| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hyni
Gård nr. 7 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


Oppdatert 20.04.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Hyni 7 - Hyni søndre - Ødegården

Husmannsplass u. søndre Hyni. Gammelt løpenr. 54. Fra 1889 7/7 og 23.

 


Foto: Avfotografert fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).

 


Opprinnelig husmannsplass under Søndre Hyni. Tidligere eid av Fossum jernverks eiere.


Adresse i dag: Hyniv. 209, 3721 Skien.

 

Eiere som Hyni(2) til 1865.

 

Verksarbeider ved Fossum, husmann

Isak Sørensen fra N. Sem(8) dpt. 8/6-1772 d. 4/1-1826 på Skotland under Hyni, s.a. Søren Jørgensen Sem.

g. 5/12-1799 m. Gunhild Margrethe Arnesdatter fra Fossum dpt. 8/10-1775 d. 24/11-1827, på Hyni, d.a. stiger Arne Eriksen på Fossum. Se Familie 16 - Fossum 1782.

1. Kirsten bg. 16/3-1800. ”Isak Sørenssøns hd. pb. Kirsten f. Fossum Verk 1 1/2 uger.”

2. Kirsten dpt. 26/4-1801 bg. 16/7-1801. ”Isak Sørenssøns pb. Kirsten f. Fossum Verk 11 uger.”

3. Kirsten Gurine Isaksdatter dpt. 30/5-1802 g.m. skomaker Halvor Olsen fra Sauherad. Se Tyskland(4) under Strømdal og Kolkinmyr(6) under Follaug.

4. Sara Isaksdatter dpt. 29/3-1804 g. 4/5-1837 m. Anund Brynildsen. Se Familie 31 - S. Brekke 1845.

5. Arne Isaksen dpt. 12/1-1806. Se nedenfor.

6. Søren dpt. 27/12-1807 bg. 19/4-1810. ”Isak Sørenssøns db. Søren und. S. Hynie 2 1/3 aar.”

7. Karen Kirstine Isaksdatter f. 17/6-1810 g. i Skien 25/4-1848 m. smed Gunder Knudsen Eltvedt f. ca. 1812, s.a. Knud Børresen Eltvedt. Se Solumslekt.org.
    De er ikke å finne i folketellingen 1865. Heller ikke som utvandret fra Gjerpen. Kanskje utvandret fra et annet sted?

8. Gurine Isaksdatter f. 28/3-1813 g. i Skien 21/4-1844 m. farvermester Lars Rasmussen fra Skien f. ca. 1807. Ikke i Gjerpen eller Skien i 1865.

9. Andrea Isaksdatter f. 25/12-1815 g.m. matros Thor Johannes Larsen. Se Familie 12 - Borgestad 1865.

Br. ca. 1815.


F.f. Isak Sørenssøns pb. Kirsten f. Fossum Verk: Sondre Kittilssøns k., Karen Maria Gundersdtr., Erik Arnessøn, Lorents Laerssøn, Søren Sørenssøn.

F.f. Isak Sørenssøns pb. Kirsten Gurine u/S. Hynie: Christen Jenssøns k., Lorentz Larssøns kone, Sondre Kittilssøn, Aslak Axelssøn, Søren Sørenssøn.

F.f. Isak Sørenssøns pb. Sara u/Hynie: Sondre Kittilssøns k., Maren Axelsdtr., Christen Jenssøn, Lorents Larssøn, Søren Sørenssøn.

F.f. Isak Sørenssøns db. Arne u/S. Hynie: Christen Jenssøns k., Inger Jensdtr., Sondre Kittilssøn, Lorents Larssøn, Ole Arnessøn.

F.f. Isak Sørenssøns db. Søren u/N. Hynie: Sondre Kittilssøns k., Karen Larsdtr., Christen Jenssøn, Søren Sørenssøn, Lorents Larssøn.

F.f. Isak Sørenssøns pb. Karen Kirstine u/S. Hynie: Sondre Kittilssøns k., Maria Axelsdtr., Christen Jenssøn, Solve Danielssøn, Søren Sørenssøn.
F.f. Isak Sørensens pb. Gurine u/Hynie: Lars Sørensens k., Maren Thorsdtr., Sondre Kittilsen, Hans Christensen, Nils Nilsen.


I folketellingen 1825 er det nevnt at Isak Sørensen ”har været Sygelig i senere aar.” Han ble da kalt ”Huusmand med jord.”

