ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |Vielser i Gjerpen kirke

1829 - 1834

Avskrift G.S.

Oppdatert 27.05.2021

Søk på denne siden: [Control] + f


Andre vielser i Gjerpen:
| 1681 - 1746 | 1747 - 1795 | 1796 - 1814 |
| 1810 - 1823 | 1823 - 1829 | 1829 - 1834 | 1834 - 1857 | 1857 - 1871 | 1872 - 1885 | 1886 - 1895 | 1896 - 1904 |
| 1905 - 1913 KLB | 1914 - 1919 KLB | 1920 - 1931 KLB |
Borgestad:
| 1920-1929 |29/12-1829
Ole Jensen, Fossum, uk., 21. F: Jens Christensen.
Gunhild Maria Olsd., Herre, p., 30. F: Ole Olsen.
Forlovere: Peder J. Riser, Anders Hansen Fossum.

29/12-1829
Jacob Hansen, Nærum, uk., 37. F: Hans Jacobsen.
Ragnhild Eriksd., Bøhle, p., 21. F: Erik Eriksen.
Forlovere: Ole J. Nærum, Peder L. Meen.

5/1-1830
Christen Christiansen, Langesund, uk., 23. F: Christian Hansen.
Anne Hellene Jacobsd., Oseb., p., 23. F: Jacob Christensen.
Forlovere: Christen Christensen, Porsgrund og Anders Eriksen, Solum.

5/1-1830
Lars Sivertsen, u. Riis, uk., 28. F: Sivert Hansen.
Malene Gurine Olsd., Øvald (i Eidanger)/Meen, p., 27. F: Ole Gundersen.
Forlovere: Peder L. Meen, Ole J. Nærum.

11/1-1830
Torstein Torsteinsen, Borger af Lillehammer, fød i Seufde nu i Lillehammer, uk., 34. F: Torstein Nielsen.
Anne Gurine Larsen, Fossum, e., 42. F: Stiger Niels Hyberth.
Forlovere: Masmester Warme, Klokker Lund.

14/1-1830
Gregers Halvorsen, Oseb., Matros, uk., 25. F: Halvor Andersen.
Anne Cathrine Olsd., Borrestad-Braaten og Oseb., p., 28. F: Ole Nielsen.
Forlovere: Lars Sørensen Stusserød, Ole Andersen Bakken.

21/1-1830
Isak Jacobsen, Hegna, uk., 30. F: Jacob Johnsen.
Karen Christophersd., Follaug, p., 18. F: Christopher Evensen.
Forlovere: Johannes Hansen, Follestad og Peder Isaksen, Follestad.

18/2-1830
Halvor Aslaksen, Berg, uk., 22. F: Aslak Hansen.
Kirsten Halvorsd., Holden/Rising, p., 19 ½. F: Halvor Jonsen.
Forlovere: Solve L. Kjær, Peder T. Kjær.

1/4-1830
Gunder Arnesen, Augestad, uk., 24. F: Arne Andreasen.
Anne Kittilsd., Gulset, p., 25. F: Kittil Knudsen.
Forlovere: Niels Børresen Venstøb, C. Lund.

22/4-1830
Lars Rasmussen, Fossum, uk., 22. F: Rasmus Larsen.
Maren Karine Hansd., Fossum, p., 21. F: Hans Jensen.
Forlovere: Christen J. Skavan, Hendrik Evensen.

22/4-1830
Augen Tollefsen, u. Bradsberg, uk., 34. F: Tollef Andersen.
Ingeborg Karine Jacobsd., Ballestad, p., 26. F: Jacob Hansen.
Forlovere: Erik Bøhle, Abraham Ballestad.

22/4-1830
Johannes Halvorsen, Buer, uk., 37. F: Halvor Asbjørnsen.
Marte Jansd., Rolighed (Gjerpen), p., 24. F: Jan Jacobsen.
Forlovere: John O. Buer, Isak Espedalen.

4/5-1830
Jens Olsen, Ballestad, uk., 36. F: Ole Helgesen.
Inger Maria Johannesd., Ballestad, p., 25. F: Johannes Hansen.
Forlovere: Jens H. Ballestad, Christopher Jørgensen, Br. kl.

4/5-1830
Christen Sørensen, Øvrum, uk., 34. F: Søren Olsen.
Anne Dorthe Isaksd., u. Gulseth, p., 33. F: Isak Gundersen.
Forlovere: Lars T. Ballestad, Engebret Mathiasen Øvrum.

11/5-1830
Lars Larsen, Svarttangen/Brekke, uk., 24. F: Lars Hansen.
Ingeborg Gurine Thorsd., Ballestad, p., 23. F: Thor Helgesen.
Forlovere: Niels Ballestad, Halvor Svarttangen.

13/5-1830
Christen Larsen, Fossum, uk., 35. F: Lars Madsen.
Karen Margrete Ingebretsd., Fossum, p., 28. F: Ingebret Sørensen.
Forlovere: Claus Storm, Jacob Pettersen.

24/5-1830
Gunder Andersen, Oberjæger, Solum, uk., 22. F: Anders Gundersen.
Marie Elisabeth Monrad, Br.kl., p., 23. F: David Monrad.
Forlovere: Iver A. Grøtsund, Christian Johannesen.

25/5-1830
Jacob Engebretsen, Oseb., uk., 27. F: Engebret Hansen.
Ingeborg Lorentsd., Fossum, p., 22. F: Lorents Larsen.
Forlovere: Niels N. Lie, Oseb. og Arne Lorentsen, Fossum.

2/6-1830
Niels Levorsen, fød paa Br.kl., nu under Berreberg, uk., 34. F: Levord Thordsen.
Pernille Jacobsd., under Berreberg, p., 31. F: Jacob Hansen.
Forlovere: Zacharias Olsen Berreberg og Ole Jensen Berreberg.

