| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 19.07.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 29 - Ballestad nordre - Kaasa
Gammelt løpenr. 220e. Siden Norges matrikkel 1889: 65/29.

Utskilt fra Ballestad(7) i 1831.
I dag er dette bare et jordstykke.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved dette brug er udskilt fra bnr 7, afholdt 13. Juli, tinglyst 29. August 1831."

G.br., selveier
Jens Jensen Ballestad fra N. Ballestad(A) dpt. 11/4-1802, s.a. Jens Mortensen.
g1g 6/11-1828 m. Mariane Olsdatter fra Bråten under Borgestad dpt. 5/7-1807 d. 30/11-1831 på Ballestad, d.a. kusk Ole Nilsen. Se Familie 5 - Borgestad 1801.
Forlovere: "Hans Jensen Ballestad, Anders Halvorsen."
g2g i Solum kirke 27/6-1834 m. Anne Margrethe Hansdatter fra Nenset under N. Bjørntvedt i Solum f. 22/11-1813, d.a. Hans Olsen Nenseth.
1. Anne Margrethe Jensdatter f. 19/12-1829 på Ballestad.
Barn i 2. ekteskap:
2. Mariane f. 7/3-1835 på Ballestad d. 7/9-1836. "
Druknet i en liten Bækk."
3. Mariane Jensdatter f. 24/3-1838 på Ballestad.
4. Jens Jensen f. 14/10-1841.
Br. 1826.

Utflyttet fra Gjerpen til Solum i 1842.
Jens Jensen Ballestad, 43.
Anne Magrethe Hansd., 30, Hans Hustru.
Anne Magrethe Jensd., 15
Mariane Jensd., 6
Jens Jensen, 3
Til Solum Sogn. Attest Dat. 2/10-1844.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Jens Jensen til Johannes Jensen. Dat. 2., tinglyst 6. Juli 1831."


Arbeider, selveier
Johannes Jensen Ballestad
fra Brånan under Ballestad dpt. 28/9-1806, s.a. Jens Johannesen.
Br. 1831. Se også Vallerdalen under Meen.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (skylddaler)

220e 

Ballestad nordre

Johannes Jensen

1 1/4 skind

0 daler - 0 ort - 16 skilling 

Tjenestepike her i 1835: Gurine Olsdatter f. ca. 1821. Ingen tjenestefolk i 1845. Eiendommen var i 1845 ikke lenger
ansett som gårdsbruk, siden Johannes i folketellingen samme år ble kalt ”Dagarbeider” og ikke gårdbruker.
Han solgte eiendommen i ca. 1848 og flyttet til Vallerdalen under Meen, som han kjøpte i 1855.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Johannes Jensen til Ole Nilsen, dat. 18. desember 1847, tinglyst 13. Januar 1848."
"Skifte efter Ole Nilsen, hvorved dette bnr er udlagt stervboenken Johanne Ernstine Johannesdatter, dat. 3., tinglyst 6. November 1855."

Etter Johannes Jensens tid her har bruket ikke vært bebodd. Husene ble revet og gården slettet i 1848
og solgt til eieren av Skyer(3) som tilleggsjord.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

220e

Ballestad nordre 

Nils Isaksen (Skyer) 

0 daler - 1 ort - 5 skilling 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skifte efter Johanne Ernstine Johannesdatter, hvorved dette bnr og bnr 3 av gnr 110 for 1800 kr. er udlagt
  stervboenkemanden Nils Isaksen med paahefte af Panterettsudlægg til:

Statskassen kr. 130,39
Sorenskriver  Beck(?) kr. 26,27
Lensmand Pedersen kr. 12,40
Isak, Marie og Inga Olava Nilsen kr. 1600,00
Hans Mikal Olsen, hvoraf kr. 216,70 som rest efter pantobligasj. gnr 110 bnr 3 kr. 1195,00
Johannes Olsen. Arv kr. 676,28
Marie Nilsdatter. Arv kr. 676,29
Inga Olava med mand, Martin Mikkelsen Haukeraasen kr. 676,29
Isak Nilsen Skyer kr. 676,29

Datert den 5., tinglyst 16. marts 1897."

(C) Gard Strøm.