 

13/12-1827     GUNHILD MARGRETHE ARNESDATTER       Bamble Skifteprotokoll nr. 16, s. 229a.
Kaasa          - Enke etter Isak Sørenssen. -     
u/S.Hyni       Arvinger: Barna:
               1. Arne Isakssen 22 år.
               2. Kirsten Gurine Isaksdtr. g.m. skomaker Halvor Olssen. Bor på pladsen Tydskland.
               3. Sara Isaksdtr. 24 år, tjener hos kjøpmand Myhre i Skien.
               4. Karen Kirstine Isaksdtr. 18 år, tjener hos morbroren Sondre Kittilssen.
               5. Gurine Isaksdtr., hjemme.
               6. Andrea Isaksdtr. 12 år, hjemme.
               Formynder for barna ble morbroren Sondre Kittilssen.
Brt:   26 - 4 - 8.
Gjeld: 30 - 4 - 6 (Insolvent).

Arbeider, leilending

Arne Isaksen herfra dpt. 12/1-1806 d. i Skien etter 1865, s.a. Isak Sørensen. Se ovenfor.

g. 31/8-1830 m. enke Ingeborg Madsdatter fra N. Rising dpt. 30/9-1804 d. i Skien før 1865, d.a. Mads Ditmandsen.

Forlovere: "Halvor Tolfsen Hynie, Niels Wattenberg."

1. Isak Arnesen f. 26/5-1831 under Hyni g. i Skien 27/10-1861 m. Inger Johanne Rasmusdatter fra Holla f. ca. 1826, d.a. Rasmus Sørensen.
    Isak ble slakter og bodde i sin egen bygård i Skien i 1865.
    Barn 1. Johannes Arnesen f. 1862.
    Barn 2. Randine Emilie Arnesen f. 1864. (I følge FT for Skien 1865).

2. Gunhild Johanne Arnesdatter f. 6/6-1834 under Hyni.

3. Johanne Andrea Arnesdatter f. 25/11-1838 under Hyni.

4. Johannes Arnesen f. 1841.

5. Gurine Arnesdatter f. 1847 i Skien.

Br. 1828.


I 1835 var Arne Isaksen verksarbeider ved Fossum jernverk og husmann på Ødegården.
I 1845 bodde familien på Br.kl. Se Kleiva 1845. De flyttet videre til Skien før 1847.
Enkemannen Arne Isaksen bodde hos sin sønn, slakter Isak Arnesen i Skien i 1865.

 

Landskyld 1838: 1 ort 12 skilling. Oppsitter: Arne Isaksen.

 

Hammersmed, leilending

Halvor Halvorsen fra Hyni(6) "Ødegården" f. 3/8-1817 d. 8/12-1872 på Hyni, s.a. Halvor Tolfsen. Han døde av tæring, i følge kirkeboka.

g. 13/11-1840 m. Berthe Kirstine Nilsdatter fra Århus(7b) f. 22/7-1814, d.a. Nils Andersen Aarhuus.

1. Karen Kirstine Halvorsdatter f. 13/7-1841 på Åshammeren under Ås, g.m. Nils Olsen Hyni. Se Hyni(4).

2. Henriette Halvorsdatter f. 15/11-1843 på Ødegården. Var i 1865 i tjeneste hos sakfører Halvor Paulsen på N. Falkum. Hun ble g. i Kilebygda kirke 5/3-1882 m. Johan Olsen fra Vold i Solum f. 1849.

    I 1900 var hun på besøk på Rambek i Solum hos g.br. og maskinist Jonas Johnsen m/familie (hennes svoger). Hun het da Henriette Olsen og var enke.

3. Halvor Halvorsen f. 7/4-1846 på Ødegården. Se Hyni(16) "Skotland".

4. Nils Halvorsen f. 22/5-1849 på Ødegården.

5. Anne Maria Halvorsdatter f. 7/7-1852 på Ødegården g. i Kilebygda kirke 6/11-1884 m. Jonas Johnsen fra Vold i Solum f. 1859. Bodde på Rambek i Solum.

6. Caroline f. 5/1-1855 på Ødegården d. 10/8-1856 på Ødegården.

7. Karl f. 24/10-1857 på Ødegården d. 21/7-1858 på Ødegården.

Br. 1843.

 

Halvor (NB), f. 22/10-1838, Ungkarl Halvor Halvorsen Skottland under Hynie og Pige Ragnild Maria Nielsd. under Mæla.
Hiemedøbt af Skoleholder
Anders Jensen Lie. Uægte, opgivet af Barnets Moder.

 

1845: l.nr. 53 (54 var ubebodd). I 1865 hadde Halvor kjøpt plassen sin. Hans syke søster, Ingeborg Andrea
bodde også her.

 

Eier fra 1867: Smed Jacob Larsen

 

På denne gården bodde det i 1875 tre familier. Se de to andre nedenfor.

