ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


ÅRHUS 7B
                             

Oppdatert 31.10.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 


 

Århus østre 7b

Gammelt løpenr. 45a.

Et litet bruk med en lanskyld på 7 ½ skinn som ble utskilt fra Århus(7) i 1833 og sammenføyd igjen i 1845.


Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

 

G.br., selveier

Nils Andersen Aarhuus fra Århus(7) dpt. 22/2-1784 d. 8/2-1839 på Århus. ”Aflivet sig selv med Strikk.”, s.a. Anders Knudsen Aarhuus.

g1g 6/11-1813 m. Karen Olsdatter fra Børønningen(D) under Bø dpt. 23/7-1786 d. 10/6-1822 på Århus, d.a. Ole Abrahamsen. Døde to måneder etter tvillingfødsel.

Forlovere: "Abraham Olsen Fossum, Halvor Andersen Aarhuus."

g2g 23/1-1824 m. enke Anne Kirstine Madsdatter fra Sandbakken under Tufte dpt. 13/8-1775 i Holla d. 9/7-1843 på Århus, d.a. smed Mads Madsen.

Forlovere: "Klokker Lund, Jacob Jensen Gulseth."

1. Lars Nilsen f. 22/7-1814. Overtok gården.

2. Berthe Kirstine Nilsdatter f. 22/7-1814 g.m. Halvor Halvorsen. Se Ødegården(7) under Hyni.

3. Jens Nilsen f. 4/10-1816. Se N. Skotland(E) under Hyni. Se også Kjøyta under Grini.

4. Halvor Nilsen f. 19/8-1819. Se Århusv. 107 B "Goberg".

5. Kirsten f. 22/4-1822 d. 22/4-1822. Barnet levde kun i ½ time, men ble hjemmedøpt.

6. Ole f. 22/4-1822 d. 12/7-1822.

Br. 1833.


Anne Kirstine Madsdatter var enke etter snekker Jan JacobsenHaven under Grini.
Det var ingen gjenlevende barn i hennes første ekteskap.
 

11/10-1822     KAREN OLSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 5b.
Aarhus         Arvinger:                            
               Enkem. Niels Anderssen og barna:
               1. Lars Nilssen             8 år.     Faren verger
               2. Jens Nilssen             6 ”       for alle
               3. Halvor Nilssen           ? ”       barna.
               4. Børthe Kirstine Nilsdtr. 8 ”
Brt: 294 - 4 - 12
Net:  69 - 0 - 22
Jordegods: 7 1/2 skind m.b. og herl. i gd. Aarhus. Vurdert for 250 spd. 

1838           NIELS ANDERSSEN           Bamble Skifteprot. nr. *)
Aarhus     Arvinger: Enka Anne Kirstine Madsdatter og barna:
                Enkas laugverge ble Mads Madssen Fossum.
               1. Lars Nielssen.
               2. Jens Nielssen.
               3. Halvor Nielssen.
               4. Birthe Kirstine Nielsdtr.
Brt: 559 - 3 - 16
Net: 197 - 2 - 17
Jordegods: 6 1/2 skind, ny skyld 1 dlr. 1 ort 14 sk. i gd. Aarhus, matr.nr. 65 m. hus og herlighet, vurdert for 500 spd.
*) A: BS 18 s.131-133b. B: BS 21 s.? (Uteglemt?). C: BS 23 s. 360b.

G.br., selveier

Lars Nilsen Aarhus herfra f. 22/7-1814 d. i Skien 9/3-1879, s.a. Nils Andersen Aarhuus.

g. 11/10-1838 m. Anne Marie Madsdatter fra Fossum f. 10/11-1815, d.a. Mads Madsen på Fossum. Se Familie 34 - Fossum 1835.

Br. 1839.

 

Nils Hansen Skjælland

Br. 1845.

 

Bruket ble i 1845 sammenføyd igjen med det bruket det ble skilt ut fra i 1833. Se Århus 7.

Dette bruker er i dag en del av Århus(3).

 


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm