ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Rising
Gård nr. 58 i Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 28.08.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Tveten - Tveiten - med Tveitstua
Gnr 137 - bnr 4. Gammelt løpenr. 451.

Husmannsplass under S. Rising.

Skrevet både som Tveiten og Tveten. Til tider 2 boplasser, hvor den andre ble kalt ”Tveitstua”.

Tveten ligger 180 m.o.h. 

Adresse 2020: Siljanv. 305, 3719 Skien.

Husmannsplassene under S. Rising var:
Sætre m/Høgås, Tveten m/Tveitstua, Stulen, Holmen, Kittilsrød, Hobek, Puttekås, Puttedalen, Kikut og Løvås.

Disse små plassene ligger langs den nåværende Siljanveien og Gamle Kikutvei. De ble i 1819 samlet under en ny
matrikkel-gård, kalt ”Rising-Parcellerne”. Brukene ble i de fleste tilfeller solgt til småbrukere.
I Norges matrikkel 1886 fikk disse eiendommene felles gårdsnummer 137 (Risingparsellene).
Det føles naturlig å behandle disse husmansplassene under Rising, hvor de fra gammelt av hørte til.

Første kjente beboere:

Arbeider, husmann

Lars Andersen Tveten
fra Roligheten under Sneltvedt f. ca. 1659 bg. 4/3-1708. ”Lars Tveten, 48 aar.”, s.a. Anders Muremester.
g. 20/9-1691 m. Turi Olsdatter f. ca. 1660 bg. 11/4-1731. ”Turj Tveten, 70 aar.”
1. Aase dpt. 24/4-1692 bg. 5/5-1692. ”Lauritz Tvetens datter Aase 10 dager g.”
2. Aase Larsdatter dpt. 16/7-1693 g.m. enkemann Jon Tormodsen. Se Tveitstua.
3. Ole dpt. 15/9-1695. Død som spebarn.
4. Johannes Larsen dpt. 5/12-1697.
5. Anders Larsen dpt. 1701 bg. 16/8-1722. ”Anders Larssøn Tveten 21 aar gl.”
6. Berthe Larsdatter dpt. 2/2-1703 g.m. enkemann Paul Christensen. Se Putten under Gravli.
7. Ole Larsen dpt. 1/11-1705. Bodde på Limi i 1733.
Br. 1691.

F.f. Lauritz Tvetens datter Aase: Isak Sneltvet, Henning Toresen, Sara Sneltvet, Kirsten Røsager, Signe Jonsdatter.
F.f. Lauritz Tvetens datter Aase: Laers Berget, Ole Andersen Rolighed, Kitils Berte i Skieen, Anne Michelsd.
F.f. Lauritz Tvetens søn Ole: Peder Fallrop, Hans Svendsen, Gregers Bentsen, Ole Anderss., Dorthe Anders Nilssens, Anne Michelsd.
F.f. Laers Tvetens Søn Johannes: Peder Fallerop og hans Sven, Søren Nilsen, Præstens Hustru og Lisbeth Michelsdatter.
F.f. Lars Tvetens datter Birte: Poul Limj, Oluf Erikssen, Ingeborg Rolighed og Margrete Jacobsdatter paa søndre Rising.
F.f. Lars Tvetes Søn Ole: Christen Graveli, Søren Janssen, Ingeborg Tveten, Helie Rolighed.

”Lars Tvetens qvinde Turi” var fadder for Ole Olsen Sørbøs barn i 1706.

Barnedåp i Gjerpen kirke den 27/12-1723. 
U=ægte barn Anne fra Tveten. Moderen Lars Tvetens datter Aase. Barnefader Jon Tormossøn.
Faddere: Nils Sucha, Hans Omot, Aaste og Boel Stensaas.

Arbeider, husmann
Ole Nilsen Tveten
fra Åmot f. ca. 1680 bg. 3/8-1760. ”Ole Tveten 80 aar.”, s.a. Nils Olsen Aamot.
g1g 8/9-1709 m. Else Mortensdatter fra Kastet under Foss f. ca. 1674 bg. 14/7-1748. ”Ole Tvetens kone 74 aar.”, d.a. Morten Pedersen.
g2g m. NN f. ca. 1682 bg. 26/9-1762. ”Ole Tvetens enke 80 aar.”
1. Kirsten Olsdatter dpt. 26/12-1709.
2. Nils dpt. 31/1-1712 bg. 23/4-1712. ”Ole Aamots søn Nils 12 uger gl.”
3. Lars Olsen dpt. 11/6-1713. Se nedenfor.
Br. 1714.

F.f. Ole Aamots datter Kirsten: Nils Kiær, Lars Jønnevold, Klocherens qvinde, Johanne, Morten Kasteds datter Sirj.
F.f. Ole Aamots søn Nils: Rasmus Mortenssøn, Halvor Jonssøn, Klocherens qnde Johanne, Anna Aamot.
F.f. Ole Aamots Søn Lars: Nils Kiær, Hans Grinjtejen, Tor i Præstegaarden, Rasmus Skotlands qde Maria.


Familien ovenfor bodde tidligere på Åmot.

Kilde:
Telemark fylke, Øvre Telemark vestfjelske sorenskriveri, Tingbok 29 , 1742-1748, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Innførsel i tingbok 29 for Vest-Telemark 1742-1748, folio 242, som handler om Kjersti Olsdatter fra Tveiten (Tveten)
i Gjerpen sogn, datter av Ola Nilsson og Else Mortensdotter.
Kjersti kom i 1747 til Flåbygd og fødte et uekte barn der.
Takk til Jonas Hove.

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Kanselliråd Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en rettslig
besiktigelse over alle eiendommene.

