| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 14.11.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Kjøyta - Køita - Køjta - Sommerfryd

Tidligere husmannsplass under S. Grini, ryddet ca. 1700.

Beliggende i Sommerfrydområdet ved Luksefjellv. 113. Litt syd for Langård.

Yrkestittelen "Arbeider og husmann" inneholdt ganske mye på 1600- , 1700- og 1800-tallet. Vedkommende utførte sitt arbeid i skogene som tømmerhogger. De fraktet tømmeret ned bekker og elver, eller med hest, til et passende sted for milebrenning. Der skulle tømmeret, i passe stokker, legges i et eget mønster og dekkes til av jord, bark og mose og brennes til trekull. Kullmilene ("køllabånnane") måtte passes på døgnet rundt så de ikke tok fyr og begynte å brenne, for da var mila ødelagt og alt arbeide forgjeves. Trekull var selve "olja" for jernverkene som eksisterte på den tiden og derfor en meget viktig naturresurs.
Det var Fossum jernverk som var grunnlaget for at mange mennesker flyttet hit og bosatte seg i Gjerpen. Her var det bruk for arbeidsfolk av mange yrkesgrupper, men den største var nok allikevel husmennene som jobbet i skauen og leverte trekull til jernverket.
Dette arbeidet tok mye tid og det var derfor kona og ungene som passet husmannsplassen og de få dyra de kunne fø. Oftest ei ku, et par sauer (eller geiter) og noen høns. Det var full jobb for hele familien fra morgen til kveld. Familier som hadde hest, hadde det litt bedre, men det var ofte kald vassgraut til de fleste måltider.

Arbeider, husmann 
Mathis Kjøyta

1. Jeronimus Mathisen dpt. 20/11-1740.

F.f. Matis Køjtes Jeronimus: Lars Grinj, Anders Jeronimissøn, Arne Venstøbs qde., Maria Jeronimidatter.

Arbeider, husmann
Torjer Svendsen
fra Grinihagen under Grini f. ca. 1675 bg. 21/5-1720. ”Torjer Svendssøn 45 aar.”, s.a. Svend Madsen.
g. 26/8-1705 m. Gunhild Larsdatter.
1. Kirsten dpt. 20/2-1707 bg. 22/6-1725. ”Torjer Svendssøns Kisten 16 aar.”
-   bg. 16/1-1709. ”Torier Køites dødfødde pigebarn.”
2. Jon Torjersen dpt. 13/4-1710.
3. Maren dpt. 26/12-1712 bg. 10/11-1715. ”Torjer Svendssøns datter Maren 3 aar. Børnekopper.”
4. Gunhild Torjersdatter dpt. 1/9-1715.
5. Lars dpt. 30/1-1718 bg. 15/5-1718. ”Torjer Svendssøns Lars 14 uger.”
6. Maren dpt. 11/6-1719 bg. 18/2-1720. ”Torger Svendssøns Maren 1/3 aar.”
Br. ca. 1707.

F.f. Torier Køytes datter Kirsten: Christoffer Grini, Søren Grini, Peder Doxerøds qvinde Maren, Karj Kouserød.
F.f. Torjer Svendssøns søn Jon fra Grini eje: Søren Janssøn Grinj, Peder Mortenssøn i Præstegaarden, Rolf Risings qvinde Johanne, Amund Kouserøds qvinde Karen og Tore Svendsdatter.
F.f. Torier Svendssøns datter Maren: Svend Køyte, Anund Kouserø, Else Langgaard, Birte Svendsdatter.
F.f. Torjer Svendssøns datter Gunnild: Søren Grinj, Rolf Rising, Tor i Præstegaarden, Anders Sems qde.
F.f. Torjer Svendssøns søn Lars: Søren Grinj, Jacob Rissing, Tore Svendsdatter, Marta Rissing.
F.f. Torjer Svendssøns datter Maren: Isak Højelj, Christopher Grinj, Ole Lucassøn, Rasmus Sems qde., Johanne Sem.

Torjer Svendsen var på Grinihagen før han giftet seg.

