ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 14.10.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Brånan - Ballestad nordre - Braanen
Husmannsplass under Ballestad nordre.

Trolig ryddet av Christen Larsen i 1770-åra.

Se Brånan(A), og Brånan(B).


Brånan A

Arbeider, husmann
Christen Larsen
fra Bratsbergkleiva dpt. 19/5-1743 bg. 28/3-1785. ”Christen Larsen fra Ballestad ejet 42 aar.”, s.a. Lars Ovensen. Se Familie 6 - Kleiva 1740.
g. 2/5-1767 m. Ingeborg Larsdatter fra Bratsbergkleiva f. ca. 1743 d. etter 1801 (i Skien?), d.a. Lars Danielsen Ballestad. Se Familie 11 - Kleiva 1740.
0. bg. 8/11-1767. ”Christen Larsens dødf. db.”
1. Lars dpt. 26/2-1769 bg. 17/9-1769. ”Christen Larsens Søn Lars 1/2 aar.”
2. Lars Christensen dpt. 18/11-1770.
3. Jens Christensen dpt. 19/9-1773.
4. Johanne Christensdatter dpt 9/3-1777. Bodde med sin mor på Kleiva i 1801. Ugift i 1801.
5. Oven dpt. 23/1-1780 bg. 9/3-1780. ”Christen Larsens
Søn Ougen 5 uger.”
6. Pernille Christensdatter dpt. 24/6-1781.
Br. ca. 1772.

F.f. Christen Larsens db. Lars: Ouen Kiolkiøns kone, Anne Nilsdtr., Jens Ballestad, Anders Jonsen.
F.f. Christen Larsens db. Lars fra Kolkiøn: Jens Ballestads kone, Karen Andersdtr., Ole Bøle, Hans Jensen Ballestad.
F.f. Christen Larsens db. Jens fra Ballestad Ejet: Helje Ballestads kone, Ingebor Jensdatter, Hans J. Ballestad, Halvor Kiolchiøn.
F.f. Christen Larsens pb. Johanne fra Ballestad Ejet: Halvor Kolkiøns kone, Ingebor Jensdtr., Haral Halvorsen, Gunder Torgrimsen, Lars Jensen.
F.f.
Christen Larsens db. Ougen: Halvor Kolkiøns kone, Ingebor Jensdtr., Hans Halvorsen, Jens Halvorsen.
F.f. Christen Larsens pb. Pernille fra Ballestad Ejet: Hans Jensen Ballestads kone, Anne Jensdtr., Halvor Kolkiøn, Christen Larsen, Hans Halvorsen.

Denne familien bodde tidligere på Kolkinn. Enka bodde i 1801 på Bratsbergkleiva sammen med sin datter Johanne. 

19/4-1785      CHRISTEN LARSSEN     Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 51b.
Brounan        Arvinger:                            
u/Ballestad   Enka Ingeborg Larsdatter og barna:
               1. Lars Christenssen     14 år.
               2. Jens Christenssen     11 "
               3. Johanne Christensdtr.  8 "
               4. Pernille Christensdtr. 4 "
               Enka fikk Thor Jonssen Hougen til laugverge.
               Formynder for sønnene ble Hans Larssen Ballestad.
               ----"---- -"- døtrene -"- Halvor Børgessen Kolkind.
Brt:   45 - 3 - 19
Gjeld: 51 - 0 - 18 (insolvent).

Arbeider, husmann
Harald Halvorsen
fra Hauen(A) dpt. 27/12-1755 bg. 14/12-1788. ”Haral Braanen 32 aar.”, s.a. Halvor Haraldsen Houen.
g. 6/11-1777 m. Berthe Andersdatter fra Kiste i Siljan f. ca. 1745.
1. Halvor Haraldsen dpt. 4/10-1778. Se nedenfor.
2. Anne Haraldsdatter dpt. 6/1-1782 g1g Hans Nirisen på Skotland(B) under N. Hyni, Anne g2g m. skomaker, enkem. Ole Knudsen. Se Familie 44 - Fossum 1801.
3. Karen Haraldsdatter dpt. 26/6-1785.
4. Maren Haraldsdatter dpt. 22/6-1788 g.m. Nils Olsen Lien. Se Lia(A) under Fossum.