Besiktigelse av Tveten den 20 August 1735. (Avskrift Jan Christensen):

Samme dag blef Rætten sadt og betient paa dend plads TVEDTEN som Ole Nielsen paaboer, beliggendis under S. Riising hvor af Parternes fuldmægtig blef anviist.
1. 1 gammel stue med een afskødt Kaabe, og tilbygt veedeskiul, med Skorsteen udj Stueen, og 3de smaa gamle vinduer. Huuset tæket med Kløvringer, er ellers icke vel forseet paa Væggene.
2. 1 liden gl. Stald med gl. tag paa, og afdeelt Svinehuus ved enden
3. Fæehuuset tæket med Kløvringer og hoen.
4. 1 lade med laave tæket med hoen og kløvringer.
5. Een tilbygt høeladd
6. 1 høeskiul paa Nordre siide af laden, aldt i brøstfældig stand.
Paa Pladsen kand saaes 5 qt havre, kand fødd 1 hæst og 1 koe, og nogle faar, med hiælp af andris skoug. haver ingen fæste paa pladsen, giver aarlig afgift 1 rdr. Videre var ey derved at observere, hvorfor Rætten da blef ophævet.

Arbeider, husmann, innerst
Lars Olsen Tveten
herfra dpt. 11/6-1713 bg. 14/3-1759. ”Lars Olsen Tveten 49 aar.”, s.a. Ole Nilsen Tveten.
g. 3/11-1735 m. Anne Halvorsdatter.
1. Nils Larsen Tveten dpt. 13/9-1744.
2. Anders Larsen dpt. 2/2-1747.
3. Else Larsdatter Tveten dpt. 9/11-1749 g.m. Hans Abrahamsen. Se Familie 58 - Kleiva 1801.
4. Lars Larsen dpt. 13/8-1752.
5. Maria dpt. 13/4-1755 bg. 4/7-1755. ”Lars Tvetens dtr. Maria 11 uger.”

F.f. Lars Tvetens Nils: Ole Tveten, Lars Perssøn, Christen Kittelsrø, Torcil Omots qde. Ester Maria.
F.f. Lars Tvetens db. Anders: Torchil Omotts kone, Anne Olsdtr, Torcil Omott, Nils Larsen, Christen Olsen.
F.f. Lars Tvetens pb. Else: Torchil Omuts kone, Helje Eliædtr, Nils Larsen, Lars Pedersen, Christen Olsen.
F.f. Lars Tvetens db. Lars fra Riising Ejet: Helje Eliædtr., Maren Andersdtr., Nils Larsen, Ole Hansen, Anders Larsen.
F.f. Lars Tvetens pb. Maria: Peder Grinitejens kone, Kisten Nilsdtr., Nils Larsen, Christen Olsen, Christen Jonsen.

Jacob Jansen bodde her fra ca. 1768 til begynnelsen av 1780-åra, da han flytta til Roligheten under Sneltvedt. Se der.

Arbeider, selveier

Halvor Thorsen
f. ca. 1739 bg. 23/10-1808. ”Halvor Thorssøn und. S. Falchum, sagt at være 68 aar.”
g1g 9/7-1763 m. Marthe Olsdatter f. ca. 1732 bg. 19/10-1777. ”Halvor Thorsens kone 45 aar.”
g2g 1/8-1778 m. Anne Saamundsdatter fra Høgli øvre under Grini dpt. 6/5-1753 i Sauland. Født på Åmodt, Sauland, d.a. Saamund Thorbjørnsen.
Br. 1774.

Halvor og den andre kona flyttet til et hus u. S. Falkum. Se Falkum 1801.

6/3/1778       MARTHE OLSDATTER   Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 563a.
Nedre Tveten   Arvinger:
u/S.Rising     Enkem. Halvor Thorssen og barna:
               1. Aslak Halvorssen    12 år.
               2. Ragnhild Halvorsdtr. 4 ”
               Faren selv formynder.
Brt:   154 - 0 - 2
Gjeld: 180 - 1 - 4 (insolvent).
Jordegods: Boet eiet pl. Nedre Tveten, skyld 1 skind med hus, ifl. skjøte dat 19/3-1774,
Tinglyst 27/5 samme år. Vurdert for 140 rdlr.

Landskyld 1778: 1 skinn. Selveiet hus.
Landskyld 1801: 1 skinn + 1 skinn skog eid av Løvenskiold-Fossum.

G.br., arb., selveier
Aslak Rasmussen Tveten
fra M. Bø(A) dpt. 14/11-1762 bg. 17/11-1804. ”Aslach Rasmussøn Tveten 42 aar.”, s.a. Rasmus Pedersen.
g. 13/5-1788 m. Gunborg Gregersdatter fra Mustvedt(1) dpt. 18/12-1768 i Gjerstad d. 25/1-1841 på Tveten, d.a. Gregers Halvorsen Mustvedt.
0. bg. 2/8-1788. ”Aslak Rasmusens dødf. søn.”
1. Gregers Aslaksen dpt. 25/10-1789. Overtok plassen.
2. Rasmus dpt. 22/1-1792 bg. 4/3-1792. ”Aslak Rasmussøns Tvetens db. Rasmus 6 uger.”
3. Dorthea dpt. 7/4-1793 bg. 26/4-1793. ”Aslak Rasmussøns Tvetens pb. Dorothea 2 uger.”
4. Rasmus bg. 6/7-1794. ”Aslak Rasmussøn Tvetens hj.db. db. Rasmus 2 dage.”
5. Dorthe Kristine Aslaksdatter dpt. 15/11-1795 g.m. Ole Ellingsen Skilbred. Se Skilbred(1).
6. Ingeborg Maria Aslaksdatter dpt. 26/2-1797 g.m. Halvor Ellingsen. Se Ø. Sokka.
7. Margrete Aslaksdatter dpt. 17/2-1799 g.m. Ole Olsen d.e. fra Henningsdalen. Se Kølabånn under Limi.
-   bg. 16/5-1802. ”Aslach Rasmussøns Tvetens dødf. db.”
8. Anne Kirstine dpt. 17/7-1803 bg. 13/5-1804. ”Aslach Rasmussøns pb. Anne Kirstine f. Tveten 5/6 aar.”
9. Anne Aslaksdatter dpt. 30/6-1805 d. 8/5-1889 i Skien g.m. Ole Olsen d.y. fra Henningsdalen. Se nedenfor.
Br. 1791.

