hasleholt.

4/10-1853
Anders Pedersen, Tufte, uk., 30. F: Peder Sørensen Tufte.
Anne Elise Danielsd., Tufte, p., 22 ½. F: Daniel Aslaksen Tufte.

13/10-1853
John Kittelsen, Holden Sogn, uk., 41. F: Kittel Knudsen Skottet.
Maren Kirstine Pedersd., f. Solum, oph. Br.kl., enke, 42. F: Peder Andersen Klovholt.

18/10-1853
Gunder Halvorsen Dahl, f. Solum Sogn, oph. Grimstad, uk., Farver, 32 ¾. F: Halvor Olsen u. Dahl.
Anne Thorsd., Bratsberg, p., 24 ½. F: Thor Andersen Skougen.

21/10-1853
Christopher Halvorsen, Hougerød W., uk., 28 ½. F: Halvor Larsen Hougerød.
Aslaug Paulsd., u. Bøe, p., 26. F: Paul Aslaksen Skriva.

21/10-1853
Mads Jacobsen, u. Fossum, uk., 22 ½. F: Jacob Madsen Dyrendal.
Ingeborg Helgesd., Bøe, p., 27. F: Helge Larsen Bøe.

27/10-1853
Anders Eriksen, Riis, uk., 25. F: Erik Kittelsen Riis.
Anne Johnsd., Riis, p., 28. F: John Nielsen Riis.

30/10-1853
Jens Hansen Sand, Skien, uk., 23. F: Hans Jensen Sand, Blegebakken.
Karen Marie Hansd., f. Porsgrund, oph. Brække, p., 35. F: Hans Larsen Fossum.

3/11-1853
Anders Sigurdsen, u. Tufte, uk., 24. F: Sigurd Sigurdsen u. Tufte.
Kirsti Jensd., f. Slemdal, oph. Løberg, p., 22 ½. F: Jens Larsen Rønningen.

17/11-1853
Christian Haraldsen, Bækkevold, uk., 27. F: Harald Olsen Bækkevold.
Anne Hansd., Sølie, p., 23 ½. F: Hans Rasmussen Sølie.

24/11-1853
Johan Tovsen, u. Semb, uk., 23 ¼. F: Tov Johnsen Br.kl.
Inger Karine Christiansd., Br.kl., p., 27. F: Christian Halvorsen.

1/12-1853
Niels Thorsen, f. Holden, oph. u. Aarhuus, uk., 27. F: Thor Johnsen u. Mæla.
Gunild Kittelsd., Holden, p., 25. F: Kittel Kittelsen Indlæggen.

27/12-1853
Jens Olsen, Aas, enkem., 40. F: Ole Halvorsen Aas.
Karen Pedersd., Aas, p., 26. F: Peder Bæruldsen Aas.

29/12-1853
Johannes Olsen, Sørbøe, uk., 23. F: Ole Evensen Sørbøe.
Olava Olsd., Kaasa, p., 24. F: Ole Jansen Kaasa.

12/1-1854
Lars Einersen, Sneltvedt, uk., 22 ¾. F: Einer Olsen Sneltvedt.
Maren Larsd., Kiær, p., 26. F: Lars Thygesen Kiær.

12/1-1854
Tollef Torstensen, f. Saude, oph. Gromstul, uk., 28. F: Torsten Olsen Holte.
Maren Sigurdsd., Kaasa, p., 19. F: Sigurd Johnsen Gromstul.

1/2-1854
Ernst Wilhelm Stribolt, f. Skien, oph. Ø. Borge, uk., Styrmand, 32. F: Skrædder Hans Stribolt.
Karen Marie Arnesd., Augestad, p., 30. F: Arne Andreassen Augestad.

23/2-1854
Mathias Eriksen, Gulseth, enkem., 46. F: Erik Mathisen Gulseth.
Maren Dorthea Mikkelsd., Skien, enke, 57. F: Soldal Mikkel Olsen.

23/2-1854
Jørgen Olsen, Kaasa, uk., 36. F: Ole Jansen Kaasa.
Marie Madsd., Sørbøe, p., 21 ¼. F: Mads Pedersen Sneltvedt.

26/2-1854
Peder Jacobsen, f. Søland, oph. Rønningen, uk., 25. F: Jacob Nielsen Rønningen.
Karen Knudsd., Aasen u. Tufte, p., 25. F: Knud Halvorsen Aasen.

9/3-1854
Niels Olsen, f. Skiefjeld, oph. Steensrød, uk., 21. F: Ole Alfsen Skiefjeld.
Berthe Kirstine Andersd., f. Bækkevold, oph Nygaard, p., 22 ½. Anders Gundersen.

21/3-1854
Even Tollefsen, u. Lie, uk., 26. F: Tollef Larsen u. Lie.
Hanne Svendsd., f. u. Borge, oph. Steensrød, p., 24. F: Svend Pettersen u. Borge.

27/3-1854
Østen Olsen, f. Saude, oph. Limie, uk., 27. F: Ole Østensen Kaasa.
Magrethe Olsd., Tveten, p., 21. F: Ole Olsen Tveten.

30/3-1854
Fredrik Ferdinand Ossary, f. Kiøbenhavn, oph. Fossum, uk., Smedsvend, 27 ¾. F: Væversvend Johan Gotfred Ossary, Kiøbenhavn.
Anne Marie Johnsd., u. Bøe, p., 25. F: John Hansen Gromstul.

30/3-1854
Peder Eriksen, Frogner, uk., 24 ½. F: Erik Pedersen Frogner.
Inger Andrea Christensd., Mustvedt, p., 23. F: Christen Olsen Mustvedt.

21/4-1854
Aslak Torgersen, u. Tufte, uk., 24 ½. F: Torger Torgersen Gaasehøl.
Marthe Olsd., f. Aamodt i Luxefjeld, oph. Oterholt, p., 28. F: Ole Rønniksen Aamodt.

