| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 16.06.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad nordre D
Delt fra hovedbølet av N. Ballestad i 1702.

Bruker og eier av jorda: Isak Solvesen Meen fra 1702. Se Meen(11).

Major Christian Barnholt eide hele Ballestad nordre fra 1718, ifølge bl.a. skjøte av 5 februar 1718. Se N. Ballestad(A).

G.br., leilending
Ole Jacobsen
fra N. Ballestad(C) dpt. 17/3-1709 bg. 3/11-1781. ”Ole Jacobsen f. Meens ejet 72 aar.”, s.a. Jacob Olsen Ballestad.
g1g 1/5-1735 m. enke Ragnhild Jacobsdatter fra Meen(A) dpt. 10/5-1703 bg. 12/1-1739. ”Ole Jacobssøns Ragnild, 35 aar. Døde i barselseng”, d.a. Jacob Larsen Meen.
g2g 12/5-1739 m. Maren Gundersdatter fra Øvrum(A) dpt. 6/5-1708 bg. 6/7-1782. ”Ole Jacobsens enke f. Meens ejet 75 aar.”, d.a. Gunder Clausen Øvrum.
Br. ca. 1734.

Ragnhild Jacobsdatter var enke etter Jacob Olsen på Borge vestre.
Ole Jacobsen flyttet siden til Hørta u. Meen. Se der.

G.br., leilending
Børger Johannesen
fra Åsterød dpt. 17/3-1720 bg. 29/7-1772. ”Borger Folloug 54 aar.”, s.a. Johannes Børgersen.
g1g 28/11-1742 m. Lisbeth Halvorsdatter fra Hauen(A) dpt. 11/3-1714 bg. 23/10-1755. ”Borger Ballestads kone 42 aar.”, d.a. Halvor Tronsen Hauen.
Forlovere: Ole og Hans Ballestad.
g2g 27/2-1756 m. Gjertrud Nilsdatter dpt. 1714 bg. 30/9-1784. ”Borger Follougs enke 70 1/2 aar.”
Br. 1741. Se Follaug(4).

Borger Johannesen forpaktet N. Follaug fra 1763 og flyttet dit.
I kirkeboken er hans navn skrevet Borger og Børger om hverandre.

Ekstraskattmanntallet 1762:
”Gaardens nafn: Ballestad N. Eier: Peder Bradsberg
Mand og kone: Børger Johannesen  og Kone.
Barn over 12 aar: Halvor Børgesen, Maren Christensdatter”

G.br., leilending
Hans Jensen Ballestad
fra N. Ballestad(A) dpt. 3/4-1738 bg. 19/11-1800. ”Hans Jenssøn f. N. Ballestad 62 2/3 aar.”, s.a. Jens Ovensen Ballestad.
g. 26/3-1762 m. Anne Johannesdatter fra N. Bøle dpt. 27/9-1739 bg. 28/4-1795. ”Hans Jenssøn N. Ballestads kone Anne Johansdtr. 56 1/2 aar.”, d.a. Johannes Vernersen Bøle.
1. Maren dpt. 31/5-1762 bg. 6/3-1763. ”Hans Jensen Ballestads d. Maria 3/4 aar.”
2. Anne Hansdatter dpt. 13/5-1764 bg. 30/12-1786. ”Hans Jensen Ballestads d. Anne 23 aar.” Ugift.
3. Johannes Hansen dpt. 15/2-1767. Se Ballestad(19) "Ballestadmyren".
4. Inger dpt. 26/12-1768 d. før 1774.
5. Jens dpt. 21/4-1771 bg. 18/7-1773. ”Hans Jensens s. Jens f. Ballestad 2 aar 8 uger.”
6. Inger Hansdatter dpt. 5/6-1774 g.m. Gunder Isaksen Espedalen. Se Espedalen(1).
7. Jens Hansen dpt. 20/10-1776. Se nedenfor.
8. Ingeborg dpt. 16/4-1780 bg. 26/11-1780. ”Hans Jensen Ballestads d. Ingebor 8 mnd.”
9. Daniel Hansen dpt. 10/2-1782. Se
Båserød(2).
10. Abraham Hansen dpt. 23/2-1783.
Br. 1772.


