ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gård nr. 10 i Gjerpen kommune. Ble i 1964 tillagt Skien kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.10.2023

 


Skriva - Skreva - Skriua - Skreua

Gammel husmannsplass under Bø nordre.

Tidligere også skrevet bl.a. Skriuen, Skreua, Skrøva og Skridua.

Skriva lå ved Bø-elvas vestside, noen hundre meter nord for Lia under Bø (ved "Liabrua") og litt nord for Ulvsvann-
bekken. Hadde huset stått der fremdeles ville det hatt adresse Valebøveien.
 

Kilde: Bamble tingbok nr. 2. 20/5-1686:
Halvor Schreua
er en daug (dag-) arbeyder til jernverket, boer paa N. Bøes grund som berettes Peter Børting tilhører och ey er af de priviligerede gaarder.Skreva ca. 1960. Innsendt av Tove Hilde Kittilsen.


Jernverksarbeider, husmann
Christen Tolfsen
fra N. Bø(A) f. ca. 1659 bg. 14/12-1737. ”Christen Tolfssøn, 79 aar.”, s.a. Tolf Hansen Bøe.
g.
i Gjerpen 22/2-1691 m. Maren Thomesdatter (fra Holla?) f. ca. 1670 bg. 1737. ”Christen Tolfssøns qde Maren.”, d.a. Thomes NN.
1. Signe Christensdatter dpt. 30/10-1692.
2. Berte dpt. 13/1-1695 bg. 27/1-1695. ”Christen Tolfssøns dotter Berte 12 dage gml.”
3. Berte Christensdatter dpt. 4/4-1697 bg. 19/1-1716. ”Christen Tolfssøns datter 19. aar. Barnekopper.”
4. Thomes Christensen dpt. 28/8-1701. Se nedenfor.
5. Maren Christensdatter dpt. 17/5-1703 g.m. Ole Torjussen. Se N. Bø(A).
6. Tolf Christensen dpt. 11/10-1705.
7. Johanne dpt. 2/3-1710  bg. 28/11-1723. ”Christen Tolfssøns datter Johanne 12 aar gl.”
8. Johannes dpt. 2/2-1714 bg. 2/11-1715. ”Christen Tolfssøns søn Johannes fra Bøeje, 1 ½ aar. Døde i barnekopper.”
Bruker ca. 1695.

F.f. Christen Tolfsen Bø, hans datter Signe: Peder Doxrø, Jacob Tolfsen, Tone Hønni, Anne Bø, Anne Lisbeth Tevesdatter.
F.f. Christen Tolfsen i Børynningen hans d. Berte: Abraham Bø, Jacob Tolfsen Bø, Peder Doxrøs q., Peder N. Bøes qnde, Dorthe Tolfsd.
F.f. Christen Skreuas datter Berte: Peder Doxrø, Lars Bø, Hans Anders Bøes Søn, Valdemar Klokkers qnde Marie, Tollef Eriksen Gromstulen hans qnde Karen, Tolf Lies datter Dorthe.
F.f. Christen Skreus Søn Thomas: Sivert Slemdøl paa Aarhuus ejer, Rollef Skreu, Peder Docherøs qvinde Maren, Oluf Clausens qvinde Margrete paa Bø eje, Tollef Bøes datter Karen.
F.f. Christen nordre Bøes datter Maren: Anders Bøe, Ole Svendske ved Hytten, Hans mellem Bøes qvinde Maren, Tollef Gunnessøns qvinde Karen, Nils Skavens pige Catrine.
F.f. Christen Tolfssøns Søn Tolf fra Bø eje: Lars Skaven, Jørgen Olssøn, Peder Doxrøs qvinde Maren, Lars Bøes qvinde, Margrette Doxerøs datter Rønnau.
F.f. Christen Tolfssøns datter Johanne: Jacob Bøe, Hellie Olssøn, Peder Doxrøs qvinde Maren og datter Rønnou.
F.f. Christen Tolfssøns søn Johannes fra Bøeje: Henric Doxerø, Helge Olssøn, Claus Gabrielssøn Bøejes stuepige Margrete, Jacob Bøes qde.