24/4-1854
Christen Jørgensen, Holden, uk., 29. F: Jørgen Thorsen Hougen.
Kirsten Maria Haraldsd., u. Bøe, p., 23 ½. F: Harald Halvorsen u. Bøe.

4/5-1854
Christen Kiøstolfsen, f. Holden, oph. Follestad, enkem., 54 ½. F: Kiøstolf Christensen Borgen.
Karen Svenkesd., f. Holden, oph. Mæla, p., 44. F: Svenke Olsen Bjerven.

31/5-1854
Christian Olsen, u. Eriksrød, enkem., 34 ½. F: Ole Halvorsen Eriksrød.
Kirsten Olsd., Aashammer, p., 34. F: Ole Olsen Aashammer.

6/6-1854
Ellef Andersen, f. Bøe pr.gj., oph. Skien, uk., 29. F: Anders Evensen Tvedten.
Anne Marie Pedersd., Brækkej., p., 22 ½. F: Peder Johnsen Rød, Brækkej.

6/6-1854
John Jacobsen, u. Tormodsrød (Siljan), uk., 26. F: Jacob Abrahamsen Rustad.
Inger Johanne Andersd., f. Grinie, oph. Wenstøb, enke, 29. F: Anders Olsen Grinie.

8/6-1854
Søren Isaksen, Røsager, uk., 31. F: Isak Hansen Røsager.
Magrethe Larsd., Kiær, p., 38. F: Lars Larsen Kiær.

14/6-1854
Gregorius Nielsen, f. Løvaas, oph. Brækkej., uk., 24. F: Niels Kittelsen Brækkej.
Petronelle Caroline Jensd., Skien, p., 29. F: Jens Nielsen, Skien.

18/6-1854
Tycho Diderich Castberg, f. Lands pr.gj., oph. Trondhjem, uk., Lieuntn., 24 1/3. F: Oberstl., Toldkasserer Castberg i Kragerøe.
Hella Marie Bolette Krefting, Borge pr.gj., Frøken, 18 ½. F: Kammerherre Axel Krefting.

20/6-1854
Halvor Halvorsen, Riis, uk., 34. F: Halvor Olsen Riis.
Maren Thorine Gundersd., u. Hougen, p., 26. F: Gunder Stenuldsen Ersøe.

9/7-1854
Søren Olsen, Fredriksværn, uk., 23 1/3. F: Underoff. Ole Halvorsen, Fredriksværn.
Anne Birgitte Johnsd., Br.kl., p., 22. F: John Larsen, Br.kl.

13/7-1854
Peder Gundersen, Fossum, uk., 26 ½. F: Gunder Engebretsen Fossum.
Inger Andersd., f. Holden, oph. Fossum, p., 24 ½. F: Anders Hansen Fossum.

4/8-1854
Jacob Larsen, Skrigestad i Romnæs pr.gj., uk., 30. F: Lars Nicolaysen Skrigestad.
Gurine Andrea Pedersd., Tufte, enke, 28. F: Peder Sørensen Tufte.

24/8-1854
Christian Gundersen Thorsted, f. Drammen, oph. Porsgrund, enkem., Skomager, 36. F: Gunder Thorsted, Drammen.
Maren Gurine Mortensd., u. Wenstøb, p., 21. F: Morten Eriksen Wenstøb.

31/8-1854
Engebregt Andersen, u. Tufte, uk., 22 ½. F: Anders Engebregtsen Lien.
Karen Olsd., Aasen, p., 24 ¾. F: Ole Halvorsen Aasen.

31/8-1854
Hans Jacobsen, u. Berberg, enkem., 51 ½. F: Jacob Hansen Aasen.
Magnhild Eriksd., Øde Sanden, p., 41. F: Erik Madsen Øde-Sanden.

27/9-1854
Halvor Halvorsen, Haugedal, uk., 21 ½. F: Halvor Olsen Haugedal.
Gunild Sigurdsd., Tuftedalen, p., 20. F: Sigurd Ougundsen f. Søvde.

25/9-1854
Christian Olsen Graner, Skien, Skræddermester, 29. F: Ole Olsen Skyttersæter.
Karen Elise Hansen, Skien, Jfr., 22. F: Snedker Isak Johansen(?) i Skien.

5/10-1854
Lorentz Daniel Isaksen, Borrestad, uk., 27. F: Isak Isaksen Borrestad.
Anne Sophie Larsd., Borrestad, p., 27. F: Lars Hartvigsen Borrestad.

13/10-1854
Halvor Olsen, Haugedal, uk., 32 ½. F: Ole Olsen Haugedal.
Karen Hansd., Henningsdal, p., 22. F: Hans Eriksen Henningsdal.

19/10-1854
Aslak Ingebretsen, Bøe, uk., 29. F: Ingebret Amundsen Bøe.
Mariane Hansd., Bøe, p., 23. F: Hans Nielsen Bøe.

10/11-1854
Reier Andersen Foss, uk., 31. F: Anders Reiersen Foss.
Marthe Thorsd., Ballestad, p., 26. F: Thor Gudmundsen Stafsholt.

23/11-1854
Østen Simensen, Ekornrød, uk., 28. F: Simen Madsen Ekornrød.
Sophie Halvorsd., Venstøb, p., 24. F: Halvor Larsen Venstøb.

1/12-1854
John Thorsen, Mæla, uk., 26. F: Thor Johnsen Mæla.
Marthe Halvorsd., Skjelbred, p., 22. F: Halvor Thorstensen Skjelbred.

6/12-1854
Ole Sigurdsen, Bratsberg, uk., 24. F: Sigurd Halvorsen Bratsberg.
Inger Marie Andersd., Brækkej., p., 32. F: Anders Aulie, Bratsberg.

7/12-1854
Jørgen Ellefsen, Brækkej., uk., 25. F: Ellef Madsen Mustvedt.
Karen Oline Olsd., Brækkej., p., 29. F: Ole Larsen Brækkej.