F.f. Hans Jensen Ballestads pb. Maren: Anders Ballestads kone, Karen Larsdtr., Engebret Bøle, Knud Johannsen, Isak Jensen.
F.f. Hans Jensen Ballestads pb.
Anne: Anders Jacobsens kone, Christence Heljesdtr., Ouen Kolkiøn, Knud Johannisen, Daniel Jensen.
F.f. Hans Jensen Ballestads db. Johannes: Ingebor Engebretsdtr., Ingebor Larsdtr, Daniel og Anders Jensønner, Christen Larsen.
F.f. Hans Jensen Ballestads pb. Inger: Jens Ballestads kone, Maren Christophersdatter, Morten Ballestad, Johannes Engebretsen.
F.f. Hans Jensen Ballestads db. Jens: Daniel Jensens kone, Inger Andersdtr., Ouen Kiolkiøn, Hans Jensen, Johannes Engebretsen.
F.f. Hans Jensen Ballestads pb. Inger: Hans Larsen Ballestads kone, Anne Lisbeth Andersdtr., Torgrim Ballestad, Jens Ballestad, Johannes Engebretsen.
F.f. Hans Jensen Ballestads db. Jens: Anders Jensens kone, Ingebor Jensdtr., Torgrim Ballestad, Morten Ballestad, Johannes Bøle.
F.f. Hans Jensen Ballestads pb. Ingebor: Daniel Jensens kone, Lars Jensens kone, Anders Ballestad, Johannes Bøle, Anders Eichonrøe.
F.f. Hans Jensen Ballestads db. Daniel: Halvor Kolkiøns kone, Anne Hansdtr., Lars Jensen, Anders Jensen, Johannes Bøle.
F.f. Hans Jensens db. Abraham fra Ballestad: Morten Jansens kone, Gunbiør Knudsdatter, Lars Christensen, Hans Olsen, Anders Jensen.

G.br., selveier
Jens Hansen Ballestad
herfra dpt. 20/10-1776 d. 27/3-1844.
g. 27/9-1798 m. Berthe Larsdatter d.e. fra Skyer(1) dpt. 27/8-1769 d. 9/5-1846, d.a. Lars Svenkesen Skyer.
1. Hans Jensen f. 26/1-1800. Se Ballestad(3).
Br. 1800.

F.f.
Jens Hanssøns Hans f. N. Ballestad:Jens Mortenssøns k., Kirsten Larsdtr., Lars Jonssøn, Gunder Espedalen, Anders Larssøn.

Jens Hansen Ballestad var i 1801 selveier av 1 hud 3 ½ skinn.
I 1805 bodde denne familien under Bratsberg.

Et bruk ble skilt ut ca. 1834 og solgt til Hans Jensen Ballestad.
Se Ballestad(3).

Det var nok et bruk utskilt fra N. Ballestad(B) i 1796 som vi tar med her.
Landskyld i 1801: 1 hud 3/4 skinn.

G.br., selveier
Isak Jonsen Ballestad
fra S. Løberg(B) dpt. 6/8-1769 bg. 7/1-1804. ”Isak Jonssøn f. N.Ballestad 34 5/12 aar.”, s.a. Jon Isaksen Løberg.
g. 11/7-1793 m. Ingeborg Maria Hansdatter fra N. Ballestad(1) dpt. 9/5-1773 d. 18/4-1825 på Ballestad., d.a. Hans Larsen Ballestad.
1. Hans Isaksen dpt. 16/6-1793. Familie 6 - Frogner 1835.
Br. 1796.

F.f.
Isak Jonssøns db. Hans fra N. Ballestad: Jacob Hanssøns k., Marthe Maria Isaksdtr., Jon Løberg, Halvor Knudssøn, Jacob Jonssøn.

Tjenestepike i 1801: Aldis Olsdatter(16).

Se heretter Ballestad(3).

(C) Gard Strøm.