Arbeider, husmann
Torjer Amundsen
f. 1732 bg. 26/12-1771. ”Torjer Amundsen 39 aar.”
g. 27/9-1766 m. Gunhild Henriksdatter fra Grinihagen dpt. 29/4-1731 bg. 23/11-1788. ”Torjer Anundsens enke f. Køjta 65 aar.”, d.a. Henrik Monsen.
1. Henrik bg. 18/6-1766. ”Torjer Amundsens s. Henrich 2 dage.”
2. Berthe Maria dpt. 2/2-1768 bg. 21/2-1768. ”Torjer Amundsens d. Berthe Maria 4 uger.”
3. Henrik Torjersen dpt. 21/5-1769. Se S. Lundsåsen.
Br. ca. 1766.

F.f. Torjer Ammundsens pb. Berthe Maria fra Grinie Ejet: Mons Henrichsens kone, Berthe Svennungsdtr., Thor Amundsen, Anders Hansen, Isak Abrahamsen.
F.f. Torjer Amundsens db. Henrik fra Grini Eiet: Elen Andersdatter, Gunbiør Jonsd., Jacob Rising, Thor Amundsen, Jest Halvorsen.


Barnedåp i Gjerpen den 1/1-1760:
”Maria Pedersdtrs uægte pb. Pernille fra Hytten. Barnefader: Torjer Amundsen.
Test: Erik Madsens kone, Margrethe Knudsdtr., Abraham Schyer, Nils Gundersen.”

Barnedåp i Gjerpen 13/1-1765:
”Berthe Larsdtrs. uægte db. Jens fra BradsbergKleven. Barnefader: Torjer Amundsen.
Test: Christen Hansens kone, Anders Larsens kone, Anders Larsen, Knud Johannisen.”

Arbeider, husmann med jord
Mons Henriksen
fra Grinihagen dpt. 2/3-1727 bg. 17/8-1809. ”Mons Henricssøn und. S. Grinie, meent at være 82 aar.”, s.a. Henrik Monsen.
g. 27/9-1753 m. Inger Thorsdatter fra Gåshølen under Foss dpt. 12/10-1727 bg. 30/12-1808. ”Mons Henricssøns kone Inger Thorsdtr. und. S. Grinie 81 1/6 aar.”, d.a. Thor Olsen.
1. Ole Monsen dpt. 17/2-1754. Se N. Grini.
2. Anne Monsdatter dpt. 7/9-1755 g.m. enkemann Tolv Nilsen. Se nedenfor.
3. Margrethe Monsdatter dpt. 9/10-1757 g.m. Hans Isaksen. Bodde i Follestad.
4. ?Nils Monsen f. ca. 1759. Se Åshammeren under Ås.

F.f. Mons Henrichsens db.
Ole fra Grinie Ejet: Margrethe Olsdtr., Kisten Olsdtr., Peder Sørensen, Gunder Tevesen, Jan Christophersen.
F.f. Mons Henrichsens pb.
Anna: Aslak Grinies kone, Gunnil Henrichsdtr., Abraham Riising, Tollef Halvorsen, Gunder Tevesen.
F.f. Mons Henrichsens pb.
Margrethe fra Grinie Ejet: Ole Thorsens kone, Helvig Thorsdatter, Aslak Grinie, Peder Sørensen, Jacob Abrahamsen.

Det er trolig også enda en sønn i denne familien Nils Monsen. Det ser ikke ut til at han er døpt i Gjerpen.
Se Åshammeren under Ås.

Kilde: Ekstraskattmanntallet 1762.
"Pladsens nafn: under  Søndre Grini
Oppsittere: husmand  Mons Henrichsen og Kone.
Andre hosboende: moder Henrich Monsens enche, fattiglem,
(hendes) datter: Gunnil Henrichsd samt Lars Olsen, vanvittig almisselem”.


En Barnedåp i Gjerpen
3/1-1790.
Et uægte barn fra Kjøyta u/S. Grinie, Abraham. Moder (Ikke nevnt!). Udlagt til barnefader Abraham Mogensen.
Test: Ragnild Jensdtr., Pernille Andersdatter, Henrich Torjersen, Torjer Evensen.

