ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 07.09.2020


Vallerdalen nedre
Gammel husmannsplass under Meen.


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Vallerdalen før oppdemminga av Meensvann i 1929. Lagt ut på Facebook 2020 av Svein Buer.

Det lå tidligere en Vallerdalen øvre på Siljans side av kommunegrensa, ca. 2-300 meter ovenfor.

Gammelt løpenr. 239ab, 240b, 241a.

I nyere tid sammenføyd med gnr 93, Skifjell bnr 1.

Arbeider, husmann med jord

Hans Gulliksen Wallerdalen
fra ”Tellemarchen” f. ca. 1716 bg. 22/6-1806. ”Hans Gullikssøn f. Wallerdalen, meldt at være over 80 aar.”
g1g før 1755 m. Maren Sigurdsdatter f. ca. 1717 bg. 24/5-1779. ”Hans Gullichsens kone f. Meens ejet 62 aar.”
g2g i Gjerpen 24/2-1781 m. Aschier Endresdatter f. ca. 1737 bg. 24/11-1782. ”Hans Gullichsens kone f. Meens ejet 45 aar.”
g3g i Siljan 28/9-1783 m. enke Anne Sørensdatter fra Finsrud i Siljan f. ca. 1745 bg. 27/1-1788, d.a. Søren Haagensen (f. ca. 1713)  og Tore Hansdatter (1711-1753). Søren Haagensen er trolig s.a. Haagen Jansen. Se Kverna under Ås.
g4g 13/9-1788 m. enke Ingeborg Alfsdatter fra Landsverk i Sauherad dpt. 13/2-1729 i Atrå i Tinn d. 24/10-1819. ”Ingeborg Alfsd., Enke, Wallerdal under Meen, d. 24/10-1819, 95 aar, Fød i Tind. Enke efter afdøde Hans Wallerdal.”, d.a. Alf Aanundsson Landsverk.
1. Ole Hansen f. før 1755.
2. Lars Hansen f. før 1755.
3. Karen Hansdatter f. ca. 1759.
4. Berthe Hansdatter f. ca. 1763.
5. Sigurd Hansen f. ca. 1765.
Barn i 2. ekteskap:
6. Maren bg. 30/9-1781. ”Hans Gullichsens d. Maren f. Meens ejet 12 uger.”
Br. ca. 1767.

Hans Wallerdalens tredje kone, Anne Sørensdatter, var født på Finsrud i Siljan. Hun var enke etter Nils Andersen Austad,
som døde ganske tidlig i ekteskapet.
Hans fjerde kone, Ingeborg Alfsdatter, var enke etter Nils Kittilsen i Haukeråsen som kom fra Sauherad på 1780-tallet.
Ingeborg hadde også ei søster, Sigrid Alfsdatter som var g.m. Peder Olsen i Haukeråsen.

Hans og Ingeborg bodde her i 1801 med hennes 2 barn Kittil Nilsen og Aslaug Nilsdatter.
Se Kittil Nilsen nedenfor.

Hans Gulliksen er nevnt i et manntall over fattige i Gjerpen som ble ført av lensmannen i
desember 1781. Det er opplyst at han hadde bodd på plassen i 14 år, at han var født i
”Tellemarchen”, sygelig, 60 år, gift og ”Huusarm”. Ingen barn på plassen. 

5/10/1780      MAREN SIGURDSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 10a, s. 227a.
Wallerdalen    Arvinger:                            
u/Meen         Enkem. Hans Gullikssen og barna:
               1. Ole Hanssen,  myndig.
               2. Lars Hanssen, --”--
               3. Sigurd Hanssen  15 år.
               4. Karen Hansdtr.  21 ”
               5. Berthe Hansdtr. 17 ”
               Faren selv ble verge.
Brt:   16 - 0 - 12
Gjeld: 19 - 2 - 22 (insolvent).

24/2/1788      ANNE SØRENSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 300a.
Wallerdahlen   Arvinger:                             
u/Meen         Enkem. Hans Gullikssen (barnløse) og avdødes bror: Hans Sørenssen, myndig.
Brt:   34 - 3 -  2
Gjeld: 57 - 3 - 11 (insolvent).

Arbeider, husmann
Kittil Nilsen Wallerdal
fra Haukeråsen dpt. 6/11-1774 i Sauherad d. 16/9-1853 på Nygård, s.a. Nils Kittilsen og Ingeborg Alfsdatter.
g. 24/5-1805 m. Kirsten Olsdatter fra Løkenberg dpt. 5/4-1778 i Gjerstad d. 9/11-1852 på Nygård, d.a. Ole Kittilsen Løchenberg.
1. Nils dpt. 9/3-1806 bg. 20/4-1806. ”Kittil Nilssøns db. Nils f. Wallerdal 1/12 aar.”
Br. ca. 1805.

F.f. Kittil Nilssøn Wallerdals Nils f. Meensejet: Asloug Nilsdtr., Dorthe Olesdtr., Nils Nilssøn, Knud Olessøn, Ole Thorssøn.

Kittil Nilsen ble født på Jongsås i Sauherad. Han kom til Haukeråsen i Gjerpen sammen med sine foreldre
på 1780-tallet. Da faren døde på Haukeråsen i 1788, giftet moren seg med enkemannen
Hans Gulliksen her i Vallerdalen. Se ovenfor.

Kittil og Kirsten Wallerdal døde begge på Nygård. Ingen livsarvinger.
 

23/11-1852     KIRSTI OLSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 30, s.66b.
Nygaard        Arvinger: Enkem. Kittil Nielssen (barnløse, gammel og svak og
                    derfor umyndiggjort) og avdødes søsterdatters barn:
               1. Hans Jacob Simonssen    14 år.    
               2. Inger Dorthea Simonsdtr. 7 ”
               3. Anne Kirstine Simonsdtr. 4 ”
Formynder for barna: Faren Simon Hanssen Nygaard.     
Formynder for enkem.: Johannes Jenssen Ekaasen.
Flere arvinger kjentes ikke, bortsett fra en forlengst avdød søsters sønn, Hans Petterssen Løkkenberg, nå død.
Brt: 814 - 3 - 22
Gjeld: uviss (Kun registreringsforretningen er funnet.)

23/9-1853      KITTIL NIELSSEN WALLERDALEN     Bamble Skifteprot. nr. *)
Nygård         Han hadde vært gift med avdøde Kirsti Olsdatter, barnløse. Arvinger:
               1. Konas søsterdatterbarn:
                 a. Hans Jacob Simonssen    15 år.  
                 b. Inger Dorthea Simonsdtr. 8 ”
                 c. Anne Kirstine Simonsdtr. 5 ”
                      Formynder: Faren Simon Hanssen Nygård.   
               2. Avd. bror Alf Nielssen Ødegården, død, 2 barn:
                 a. Ole Alfssen Skifjeld, død, etterlatt 1 barn:
                   i. Niels Olssen Skifjeld 21 år. Kurator: Tollev Nielssen (midlertidig).
                 b. Marthe Alfsdtr. g.m. Solve Ingebretssen Rosvald i Amerika.
                    Tilsynsverge: Lars Jacobssen Øvrum.
               3. Avd. søster Turi Nielsdtr. Brækkejordet, død, 1 barn:
                 a. Tollev Nielssen Skottene i Siljans anneks, myndig.
Brt: 725 - 106
Net: 666 -  34
*) A: BS 30 s.74b. B: BS 20B s.60-71.
C: (1850-54) 290.

