ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Foss
Gård nr. 53 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 20.10.2017
 

Hustomter
Utskilt fra gård nr. 53 Foss.

Med bistand fra utflyttet gjerpensmann Halvard Skårdal fra Holt øde.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt
av familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epost: post@gamlegjerpen.no.

Gå til andre adresser på Opphauen i Gjerpen.


Holmsveien
Hustomter utskilt fra gnr 53 Foss.

| Holmsveien | Luksefjellveien 428 - 740 | Åshammeren |


Holmsv. 360.
53/2 "Heimholt".

Se Foss(2) "Heimholt".


Holmsv. 379.
53/13 "Goddal".

Se Foss(13).


Holmsv. 383.
53/45.

Fra Grunnboka: "Andel av Holmsvegen 383 (Gnr 53, bnr 45) er overdradd til Margot Godal Gonsholt og Lars Nils Gonsholt (23.04.1981)."

Lars Nils Gonsholt fra Tufteputten under Tufte 24 f. 1952, s.a. Lars N. Gonsholt.
g.m. Margot Godal fra Foss(13) "Godal" f. 1952, d.a. Magnar Godal.
Eiere 1981.


Luksefjellveien 428 - 740  
Hustomer utskilt fra gnr 53 Foss.

| Holmsveien | Luksefjellveien 428 - 740 | Åshammeren |


Luksefjellv. 428.
53/37. Oppført noe senere enn 1955.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 428 (Gnr 53, bnr 37) er overdradd til Johannes Dahle (11.10.1962)."

Skogsarbeider
Johannes H. Dahle
fra Sauherad f. 6/2-1924 d. 24/12-1998, s.a. forpakter Hans Karl Tollefsen Dahle.
g. 9/5-1953 m. Ingebjørg Synøve Sveinungsen (tvilling) fra Slettene under Mo f. 15/11-1925 d. 28/1-2008, d.a. skogsarbeider Ole Sveinungsen.
Forlovere: Snekker Einar Særsland, Haraldsg. 1 i Skien og hustru Gunvor.
1. Jon Inge Dahle f. 23/9-1954 d. 17/11-2000. Bodde på Klyve i Skien.
Eier 1962.

Ingebjørg Synøve bodde på Jønnevald før hun giftet seg. De hadde 3 barnebarn iflg. dødsannonsen:
Stian Dahle, Mona Iren Dahle og Hans Marius Dahle.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 428 (Gnr 53, bnr 37) er solgt for kr 1.270.000 fra Hans Marius Waagø Dahle, Stian Dahle og
Mona Iren Waagø Dahle
til Anne-Katrine Helgesen og Ruijter Peter De (02.06.2008)."


Luksefjellv. 430.
53/7.

Se Foss(7) "Søndre Foss".


Luksefjellv. 432.
53/7.

Se Foss(7) "Søndre Foss".


Luksefjellv. 439.
53/34 ”Fredly”. Oppført i 1955.

Hans Stie fra Mælum f. 6/2-1896, s.a. Ole Sørensen Stie i Mælum og hustru Ragnhild NN fra Sauland.
g.m. Nanny Pedersen fra Bø i Vesterålen f. 26/3-1899, d.a. fisker og g.br. Peder Mortensen og Andrea f. Nikolaisen.

Hans Stie hadde misjonsskolen.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 439 (Gnr 53, bnr 34) er overdradd til Olav Hafsund (18.11.1980)."


Luksefjellv. 450.
53/8,19 ”Foss lille”.

Se gården Foss(8).


Luksefjellv. 451.
53/17 ”Bethel”.

Fra Matrikkelforslaget 1950:"53/17 Betel. Gjerpen kommunde. Skyldmark: 0 mark 05 øre."

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 451 (Gnr 53, bnr 17) er overdradd til Gjerpen Misjonskirke (17.10.1957)."

Gjerpen Misjonskirke.
Eier 1957.

Pedel, kjører
Anders Antonsen fra N. Stulen f. 13/1-1871 på N. Holtung i Ramnes, s.a. Halvor Anton Andersen.
g. 21/8-1897 m. Maren Gurine Gulliksdatter fra Holla f. 1878, d.a. tjenestegutt Gullik Gulliksen.

