| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Hyni
Gård nr. 7 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 17.05.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

 
Skotland A Skotland B Skotland C Skotland D Skotland E


Skotland nordre A
Husmannsplasser under nordre Hyni.
Bebodd av arbeidere ved Fossum jernverk.
Eiere: Eierne av Fossum jernverk.

Skyldsatt som eget bruk med løpenr. 57 i ca. 1810.

 

Tarald Skotland f. ca. 1643 bg. 6/11-1681. ”Taral Skotland, 38 aar gam.”

 

Verksarb., husmann

Haagen Skotland

g.m. Maren f. ca. 1649 bg. 25/4-1697. ”Haagen Skotlands qvinde Maren, 48 aar g.”

1. Peder Haagensen dpt. 2/12-1683. Bodde på plass u. Strømdal.

2. Berte Haagensdatter dpt. 2/2-1687 g. 10/12-1728 m. Haagen Nilsen.

3. Jon Haagensen dpt. 1/11-1689.

4. Sissel Haagensdatter dpt. 2/6-1693 (g. i Solum krk. 1/6-1716 m. Niri Helgesen?)

Br. i 1683, 1697.

Haagen Skotlands søn Peder.
Haagen Skotlands d. Berte.
Haagen Skotlands søn Jon. Test: non annot (ingen faddere nevnt)
.
F.f. Haagen Skotlands datter Sissel: Jon og Isak Gulset, Rasmus Mortensen, Dorthe Anders Nilssens, Maren Søfrensd. i Skotland.


Her er det mye slekt fra Gulset som er faddere. Flyttet denne familien til Skien etter 1697?
”Blegebakken” er nevnt da Berte Haagensd. gifter seg i 1728 med Haagen Nilsen.

 

Sissel Skotland f. ca. 1604 bg. 27/2-1691. ”Sissel Skotland 86 aar g.” Se oppkallingen av barnet
ovenfor 2 år senere. Sissel var trolig mor til Haagen eller Maren.

 

Snekker, husmann

Christen Snedker paa Skotland f. ca. 1660 bg. 21/12-1729. ”Christen Snedker ved Hytten, 69 aar.”

g.m. Johanne f. ca. 1667 bg. 10/8-1726. ”Christen Snedkers qde Johanne fra Hytten 59 aar.”

1. Ingeborg f. ca. 1696 bg. 25/10-1705. ”Christen Snidskers datter Ingeborg, 9 aar. af b.kopper. hafde zedel.”

2. Kirsten dpt. 29/9-1701 bg. 23/12-1701. ”Christen Snidkers datter Kirsten 13 uger, som Moderen laa ihiel i Sengen.”

-   bg. 2/7-1703. ”Christen Snidskers dødfødde barn fra Hynj eje.”           

3. Anne Kirstine dpt. 9/11-1704 bg. 8/11-1705. ”Christen Snidskers datter Anna Kirstine 1 aar. hafde zedel. - b.kopper.”

4. Kirstina Christensdatter dpt. 9/1-1707.

5. Karen dpt. 19/2-1710 bg. 17/11-1715. ”Christen Svendskers døttre Karen 5 aar, Inger 1 1/2 aar. Begge døde i barnekopper.”

6. Inger Dorthe dpt. 15/4-1714 bg. 17/11-1715. ”Christen Svendskers døttre Karen 5 aar, Inger 1 1/2 aar. Begge døde i  barnekopper.”

Br. i 1700, 1711.

F.f. Christen Snidkers datter Kirsten fra Skotland: Claus Venstøb fra byen, Søren Jacobsen Jyde fra Falchumhaven, Jens Hieronimussen fra Hytten,
       Christen Snidkers qvinde Anna fra Falchum eje, Anna Jansdatter hos Wejer.
F.f. Christen Snidkers datter fra Skotland Anna Kirstine: Peder Janssøn ved Hytten, Jørgen Straale, Jan Claussøn, Jørgen Masmesters qvinde Anna, Anne Margrete Hytten.
F.f. Christen snidkers datter Kirstina fra Hytten: Simon Jørgenssen, Hans Gregarsen,
Jeste Cornichs alle fra Scheen, Laugmd. Grorissons 2 døttre Gregoriette Maria og Ægidia Maria.
F.f. Christen Snidkers datter Karen: Nils Kulleskriver, Nils Hynj, Jørgen Straale, Anders Hammersmeds qnde Anna, Pernille Gulsæt.
F.f. Christen Snidkers datter Inger Dorthe: Major Fien, Morten Morland, Iver Struch, Amptd Linbergs Frue, Jomfru Klim.
 

Fra 1707 bodde denne familien ved jernverket (”Hytten”). Anna Jensdatter bodde på Skotland hos
Christen Snedker i 1704, i følge fadderliste i kirkeboka.


Lars Christensen f. ca. 1651 bg. 18/10-1726. ”Lars Christenssøn fra Skotland, 75 aar.”
 

Jernverksarb.

