| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Tufte
Gård nr. 54 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.05.2017Fra Grenland-kommunenes eiendomskart.   Veien vi ser er Tufteveien, mellom Luksefjellveien og Holmsveien.

Tufte 21 - Putten - Tufteputten

Tidligere husmannsplass under Tufte. Senere 54/21.

Adresse i dag: Tuftev. 24, 3721 Skien.  

Arbeider, husmann
Sigurd Sigurdsen
fra Solum i Luksefjell dpt. 6/10-1782 d. 2/11-1834 på Tufteputten, s.a. Sigurd Olsen.
g1g 28/12-1803 m. Karen Amundsdatter f. ca. 1778 d. 9/3-1818 i Gunborgdalen.
g2g 28/12-1820 m. Helene Andersdatter fra Østgården i Solum dpt. 13/9-1793 i Solum d. 11/10-1879 på Tufteputten, d.a. Anders Hansen Østgaarden. Se Solumslekt.org.
Forlovere: "Amund Siversen Semb, Jørgen Børresen Semb."
1. Ingeborg bg. 6/12-1803. ”Sigur Sigurssøns hd. pb. Ingebor f. Solum i Luxefjeld 9 dage.”
2. Aasild Sigurdsdatter dpt. 7/4-1805 d. 17/4-1891 på Elset i Solum, g. i Solum 4/11-1831 m. Anders Hansen.
3. Sigurd dpt. 18/10-1807 bg. 19/3-1809. ”Sigur Sigurssøns db. Sigur f. Solum i Luxefjeld 1 1/12 aar.”
4. Ingeborg Sigurdsdatter f. 12/11-1812. Bodde sammen med søsteren Aasilds familie forskjellige steder i Solum. Ugift.
5. Anne Sigurdsdatter f. 14/1-1816 g. 27/11-1856 enkemann Nils Jensen. Se Familie 51 - Fossum 1865.
Barn i 2. ekteskap:
5. Karen Kirstine Sigurdsdatter f. 3/2-1821.
6. Maren Andrea f. 7/1-1824 d. 9/7-1836.
7. Sigurd Sigurdsen f. 8/7-1826 g. 20/9-1849 m. Maria Aslaksdatter fra Orekåsa(B) under Oterholt.
8. Anders Sigurdsen f. 1/1-1830. Se Sneltvedtv. 389 under Løberg.
9. Ole Sigurdsen f. 30/11-1832
Br. 1821.

F.f. Sigur Sigurssøns pb. Aasil f. Solum i Luxefjeld: Jens Moes k., Torine Nilsdtr., Jens Moe, Isak Anderssøn, Lars Pederssøn.
F.f. Sigur Sigurssøns db. Sigur f. Solum i Luxefjeld: Ellev Olessøns k., Birthe Pedersdtr, Peder Fjelddalen, Ellev Olessøn, Torkild Skilbred.
F.f. Sigur Sigursens pb. Ingebor f. Luxefield: Ellef Olsens k., Helge Nilsdatter, Ellef Olsen, Nils Nilsen, Ole Andersen.

I sitt 1. ekteskap flyttet Sigurd en del. De bodde lengst i Gunborgdalen som den gang var
husmannsplass u. Sem. Enka bodde her i både 1835 med barna, Karen, Sigurd, Anders og
Ole. I 1845 kun med sønnen Anders.

Arbeider, husmann
Aslak Larsen
fra Fossum dpt. 18/2-1798, s.a. Lars Christensen Riisberget. Se Familie 19a - Fossum 1801.
g1g 3/5-1825 m. Anne Andersdatter fra Fjelldalen(1) dpt. 22/2-1795 d. mellom 1845 og 1849, d.a. pike Ingeborg Pedersdatter Fjelddalen og Anders Nilsen Limi.
Forlovere: "Ole Madsen af Solum, Christen Larsen Fossum."
g2g 22/2-1849 m. enke Karen Aslaksdatter fra Orekåsa(B) under Oterholt f. 14/6-1811, d.a. Aslak Eriksen Orekaasa.
Br. 1830.

Barnedåp i Gjerpen krk. 22/2-1795:
”Ingebor Pedersdtrs. uægte pb. Anne fra Fjelddalen. Til barnefader udlagt Anders Nilssøn N. Limie.
Test: Peder Fjelddalens k., Karen Hansdtr., Torsten og Henric Doxrøe, Anun Tollevssøn.”


3/1-1849       ANNE ANDERSDATTER       Bamble Skifteprot. no. *)
Tufteputten    Arvinger:                            
u/Tufte        Enkem. Aslak Larssen (barnløse)
               og avdødes mor (Ingeborg Pedersdatter), død, etterlatt seg 5 barn:
               1. Søren Knutssen, bor i Forstal sogn (Fyresdal?).
               2. Petter Knutssen
               3. Knut Knutssen
               4. Berthe Marie Knutsdtr.
               
5. Ingeborg Knutsdtr.
               De må ha vært halvsøsken til avdøde.
               Avdøde Anne Andersdtr. var født utenfor ekteskap.
               Formynder var Ole Jonssen Berreberg.
Brt:   63 -  30
Gjeld: 91 - 117 (Insolvent).
*) A: BS 30 s.23. B: BS 20 s.180b. C: BS 25 s.381.