F.f. Aslak Rasmusens db. Gregers fra Sukka: Ingebor Jensdtr., Ingebor Jørgensdtr., Gregers Muustvet, Christopher Tveten, Kittil Gregersen.
F.f. Aslak Rasmussøns db. Rasmus fra Tveten u/S.Rising: Aasil Pedersdtr., Abigael Andersdtr., Kittil Gregerssøn, Knud Rasmussøn, Sigur Aamot.
F.f. Aslak Rasmussøns pb. Dorothea fra Tveten: Torjer Sæterets k., Clarine Andersdatter, Christopher Tveten, Sigur Aamot, Kittil Gregerssøn.
F.f. Aslak Rasmussøn Tvetens pb. Dorthe Kirstine: Torjer Sæterets k., Aganete Tygesdatter, Christopher Tveten, Kittil og Laers Gregerssøn.
F.f. Aslach Rasmussøns pb. Ingebor Maria f. Tveten: Anders Putens k., Asloug Jonsdtr. Sigur Aamot, Laers Gregerssøn, Ole Torjerssøn.
F.f. Aslach Rasmussøns pb.
Margarete f. Tveten: Maren Torsdtr., Else Nilsdtr., Kittil og Lars Gregerssøn, Halvor Rasmussøn.
F.f. Aslach Rasmussøns pb.
Anne Kirstine  f. Tveten: Engelbert Christenssøns k., Else Nilsdtr., Kittil og Lars Gregerssøn, Halvor Rasmussøn.
F.f. Afdøde Aslak Rasmussøns pb. Anne f. Tveten: Lars Gregerssøns k., Anne Maria Eriksdtr., Kittil Gregerssøn, Halvor og Thor Rasmussøn.

Denne familien bodde tidligere et par år på Sokka. 

24/3/1806      ASLAK RASMUSSEN    Bamble Skifteprot. nr. 13, s. 74a.
Nedre Tveten   Arvinger:                            
u/S.Rising     Enka Gundborg Gregersdatter og barna:
               1. Greger Aslakssen           17 år.
               2. Dorthe Kirstine Aslaksdtr. 11 ”
               3. Ingeborg Marie Aslaksdtr.   9 ”
               4. Margrethe Aslaksdtr.        6 ”
               5. Anne Aslaksdtr.             1 ”
               Enkas laugverge Søren Hanssen Røsaker.
               Formynder for alle ble morbror Kittil Gregerssen Kjær.
Brt: 520 - 0 - 12
Net: 104 - 2 -  0
Jordegods: Pl. nedre Tveten u/Rising, skyld 1 skind, verd 300 rdl.
Jordegods: a. 1 skind i pl. Tveten nordre (trolig nedre) u/søndre Rising m.b. og herl. og påstående hus, vurdert for 300 rdl.
                        b. Kontrakt på jordbruket øvre Tveten. Denne del hadde en skyld av 2 skind, vurdert for 200 rdl.

G.br., selveier
Gregers Aslaksen Tveten
herfra dpt. 25/10-1789 d. 3/1-1866 på Tveten som føderådsmann.
g. 20/10-1814 m. Mari Halvorsdatter fra N. Ås(B) dpt. 18/10-1789 d. 3/8-1830 på Tveten, d.a. Halvor Solvesen Aas.
1. Aslak f. 14/12-1814 d. 14/2-1815 på Tveten.
2. Aslak f. 26/2-1816 d. 6/6-1816 på Tveten.
3. Anne Gurine Gregersdatter f. 24/6-1817. Se nedenfor.
4. Ingeborg Gregersdatter f. 27/8-1820 g.m. Tyge Larsen Kjær. Se Kjær(8).
5. Margrete f. 24/11-1826 d. 28/11-1829. Døde av meslinger, 3 år gml.
Br. ca. 1814.

F.f. Greger Aslaksen Tvetens søn Aslak:
Ingeborg Halvorsd. Aas, Dorthe Kirstine Aslaksd. Tveten, Lars Gregersen Øde Sneltved, Halvor Rasmussen Tobakspinder, John Tormodsen Kikut.
F.f. Greger Aslaksen Tvetens søn Aslak:
Ingeborg Aslaksd., Lars Gregersen, Johannes Gundersen, Halvor Pedersen, Niels Nielsen.
F.f.
Greger Aslaksen Tvetens datter Anne Gurine: Pige Ingeborg Halvorsd. Aas, p. Ingeborg Aslaksd. Tveten, Niels Røsager, Ole Aas, Hans Olsen Sætre.
F.f.
Greger Aslaksen Tvetens datter Ingeborg: Ole Olsens kone Limie, pige Ingeborg Aslaksd. Tveten, Ole Olsen Limie, Hans Olsen Sætre, Niels Sørensen.

Da presten døpte Mari Halvorsdatter ble hun ført opp som Maren. Det ser ut til at de fleste prestene i Gjerpen før ca. 1850 skrev Maren enten de het Maren, Mari, Marie eller Maria. På samme måte var det med Kari som prestene nesten alltid skrev for Karen. 