Arbeider, husmann
Ole Johnsen Wallerdalen
fra Austad i Siljan dpt. 25/10-1801 d. før 1858, s.a. Jon Svendsen og hans 2. kone Inger Pedersdatter.
g. i Siljan 15/5-1825 m. Jøran Vetlesdatter fra Holte Siljan dpt. 29/12-1799 d. i USA, d.a. Wetle Nilsen Holte og Berte Tollefsdatter.
Forlovere: "Christen Præstegaarden og Svend Austad."
1. John f. 23/6-1825 på Holte d. 9/7-1834. ”John Olsen, 9 aar, s.a. Ole Johnsen u. Meen. Druknet i et Kjen.”
2. Nils Olsen Vallerdalen f. 21/2-1827 i Vallerdalen. Bodde på Falkum i 3 år før han emg. til Amerika. Se nedenfor.
3. Berthe Maria Olsdatter f. 24/3-1827. Emg. til Amerika i april 1855 sammen med Anne Thorsdatter fra Høgset (fremtidige svigerinne), søsken Ingeborg og
    Nils Olsen Vallerdalen med familie.
4. Ingeborg Olsdatter f. 3/9-1831. Emg. til Amerika i april 1855 sammen med sin eldre søster Berthe Marie. Se henne.
5. Vetle Olsen Vallerdalen f. 16/12-1833. Til Amerika med sin mor i 1858. Bodde i Amherst Wisconsin. Gift der. Se ”From the Indian Land” (Malcolm Rosholt), side 127 og 236.
6. John Olsen Vallerdalen f. 19/7-1836 d. 8/5-1870. Til Amherst, Wisconsin i Amerika med sin mor i 1858. Ugift.
7. Jacob f. 14/2-1839 d. i tidsrommet 1845-1855 i Norge.
Br. 1827.


F.f. Ole Johnsen og Jøran Vetlesd., Vallerdalens Ingeborg: Peder Johnsens kone Auestad, Siljan, p. Karen Jensdatter Gjerpen, Peder Johnsen Auestad, Halvor Holte, Siljan, Jacob Svendsen Auestad.
F.f. Ole Johnsen og Jøran Vetlesd., Vallerdalens Vetle: Halvor Hansens kone Sneltvedt, p. Gunhild Halvorsd. ibd., Gunder Isaksen Vosserødkleven, Gunder Baaserød, Ole Eriksen Hørta.

Denne familien bodde tidligere som innerster på Holte i Siljan. Familien var registrert innflyttet til
Gjerpen fra Siljan i mars 1829, men de bodde her allerede i februar 1827.

I 1835 bodde de her med barna Nils, Berthe Maria, Ingeborg og Vetle.
I 1845 var det bare foreldrene og barna John(10) og Jacob(6) som var her.

Jeg har ikke lykkes i å finne Ole Johnsen Vallerdalen død i Gjerpen, Siljan eller Skien kirkebøker.

Den 20/4-1858 emigrerte enka Jøran Vetlesdatter (58) med sine sønner Vetle og John til Nord-Amerika.

Jørans søster Berthe var gift med Halvor Hansen på Sneltvedt. Hennes halvbror Nils bodde på Holte i
Siljan. Der bodde også resten av hennes halvsøsken.
I 1852 hadde denne familien adresse Bratsbergkleiva i Skien. De skrev seg fremdeles ”Vallerdalen”.

Arbeider, innerst
Nils Olsen Vallerdalen
herfra f. 21/2-1827 d. i USA, s.a. Ole Johnsen.
g1g 13/5-1852 m. Maren Johnsdatter fra Stensrød(A) under Løberg f. 24/5-1824 d. i USA, d.a. John Johnsen Stensrød.
Folovere: "Lars Nielsen Løberg og Anders Johnsen Stensrød."
g2g i Scandinavia, Wisconsin m. Anne Thorsdatter fra Høgset(A) f. 5/10-1826, d.a. Thor Nilsen Høiseth.
1. Kirsten Nilsdatter f. 7/7-1852. 

F.f. Niels Olsen S. Falkum og Maren Johnsdatters Kirsten: (dpt. 15/8) John Johnsen Brækkejordet, Ole Johnsen Sneltvedt, Wetle Olsen Høyseth, Isak Eriksens kone, Ragnhild Larsdatter u. Gulseth, pige Berthe Olsdatter Løberg.