Svend Engelsen fra S. Jønnevald dpt. 26/12-1750 bg. 21/10-1792. ”Svend Engelssøn Skotland 46 aar.”, s.a. Engel Larsen.

g1g 30/12-1777 m. Dorthe Henriksdatter f. ca. 1749 bg. 16/4-1780. ”Sven Engelsens kone 31 aar.”

g2g 7/9-1780 m. enke Maren Sørensdatter

1. Aslaug Svendsdatter dpt. 17/1-1779.

2. Maren Dorthea dpt. 6/1-1782 bg. 28/7-1782. ”Svend Engelsens d. Maren Dorothea 1/2 aar.”

Br. ca. 1780.


F.f. Svend Engelsens pb. Aslov fra Fossum Ejet: Daniel Henrichsens kone, Karen Engelsdtr., Anders Henrichsen, Peder Pedersen, Lars Engelsen.

F.f. Svend Engelsens pb. Maren Dorthea fra Fossum Ejet: Jacob Egelunds kone, Maren Olsdtr., Anders Hansen, Magnus Nilsen, Hans Langen.

Arbeider, husmann

Rasmus Engelsen fra S. Jønnevald dpt. 9/9-1759, s.a. Engel Larsen.

g1g 27/12-1784 m. Maren Jensdatter f. ca. 1765 bg. 21/3-1790. ”Rasmus Engelsens kone 25 aar.”

g2g 30/12-1790 m. Guri Anundsdatter f. ca. 1755. Folketellingen for V. Porsgrunn 1801: Guri Nielsdatter (46).

1. Ragnhild Maria bg. 22/12-1785. ”Rasmus Engelsens hj, db. dtr. Ragnil Maria 3 dage.“

2. Jens Rasmussen dpt. 16/11-1788.

3. Gunhild Maria Rasmusdatter f. 1791.

4. Birthe Kirstine Rasmusdatter f. 1799.

 

F.f. Rasmus Engelsens db. Jens fra Hynie: Walborrig Christensdtr., Christence Engebretsdtr., Svend Skotland, Anders Nerisen, Peder Bouerøe,

Rasmus Engelsen bodde trolig her med sin bror Svend fram til broren døde i 1792.

Rasmus og Guri flyttet da til V. Porsgrunn. Han var i 1801 huseier og dagarbeider
der med kone og to barn: Gunhild Maria og Birthe Kirstine.

 

Forvalter

Møldrup

Br. 1792. Se Forvaltergården.

 

Ole Knudsen

g.m. Andrea Olsdatter

Br. ca. 1870.

 

Ambros Larsen fra Heddal f. 1/9-1846 d. 3/3-1931, s.a. Lars Løgndal.

g.m. Ingeborg Jacobsdatter fra Trykkerud ved Hjuksebø i Sauherad f. 1847, d.a. Jacob Trykkerud.

Br. 1886. Se Venstøp(59).

 

G. br., snekker Mahias Mathiasen fra Holla brukte denne plassen i 1894. Se Åsen u. Fossum.

Kittil Sigurdsen brukte denne plassen fra 1906. Se Børønningen(A) og Bakken u. Fossum.

 

Peder Olsen Bø

Br. 1919.

 


Skotland nordre B

Husmannsplass under nordre Hyni. Bebodd av arbeidere ved Fossum jernverk.

 

Masmester, husmann

Rasmus Mortensen fra Kastet under Foss f. ca. 1668 bg. 24/6-1750. ”Rasmus Mortensen 82 aar.”, s.a. Morten Pedersen.

g. 21/5-1696 m. Maria Sørensdatter f. ca. 1669 bg. 8/5-1755. ”Maria Sørensdtr. f. Hytten 86 aar.”.

1. Søren Rasmussen dpt. 24/10-1697 g. 1719 m. Helje Pedersdatter fra Gulset.

2. Christopher dpt. 17/4-1702 bg. 22/11-1719. ”Rasmus Skotlands søn Christopher 17 aar 7 maaneder.”

Br. i 1697, 1711.

F.f. Rasmus Mortenssens søn fra Skotland, Søfren: Jacob Jønneval, Anders Erikssen Skotland, Baltzer Hieronymussen, Søfren Christensens Jahanne, Ingebor Søfren Skotlands datter.
F.f. Rasmus Mortenssøns søn Christopher fra Skotland: Havol Olssen, Morten Casted, Biørn Møllerdreng, Nils Hynis qvinde Maren, Søren Skotlands qvinde Dorte, Bent Skotlands datter Dorte.

Rasmus var i tjeneste på Gulset før han giftet seg.

 

Barnedåp 21/3-1697    Ingebret Anderssens datter fra Hytten, Anne.

test: Mester Jon Hammersmed, Baltzer Jeronymussen, Waldemars Marie, Rasmus Mortenssens qvinde Marie paa Skotland,
Ingebor Søfrensdatter fra Skotland.

