| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 17.04.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 19 - Ballestadmyren
Gammelt løpenr. 217a, 218a. Siden Norges matrikkel 1889: 65/19.

Eiere: Løvenskiold-Fossum til 1873. Haukeraas bruk 1873-1874.


Ballestad bnr 19, 17. mai 1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien. Repro: G. Strøm.

Adresse i dag: Storemyrv. 128 og 132, 3719 Skien.

G.br., leilending
Johannes Hansen Ballestad
fra N. Ballestad(D) dpt. 15/2-1767 d. 21/9-1830 på N. Ballestad, s.a. Hans Jensen.
g. 5/7-1792 m. Helvig Halvorsdatter fra Meen(11) dpt. 11/10-1767 i Siljan d. 30/11-1839 på Ballestad, d.a. Halvor Knudsen Meen fra Gonsholt i Siljan.
1. Mariken Johannesdatter dpt. 7/7-1793 d. 4/5-1826 på Ballestad. Ugift. Bodde her med foreldrene.
2. Jens Johannesen dpt. 15/11-1795.
3. Hans bg. 21/1-1796. ”Johannes Hanssøns db. Hans f. N.Ballestad 2 mnd.”
4. Anders bg. 23/12-1798. ”Johannes Hanssøns hd. db. Anders f. N.Ballestad 1 uge.”
5. Anne Johannesdatter dpt. 22/12-1799 g. 19/10-1819 m. Bent Jacobsen. Se Kolkinmyr(1) under Follaug.
-   bg. 3/10-1802. ”Johannes Hanssøns dødf. pb. f. N. Ballestad.” 
6. Hans bg. 2/4-1804. ”Johannes Hanssøns hd. db. Hans f. N.Ballestad 1 Time.”
7. Inger Maria Johannesdatter dpt. 19/1-1806 g.m. Jens Olsen Ballestad. Se nedenfor.
Br. ca. 1793.

G.br., leilending
Jens Olsen Ballestad
fra Ballestad(34) dpt. 17/8-1794 d. 1/1-1838, s.a. Ole Heljesen Ballestad.
g. 4/5-1830 m. Inger Maria Johannesdatter herfra dpt. 19/1-1806 d. 21/3-1858, d.a. Johannes Hansen.
Forlovere: "Jens H. Ballestad, Christopher Jørgensen, Bratsbergkleven."
1. Johannes Jensen f. 26/12-1834. Se Familie 2 - Bøle 1865.
Br. ca. 1830.

Denne familien bodde her i 1835 sammen med hans svigermor, Helvig Halvorsdatter.
Tjenestepike: Anne Maria Jensdatter(16).

Fra Gjerpen kirkebok: ”Andreas (Uægte), f. 15/9-1819,
Moder: pige Live Torsteinsd. Meenstad., Fader: Jens Olsen Ballestad.”

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld

217  

Ballestad nordre 

Jens Olsens Enke

1 hud 2 1/4 skind 

1 daler - 3 ort - 9 skilling

Skaufuten Christen Olsen (Kristen Olsen) var den siste leilending her (i 1865). Se Ballestad(20).

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Kammerherrinde Løvenskiold til Nils Aall, Hans Hoel og Gerhard Hofgaard, samt D. Cappelen, hver paa 1/4 part,
dat. 18., tinglyst 20. okt. 1873."

De ovenstående drev skogbruksfirmaet "Haukeraas Brug."

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Mageskifteskjøde fra Nils Aall, Hans Hoel, Gerhard Hofgaard og D. H. Cappelen til Johannes Olsen Skyer paa dette m.fl. brug,
dat. 24. april, tinglyst 2. mai 1874."

G.br., selveier
Johannes Olsen Skyer/Myhra
fra Skyer(8) ”Nybu” f. 7/12-1852, s.a. Ole Nilsen Skyer.
g. 4/12-1874 m. Johanne Marie Nilsdatter fra Berg(2) f. 12/4-1849 på Ødesneltvedt, d.a. Nils Jensen Berg.
1. Marie Myhra f. 4/3-1875. Bodde her i 1910.
2. Marthine Myhra f. 31/10-1876 g.m. Karl Nilsen Hobæk fra N. Brekkej. Se Familie 6b - N. Brekke 1845. Bodde i Skien.
3. Ole Johannesen Myhra f. 23/5-1879. Se Ballestad(24). Se også Løberg(30) "Bjønnes".
4. Nils Johannesen Myhra f. 16/12-1881. Overtok gården.
5. Johanne Ernstine Myhra (Stine Tveten) f. 2/8-1885 g.m. Martin Jørgensen Tveten. Se Ballestad(4).
6. Karen Myhra f. 1891.
Br. 1874.