9/6-1830
Jens Hendriksen, u. Bøe, enkem., 40. F: Hendrik Jensen.
Karen Kirstine Olsd., Bugot, p., 33: Ole Christensen.
Forlovere: Ole C. Bugot og Niels A. Wattenberg.

20/7-1830
Ole Andersen, Holden, uk., 33. F: Anders Olsen.
Hedvig Thorsd., Hynie, enke, 50. F: Thor Halvorsen.
Forlovere: Niels A. Aarhuus, John Andersen Wenstøb.

21/7-1830
Christen Mikkelsen, Doxrød, uk., 32. F: Mikkel Christensen.
Berte Maria Olsd., Sneltvedt, p., 27. F: Ole Einarsen.
Forlovere: Halvor P. Doxrød, Jan H. Doxrød.

21/7-1830
Christen Pedersen, under Lund, enkem., 37. F: Peder Nielsen.
Karen Evensd., Kleven, p., 26. F: Even Nielsen.
Forlovere: Halvor P. Doxrød, Johannes Baurød.

19/8-1830
Ole Christensen, Fossum, enkem., 48. F: Christen Tollefsen.
Anne Nielsd., enke, Fossum, 47. F: Niels Gundersen.
Forlovere: Mads Madsen Fossum, Gunder Larsen Fossum.

19/8-1830
Ole Nielsen, u. Bøe, uk., 24. F: Niels Hansen.
Kirstine Johannesd., u. Bøe, p., 25. F: Johannes Jensen.
Forlovere: Anders Johannesen Grønsten, Abraham Nielsen Bøe.

20/8-1830
Hans Peter Olsen, Oseb., enkem., 33. F: Ole Evensen.
Margit Iversdatter, Oseb., p., 31. F: Iver Olsen.
Forlovere: Niels Aanesen Oseb., Christopher Sivertsen Oseb.

20/8-1830
Christen Pedersen, Solum, uk., 24. F: Peder Gundersen.
Maria Elisabeth Sigfridsd., Fossum, p., 24. F: Sigfrid Svendsen.
Forlovere: Jacob Larsen Smed, Erik Pedersen Gjerpen Lille.

26/8-1830
Jan Nielsen, Slemdal, uk., 27. F: Niels Olsen.
Maria Andersd., u. Meen, p., 24. F: Anders Hansen.
Forlovere: Isak H. Steensrød, Ole I. Aasterød.

31/8-1830
Arne Isaksen, u. Hyni, uk., 24. F: Isak Sørensen.
Ingeborg Madsd., Rising, enke, 26. F: Mads Ditmandsen.
Forlovere: Halvor Tollefsen Hynie, Niels Wattenberg.

2/9-1830
Lars Olsen, Fossejordet, uk., 29. F: Ole Larsen.
Hedevig Catrine Arnesd., Oseb., p., 41. F: Arne Thommesen.
Forlovere: Jacob Bommen, Lars S. Studserøe.

3/9-1830
Halvor Sørensen, Nykaas u. Moe, uk., 28. F: Søren Hansen.
Karen Johanne Christensdatter, u. Aarhuus, p., 26. F: Christen Hansen.
Forlovere: Ole C. Fossum, Hendrik Evensen Fossum.

15/9-1830
Lars Jacobsen, Sølie øvre, uk., 30. F: Jacob Andersen.
Inger Maria Hansd., Sanden, p., 31. F: Hans Christensen.
Forlovere: Anders J. Sølie, Christen H. Sanden.

16/9-1830
Lars Andersen, Stubberød u. Ballestad, uk., 24. F: Anders Olsen.
Anne Maria Olsd., Wassbrekka u. Grinie, p., 26. F: Ole Clausen.
Forlovere: Jens H. Ballestad, Isak H. Steensrød.

23/9-1830
Peder Jensen, Teien u. Moe, uk., 22. F: Jens Nielsen.
Svanaug Gundbjørnsdatter, Gromstulen u. Moe, p., 21. F: Gundbjørn Olsen.
Forlovere: Isak S. Nykaas, Halvor S. Nykaas.

23/9-1830
Knud Olsen, Høgelie i Luxefjeld, uk., 31. F: Ole Knudsen.
Gurine Thorsdatter, Godal, p., 18. F: Thor Olsen.
Forlovere: Jacob L. Grinie, Sigurd Sigurdsen u. Tufte.

28/9-1830
Hans Larsen Rosenvold, Skien, uk., 26. F: Lars Peter Rosenvold.
Karen Sivertsd., Riis, p., 24. F: Sivert Hansen.
Forlovere: Christen Holmen, Lars Sivertsen Engrav.

30/9-1830
Isak Halvorsen, Aas Nordre, uk., 23. F: Halvor Isaksen.
Anne Helvig Madsd., u. Moe, p., 24. F: Mads Frantsen.
Forlovere: Solve Rosvald, Niels O. Aas.

30/9-1830
Søren Olsen, Thanum Sogn, uk., 22. F: Ole Johnsen.
Ingeborg Nielsd., Stulen, Udhougen, p., 20. F: Niels Olsen.
Forlovere: Niels Stulen, Hans Andersen Borge.

7/10-1830
Daniel Jacobsen, Ballestad Nordre, uk., 29. F: Jacob Hansen.
Anne Kirstine Olsd., Ballestad Søndre, p., 23. F: Ole Torgrimsen.
Forlovere: Erik L. Ballestad, Hans J. Ballestad.

12/10-1830
Anders Thommesen, Br.kl., enkem., 38. F: Thommes Jensen.
Anne Andersd., Findal i Solum, p., 32. F: Anders Reiersen.
Forlovere: Søren Jensen Br.kl., Gunder Axelsen Br.kl.