Disse bodde på ”Bethel” i 1900. Sammen med dem bodde hans søster, Helga Elise Antonsdatter f. 1887 i Gjerpen.
Alle tre tilhørte statskirken. Anders var født i Ramnes i Vestfold.

I 1958 og i 1961 bodde familien Halvard Espedalen her. Se Valebøv. 109.


Luksefjellv. 453.
53/26 ”Fossvang”. Oppført i 1945 av Olaf Fjelddalen.

Bygningssnekker
Olav Fjelldalen fra Fjelldalen(5) "Nordheim" f. 8/4-1911 d. 26/6-2000, s.a. Lars Johnsen Fjelddalen.
g.m. Anna Godal fra Foss(13) "Godal" f. 8/7-1912 d. 25/3-1968, d.a. Hans Kristian Abrahamsen Godal.
1. Bjørg Fjelldalen f. 1942 g.m. Sten Thygesen. Se Rising Terrasse 81 under Rising.

Fra Matrikkelforslaget 1950:"53/26 Fossvang. Olav Fjelldalen. Skyldmark: 0 mark 04 øre."


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 453 (Gnr 53, bnr 26) er overdradd for kr 630.000 til Rune Pladsen og Anne-Lise Roe (12.01.1989)."

Rune Pladsen og Anne Lise Roe.
Eiere 1989.


Luksefjellv. 456.
53/4 ”Habakken”.

Se Foss(4) "Habakken".


Luksefjellv. 459.
53/27 ”Furevang” og 29 "Furuhaug".

Fra Matrikkelforslaget 1950: Oddmund Foss. Skyldmark: 0 mark 07 øre.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 459 (Gnr 53, bnr 29) er overdradd fra til Torstein Foss (20.03.1975). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 53, Bnr 27."

Torstein Foss fra Foss(8) f. 1947, s.a. Oddmund Foss.
g.m. Kari Margrethe Skilbred fra Venstøphøgda 150 under Venstøp f. 1948, d.a. Ingebret Skilbred.
1. Ingar Foss f. 1974 i Oslo.
2. Erlend Foss f. 1979 på Foss.
Eier 1975.


Luksefjellv. 463.
53/30 ”Fossvang”. Oppført i 1946.

Einar Nøklegård fra Foss(4) f. 18/3-1914 d. 19/2-1983, s.a. Anders Olsen Nøklegaard f. 5/12-1879.
g.m. Liv Nordby fra Nannestad f. 28/2-1914 d. 30/9-2005, d.a. g.br. Karl Martin Nordby (1876-1956) og Margrethe Hansdatter Molden fra Gran på Hadeland, Oppland (1879-1951).
1. Odd Kjell Nøklegård f. 25/7-1941.
2. Rolf Nøklegård f. 1943?
3. Øistein Nøklegård f. 3/9-1949. Overtok huset.
4. May Nøklegård.

Einar hadde handelsskole og landbruksskole.

Matrikkelforslaget 1950: "Einar Nøklegaard. Skyldmark: 0 mark 05 øre."


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 463 (Gnr 53, bnr 30) er overdradd til Øistein Nøklegård (01.12.1983).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 53, bnr 32."

Øistein Nøklegård herfra f. 3/9-1949 d. 14/8-2013.
g.m. Kjersti L. f. 9/7-1953.
1. Stian Nøklegård.
2. Kari Nøklegård.
3. Olav Nøklegård.
Eier 1983.

Fra Grunnboka: "
Luksefjellvegen 463 (Gnr 53, bnr 30) er solgt for kr 3.300.000 fra Øistein Nøklegård til Lasse Bjørn Nilssen og Siri Lund (19.11.2010).
Salget omfatter også Gnr 53, bnr 32."


Luksefjellv. 467.
53/39.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 467 (Gnr 53, bnr 39) er overdradd til Mikkel Flåta (26.10.1964)."

Mikkel Flåta f. 1921.
g.m. Solveig f. 1918.
Eier 1964.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 467 (Gnr 53, bnr 39) er solgt for kr 2.300.000 fra Mikkel Flåta til Tom Larsen og Merethe Solstad (16.09.2009)."


Luksefjellv. 507.
53/1 ”Foss”.

Se Foss(1) Foss nordre.