Kilde: ...... Besigtigelse av Jernverket 1730:
Nordre Bøe, sk. M. B. 12 huder, bruges af:
Morten Christensen            )

Jacob Tollefsen                   ) Hver ¼ part og svarer udi aarlig

Christen Solvesen               ) landskyld tilsammen 10 dr

Solve Christensen               )

 

Derunder 4 husmannsplasser som bruges med aarlig avgift:
Grumstulen bruges af Daniel Gundersen, som betaler derav 3 rdr.

Det ene Schreua bruges af Christen Tolfsen, som deraf svarer aarlig 3 rdr.

Det andet Schreua bruges af Niels Grønsteens enche, som deraf betaler aarlig 1 dr 48 sk.

Lien, bruges af Simon Jensen, som betaler aarlig avgift 1 rdr 48 sk.Jernverksarbeider, husmann

Thomes Christensen herfra dpt. 28/8-1701 bg. 11/6-1775. ”Thomes Christensen 74 aar.”, s.a. Christen Tolfsen (se ovenfor).

g. i Gjerpen 5/11-1738 m. Maren Sivertsdatter f. ca. 1699 bg. 9/6-1782. ”Thomas Christensens enke f. Hytten 83 aar.”

1. Christen dpt. 8/3-1739. Død før 1747.

2. Anders Thomesen dpt. 29/9-1741. Se Familie 13 - Fossum 1782.

3. Maren f. ca. 1747 bg. 10/11-1748. ”Thomes Christensens dtr. Maren 1 1/2 aar.”

4. Christen Thomesen dpt. 6/1-1747. Se nedenfor.

Bruker ca. 1760.

 

F.f. Tomes Christenssøns Christen: Søren Susaas, Ole Jørgensson og qde. fra ----, Anne hos Søren Christensøn.

F.f. Thomes Christenssøns Anders: Anders Skræder, Søren Christopherssøn, Henric Sørenssøns qde. Ane Larsdatter.
F.f. Thomes Christensens db: Christen fra Bøe Rønningen: Knud Bøes kone, Maren Olsdtr, Elluf Halvorsen, Hans Olsen, Knud Arentsen,

 

Maren kan muligens være datter av en ”Sivert Merdøe” som holdt til på Århuseiet rundt århundreskiftet.

 

Jernverksarbeider, husmann

Christen Thomesen herfra dpt. 6/1-1747, s.a. Thomes Christensen.

g. i Gjerpen 30/6-1764 m. Margrethe Pedersdatter fra Fossum dpt. 23/5-1745, d.a. Per Jansen Buuse. Se Familie 3 - Fossum 1720.

1. Maren Kistine dpt. 7/10-1764 bg. 6/6-1766. ”Christen Thomesens d. Maren Kistine 1 1/2 aar.”

2. Karen Maria Christensdatter dpt. 21/9-1766 g.m. enkemann Ole Nilsen f. ca. 1758. Han var ”malmplukker” i 1801. Da bodde de på en husmannsplass på Hassel jernverk i Øvre Eiker.

3. Peder Christensen dpt. 19/2-1769. I 1801 gift med Anne Mortensdatter f. ca. 1753. Han var da former ved Hassel Jernverk i Skotselv (Øvre Eiker). De bodde i sitt leiehus uten barn.

4. Søren dpt. 11/8-1771 bg. 22/9-1771. ”Christen Thomesens s. Søren 6 uger.”

5. Thomas dpt. 23/8-1772 bg. 5/2-1775. ”Christen Thommesens s. Thomas 2 1/2 aar.”

6. Maren dpt. 9/4-1775 bg. 30/4-1775. ”Christen Thomesens d. Maren 3 uger.”

7. Dorthe dpt. 12/5-1776 bg. 8/6-1777. ”Christen Thomesens d. Dorthe 1 aar 14 dage.”

8. Thomas Christensen (Thomes Christensen) dpt. 18/4-1779 g. ca. 1800 m. Gunhild Olsdatter f. ca. 1779. Han var “hyttedreng” ved Hassel jernverk i 1801.

Bruker ca. 1775.


F.f. Christen Thomesens pb. Maren Kistine fra Hytten: Hans Pedersens kone, Maren Leth, Haral Jansen, Anders Thomesen, Jens Christophersen.

F.f. Christen Thomesens pb. Karen Maria fra Hytten: Haagen Jansens kone, Guri Hansdtr., Henrich Sørensen, Peder Buuse, Anders Thomesen.

