ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 03.08.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 4 - Ballestad nordre - Myrplassen
Gammelt løpenr. 215d, 219b, 220d. Siden Norges matrikkel 1889: 65/4.

Utskilt fra N. Ballestad(1).


Ballestad bnr 4 "Myrplassen", sist på 1970-tallet. Innsendt av Øystein Hyni 2013.

Adresse 2020: Grønnerødv. 111 og 113, 3719 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen.
Gården besto av følgende gårdparter: Løpenr: 215d (jordstykke), 219b (jordstykke) og 220d (Myrplassen).

Våningshuset på gården er fra 1790. Dette betyr at det var det samme huset som Jacob Hansen Ballestad tidligere
bodde i. Se N. Ballestad(B).

G.br., selveier
Oven Tollefsen
fra Bratsbergkleiva dpt. 19/7-1795 d. i USA, s.a. Tollef Andersen. Se Familie 86 - Kleiva 1801.
g1g 22/4-1830 m. Ingeborg Karine Jacobsdatter fra N. Ballestad(1) dpt. 11/12-1803 d. 20/3-1834, d.a. Jacob Hansen Ballestad.
Forlovere: "Erik Bøhle, Abraham Ballestad."
g2g 18/6-1835 m. Margarethe Jensdatter fra Furuvald dpt. 24/2-1799 d. 13/9-1835, d.a. Jens Rasmussen Furuvald (av gammel lensmannsslekt).
Forlovere: "Mads Pedersen Sørbøe, Erik Eriksen Ballestad."
g3g 22/6-1837 m. Karen Gundersdatter fra Geitebua i Holla dpt. 22/2-1809 d. i USA, d.a. Gunder Andersen Gjedeboen.
1. Tollef Ovensen f. 12/2-1831 d. 22/1-1914 g. i USA m. Ingebor Gunderson f. 20/1-1835 i Norge d. 2/5-1910. Bodde fra 1874 i Beaver Creek, Minnesota.
    Barn 1. Andrew Tollefson f. 23/2-1857 d. 24/11-1918.
    Barn 2. Ida K. Tollefson f. 28/2-1859.
    Barn 3. Sophia Tollefson f. 25/5-1864 d. 20/4-1940.
    Barn 4. Clara G. Tollefson f. 10/12-1866.
    Barn 5. Josephine Tollefson f. 3/6-1872 d. 18/8-1938.
    Barn 6. Emma Tollefson f. 17/9-1874 d. 18/1-1966.
    Barn 7. John Tollefson f. 1880 d. 1938.
2. Karen f. 9/8-1833 d. 15/1-1835.
Barn i 2. ekteskap:
3. Jens f. 12/9-1835 d. 19/9-1835.
Barn i 3. ekteskap:
4. Gunder Ovensen f. 7/2-1838.
5. Johan Ovensen f. 25/4-1841.
Skrev seg John Tollofsen/Tollefson i USA. Ingen andre opplysninger om han.
Br. 1833.

Ved folketellingen 1835 var Oven enkemann og bodde her med sønnen Tollef og tjenestejenta Anne Hansdatter(39).
Hans 3. kone, Karen Gundersdatter, var i tjeneste på Rosvald før de giftet seg.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld

215d

Ballestad nordre 

Ouen Tollefsen 

2 1/2 skinn 

0 daler - 1 ort - 14 skilling 

Oven kjøpte 3 huder og 2 skinn i Grønnerød i 1842 av Anders Kittilsen Grønnerød,
som emigrerte til Amerika i 1843.

Oven og Karen emigrerte selv til Amerika 9/7-1844 med følgende barn: Tollef (13),
Karen (11) og Johan (3). Skuta de reiste med var barken Washington, ført av kaptein
W. Smith. Den seilte fra Porsgrunn den 20. juni 1844 og ankom New York den 9. juli.
Reisen tok altså 49 dager. De bosatte seg i Koshkonong, Dane county., Wisconsin.

Før Oven Tollefsen emg. til Amerika i 1844 solgte han gården til Ole Andersen fra Skyer.

Ole Andersen
(29) og hans andre hustru, Amalie Kløcker (22) bodde her i 1845
med barna, Svenke Olsen (6), Andreas Olsen (3) og Lars Olsen (1).
De flyttet til Hauen(1) i ca. 1846. Se der.

Nils Andersen Skyer kjøpte gården av sin bror Ole Andersen i 1846. Nils bodde på Skyer.
Videre solgt til Isak Nilsen og Jacob Nilsen i 1857 (fra Myra u. Skogsrød).
Skredder Isak Nilsen som bodde på Riis(2).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

215d, 219b, 220d  

Ballestad nordre

Halvor Halvorsen 

0 daler - 2 ort - 18 sk. 

Plassen var ubebodd i 1865, 1875 og 1891.

Eier fra 1874-1882: Halvor Halvorsen.
Eier fra 1882-1892: Ole Andersen Houen.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

65 

215d,219b, 220d

Ballestad nordre

Myrpladsen

Ole Andersen Houen

0 - 2 ort - 5 sk.

1 mark 42 øre


G.br., leilending
Hans Hansen Fliid
fra Kristiansflid f. 19/4-1867 d. 3/1-1912, s.a. Anne Larsdatter og Hans Jacob Simonsen Nærum.
g. 12/9-1895 m. Anna Marie Andersdatter fra Bøle(2) "Ødegården" f. 4/10-1870 d. 15/4-1942, d.a. Anders Pedersen Bøle.
Forlovere: "Peder Andersen Bøle og Edvard Andersen Bøle."
1. Astrid Karoline Flid f. 27/1-1896.
Br. 1892.