28/12-1854
Ole Olsen, Aasen, uk., 22. F: Ole Halvorsen Aasen.
Gurine Knudsd., Aasen, p., 23. F: Knud Halvorsen Aasen.

28/12-1854
Anders Christensen, Meen, uk., 23. F: Christen Larsen, Oseb.
Syrene Olsd., Graaten, p., 21. F: Ole Nielsen Graaten.

28/12-1854
Ole Nielsen, Løkedalen, uk., 20. F: Niels Andersen Løkedalen.
Maren Danielsd., Kræpa, p., 29. F: Daniel Olsen Kræpa.

2/1-1855
Peder Olsen, Moholt Værk (Siljan), uk., 28. F: Ole Andersen, Moholt Værk.
Anne Gurine Halvorsd., Norrig, p., 21. F: Halvor Halvorsen Norrig.

18/1-1855
Ole Haraldsen, Brækkej., uk., 33. F: Harald Rasmussen Brækkej.
Ida Margarethe Frederikke Jensen, Kiøbenhavn, p., 21. F: Johan Christian Henrik Jensen.

25/1-1855
Halvor Christiansen, Venstøb, uk., 26. F: Christian Andersen Venstøb.
Olava Johansd., Br.kl., p., 25. F: Johan Rasmussen Br.kl.

2/2-1855
Ole Pedersen, Skjelbred i Solum, uk., 22. F: Peder Halvorsen Skjelbred.
Anne Jacobsd., Aashammer, p., 22. F: Jacob Svendsen Aashammer.

8/2-1855
Torsten Olsen, Fossum, uk., 25. F: Ole Pedersen Dafinrud i Biri.
Gunild Hansd., Fossum, p., 29. F: Hans Andersen Fossum.

15/2-1855
Anders Andreassen, Sletkollen (i Slemdal), uk., 22. F: Andreas Østensen Sletkollen.
Kirsti Halvorsd., Sæter i Luxefjeld, p., 22. F: Halvor Tovsen Sæter.

22/2-1855
Christen Olsen, Fossum, uk., 33. F: Ole Christensen Fossum.
Ingeborg Karine Eriksd., Fossum, p., 26. F: Erik Jensen Røraasen.

23/2-1855
Gunder Olsen, Lie, uk., 38. F: Ole Eriksen Lie.
Maren Gurine Andersd., Austad, p., 28. F: Anders Andersen Austad. (Augestad).

23/2-1855
Jens Nielsen, Kleven, uk., 24. F: Niels Nielsen Doksrud.
Elen Gurine Torgrimsd., Ballestad, p., 25. F: Torgrim Thorsen Ballestad.

2/3-1855
Hans Christophersen, Hontvedt, uk., 28. F: Christopher Hansen Hontvedt.
Karen Gurine Jacobsd., Venstøb, p., 21. F: Jacob Olsen Venstøb.

29/3-1855
Halvor Johnsen, Fossum, enkem., 36. F: John Halvorsen Tufte.
Anne Karine Nielsd., Fossum, p., 29 ½. F: Niels Olsen Venstøb.

10/4-1855
Anders Nielsen, Saude, uk., 28. F: Niels Rasmussen Saude.
Anne Marie Halvorsd., Herøen i Eidanger, p., 31. F: Halvor Gundersen Herøen.

10/4-1855
Torsten Torstensen, Liestulen, uk., 27. F: Torsten Torstensen Saude.
Karen Marie Olsd., Fjeldet, p., 22. F: Ole Halvorsen Kløverud.

29/4-1855
Peder Haraldsen, Semb, uk., Bogholder, Casserer, 41. F: Peder Haraldsen Semb.
Caroline Mathilde Pedersen, Limie, Jfr., 26. F: Lensmand Peder Pedersen.

3/5-1855
Even Olsen, Løberg, uk., 34. F: Ole Larsen Løberg.
Maren Isaksd., Brække, p., 24. F: Isak Pedersen Brække.

6/5-1855
Herman Larsen, Borrestad, uk., 29. F: Lars Hartvigsen Borrestad.
Inger Hansd., Borrestad, p., 23. F: Hans Olsen fra Solum.

6/5-1855
Niels Claudius Hansen Tyrholm, Borrestad, uk., 26. F: Hans Thomas Larsen Tyrholm.
Anne Mathea Hansd., Borrestad, p., 31. F: Hans Sørensen Borrestad.

23/5-1855
Gerhard Didrik Hofgaard, Bratsberg, Proprietair, 24. F: Proprietair Hans Jacob Hofgaard.
Diderine Cappelen Blom, Frogner, Jfr., 26. F: Kjøbmand Christopher H. Blom.

29/5-1855
John Helgesen, Falkum, enkem., 31. F: Helge Johnsen Skare.
Kirsten Sophie Jacobsd., Br.kl., p., 26. F: Jacob Tygesen Br.kl.

3/6-1855
Frederik Jørgensen, Gulseth, uk., 24. F: Jørgen Jansen Gulseth.
Berthe Halvorsd., Skjelbred, p., 24. F: Halvor Torstensen Skjelbred.

5/6-1855
Gunder Isaksen, Espedalen, uk., 32. F: Isak Gundersen Espedalen.
Gunnild Marie Jacobsd., Myhren, p., 26. F: Jacob Christophersen Myhren.

7/6-1855
Isak Johnsen Hauen, uk., 21. F: John Olsen Lifjeld.
Maren Isaksd., Hauen, p., 33. F: Isak Larsen Lifjeld.

8/6-1855
Rasmus Olsen, Borrestad, uk., 29 ½. F: Ole Jacobsen Borgeskoven.
Kirsti Olsd., Borrestad, p., 38. F: Ole Jansen Grinerud.