 

Barnedåp 7/5-1699:

”Johan Tollevssen fra Bamle en betlermand hans datter Lisbeth, som blev fød paa Skotland, moderen heder Lisbet.

test: Nils B?uer, Hans Tinddøling, Nils Spillemands qnde paa Skotland, Rasmus Skotlands qnde Maria.”

 

Verksarb., husmann

Anders Eriksen fra Øvre Hoppestad f. ca. 1655 bg. 25/5-1698. ”Anders Eriksøn fra Skotland 43 aar g. fattig Jord.”, s.a. Erik Hoppestad.

g1g m. Mette Olsdatter f. ca. 1643 bg. 25/3-1694. ”Anders Eriksens qvinde ved Hytten Mette Olsd., 51 aar g. f.j.”

g2g 4/11-1694 m. Guri Nilsdatter fra S. Skotland(A) u. Hyni? f. ca. 1640 bg. 19/6-1726. ”Gurj Nilsdatter fra Skotland 86 aar.”, d.a. Nils Skotland?

1. Johanne Andersdatter f. ca. 1680 g.m. Jacob Knudsen. Se Åsterød(1).

2. Mari Andersdatter g. til Lid?


Denne familien bodde her i mars 1694. Enka fra 1698.
 

Gruvearb., husmann

Hans Nirisen fra Sauherad? f. ca. 1769 d. 19/2-1821 u. N. Hyni.

g. 19/4-1804 m. Anne Haraldsdatter fra Brånan(A) u. Ballestad dpt. 6/1-1782 d. 9/9-1852 på Fossum, d.a. husm. Harald Halvorsen.

Forlovere: "Christen Jenssøn og Peder Nirissøn."

1. Anne Cicilia dpt. 7/4-1805 bg. 15/8-1807. ”Hans Nirissøns pb. Anne Cicilia f. N.Hynie 2 1/3 aar.”

2. Harald Hansen dpt. 18/10-1807. Se Fossum 1865.

3. Nils Hansen f. 15/4-1811. Se Fossum 1865.

4. Anne Gurine Hansdatter f. 23/1-1816.

5. Berthe Karine f. 21/6-1820.

6. Berthe Karine f. 6/4-1822 d. 6/4-1822. Døde 22 timer gammel.

F.f. Hans Nirissøns pb. Anne Cicilia f. N. Hynie: Asloug Olesdtr., Maren Haraldsdatter, Christen Jenssøn, Solve Danielssøn, Søren Sørenssøn.
F.f. Hans Nirissøns db. Harald u/N. Hynie: Svend Hynies k., Margarete Axelsdtr, Christen Jenssøn, Isak Sørenssøn, Jørgen Sørenssøn.
F.f. Hans Nirissøns db. Nils f. N. Hynie: Christen Jenssøns k., Maren Haraldsdtr., Hans Axelssøn, Ole Nilssøn, Nils Olessøn.

Enka Anne Haraldsdatter ble gift igjen den 20/10-1825 med enkemann og skomaker Ole Knudsen på Fossum. Se Fossum 1801.

 

Skotland nordre C

Husmannsplass under nordre Hyni. Bebodd av arbeidere ved Fossum jernverk.

 

Verksarbeider, husmann

Søren Haagensen f. ca. 1638 bg. 18/4-1694. ”Søfren Haagensen fra Skotland 56 aar g.”

g.m. NN

1. Dorthe Sørensdatter f. ca. 1666 g.m. Søren Henriksen. Se nedenfor.

2. Maria Sørensdatter. I tjeneste på Gulset i 1693. Ugift.

3. Lauritz f. ca. 1678 bg. 18/4-1694. ”... samme Søfren Haagensen hans søn Lauritz 16 aar.”

4. Nelle dpt. 11/12-1681 bg. 26/8-1682. ”Søfren Haagensens datter Nelle 33 uger g.”

5. Ingeborg Sørensdatter f. ca. 1682 g.m. smed Anders Andersen. Se Familie 9 - Fossum 1720.

6. Thomes dpt. 12/8-1683 bg. 27/12-1683. ”Søfren Skotlands Søn Thomes 18 uger g.”

-   bg. 23/11-1684. ”Søfren Skotlands døfødde barn.”

7. Hans Sørensen dpt. 21/3-1686. Se nedenfor.

Br. i 1681, 1694.

 

Barnedåp i Gjerpen kirke den 2/2-1693: 

Hans Christensen Borrestad soldat og Dorthe Søfrensd. fra Skotland deris frillebarn Ole.

Test: Christen Gaupaasen. Jon Torsen paa Fossum eier, Rasmus Mortensen fra Gulset, Tone Høeni, Aase Nilsd. paa Høni Eier, Maria Søfrensd. fra Gulset.

Denne Ole Hansen vokste trolig opp på Skotland. Han bodde som voksen på Fossum. Se Fossum 1720.