20/6-1831      MARI HALVORSDATTER S. RISING (TVETEN)       Bamble Skifteprot. nr. *)
S.Rising       Arvinger: Enkem. Greger Aslakssen og barna:
               1. Anne Gurine Gregersdtr.
               2. Ingeborg Gregersdtr.
                    Verge og formynder Ole Halvorssen Aas.
Brt: 382 - 44
Net: 166 - 47
Jordegods: 1 skind skyld i nedre Tveten og 2 skind i øvre Tveten, tils. 3 skind av gd. søndre Rising, matr.nr. 63, verdi 350 spd.
Enkem. hadde 4 søstre: Dorthe Kirstine, Ingeborg, Margrete og Anne.
*) A: BS 17 s.85-304.

Hele skiftet:
Nicolay Benjamin Cappelen Byfoged i Kiøbestaderne Skien og Porsgrund, samt constitueret Sorenskriver i
Bamble sorenskriverie, gjør vitterligt at Aar 1831 den 5te May, indsatte jeg lensmand for Gjerpen Thinglag mig,
tillige med de 2de Mænd: Isach Hansen Røsager og  Halvor Erichsen Gravlie paa pladsen Tvedten
under Riising
for paa Skifteforvalterens vegne og regestrerede og vurderede Stervboet efter hersteds ved
døden afgangne kone Marie Halvorsdatter, til et derpaa føllgende lovligt Arveskifte og deling imellem den
afdødes efterlatte Enchemand Gregers Aslachsen paa den ene side, og deres i lovligt Ægteskab sammen
avlede Børn paa den andre side, hvis Navne og alder som følger:
1. En datter Anne Gurine Gregersdatter, gammel 13 1/2 Aar. Hjemme her i boet.
2. En datter Ingeborg Gregersdatter, gammel 10 1/2 Aar. Hjemme i boet. Til Formynder for disse børn blev
beskikket morbroderen Ole Halvorsen Aas, som nu her tilstede og varetog samme.
Hvorda først blev (participantene?) forevist og befindes følgende at komme dette boet til - Indtægt:
Kobber
1. En liden Kaffekjedel 1 dlr. - 1 ort - 0 skilling
Tind
2. To stk Tallerken 0 - 1 - 0
Jernfang
3. En brystfældig Gryde 0 - 1 - 12.
4. En gammel Stegepande 0 - 1 - 12.
5. En gammel Øxe  0 - 1 - 12.
6. En gammel Sigd 0 - 0 - 12
7. En liden Slibesten med Jerndrev 0 - 1 - 12.
Træeboskab
8. Et Rødmahlet Vingebord 1 - 0 - 0.
9. Et gammelt Rødmahlet Vingebord 1- 3 - 0.
10. En Rødmahlet Dragekiste uden laas 2 - 0 - 0.
11. Et Stueuhr i Bruun kasse 2 - 0 - 0.
12. En Sængbenk 0 - 2 - 0.
13. Tre stk. gammele Stoele 0 - 1 - 0.
14. Et gammelt Kar til ..... 0 - 0 - 8.
15. En gammel .....         0 - 0 - 16.
16. To gamle bøtter    0 - 0 - 12.
17. To Kjelker            0 - 1 - 8.
18. En melkebøtte og potte 0 - 0 - 16.
19. 12 stk melketeriner 0 - 1 - 0.
20. En Hammer og en Sag  12 skilling.
Sængeklæder er ikke Boet eiende med høist nødvendig til Daglig Brug.
Kreaturer
21.En rød ko kaldet Løveros 10 dl.
22. En Hvid ko kaldet Stueros 10 dl.
23. To voxne Saue 1 daler - 3 ort - 0 skilling.
Summa løsøre 32 - 1 - 20.

Efter Skjøde af 3. Januar 1812, Thinglæst 12. Mai samme anno og fremlagt Registrerende Commition for Bamble
Sorenskriverie af den 31. Januar i 1826, er boet eiende 1 skind af Gaarden Riising, Pladsen Tvedten kaldet,
og efter Skjøde af 2. August 1810 er Boet eiende ligesaa 2 skind av Gaarden Søndre Riising, Matrikkelnr. 63, øvre
Tvedten kaldet, Det anmærkes at enken Gundborg Gregersdatter haver Brugsret til denne Eiendom.
Disse Eiendomme bliver at taxere ved en i dette stervboe afholdene Skiftesamling.
Rede Penge eller tilgode er ikke Boet eiende. Derimod anmeldtes at Boet Skylder til følgende:
1. Efter Pantobligation til Langesund (?) 150 spd.
2. Til Enkemandens 4 søskendes udestaaende Farsarv, hvilke ikke nu kunde opgives.
Summa Udgift
Videre gjæld er Boet ikke berettet med hvilket Enkemanden i alle maader vil være ansvarlig for.
Datum ut supra.
Paa Skiftevorvalterens vegne,
Peder Pedersen (sign).

Som Boet vedkommende:
Greger Aslachsen, Ole Halvorsen Aas (Begge med iholdt Pen).
Som Vidner:
Isach H. Røsager, Halvor E. Gravlie (Begge med iholdt Pen).
Fremlagt i Skifteretten den 20de Juni 1831.
 

Beboere her i 1835/45:

Arbeider, innerst
Ole Olsen d.y.
fra Henningsdalen under Mo dpt. 27/12-1807 d. 30/9-1839. ”Druknet og nu gjenfundet.” (bg. 1/12-1839), s.a. Ole Olsen og Randi Abrahamsdatter.
g. 5/6-1828 m. Anne Aslaksdatter herfra dpt. 30/6-1805 d. 8/5-1889 i Skien, d.a. Aslak Rasmussen Tveten.
Forlovere: "Jørgen K. Gaupaasen, Knud J. Gaupaasen."
1. Aslak Olsen f. 7/9-1828 d. 29/8-1874 på Tveten. "Aslak Olssøn Tveiten f. 1827, Sindsyg." I folketellingene 1835/45 ført opp som ”Idiot” og ”Vanvittig”.
2. Karen f. 19/9-1838 d. 15/5-1839. ”Døde i kopperne, 8 mnd. gl.”
3. Ole Olsen f. 5/9-1830.
4. Margrethe Olsdatter f. 18/1-1833 g.m. Østen Olsen. Se Tveitstua.
5. Nils Olsen f. 18/3-1835 d. 10/4-1835 i Tveten.
6. Maren Gurine Olsdatter f. 18/3-1836 g1g m. Lars Olsen. Se Familie 138 - Kleiva 1845. Hun ble g2g m. Halvor Jacobsen Roligheten. Se Roligheten øvre.
7. Karen Olsdatter f. 19/9-1838.
8. Olava Olsdatter f. 2/6-1840 g.m. Anders Brynildsen. Se Tveitstua.
Br. 1835/45.