I 1801 var Mons Henriksen fremdeles husmann under S. Grini. Han bodde her med sin kone og
sønnesønn Ole Olsen (12). I tillegg et ”ubeslægted fosterbarn”, Ingeborg Olsdatter (14).

Dagarbeider, innerst (leieboer)
Tolv Nilsen
fra N. Grini dpt. 7/6-1761 bg. 2/6-1807. ”Tolv Nilssøn und. S. Grinie, druknet ved Schiens Sauger 46 aar.“, s.a. Nils Axelsen Grini.
g1g 2/11-1791 m. Wilhelmine Margarethe Monrad fra Sem nedre dpt. 5/9-1770 bg. 30/1-1795. ”Tolv Nilssøns Grinies kone Wilhelmine Margarete Monrad 24 1/3 aar.”, d.a. Jochum Monrad.
g2g 6/9-1796 m. Anne Monsdatter herfra dpt. 7/9-1755 d. 30/1-1839 på Br.kl., d.a. Mons Henriksen.
1. Maren Margarethe dpt. 22/7-1792 bg. 8/5-1805. ”Tolv Nilssøns dtr. Maren Margarete und. S. Grinie 12 5/6 aar.“

F.f. Tolv Nilssøns pb. Maren Margarete fra S. Grinie: Søren Grinies k., Anne Axelsdtr., Nils Røsager, Engelbert Grinie, Isak Hanssøn.

Barnedåp i Gjerpen kirke 16/5-1790:

Wilhelmine Margarete Monrads
uægte pb. Margarete. Til barnefader udlagt gift mand og underOfficeer Simon Jonssøn.
Test: Nils og Børre Sems koner, Nils og Børre Sem, Sigur Olessøn.

Arbeider, husmann
Axel Gundersen
fra Sem nedre(B) dpt. 13/10-1743, s.a. Gunder Nilsen.
g. 29/10-1767 m. Ellen Harkildsdatter f. ca. 1745.
1. Elen dpt. 21/8-1768 bg. 12/11-1768. ”Axel Grinies d. Elen 12 uger.”
2. Johanna Akselsdatter dpt. 3/9-1769.
3. Simon Axelsen dpt. 15/9-1771 d. 24/1-1854 i Skien g1g i Skien 26/11-1795 m. Sybille Sørensdatter g2g i Skien 13/6-1816 m. enke Gunhild Maria Isaksdatter, enke e. Sivert Opsahl. Bodde i Skien. Han var Tollbetjent.
4. Bærnt dpt. 9/10-1774 bg. 7/7-1776. ”Axel Gundersen Grinie s. Bærnt 1 3/4 aar.”
5. Gunder Axelsen dpt. 27/10-1776 d. 1/11-1844 i Skien g1g 22/6-1796 m. Karen Pedersdatter fra Gravningen under Sannes i Holla dpt. 23/8-1772 i Holla d. 22/9-1815 i Skien.
    Han var bjelkehugger og bodde i Skien. Barn: Ellen Karine Gundersdatter på Vassbrekka under Grini.
6. Hans Axelsen dpt. 9/8-1778 g. i Porsgrunn 10/7-1803 m. enke Rabine Kirstine Hørbye. Han var i tjeneste hos Frantz Christopher von Bulow i Porsgrunn i 1801. Grenader under Napoleonskrigen i 1803.
Br. ca. 1771.

F.f. Axel Grinies pb. Elen: Jacob Riisings kone, Marthe Svennungsdatter, Nils Grinie, Nils Harchilsen, Søren Grinie.
F.f. Axel Gundersen Grinies pb. Johanna: Nils Grinies kone, Anne Nilsdtr., Rasmus Hansen, Axel Nilsen.
F.f. Axel Grinies db. Simen: Maria Gundersdtr., Marthe Nilsdtr., Gunder Grinie, Christian Christophersen, Axel Nilsen.
F.f. Axel Gundersen Grinies db. Bærnt: Axel Nilsens kone, Marthe Nilsdtr., Lars Nilsen, Nils Gundersen, Nils Svennungsen.
F.f. Axel Gundersen Grinies db. Gunder: Axel Nilsens kone, Marthe Nilsdtr., Anders Harchilsen, Nils Gundersen.
F.f. Axel Gundersen Grinies db. Hans: Jacob Riisings kone, Bodil Gundersdtr., Anders Houerøe, Nils
Svennungsen, Nils Gundersen.