F.f.
Haral Halvorsens db. Halvor fra Ballestad Ejet: Hans Larsen Ballestads kone, Guri Jensdtr., Christen Larsen, Gunder Torgrimsen, Jacob Amundsen.
F.f. Haral Halvorsens pb. Anne fra Ballestad Ejet: Hans Larsen Ballestads kone, Maren Anunsdtr., Rasmus Hansen, Hans Halvorsen.
F.f. Haral Halvorsens pb. Karen fra Ballestad Ejet: Helje Ballestads kone, Inger Jensdtr., Hans Halvorsen, Nils Jonsen, Gunder Torgrimsen.
F.f. Haral Halvorsens pb. Maren fra Ballestad Ejet: Helje Ballestads kone, Ingebor Jensdtr., Hans Halvorsen, Jacob Hansen, Ole Torgrimsen.

Haralds foreldre flyttet trolig hit noe før 1762.

Enka og døtrene Maren og Karen bodde i 1801 på Bratsbergkleiva, hvor Berthe hadde dagarbeide. 

9/2/1789       HARALD HALVORSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 358b.
Braanen         Arvinger:                           
u/Ballestad    Enka Berthe Andersdatter og barna:
               1. Halvor Haraldssen 10 år.
               2. Anne Haraldsdtr.   7 "
               3. Mari (! Kari/ Karen G.S.) Haraldsdtr.   4 "
               4. Marie Haraldsdtr.  3 "
               Enka tok til laugverge Hans Larssen Ballestad.
               Formynder for Halvor ble Helge Ballestad.
               ----"---- -"- døtrene ble Isak Anderssen Kiste i Slemdal.
Brt: 47 - 1 - 20
Net: 12 - 1 -  6.

Arbeider, innerst
Halvor Haraldsen
herfra dpt. 4/10-1778 d. 30/12-1847 på Brånan, s.a. Harald Halvorsen Braanan.
g. 29/12-1807 m. Karen Olsdatter fra Stubberød dpt. 19/10-1766 d. 30/7-1849 på Stubberød, d.a. Ole Isaksen Stubberød.
Forlovere: "Ole Helgesen og Isak Aasterød. "
1. Marthe Halvorsdatter dpt. 22/5-1808 d. 26/10-1853. "Marthe Halvorsd. Skiefjeld, fattiglem under Bratsberg." Ugift.

F.f.
Halvor Haraldssøns pb. Marthe f. Stubberøe: Maren Haraldsdtr., Ragnil Olesdtr., Lars og Jacob Olessøn, Ole Christenssøn.

Karen Olsdatter bodde på Stubberød med datteren Marthe under folketellingen 1835, mens Halvor var i tjeneste
hos Christen Knudsen på S. Sneltvedt. De ser ut til å ha flyttet hver for seg før 1835.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, side 321. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jens Mortensen til svigersønnen John Pedersen paa en andel af løbenr. 220f, dateret og tinglyst 9. Juni 1820."
"Skjøde fra Jens Jensen til John Pedersen paa resten af l.nr. 220f, dat. 13. juli, tinglyst 29. aug. 1831."

Småbruker, selveier
John Pedersen
fra Lien under Meen dpt. 31/1-1796 d. 28/10-1867 på Ballestad, s.a. Peder Halvorsen Lien.
Br. 1820. Se Ballestad(47).

Hans bror Peder bodde her med sin familie:

Arbeider, innerst (leieboer)
Peder Pedersen Braanen
fra Lien under Meen dpt. 27/9-1789 d. 10/1-1864 på Bøle, s.a. Peder Halvorsen Lien.
g. 13/12-1821 m. Anne Knudsdatter fra Låven under Meen dpt. 22/11-1789 d. 18/4-1870 på Bøle, d.a. pike Else Jonsdatter og Knud Jacobsen.
Forlovere: "Even Halvorsen, Osebakken, Anders Halvorsen Osebakken."
1. Peder f. 22/9-1822 d. 5/5-1836 på Brånan.
2. Anders Pedersen f. 28/3-1825. Se Bøle(2) Ødegården.
Br. 1822.

Barnedåp i Gjerpen kirke den 22/11-1789:
Else Jonsdtrs uægte pb. Anne fra Meens Ejet. Lod udlegge til barnefader Knud Jacobsen.
Faddere: Nils Lias kone, Kisten Rollefsdtr., Jon Espedalen, Christopher Rollefsen.”