Ole Olsen hadde en eldre bror med samme navn som var født i 1793.
Se naboplassen Kolabånn under Limi.

G.br., skolelærer, selveier
Halvor Torbjørnsen
fra Puttedalen under Rising dpt. 9/2-1804 d. 1/9-1865 på Tveten, s.a. Thorbjørn Halvorsen.
g. 30/9-1847 m. Anne Gurine Gregersdatter herfra f. 24/6-1817 d. 24/12-1860 på Tveten, d.a. Greger Aslaksen Tveten.
1. Marie Halvorsdatter f. 4/9-1849 g.m. Jørgen Tygesen. Se nedenfor.
2. Kirsten Halvorsdatter f. 2/5-1853 g.m. Johan Olsen Hobæk. Se Stulen u. Rising.
Br. 1855.

Halvor var født på Lysa under nordre Sem. Siden bodde hans familien i Puttedalen.
I 1845 -1855 bodde Halvor som selveier i ”Puttedalen” med sine gamle foreldre som
hadde føderåd. Han eide da også 10 skind i søndre Kjær. Trolig skog som ligger i
Putten-området.

Både Halvor og Anne Gurine døde tidlig fra barna sine. I 1865 bodde morfar, Gregers Tveten
her med føderåd. Det var barnebarnet Marie Halvorsdatter(17) som drev gården sammen med
sin søster Kirsten(13). De hadde også en tjenestegutt til hjelp, Hans Halvorsen(13) fra Sauherad.

4/9/1865                  HALVOR TORBJØRNSSEN        Bamble og Gjerpen Skifteprot. nr. *)
Tveten       og kona ANNE GURINE GREGERSDATTER 
u/Rising-      - Han d. 1.9.d.a., hun i 1860 -
parsellene     Arvinger: Barna:
               1. Maria Halvorsdtr.   16 år.
               2. Kirstin Halvorsdtr. 12 ”
Tidl. verge: Gregorius (Gregers) Aslakssen, var 76 år. (Han var den avd. konas far.)
Ny verge: Lars Gunderssen Sem etter avdødes utrykkelige ønske og begjær. Formyndere ble farbroren Even Olssen Puttekås for Maria og morbroren Tyke Larssen Kjær
for Kirsten. Even ble senere ”afskjediget” som verge og Tormod Johnssen Løvås kom istedet.
Brt: 3087 - 3 - 13
Net: 2464 - 1 -  3
Jordegods: a. Tveten, l.nr.451 av skyld 1 daler 1 ort 22 sk., 1400 spd.
                    b. Stulen, l.nr.452 av skyld 2 ort, takst 660 spd.
                    c. Puttedal, l.nr.458 av skyld 1 ort 12 sk., takst 300 spd.
                    d. Søndre Kjær, l.nr.406e av skyld 10 sk., takst 70 spd. Griniteigen er også nevnt.
NB! Registreringen måtte utsettes da der fantes bare et værelse på stedet ”hvor den afdøde nu er henliggende.”
*) A: BS 31 s.157. B: BS 107 s.470-475 og GJ 2 s.5-26. C: Gj II s.66.

 G.br., selveier
Jørgen Thygesen Tveten
fra Kjær(8) f. 17/9-1846 d. 1923, s.a. Thyge Larsen Kjær.
g1g 22/5-1870 m. Marie Halvorsdatter herfra f. 4/9-1849 d. 28/10-1874. Marie døde av tæring.
Forlovere: "Andreas Haraldsen af Skien, Gunder Thygesen Kjær."
g2g 21/11-1879 m. Maren Olsdatter fra Solum i Luksefjell f. 23/2-1857, d.a. Ole Olsen Solum.
Forlovere: "Halvor G. Putten, Kristian T. Kjær."
1. Anne Gurine f. 6/9-1871 d. 21/3-1872.
2. Halvor f. 20/6-1873 d. 13/12-1873. Halvor døde av kikhoste.
3. Marie Olava f. 26/9-1874 d. 5/4-1875.
Barn i 2. ekteskap:
4. Martin J. Tveten f. 26/8-1880. Han var høvleriarbeider i 1900. Se Ballestad(4).
5. Anna Sofie Tveten f. 19/1-1882 g.m. Ole Olsen. Se Familie 75 - Mæla 1910.
6. Marie Olava Tveten f. 4/10-1883 bg. 15/5-1964 på Rjukan g. i Skien 26/12-1912 m. Ole Anton Mathisen fra Hedrum f. 1882 bg. 7/10-1933 på Rjukan, s.a. Martin Mathisen.
7. Inga Thalie f. 9/11-1885 d. 17/4-1893.
8. Laura Karoline Tveten f. 10/4-1887 d. 2/11-1954 i Norge g.m. Alex Janson. Emigrerte til USA i ca. 1920.
Bosatte seg i Madison, Wisconsin.
9. Halvor Tveten f. 21/5-1891 d. før 1956. Emigrerte til Canada ca. 1920. Ble ridende politi.
10. Tyke Tveten f. 10/6-1893 d. før 1956.
11. Olaf J. Tveten f. 29/1-1897 d. 26/9-1987 g. 27/2-1926 m. Rakel Johansen fra Venstøp f. 12/7-1905 d. 10/6-1978, d.a. smed Matias Johannes Johansen. Bodde i Fredrik Rodesv. 2 på Frogner.
12. Gunvald Tveten f. 30/4-1899 d. 23/5-1982 g. 26/5-1935 m. Ingeborg ”Lillemor” Torgersen f. 1/7-1907 d. 1/3-1983. Bodde i Valkyrieg. i Skien. Gravlagt på Johannes kirkegård i Skien.
       Barn 1. Per-Tengel Tveten f. 29/4-1937 d. 23/8-2021. Gullsmed på Lietorvet i Skien.
       Barn 2. Arild Tyke Tveten f. 30/10-1944 d. 28/5-2002. Johannes kirkegård i Skien.
13. Jørgen Mathæus Tveten f. 11/6-1901. Se Rising Terrasse 7 under Prestegården.
14. Karl Tveten f. 28/10-1904. Se Parkv. 23 under Rising.
Br. 1866.