Denne familien bodde på dette gårdsnummeret i 1900. Tjenestefolk i 1900: John Gundersen fra Skien f. 1885 og
Laura Hobæk f. 1882. Laura ble siden gift med Anders Hansen Flid. 
Enka Kirsten Andersdatter Bøle f. 1831 bodde her i 1900. Hans Fliid bygde siden hus på svigerfarens grunn på Bøle.
Han var bestyrer av barnehjemmet ”Hans Cappelens Minde” på Bratsbergkleiva.

G.br., arbeider, selveier
Martin Olsen
fra Sikane i Siljan f. 12/4-1872.
Eier 1902. Se Ballestad(89) "Fjeldheim".

Under folketellingen 1900, bodde Martin i et hus på Ilen under Ballestad(6), sammen med sin mor. Hun var enke og
ble forsørget av sin sønn. Martin Olsen var da bjelkehugger og fremdeles ugift.

Martin Olsen eide denne gården fra 1902 - 1917. Han kjøpte i 1917 Ballestad(89) og bygde nye hus der.

Se folketellingen 1910.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

65 

4

Ballestad

Myrpladsen 

Martin Olsen 

1 mark 42 øre 

65 65 Ballestad Myren m.m. Martin Olsen 0 mark 52 øre
65 78 Ballestad Myrpladsen Martin Olsen 0 mark 15 øre

G.br., arbeider, selveier
Martin Jørgensen Tveten fra Tveten under Rising f. 26/8-1880 d. 2/6-1962 på Faret sykehus i Skien, s.a. g.br. Jørgen Tygesen Tveten.
g. 16/5-1909 m. Johanne Ernstine Myhra fra Ballestad(19) f. 2/4-1885 d. 1/8-1966, d.a. g.br. Johannes Olsen Myhra.
Forlovere: "Kristian Tygesen og Trygve Tygesen, Skien."
Eier 1917.

Martin Tveten var i 1900 høvleriarbeider og bodde hjemme på Tveten. Kona solgte gården i 1925 til Kristian Hyni.

G.br., selveier
Kristian Johannesen Hyni fra Hyni(13) f. 4/11-1882 på Bø d. des. 1966, s.a. Johannes Christensen Bø/Hyni.
g. 26/8-1916 m. Inger Nybu fra Levang f. i Sannidal f. ca. 1886 d. sept. 1965, d.a. Tallak Torgrimsen Haugen/ Nybu og Torine Sveinumsdatter Bjellås, begge fra Gjerstad.
Forlovere: "Kristian J. Hyni, Rollef Nilsen."
1. Borgny Hyni f. 11/5-1917 g.m. Anker Ingvar Johannesen Bøle f. 18/10-1913 d. 16/8-2001.
2. Trygve Hyni f. 1/12-1918 d. 11/2-1991 g.m. Gudrun Eriksen fra Ballestad(12) f. 6/2-1921 d. 17/4-2006. Han var El-montør og bodde i Rektor Ørnsg. i Skien.
3. Erling Johan Hyni f. 10/4-1928. Overtok bruket.
Eier 1925.

G.br., selveier (1/2-parten)
Erling Johan Hyni
herfra f. 10/4-1928 d. 19/7-2004.
g1g m. Reidun Marie Stenhaug fra Solum f. 1932, d.a. Reidar Stenhaug fra Lunde og Nora Arvesen fra Fredrikstad.
g2g m. Hjørdis Rød f. 1925 d. 2011.
1. Jan Kristian Hyni f. 1955. Overtok gården etter faren.
2. Ranveig Hyni f. 1956.
3. Inger Hyni f. 1960.
4. Øystein Hyni f. 1963.
Eier 1925.

Trygve og Erling Hyni eide gården i sammen fra 1925. Erling Hyni ble eneeier i 1954.
Han var en av de første andelshaverne i A/L Storemyr Beitelag fra 1950.
 
Det første ekteskapet ble oppløst i 1985. Erling Hyni og Hjørdis Rød Hyni bodde siden i Buerv. 11.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

65

4

Myrpladsen

Trygve og Erling Hyni 

1 mark 42 øre 

65 65 Myra og Tangen Trygve og Erling Hyni 0 mark 12 øre
65 78 Myrplassen Trygve og Erling Hyni 0 mark 15 øre

Fra Grunnboka: "Andel av Grønnerødvegen 111 (Gnr 65, bnr 4) er overdradd for kr 310.000 til Jan Kristian Hyni (12.05.1986)."

Selveier
Jan Kristian Hyni
(Kristian Hyni) herfra f. 1955.
Br. 1986.

Selveiere
Erland Brog fra Bøle f. 1959, s.a. Tore Brog og Eva f. Stenstadvolden.
og
Stine Brog fra Bøle f. 1963, d.a. Tore Brog og Eva f. Stenstadvolden.
Br. 1990.

Kilde: Norske gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2006). (Utdrag).
Gården er på 50 dekar jord. Drifta på gården er avl og bruk av travhester, høy og grasproduksjon. Gården har også andeler i Storemyr beitelag. På gården finnes det 14 hester, 10 høns, 3 kaniner m.m. Det er også traktor, høytørke, lastebil, slåmaskin, høyvender og høypresse på gården.
I tunet står et våningshus av ukjent alder (1790 G.S.), kårbygning fra 1995, låve med stall fra 1992, liten stall fra 2001 og et litet vognskjul fra 1992.


Ballestad bnr 4 "Myrplassen".
Foto: Skannet fra Norske gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2006).


Kart fra NIBO 2013.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no