ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sokka
Gård nr. 138 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 22.04.2024

 


Sokka 2 - Sokka vestre - Smithesokka
Gammelt løpenr. 462. Siden Norges matrikkel 1889: 138/2.

Se også Gamle Sokka.

Også kalt ”Smithe-Sokka” siden ca. 1780.


Vestre Sokka 1966.
Foto: Privat. Innsendt av Nils Kristian Høimyr 2014. Se Gravli skole.
 

Adresse 2000: Gamle Kikutv. 135, 3719 Skien.

Husene er i dag utskilt fra resten av eiendommen og har gnr 138 bnr 20.

Det ble på 1990-tallet satt opp nye hus her.

Arbeider, husmann
Nils Jonsen

g. 12/10-1747 m. Aase Rejersdatter f. ca. 1690 bg. 19/4-1752. ”Nils Suchas kone 62 aar.”
Br. 1747 - 1752.

En av disse var fra Sokka, eller var på Sokka før de giftet seg. Hun døde på Sokka 5 år senere.
Hun var såpass gammel at de kunne umulig få barn sammen.

G.br., selveier
Thor Halvorsen Sucha
(ikke fra Oredalen?) f. ca. 1691 bg. 15/5-1766. "Thor Sucha 75 aar."
g. 29/12-1764 m. Johanne Johannesdatter "fra Ødesneltvedt" under Sneltvedt f. ca. 1705 bg. 27/2-1771. "
Thor Suchas enke 66 aar."
Br. 1746.

G.br., selveier
Halvor Thorsen
f. ca. 1739 bg. 23/10-1808. ”Halvor Thorssøn und. S. Falchum, sagt at være 68 aar.”

g1g 9/7-1763 m. Marthe Olsdatter f. ca. 1732 bg. 19/10-1777. ”Halvor Thorsens kone 45 aar.”
g2g 1/8-1778 m. Anne Saamundsdatter fra Høgli øvre under Grini
dpt. 6/5-1753 i Sauland. Født i Åmodt, Sauland, d.a. Saamund Thorbjørnsen.
1.
Udøpt gutt bg. 12/2-1764. ”Halvor Thorsens db. 5 dage.”
2. Aslak Halvorsen dpt. 1/4-1766.
3. Thor dpt. 2/7-1769 bg. 10/12-1769. "Halvor Suchas søn Thor 3/4 aar."
4. Thor dpt. 25/8-1771.
5. Thor dpt. 27/12-1772 bg. 17/1-1773. "
Halvor Suchas søn Thor 14 dage."
6. Ragnhild  Halvorsdatter dpt. 5/6-1774.

Barn i 2. ekteskap:
7. Thor dpt. 7/2-1779 bg. 30/5-1779. "
Halvor Thorsen Suchas s. Thor 1/4 aar."
8. Torsten Halvorsen dpt. 12/4-1781.

9
. Marthe Halvorsdatter dpt. 7/4-1782.
10. Anne dpt. 3/4-1785.
11. Anne Halvorsdatter dpt. 5/3-1786.
12. Aslaug dpt. 28/6-1789 bg. 24/7-1808. ”Halvor Thorssøns datter Asloug i Lundedal 19 aar.”

13. Maren dpt. 16/9-1792 bg. 20/11-1808. ”afdøde Halvor Thorsøns pb.
Maren und S. Falchum 8 11/12 aar.”
Br. 1771.

F.f. Halvor Suchas db. Aslak: Ole Eriksens kone, Ingebor Olsdtr., Ole Aschoutsen, Tosten Vilhelmsen, Tosten Thorsen.
F.f.
Halvor Suchas db. Thor: Tormoe Jonsens kone, Marthe Halvorsdatter, Tormoe Jonsen, Ole Aschoutsen, Tosten Thorsen.
F.f. Halvor Suchas pb. Thor: Halvor Lyngaasens kone, Gunnil Biønsdatter, Tosten Thorsen, Knud Kousenrøe, Thormoe Jonsen.
F.f. Halvor Suchas db. Thor: Ole Olsens kone, Halvor Lyngaasens kone, Tormoe Jonsen, Tosten Thorsen.
F.f.
Halvor Suchas pb. Ragnil: Tormoe Jonsens kone, Gunbor Hansdatter, Knud Olsen, Christopher Tveten, Tormoe Jonsen.
F.f.
Halvor Succhas db. Thor: Halvor Saamundsens kone, Ingebor Giertsdtr., Christopher Tveten, Halvor Saamundsen.
F.f.
Halvor Thorsens db. Tosten fra Riising Ejet: Halvor Saamundsens kone, Jacob Rasmusens kone, Christopher Tveten, Knud Kollebonden, Ole Olsen.
F.f. Halvor Tvetens pb. Marthe: Halvor Saamundsens kone, Enevold Knudsens kone, Christopher Tveten, Enevold Knudsen, Aslak Rasmusen.
F.f. Halvor Tvetens pb. Anne: Halvor Saamundsens kone, Ole Hobechs kone, Knud Olsen, Claus Olsen,
F.f. Halvor Thorsen Sukkas pb. Anne: Thor Andersens kone, Ole Hobechs kone, Knud Kollebonden, Christopher Tveden, Thor Andersen.
F.f. Halvor Thorsens pb. Aslou fra Bradsberg Ejet: Halvor Larsens kone, Berthe Maria Knudsdtr., Søren Engebretsen, Nils Andersen.
F.f. Halvor Tordssøns pb. Maren u/S. Falchum: Karen Pedersdtr., Else Hansdtr., Peder Rasmussøn, Nils Heljessøn, Axel Gunderssøn.