Lærer
Olav T. Sporastøyl
fra Brunkeberg i Kviteseid f. 23/11-1874.
g.m. Gunhild Hegtveit fra Brunkeberg i Kviteseid f. 5/3-1874.
Br. 1907. Se Kjær(7).

G.br., selveier
Boye Kleven
f. 13/5-1898 d. 24/4-1963.
g.m. Ingebjørg Halvorsen f. 27/3-1901 d. 15/1-1988.
1. Kjell Morten Kleven f. 6/3-1925. Overtok eiendommen.
Br. 1929. Se Gravli(3).

Elektrosveiser
Kjell Morten Kleven
f. 6/3-1925 d. 27/12-1998.
g.m. Sonja Synnøve Karlsen fra Sandefjord f. 5/4-1921 d. 16/6-2001.
Br. 1970. Se Gravli(3).

De skrev seg for Sonja og Morten Kleven.

Tveten har vært drevet sammen med Gravli(3) fra 1937.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

 

Tveitstua
Boplass ved Tveten. Kalt Tveitstua.

Den første brukeren vi kjenner til:

Arbeider, husmann
Jon Tormodsen
fra Stensåsen f. ca. 1681 bg. 21/1-1776. ”Jon Tveten 94 aar.”, s.a. Tormod Stensaasen.
g1g 6/5-1714 m. Ellen Halvorsdatter fra Limi (i tjeneste) f. før 1681 bg. 9/2-1716. ”Jon Tormossøns qde. Ellen i Steensaasen.”
g2g 26/12-1719 m. Guri Aslaksdatter (f. på Bø) dpt. 1/1-1684 bg. 18/7-1722. ”Jon Suces qvinde Gurj 39 aar.”, d.a. Aslak Bøe.
g3g 26/7-1724 m. Aase Larsdatter fra Tveten under Rising dpt. 24/4-1692 bg. 12/6-1740. ”Jon Tvetens qde Aaste, 50 aar.”, d.a. Lars Andersen Tveten.
g4g 10/3-1741 m. Live Eriksdatter dpt. 1706 bg. 17/9-1758. ”Jon Tvetens kone 52 aar.”
g5g 30/6-1759 m. Guri Olsdatter dpt. 1708 bg. 18/11-1787. ”Jon Tvettens enke 79 aar.”
1. Tormod dpt. 16/9-1714 bg. 15/7-1715. ”Jon Stensaasens søn Tormo 3/4 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
2. Per dpt. 2/6-1720 bg. 10/8-1720. ”Jon Stensaas søn Per, 10 uger, - som fantes død hos moderen i sengen.”
3. Barbara Jonsdatter dpt. 25/1-1722
g.m. Anders Jørgensen. Se Børønningen(A) under Bø.
Barn i 3. ekteskap:
3. Guri dpt. 10/2-1726 bg. 14/3-1731. ”Jon Tvetens Gurj  5 aar.”

4. Sophie dpt. 4/9-1729 bg. 19/6-1730. ”Jon Tvetes Sophi 1 aar.
Bk.” (Bk.= Børnekopper).
5. Lars Jonsen dpt. 1/4-1731.
6. Anders dpt. jan. 1737 d. mars 1737. ”Jon Tvetens Anders”
7. Tormod Jonsen dpt. 3/5-1739. Se Kikut under Rising.
Barn i 4. ekteskap:
8. Aase Jonsdatter dpt. 2/7-1741 g.m. Torjer Thorsen. Se Familie 36 - Kleiva 1762.
9. Ragnhild dpt. 23/2-1744.
10. Halvor Jonsen dpt. 2/10-1746. Se M. Berg.
11. Ragnhild dpt. 16/3-1749 bg. 27/6-1779. ”Jon Tvetens d. Ragnhild 32 aar.”

Br. 1724.