20/10-1830
Brynjuld Amundsen, Br.kl., enkem., 54. F: Amund Olsen.
Karen Andersd., u. Tufte, p., 30. F: Anders Tovsen.
Forlovere: Hans Isaksen Frogner, Anders O. Nisterød.

22/10-1830
John Rasmussen, Sølie N., 37. F: Rasmus Haraldsen.
Anne Dorte Arnesdatter, Augestad, p., 27. F: Arne Andreasen.
Forlovere: Gunder Augestad, Wetle R. Sølie.

3/11-1830
Halvor Christophersen, Glende, uk., 25. F: Christopher Halvorsen.
Gunild Zakariasd., Berberg, p., 22. F: Zakarias Olsen.
Forlovere: Peder L. Lund, Peder Ødesneltvedt.

3/11-1830
Christen Hansen, Sanden, 27. F: Hans Christensen.
Anne Maria Jacobsd., Sølie, p., 28. F: Jacob Andersen.
Forlovere: John Buer, Isak Espedalen.

16/11-1830
Harald Hansen, Fossum, uk., 23. F: Hans Nirisen.
Marte Maria Pedersd., Baaserød, p., 26. F: Peder Gundersen.
Forlovere: Ole E. Fossum, Gunder Baaserød.

18/11-1830
Hans Knudsen, Bøe, uk., 29. F: Knud Østensen.
Johanne Olsd., Moeland, p., 20. F: Ole Aslaksen.
Forlovere: Lars H. Bøe, Christen C. Bøe.

23/11-1830
Christen Olsen, Bugot, uk., 38. F: Ole Christensen.
Anne Andersdatter, Holden, p., 30. F: Anders Olsen.
Forlovere: Peder S. Grinie, Simon T. Marker.

26/11-1830
Lars Hansen, Kragetoe, uk., 32. F: Hans Knudsen.
Ingeborg Kirstine Eriksd., Ødesanden, p., 25. F: Erik Madsen.
Forlovere: Niels K. Sanden, Christen H. Sanden.

2/12-1830
Christian Johannesen, Solum, uk., 25. F: Johannes Christiansen.
Christiane Jacobsd., Br.kl., p., 27. F: Jacob Ingebretsen.
Forlovere: Iver Andersen Gjemsøe, Ingebret Jacobsen Br.kl.

28/12-1830
Ole Jacobsen, u. Berberg, uk., 24. F: Jacob Hansen.
Elen Karine Danielsdatter, u. Brekke, p., 25. F: Daniel Olsen.
Forlovere: Halvor Doxrød, Peder Z. Lund.

28/12-1830
Erik Simonsen, u. Brekke, uk., 28. F: Simon Simonsen.
Anne Jacobsd., Br.kl., fraskilt kone, 38. F: (Ikke nevnt). Skillsmisseattest af 31. Okt. 1829.
Forlovere: Anders Aulie, Knud Isaksen Br.kl.

28/12-1830
Peder Jacobsen, Laurvig, Hjulmager, uk., 29. F: Jacob Clausen.
Gunild Kirstine Hansd., Meen, p., 24. F: Hans Larsen.
Forlovere: Jacob A. Meen, Niels O. Espedalen.

29/12-1830
Harald Mathiesen, Aaltvedt, enkem., 52. F: Mathias Hansen.
Gunild Towsdatter, Porsgrund Østre, p., 35. F: Tow Brynjuldsen.
Forlovere: Harald R. Lid, Hans A. Ødegaarden.

4/1-1831
Anders Gundersen, Bekkevald, uk., 25. F: Gunder Nielsen.
Karen Kirstine Andersd., Bakken, p., 26. F: Anders Thorsen.
Forlovere: Ole N. Lie, Isak A. Bakken.

6/1-1831
Ole Hansen, Lie, uk., 31. F: Hans Gundersen.
Hedevig Andersd., Fløtterød, p., 25. F: Anders Knudsen.
Forlovere: Ole E. Lie, Isak A. Bakken.

13/1-1831
Mathias Solvesen, u. Brekke, uk., 26. F: Solve Pedersen.
Kari Hansd., Wardal, p., 25. F: Hans Pedersen.
Forlovere: Isak Pedersen Brekke, Niels Nielsen af Skien.

28/1-1831
Niels Olsen Ruth, Kongsberg/N. Brekke, uk., 31. F: Ole Ruth.
Inger Hansd., u. Brekke, enke, 40. F: Hans Jacob Larsen.
Forlovere: Gunder Olsen Skien, Daniel O. Ruth.

11/2-1831
Ole Aslaksen, u. S. Brekke, uk., 28. F: Aslak Hansen.
Ingeborg Jonsd., af Holden, p., 30. F: John Olsen Fæbakke.
Forlovere: Niels O. Berg, Ole N. Berg.

29/3-1831
Hendrik Torjersen, u. Lund, enkem., 62. F: Torjer Amundsen.
Kirsten Halvorsd., Godal, p., 25. F: Halvor Olsen.
Forlovere: Jacob Larsen Smed, Halvor Doxrød.

6/4-1831
Anders Hansen, Fossum, 23. F: Hans Jansen.
Christine Christophersdatter, Mela, p., 21. F: Christopher Nirisen.
Forlovere: Halvor Olsen Hobek, Rasmus Halvorsen Fossum.

27/4-1831
Erik Johannesen, Kongsberg og Skien, Skræddersvend, uk., 22. F: Johannes Eriksen Foss.
Anne Cathrine Usler, Kongsberg/Follaug, Jfr., 31. F: Johan Wærner Usler.
Forlovere: Ole Gundersen i Skien, Kirkegaard, Skrædder i Porsgrund.
For begge, Præsteattest fra Kongsberg.