Halvor bodde her i 1782 med kone og 2 barn. De flyttet siden til Falkum. Se Familie 4 - Falkum 1801.

Sogneprest
Peder Smith i Skien eide gården fra 1774. Etter denne tiden ble dette bruket ofte kalt for ”Smithe-Sokka”.

Arbeider, husmann
Gunder Hansen
.
Br. i 1780.

Gunder Hansen og kona lå på låven på Sokka sommeren 1780, sammen med tjenestejenta Berthe Povelsdatter.

Kilde: Bamble tingbok nr 21. 21 sept 1780. Avskrift Jan Christensen.
 
Drapssak mot Gunnar Hansen Suchen fordi han natten til 10 juli kom i klammeri og slagsmål med Isach Gunnersen, 
hvor Isach skal ha fått slik skade at han døde 25de ditto. 
Gunnar Hansen hadde sitt leie på sin laave. Han hadde på den tid, saavel som bestandig hatt sitt leie på låven; ingen 
andre laa der med ham på den tid; ei heller har noen ligget der med ham siden enn hans kone som har ligget der siden hun 
ble frisk, tillige med piken Berte Povelsdatter.
Isach Gunnersen kom til ham om natten mens han sov; sparket opp døren, og ifølge Gunnar, sa han ingenting, men 
bare overfalt ham, som hadde sovet. Han hadde ingen annen måte at berge sitt eget liv på. 
Han hadde ikke slaatt ham med noe, bare holdt ham og saaledes ført ham ut gjennom døren og ned over broen. Dennes 
høyde var som "en Karlmands Hage" og det ligger sten i grunden.
Da Isach var borte, gikk han like til sitt arbeide, som var på sagen i byen.
 
Følgende vitner ble ført: Jacob Olsen Holmen, Gregers Halvorsen Mustvet, Sigur Kittilsrød og Nils Aslachsen Berg. 
Avdødes enke var Ajet Hansdatter.
 
Saken utsettes.
--------------------------------------------------------------------
22 november 1780. 
Det kommer fram at Gunder var blitt saaret av Isachs bajonett. Hans gamle kone var blind og laa i stuen sammen med tjenestepiken. 
Det var ikke flere folk paa plassen den natta. Ellers laa til seters Peder Smithes tjenestepike Torber Gjertsdatter, og hadde med 
seg en dreng på omtrent 12 á 16 år, ukonfirmert. Begge var dagen eller kvelden før, gått ut for seg selv; man visste ikke om de om natten
var kommet tilbake til deres leie som de hadde på stolpeboden på Suchen.
 
Isach kom fra et bryllup på en plass som het Hullet, til sitt hjem, hvor han tok sin bajonett og gikk til plassen Sucha. Et vitne hadde hørt 
at konen til Isach hadde fått ham til at oppsøke Gunnar den natten, fordi hun hadde til gode noen få penger hos Gunnar, som hun ikke 
kunne få, og som hun ville bruke for å komme i det bryllupet, hvor hennes mann Isach var gaatt forleden.
 
Sucha lå 5 á 6 børseskudd fra Puttekåsa.
 
Et vitne, Nils Aslachsen Berg, kom den dagen Isach døde, i sitt ærend til Sucha for å slå høy for Sr. Peder Smith.
 
Senere dom:
Han frir seg med ed; at han kun handlet i nødverge. 
Han blir frikjent.

 
Sokka vestre ble i mange år brukt som seter for presten i Skien, hvor det, kun i setertiden, bodde folk.