F.f. Jon Steensaasens søn Tormo: Mads skomager, Halvor Steensaasen, Aaste Steensaasen, Maren Steensaas.
F.f. Jon Tormossøns søn Per: Ole Sørbø, Lars Steensaas, Halvor Berg, Aaste Steensaas, Ellen Steensaas.
F.f.
Jon Suces datter Barbara: Tor Rolighed, Halvor Berg, Aaste Steensaas, Ellen Steensaas.
F.f. Jon Tvetens Gurj: Ole Tveten, Anders Rising, Lars Monssøns qde. Aase, Birte Larsdatter Tveten.
F.f. Jon Tvetens Sophi: Jørgen Grinj, Joh: Enggraf, Anders Sems qde., Anne Rising.
F.f. Jon Tvetens Lars: Halvor Kikut, Jørgen Putten, Matis Graflis qde. Ane ----.
F.f. Jon Tvetens Anders: Ole og Lars Tveten, Matis Holmens qde. Birte, Sigrj Sem.
F.f. Jon Tvetens Tormo: Tormo Steensaas Erich, ------(Bortslitt og uleselig.)
F.f. Jon Tvetens Aase: Lars Rising, Per Berg, Nirj Bouerøds qde., Ingeborg i Præstegaarden.
F.f. Jon Tvetens Ragnild: Jens Højmyr, Halvor Perssøn, Hans Torstenssøns qde., Barbara Jonsdatter.
F.f. Jon Tvetens barn Halvor: Marthe Andersdatter, Anna Jonsdatter, Anders Anderssen, Halvor Pedersen.
F.f. Jon Tvetens pb. Ragnild: Halvor Steensaasens enke, Anne Jonsdtr., Christen Olsen, Lars Olsen.

Jon Tormodsen bodde først på Stensåsen. I 1724 giftet han seg med datteren på Tveten og bodde i Tveitstua
resten av livet.

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Canselliraad Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en rettslig
besiktigelse over alle eiendommene.

Kilde: Besiktigelse av Tveten den 20 August 1735 (avskrift Jan Christensen).

Samme dag Rætten sadt og betient paa TVEDTEN, hvor Jon Torgiersen boer, liggendis under dend Ene huud af S. Riising, hvorpaa var
1. een gl. forraadnet Stuehuus, med een liden tilbygt Kaave, som og tilbygt ved dend Nordre Ende. Een liden hæstestald aldt med hoen og kløvrings tag, brøstfældig.
2. Et nyt fæehuus med kløvringstag.
3. 1 liden gl. ladde med Laave, og derhos 2 smaae høeladder, aldt tæcket med kløvringer, i passabel stand.
Kand saae 3 qt havre, og 1 qt byg. Kand fødde 2 Kiør og nogle faar. haver ey fæstet pladzen. Giver aarlig 1 rdr afgiftt. Jorden skikelig hæfdet. Og viidere var saa ey at observere, hvorfor Rætten her blef ophævet.


"Ondsdagen d 21 Nov: 1708  et uægte Barn Halvor fra S. Limj. Moderen Elen Halvorsdatter
som tiente Poul Limj. Faderen udlagt Halvor Poulssøn som tiente ibid. (den samme) nu udskreven for Soldat.
Faddere: Rasmus Grini, Christen Limj, Karen Soldebinders, Tore Svendsdatter."

Barnedåp i Gjerpen kirke den 27/12-1723:
"U=ægte barn Anne fra Tveten. Moderen Lars Tvetens datter Anna.
Barnefader Jon Tormossøn.
Faddere: Nils Sucha.
Hans Omot. Aaste og Boel Stensaas. "

Denne Anne Jonsdatter ble siden gift med Knud Olsen Kræppen fra Kreppa. De bodde i Kreppa, siden på
Kolabånn under Limi (også i Puttane).

dåp 13/9-1744:
"U=ægte Gurj fra Jon Tveten.
Test: Ole Tveten, Lars Rising, Tor Torjerssøns qde., Anne Christensdatter. Moderen Barbara."

G.br., leilending
Christopher Pedersen
fra M. Bø(A) dpt. 19/2-1736 bg. 19/2-1813. ”Christopher Pedersen fra Tveten 84 aar.”, s.a. Peder Aslaksen Bøe.
g. 20/10-1763 m. Maria Johannesdatter fra N. Bø(A) f. nov./des. 1735 bg. 8/7-1803. ”Christopher Tvedtens kone Maria Johannisdtr. 67 7/12 aar.”, d.a. Johannes Jansen Bøe.

Bodde her under folketellingen 1801 uten barn.

Skredder
Anders Henriksen Lindberg
fra Bolvik u. M. Voltveit i Sauherad f. 1783, s.a. skredder Henrik Andreasen Lindberg (1741-1811) og Aase Maria Larsdatter (1751-1802).
g. i V. Porsgrunn 13/12-1812 m. Else Reiersdatter fra Bødkerkåsa u. S. Bjørntvedt i Solum (1801) dpt. 21/4-1783 i Ø. Porsgr. d. 26/9-1843. ”Else Reiersd., Fattiglem, Anders Lindbergs kone, 63 1/2 aar under Tveten.”, d.a. Reier Evensen og Asgier Torjersdatter.
Forlovere: "Knud Bugten og Hans Bugten."
1. Henrik Andersen Lindberg f. 1814. Flyttet til Jomfruland i 1836.
2. Aase Maria Andersdatter f. 8/5-1817 på Løvås.
3. Realf Andersen Lindberg f. 30/7-1820. Flyttet til Fredriksværn (Stavern) i mars 1841.
4. Anne Andersdatter f. 27/4-1823.
5. Andrea Andersdatter f. 26/7-1824.
6. Anne Maria f. 8/4-1827 d. 31/3-1828 på Tveten.
Br. ca. 1820.

I 1801 var skredderen Henrik Andreasen Lindberg(60) på plassen Bolvik under M. Voltveit i Sauherad
med sin 1. kone Aase Maria Andersdatter(50) og deres datter Maria(16).
Henrik Andreasen ble g2g i 1806 m. enke Ingeborg Jensdatter.
I følge Bygdebok for Sauherad, bind II, s. 242, kom familien til plassen Bolvik i ca. 1772/73.

Anders Lindbergs søsken i Gjerpen:
Berthe Sophia Henriksdatter f. 1771 var gift med Ellef Olsen fra Bestul. Se Ramsmyr under Fjelldalen.
Karen Henriksdatter f. 1779 var gift med Anders Jonsen Fjeld. Se Bø(3) i Luksefjell og
Maria Henriksdatter f. 1785 g.m. Ole Wiersen på Osebakken.