Johanne Marie var født på store Ødesneltvedt. Tjenestepike i 1875: Elen Hansdatter f. 1864.
Gårdens besetning 1875: 2 kuer, 1 kalv og 3 sauer.
Johannes bygde nye hus her i 1899. Johannes og Johanne Marie var tremenninger.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

217a, 218a

Ballestad nordre 

Johannes Olsen Skyer

0 dl. - 4 ort - 22 sk. 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

65 

19

217a, 218a

Ballestad

Ballestad nordre

Johannes Olsen 

0- 4 - 0  

2 mark 54 øre 


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

65

19

Ballestad

Ballestad nordre

Johannes Olsen 

2 mark 54 øre

65 64 Ballestad Myren Johannes Olsen 0 mark 47 øre


Se folketellingen 1910. Bruksnummeret som er brukt i folketellingen er bnr 14.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Johannes Olsen Myren til sønnen Nils Johannesen paa bl.a. dette bruk og avling m.v. for kr. 18.000.-, hvorav kr. 12.000
for de faste eiendomme samt med forbehold av livsvarig frit husvær m.v. for sælger og hustru på dette bruk, av kjøpesummen betales kr.
4.000.- 3 måneder efter sælgers og hustrus død med kr. 1000.- til hver av sælgers døtre: Marie Myren, Karen Myren, Martine Hobæk
og Stine Tveten
og kr. 2.000.- likvideres(?) i kjøperens tilgodehavende ved sælgerens død, av det samlede beløp kr. 6.000.-, forbeholdes
i tilfælde 5 % rente, alt med prioritet efter foranstående beløp, kr. 8.000.-, dat. og tinglyst 10/2-1915.

G.br., selveier
Nils Johannesen Myhra
herfra f. 16/12-1881 d. februar 1956.
g.m. Amalie Eriksen fra Eidanger f. 14/2-1880 d. august 1962.
1. Johannes Myhra f. 15/6-1916. Overtok gården.
Br. 1915.

G.br., selveier
Johannes Myhra
herfra f. 15/6-1916 d. 17/8-2001.
g.m. Margit Helene Sollid fra Lunde i Telemark f. 18/12-1923 d. 23/10-2002, d.a. Ole Sollid fra Flåbygd og Ingebjørg Skovli fra Nesland i Vinje.
1. Toril Myhra f. 1950.
2. Eva Myhra f. 1953.
3. Gunnulf J. Myhra f. 1957. Overtok gården. Bosatt i ny kårbolig.
Br. 1948.

Johannes Myra oppga på 1950-tallet gårdens beliggenhet slik:
”Nord: Kleven, øst mot skogen, syd: Jens Pedersen, vest: Storemyra.”

Johannes Myhra var en av de første andelshaverne i A/L Storemyr Beitelag fra 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

65 

14

Ballestad nordre

Johannes Myra 

0 mark 13 øre 

65 19 Ballestad nordre Johannes Myra 2 mark 54 øre
65 64 Ballestad - Myren Johannes Myra 0 mark 47 øre

Bruk nr. 20 utskilt i 1869. Se Ballestad(20).
Bruk nr. 23 utskilt i 1869.
Drevet sammen med Ballestad(64) fra 1899.
Drevet sammen med Ballestad(14).

Fra Grunnboka: "Andel av Storemyrvegen 128 (Gnr 65, bnr 19) er overdradd til Gunnulf Johannessen Myhra (14.09.1984)."

G.br., selveier
Gunnulf Johannessen Myhra (Gunnulf Myhra) herfra f. 1957.
g. 1978 m. Gro Kristin Jellum f. 1958, d.a. Kåre Jellum og Gerd Enid Stokstad.
1. Nils Anders Myhra f. 1978.
2. Kjetil Myhra f. 1981.
Br. 1984.


Ballestad bnr 19. Foto: Skannet fra Norske gardsbruk Telemark 2006 (Foyn forlag). Repro: G. Strøm.

Kilde: Norske gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2006). (Utdrag).
Gården er på 57 dekar jord og 45 dekar skog. 30 dekar blir leid i tillegg. Det blir dyrka korn. Eieren har andeler i Storemyr beitelag. Det var slutt med melkekyr her i 1965. Den første traktoren kom i 1968. Maskinparken består nå av to traktorer, en skurtresker og en gravemaskin. Det er korntørke på gården. Våningshuset ble påbygd og restaurert i 1977. Kårbolig ble bygd i 1981 og redskapshus/ verksted i 1990. Gammel låve ble revet i 1991.


Kart fra Skog og landskap.

(C) Gard Strøm.