Selveier
Hans Knudsen.
Br. 1802.

Selveier, kjøpmann
Peder Haraldsen Semb

Br. 1805. Se Sem nedre.

Skredder, leilending

Ole Ingebretsen
fra Rød i Siljan dpt. 28/11-1796 i Siljan, s.a. Engebret Olsen Rød fra Ekornrød(B) under Mo og Ingeborg Eriksdatter.
g. Siljan 31/12-1820 m. Ingeborg Jonsdatter fra N. Sølland i Siljan f. ca. 1795, d.a. Jon Nilsen Sølland og enke Kari Rønniksdatter.
Forlovere: "Svend Øverbøe, Jakob Søelland."
1. Anne Helvig Olsdatter dpt. 21/10-1821 på Sølland, Siljan. Konfirmert 1/10-1837 i Gjerpen, g.m. Halvor Olsen Kise. Se S. Kise.
2. Ingeborg Olsdatter f. 8/4-1823 på Sølland i Siljan d. 1908 i Scandinavia twp., Waupaca Co., Wisc. g. 27/12-1842 m. Jon Jonsen fra Gromstul i Luksefjell f. 12/9-1814.
    Emigrerte til N. Amerika i april 1844. Bosatte seg først i Oconomowoc, Wisconsin. Etter 1860 flyttet de til Scandinavia township og er der gravlagt.
3. Karen Olsdatter f. 6/6-1825 på Sølland.
4. Maren Olsdatter f. 27/10-1826 på Sølland.
5. Berthe Olsdatter f. 7/9-1828 på Sølland.
6. Kirsten Olsdatter f. 23/9-1830 på Gulset. Til N. Amerika med foreldrene i mai 1853.
7. Ingebret f. 23/3-1833 i Gunborgdalen.
8. Inger f. 15/1-1835 i Gunborgdalen d. 19/1-1836 i Sokka.
9. Inger Johanne Olsdatter f. 23/3-1838 i Sokka. Til N. Amerika med foreldrene i mai 1853.
Br. 1835.

Denne familien kom trolig til Gjerpen i ca. 1830. De er ikke registrert innflyttet i kirkeboka.
De bodde i Gunborgdalen fra 1832 - 1835 og kom til Vestre Sokka i 1835.

Ole Ingebretsen (Engebretsen) ble født på Ekornrød(B) under Mo i Gjerpen.

"Ole Ingebretsen Sukken", kona Ingeborg og barna Kirsten og Inger Johanne emigrerte til N. Amerika i mai 1853.

Eier av V. Sokka i 1835 var fremdeles Peder Haraldsen Sem. Se Sem nedre.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

462

Sukken vestre

Peder Haraldsen

1 hud

1 daler - 1 ort - 10 skilling


Prokurator Søren M. Blom kjøpte eiendommen i 1847.
Zacharias Gundersen Lie i 1849.
Opplysningsvesenets fond (Staten) i 1850.

Arbeider, husmann
Andreas Madsen Sukka
fra Stavern dpt. 12/4-1812 d. 20/8-1903, s.a. Mads Christensen Skou i Skien. ”Bortsat til Skien af Gjerpen fattigvesen.”
g. 24/10-1843 m. Mari Nilsdatter fra Knollen i Sauherad f. 1812 d. 25/12-1892 på Sokka, d.a. Niels Rollefsen Knollen og Bergit Knudsdatter (g. i Sauherad 20/10-1800).
1. Mads Andreassen f. 4/10-1843 på Venstøp. Se Familie 9 - Mæla 1891.
2. Nils f. 9/2-1846 d. 19/10-1846 i Kutterød.
3. Nils Andreassen f. 27/3-1850 i Kutterød g. 3/11-1878 m. Maren Margrethe Jansdatter fra Grini f. 1845, d.a. Jan Olsen. Nils tjente på Røsaker før han giftet seg.
4. Ingeborg Andreasdatter f. 25/5-1852 på Kutterød g. 8/4-1877 m. Ole Bjørnsen fra Gransherad, s.a. Bjørn Thorleifsen. Ikke i Gjerpen i 1891.
5. Maren Sofie Andreasdatter f. 24/7-1854 på Sokka g.m. Nils Jørgensen Aamodt. Se Åmot.
6. Ole f. 21/5-1857 d. 24/4-1858 på Sokka.
7. Nils f. april 1859 d. 15/7-1859 på Sokka.
8. Andrea f. 9/6-1860 d. 11/4-1861 på Sokka.
9. Andrea Andreasdatter f. 25/4-1862.
10. Nils Andreasen f. 17/3-1865. ”Sindsyk” i følge folketellingen 1891.
Br. ca. 1854.