1/6-1831
Peder Johnsen, Holden, uk., 25. F: John Arvesen.
Gunild Andrea Halvorsd., Br.kl., p., 24. F: Halvor Jacobsen.
Forlovere: Hans Follaug, Anders Larsen Gulset.

2/6-1831
Ole Nielsen, Solum, uk., 28. F: Niels Torgersen.
Dorthea Abrahamsd., Br.kl., p., 27. F: Abraham Olsen Falkum.
Forlovere: Jens Torsteinsen Br.kl., Christen Halvorsen Br.kl.

3/6-1831
Hans Nielsen, Bøe, uk., 28. F: Niels Hansen.
Asloug Jonsd., Løvaas, p., 26. F: Jon Alfsen.
Forlovere: Harald Halvorsen Bøe, Abraham Nielsen Bøe.

21/6-1831
Torstein Helgesen, u. Meen, uk., 22. F: Helge Larsen.
Kirsti Gundersd., u. Meen, p., 18. F: Gunder Isaksen.
Forlovere: Gunder Baaserød, Ellef Helgesen i Eidanger.

28/6-1831
Ole Nielsen Trolsaas, uk., 20. F: Niels Halvorsen.
Margrete Isaksd., Foss, p., 29. F: Isak Jensen.
Forlovere: Jacob Larsen Grinie, Niels Thorsen Grinie.

1/7-1831
Halvor Aslaksen, Fossum, uk., 24. F: Aslak Axelsen.
Hedevig Zakariasd., Slettene u. Aas, p., 25. F: Zakaraias Monsen.
Forlovere: Ole C. Fossum, Lars H. Bøe.

27/7-1831
Wetle Rasmussen, Sølie N., uk., 31. F: Rasmus Haraldsen.
Karen Jacobsd., Klep, p., 26. F: Jacob Nielsen.
Forlovere: Anders Klep, John R. Sølie.

14/9-1831
Ole Knudsen, Eidanger (Grønlie), enkem., 30. F: Knud Olsen.
Berte Kirstine Nielsd., Fossum, p., 19. F: Niels Olsen.
Forlovere: Jørgen Halvorsen af Eidanger, Knud Olsen Grønlie, Eidanger.

15/9-1831
Ingebrigt Amundsen u. Bøe, enkem., 30. F: Amund Aslaksen.
Maren Sørensdatter, Stulen, p., 31. F: Søren Halvorsen.
Forlovere: Abraham Nielsen Bøe, Jan Pedersen Bøe.

18/9-1831
Lars Abrahamsen, Slemdal (Grorød), uk., 23. F: Abraham Eriksen.
Karen Helene Olsd., Luxefjeld (Drengen), p., 30. F: Ole Gunnuldsen.
Forlovere: Isak Westermoe, Ole N. Hynie.

29/9-1831
Jacob Davidsen, Holm, uk., 30. F: David Christiansen.
Maren Rasmusd., Berberg, p., 25. F: Rasmus Christophersen.
Forlovere: Christopher Hoppestad, Niels Rasmussen Hoppestad.

27/9-1831
Gregorius Aslaksen, Stulen, uk., 36. F: Aslak Pedersen.
Anne Halvorsd., Aas, p., 25. F: Halvor Isaksen.
Forlovere: Niels O. Aas, Halvor C. Aas.

29/9-1831
Niels Isaksen, Bøe, uk., 42. F: Isak Hansen.
Asgjerd Aslaksd., Bøe, enke, 42. F: Aslak Nielsen.
Forlovere: Mads Madsen Fossum, Ole G. Bøe.

29/9-1831
Christen Rasmussen, Fossum, uk., 27. F: Rasmus Larsen.
Anne Kirstine Larsd., Gulset, p., 18. F: Lars Christiansen.
Forlovere: Jacob J. Gulset, Halvor Fossum.

7/10-1831
Christen Christophersen, Bøe, uk., 24. F: Christopher Larsen.
Gunild Ingebretsd., Dyrkold, e., 25. F: Ingebret Halvorsen.
Forlovere: Mads J. Bøe, Østen L. Dyrkold.

7/10-1831
Østen Andersen, Wenstøb, uk., 28. F: Anders Ingebretsen.
Kirsten Andrea Jensdatter, Mela, p., 24. F: Jens Jacobsen.
Forlovere: Halvor Larsen af Skien, Anders Kjos af Skien.

13/10-1831
Anders Giertsen, Fløtterød, enkem., 46. F: Giert Christensen.
Anne Kirstine Rasmusd., Falkum, p., 30. F: Rasmus Hansen (Trolig Olsen G.S.).
Forlovere: Gunder Augestad, Niels Andersen.

13/10-1831
Henrich Johnsen, Kongsberg/Gulset, uk., Feldbreder, 40. F: John Petersen Feldbreder.
Karen Dorthea Mathiasd., Gulset, p., 51. F: Mathias Reiersen.
Forlovere: Jacob Gulset, Lars Gundersen Gulset.

4/11-1831
Ole Olsen, Stulen/Oseb., uk., 32. F: Ole Olsen.
Karen Nielsd., Bøe/Oseb., p., 31. F: Niels Jensen.
Forlovere: Niels Jacobsen Oseb., Anders Halvorsen, Oseb.

4/11-1831
Jørgen Christensen, u. Aarhuus, uk., 34. F: Christen Hansen.
Anne Halvorsd., u. Brekke, enke, 34. F: Wetle Haavardsen (Hennes avdøde mann. G.S.)
Forlovere: Hans Christensen Brekke, Isak Pedersen Brekke.

17/11-1831
Jens Nielsen, Fossum, enkem., 48. F: Niels Jensen.
Jørand Sigurdsdatter, u. Moe, p., 47. F: Sigurd Gjermundsen.
Forlovere: Jens A. Lien, Ole Nielsen Lien.