22/6-1855
Christen Olsen Skjelbred, uk., 24. F: Ole Christensen Skjelbred.
Anne Carine Svendsd., Lien, p., 19. F: Svend Knudsen Lien.

4/7-1855
Ole Nielsen, Doxrød, uk., 28. F: Niels Rollefsen Knollen.
Inger Marie Halvorsd., Berg, p., 24. F: Halvor Aslaksen, Br.kl.

19/7-1855
Svend Helgesen, Gulseth, enkem., 43. F: Helge Eriksen Gulseth.
Kirsten Pedersd., Gulseth, p., 32. F: Peder Sigurdsen Hoppestad.

2/8-1855
Nils Isaksen, Skyer, uk., 32. F: Isak Larsen Skyer.
Johanne Ernstine Johannesd., Skyer, enke, 30. F: Johannes Jensen Eegaasen.

9/8-1855
Henrik Vilhelm Ferdinand Pribs, f. Coeslin i Pommeren, oph. Br.kl., uk., 25. F: Vilhelm Daniel Pribs.
Anne Gurine Hansd., Sørbøe, p., 26. F: Hans Olsen Sørbøe.

15/8-1855
Ole Peter Hansen, Brækkej., uk., 23. F: Hans Olsen Brækkej.
Margith Johnsd., Brækkej., p., 26. F: John Kittelsen af Bøe.

28/4-1855
Nils Pedersen, Fossum, enkem., 37. F: Peder Aslaksen Fossum.
Maren Thorsd., Bratsberg, p., 28. F: Thor Andersen Bratsberg.

20/9-1855
Halvor Olsen Kise, Kise, enkem., 27. F: Ole Eriksen Kise.
Helvig Helgesd. Bøe, Bøe, p., 22. F: Helge Larsen Bøe.

25/9-1855
Ole Bentzen, uk., Cand. medis., f. Mos (Moss), oph. Skien, 30. F: Proc. Christen Bentzen, Mos.
Marie Caroline Christiane Mayson, f. Kjøbenhavn, oph. Gjerpen, 19. F: Skuespiller Mayson, Kjøbenhavn.

27/9-1855
Lars Pedersen, Aas, uk., 25. F: Peder Bæruldsen Aas.
Kirsten Halvorsd., Aas, p., 24. F: Halvor Johnsen Aas.

27/9-1855
Peder Olsen, Sørbøe, uk., 22. F: Ole Evensen Sørbøe.
Anne Anundsd., Ballestad, p., 21. F: Anund Isaksen Ballestad.

18/10-1855
Nils Svendsen, Fossum, uk., 25. F: Svend Andersen Fossum.
Karen Larsd., Fossum, p., 24. F: Lars Svendsen Fossum.

9/10-1855
Halvor Isaksen, Gjerpen, uk., 24. F: Isak Halvorsen Aas.
Maren Olsd., f. Slemdal, oph. Gjerpen, p., 29. F: Ole Ingebretsen Serkeland.

28/10-1855
Ole Andersen, Gjerpen, uk., Kjøbmand, 34. F: Anders Olsen Grinie.
Annette Wilhelmine Lund, Gjerpen, Jfr., 22. F: Klokker Christen Lund.

22/11-1855
Anders Nielsen, Meen, uk., 26. F: Niels Stenulsen Nygaard.
Live Thorsd., Meen, p., 33. F: Thor Nielsen Høgseth.

22/11-1855
Paul Paulsen, Follestad, uk., 26. F: Paul Paulsen Follestad.
Dorthe Marie Johnsd., Follestad, p., 27. F: John Peder Aasælsen. (Aasolds.?)

27/12-1855
Gregorius Nielsen, Skilbred, uk., 28. F: Niels Sigurdsen Skilbred.
Anne Aslaksd., Høglie, p., 25. F: Aslak Svendsen Høglie.

27/12-1855
Halvor Isaksen, Dyrkold, uk., 24. F: Isak Halvorsen Dyrkold.
Ingeborg Lucasd., Stulen, enke, 29. F: Lucas Aslaksen Stulen.

28/12-1855
Lars Larsen Meen, Meen, uk., 28. F: Lars Larsen i Porsgrund.
Ingeborg Johnsd., Meen, p., 29. F: John Olsen fra Saude.

3/1-1856
Isak Olsen, Fossum, uk., 23. F: Ole Christiansen Fossum.
Ingeborg Kirstine Sørensd., Fossum, p., 30. F: Søren Olsen Gundeklev.

24/1-1856
Carl Mathæus Thronsen, Aarstad, uk., 30. F: Thron Olsen Oseb.
Gunild Kirstine Knudsd., Ballestad, p., 20. F: Knud Hansen Baarstad.

27/1-1856
Christian Johannesen, Br.kl., uk., 31. F: Johannes Iversen i Christiania.
Aase Larsd., Kjær, p., 40. F: Lars Thygesen Kjær.

27/1-1856
Niels Jacob Nielsen, Brækkej., uk., 25. F: Niels Jacob Olsen Brækkej.
Inger Dorthea Olsd., Brækkej., p., 23. F: Ole Pedersen Brækkej.

31/1-1856
Niels Eriksen, Fossum, uk., 23. F: Niels Erik Henriksen Fossum.
Maren Haraldsd., Fossum, enkem 32. F: Harald Halvorsen Fossum.

31/1-1856
Erik Andreas Ellefsen, Br.kl., uk., 26. F: Ellef Hansen i Brevig.
Olava Larsd., Ballestad, p., 27. F: Lars Olsen Ballestad.

19/2-1856
Christopher Jensen Gran, Br.kl., enkem., 39. F: Jens Christophersen Gran.
Karen Pernille Halvorsd., Skjelbred, p., 27. F: Halvor Thorstensen Skjelbred.

6/3-1856
Niels Olsen, Marker, uk., 25. F: Ole Thorbjørnsen Marker.
Andrea Sørensd., Doksrød, p., 32. F: Søren Andersen Døksrød (Presten har feilaktig skrevet "Sørensen". G.S.).