 

Verksarbeider, husmann

Hans Sørensen herfra dpt. 21/3-1686 bg. 5/4-1736. ”Hans Skotland, 49 aar.”, s.a. Søren Haagensen.

g. 22/7-1705 m. (enke?) Anne Gjermundsdatter f. ca. 1667 bg. 27/10-1737. ”Hans Skotlands enche, 70 aar.”

Forlovere: "Christen Snidker og Rasmus Mortenssen Skotland."

1. Lars Hansen dpt. 30/8-1705.

2. Berthe Hansdatter dpt. 30/8-1705.

3. Søren Hansen dpt. 29/5-1710. Se Dyrkoll(3) Kåsa.

Br. i 1705, 1734.

F.f. Hans Sørenssøns Tvillingbørn fra Skotland. Sønnen Lars staaer af Christen Snidkers qvinde for hiemmedøbt, datteren Birte som blef døbt i Kirchen: Daniel Hyni,
      Biørn Møller, Nils Gulsæt, Lars Gulsæt, Dorte Skotland, Maria Skotland, Michel Sivertsens qnde Dorte, Ingeborg Skotland.

F.f. Hans Sørenssøns søn Søren fra Skotland: Jens Borring,
Peder Jenssøn af Scheen, Anders Baar, Madame Børtinghs, Anna Baar.

Verksarbeider, husmann

Søren Henriksen fra Susaas i Holla f. ca. 1675 bg. 22/3-1742. ”Søren Susaas, 66 aar.”, s.a. Henrik Johansen Susaas og Karen Evensdatter d. 1692.

g. 6/11-1701 m. Dorthe Sørensdatter herfra f. ca. 1666 bg. 2/2-1746. ”Dorthe Sørensdtr. fra Hytten, 80 aar.”, d.a. Søren Haagensen.

Forlovere: "Jan Justen, Jørgen Masemester."

1. Karen dpt. 10/4-1701 bg. 23/1-1718. ”Søren Henrichssøns datter Karen 17 aar.”

2. Maren Sørensdatter dpt. 22/4-1703 bg. 9/6-1782.

3. Johannes dpt. 5/4-1705 bg. 1/11-1705. ”Søren Hendrichssens barn Johannes 1/2 aar gl. hafde zedel. - b:kopper”

4. Henrik Sørensen dpt. 7/11-1706. Se Familie 15a - Fossum 1762.

5. Dorthe Sørensdatter dpt. 6/7-1710 g. i Skien 20/9-1736 m. Peder Phillipsen. Bodde i Skien. Begravelse i Skien 8/3-1743: ”Per Phillipssen som er
    bortfahren Dragon, hans datter af Borgermester Bredals Bevilling, fri Jord, 5/4 aar.” Barnedåp i Skien 18/12-1750: ”Dorte Schottland eller
    Per Phillipssøns kones uægte datter, Dorte. Barne faderen er Tormo Kittelsen, nu gevorben Soldat ved hr. Mayor Rømbugs Compagnie, øster.”
    Bg. i Skien 3/3-1753: ”Dorte Schotland, Per Phillipsens kone som for 8 de aar siden var reist til Søess fra hende begraves i Fattig Jorden Klochen 12, gl. 40 aar.”

6. Anders dpt. 22/3-1716 d. mars 1738. ”Søren Saasaases Anders, 22 aar.”

Br. i 1701, 1716.

F.f. Søfren Susaases datter Karen: Søfren Smid, Lorentz Kleinsmed, Ewen Fredrichsen, Rasmus Mortensøns Qnd. Maria Skotland, Jørgen Venstøbes Qnd. Catharina, Ingebor Sørensd. Skottland.
F.f. Søren Hendrichsens datter Maren fra Skotland: Knud stiger, Christian Kudsk, Jens Jeronimissøn, Jørgen Masemesters qvinde Anna, Børtings stuepige Margrete.
F.f. Søren Henrichssøns Søn Johannes fra Skotland: Jørgen Straale, Mathis Janssen, Jan Jostsens qvinde Helje, Ingeborg Sørensdatter.
F.f. Søren Henrichssens søn Henric fra Hytten: Hovel Olssen, Rasmus Skotland, Jørgen Masmesters qvinde Anna, Ingeborg Skotland.
F.f. Søren Skotlands datter Dorthe: Simon Jørgenssøn af Scheen, D. Monrath, Madame Børtings, Laugmand Gorissens datter Anna.

F.f. Søren Henrichssøns søn Anders: Hans Tobachsspinder, Biørn Møller, Halvor Gulsæt, Ole Paaskes qde og Søster i Scheen.

Verksarb., husmann

Søren Henriksen fra Fossum dpt. 14/3-1756 d. 19/1-1819 på Skotland, s.a. Henrik Sørensen, herfra. Se Fossum 1762.

g. 18/1-1783 m. Inger Solvesdatter fra Grini(21) "Grinihaven" dpt. 4/5-1760 d. 6/6-1827 på Skotland, d.a. Solve Engebretsen Grini.