24/11-1831
Anders Olsen, Nøglegaard, uk., 29. F: Ole Andersen.
Inger Maria Rasmusd., Strømdal, p., 28. F: Rasmus Auensen.
Forlovere: Ole O. Nøglegaard, Halvor Wenstøb.

27/12-1831
Jacob Jacobsen, Fossum, enkem., 58. F: Jacob Tønnesen.
Karen Halvorsd., Wenstøb, p., 46. F: Halvor Larsen.
Forlovere: Arne Lorentsen Fossum, Ole C. Fossum.

28/12-1831
Claus Nielsen, Trolsaas, uk., 24. F: Niels Halvorsen.
Ingeborg Christensd., Brekka i Solum, p., 28. F: Christen Giertsen.
Forlovere: Ole Christensen, Solum, Peder S. Grinie.

30/12-1831
Jacob Halvorsen, Br.kl., uk., 29. F: Halvor Jacobsen.
Maren Helene Johnsd., Sandøen ved Brevig, p., 27. F: John Andersen.
Forlovere: Jens Thorsen Frogner, Ingebret Jacobsen Br.kl.

12/1-1832
Lars Christensen, Follestad, uk., 24 ½. F: Christen Beruldsen.
Berte Olsd., Porsgrund vestre, p., 24. F: Ole Jacobsen.
Forlovere: Lars Halvorsen Follestad, Peder Isaksen Follestad.

21/2-1832
Anders Jensen, Holden, uk., 27. F: Jens Svenkesen.
Aaste Bjørnsdatter, Holden, Eeg/Frogner, p., 23 ½. F: Bjørn Halvorsen.
Forlovere: Hans Isaksen Frogner, Svenke Jensen Eeg af Holden.

24/3-1832
Rasmus Olsen, Houkeroen i Luxefjeld, uk., 22. F: Ole Olsen.
Mari Andersd., Rønningen i Luxefjeld, e., 30. F: Anders Paulsen.
Forlovere: Jacob Larsen Smed, Halvor O. Holm.

3/5-1832
Niels Jensen, Fossum værk, uk., 22. F: Jens Nielsen.
Jørgine Rasmusd., u. Strømdal, p., 26. F: Rasmus Auensen.
Forlovere: Ole Nielsen Fossum, Isak Rasmussen Strømdal.

16/5-1832
Ole Johannesen, Holden, uk., 22. F: Johannes Johannesen.
Catrine Petersd., Gulset, p., 20. F: Peter Conradsen.
Forlovere: Anders Petersen Gulset, Isak E. Mela.

22/5-1832
Rasmus Rasmussen, Glende, uk., 35. F: Rasmus Olsen.
Inger Nielsd., Holden/Ballestad, p., 24. F: Niels Jensen.
Forlovere: Lars A. Svarttangen, Niels Grønnerød(?).

13/6-1832
Simon Simonsen Korsvald, Br.kl., enkem., 64. F: Simon Korsvaldsen.
Kirsti Olsd., Sølie, p., 44. F: Ole Danielsen.
Forlovere: Christen Rugstad, Johannes Løkenberg.

14/6-1832
Lucas Ingebretsen, u. Moe, uk., 29. F: Ingebret Lucasen.
Anne Olsd., Særkeland, Slemdal, p., 29. F: Ole Pedersen.
Forlovere: Jacob L. Grinie, Christian A. Wenstøb.

28/6-1832
Abraham Olsen, Henningsdal, uk., 36. Ole Olsen.
Anne Gurine Olsd., Haukeroen (Luxefield), p., 24. F: Ole Olsen.
Forlovere: Jacob Larsen Grinie, Halvor S. Nykaas.

10/7-1832
Johan Erboe Solvesen, Grinie, uk., 21. F: Solve Ingebretsen.
Ingeborg Larsd., Ødesneltvedt, p., 26. F: Lars Gregersen.
Forlovere: Jacob L. Grinie, Hendrik Gundersen Fislerud.

16/7-1832
Peder Pedersen, Wattenberg, uk., 34. F: Peder Nirisen.
Ellen Marie Nielsd., u. Semb, e., 44. F: Niels Monsen.
Forlovere: Niels R. Rønningen, Christen Pedersen Aasen.

9/8-1832
Jørgen Christian Krohn, Porsgrund, Postmester, uk., 34. F: Major "Br.ster" Johan Jørgen Krohn.
Marie Kiil, Oseb., Jfr., 23. F: Kjøbmand Job Kiil.
Forlovere: Toldkasserer J. Rasch Porsgrund, Kjøbmand C. Bruun Oseb.

20/8-1832
Gunder Andersen Tufte, Holden, uk., 30. F: Anders Pedersen Tufte.
Anne Marie Trohnsd., Oseb., p., 20. F: Trohn Aanesen.
Forlovere: Skolelærer Nissen Skien, Gullik Jonsen Porsgrund W.

23/8-1832
Anders Evensen, Aarhuus, uk., 33. F: Even Hendriksen.
Andrea Andersd., Aarhuus, p., 24. F: Anders Andersen.
Forlovere: Elias J. Aarhuus, Niels A. Aarhuus.

23/8-1832
Halvor Olsen, Nøglegaard, uk., 27. F: Ole Andersen.
Karen Kirstine Hansd., Berg, p., 30. F: Hans Olsen.
Forlovere: Isak O. Berg, Ole Nøglegaard.

31/8-1832
Anders Andersen, Nøglegaard, uk., 21. F: Anders Pedersen Limie.
Karine Pedersd., Porsgrund/Rising, p., 21. F: Peder Christensen.
Forlovere: Jens I. Foss, Søren C. Aashammer.

4/9-1832
Johannes Halvorsen, Bøhle, uk., 25. F: Halvor Andersen.
Karen Maria Johnsd., Løberg, p., 27. F: John Svendsen.
Forlovere: Ingebret J. Bøhle, Johannes J. Ballestad.