F.f. Christen Thommesens db. Peder fra Hytten: Henrich Sørensens kone, Kisten Christophersdtr., Jacob Egelund, Arne Eriksen, Haagen Jansen.

F.f. Christen Thomesens db. Søren fra Hytten: Catrine Pedersdtr., Karen Abrahamsdatter, Anders Henrichsen, Mathis Eriksen, Anders Thomesen.

F.f. Christen Thommesens db. Thomes fra Hytten: Peder Buuses kone, Dorthe Henrichsdatter, Mathis Eriksen, Anders Thomesen, Daniel Henrichsen.

F.f. Christen Thomesens pb. Maren fra Hytten: Haagen Jansens kone, Maria Henrichsdtr., Arne Eriksen, Mathis Eriksen, Peder Pedersen.

F.f. Christen Thomesens pb. Dorthe fra Hytten: Isak Abrahamsens kone, Maren Abrahamsdatter, Mathis Eriksen, Jacob Jonsen.
F.f. Christen Thomesens db. Thomas fra Bøe Rønningen: Svend Sigfridsens kone, Marthe Andersdtr., Anders Thomesen, Hans Nilsen, Nils Eriksen.


Christen arbeidet som ”malmplukker” på Hassel jernverk i Øvre Eiker prestegjeld i Buskerud i 1801.
Sønnen Peder var da former ved samme jernverk mens sønnen Thomas/ Thomes bodde på "Hassel
i Modum" og var i arbeide som ”hyttedreng i marsovn” ved jernverket der.
Der bodde også søsteren Karen Maria Christensdatter med sin mann, Ole Nilsen.

 

Jernverksarbeider, husmann

Aslak Nilsen fra S. Bø(B) dpt. 1/10-1752 bg. 1/3-1800. ”Aslach Nilssøn Skreua u/N. Bøe. 47 7/12 aar.”, s.a. Nils Jensen Bøe.

g. i Gjerpen 6/11-1777 m. Ingeborg Nilsdatter "fra Bøerødningen" f. ca. 1751 d. 29/4-1833 under Bø. ”enke efter Aslak Nielsen, 82 aar gml.”

1. Ole Aslaksen dpt. 26/7-1778. Se nedenfor.

2. Christopher dpt. 21/11-1779 bg. 30/4-1786. ”Aslak Nilsens s. Christopher 6 1/2 aar.”

3. Nils Aslaksen dpt. 14/10-1781. Konfirmert i Gjerpen 16 1/2 år gml. i 1798, som bosatt på "Bøe Rødning".

4. Maren Aslaksdatter dpt. 22/8-1784 g.m. Jens Abrahamsen Sneltvtedt. Se S. Sneltvedt(B).

5. Christopher Aslaksen dpt. 28/5-1787 g.m. Dorthe Maria Halvorsdatter. Bodde en tid på Fossum. Se Familie 3 - Mæla 1825.

6. Asgerd Aslaksdatter dpt. 14/6-1789 g1g m. Hans Pedersen Bøe. Se M. Bø(B).

7. Jens Aslaksen dpt. 1/4-1792. Se Bjørndalen(B) under Bø.

8. Paul Aslaksen dpt. 26/1-1794. Se nedenfor.

9. Karen Aslaksdatter dpt. 4/12-1796 g.m. Halvor Olsen fra Hobek. Se Familie 6a - N. Brekke 1845.

10. Christen dpt. 26/8-1798 bg. 13/5-1799. ”Aslach Nilssøns db. Christen u/ N. Bøe 3/4 aar.”

Bruker 1780.

F.f. Aslak Nilsens db. Ole fra Bøe Rønningen: Aslak Hoppestads kone, Hans Biøndalens kone, Lars Heljesen, Ole Heljesen, Jens Nilsen.

F.f. Aslak Nilsens db. Christopher fra Bøe Rønningen: Nils Jensens kone, Marthe Østensdatter, Lars Heljesen, Nils Nilsen, Jens Nilsen.

F.f. Aslak Nilsen Biøndalens db. Nils fra Bøe Røningen: Ole Abrahamsens kone, Marthe Andersdtr., Nils Bøe, Jens Nilsen, Ole Heljesen.

F.f. Aslak Nilsens pb. Maren i Bøe Rønningen: Ole Heljesens kone, Karen Østensdtr., Hans Jacobsen, Jens Nilsen, Nils Nilsen.