1. Henrik Andreas dpt. 28/12-1783 bg. 13/11-1785. ”Søren Henrichsens s. Henrich Andreas 1 3/4 aar.”

2. Henrik Andreas Sørensen dpt. 13/8-1786. Se nedenfor.

3. Dorthe dpt. 18/1-1789 bg. 18/7-1790. ”Søren Henrichssøns d. Dorthe 1 1/2 aar.”

4. Solve Sørensen dpt. 30/10-1791. Se Familie 20 - Mæla 1845.

5. Karen Dorthea Sørensdatter dpt. 5/10-1794 g.m. Christen Jansen. Se Skavanhagen under Fossum.

Br. 1783.


F.f. Søren Henrichsens db. Henrich Andreas fra Hynie Ejet: Daniel Henrichsens kone, Dorthe Halvorsdtr., Halvor Langgangen, Svend Engelsen, Engebret Solvesen.
F.f. Søren Henrichsens db.
Henrich Andreas fra Fossum Ejet: Magnus Nilsens kone, Anne Maria Henrichsdtr., Jørgen Sørensen, Hans Petter Jonasen, Engebreth Solvesen Grinie.
F.f. Søren Henrichsens pb. Dorthe fra Fossum Ejet: Anne Møller, Anne Sørensdtr., Jens Jensen, Svend Engelsen, Lars Sørensen, Jørgen Sørensen.
F.f. Søren Henrichssøns db. Solve fra Fossum-Værk: Daniel Henrichssøns k., Anne Sørensdtr., Engelbert Solvessøn, Svend Engelssøn, Hans Christenssøn.
F.f. Søren Henricssøns pb. Karen Dorothea u/N. Hynie: Peder Conradssøns k., Maren Skjold, Jørgen Sørenssøn, Hans Biering, Laers Sørenssøn.


I 1801 bodde også Lars Sørensen her med sin kone, enka Marthe Solvesdatter fra S. Grini.

 

Former

Henrik Andreas Sørensen herfra dpt. 13/8-1786 d. 9/12-1820, s.a. Søren Henriksen.

g. i Skien 10/11-1814 m. Helvig Olsdatter fra Skien f. ca. 1792.

Forlovere: "Ole Larsen Myhren (mpp), NN Henrichsen."

1. Søren Henriksen f. 30/9-1815. Se Familie 67 - Fossum 1845.

2. Maren Margrethe Henriksdatter  f. 24/11-1817.

3. Ole Henriksen f. 27/5-1820. Se Familie 151 - Kleiva 1845.

Enka Helvig Olsdatter ble g2g med former Hans Christian Andersen. Se Familie 46 - Fossum 1835.

 

Gruvearbeider

Ole Gundersen dpt. 21/11-1745 i Solum bg. 3/4-1805. ”Ole Gunderssøn, grube-arbejder, sagt at være noget over 65 aar.”, s.a. Gunder Andersen. Se Gulset 1762.

g. 28/11-1768 m. enke Maren Nilsdatter fra S. Hyni(A) dpt. 4/7-1723 bg. 18/2-1809. ”Ole Grinies enke Maren Nilsdtr. f. Hynie ejet, meent at være over 80 aar.”, d.a. Nils Svendsen.

Denne familien bodde her fra før 1800.


Maren Nilsdatter var enke etter Solve Engebretsen på Grini(21).

Sammen med dem her i 1801 bodde enka Kirsten Gundersdatter (69), som var hans eldre søster, samt hennes sønn,
gruvearbeider Søren Sørensen (19). De bodde i nært naboskap med Marens døtre, Marthe og Inger Solvesdøtre.
Se ovenfor.

 

Skotland nordre D

Husmannsplass under nordre Hyni. Bebodd av arbeidere ved Fossum jernverk.

 

Gruvearbeider

Jens Hansen Skotland f. ca. 1650 bg. 2/4-1692. ”Jens Hanssen Dragon 42 aar g.”

1. Peder dpt. 29/9-1682 bg. 25/2-1694. ”Afdødd Jens Hanssens søn Peder 12 aar g.f.j.”

2. Ole Jensen dpt. 17/5-1685. Se Familie 25 - Fossum 1711.

Br. i 1682, 1692.


Denne familien bodde tidligere ved Hytten (smeltehytta) under Fossum (i 1682).
De var på Skotland fra ca. 1685. Konas navn er ikke nevnt.


Hammersmed

Jørgen Jørgensen fra S. Fossum f. ca. 1666 bg. 29/11-1716. ”Jørgen Jørgenssøn Hytten 52 1/2 aar. - fattig jord.”, s.a. masmester Jørgen Jørgensen.

g1g 9/7-1693 m. Helge Lauritzdatter f. ca. 1659 bg. 5/3-1699. ”Jørgen Jørgensens qnd fra Skotland, 39 aar g.- f. jord.”

g2g 24/7-1701 m. Johanne Hansdatter fra Bratsbergkleiva? f. ca. 1661 bg. 24/12-1706. ”Jørgen Jørgensens qvinde Johanna fra BratzbergKleven. 45 aar. Døde i Barselseng.”

g3g 9/10-1707 m. Karen Anundsdatter (g2g 6/10-1720 Hans Halvorsen på Eriksrød?)