Axel Gundersen ble konfirmert med bosted Grini i 1761, 15 år gammel. Mannsnavnet Harchild/ Harkild er
størst representert ved Lesja jernverk i 1801, men forekom også i Gausdal og Fåberg i Gudbrandsdalen.
Ellen Harchildsdatter hadde  trolig 2 brødre i nærheten her: Nils Harkildsen og Anders Harkildsen som
begge var faddere for disse barna.

Arbeider, husmann med jord
Nils Svennungsen
fra N. Grini dpt. 4/12-1757, s.a. Svennung Nilsen Grini.
g. 7/8-1794 m. Karen Engebretsdatter fra N. Venstøp(D) dpt. 27/2-1763 d. 15/1-1842 på S. Falkum, d.a. Engebret Nilsen Venstøp.
1. Barbara Jørgine Nilsdatter dpt. 5/7-1795.
2. Engelbert bg. 10/10-1798. ”Nils Svenossøns db. Engelbert u/S. Grinie 1 uge.“
3. Johanne dpt. 26/12-1799 bg. 5/4-1800. ”Nils Svenossøns pb. Johanne u/S.Grinie 15 uger.”
4. Engelbert dpt. 5/12-1802 bg. 27/12-1802. ”Nils Svenossøns db. Engelbert u/S.Grinie 4 uger.“
5. Nils Nilsen dpt. 13/9-1807.
Se Familie 11 - Falkum 1845.
Br. ca. 1795.

F.f. Nils Svenosøns pb. Barbara Jørgine u/S.Grinie: Jens Monssøns k., Kirsten Isaksdtr., Søren Grinie, Ole Monssøn, Nils Gunderssøn.
F.f. Nils Svenossøns pb. Johanne u/S.Grinie: Kirsten Isaksdtr., Karen Rasmusdtr., Anders Engelbertssøn, Knud og Anders Nilssøn.
F.f. Nils Svenossøns db. Engelbert u/S. Grinie: Tron Olessøns k., Kirsten Isaksdtr., Nils Engelbertssøn, Ole Monssøn, Mads Dithmanssøn.
F.f. Nils Svenossøns db. Nils u/S.Grinie: Anders Engelbertssøns k., Inger Pedersdtr., Ole Monssøn, Mons og Sveno Olessøn.

Kjøyta var ubebodd i 1835, 1845 og i 1865.

Fra tinglysningsprotokollen for Gjerpen nr. I 1 (1805):
"Køita under Grinie søndre, løbeno. 156. Skyld 2 ort - 23 skilling."
Isak Hansen og Engebret Solvesen selger "Pladsen Køita" til Brangstrup for 190 Rdl.

Norges matrikkel 1838: Løpenr. 156. Landskyld 2 ort 23 skilling. Eier: Christian E. Eberhardt.

I folketellingen 1875, kan vi se at det var en bolig her. Eieren var Otto Eberhardt.

Arbeider, huseier
Jens Nilsen fra Århus(7b) f. 4/10-1816 d. 14/6-1891 på Kjøyta (Sommerfryd) under Grini, s.a. Nils Andersen Aarhuus.

g1g 28/12-1843 m. Marthe Maria Christophersdatter fra Fossum f. 24/3-1818 d. 19/4-1857 på Venstøp, d.a. Christopher Olsen. Se Familie 48 - Fossum 1835.
g2g 8/11-1863 m. Aagot Eigilsdatter fra Kviteseid f. ca. 1830, d.a. Eigil Tovsen.
1. Nils Christian Jensen f. 26/7-1847.
Barn i 2. ekteskap:
2. Edvard Martinius Jensen f. 29/5-1864 på S. Grini. Se Familie 49 - Fossum 1891.