13/3-1856
Ole Olsen, Fekjend, enkem., 47. F: Ole Ellefsen Fekjend.
Ingeborg Sørensd., Fekjend, enke, 41. F: Søren Aslaksen Tufte.

14/3-1856
Hans Borelly Linaae, Porsgrund, uk., Kjøbmand, 30. F: Capitain Jørgen Linaae.
Helle Christine Bolette Krefting, Borge, Jfr., 21. F: Proprietair Carl Krefting.

25/3-1856
Ole Christiansen, Rønningen, uk., 25. F: Christian Torkildsen Rønningen.
Berthe Marie Larsd., Sætret, p., 18. F: Lars Olsen Sætret.

25/3-1856
Halvor Gundersen, Fossum, uk., 28. F: Gunder Halvorsen Br.kl.
Ragnild Andersd., Fossum, p., 30. F: Anders Svendsen Tollehaugen.

27/3-1856
Nils Aslaksen, Høgelie, uk., 31. F: Aslak Svendsen Høgelie.
Maren Jørgensd., Grini, p., 25. F: Jørgen Thorbjørnsen Grini.

28/3-1856
Jørgen Halvorsen Meyer, Porsgrund, uk., 29. F: Halvor Christiansen Meyer.
Andrea Johannesd., Lie, p., 24. F: Johannes Johannesen Gulseth.

28/3-1856
Ole Christensen Sølie, uk., 31. F: Christen Olsen Sølie.
Kirsten Marie Christensd., Løberg, p., 26. F: Christen Olsen Løberg.

10/4-1856
Christian Christophersen, Hoppestad, uk., 33. F: Christopher Christiansen Hoppestad.
Anne Helvig Johnsd., Aas, p., 30. F: John Aslaksen Stulen.

10/4-1856
Lars Johannesen, Øde-Sneltvedt, uk., 22. F: Johannes Solvesen Øde-Sneltvedt.
Johanne Marie Gundersd., Frogner, p., 19. F: Gunder Pedersen Frogner.

20/4-1856
Valentin Bauer, Br.kl., uk., 26. F: Leonard Bauer i Bayern.
Kirsten Laurine Larsd., Br.kl., p., 24. F: Lars Larsen Br.kl.

22/4-1856
Lars Knudsen Sanden, enkem., 40. F: Knud Larsen Buer.
Ingeborg Martine Madsd., Borge, p., 22. F: Mads Larsen Borge.

29/4-1856
Mathias Olsen, Øvrum, uk., 25. F: Ole Mathisen Svindholt.
Marie Larsd., Langerød, p., 27. F: Lars Jacobsen Langerød.

29/4-1856
Søren Sørensen, Doksrød, uk., 25. F: Søren Andersen Doksrød.
Inger Karine Olsd., Fjelddalen, p., 24. F: Ole Pedersen Fjelddalen.

2/5-1856
Hans Tollefsen, Br.kl., uk., 26. Tollef Jensen Sørbøe.
Maren Torgersd., Br.kl., p., 34. F: Torger Johnsen Sølie.

22/5-1856
Anders Pedersen, Ballestad, uk., 31. F: Peder Pedersen Ballestad.
Elisabeth Pedersd., Ballestad, p., 19. F: Peder Tygesen Ballestad.

25/5-1856
Simon Pedersen, Semb, uk., 27. F: Peder Isaksen Semb.
Ingeborg Eriksd., Brække, p., 20. F: Erik Andersen Brække.

29/5-1856
Rasmus Davidsen, f. Hedrum, oph. Bøe, uk., 22. F: David Larsen Holberg.
Margrethe Hansd., Kise, p., 22. F: Hans Halvorsen Kise.

4/6-1856
Joseph Johannesen, fra Sverrige, uk., 32. F: Johannes Christensen (Christensson).
Anne Kirstine Pedersd., Fossum, p., 27. F: Peder Jensen Riser.

6/6-1856
Jacob Rasmussen, Skien, uk., 25. F: Rasmus Halvorsen i Skien.
Marie Anne Isaksd., Bratsbergskoven, p., 20. F: Isak Isaksen Bratsbergsk.

6/6-1856
Ole Olsen, Kise, uk., 24. F: Ole Eriksen Kise.
Pernille Nielsd., Hoppestad, p., 27. F: Niels Jensen Hoppestad.

11/6-1856
Zacharias Nielsen, Fossum, enkem., 39. F: Niels Haslesen Fossum.
Karen Svenkesd., Fossum, p., 36. F: Svenke Svendsen Fossum.

24/6-1856
Andreas Christian Christophersen, Lie, uk., 28. F: Christopher Antonisen.
Karen Marie Hansd., Hofsegger i Bamble (Hafreager?), p., 29. F: Hans Monsen i Bamble.

27/6-1856
Jacob Thorsen, Bratsbergskoven, uk., 32. F: Thor Andersen Bratsbergsk.
Anne Svenkesd., Follestad, p., 24. F: Svenke Larsen Follestad.

6/7-1856
Isak Abrahamsen, Folloug, uk., 29. F: Abraham Jacobsen Ballestad.
Ingeborg Andersd., Folloug, p., 26. F: Anders Tollefsen Folloug.

11/7-1856
Torjus Rasmussen, Øvrum, uk., 33. F: Rasmus Madsen Øvrum.
Live Isaksd., Espedalen, p., 30. F: Isak Gundersen Espedalen.

18/7-1856
Anders Niridsen, Folloug, uk., 24. F: Nirid Andersen i Saude.
Karen Jørgensd., Marker, enke, 44. F: Jørgen Nielsen Marker (Torstensen).

26/7-1856
Ole Knudsen, Vasenden, uk., 25. F: Knud Olsen Godal.
Grethe Marie Olsd., Vasenden, p., 27. F: Ole Knudsen Rogstadeie (Sandsvær).