F.f. Aslak Nilsens db. Christopher fra Bøe Rønningene: Nils Nilsens kone, Else Kirstine Jacobsdtr., Jens Nilsen, Lars Heljesen, Johannes Jonsen.

F.f. Aslak Nilsens pb. Aschier fra Bøe Rønningen: Lars Heljesens kone, Karen Østensdtr., Lars Heljesen, Nils Nilsen, Jens Nilsen.

F.f. Aslak Nilssøns db. Jens u/ V. Bøe: Nils Nilssøns k., Maren Nilsdtr., Laers og Ole Heljessøn, Jens Nilssøn.

F.f. Aslak Nilssons db. Poul u/N. Bøe: Jens Lies k., Else Isaacsdtr., Ole Heljessøn, Nils Nilssøn, Hans Jacobssøn.
F.f. Aslach Nilssøns pb. Karen u/N. Bøe: Jens Nilssøns k., Maren Nilsdtr., Aslach Isakssøn, Peder Laerssøn, Nils Nilssøn.

 

Ingeborg Nilsdatter ble konfirmert i Gjerpen våren 1767 som "Ingebor Nielsdtr. fra Bøe Rødningen, 16 aar gml." = f. ca. 1751.
Hun kan ikke sees å ha blitt døpt i Gjerpen. Det er heller ingen faddere for deres barn fra hennes side. Jeg finner henne ikke døpt i Solum, Siljan eller Eidanger. Det er heller ingen aktuelle Ingeborg Nilsdatter i Skien som vokser opp.
Inntil videre forblir hennes opphav et mysterium.


Jernverksarbeider, husmann
Ole Aslaksen
herfra dpt. 26/7-1778 bg. 13/12-1812. ”Ole Aslaksen Skreua 34 aar.”
g. i Gjerpen 8/10-1805 m. Aslaug Halvorsdatter fra Bjørndalen(A) under Bø dpt. 8/10-1780, d.a. Halvor Levorsen.
1. Maren Olsdatter dpt. 23/3-1806.
2. Aslak dpt. 22/5-1808 bg. 13/11-1808. ”Ole Aslakssøn Skreuas db. Aslak und. N. Bøe 1/2 aar.”
3. Nils Olsen f. 24/12-1810. Se Rosvald.
Bruker ca. 1805.

F.f. Ole Aslakssøns pb. Maren u/N. Bøe: Amund Aslakssøns k., Maren Aslaksdtr., Christopher Aslakssøn, Jens og Nils Nilssøn.
F.f. Ole Aslakssøns db. Aslak u/N. Bøe: Maren Aslaksdtr., Askjer Aslaksdatter, Anders Johannissøn, Christopher Jenssøn, Christopher Aslakssøn.
F.f. Ole Aslakssøns db. Nils u/N. Bøe: Christopher Aslakssøns k., Askjer Aslaksdtr., Christopher Nilssøn, Christopher Aslaksson, Johan Halvorssøn. 

Enka Aslaug Halvorsdatter ble g2g med enkemann Ole Christensen. Se N. Skotland(E) under Hyni.

 

Protokoll I 6, side 50, Bamble sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Aaremaalseddel fra Statholder S. Løvenskiold til Paul Aslaksen paa Pladsen Skreua (under N. Bø)
mod aarlig afgift 4 spd. og 1 Plougdag og 1 Slaattedag ellers derfor 56 skilling (at betale?) dat. 14. April 1844, tinglyst 9. Janr. 1846."
(Denne "Aaremaalseddel" er vel heller til hans sønn Aslak Paulsen. Løvenskiold har trolig skrevet feil navn.)

 

Småbruker, skogsarbeider, husmann

Paul Aslaksen herfra dpt. 26/1-1794 d. 2/2-1867, s.a. Aslak Nilsen. Se ovenfor.

g. i Gjerpen 26/3-1818 m. Gunhild Rasmusdatter fra Ekornrød(A) under Mo dpt. 20/5-1793 d. 28/5-1845 på Skreua, d.a. Rasmus Isaksen.

Forlovere: "Jens Nilsen Børønningen, Peder Larsen Børønningen."