Luksefjellv. 531.
53/46.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 531 (Gnr 53, bnr 46) er overdradd til Telenor Eiendom Holding as (13.06.1983)."


Luksefjellv. 536.
53/59.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 536 (Gnr 53, bnr 59) er overdradd fra til Skien kommune (01.01.0001). Overdragelsen
omfatter også andel av Gnr 53, Bnr 53. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 53, bnr 60."

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 536 (Gnr 53, bnr 59) er overdradd for kr 250.000 fra Skien kommune til Roar Natedal og Vigdis Vinnstad Natedal (05.01.1999)."


Luksefjellv. 573.
53/36. Oppført i 1959.

Telefontekniker
Hallvard Grindlia fra Jønnevald(7) "Jønholt" f. 1931, s.a. Anders Grindlia.
g.m. Greta Maria Oterholt fra S. Oterholt f. 1935, d.a. Martin Oterholt.
1. Tom Grindlia f. 1958. Se Jønnevald(7) "Jønholt".
2. Birthe Grindlia f. 1962.
Br. 1959.


Luksefjellv. 676.
53/6 ”Kastet”.

Småbruk. Se Kastet under Foss.


Luksefjellv. 706.
53/16 ”Solhaug”. Utskilt fra bnr 6 ”Kastet” i 1903. Huset ble oppført rundt 1905. Tidligere adresse: Kastet, pr. Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Jacob Pedersen Kastet til Karl Jacobsen for kr. 1700, dat. 12., tinglyst 13. mai 1905."

Karl Jacobsen Kastet fra Foss(2) "Heimholt" f. 1/3-1884, s.a. baker Jacob Pedersen.
Eier 1905. Se Grini(33) "Dalen".

"Skjøte fra Karl Jacobsen til broren Peder Jacobsen paa dette brug for kr. 2000, dat. 24. januar, tinglyst 18. febr. 1914."

Peder Jacobsen Kastet fra Foss(2) "Heimholt" f. 7/11-1880 d. 22/11-1943, s.a. bakermester Jacob Pedersen Kastet.
g.m. Gunvor Nilsdatter fra Bekkhus i Bø i Telemark f. 1873 d. 1955 i Skien, d.a. Nils Svennungsen Bækhus.
1. Marie Jacobsen f. 28/2-1906.
2. Nils Kastet f. 4/10-1910. Bodde i Løbergv. 1B under Bratsberg.
3. Jenny J. Kastet f. 4/4-1914. Bodde her i 1967. Ugift.
Eier 1914.

Fra Matrikkelforslaget 1950:"53/16 Solhaug. Peder Jacobsen Kastet. Skyldmark: 0 mark 02 øre."

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 706 (Gnr 53, bnr 16) er overdradd til Ingunn Lia og Jorunn Kastet (21.09.1983)."
Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 706 (Gnr 53, bnr 16) er solgt for kr 1.710.000 fra Ingunn Lia og Jorunn Kastet til Knut Neri Tovsland (01.07.2008)."


Luksefjellv. 718.
53/35. Ved Sandbrekka.

Tomta ble utskilt rundt 1950.

Skogsarbeider
Martin Listul
fra Listul f. 23/10-1891 d. 1/9-1979, s.a. Ole Anundsen Listul.
Eier ca. 1951.

Martin Listul var ugift. Gravstøtta ble slettet i 2001. Derfor intet bilde.

Skogsarbeider
Andreas Kristensen Skogsrød (Andreas Kristensen Bø) fra V. Bø f. 15/3-1907 på Skogsrød, s.a. Kristen Kristiansen Skogsrød. Se Skogsrød.
g.m. Elise Olsdatter Listul fra Listul f. 29/11-1900, d.a. Ole Anundsen Listul.
1. Reidun Skogsrød. Gift og bosatt i Drangedal.
Br. ca. 1962.

Se også N. Grinilia.

Hanna Godal f. 14/1-1910 d. 19/3-1985. Se Luksefjellv. 783 under Jønnevald.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 718 (Gnr 53, bnr 35) er overdradd til Bjørg Thygesen (26.03.1985)."


Luksefjellv. 730.
53/5, 21 ”Furuheim”. Utskilt fra Foss. Oppført i 1928.