Hans 2. kone Karen Aslaksdatter hadde tidligere vært g.m. enkemann Nils Olsen fra Skien (s.a. Ole Olsen).
Aslak flyttet med sin andre kone til Falkum. Se Familie 2 - Falkum i 1865.

Smed, husmann
Ole Gunnuldsen Putten
fra Tufte f. 21/8-1811 d. 11/9-1869 på Amtsykehuset i Solum, gravlagt der, s.a. uk. Gunnuld Olsen fra Drengen og pike Karen Eriksdatter under Tufte.
g1g 15/9-1842 m. Maren Thurine Ellefsdatter fra Ramsmyr under Fjelldalen f. 17/7-1815, d.a. Ellef Olsen.
g2g m. Ingeborg Maria Ellefsdatter fra Skrimsdalen i Efterløt i Sandsvær f. 3/7-1827 d. 19/10-1873 på Venstøp, d.a. Ellef Johnsen Høiseth og Gro Reiersdatter. Se Bestul.
1. Berthe Gurine f. 1847 d. 15/4-1853 under Tufte.
2. Ole Olsen f. 13/11-1857 i Orekåsa under Oterholt.
3. Maren Gurine Olsdatter f. 18/1-1860 på Dale.
4. Anders Olsen f. 30/7-1860 i Orekåsa under Oterholt.
5. Ellef Olsen f. 30/11-1863 under Tufte. Bodde på Åmot i 1878 da han ble konfirmert.
6. Martin f. 28/3-1864 i Orekåsa under Oterholt.
7. Thorkild Olsen f. 30/10-1867. Bodde på Teigen under Mo i 1882 da han ble konfirmert.
Br. ca. 1850.

F.f. Ole Gundersen og Ingeborg Maria Ellefsdatter u. Tuftes Ellef: Moderen, Karen Olsdatter Tufte, Isak Olsen Berberg, Anders Nilsen Lia, Halvor Andersen Solum.
F.f. Ole Gundersen og Ingeborg Maria Ellefsdatter u. Tuftes
Thorkild: Moderen, Marthe Olsdatter Tufteplass, Tollef Olsen Aasen, Reier Ellefsen og Ellef Ellefsen Drengen.

f. 21/8-1811   Ole  NB.  Uægte db. u/Tofte.
Moderen ugift Karen Eriksdtr., lod udlægge til barnefader ugift Gunnuld Olessøn Drengen i Luxefjeld.
Test: Karen Pedersdtr., Ellen Jonsdtr., Anders Olessøn, Zacharias Olessøn, Mons Olessøn.

Ole Gunnuldsen bodde under Jønnevald i 1837. Denne familien er registrert innflyttet til Gjerpen fra
Sandsvær i 1859 ”for at bosette sig”.

John Johnsen kjøpte eiendommen i 1904 og solgte den 3 år senere
til Peder Andersen Haavet.

Veivokter, selveier
Peder Andersen Haavet
fra Løverhagen i Sandsvær f. 18/7-1862 d. 5/8-1948, s.a. husmann Anders Andersen.
g. 26/12-1887 m. Maren Eriksdatter fra nedre Dale i Luksefjell f. 25/7-1856 d. 29/4-1953, d.a. Erik Hansen Dale.
Forlovere: "Ole Halvorsen Fjeldet, Hans Halvorsen Henningsdalen."
1. Anne Kirstine Pedersdatter f. 28/1-1889 i Økter g.m. Hans Gulliksen Gromstul. Se Fekjan under Dale og Augestad(6).
2. Erik Peder Haavet f. 18/1-1891. Overtok eiendommen.
3. Anders Pedersen Haavet f. 28/1-1893. Bodde i Håvundv. 180 under Bratsberg.
4. Hans Pedersen Haavet f. 13/10-1895. Se Andre på Petersborg under Mæla.
5. Peder Pedersen Haavet f. 16/12-1898. Se Luksefjellv. 99 under Grini
Br. 1907.

Maren var i tjeneste på Løverhagen (Lauarhagen) i Sandsvær før hun giftet seg. De bodde hele
1890-tallet år på Lensmanns-Økter i Luksefjell, deretter 6 år på Håvet i Dalsbygda i Solum, før
de kom til Tufteputten i 1907. Da ble Peder Haavet veivokter.
Han ble også spøkefullt kalt ”Peder halvsvenske”.

Erik Peder Haavet f. 18/1-1891 d. 8/10-1970.
g.m. Kristina Amanda Eilertsen fra Lofoten f. 24/8-1898 d. 1972?
Br. 1948.

Disse gravene ble slettet i 1991.

Lars Nilsen Gonsholt fra Siljan f. 11/8-1918 d. 9/4-2008.
g.m. enke Edit Wahlstrøm fra Enggravv. 16 under Enggrav f. 3/6-1925 d. 20/2-2007, d.a. Wally Eugen Wahlstrøm.
1. Inga Gonsholt f. 1944.
2. Elisabeth Gonsholt.
3. Nils Lars Gonsholt f. 1952. 
Bosatt i Holmsv. 383.
4. Jeanette Gonsholt.
5. Per Henry Gonsholt.

Br. 1972.

Edith var enke etter Carl Carlsen fra Borgestad f. 11/4-1917 d. 9/9-1960.
Barn fra hennes første ekteskap:
1. Karl Erik Carlsen f. 1947. Navnendring til Karl Erik Gonsholt.
2. Britha Carlsen f. 1951. Navnendring til Britha Gonsholt.

(C) Gard Strøm.