Denne familien bodde på S. Falkum i 1852 da deres eneste barn ble født. Det ble ingen barn i 2. ekteskap.

Nils emigrerte til Amerika med kone og 1 barn i april 1855, g2g i Amerika med Anne Thorsdatter fra Høgset.
Han skrev seg i Amerika for Nils Olsen Vallerdalen. De bodde i Wisconsin. Med på samme reisen var også
pige Anne Thorsdatter fra Høgset (hans senere andre kone), hans søstre Berthe Marie og Ingeborg Olsdøttre.
De bosatte seg i byen Amherst ved Scandinavia i Wisconsin og bodde på Valerdalen farm ved Benson corner,
i Amherst kommune.
Se også boken ”From the Indian Land” (Malcolm Rosholt), side 236.

G.br., selveier
Johannes Jensen Vallerdalen
fra Brånan(B) under Ballestad dpt. 28/9-1806 d. 23/4-1876 i Vallerdalen, s.a. Jens Johannesen Ballestad.
g1g i Siljan 3/9-1831 m. Helvig Jacobsdatter fra Øverbø i Siljan dpt. 4/4-1806 i Siljan d. 22/3-1868 i Vallerdalen, d.a. Jacob Olsen Tudal fra Øvrebø i Siljan og Ingeborg Knudsdatter.
Forlovere: "Jens Jensen og Jens Olsen Ballestad af Gjerpen Sogn."
g2g i Siljan 22/6-1871 m. Ingeborg Kirstine Johnsdatter fra Riset under Austad i Siljan f. 1836, d.a. John Henriksen og Anne Halvorsdatter.
Forlovere: "Erik Pedersen Haugen og Svend Jacobsen Holt."
1. Jacob f. 30/12-1832 d. 4/9-1839 på Ballestad.
2. Ingeborg Thorine Johannesdatter f. 22/9-1835 g.m. Lars Andersen Riis fra Riis(3). Se Riis(4).
3. Helvig Johannesdatter f. 16/3-1839 g.m. Jørgen Andersen Riis fra Riis(3). Flyttet til Kragerø i ca. 1875. Emigrerte senere til Amerika?
4. Anne f. 5/10-1843 d. 14/12-1844 på Ballestad.
5. Anne Johannesdatter f. 29/11-1845 g. 6/4-1869 m. blikkenslager Carl Andersen Riis fra Riis(3).
Br. ca. 1855.

Johannes Jensen bodde i første ekteskap på Ballestad(29) ”Kåsa”. Alle barna er født der.
Tre av søstrene her giftet seg med hver sin bror fra Riis(3).

Tjenestegutt som bodde her i 1875: Gustav Olaf Olsen fra Siljan f. 1865. 

5/5/1876       JOHANNES JENSSEN VALLERDALEN      Gjerpen Skifteprot. nr. *)
Vallerdalen    Arvinger:                            
               Enka Ingeborg Kirstine Johnsdatter og barna:
               1. Ingeborg Turine Johannesdtr. g.m. Lars Anderssen Riis av Kragerø.
               2. Hedvig Johannesdtr. g.m. Jørgen Anderssen Riis av Kragerø. Jørgen var i Chicago i Amerika.
               3. Anne Johannesdtr. g.m. Carl Anderssen Riis.
Enkas Laugverge: Halvor Johannessen Bøhle.
Brt: 3040 - 47
Net: 2149 -  1
Jordegods:
Vallerdalen, løpenr. 239-240o - 241d - 241(g) af samlet skyld 1 ort 11 sk., solgt på auksjon for 2500 spd.
*) B: Gj 3 s.191-203-227-232-242. C: Gj III s.158b.