Karl J. Oterholt fra S. Oterholt f. 8/12-1887 d. 20/6-1982, s.a. Jørgen Torkildsen Oterholt.
g.m. Nilia Petronelle Eriksrød fra Eriksrød(2) f. 8/6-1888 d. 28/8-1977, d.a. Andreas Olsen Eriksrød.
1. Jørgen K. Oterholt f. 11/9-1912. Overtok huset.

Karl J. Oterholt kjøpte denne eiendommen av Ola A. Eriksrød den 16/8-1928 og bygde huset her.
Jørgen var enebarn. Han kjøpte i 1928 også den gamle husmannsplassen ”Skreua” under Foss.

Matrikkelforslaget 1950. Karl J. Oterholt. Skyldmark: 0 mark 10 øre.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Jørgen K. Oterholt herfra f. 11/9-1912 d. 3/11-1979, s.a. Karl J. Oterholt.
g.m. Alfhild Plassen fra Plassen under Ås f. 8/11-1914 d. 2/12-1999, d.a. Peder Olausen Plassen/Teigen.
1. Reidun Oterholt f. 1938 g.m. Knut Storøygard f. 1934. Trolig bosatt på Dalen i Telemark.
    Barn 1. Arild Storøygard f. 1959 g.m. Synøve Nedrebø f. 1959. Deres barn: Lena Mari Storøygård f. 1980.
    Barn 2. Kjell Storøygard f. 1960.
    Barn 3. Torund Storøygard f. 1967.
2. Aage William Oterholt f. 1945. Elektriker hos Løvenskiold. Se nedenfor.

Jørgen K. Oterholt overtok huset etter sin far i 1964. Han overtok samtidig også plassen ”Skreua”.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 730 (Gnr 53, bnr 5) er overdradd for kr 350.000 til Aage William Oterholt (06.02.1989).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 53, bnr 21."

Elektriker hos Løvenskiold
Aage William Oterholt herfra f. 1945, s.a. Jørgen K. Oterholt.
g.m. Ann Brit f. 1949.
1. Janne Oterholt f. 1969 g.m. Øyvind Skjærum. Se nedenfor.
Eier 1989.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 730 (Gnr 53, bnr 5) er overdradd for kr 600.000 fra Aage William Oterholt til Janne Oterholt Skjærum (25.04.2007).
Overdragelsen omfatter også Gnr 53, bnr 21."

Øyvind Skjærum fra Luksefjellv. 849 under Eriksrød f. 1970, s.a. lærer Kjell Øyvind Skjærum.
g.m. Janne Oterholt herfra f. 1969.
Eiere 2007.


Luksefjellv. 732.
53/38.

Martin B. Oterholt fra Luksefjellv. 740 under Foss f. 31/1-1926 d. 27/7-1999 her, s.a. Bernhard J. Oterholt.
g. 1950 m. Edit Evelyn Jørgensen fra Bratsberg f. 1932, d.a. unionarbeider Sverre Jørgensen

Martin Oterholt bygde nytt hus på den andre siden av gata i 1964 i Luksefjellv. 731 under Åsen.
Dette huset solgte han til sin søster Hjørdis Oterholt.

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 732 (Gnr 53, bnr 38) er overdradd til Hjørdis Oterholt (07.01.1964)."

Hjørdis Oterholt fra Luksefjellv. 740 under Foss f. 27/4-1922 d. 23/11-2004, d.a. Bernhard J. Oterholt.
1. Helge Oterholt f. 1949.
Eier 1964. Ugift.


Luksefjellv. 740.
53/20 ”Solbakken”. Oppført i 1925 av Kristian Plassen.

Kristian Plassen fra Plassen under Ås f. 15/11-1898.
Han bygde siden hus på Rising. Se Rising Terrasse 32 under Rising.

