ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ås
Gård nr. 13 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.10.2018.

Ås 20 - Nordre Kittilsrud - Ås søndre
Utskilt fra Ås(1) i 1937.

Småbruk ryddet i 1937 av Gustav Kittilsen.

Grunneier fra 1937 var Gjerpen kommune. Kjøpt av Løvenskiold-Fossum som samme år igjen solgte videre til
Gustav Kittilsen som såkalt nybrått.


Ås bnr 20 "Kittilsrud". Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2004).

Adresse i dag: Stulenv. 130, 3721 Skien.

Skogsarbeider, g.br., selveier
Gustav Kittilsen
fra Bjørndalen(A) under Bø f. 10/8-1890 d. 12/10-1954, s.a. leilending Kittil Sigurdsen Bjørndalen.
g1g i Bø krk. 29/9-1909 m. Kirsti Ellingsen Hildal fra Flatland i Nes, Sauherad f. 24/11-1879 d. 27/8-1944,
d.a. arbeider Elling Evensen Dalen fra Eikabygda i Bø pr.gj.
Forlovere: "Elling Evensen og Ingebret H. Hegnum."
g2g 1947 m. enke Margit Nilsine Didriksen fra Gimsøy sogn i Lofoten f. 31/4-1898 d. 29/12-1959,
d.a. g.br. Julius Didriksen.
1. Oline Kittilsen f. 11/12-1909 på Støkke under Folkestad i Bø pr.gj.
2. Erling Kittilsen f. 30/11-1911 på Hyni.
Se Skreva under Bø.
3. Kittil Kittilsen f. 23/9-1914. Se V. Sokka.
4. Ragnvald Kittilsen f. 16/11-1916
. Se Venstøpbakken 120 under Tufte.
5. Gudrun Katrine Kittilsen f. 21/11-1919 på Fossum g1g med Paulus Eriksrød. Se Åshammeren 95 under Foss.
6. Hans G. Kittilsen f. 23/3-1922.
Overtok eiendommen.
7. Kaare Kittilsen f. 1927 g.m. Edel Marie Didriksen fra Skutevik i Salten f. 19/2-1927 d. 24/9-1971.
    De b
odde på Fossum i 1940 og 50-åra. På Doksrød i 1969. Senere i Wesselveien i Skien.
Br. 1937.

Gustav Kittilsen giftet seg i Bø i Telemark. Oline ble både født og døpt der. De flyttet nedover i 1910/ 1911.
De bodde på Hyni da Erling ble født i 1911.  Videre bodde de på Lia under Fossum fra ca. 1914.
Alle barna her er født i 1. ekteskap.

Da Gudrun Kittilsen ble gift i 1938 var det nevnt at hennes far var "Nybrottsmand Gustav Kittilsen".

Margits barn fra hennes 1. ekteskap: Barn 1. Ruth Didriksen g.m. Hans Andreasen. Bodde i Skutvik i Salten.
Barn 2.
Edel Marie Didriksen f. 19/2-1927 d. 24/9-1971 g.m. Kåre Kittilsen (herfra) f. 21/5-1927. Bodde først på
Fossum, siden på Doksrød. Barn 3. Elsa Didriksen g.m. Halvard Thomasen fra Skutvik i Salten. Bodde hos
Lauritsen på Jønnevald i 1950-åra. Barn 4. Håkon Didriksen. Ugift. Bodde hjemme. Arbeidet i Brevik i 1950-åra.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

13

20

Aas - Kittilsrød

Gustav Kittilsen

1 mark 65 øre

13 25 Aas - søndre parsell ditto 0 mark 50 øre
15* 8 Parsell j ditto 0 mark 35 øre

Arbeider, selveier
Hans G. Kittilsen
herfra f. 23/3-1922 d. 7/7-1990.
g.m. Ester Borge fra Hakhaug i Siljan f. 9/10-1921 d. 26/4-2003, d.a. Hans Borge.
1. Reidun Kittilsen f. 1945
g.m. Kaare Steinbakken. Se Stulenv. 136 under Ås.
2. Bjørg Kittilsen f. 1947
g.m. Gunleik Steinbakken. Se Stulenv. 134 under Ås.
Br. 1954.

Enka Esther bodde her alene i 1994. I 1997 var Kittilsrød ubebodd. Huset ble trolig leid bort perioden 1998 - 2007.

Fra Grunnboka: "Andel av Stulenvegen 130 (Gnr 13, bnr 25) er overdradd fra til Hans G Kittilsen (18.06.1954). Overdragelsen omfatter også
andel av Gnr 13, Bnr 20. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 15, bnr 8."

Fra Grunnboka: "Stulenvegen 130 (Gnr 13, bnr 25) er solgt for kr 240.000 fra Hans G Kittilsen til Tor Åge Steinbakken (25.02.1994).
Salget omfatter også Gnr 13, Bnr 20."

Tor Åge Steinbakken fra Stulenv. 136 under Ås f. 1966, s.a. Kaare Steinbakken.
g.m. Bente Sjåberg.
Br. 1994.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.


(C) Gard Strøm.