1. Ingeborg Paulsdatter f. 2/9-1818 g.m. Anders Olsen fra Børønningen. Se Grønsten(C).

2. Aslak Paulsen f. 4/3-1821. Se nedenfor.

3. Anne f. 7/8-1824 d. 14/5-1839.

4. Aslaug Paulsdatter f. 5/3-1827 g.m. Christopher Halvorsen. Se V. Haugerød.

5. Karen f. 15/1-1830 d. 15/5-1849.

6. Inger Marie Paulsdatter f. 14/6-1833 g.m. Jens Olsen fra Fossum. Se Familie 41 - Fossum 1835.

Br. ca. 1818.

 

I 1835 bodde fattiglem Kirsten Isaksdatter, 62 år gammel, her.

 

Arbeider, leilending

Aslak Paulsen herfra f. 4/3-1821, s.a. Paul Aslaksen. Se ovenfor.

g. 23/10-1845 m. Karen Pedersdatter fra Åsen under Jønnevald f. 20/6-1823, d.a. Peder Johnsen.

1. Peder Aslaksen f. 11/1-1847.

2. Anne Gurine Aslaksdatter f. 7/10-1849.

3. Inger Karine Aslaksdatter f. 14/7-1852.

4. Nils Aslaksen f. 18/12-1855.

5. Ole Aslaksen f. 8/5-1861.

Br. 1844.

 

Karen var i tjeneste på Kolkin under Follaug før hun giftet seg. De bodde her under folketellingen 1865.
Hans eldre far bodde også her med føderåd.

De hadde 1 hest, 4 kyr, 8 sauer og de høstet både poteter, hvete, ruk, bygg og havre.
Denne familien emigrerte til N. Amerika i 1871. Se Presteattest av 11/4-1871.

 

Jacob Solvesen f. 27/2-1812.

Br. 1871. Se Nisterud.

 

Hans sønn Ole Jacobsen med familie, bodde her sammen med Jacob i 1875 og hjalp ham med småbruket.
Datteren Ingeborg Jacobsdatter f. 1840, bodde også her og hjalp til.
Gårdens besetning i 1875 var: 2 hester, 3 kuer, 1 kalv og 4 sauer.


Arbeidskjører, leilending

Ole Jacobsen fra Nisterud under Bø f. 29/5-1844 d. 26/2-1907 på Petersborg, s.a. Jacob Solvesen.

g. 28/12-1869 m. Gurine Gundersdatter fra Kåsa under Dyrkoll f. 31/8-1846 på Hoksodden ved Valebø i Holla d. 12/4-1931 i Skien, d.a. Gunder Olsen.

1. Maren Anne Olsdatter f. 29/3-1870 på Nisterud d. 9/10-1908 g. 8/8-1897 m. Erik Gunnulfsen (Nilsen). Se Mælagata 141.

2. Karen Maria Olsdatter f. 27/2-1872 på Skreva. Var husholderske hos enkemannen Andreas Limi på Limi(2), men ville ikke gifte seg med ham. Ugift.

3. Inger Karine Olsdatter f. 5/3-1874 på Skreva g. i Gjerpen 31/10-1899 m. pølsemaker Halvor Thorstensen fra Skien f. 31/3-1874. Bodde på Sems løkke (v/ Duestien) til 1913. Flytta da til Ulefoss. Se Lannav. 123 under Ø. Heisholt.

4. Anne Gurine Olsdatter f. 1/6-1876 på Skreva g. 25/2-1900 m. Laurits Bernhard Pedersen fra Venstøp f. 4/2-1875. Se Venstøphøgda 49 under Venstøp.

5. Mathilde Olsdatter f. 10/11-1878 på Skreva g.m. Karl Thoresius Sørensen f. 3/10-1877. Se Hyniv. 93 under Gulset.

6. Anne Marie Olsdatter f. 29/7-1881 på Skreva d. 1939 g. 10/6-1907 m. Søren Kristian Sundberg fra Bardu i Troms f. 1862 d. 4/9-1940 i Skien, s.a. Erik Sundberg. Bodde i Skien.

7. Kirsten Olava Olsdatter f. 23/8-1883 på Skreva g.m. Bertrand Andersen. Se Århusv. 107 B "Goberg" under Århus.

8. Sofie Olsdatter f. 23/10-1885 på Skreva d. 26/3-1969 i Skien g. 25/5-1904 m. Kristian Andersen f. 8/8-1882 i Gj. d. 8/2-1970, s.a. Anders Rollefsen og Karen Andrea Gundersdatter Kaasa. Bodde på Falkum i Skien. Flere barn.