Veivokter
Bernhard J. Oterholt fra S. Oterholt f. 10/1-1895 d. 22/9-1961, s.a. Jørgen Torkildsen Oterholt.
g.m. Ingeborg Fjeldalen fra Limi(1) f. 6/1-1901 d. 19/3-1966, d.a. Martin Pedersen Fjeldalen Limi.
1. Gjertrud Oterholt f. 7/2-1919 g.m. Bjarne Langerød f. 15/5-1914. Se Jarseng(3).
2. Torkild B. Oterholt f. 18/11-1920 d. 17/12-2013 i Askim g.m. Aslaug Andersen f. 29/4-1922. Flyttet til Askim i Østfold.
    Barn 1. Bent-Roni Oterholt f. 1949.
    Barn 2. Frank Oterholt f. 1953. 
3. Hjørdis Oterholt f. 27/4-1922 d. 23/11-2004. Ugift. Se Luksefjellv. 732 under Foss.
4. Peder Oterholt f. 17/10-1923. Se Sommerfrydv. 4 under Grini.
5. Martin B. Oterholt f. 31/1-1926. Se Luksefjellv. 731 under Åsen.
6. Borghild Oterholt f. 13/2-1928 g.m. Sven Kalland f. 21/9-1925. Bosatt på Hønefoss?
    Barn 1. Jan Oskar Kalland f. 1961. Bosatt i Oslo.
    Barn 2. Kjell Bernt Kalland f. 1963. Bosatt i Oslo.
7. Kamilla Oterholt f. 7/9-1930 g.m. Ivar Berberg f. 18/4-1925. Se Luksefjellv. 630 under Jønnevald.
8. Judith Oterholt f. 1933 g.m. Arvid Olaf Gravklev f. 1929. Overtok dette huset. Se nedenfor.
9. Berna Irene Oterholt f. 1936 g.m. Otto Glenna. Se Luksefjellv. 153 under Grini.
Eier 1933.

Denne familien bodde først noen år på S. Oterholt.

Matrikkelutkastet av 1950: "Bernhard Oterholt. Skyldmark: 0 mark 10 øre."


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 740 (Gnr 53, bnr 20) er overdradd til Judith Gravklev og Arvid Olaf Gravklev (28.02.1967)."

Arvid Olaf Gravklev (Arvid Gravklev) fra Rising terrasse 38 under Rising  f. 15/5-1929 d. 27/2-2004, s.a. Paulus Gravklev.
g.m. Judith Oterholt herfra f. 1933.
1. Espen Gravklev.
2. Per Bjørn Gravklev f. 1959. Se Luksefjellv. 668 under Jønnevald.
Eiere 1967.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 740 (Gnr 53, bnr 20) er solgt for kr 1.600.000 fra Judith Gravklev til Espen Gravklev (30.05.2012)."


Åshammeren - Hammerbakken
Hustomter utskilt fra gnr. 53 Foss.

| Holmsveien | Luksefjellveien 428 - 740 | Åshammeren |

For lavere husnummer i Åshammeren. Se Hus under Ås.


Åshammeren 78.
53/24. Dette er et nyere hus oppført i 1990.

Fra Grunnboka:
"Andel av Åshammeren 78 (Gnr 53, bnr 24) er overdradd for kr 295.000 til Hilde Thorsen og Stein Bostad (04.04.1990)."
"Åshammeren 78 (Gnr 53, bnr 24) er solgt for kr 450.000 fra Hilde Thorsen og Stein Bostad til Anne Hilde Tufte og Egil Moldskred (09.09.1991)."
"Andel av Åshammeren 78 (Gnr 53, bnr 24) er overdradd for kr 150.000 fra Anne Hilde Tufte til Egil Moldskred (10.05.2000)."
"Åshammeren 78 (Gnr 53, bnr 24) er solgt for kr 1.300.000 fra Egil Moldskred til David Johnsen (18.08.2003)."


Åshammeren 82.
53/41.


Utenfor Åshammeren 82. Gard Strøm i samtale med Solfrid Slettetveit 6/4-2005.
Foto: Norsk-Amerikaneren Gary Halvorsen med røtter i området.

Fra Grunnboka: "Andel av Åshammeren 82 (Gnr 53, bnr 41) er overdradd til Einar Slettetveit (14.06.1967)."

Einar Slettetveit fra Mo i Telemark f. 29/8-1924 d. 10/11-1991, s.a. Halvor Knutson Slettetveit f. 1888 og Emma Kaspersdatter Tonning f. 1888 (g. 1910).
g. 1953 m. Solfrid Bjormyr fra Vegårshei f. 1934, d.a. g.br. John Bjormyr.