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld

220f

Ballestad nordre - Braanen

John Pedersen

2 skind

0 - 1 - 3 skilling

Brødrene Jacob Trondsen (23) og Even Trondsen (19) var leieboere her i 1835. Begge var skomakere.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra John Pedersen til Isak Hansen Nærum paa l.nr. 220f, dat. og tinglyst 15. jan. 1840." (Braanen) - Skyld: 0 daler - 2 ort - 5 skilling.

I 1865 bodde enka Ragnhild Pedersdatter(52) her, som innerst, med skomaker Ole Jensen(24) og Elisabeth Pedersdatter(8).
Ragnhild Pedersdatter var enke etter Jens Mortensen på Ballestad. Se
N. Ballestad(A).

  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Rev. skyld

 65

30 

220f,g

Ballestad       

Braanen og Kudalen

Laurits Nilsen

0 - 2 - 5

1 mark 68 øre


Brånan ble kjøpt opp av John Pedersen Ballestad i 1831 og har siden vært eid av bonden på gården Ballestad(47).

Arbeider, innerst (leieboer) og bror til eieren av Ballestad(47)
Ole Olsen fra N. Kiste i Siljan f. 29/10-1852 d. 10/8-1934 på Serkeland, s.a. Ole Nilsen Kiste fra Island og Ingeborg Arnesdatter fra Gurholt.
g. 18/5-1875 m. Sina Lovise Gundersdatter fra Auen i Siljan f. 6/4-1853 d. 2/8-1929 på Serkeland, d.a. Gunder Simonsen Auen.
1. Ole f. 12/9-1875 d. 11/12-1876. Født og død på Ballestad.
2. Gunnar Olsen Serkeland f. på Ballestad 13/10-1876. Bodde i Porsgrunn.
3. Ingeborg Olsdatter f. 23/2-1879 g.m. Jacob Jacobsen Tudal . Bodde på Tudal i Siljan. Se Siljanboka side 279/280.
4. Ole Olsen Serkeland f. 7/8-1882. Bodde i Porsgrunn.
5. Jacob Olsen Serkeland f. 27/8-1885. Overtok Serkeland etter faren. Se Siljanboka s. 263.
6. Anne Olsdatter Serkeland f. 24/9-1888 g.m. Ole A. Engelstad. Se Siljanboka s. 274.
7. Nils Olsen Serkeland f. 19/8-1891 d. 4/11-1959. Bodde på Nystad under Serkeland i Siljan. Se Siljanboka s. 266.
8. Harald Olsen Serkeland f. 17/10-1896 d. 19/1-1923.

Ole og Sina var begge i tjeneste på Ballestad før de giftet seg. De bodde her fra da og fram til ca. 1882. De var ikke her under folketellingen 1875. De flyttet til Finsrud i ytre Siljan i ca. 1882 og var der til 1885.
I 1891 kom de til Sikane og i 1893 kjøpte Ole Olsen Søstua Serkeland av Treschow og ble boende der.


Byggmester, snekker, bonde, selveier
Gunnar Arnesen Ballestad herfra f. 5/10-1884 d. 21/12-1965, s.a. g.br. Arne Olsen Ballestad.
g. 30/12-1911 m. Hanna Jørgine Lie fra Svarstad i Lardal f. 14/11-1885 d. 7/9-1975, d.a. husmann Jens Hansen Lie fra Skau i Lardal (1845-1927) og fru Else (av tysk avstamning).
Bruker 1911.

Alle barna ble født på Brånan. De flytta til hans fars gård Ballestad(47) da han overtok den i 1914.
Se barna på Ballestad(47).

Her sto det et innhus, bryggerhus og en mindre låve. Låven ble revet rundt 1938 og noe av materialene ble brukt til
den nye låven på gården til Einar E. Ballestad. - Ballestad(47).

Husene ble leid ut til forskjellige privatpersoner inntil de ble revet ned.