9. Jacob Olsen f. 26/3-1888 på Skreva d. 23/8-1957 i Solum g. 30/4-1911 m. Kjersti Olsdatter Moland f. 1886 i Bø.
Br. ca. 1880.


5 av de barna som ble født her med sine ektefeller. Bildet insendt av Elbjørg Bakke 2013.

Første rekke fra venstre: Kjersti Olsen g.m. Jacob, Sofie Olsd., Anne Gurine Olsd., Karen Marie Olsd., Mathilde Olsd.
Andre rekke: Jacob Olsen, Kristian Andersen g.m. Sofie, Laurits Peders. g.m. Anne Gurine, Søren Sundberg g.m. Anne Marie Olsd.,
Karl Sørensen g.m. Mathilde Olsd.

Denne familien bodde på Grini(11) i 1891. Ole Jacobsen var siden kjører på Frogner. Se Familie 2 - Frogner 1900.

Ole Jacobsen bygde huset Mælagata 141. Se Mælagata 141.
 

Skogsarbeider, leilending, hustømmermann

Ole Ingebretsen fra Sandbakken under Tufte f. 15/4-1860, s.a. Ingebret Andersen Sandbakken.

g. 4/7-1884 m. Anne Dorthea Olsdatter fra S. Ås(B) f. 2/1-1862, d.a. Ole Gundersen Aas/Holt.

Forlovere: "Thomas Olsen, Thomas I. Eriksrød."

Br. 1888.

 

Anne Dorthea var i tjeneste på Berberg før hun giftet seg. I 1891 bodde det en tjenestegutt her
som kom helt fra Hadeland. Han het Johan Jansen, var født i 1875 og drev med skogsarbeid.
Denne familien kjøpte i 1904 Berberg(10) "Norheim" og flyttet dit.

 

Skogsarbeider, leilending

Nils Gundersen fra Kåsa under Dyrkoll f. 10/3-1855 i Mastdalen i Valebø, Holla d. 19/8-1931, s.a. Gunder Olsen Kaasa.

g. 29/1-1883 m. Andrea Jensine Jensdatter fra S. Gåshølen under Ås f. 8/4-1858 d. 27/3-1920, d.a. Jens Halvorsen.

Br. 1900.


Dette er den samme Nils Gundersen som bodde på Gløsmyr fra 1879 -1894, i S. Gåshølen fra
1894 - 1900, og som forpaktet Skriva fra 1900 - 1908. Han Kjøpte hus på N. Falkum i ca. 1908.
Se Familie 75 - Falkum 1910.

 

Jon Pedersen Tveit

Br. 1908.

 

Jon Olsen (Haugerød) Brekkekaasa

Br. 1909.

 

Halvor Nisterud

g.m. Anne f. 6/9-1885 d. 16/1-1940.

Br. 1914.

 

Skogsarbeider, forpakter 

John Skreua Olsen (John Olsen Hegna) fra Hegna under Låvell i Sauherad f. 25/9-1873 i Hegna d. 13/4-1971 i Gjerpen, s.a. Ole Halvorsen og Kari Halvorsdatter.

g1g i Sauherad 27/10-1897 m. Ingeborg Olsdatter fra Gvåla i Bø i Telemark f. 1873 d. 30/6-1899 på Hegna, d.a. ungkar Ole Olsen Kvisla.

g2g 1901 m. Torgunn Halvorsdatter "fra Ådalen under Låvell i Sauherad" f. 19/2-1883 d. 12/3-1922 på Skreua, (?d.a. Halvor Gjermundsen f. 1837 i Seljord og Taaraand Halvorsdatter f. 1856 i Sauherad.)

1. Olav Johnsen Hegna f. 24/11-1897 på Hegna i Sauherad d. 15/7-1972 g. 2/6-1922 m. Kari Johanne Thomassen f. 10/6-1903 i Gjerstad, d.a. Thomas Thomassen.
    Olav Hegna jobbet i NSB. De bodde på Rising.