1. Halvor Slettetveit f. 1974.
Eier 1967.

Fra Grunnboka: "Åshammeren 82 (Gnr 53, bnr 41) er overdradd fra Solfrid Slettetveit til Halvor Slettetveit (06.02.2001). Overdragelsen
omfatter også Gnr 53, Bnr 40."

Halvor Slettetveit f. 1974.
Eier 2001.


Åshammeren 85.
53/25 ”Granheim”. Oppført 1935 av Olaus O. Pladsen (Norborg).


Åshammeren 85. Foto: Gard Strøm 14/6-2007.

Skogsarbeider
Olaus Norborg (Olaus Plassen) fra Plassen under Ås f. 13/7-1901 d. 1/4-1965, s.a. Peder Olausen Plassen.
g.m. Martha Sofie Severinsen fra Dyrkoll store f. 7/8-1905 d. 3/11-1958, d.a. Severin Hansen Dyrkoll.
1. Oddmar Simon Norborg (Oddmar Norborg) f. 2/11-1927. Overtok huset.
2. Anne Marie Norborg f. 1931 g.m. Kjell Bøe. Se Hoppestadv. 333 under Hoppestad.
3. Peder Norborg f. 1933. Se Stulenv. 67 under Rosvald.
4. Sigbjørn Norborg f. 3/12-1936 d. 15/7-2010 g.m. Randi Okland f. 1941. Bosatt i Rygge i Østfold.
    Barn 1. Erlend Norborg f. 1964.
    Barn 2. Heidi Norborg f. 1966.
    Barn 3. Hilde Norborg f. 1966.
5. Åse Synnøve Norborg f. 1941 g.m. Magne Langedal. Se Holmbakken under Foss.

Olaus Norborg bygde huset her rundt 1935.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

53 

25

Foss - Granheim

Olaus O. Pladsen

0 mark 05 øreFoto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Åshammeren 85 (Gnr 53, bnr 25) er overdradd til Odmar Simon Norborg (22.02.1965)."

Oddmar Simon Norborg f. 2/11-1927 d. 19/10-2007, s.a. Olaus Norborg.
samboer med enke Anlaug Stulen f. Landsverk fra Akkerhaugen i Sauherad f. 12/2-1923 d. 26/3-2000, d.a. g.br. Anund Landsverk.
Eier 1965.

Anlaug Stulen var enke etter Thorleif Stulen. Se Stulenv. 471 under Stulen.

Fra Grunnboka: "
Åshammeren 85 (Gnr 53, bnr 25) er overdradd fra Odmar Simon Norborg til Åse Synnøve Norborg Langedal,
Sigbjørn Norborg, Peder Norborg og Anne Marie Bøe
(18.08.2008). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 53, bnr 61."

Fra Grunnboka: "Åshammeren 85 (Gnr 53, bnr 25) er solgt for kr 1.550.000 fra Åse Synnøve Norborg Langedal, Sigbjørn Norborg,
Peder Norborg og Anne Marie Bøe
til Morten Moe Johansen (22.10.2008)."


Åshammeren 86.
53/22 ”Fossli”. Oppført ca. 1930 av Ole Teigen.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 6, side 237a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra godseier Herman Løvenskiold til Ole Teigen for kr. 225,- datert 3/1-1930, tinglyst 28/2-1930."

Arbeider
Ole Teigen
fra N. Teigen under Mo f. 13/2-1884 d. 1/11-1954, s.a. Olaus Gulbrandsen Teigen
g.m. Bergliot Halvorsen f. 4/10-1905 d. 15/6-1956.
Ingen barn.

Ved utgravning av tomta, kom Ole Teigen over noen gamle grunnmurer etter et hus. på Denne eiendommen har
det nok stått bolighus for tidligere beboere ved "Åshammeren". Den gangen området var bebodd av arbeidere på
jernhammeren i forbindelse med Fossum jernverk.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 53

22

Foss - Fossli

Ole Teigen

0 mark 05 øre


Menighetssøster i Gjerpen
Rollaug Andersen
f. 14/1-1904 d. 27/7-1985.

Rollaug Andersen eide huset senere på 1950-tallet, men leide det ut. Hun er gravlagt på Ø. Porsgrunn.
Sønn: Gustav Andersen.