1. Anne Jørgensdatter dpt. 22/8-1697.

Barn i 2. ekteskap:              

2. Valentin Jørgensen dpt. 2/2-1701 g. i Skien 20/9-1722 Anne Poulsdatter.

3. Pike hvor navnet er utelatt(!) dpt. 2/8-1705 bg. 25/10-1705. ”Jørgen Jørgenssens datter ved Hytten 10 uger, Børnekopper.”

4. Hans dpt. 12/12-1706 bg. 19/2-1707. ”Jørgen Jørgenssøns søn Hans fra Skotland 12 uger gl.”

Barn i 3. ekteskap:

5. Ole Jørgensen dpt. 6/5-1708. Se Gromstulen(B) under Bø.

Br. i 1697, 1707.


F.f. Jørgen Jørgenssen ved Hytten holder til paa Skotland, hans datter Anne: Jon Hammersmed, Sven Lauritzen, tien hos Jahan Jostsen, Matthis Doxrøs qnde Anne, Nils Hønis qnde Maren, Christen Venstøbs Pige Lauritzdatter.
F.f. Jørgen Jørgenssens søn fra Skottland, Fallentin: Lorentz Kleinsmed, Simen Claussens søn Claus, Matthis Doxrøes Qvinde Anne, Dorte Sørensd. Skottland.
F.f. Jørgen Jørgenssøns datter ved Hytten (navn uteglemt): Biørn Møller, Jan Claussens søn Anders, Jan Jostssens qvinde Helie, Søren Skotlands qvinde Dorte.
F.f. Jørgen Jørgensens søn Hans fra Skotland: Jens Hieronimussøn. Jan ved Hytten. Lorens Smids qvinde, Karen. Jørgen Masmesters pige.

F.f. Jørgen Jørgenssens søn Ole fra Hytten: Lorens Smid. Baltzer Møller. Dorte Skotland. Anna Jensdatter ved Hytten.


Jørgens første kone, Helge Lauritzdatter, var i 1690 i tjeneste hos Ole Skomaker under Grini.
Denne familien flyttet til Bratsbergkleiva i ca. 1701, deretter til Fossum.
1711: ”Jørgen Jørgenssen Self, 5, kone, 3 børn, det ene under 3 aar. forarmet og haver intet. Schat: 30 sk.”

 

Skotland nordre E

Husmannsplass under nordre Hyni. Bebodd av arbeidere ved Fossum jernverk.

 

Verksarbeider, husmann 

Hans Skotland f. ca. 1634 bg. 20/6-1685. ”Hans  Skotland 51 aar g.”

g.m. Ellen Knudsdatter fra Riis(?) f. ca. 1639 bg. 26/2-1724. ”Halvor Aaltveds Enche Ellen 85 aar.”

1. Inger Hansdatter dpt. 2/12-1683.

Br. i 1683.

 

Enka brukte plassen fra 1685-1690.


Enka Elen Knudsdatter ble g2g med Halvor Akselsen Aaltvedt på Uthauen. Se Åltvedt.

 

Snekker, husmann

Jens Christensen (Riser) f. ca. 1696 bg. 5/12-1772. ”Jens Christensen f. Hynie ejet 76 aar.”

g. 3/2-1722 m. Berthe Olsdatter fra Børønningen(A) dpt. 31/1-1697 bg. 28/7-1771. ”Jens Snedkers kone 77 aar.”, d.a. Ole Eriksen og Live Amundsdatter.

Forlovere: ”Peter Janssøn og Ole Janssøn.”

1. Lars dpt. 5/3-1724 bg. 19/3-1724. ”Jens Christenssøns søn Lars fra Hynj eje 14 dage.”

-   bg. 21/1-1725. ”Jens Christenssøns dødfødde søn. Hytten.”

2. Christen Jensen dpt. 20/2-1729.

3. Ole Jensen dpt. 21/6-1731. Se nedenfor.

4. Johanne Jensdatter dpt. 21/2-1734 g.m. Nils Halvorsen. Se Familie 4 - Gulset 1700.

5. Lars dpt. 9/9-1736 bg. 4/12-1736. ”Jens snedkers Lars, 11 uger.”

Br. i 1722, 1772.

 

F.f. Jens Christenssøns Lars: Rasmus Mortenssøn, Ole Janssøn, Nils Olssøn, Jan Sørenssøns qde., Anne Eriksdatter.

F.f. Jens Snedkers Christen: Even Hyni, Henric Hynj, Erik Bøeje, Villum Østenssøns qde, Kirsten Skotland.

F.f. Jens Snidkers Ole: Nils Isakssøn, Jacob Skotland, Villums qde., Margrete Andersdatter.