Tømmermann, hugger, leilending
Gunder Olsen
fra Saubrekka under Klepp f. 11/3-1835, s.a. Ole Mathiassen Klep.
g1g i Risør 21/9-1864 m. Ingeborg Eriksdatter fra Eidanger f. 28/7-1831 i Risør d. 23/2-1878 på Borge, d.a. murer Erik Gundersen og Inger Christensdatter.
Forlovere: "Ole Tjostolfsen Sandvigen og Erik Eriksen."
g2g i Ø. Porsgrunn 5/5-1878 m. Olava Petrea Olsdatter fra Ø. Porsgrunn f. 24/4-1854, d.a. enken Inger Knutsdatter og Olavus Peter Pedersen.
Forlovere: "Hans Rønniksen og Hans Petersen."
1. Ingvald Thoresius Gundersen f. 28/8-1878 i Porsgrunn.
2. Olava Petrea Gundersdatter f. 1/9-1883 på Borge g. i Solum kirke 27/4-1903 m. (dreier i Fredriksværn = Stavern) Paulus Halvor Pøhner f. 22/1-1886 i Botne, Vestfold, s.a. dreier Johan Fritz Pøhner.
3. Tora Matilde Gundersdatter f. 12/5-1886 på Borge.
Br. i 1891. 

F.f. Gunder Olsen og Olava Olsens Ingvald Thoresius: Moderen, Hanna Jensen, Hans Rønniksen, Halvor Kittilsen.
F.f. Arbeider Gunder Olsen og Olava Petrea Olsen, Borges Tora Matilde: Olaf Gundersen, Nettelsen, Anne Helvig Hansd. - Borge, Taraldsen.

Da de giftet seg i Risør i 1864, var det nevnt at han kom fra Skottet i Gjerpen og hun fra ”Risøen.”
Han 29 år og hun 33 år.

I folketellingen for Eidanger 1865, finner vi Gunder Olsen (31) som innerst og sjauer på Heistad.
Han bodde der sammen med sin hustru Ingeborg Eriksdatter (34) fra Risør. Ingen barn.

Av folketellingen 1865 for Porsgrunn, kan vi se at Olava Petrea var fosterdatter i familien til ”tobak-
sspinder” Kittil Gunulfsen (47), fra Bø i Telemark og hans kone Marthe Marie Hansdatter (66) fra Larvik.

Under folketellingen 1875 for Gjerpen bodde ”hustømmermand” Gunder Olsen i et hus på Ø. Borge
med sin første kone Ingeborg ”Olsdatter” (Eriksdatter). Ingen barn.

Gunder Olsen med familie var oppført i ”Vallerdalen under Skifjeld” som tømmerhugger under folketellingen 1891.

Skogsarbeider
Anders Gundersen
fra Kaasene i Nes, Sauherad f. 25/6-1863, s.a. Gunder Andersen.
g. 22/3-1887 m. Birthe Maria Evensdatter fra Riis(20) ”Hongården” f. 16/8-1862 på Stensrød under Løberg, d.a. Even Tollefsen.

Anders Gundersen ble konfirmert i Sauherad 6/10-1878. Anders var i Vallerdalen og jobbet i
skauen før han giftet seg.

Denne familien bodde en tid i Sauherad. De kom tilbake rundt 1890 og bosatte seg på Ø. Borge.
Se Familie 13 - Ø. Borge 1891. De emigrerte til Amerika i 1895.

G.br., leilending
Peder Hansen
fra S. Ås(A) f. 10/9-1844 på Island i Siljan d. etter 1900, s.a. Hans Pedersen.
g1g 24/8-1869 m. Elise Christophersdatter fra øvre Hoppestad(B) f. 24/11-1842 d. 19/8-1882 på Ås, d.a. Christopher Larsen Hoppestad.
g2g 24/8-1884 m. Karen Marie Hansdatter fra Åsen under Berberg f. 29/7-1839, d.a. Hans Jacobsen.
Bruker i 1900.

Se S. Ås(A).