I 1845 er Jens Nilsen registrert som dagarbeider (”daglønner”) og bodde med sin første kone, trolig på Skotlandsplassene, u. Hyni.
Marthe Maria døde i 1857 på Venstøp.
I 1865 arbeidet Jens Nilsen som bjelkehugger og bodde i sin svoger, snekker Aslak Eigilsens hus, under S. Grini med sin nye kone,
Aagot Eigilsdatter og deres sønn, Edvard.
I 1875 bodde de i Kjøyta u. Grini som huseiere, der han arbeidet som jordarbeider.
De hadde, som vanlig var i et hus på landet den
gangen, et husdyr. I 1875 hadde de en gris. Jens Nilsen hadde kun disse to barna.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

57 

12

156

Grini

Kjøita

Otto Eberhardt

0 daler - 2 ort - 23 skilling

1 mark 53 øre


Edvart Jensen brukte navnet ”Kjøita” i 1883. Han var da fadder for skomaker Olaus Kristensen på Grinis sønn Kristian.

Fra Tinglysingsprotokollen.
Skjøde fra Otto Immanuel Eberhard til Ole Nilsen Grini for 5000 kr., dat. og tinglyst 3. nov. 1894.


Papirfabrikarbeider, småbruker, selveier
Ole Nilsen Sommerfryd
fra Knollen under N. Låvell i Sauherad f. 2/5-1859 i Sauherad d. 11/6-1928, s.a. Nils Torsteinsen og Bergit Nilsdatter.
g. 19/2-1882 m. Benedicte Andrea Bentsdatter fra Elset i Solum f. 21/7-1861, d.a. pige Margrethe Sørensdatter Elseth og ungkar Bent Gundersen fra Sem i Gjerpen.
1. Nils Olsen Sommerfryd f. 14/5-1882 på Sem.
2. Anton Olsen Sommerfryd f. 31/1-1885 på Sem. Han var handelsbetjent i 1900.
3. Lars Olsen Sommerfryd f. 27/8-1887 på Sem. Se Luksefjellv. 111 under Grini.
4. Marie Olsen Sommerfryd f. 26/5-1890 på Grini (Kjøyta) g.m. Lars Halvorsen Foss. Se Århusv. 325 under Venstøp.
Br. 1894.

Begge var i tjeneste på Sem før de giftet seg. Der bodde de før de kom hit. I 1891 bodde også Ole Nilsens mor
her: Bergit Nilsdatter f. 1821 i Sauherad.

Etter at den forrige eieren av Kjøyta, Otto Eberhardt på S. Grini gikk konkurs i juli 1893, fikk leilendingen "Ole Nilsen Grini" kjøpt eiendommen i november 1894 for kr. 5000.- Han lånte kr. 2000.- av sin svigermor, som bodde her sammen med dem.
Det var trolig Ole Nilsen som satte navnet "Sommerfryd" på eiendommen. Han visste selvsagt godt at "Kjøyta" betydde hytta og ikke var spesielt velegnet for salg av tomter. Sommerfryd var et mye bedre navn.

På sitt lille småbruk avlet de, i følge folketellingen 1900, litt korn og poteter. De hadde også noen dyr og høner.
I tillegg var det både kjøkkenhage og frukthage her.

Ole Nilsens søster, Ingeborg Nilsdatter var g.m. Peder Olsen i Fjelldalen(2) "Fjelldalen lille".
En bror, Halvor Nilsen, bodde på Løberg i 1887.

Ole Nilsen solgte mange tomter her fra 1918. Se nedenfor. Se også matrikkelforslaget for Grini 1950, hvor alle
tomtene utskilt før 1950 er nevnt..

Fra Tinglysingsprotokollen.
Skylddelingsforretning fra 26/6 til 4/9-1918 hvor det ble utskilt 6 parseller til hustomter.
1. "Sommerfryd", skyldmark 0 mark 05 øre til Ole Fjelddalen. 57/44. Se Luksefjellv. 87.
2. "Solhaug", skyldmark 0 mark 17 øre til Olaf Engh. 57/45. Se Luksefjellv. 91.
3. "Grønli", skyldmark 0 mark 08 øre til Andreas Johnsen. 57/46. Se Luksefjellv. 76.
4. "Bergli", skyldmark 0 mark 02 øre til John Eriksen. 57/47. Se Petersborgv. 6.
5. "Justad", skyldmark 0 mark 04 øre til Jørgen Justad. 57/48.
6. "Tveitan", skyldmark 0 mark 04 øre til Sigvardt Tveitan. 57/49. Se Luksefjellv. 99.
Påtegnet: Vei- og vannrett. Undertegnet: Ole Nilsen.