 

Smed, g.br., selveier (fra 1884)

Esekiel Wahlstrøm fra Skee ved Strømstad i Bohuslen, Sverige f. 1835 d. 1912, s.a. vaktmester Johannes Wahlström d. 1843 og Brita Odell d. 1855.

g.m. Sina Gulliksen fra Skien f. 1838 d. aug. 1907, d.a. Gullik Rasmussen f. 1801 og Ingeborg Jensdatter d. 1876.

1. Marie Johanne Wahlstrøm f. 6/5-1858 i Skien g.m. Lars Iversen. Se Hyni(6) ”Ødegården”.

2. Johan Gustav Wahlstrøm f. 2/4-1863 i Skien. Se Familie 67 - Bøle 1900.

3. Petronelle Wahlstrøm f. 1865 i Skien.

4. Edvard Wahlstrøm f. 1868 i Skien. Salmakersvenn i 1891. Bodde da hos sin bror på Bøle.

5. Samuel Wahlstrøm f. 1870 i Skien. Var smedlærling i 1891.

6. Ingeborg Wahlstrøm f. 1873 i Skien.

7. Johannes Wahlstrøm f. 18/6-1876 i Skien. Overtok bruket.

8. Emil Wahlstrøm f. 1879 d. 1962 i Skien. Se Gulset(17) "Nyhus".

9. Gustav Wilhelm Wahlsrøm (dissenter) f. 27/10-1881 d. 24/6-1954 g1g i Skien 2/11-1901 (hos byfogden) med Gunhild Marie Andersen Solvold fra Holla f. 1883, d.a. skomaker Halvor Andersen Solvold,
    – g2g  i Skien 20/8-1910 m. enke Gusta Anette Nilsen fra Gjerpen f. 19/3-1879 d. 7/12-1959. Bodde i Skien. Hun var enke etter en Pedersen og d.a. baker Nils Olsen. Gustav var reparatør i Skien i 1910.

Br. 1875.

Under folketellingen 1875 hadde Esekiel arbeide ved bryggeriet i Skien ved siden av gårdsdriften.
De kjøpte Ødegården u. Hyni i 1884, men bodde her fra 1875.

Hans dattersønn, Anders Tygesen f. sep. 1889 i Gjerpen bodde her i 1891.
Esekiel sto utenfor statskirken og tilhørte ikke noe trossamfunn i 1891.

Gårdens besetning i 1875: 2 kuer og 1 gris.

 

Landskyld 1889: 1 ort 12 skilling. Eier: Esekiel Wahlstrøm.

 

G. br., salmaker, selveier

Johannes Wahlstrøm herfra f. 18/6-1876 d. 9/8-1960 på Hyni, s.a. Esekiel Wahlstrøm.

g1g 30/11-1901 (hos byfogden i Skien) Anna Karine Olsen fra Lunde i Telemark f. 29/10-1874 d. ca. 1906, d.a. Ole Johnsen og Anna Karine Andersdatter.

g2g 9/3-1907 (hos byfogden i Skien) Agnes Johansen fra Hedrum f. 23/9-1884 d. 3/10-1949, d.a. Johan Wilhelm Johansen f. 9/9-1854 d. 1905 og Klara Lotte Johannessen f. 1860 d. 1911, begge fra Halden.

1. Solveig Charlotte Wahlstrøm f. 19/6-1907 g.m. Sverre Torodd Moen f. 1/3-1902. Hadde hus på Hyni (Hyni 36 ”Solhaug”).

2. Randi Synnøve Wahlstrøm f. 7/2-1909.

3. Odd Eivind Wahlstrøm f. 5/3-1912. Overtok eiendommen.

4. Ruth Wahlstrøm f. 3/11-1913.
5.
Finn Roald Wahlstrøm f. 4/2-1922 d. 30/12-1998. Se Mælag. 41.

Br. 1917.

 

Gårdens grenser beskrevet på 1950-tallet:

”Mot øst, g./br.nr. 7/6 - Thorsdal. Nord: 7/5 - Olav Vasbø, 7/1 og 2 - Nils O. Hyni, 7/6 - Thorsdal.”

 

Innhuset her er oppført i 1912 der det gamle huset stod.
Det ble bygget nye uthus her i 1919 og 1925.

 

Odd Eivind Wahlstrøm f. 5/3-1912 d. 25/9-1980.

g.m. Mary Hansine Strøm fra Narvik f. 13/8-1916 d. 25/2-1980.

Br. 1959.


 

Kart fra Skog og landskap 2014


(C) Gard Strøm.