2. Halvor f. 19/6-1899 d. etter 1910 i Sauherad.

Barn i 2. ekteskap:

3. Halvor Hegna f. 5/5-1902 i Ådalen i Sauherad mens faren var i Amerika.

4. John Johnsen f. 19/9-1904 på Rogholt i Sauherad. Se Valebøv. 126.

5. Ingeborg Johnsen f. 7/7-1906 i Ekstul i Valebø g.m. Erling Kittilsen. Se nedenfor.

6. Kristian Johnsen f. 19/11-1908 i Ådalen under Låvell.

7. Torvald Johnsen f. 19/2-1911 i Holterønningen. Se Borstad i Valebø.

8. Olaf Johnsen (tvilling) f. 3/4-1913 i Sauherad (døpt i Gjerpen 19/10-1913).

9. Anne Johnsen (tvilling) f. 3/4-1913 i Sauherad (døpt i Gjerpen 19/10-1913).
10. Haakon Johnsen f. 24/8-1915 (døpt 2/4-1922).
11. Trygve Johnsen f. 28/9-1917 (hjemmedøpt i mars 1918, kirkedøpt 2/4-1922) d. 1924.

12. Einar Johnsen f. 6/2-1920 (hjemmedøpt i juli 1920, kirkedøpt 2/4-1922).

13. Sønn f. 21/12-1921. Adoptert bort.
Br. 1919.

John Olsen bodde tidligere på plassen Hegna under gården Låvell i Sauherad. Han var også i Amerika
en tid, men kom tilbake og bodde en stund på Landkjønnstulen under Låvell i Sauherad før han flyttet til
Gjerpen. Hans første kone Ingeborg Olsdatter døde i barselfeber på Hegna.

Hans andre kone er ikke født i Sauherad eller Seljord.

Familien var på Gromstul fra 1914 - 1919. Se også Gromstulen(C) under Bø. De bodde på Skriva fram til 1944.
Da bygde han seg et hus på Bø. Se Valebøv. 132 under Bø.


Kilde: Fylkesavisen 24/9-1948. Innsendt av Hans Aas 2015.

John Olsen Hegna hadde to brødre til i Gjerpen, som begge drev med tømmerhogst:
Halvor Olsen på Nisterud under Bø og Halvor Olsen på Langangen(A) under Fossum.

Takk til Halvard Skårdal for god hjelp her.

Skogsarbeider, forpakter

Erling Kittilsen
fra Ås(20) "Kittilsrud" f. 30/11-1911 d. 1/6-1994, s.a. Gustav Kittilsen.
g.m. Ingeborg Kittilsen herfra f. 7/7-1906 i Ekstul i Valebø d. 11/5-1993, d.a. John Olsen Hegna.
1. Einar Oddbjørn Kittilsen f. 1942. Se nedenfor.
3. Sven Aage Kittilsen f. 1945. Se Hyniv. 412 under Fossum (Ødegården).
Br. 1944.

Plassens grenser beskrevet av Erling Kittilsen på 1950-tallet:

”Nord: Gromstulen. Øst: Bøelva. Syd: Bjørndalen. Vest: Løvenskiolds skog.”

 

Erling Kittilsen kjøpte et av husene ved Bø, på toppen av Liabakken, Valebøv. 135.

 

Einar Oddbjørn Kittilsen herfra f. 1942.

Br. 1965.


Denne familien bodde her en 3 års tid. Se Hoppestadv. ?
Han er innehaver av "Kittilsen bygg og Solskjerming".

 

Oddmar Haugerød fra Stulenv. 432 under Stulen f. 22/11-1932 d. 21/4-2007, s.a. Trygve Haugerød.

g1g m. Eva NN.
g2g m. Dagfrid Margrethe f. 3/3-1939 d. 9/6-2009.

1. Liv Haugerød f.  ca. 1951.
Barn i 2. ekteskap:
2. Jan Gunnar Haugerød f. d. 7/8-1986.
3. Ann Kristin Haugerød.

Br. 1968.

 

Oddmar Haugerød med familie bodde her i 1969.

 

Både 1. og 2. ekteskap ble oppløst. Dagfrid var i 1994 bosatt i Rising Terrasse 7 B under Prestegården.

Oddmar flyttet siden til sin bror Jonny Haugerød i Stulenv. 471 på Stulen.

 

Kilde: TA 15/10-1975. Innsendt av Fredrik Andersen.
 

Nedlagt som gårdsbruk. Husene er revet og eiendommen er tilplanta med skog.

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) Gard Strøm.