Rest av Kjøyta 4/9-1918: 1 mark 13 øre.

Skylddelingsforretning fra 29/8 til 13/11-1918 hvor det ble utskilt 2 parseller til hustomter.
1. "Kveldsro", skyldmark 0 mark 25 øre til Thyge Thygesen. 57/50. Se Luksefjellv. 147.
2. "Sommerfryd", skyldmark 0 mark 02 øre til Ole Fjelddalen. 57/51. Se Luksefjellv. 87. Sammenføyd med 57/44. Se ovenfor.
Påtegnet: Kjøperen av brn 50 har rett til "at ta vand fra en brønd paa d.b. (dette bruk) indtil han paa anden maate skaffer sig kurant, samt veiret."

"Skylddelingsforretning fra 22/5 til 4/6-1919 hvorved er utskilt 3 parceller."
1. "Solhaug", skyldmark 0 mark 02 øre til Olaf Engh. 57/57. Se utskilling nr. 3 ovenfor.
2. "Tveitan", skyldmark 0 mark 01 øre til Karl Stokke. 57/58. Se Luksefjellv. 101.
3. "Justad", skyldmark 0 mark 01 øre til Jørgen Justad. 57/59.

Skylddelingsforretning 27/3-1922, hvorved til Edvard Kristensen er utskilt: "Nordli", skyldmark 0 mark 05 øre. 57/66. Se Luksefjellv. 97.

Restskyld av Kjøyta 19/4-1922: 0 mark 77 øre.

Skylddelingsforretning 7/3-1924, hvorved til Johan Olsen Ihme er utskilt "Maivangen", skyldmark 0 mark 04 øre. 57/72. Se Luksefjellv. 85.
Skylddelingsforretning 12/5-1926, hvorved til Lars Olsen Sommerfryd er utskilt "Solbakken", skyldmark 0 mark 05 øre.57/74. Se Luksefjellv. 137.
Skylddelingsforretning 8/6-1929, hvorved til Olaf Helgesen er utskilt "Utsikten", skyldmark 0 mark 04 øre.57/78. Se Luksefjellv. 73.
Skylddelingsforretning 31/7-1929, hvorved til sløidlærer Johan O. Ihme er utskilt "Vangen", skyldmark 0 mark 02 øre. 57/79. Se Luksefjellv. 85.
Skylddelingsforretning 22/11-1930, hvorved til Peder G. Furuheim er utskilt "Heimstad", skyldmark 0 mark 04 øre.57/84. Se Luksefjellv. 65.

Skylddelingsforretning 14/11-1932, hvorved er utskilt
1. "Åsland", skyld 0 mark 04 øre til Jacob Aas. 57/87. Se Luksefjellv. 71.
2. "Solheim", skyld 0 mark 04 øre til Johan Pettersen. 57/88. Se Luksefjellv. 67.

Skylddelingsforretning 16/5-1934, hvorved er utskilt "Solvang", skyld 0 mark 03 øre til K. J. Romsdalen. 57/90. Se Luksefjellv. 135.
Skylddelingsforretning 16/7-1934, hvorved er utskilt "Fredtun", skyld 0 mark 04 øre til Kristian Holt. 57/93. Se Luksefjellv. 129.
Skylddelingsforretning 16/8-1935, hvorved er utskilt "Bilstad", skyld 0 mark 03 øre til Karl Kaste. 57/97. Se Luksefjellv. 131.
Skylddelingsforretning 17/10-1936, hvorved er utskilt "Solstad", skyld 0 mark 03 øre til Harald Holt. 57/99. Se Luksefjellv. 127.

Restskyld av Kjøyta 22/10-1936: 0 mark 37 øre.

(C) Gard Strøm.