6/9-1832
Andreas Olsen, Bøe, uk., 24. F: Ole Alfsen.
Maren Hansd., Bøe, p., 20. F: Hans Halvorsen.
Forlovere: Lars Halvorsen Bøe, Jahn Pedersen Bøe.

13/9-1832
Halvor Olsen, Aas, uk., 21 ½. F: Ole Halvorsen.
Maren Simonsd., Stulen, p., 26. F: Simon Aslaksen.
Forlovere: Halvor I. Aas, Niels O. Aas.

27/9-1832
Knud Jacobsen, Tudal i Slemdal, uk., 36. F: Jacob Olsen.
Gro Olsd., Frogner, enke, 32. F: Ole Torjersen.
Forlovere: Jens Thorsen Frogner, Christen Sneltvedt.

5/10-1832
Christen Madsen, Bøe, uk., 25. F: Mads Christensen.
Inger Ingebretsd., Fossum, p., 26. F: Ingebret Pedersen.
Forlovere: Peder M. Bøe, Solve I. Rosvald.

9/10-1832
Even Evensen, Skien, uk., 27. F: Even Nielsen.
Marte Kirstine Rasmusd., Br.kl., p., 32. F: Rasmus Riis.
Forlovere: Bæruld Simonsen af Skien, Stolmager Bentsen.

11/10-1832
Christen Christophersen, Rød u. Kise, uk., 19. F: Christopher Hansen.
Rangdi Hansd., Aas S., p., 22. F: Hans Halvorsen.
Forlovere: Gunder I. Norrig, Halvor J. Slettene.

12/10-1832
Niels Larsen, Moe, uk., 23. F: Lars Pedersen.
Karen Jensd., Teien, p., 27. F: Jens Nielsen.
Forlovere: Lars P. Moe, Peder J. Teien.

25/10-1832
Rasmus Ingebretsen, Dyrkold, uk., 26 ½. F: Ingebret Rasmussen.
Marie Jacobsd., Grinie, p., 23. F: Jacob Larsen.
Forlovere: Østen L. Dyrkold, Peder S. Grinie.

25/10-1832
Hans Andersen, Bratsberghaven, uk., 25 ½. F: Anders Hansen.
Amborg Kirstine Larsd., Meen, p., 22. F: Lars Knudsen.
Forlovere: Halvor L. Engrav, Rasmus Andersen Bratsberghaven.

26/10-1832
Simon Nielsen, Slemdal, uk., 30. F: Niels Knudsen.
Karen Gurine Christiansd., Wenstøb, p., 22. F: Christian Halvorsen.
Forlovere: Lars H. Wenstøb, Halvor L. Wenstøb.

15/11-1832
Ole Nielsen, Hesterønningen, uk., 23. F: Niels Hansen.
Anne Haavardsd., Brevig, p., 30. F: Haavard Torjersen.
Forlovere: Niels Jacob Olsen Br.kl., Peder Hansen Br.kl.

18/11-1832
Helge Reiersen, Holden, uk., 26. F: Reier Tallaksen.
Anne Elisabeth Bendixen, Oseb., Jfr., 40. F: Bendix Frantsen.
Forlovere: Hans Jensen Moe, Borge Engebretsen.

21/11-1832
Hans Hansen (Gasman), Tufte/Kleven, uk., 25. F: H. J. Gasman (Hans Jacob).
Ingeborg Kirstine Zakariasd., Kleven, p., 27. F: Zakarias Jacobsen.
Forlovere: Even N. Kleven, Anders J. Kleven.

27/11-1832
Iver Ugelstad, Oseb./Christiansand, uk., 26. F: Harkel Ugelstad.
Susanne Kruse, Oseb., Jfr., 26. F: Christian Kruse.
Forlovere: Snedker Stribolt Oseb., Garver Jacob Bommen Oseb.

29/11-1832
Knud Isaksen, Br.kl., uk., 27. F: Isak Jacobsen.
Anne Sophie Andersd., Br.kl., p., 27. F: Anders Halvorsen.
Forlovere: Niels Børresen Gulseth, Jacob Isaksen Bommen Br.kl.

6/12-1832
Beruld Simonsen, Skien, enkem., 42. F: Simon Jonsen.
Inger Maria Torstensd., Gjerpen Lille, p., 40. F: Torsten Knudsen.
Forlovere: Niels Wattenberg, Ras. Riis.

7/12-1832
Søren Melsom, Skien, Kiøbmand, uk., 28. F: Michael Melsom.
Karen Dorthea Haraldsen, Semb, Jfr., 26. F: Peder Haraldsen.
Forlovere: Lensmand Pedersen, Klokker C. Lund.

26/12-1832
Bendix Plesner, Skien/Christiania, Kongelig Fuldmægtig, uk., 25. F: Skibscapt. Johan Plesner.
Alla Joachime Plesner, Skien, Jfr., 25 ½. F: Nicolay Plesner, Kjøbmand.
Forlovere: Kiøbmand Christopher Myhre, Christopher B. Hansen.

28/12-1832
Ingebret Pedersen, Br.kl., uk., 28. F: Peder Pedersen.
Maria Johnsd., Luxefield/Br.kl., p., 26. F: John Sigurdsen.
Forlovere: Ole O. Grinie, Ingebret Jacobsen Br.kl.

28/12-1832
Niels Nielsen, u. Grini, uk., 25. F: Niels Svennungsen.
Inger Larsd., Bøe, p., 23. F: Lars Hansen.
Forlovere: Ole Carlsen Mela, Niels M. Haurød (Haugerød).

28/12-1832
Hans Sørensen, Moe, uk., 26. F: Søren Hansen.
Maren Kirstine Halvorsd., Moe, p., 24. F: Halvor Nielsen.
Forlovere: Hans Liane, Halvor S. Nykaas.