F.f. Jens snedkers Johanne: Villum Østenssøn, Jan Sørenssøn, Lars Jonssøn, Christen Larssøn.
F.f. Jens snedkers Lars fra Hytten: Per Busk, Jacob Mognssøn, Christen Larssøn, Nils Olssøns qde., Inger Aarhuus.

 

Jernverksarb., husmann

Ole Jensen Riser herfra dpt. 21/6-1731 bg. 24/4-1774. ”Ole Jensen f. Hynie ejet 41 aar.” (”og hans dødfødte pb.”).

g. 10/6-1758 m. Anne Olsdatter fra Gromstulen(A) under Bø dpt. 17/10-1736 bg. 12/12-1813. ”Christen Olsen Skotlands Moder 81 aar.”, d.a. Ole Jørgensen.

1. Inger Olsdatter dpt. 23/7-1758.

2. Christen Olsen dpt. 23/3-1760. Se nedenfor.

3. Elisabeth Olsdatter (Lisbeth Olsdatter) dpt. 2/5-1762 bg. 18/5-1809 i Solum g. i V. Porsgrunn 3/3-1788 med Peder Johannes Olsen Svarts.

4. Jens dpt. 23/12-1764.

5. Berthe Olsdatter dpt. 3/5-1767 d. 20/1-1836 i V. Porsgrunn g1g i V. Pors. 21/2-1791 m. Jens Thorsen dpt. 9/11-1766 i V. Pors. Berthe g2g i V. Pors. 15/1-1804 m. John Andersen Lindrup. Bodde i V. Porsgrunn.

6. Jens Olsen dpt. 10/9-1769 g.m. Maren Nilsdatter. Se Familie 17 - Fossum 1801.

7. Else dpt. 13/10-1771 bg. 11/12-1774. ”Ole Jensens d. Else f. Hynie ejet 4 aar.”

Br. 1758-1774.

F.f. Ole Jensens pb. Inger fra Hytten: Ole Thorsens kone, Johanne Jensdtr., Ole Nilsen, Peder Christophersen, Gunder Engebretsen.

F.f. Ole Jensens db. Christen fra Hynie Ejet: Ole Thorsens kone, Johanne Jensdatter, Ole Jørgensen, Jens Smed, Christen Sørensen.

F.f. Ole Jensens pb. Lisbeth fra Hynie Ejet: Johannis Nyeqvistes kone, Johanne Jensdtr., Ole Jørgensen, Ole Thorsen, Lars Christensen.

F.f. Ole Jensens db. Jens fra Hytten: Nils Halvorsens kone, Berthe Olsdtr, Jacob Jansen, Lars Christensen, Jørgen Olsen.

F.f. Ole Jensens pb. Berthe fra Hynie Ejet: Nils Halvorsens kone, Johanne Olsdtr., Ole Nilsen, Jacob Jonsen, Jørgen Olsen.

F.f. Ole Jensens db. Jens fra Hynie Ejet: Jacob Jonsens kone, Live Jensdtr., Ole Jørgensen, Jacob Jonsen, Claus Hansen.

F.f. Ole Jensens pb. Else fra Hynie Ejet: Ole Thorsens kone, Dorthe Torbiønsdatter, Ole Jørgensen, Jacob Jonsen, Halvor Hansen.

24/2/1778      OLE  JENSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 559a.

Schotland      Arvinger:                            

u/Hyni         Enka Anne Olsdatter og barna:

               1. Christen Olssen   19 ”

               2. Jens Olssen       13 ”

               3. Ole Olssen         9 ”

               4. Inger Olsdtr.     21 ”

               5. Elisabeth Olsdtr. 17 ”

               6. Berthe Olsdtr.    10 ”

Laugverge for enka: Sivert Olssen Ech.

Formynder for alle barna: Bestefaren Ole Jørgenssen Grumstulen.

Brt:   23 - 1 - 14

Gjeld: 33 - 3 -  0 (insolvent).

Jernverksarb., husmann

Christen Olsen herfra dpt. 23/3-1760 d. 14/12-1827 på Skotland, s.a. Ole Jensen.

g. 27/4-1782 m. Dorthe Margrethe Gundersdatter f. ca. 1754? d. 3/2-1835 på Skotland u. Hyni.

1. Ole Christensen dpt. 19/1-1783. Se nedenfor.

2. Johanne Christensdatter dpt. 17/12-1786.

3. Jacob Christensen dpt. 21/3-1790. Se nedenfor.

4. Anne dpt. 28/4-1793 bg. 18/5-1794. ”Christen Olessøns Skotlands pb. Anne 1 aar.”

5. Anne Catharine Christensdatter dpt. 2/4-1795.

6. Dorthe Maria dpt. 13/5-1798 bg. 1/12-1799. ”Christen Olessøns pb. Dorthe Maria u/N.Hynie 1 1/2 aar.”

Br. i 1786, 1813.

 

F.f. Christen Olsens db. Ole fra Hytten: Mathis Rejersens kone, Magnil Larsdtr., Nils Halvorsen, Sivert Assersen, Jens Olsen.