 


Brånan B

Arbeider, husmann
Jens Johannesen Ballestad
fra N. Bøle dpt. 12/3-1775 d. 12/4-1837, s.a. Johannes Engebretsen Bøle.
g. 15/2-1798 m. Thore Evensdatter fra Løberg(3) "Rønningen" dpt. 22/2-1767 d. 23/6-1831, d.a. Even Larsen.
1. Karen Jensdatter dpt. 10/6-1798 g.m. Abraham Jacobsen Ballestad. Se Ballestad(1) og  Familie 97 - Kleiva 1845.
2. Even Jensen dpt. 11/1-1801 d. 2/10-1819. Døde ugift på Bøle i tjeneste hos sin farbror Erik Johannesen Bøle.
3. Johannes dpt. 11/12-1803 bg. 22/12-1803. ”Jens Johannissøns db. Johannes f. N.Ballestad 2 1/2 uge.”
4. Johannes Jensen dpt. 28/9-1806. Se Ballestad(29) "Kaasa" og Vallerdalen under Meen.
5. Helvig Jensdatter f. 15/12-1811 d. 14/4-1866. Døde som ugift ”husbestyrinde” hos Svenke Kittilsen på Løberg.
Br. ca. 1803.

F.f.
Jens Johannissøns pb. Karen f. Skougsrøe: Jacob Anderssøns k., Inger Johannisdatter, Even Olessøn, Søren Danielssøn, Lars Evenssøn.
F.f. Jens Johannissøns db. Even f. Skougsrøe: Ingerliv Jonsdtr., Ingebor Johannisdatter, Søren Danielssøn, Lars og Gunder Evenssøn.
F.f. Jens Johannissøns db. Johannes f. N. Ballestad: Halvor Anderssøns k., Lisbeth Johannisdtr., Gunder Evenssøn, Halvor Anderssøn, Engelbert Johannissøn.
F.f. Jens Johannissøns db. Johannes f. N. Ballestad: Johannes Hanssøns k., Aldis Olesdtr., Johannes og Jens Hanssøn, Halvor Anderssøn.
F.f. Jens Johannissøns pb. Hedevig f. N. Ballestad: Peder Tygessøns k., Anne Johannisdatter, Peder Tygessøn, Engelbert og Hans Johannissøn.

Denne familien bodde tidligere noen år på Skogsrød som var i farens eie.

Arbeider, husmann
Amund Jensen
fra hus under S. Brekke dpt. 24/7-1791 d. 21/8-1843 på Brånan, s.a. Jens Amundsen. Se Familie 37 - S. Brekke 1801.
g1g 6/10-1814 m. Karen Hansdatter fra Lien under Meen dpt. 8/9-1785 d. 10/2-1828 på Brånan, d.a. Hans Halvorsen.
Forlovere: "Peder Halvorsen Lien, Hans Larsen Meen."
g2g 18/11-1828 m. Anne Pedersdatter fra Båserød dpt. 11/3-1789 d. 16/5-1858 på Brånan, d.a. Peder Gundersen.
Forlovere: "Erik Isaksen Løberg, Peder Pedersen Ballestad."
1. Maren Amundsdatter f. 3/7-1815 under S. Ballestad g.m. Knud Larsen. Se Familie 34 - Borgestad 1865.
2. Anne Amundsdatter f. 6/3-1818 g.m. Johannes Johannesen f. 18/2-1819 på Lid. Se Familie 32 - V. Borge 1865.
3. Kirsten Gurine f. 19/11-1820 d. 27/2-1821.
4. Jens Amundsen f. 14/3-1822 g. 20/6-1850 m. Dorthe Kirstine Olsdatter fra Hyni(4), d.a. Ole Nilsen Hynie. En med samme navn og alder var i 1845 i tjeneste hos
    farver Isak Nærum på Kleiva. Jens bodde på Dybedal under Oterholt før han giftet seg. I 1865 bodde de i en bygård i Skien med følgende barn:.
    Barn 1. Andreas Jensen f. ca. 1851.
    Barn 2. Olaus Jensen f. ca. 1853.
    Barn 3. Carl Jensen f. ca. 1856.
5. Hans f. 12/5-1825 d. 15/11-1829 på Brånan.
Barn i 2. ekteskap:
6. Karen Maria Amundsdatter f. 8/2-1831. Tjenestepike hos Cappelen på Borgestad i 1865.
7. Kirsten f. 25/1-1834 d. 15/6-1848 på Borgestad.
Br. i 1815 og 1843.

Amund Jensen bodde først på en plass under Grønnerød.

Denne Brånan er nok ført tilbake til den første Brånan.
 


(C) Gard Strøm.