11/1-1833
Wetle Isaksen, Skien, enkem., 38. F: Isak Nielsen.
Karen Nielsd., u. Hynie, p., 24. F: Niels Andersen.
Forlovere: Jacob Halvorsen, Lars Zakariasen.

27/2-1833
Torbjørn Gunnersen, Løberg, uk., 22. F: Gunner Tommesen.
Anne Carine Andersd., Oseb., p., 33. F: Anders Olsen.
Forlovere: Niels T. Løberg, Even N. Løberg.

5/3-1833
Ole Pedersen, u. Aarhuus, uk., 22. F: Peder Olsen.
Anne Larsd., p., u. Aas, p., 26. F: Lars Halvorsen.
Forlovere: John Halvorsen Skien, Anders Evensen Aarhuus.

1/5-1833
Peder Anundsen Møller, Herre, uk., 21. F: Anund Olsen.
Karen Hellene Isaksd., Aashammer, p., 26. F: Isak Jensen.
Forlovere: Gunner Rasmussen Herre, Ole Knutsen Petersborg.

7/5-1833
Knud Larsen, Bratsbergskov, uk., 25. F: Lars Johnsen.
Anne Isaksd., Løberg, p., 28. F: Isak Amundsen.
Forlovere: Anund I. Løberg, Ole Larsen, Bratsberg.

9/5-1833
Hans Isaksen, Fossum, uk., 21. F: Isak Hansen.
Maren Dorthea Olsd., Fossum, p., 22. F: Ole Christensen.
Forlovere: Harald Hansen Fossum, Lars Halvorsen Bøe.

23/5-1833
Ole Tronsen, Br.kl., uk., 34. F: Tron Olsen.
Maria Olsd., Fossum, p., 35. F: Ole Monsen.
Forlovere: Lars Halvorsen Bøe, Jacob I. Bommen.

23/5-1833
Hans Isaksen, Frogner, enkem., 40. F: Isak Johnsen.
Inger Andersd., Otterholdt, p., 32. F: Anders Halvorsen.
Forlovere: Peder O. Holm, Halvor A. Sneltvedt.

30/5-1833
Jacob Olsen, u. Borrestad, uk., 26. F: Ole Jacobsen.
Aase Maria Knudsd., u. Borrestad, p., 20. F: Knud Evensen.
Forlovere: Knud J. H…., Torjer A. Rasmussen(?)

4/6-1833
Andreas Nielsen, Br.kl., uk., 22. F: Niels Johnsen Dahl.
Kirsten Maria Sørensd., Br.kl., p., 22. F: Søren Ingebretsen.
Forlovere: Anders J. Holm?, Ole Larsen Br.kl.

11/6-1833
Niels Olsen, Ekornrød, uk., 28. F: Ole Nielsen.
Anne Kirstine Hansd., Fossum, p., 27. F: Hans Jahnsen.
Forlovere: Ole Knudsen Borrestad, Anders Hansen Fossum.

20/6-1833
Jahn Jensen, Fossum, uk., 20. F: Jens Jahnsen.
Maren Amundsd., u. Bøe, p., 26. F: Amund Aslaksen.
Forlovere: Lars Halvorsen Bøe, Engebret A. Bøe.

25/6-1833
Jacob Jansen, Rolighed, uk., 22. F: Jan Jacobsen.
Anne Gurine Halvorsd., u. Brekke, p., 31. F: Halvor Asbjørnsen.
Forlovere: Lars Ødesneltvedt, Svend O. Sneltvedt.

26/6-1833
Erik Andersen, Afsøla i Slemdal, uk., 35. F: Anders Paulsen.
Maren Olsd., u. Frogner, enke, 44. F: Ole Gulbrandsen.
Forlovere: Paul Andersen Brekke, Isak Pedersen Brekke.

9/7-1833
Niels Nielsen, Eidanger, uk., 30. F: Niels Sørensen.
Karen Jørgensd., Marker, p., 21. F: Jørgen Torsteinsen.
Forlovere: Niels A. Wattenberg, Aslak Høgelie.

11/7-1833
Even Jacobsen, Langerød, uk., 36. F: Jacob Andersen.
Karen Pedersd., Limie, p., 38. F: Peder Christensen.
Forlovere: Simon Jønnevald, Anders Ballestad.

18/7-1833
Ole Isaksen, S. Brekke, uk., 28. F: Isak Samuelsen.
Kirsti Halvorsd., Kise, p., 28. F: Halvor Hansen.
Forlovere: Ole Nielsen Bakken(?), Peder Isaksen Semb.

18/7-1833
Ole Fredriksen, Fossum, uk., 27 ½. F: Fredrik Jacobsen.
Ingeborg Sophie Larsd., u. Bratsberg, p., 29. F: Lars Hansen.
Forlovere: Jacob Jacobsen Fossum, Jacob Olsen Fossum.

16/8-1833
Lars Andersen, Otterholdt, uk., 29 ½. F: Anders Halvorsen.
Anne Pedersd., Tufte, p., 24, F: Peder Madsen.
Forlovere: Hans Otterholdt, Hans Isaksen Frogner.

23/8-1833
Niels Olsen, Espedalen, enkem., 36. F: Ole Haraldsen.
Anne Nielsd., Grytten af Lier, p., 30. F: Niels Ellingsen.
Forlovere: Hans L. Meen, Halvor Ekornrød.

12/9-1833
Niels Nielsen, Plads Trengen (u. Lauar) i Sandsværd, uk., 25. F: Niels Fredriksen.
Gunhild Olsd., Solum i Luxefjeld, p., 23. F: Ole Olsen.
Forlovere: Anders K. Økter, Ole O. Haugedal.