Else Reiersdatter(18) bodde i 1801 på Bødkerplassen under S. Bjørntvedt i Solum med sin mor,
husmannsenka Asgier Torjersdatter(60) og sin søste, Ragnhild Reiersdatter(20).

Datteren Aase Maria var født på Løvås i 1817. I 1820 bodde de under Tveten.
I 1845 bodde skredderen her alene som enkemann.

Else Reiersdatter hadde 2 barn før hun giftet seg:
1. Hans Hansen dpt. 20/10-1805 i V. Porsgrunn bg. 7/5-1806 i V. Porsgr. ”
Else Rejersdatters uægte b. Hans 6 mnd.”
2. Pernille Simonine Sørensdatter dpt. 27/11-1808 i V. Porsgr. g. 29/12-1836 m. Peder Hansen fra Skien f. ca. 1805, s.a. smed Hans Hansen. Se Familie 7 - Kleiva 1845.

F.f. Else Rejersdatters uægte barn Hans: Brynjuld Olsens k. Christence Andersdatter, p. Karen Andersdatter, Johannes Johannesen, Torsten Halvorsen, Christen Johnsen.
      Barnets fader udlagt Hans Jørgensen.
F.f. Else Rejersdatters uægte barn Pernille Simonine: Else Olsdatter, Marthe Margrethe Hansdatter, hr. lieutenant Hall, Jens Lindberg, Hans Ougensen.
      Barnefaderen Søren Hansen af Bamble Sogn.


Dagarbeider, huseier

Østen Olsen
fra N. Kåsa under Nordistugu under Haugvik, Sauherad f. 25/3-1827 d. etter desember 1900, s.a. Ole Østensen Kaasa og Svanaug Gunnarsdatter.
g. 27/3-1854 m. Margrethe Olsdatter fra Tveten f. 18/1-1833 d. før desember 1900, d.a. Ole Olsen Tveten.
Br. ca. 1854.

Før Østen Olsen kom til Gjerpen ble han far til ei datter Svanaug Østensdatter i 1847. Mora var
Bergit Gulliksdatter. Han flytta til Gjerpen i 1851 og var på Limi før han giftet seg.

Andre beboere i samme husholdning her i 1865:
Fosterbarn Lina Larsdatter f. 22/1-1856 på Tveten.
Margrethes mor, enka Anne Aslaksdatter dpt. 30/6-1805 og
Margrethes bror Aslak Olsen (legdslem, ”sindsyg fra fødselen”) f. 7/9-1828 d. 29/8-1874.

Fosterbarnet Lina Larsdatter var Margrethe Olsdatters niese. Se Linas foreldre i Familie 138 - Kleiva 1845.
Se også hennes egen familie der.

Se også hennes mor etter at hun giftet seg på nytt med Halvor Jacobsen Roligheten. Se Øvre Roligheten
under Sneltvedt.

Østen Olsen og kona bodde i 1875 på Bratsbergkleiva i Skien og i følge folketellinga eide han et hus der.
Han bodde der som selveier og "jordbruger", sammen med sin hustru, deres foster datter Lina Larsdatter
og hans svigermor Anne Aslaksdatter f. 1803.

Lina Larsdatter ble gift i Skien kirke 11/12-1882 m. bjelkehugger Peder Hansen fra Lunde, Telemark f. ca. 1858.
De bodde på Bratsbergkleiva i 1885. Se Familie 138 - Kleiva 1845.
 
I 1885 bodde Østen og kona på Bratsbergkleiva i Skien. Han var jordarbeider.
I 1900 er han enkemann og bor hos sin niese Lina Larsdatter (Lina Hansen) i Bratsberggata på Kleiva.

Skredder Christian Hansen og kona Karine Halvorsdatter fikk datteren Anne Karine, mens de bodde
her den 29/8-1863.

Losjerende familie på samme eiendom i 1865:

Dagarbeider, senere bygningssnekker, losjerende
Anders Brynildsen
fra Soterud under Ø. Bø i Seljord f. 28/4-1843, s.a. Brynild Kittilsen.
g. 20/8-1865 m. Olava Olsdatter fra Tveten f. 2/6-1840, d.a. Ole Olsen Tveten.
1. Anne Gurine Brynildsen f. 4/2-1866.
2. Bertinius Brynildsen f. 24/4-1868 på Bratsberg.
3. Karen Brynildsen f. 5/10-1870 på Bratsberg.
4. Anna Brynildsen f. 1873 på Bratsberg.
5. Olaf Brynildsen (Ole Brynildsen) f. 8/2-1876 (dpt. 11/8 i Skien). Se Augonsplassen 5 under Strømdal.
6. Andreas Brynildsen f. 26/4-1878 (dpt. 11/8 i Skien).

Ungkar Anders Brynildsen er registrert innflyttet 14/8-1865 til Gjerpen fra Seljord for å tjene på Tveten. Anders og Olava
flyttet siden til Bratsbergkleiva i Skien. De brukte visstnok etternavnet Brynildsen.

Jørgen Olsen Kaasa og kona Marie Madsdatter bodde her på sine gamle dager.
Marie døde her den 10/12-1875.

Ifølge folketellingen 1891 bodde denne familien her:

Ragnhild Kristiansdatter Tveten f. 1840 i Bø i Telemark d. 7/10-1907 på Tveten.
1. Knut Knutsen Tveten f. 24/5-1865. Bodde i huset med sin familie i 1891. Han bygde Griniveien 2. Se Griniv. 2 under Grini.

Ragnhild var enke etter tømmermann Knut Jacobsen. I folketellingen 1891 ble Ragnhild oppført
som enke, leilending, ”all slags arbeide”.
Under folketellingen 1900 bodde hun her alene og var oppført som ugift dagarbeider.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no