17/8-1856
Anders Larsen, N. Brække, uk., 27. F: Lars Andersen i Sverig.
Karen Andrea Hansd., Br.kl., p., 22. F: Hans Johnsen Br.kl.

24/8-1856
Hans Isaksen, Grøtsund, uk., 20. F: Isak Andersen Grøtsund.
Gurine Olsd., Br.kl., p., 32. F: Ole Olsen Br.kl.

30/9-1856
Hans Berg, Hamar, uk., Kjøbmand, 34. F: Johannes Hansen paa Toten.
Marie Sophie Bomhoff, Grini, Jfr., 32. F: Bendix Bomhoff.

2/10-1856
Johannes Hansen, Ballestad, uk., 23 ½. F: Hans Larsen Aas.
Petronelle Dorthea Eriksd., Ballestad, p., 18. F: Erik Eriksen Ballestad.

9/10-1856
Christopher Ingebretsen, Moeie, uk., 26. F: Ingebret Sigurdsen.
Maren Haagensd., Aaseie, p., 22 ½. F: Haagen Bærulfsen.

17/10-1856
Hans Johnsen, Bøeie, uk., Smed, 25 ½. F: John Hansen.
Elen Kirstine Olsd., Bø, p., 27 ½. F: Ole Pedersen Bø.

19/10-1856
Johannes Olsen, Brække, uk., 24. F: Ole Johannesen N. Brække.
Maren Thorkildsd., Skilbred, p., 30. F: Thorkild Johannesen Skilbred.

22/10-1856
Jørgen Smith, Tvedestrand, uk., Skibscaptain, 35 ½. F: Mads Henrik Smith Tvedestrand.
Anne Kathrine Paus, Kjølnæs, J.fr., 29 ½. F: Proprietær Christian Paus paa Kjølnæs.

30/10-1856
Karl Svendsen Synnesholm, Brækkej., uk., 32. F: Svend Synnesholm i Sverige.
Karen Amundsd., Brækkej., p., 40. F: Amund Amundsen Brækkej.

6/11-1856
Halvor Sigurdsen, Bratsbergeie, uk., 29. F: Sigurd Halvorsen i Laurvig.
Pernille Olsd., Bratsbergeie, p., 24. F: Ole Nielsen Trolsaas.

6/11-1856
Lars Isaksen, Riis, uk., 31 ¾. F: Isak Larsen Riis.
Marthe Haagensd., Riis, p., 28 ½. F: Haagen Hansen Ringvold (V. Toten).

7/11-1856
Ole Thorgrimsen, Ballestad, uk., 29 ½. F: Thorgrim Thorsen Ballestad.
Ingebor Arvesd., Austad i Slemdal, p., 34. F: Arve Olsen (Gulliksen?) Austad.

9/11-1856
Carl Andersen, Enebak pr.gj., uk., 26. F: Anders Andersen, Torpare under Degeberg. (Torpare=Svensk husmann).
Maren Isaksd., Mæla, p., 27. F: Isak Kristinius Jynge.

12/11-1856
Lars Andersen Riis, uk., 26. F: Gaardm. Anders Larsen Riis.
Ingebor Thorine Johannesd., Riis, p., 26 ½. F: Selveier Johannes Jensen Wallerdal.

20/11-1856
Ole Olsen, Grini, uk., 33. F: Ole Svendsen Fiskebæk - Hvidesøe. (Kviteseid).
Anne Evensdatter, Grini, p., 29. F: Even Svennungsen Hougen - Bø.

20/11-1856
Jørgen Johnsen, N. Brække, uk., 30 ½. F: John Nielsen Sannæs - Holden. (Holla).
Karen Isaksd., S. Brække, p., 28. F: Isak Jahnsen Tufteeie.

27/11-1856
Niels jensen, Fossum, enkem., 46. F: Jens Nielsen Lien.
Anne Sjursd., Fossum, p., 30 ½. F: Sjur Sjursen Ødegaarden - Solum.

7/12-1856
Jørgen Petersen Christiansen, N. Frogner, uk., 26. F: Christian Petersen Frogner.
Ingebor Johnsd., S. Frogner, p., 22 ½. F: John Olsen Helgen af Holden.

12/12-1856
Niels Nielsen, Røsager, uk., 32. F: Niels Nielsen Røsager.
Marthe Olsd., Løberg, p., 40. F: Ole Larsen Løberg.

19/12-1856
Gregorius Halvorsen, Fjelddalen, enkem. 53. F: Halvor Bjørnsen.
Tharan Olsd., Fjelddalen, p., 30 ½. F: Ole Thorbjørnsen.

26/12-1856
Peder Torgersen, Tufteeie, uk., 24. F: Torger Torgersen Tufteeie.
Inger Marie Haagensd., Aaseie, p., 30. F: Haagen Bærulfsen Aas.

26/12-1856
Lars Olsen, Br.kl., uk., 24. F: Ole Larsen Br.kl.
Maren Gurine Olsd., Tveten, p., 20. F: Ole Olsen Tveten.

26/12-1856
Anton Torgersen, Brunlaugnæs, uk., 26. F: Torger Nielsen i Brunlaugnæs. (Brunlanes).
Karen Christine Christensd., Borrestad, p., 20. F: Christen Christiansen Borrestad.

28/12-1856
Jan Peter Svendsen, Fossum, uk., Smed, 22 ¾. F: Svend Andersen Killea i Sverige.
Gunnild Olsd., Nøglegaard, p., 25. F: Ole Olsen Nøglegaard.

29/12-1856
Ole Olsen, Skjelbred, uk., 25. F: Ole Christophersen Skjelbred.
Pernille Jensd., Foss, p., 30. F: Jens Isaksen Foss.