17/9-1833
Niels Jacob Nielsen, Skien, uk., 27. F: Christian Nielsen.
Karen Lund, Laurdal, Jfr., 27. F: Christen Lund.
Forlovere: Christian Nielsen Skien, Jørgen Ditlefsen.

27/9-1833
Halvor Olsen, Holm, uk., 30. F: Ole Halvorsen.
Sara Larsd., Moe, p., 20. F: Lars Pedersen.
Forlovere: Jacob Larsen Smed, Ole J. Berreberg.

27/9-1833
Jacob Eriksen, Gisholt i Mælum, uk., 25. F: Erik Rasmussen.
Ingeborg Sørensd., Øvrum, p., 27. F: Søren Olsen.
Forlovere: Engebret Jacobsen, Knud Halvorsen.

1/10-1833
Christen Eriksen, Puttekaas (u. Rising Søndre), uk., 23. F: Erik Christensen.
Berthe Gurine Kittilsd., Stulen (u. Rising S.), p., 25. F: Kittil Nielsen.
Forlovere: Gregorius Gravlie, Halvor E. Gravlie.

15/10-1833
Tollef Pedersen, Lunde og Ravnes, uk., 26. F: Peder Tollefsen.
Benedicte Wilhelmine Bergite Bendixen, Oseb. og Fossum, p., 35. F: Bendix Andreasen.
Forlovere: Borger Ingebretsen Fossum, Jacob Olsen Fossum.

17/10-1833
Jacob Olsen, Fossum, uk., 29. F: Ole Jacobsen.
Adamine Hansd., Fossum, p., 26. F: Hans Jensen.
Forlovere: Hans Jensen Moe, Ole P. Bøe.

24/10-1833
Christen Danielsen, Brekke S., uk., 24. F: Daniel Olsen.
Ingeborg Jacobsd., Oseb., p., 36. F: Jacob Hansen.
Forlovere: Christen Rogstad, Sigurd Soterud.

24/10-1833
Hans Rasmussen, u. Frogner S., uk., 22. F: Rasmus Hansen.
Maren Christophersd., u. Bøe N., p., 22. F: Christopher Nielsen.
Forlovere: Hans Isaksen, Christopher Jørgensen.

25/10-1833
Isak Larsen, Aaltvedt, uk., 38. F: Lars Halvorsen.
Anne Oline Amundsd., Nærum, p., 20. F: Amund Jacobsen.
Forlovere: Jacob N. Klep, Ole L. Aaltvedt.

25/10-1833
Anders Jensen, Austad, uk., 22. F: Jens Jensen.
Jacobine Jacobsd., Langesund/Oseb., p., 22. F: Jacob Thordsen.
Forlovere: Andreas Eriksen, Torjer Andersen.

31/10-1833
Henrik Torsteinsen, Haugedal/Glende, uk., 25. F: Torstein Henriksen.
Ingeborg Sigvaldsd., Semb N., enke, 45. F: Sigvald Jørgensen.
Forlovere: Zakarias Berberg, Jørgen B. Semb.

31/10-1833
Peder Tygesen, Kjær, enkem., 44. F: Tyge Tordsen.
Ragnhild Pedersd., Ballestad, enke, 39. F: Peder Halvorsen.
Forlovere: Daniel Kreppa, Lars Ødesneltvedt.

31/10-1833
Christopher Pedersen, Aashammer, enkem., 53. F: Peder Christophersen.
Anne Thorsd., Østerrisøer, p., 36. F: Thor Olsen.
Forlovere: Simon Jønnevald, Ole P. Bøe.

28/11-1833
Abraham Iversen, Melum sogn, uk., 28. F: Iver Isaksen.
Kirsten Christine Gundersd., Fossum, p., 29. F: Gunder Larsen.
Forlovere: Mads Madsen, Lars Storm.

6/12-1833
Hans Abrahamsen, Porsgrund, uk., 28. F: Abraham Nielsen.
Anne Kirstine Sivertsd., Riis, p., 28. F: Sivert Hansen.
Forlovere: Christen Holmen, Hans Riisrønningen.

21/12-1833
Søren Munk, Skien, Skibsfører, enkem., 34. F: Doktor Hans Munk.
Marie Pauline Plesner, Skien, Jomfrue, 21. F: Nicolay Plesner.
Forlovere: Dr. Med. H. Munk, Nicolay Plesner.

22/12-1833
Christian Juul Stork Myhre, Skien, Kjøbmand, uk., 33. F: Gudmand Frederik Myhre.
Christine Mathilde Munch, Gjerpen Præstegaard, frøken, 18. F: Stiftsprost Edvard Munch.
Forlovere: Kjøbm. Christopher Myhre, Løvenskiold.

26/12-1833
Thomas Ludvigsen, Skien, Styrmand, uk., 29. F: Johan Hermann Ludvigsen.
Ulrica Bendixen, Oseb., Jfr., 22 ½. F: Frants Bendixen.
Forlovere: Kjøbm. Niels Pedersen, Klokker C. Lund.

27/12-1833
Ole Pedersen, Gaasehølen u. Aas, enkem., 39. F: Peder Mortensen.
Gunhild Olsd., Nøglegaard, p., 36. F: Ole Andersen.
Forlovere: John Ballestad, C. Lund.

27/12-1833
Anders Ingebretsen, Riis, uk., 21. F: Ingebret Andersen.
Anne Kirstine Olsd., Skien, p., 22. F: Ole Olsen.
Forlovere: Ole Nielsen, Peder Hansen.

28/12-1833
Peder Amundsen, Solum, uk., 30. F: Amund Sørensen.
Maren Christiansd., Wenstøb, p., 19. F: Christian Halvorsen.
Forlovere: Lars H. Wenstøb, Simon N. Wenstøb.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

webmaster@gamlegjerpen.no