Skogsarbeider, leieboer
Nils Halvorsen fra Dypedal under Oterholt f. 30/4-1896, s.a. Halvor Torkildsen.
g.m. Margith Thorsen fra Gusås i Bamble f. 6/4-1898, d.a. Ole Thorsen og Tomine Larsdatter f. 5/3-1868 i Solum.

Fra Grunnboka: "Andel av Åshammeren 86 (Gnr 53, bnr 22) er overdradd til Hege Bø (07.03.1983)."

Bent Einar Susaas f. 1961.
g.m. Hege Bø fra S. Mo f. 1962, d.a. Ivar Harald Bø.
Eier 1983.

Beboer her i 1994:
Ingrid Bø f. 17/10-1917, enke etter tømmerkjører Ivar Harald Bø som tidligere bodde på S. Mo.


Åshammeren 89.


Holmbakken sett fra veien mot Kulten. Foto: Gard Strøm 14/6-2007.

Se Holmbakken.


Åshammeren 95.
53/31 ”Hammerbakken”.


Åshammeren 95. Foto: Gard Strøm 14/6-2007.
 

Paulus Eriksrød fra N. Eriksrød f. 10/9-1915 d. 17/11-1948, s.a. Ole Sigurdsen Eriksrød.
g. 19/11-1938 m. Gudrun Katrine Kittilsen fra Ås(20) "Kittilsrud" f. 21/11-1919 på Fossum, d.a. Gustav Kittilsen.
1. Astrid Eriksrød f. 1939.
2. Odmar Eriksrød f. 1943. 
3. Steinar Eriksrød f. 1947.
Eier ca. 1938.

Gudrun og barna bodde på Jønnevald fra ca. 1948-1963. Hun var vaskedame på Ås og Venstøp skoler.
Gudrun ble g2g i 1965 m. Arnold Henriksen d. 1993. De bodde på Langøy utenfor Kragerø og drev gartneri.
I 2008 bodde Gudrun Henriksen i Amtmann Aalsg. 58 i Skien.

Se 90-års jubilant-intervju i TA, fredag 20/11-2009, side 23.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 53

31

Foss - Hammerbakken

Gjerpen kommune

0 mark 05 øre


Fra Grunnboka: "
Andel av Åshammeren 95 (Gnr 53, bnr 31) er overdradd til Reidar Bråthen (03.02.1975)."

Skogsarbeider
Reidar Bråthen
fra S. Rønningen i Luksefjell f. 1935, s.a. Arne Trygve Bråthen.
g.m. Ella O. Kleiva fra Bø i Telemark f. 1938.
1. Thorild Bråthen f. 1954 på Bestul.
2. Robert Bråthen f. 1856 på Bestul.
3. Bjørn Bråthen f. 1961 på Bestul.
4. Gudrun Bråthen f. 1964 på Bestul.
5. Gro Bråthen f. 1971 i Hammerbakken.
Eier 1975.


Åshammeren 96.
53/33 ”Hamarlia”. Oppført i 1953.


Åshammeren 96. Foto: Gard Strøm 14/6-2007.Fra Grunnboka: "Andel av Åshammeren 96 (Gnr 53, bnr 33) er overdradd til Jørgen J Oterholt (06.05.1953)."

Arbeider
Jørgen Oterholt fra Åshammeren 73 under Ås f. 18/9-1915, s.a. Jørgen J. Oterholt.
g.m. Solveig J. Karlsen fra Vold i Solum f. 19/11-1919 d. 21/2-1981, d.a. Jonas Karlsen og Petra Marie f. Larsen.
1. Unni Margrethe Oterholt f. 1944 g.m. Kjell Gulliksen f. 1942. Bosatt på Klyve i Skien.
2. Tor Johan Oterholt f. 1956.
Eier 1953.

Jørgen Oterholt kjøpte dette huset i 1953 av Gjerpen kommune.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 53

33

Foss - Hamarlia

Jørgen Oterholt

0 mark 04 øre


Fra Grunnboka: "Åshammeren 96 (Gnr 53, bnr 33) er overdradd for kr 500.000 fra Jørgen J Oterholt til
Unni Margrethe Oterholt Gulliksen
(20.05.1992)."


For høyere husnummer av Åshammeren. Se Hus under Jønnevald.


(C) Gard Strøm.