29/12-1856
Halvor Johannesen, Bøhle, uk., 22 ¾. F: Johannes Halvorsen Bøhle.
Berthe Marie Olsd., Bøhle, p., 22 ½. F: Ole Christophersen af Slemdal.

4/1-1857
Niels Ammundsen, Løberg, uk., 40. F: Ammund Nielsen Løberg.
Inger Marie Christiansd., p., Br.kl., 26. F: Christian Christiansen Br.kl.

5/3-1857
Harald Andersem, Limie, enkem., Gaardm., 47. F: Anders Nielsen Limie.
Signe Gurine Gjertsd., Limie, p., 29. F: Gjert Ellingsen Høymyr.

9/3-1857
Lars Svenson, Borrestad, uk., 32. F: Sven Larsson af Sone sogn, Sverige.
Karen Andersd., Borrestad, p., 33 ½. F: Anders Olsen Fosjordet.

13/3-1857
Ole Petter Andersen, Limie, uk., 36 ½. F: Anders Nielsen Limie.
Anne Hedevig Christophersd., Hoppestad, p., 28 ¼. F: Christopher Larsen Hoppestad.

22/3-1857
Johan Andersen, Foss, enkem., husm., 40. F: Husm. Johan Andersen (Anders Johansen?).
Anne Karine Johannesd., Foss, enke, 32. F: Selveier Johannes Mathisen Gaasehølen.

24/3-1857
Anders Pedersen, Skien, uk., Vognmand, 29. F: Peder Isaksen af Holden sogn.
Berthe Hansd., Frogner, p., 21. F: Hans Isaksen Frogner.

26/3-1857
Halvor Isaksen, Br.kl., uk., Sagmester, 25. F: Isak Halvorsen Br.kl.
Kirsten Marie Pedersd., Skien, p., 23. F: Peder Isaksen Skougen af Holden.

26/3-1857
Lars Andersen Koch, Engrav, uk., Smed, 461/2. F: Anders Larsen Koch.
Anne Mathea Andersd., Engrav, p., 27. F: Anders Olsen af Land.

27/3-1857
Jacob Christensen, Bø, uk., 29 ½. F: Leilending Christen Christensen.
Maren Jacobsd., Bø, enke, 31. F: Leil. Jacob Madsen.

29/3-1857
Søren Andersen, Br.kl., 26 ½. F: Anders Johnsen Flata.
Inger Andrea Berthelsd., Limie, p., 32. F: Berthel Olsen Sem.

3/4-1857
Christian Halvorsen, Aarhuus, uk., 29 ¼. F: Huusm. Halvor Christensen Aarhuus.
Randine Eliasd., Aarhuus, p., 35 ½. F: Elias Christophersen.

13/4-1857
Halvor Jahnsen Kaasa, Brekkej., enkem., 55. F: Jahn Fredriksen Kaasa.
Anne Kirstine Hansd., Brekkej., enke, 47. F: Hans Andersen.

13/4-1857
Anders Eliasen, Sem, uk., 30. F: Elias Anderson af Sone sogn, Sverige.
Kirstine Pedersd., Semseie, p., 24. F: Peder Isaksen Semseie.

14/4-1857
Theodor August Isaksen, Klyve, uk., 25 ½. F: G.br. Isak Mathisen Klyve af Solum.
Maren Johnsd., Buer, p., 21. F: G.br. John Olsen Buer.

14/4-1857
Hans Hansen Stavdal, S. Brekke, uk., Mursvend, 24 ¼. F: Hans Hansen Stavdal af Solum.
Maren Isaksd., Ballestad, p., 27. F: Isak Pedersen Ballestad.

19/4-1857
Halvor Olsen, Eriksrød, uk., 28. F: Ole Sigurdsen Eriksrød.
Maren Nielsd., Mo, p., 24. F: Niels Larsen Mo.

23/4-1857
Halvor Johnsen, Bjørntvedt i Solum, uk., 26 ½. F: Smed John Hansen Bjørntvedt.
Anne Marie Andersd., Borrestad Braaten, p., 23. F: Arbeider Anders Ingebretsen Braaten.

24/4-1857
Niels Jensen, Bøhle, uk., 31. F: Gaardbr. Jens Abrahamsen Sneltvedt.
Ingeborg Kirstine Petronelle Jacobsd., Borrestad, p., 24. F: Jacob Pedersen Aanerød i Solum.

24/4-1857
Andreas Johnsen, Bjerketvedt i Eidanger, uk., 24 ½. F: Gaardm. John Rasmussen Bjerketvedt.
Marie Gundersd., Sanden, p., 29 ½. F: Gaardm. Gunder Isaksen Sanden.

30/4-1857
Jens Olsen, Løberg, uk., 21. F: Ole Jensen Løberg.
Gurine Isaksd., Løberg, p., 22. F: Isak Isaksen Rustan.

5/5-1857
Jahn Bjørgulfsen Skaug, Aasen, enkem., 57(51?) ½. F: Bjørgulf Olsen.
Anne Helvig Pedersd., Aasen, p., 44. F: Peder Jacobsen Høgsæt i Slemdal.

17/5-1857
Halvor Halvorsen, Brækkej., uk., arb., 28. F: Halvor Halvorsen Dorholt i Bø.
Andrea Andersd., Brække, p., 19. F: Anders Nielsen Lysa, Brækkej.

21/5-1857
Halvor Olsen, Aasen, uk., Smed, 19. F: Ole Tolvsen.
Elisabeth Gundersd., Fossum, p., 25. F: Gunder Halvorsen, Br.kl.

24/5-1857
Hans Halvorsen, Foss, uk., 27 ¾. F: Halvor Rasmussen Jønnevald.
Gunhild Laurine Nielsd., Venstøb, p., 24 ¾. F: Niels Larsen Aasen i Eidanger.

26/5-1857
Gunerius Olsen, Porsgrund, uk., Bundtmager, 25. F: Huusm. Ole Helgesen af Skauger (Skoger).
Ellen Marie Bengtsd., Br.kl., p., 24. F: Bengt Jacobsen, Br.kl.