Peder Hansen bodde flere steder, men lengst på S. Ås(A). Han forpaktet Meen(28) i 1891. Siden forpaktet
han Vallerdalen (i 1900). De
bodde her med losjerende familiemedlem, ugifte skogsarbeider
Halvor Hansen f. 1844 i Gjerpen og tjenestedreng Kristian Jensen fra Kragerø f. 1884.

Arbeider, husmann med jord (forpakter)
Aslak Olavsøn Vaarbud fra Litveit i Kviteseid f. 13/3-1860, s.a. Olav Aslaksøn Knutskaas.
g. i ytre Flåbygd 31/12-1884 m. Bergit Andresdatter fra Damkjønhaugen f. 24/7-1854 i Ytre Flåbygd, Lunde, d.a. Andres Gunulvssøn Damkjønhaugen.
Forlovere: "Halvor Gunulvsøn Næs og Hans Olavsøn Kaarstejn."
1. Andreas Vaarbud f. 6/7-1885 på i Lunde. Bodde visstnok i Skien.
Bruker i 1910.

Aslak Vaarbud bodde tidligere i Haukeråsen før han kom hit.

Bonde, forpakter
Anders Hansen Riis
fra Riis(9) f. 24/7-1880 d. 27/3-1965, s.a. Hans Kjølnes Riis.
g. 14/12-1902 m. Inger Larsdatter Nygård fra Øvrum(3) "Hauane" f. 16/10-1878 d. 16/7-1976, d.a. Lars Larsen Nygaard.
Forlovere: "Anders Rasmussen Søli og Richard Nygaard."
1. Martha Riis f. 16/3-1903 d. 18/7-1992. Ugift.
2. Gunvor Riis f. 18/7-1905 g.m. Olaf Kaalerød. Se Øvrum(3) "Hauane".
3. Hans Riis f. 6/11-1907 på Riis g. 1939 m. Anna Johnsen Oklungen f. 1906. Bodde først i Oklungen, siden i Langangen I Eidanger.
    Barn 1. Aud Riis  f. 1939 g.m. Roald Johan Lunde. Bosatt på S. Lunde i Eidanger.
    Barn 2. Karin Riis f. 1941 g.m. Oddvar Olsen fra Hovenga i Porsgrunn. Bosatt i Langangen i Eidanger.
    Barn 3. Solveig Riis f. 1944 g.m. Ola Granstøl fra Kvelde i Hedrum. Bosatt i Kvelde.

4. Lars Riis f. 6/10-1909 d. 22/2-1934. Ugift.
5. Ingerid Riis f. 20/6-1911 g.m. 1945 Nils Rasmussen Meen. Se Meen(40).
6. Elsa Riis f. 1/5-1915 g.m. Evert Liland. Se Augestad(3).
7. Arne Riis f. 24/4-1919 g.m. Margith Kallok fra Morgedal. Bodde i Gunnarsv. 68 under Ballestad.
Bruker 1928 - 1942. 

Denne familien bodde lengst i Vallerdalen. Anders Hansen Riis eide Riis(9) fra 1912-1928. De flytta til Solbakken
under Oklungen i Eidanger i 1942.

Kilde: Varden(?) 2/8-1941. (Lagt ut på Gjerpen Historielags Facebookside av Nils Jakob Meen).