Fra Brunlanes kirkebok barnedåp 12/4-1812:
Andreas (uægte). Forældre: Pige Clarine Clausdatter, udlegger til Barnefader en Bergensk oficer ..... (?).

Både Andreas og Mari tjente på Venstøp før de giftet seg. De bodde på Kutterød under Foss fra ca. 1846.
I 1845 bodde de på en plass under Tufte sammen med den gamle enka, Gunhild Rasmusdatter (73).
Ingen barn nevnt da, heller ikke sønnen Mads som ble født to år tidligere og som vi vet bodde på Mæla i
voksen alder.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

462

Sukken vestre

Sogneprest Skaar

1 daler - 0 ort - 5 skilling


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

138

2

462

Sukken

Sukken vestre

Sognepræsten

1 - 1 - 10

2 mark 69 øre


Kilde: Folketellingen 1891.
Andreas bodde her med sønnen Nils den yngste. Andreas var ”forhenværende arbeider, nu arbeidsudyktig.”

G.br., leilending
Kristian
Edvard Ellingsen Sokka (Kristian Ellingsen Sokka) fra Ø. Sokka f. 16/10-1863 d. 10/11-1920, s.a. Elling Halvorsen Sokka.
g.m. Ingeborg Karine Johnsdatter fra Gravli(1) f. 19/8-1874 d. 1917, d.a. John Klemmetsen Gravli.
1. Einar Johannes Høimyr f. 10/2-1895. Se Lundsåsen 40.
2. Martin Høimyr f. 7/3-1896. Se Høymyr(2).
3. Anne Marie f. 21/1-1899.
4. Karl Olaf Sokka f. 27/4-1901. Bodde på Thorsholt i Siljan. Skrev seg derfor for Karl Thorsholt.
5. Arne Høimyr f. 19/11-1903. Se Gravli skole.
6. Ingeborg Sokka f. 10/5-1906 g.m. lærer Gunnar Snaunes. Se Sætre under Rising.

7. Hallvard Høimyr f. 12/6-1907 d. 9/7-1990 g.m. Johanna f. 10/5-1912.
Hallvard Høimyr var lærer på Gulset skole.
    Barn 1. Thor Høimyr f. 1947. Bosatt i Kjørbekksvingen, Skien.
8. Signe Sokka f. 5/11-1909 g.m. Harald Løberg. Bodde på Sneltvedt.
9. Maren Sokka f. 31/3-1912 g.m. Ragnvald Andersen. Bosatt i Skien.
10. Gunvor Sokka f. 24/7-1914 g.m. Tormod Løvaas. Se Løvås under Rising.
Br. fra ca. 1890-tallet.

Han skrev seg for Kristian Sokka. Noen av barna brukte familienavnet Sokka og andre brukte Høimyr.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

138

2

Sukken

Sukken vestre

Sognepresten

2 mark 69 øre


Sokka vestre er ikke nevnt i folketellingen 1910.

Jordbruker, forpakter
Kittil Kittilsen
fra Ås(20) Kittilsrød f. 23/9-1914 d. 11/11-1995, s.a. skogsarbeider Gustav Kittilsen.
g. 27/5-1943 m. Klara Antonsen f. 6/1-1908 d. 6/8-1977, d.a. gårdsarbeider Anton Martiniusen.
Forlovere: "Lensmannsfullmektig Knut Gulseth og lensmann Halvor Lyngaas."
1. Gustav Kittilsen f. 27/9-1944 d. 12/10-2001.
Br. ?

Alle 3 er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

138

2

Sukken vestre

Opplysningsvesenets fond

2 mark 69 øreSokka vestre ca. 1950. Foto: Privat. Innsendt av Nils Kristian Høimyr 2014. Se Gravli skole.


Sokka Vestre 1964. Foto: Tor Høimyr.
Innsendt av Nils Kristian Høimyr 2014. Se Gravli skole.


Husene ble skilt fra etter 1950 til gnr 138 bnr 20. Husene (tomta) ble deretter solgt.

Sigurd Nikmann fra Brevik bygde nye hus her.

Fra Grunnboka: "Gamle Kikutveg 135 (Gnr 138, bnr 20) er solgt for kr 186.550 fra Opplysningsvesenets Fond til
Bianca Nymo-Andersen og Frank Valhovd Andersen
(13.08.2012)."


Blikkenslager, huseier
Frank Valhovd Andersen f. 1971.
g.m. Bianca Nymo f. 1982.
Br. 2006.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no