2/6-1857 (Paa Præsteg.)
Erik Larsen, Ballestad, enkem., Gaardbr., 65. F: Lars Thorgrimsen Ballestad.
Ellen Marie Mathiasd., Ballestad, p., 29 ¾. F: G.br. Mathias Borgersen Engelstad, Slemdal.

2/6-1857
Gunder Gundersen, Ramsaasen, uk., 33. F: Gunder Mathisen Ramsaasen.
Karen Johanne Christensd., Løberg, p., 24. F: Christen Olsen Løberg.

2/6-1857
Christen Pedersen, Brækkej., uk., 27 ½. F: Peder Christensen af Lier.
Mariane Andersd., Brækkej., p., 21. F: Arbeider Anders Nielsen Lysa, Brækkej.

5/6-1857
Peder Rasmussen Øvrum, Br.kl., uk., Skolelærer, 31. F: Rasmus Madsen Øvrum.
Karen Kirstine Olsd., Lie, p., 22. F: Ole Hansen Lie.

5/6-1857
Andreas Asmussen Suhrs, Br.kl., uk., Matros, 23 ½. F: Skoleholder Asmus Asmussen Suhrs.
Kirsten Kathrine Hansd., Br.kl., p., 25 ½. F: Skibstømmermand Hans Johnsen.

21/6-1857
Hans Nielsen Glenne, uk., 32 ½. F: Niels Hansen Glenne.
Karen Kirstine Henriksd., Fossum, p., 26. F: Henrik Evensen.

22/6-1857
Abraham Olsen, Listul i Luksefjeld, enkem., 41. F: Ole Knudsen Høgelie.
Live Olsd., Listul, p., 26 ½. F: Ole Ingebretsen Godal.

22/6-1857
Anders Olsen, Meenseie, uk., 28 ½. F: Ole Christensen Skjelbred.
Anne Marie Ellefsd., Haukeraasen, p., 28. F: Ellef Helgesen Haukeraasen.

25/6-1857
Halvor Mathiassen, Br.kl., uk., 24. F: Murer Mathias Eriksen.
Marthe Hansd., Stubberød, p., 24 ½. F: Leil. Hans Andersen Stubberød.

28/6-1857
Erik Nielsen, Borgeeie, uk., Matros, 28. F: Niels Eriksen Borgeeie.
Karen Andrea Christensd., Borgeeie, p., 28. F: Christen Hansen Borge.

1/10-1857
Peder Larsen Hoppestad, enkem., Gaardbr., 35. F: Lars Christensen Hoppestad.
Maren Halvorsd., Holm, p., 23 ¼. F: Halvor Olsen Holm.

8/10-1857
Johannes Jacobsen, Fossum, uk., Arbeider, 28. F: Arbeider Jacob Madsen.
Kirsten Christoffersd., Hoppestad, p., 24. F: Leil. Christoffer Larsen.

22/10-1857
Peder Halvorsen, Fossum, uk., Arbeider, 27 ½. F: Halvor Beruldsen Gaasehølen.
Maren Karine Halvorsd., Bøe, p., 23. F: Halvor Rasmussen Bøe.

22/10-1857
Simon Nilsen, Bjønnæs i Hedrum, uk., Skrædder, 33. F: Nils Larsen Bjønnæs.
Marie Nilsd., Øvrum, p., 25. F: Nils Stenulfsen.

10/11-1857
Andreas Pedersen Berg, Fossum, uk., Skolelærer, 24. F: Gaardm. Peder Andersen Berg.
Jørgine Dorthea Sternberg, Kopperud i Hurum(?), jomfru, 34. F: Smedmester Steffen Sternberg i Kristiania.

12/11-1857
Jens Madsen, Sneltvedt, uk., 26. F: Leil. Mads Pedersen Sneltvedt.
Anne Aslaksd., Sørbøe, p., 22. F: Arbeider Aslak Nilsen Br.kl.

13/11-1857
Rasmus Andersen, Fossum, uk., Smed, 23. F: Anders Amundsen, Fossum.
Gurine Nilsd., Mæla, p., 29. F: Nils Hansen paa Brækkej.

17/11-1857
Peder Pedersen, Br.kl., uk., Arbeider, 27 ¾. F: Arbeider Peder Isaksen, Br.kl.
Maren Gurine Olsd., Kaasa, p., 30 ¼. F: Jordeier Ole Jansen Kaasa.

26/11-1857
Anders Rasmussen, Bjørntvedt i Eidanger, enkem., Sadelmager, 31. F: Arbeider Rasmus Andersen Kokkersvold.
Anne Dorthea Andersd., Langerød, p., 26 ½. F: Gaardm. Anders Mathiassen Langerød.

26/11-1857
Nils Knudsen, Tufteeie, uk., Smed, 23 ½. F: Arbeider Knud Jacobsen.
Karen Andrea Andersd., Nøklegaard, p., 23 ¼. F: Husm. Anders Andersen Nøklegaard.

28/12-1857
Jacob Thommassen, Eriksrød, uk., Skomager, 36. F: Thomas Jørgensen Haugedal.
Kirstine Isaksd., Tufteeie, p., 33 ½. F: Isak Jansen Aasen (Mauråsen).

29/12-1857
Jon Thorstensen, Falkum, uk., Arbeider, 26. F: Husm. Thorsten Gundersen, Kaasene i Seufde (Sauherad).
Marie Eriksd., Falkum, p., 22 ¾. F: Skomager Erik Olsen Falkum.

30/12-1857
Andreas Halvorsen, Porsgrund, uk., Værksarb., 22 ½. F: Værksarb. Halvor Hansen paa Vold Jernværk.
Inger Gurine Amundsd., Mæla, p., 21. F: Arbeider Amund Jensen Mæla.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

webmaster@gamlegjerpen.no