Vallerdalen - en heigård. Gjerpens utpost mot øst (Jo.).
 - Alle som er glad i å ferdes i skog og mark, får uvilkårlig en forkjærlig følelse for slike heigårder, som er plasert litt utenfor rammen av selve "sivilisasjonen". Og folkene på slike avsides steder blir i grunnen kjent av nær sagt "alle" mennesker, og en kan nesten si: Elsket av alle.
Når man tørst og sliten etter en anstrengende marsj tropper inn på gården og blir møtt av elskverdige mennesker, og får seg noen glass deilig melk, da stiger sympatien for gårdsfolket. Og så blir man med ett som gamle kjente. Man snakker så fritt og utvungent ute i skogen. Og når man så forlater gården uthvilt og utørst, så er man ganske enig om en ting: Det var hyggelige og greie folk.
Hvem i Porsgrunnsdistriktet kjenner ikke til eller har hørt tale om Vallerdalen - eller Valldalen som man for lettvinthets skyld sier?
Korrekt heter den Nedre Vallerdalen, i motsetning til Øvre Vallerdalen - en plass lenger oppe i dalen, som imidlertid er nedlagt. Disse
plassene eies av Mathias Buer, men nedre Vallerdalen har i all tid vært bortforpaktet.
I de siste 13 år har Anders Riis og familie leiet gården. Før den tid bodde Aslak og Bergit der i omkring 25 år. Jeg vet sant og si ikke etternavnet på disse (Vaarbud. G.S.), men det spiller heller ingen rolle, alle kjente Aslak og Bergit.
Det var en deilig sommerdag at min ferd falt, innom gården, hvor jeg etter et par glass melk ble sittende en stund og slå av en prat med gårdsfolket.
Vallerdalen ligger høyt og pent til i nordøstre enden av Meensvann. Rett over husene i øst henger Vallerdalskollen, mens man i vest og nord øyner Skarvene og Vealøs. Utenfor den vennlige rødmalte stua er der et grønt deilig tun. Der kan man sitte og nyte den vakre utsikt over Meensvann. Forbi tunet, nedover jordene sildrer en munter bekk. Like nedenfor husene har man Østdalstjern, men nå etter siste oppdemning av Mjøvann og Meensvann går dette tjernet og Meensvann i ett, så nå ror man helt inn under gården.
Her er det vakkert og fritt og godt, sier jeg. -
 - Ja, vi liker oss godt her oppe. Det er i grunnen heller ikke så stille akkurat heller her oppe. Her kommer nokså mange folk både sommer og vinter, særlig når det er fint skiføre. Mest travarlig kan det være (ved?) høst- og vårisen. Tungvint kan det jo også bli mangen gang når snøen ligger meterhøy. Vi var forresten så uheldige for 3 år siden å miste hesten vår. Den gikk gjennom isen.
 - Det ligger vel ikke langt fra grensen til Siljan, dette? - Nei, grensen går bare et par hundre meter opp i skogen her. Det er en times vei til Austad i Siljan. Vi har forresten mye flying om sommeren over til Siljan. Vi har nemlig endel havnekuer og hestefoler gående i skogen her, og de har lett for å ta veien over til Siljan.
 - Dere har vel endel dyr på gården også? - Vi har et par kuer og noen kalver og endel høns. Vi har mistet en del jord etter oppdemningen av Meensvann (i 1929. G.S.), men så har vi som De ser, en nokså bra frukthage. I fjor fikk vi en masse plommer. Vi liker oss godt her. Ved har vi nok av. Vann har vi rundt omkring, og en olle med deilig kaldt vann like ovenfor huset her. Og det er deilig her om vårkveldene når måltrosten synger rundt om, og orrhanen buldrer på fjellknattene. Før om årene lå det gjerne en del jegere her og overnattet. Det var nok mer villt og mere liv rundt om i skogen enn det er nå.
Det er i grunnen pussig også, - før sa gjerne de fleste folk: "Det må være fælt og trist å bo så avsides." Men i dag sier de fleste: "De har det godt, de som bor på en liten gård til skogs."
Jo.


Vallerdalen nedre 1941. Avisbildet som følger artikkelen ovenfor.

Anders var den siste som bodde i Vallerdalen over tid, men det var en familie Håkerud, som bodde her under krigen.
Det er en del lokal krigshistorie knyttet til Vallerdalen. Se Porsgrunn bibliotek.

Vallerdalen ble sammenføyet med Skifjell(1) før 1886. Benyttes i dag som feriested for eieren, Svein Buer i Grimstad.


Vallerdalen etter at Meensvann ble demmet opp. Fotoets eier: Svein Buer.


Kart fra Norgeskart.no - 2020. Nedre Vallerdalen har på dette kartet fått navnet Vallerdalseter.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no