F.f. Christen Olsens pb. Johanne fra Skotland: Søren Henrichsens kone, Ingebor Rasmusdtr., Gunder Jensen, Hans Jacobsen, Lars Sørensen.

F.f. Christen Olsens db. Jacob fra Hytten: Isak Gromstulens k., Ole Einarsens k., Ole Hansen, Ole Ejnarsen, Hans Jacobsen.

F.f. Christen Olessøns pb. Anne u/Hynie: Berthe Olesdtr., Inger Olesdtr., Anders Jonssøn, Ole Olessøn, Laers Christenssøn.

F.f. Christen Olessøns pb. Anne Catharine u/N. Hynie: Magnus Nilssøns k., Asloug Olesdatter, Laers Sørenssøn, Christen Jenssøn, Jacob Peterssøn.
F.f. Christen Olessøns Dorthe Maria u/N. Hynie: Lars Skjolds kone, Maren Nilsdatter, Jens Hynie, Jens Olessøn, Henric Danielssøn.


Gruvearbeider, husmann

Ole Christensen herfra dpt. 19/1-1783 d. 20/7-1849 på Skotland, s.a. Christen Olsen.

g1g i V. Porsgrunn 13/6-1810 m. Inger Hedevig Hansdatter fra V. Porsgrunn fra V. Porsgrunn dpt. 21/10-1770 d. 2/8-1820 på Skotland. "Gift med Ole Christensen ved Fossum, 49 aar.", d.a. Hans Henriksen. Se Solumslekt.org.

Forlovere: "Schaanning, Eilert Wright."

g2g 10/5-1821 m. enke Aslaug Halvorsdatter fra Bjørndalen(A) under Bø dpt. 8/10-1780 d. 11/5-1861. "Enke efter Pensjonist Ole Christensen, Fossum, 81 1/2 aar.", d.a. Halvor Levorsen.

Forlovere: "Niels Isaksen Bøe, Christopher Aslaksen Fossum."

Barn i 2. ekteskap:

1. Christen Olsen f. 19/5-1822. Malmplukker ved gruvene i 1845. Var kvegrøkter på Fossum. Se Familie 15b - Fossum 1845.

2. Halvor Olsen f. 7/8-1825 g. 2/9-1870 m. enke Anne Turine Olsdatter Marker f. 2/7-1828, d.a. Ole Thorbjørnsen Marker.

Br. i 1835.

 

Ole Christensen ble konfirmert i 1800, mens han bodde på Skotland under Hyni, 17 1/2 år gml.


Ole Christensen(55) bodde her i 1835 med kona Aslaug Halvorsdatter (56) og barna Christen Olsen (14) og Halvor Olsen (10).

Hans andre kone, Aslaug Halvorsdatter, var enke etter Ole AslaksenSkreua under Bø.


Gruvearbeider, husmann

Jacob Christensen herfra dpt. 21/3-1790 d. 27/1-1851 på Fossum, s.a. Christen Olsen.

g. 30/11-1821 m. Anne Kirstine Christensdatter fra Kleiva under Omdal i Solum pr.gj. dpt. 15/5-1791 d. 16/10-1844 under Hyni, d.a. Christen Nilsen og Gunhild Østensdatter.

Forlovere: "Solve Danielsen, Peder Engebretsen."

1. Christen Jacobsen f. 5/11-1822 på Skotland.

2. Gunder Jacobsen f. 29/7-1826 på Skotland.

3. Gunhild Marie Jacobsdatter f. 22/6-1830 på Skotland.

Br. i 1845.

 

Arbeider, husmann

Jens Nilsen fra Århus(7b) f. 4/10-1816 d. 14/6-1891 på Kjøyta (Sommerfryd) under Grini, s.a. Nils Andersen Aarhuus.

g1g 28/12-1843 m. Marthe Maria Christophersdatter fra Fossum f. 24/3-1818 d. 19/4-1857 på Venstøp, d.a. Christopher Olsen. Se Familie 48 - Fossum 1835.

g2g 8/11-1863 m. Aagot Eigilsdatter fra Kviteseid f. ca. 1830, d.a. Eigil Tovsen.

1. Nils Christian Jensen f. 26/7-1847.

Barn i 2. ekteskap:

2. Edvard Martinius Jensen f. 29/5-1864 på S. Grini.

 

I 1845 er Jens Nilsen registrert som dagarbeider (”daglønner”) og bodde med sin første kone, trolig på Skotlandsplassene.

Marthe Maria døde i 1857 på Venstøp. I 1865 arbeidet Jens Nilsen som bjelkehugger og bodde i sin svoger, snekker Aslak Eigilsens
hus, under S. Grini med sin nye kone, Aagot Eigilsdatter og deres sønn, Edvard. I 1875 bodde de i Kjøyta u. Grini, der han arbeidet
som jordarbeider. Se Kjøyta (Sommerfryd) under Grini.

Se også Søndre Skotlandsplasser.

 

(C) Gard Strøm.