| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.08.2014


Kart fra Skog og landskap.
 

Ballestad 12 - Myren - Ballestad nordre
Gammelt løpenr. 215q. Gnr 65 bnr 12.

Utskilt fra Ballestad(2) i 1860.


Ballestad bnr 12. Foto: Skannet fra Norske gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2006). Repro: G. Strøm.

Adresse i dag: Grønnerødv. 133, 3719 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Utskilt fra bnr 2, tinglyst 27. august 1860."
"Skjøde fra
John Jacobsen til Nils Johnsen for 380 Spd., dat. 27., tinglyst 28 aug. 1860 med panteret for 162 Spd."

G.br., selveier
Nils Johnsen Ballestad/ Braanen
fra Ballestad(47) ”Brånan” f. 4/3-1824 d. 3/10-1902 på Ballestad, s.a. John Pedersen Braanan.
g. i Vestsiden kirke i Porsgrunn 10/5-1851 m. Johanne Marie Jensdatter fra Skien f. 8/1-1820 d. 5/1-1887 på Ballestad, d.a. Karen Johnsdatter og Jens Petersen ”paa Osebakken”.
Forlovere: "Ole Jensen Myra, Niels Andersen Fløttre (Fløtterød)."
1. Seriane Nilsdatter f. 24/1-1852 i Brånan g.m. Gunnar Johnsen. Se Sneltvedt(2).
2. Johan Olaves Nilsen f. 11/12-1854 i Brånan. Overtok gården.
3. Karl Nilsen f. 16/12-1857 i Brånan.
4. Nils Nilsen f. 5/2-1860 i Brånan.
Br. 1860.

Johanne Marie Jensdatter ble konfirmert i Skien kirke høsten 1835. Etter leting etter vielsen i seks omkringliggende
kirkesogn, ble de endelig funnet viet i Vestsiden kirke i Porsgrunn.

Da Nils Johan Ballestad døde i 1902 sto han oppført som ”Forhenværende gaardbruger Nils Johnsen Ballestad”.
Presten skrev også at han døde av en ”hjertesygdom”.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

215q

Ballestad nordre 

Nils Johnsen

0 daler - 3 ort - 6 skilling 


 
Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

65 

12

215q 

Ballestad  

Ballestad nordre

Nils Johnsen

0 - 3 - 6 

1 mark 68 øre

65 31 220k ditto ditto ditto 0 - 0 - 4 0 mark 13 øre
65 9 215m,220a ditto Myren Johan Nilsen 0 - 0 - 8 sk. 0 mark 19 øre

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra
Nils Johnsen og hustrus arvinger ifølge paaført attest til Johan Nilsen Ballestad paa dette brug og bnr 31 (jord) for
kr. 1500.-, samt føderaad for Nils Johnsen, dat. 24 jan., tinglyst 11. mars 1903." - "Føderaadet bortfalder da føderaadstageren er død."

G.br., selveier
Johan Olaves Nilsen Ballestad
(Johan Nilsen Ballestad) herfra f. 11/12-1854 d. 6/12-1910 på Ballestad.
g1g 12/3-1880 m. Berthe Pedersdatter fra Løberg(7) f. 11/5-1856 d. 28/9-1901 på Ballestad, d.a. Peder Jonsen Løberg.
g2g i Solum kirke 15/3-1905 m. Maren Anne Paulsdatter fra Mollhaugen i Solum f. 26/11-1863, d.a. arbeider Anders Paulsen.
Forlovere: "G.br. Halvor Nilsen Løbergrønningen, g.br. Jens Pedersen Løberg."
1. Nina Petra Ballestad f. 4/2-1881 på Ballestad.
2. Nils Johansen Ballestad f. 29/4-1886. Var ugift snekker og bodde hjemme i 1910.
3. Karen Marie Nilsen Ballestad f. 3/5-1895.
Barn i 2. ekteskap:
4. Agnes Elise Nilsen Ballestad f. 1/1-1905 (døpt 13/5-1906).
Br. 1903.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"
Sammenføining av bnr 12 og bnr 31, tinglyst 14. april 1903."
"Skyldsætningsforretning avholdt 4. april, tinglyst 15. april 1903, hvorved bnr 9 af skyldmark 0 mark 19 øre og bnr 31 af skyldmark
0 mark 13 øre er udskilt."
"Skyldsætningsforretning avholdt 11. april, tinglyst 15. april 1903, hvorved bnr 78 "Myrpladsen" - Martin Olsen, af skyld 0 mark 15 øre er udskilt."

"Hjemmelsdokument paa Skiftet efter
Berthe Pedersdatter Løberg og gjenlevende mand Johan Nilsen Ballestad, d. 8/2-1905,
hvorved dette med flere brug er udlagt stervboenkemanden mod bl.a. at tilsvare følgende skifteudlæg:
1. Til datteren Nina Petrea Johansdatter Kr. 539, 32
2. Til sønnen Nils Johansen Kr. 539, 32
3. Til datteren Karen Marie Johansdatter Kr. 539, 32,
dat. 8., tinglyst 11. febr. 1905."

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

65 

12

Ballestad

Ballestad nordre  

Johan Nilsen 

1 mark 85 øre 

65 77 ditto Myren ditto 0 mark 35 øre
65 82 ditto ditto ditto 0 mark 26 øre

Se folketellingen 1910.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Skifteforvalteren i
boet efter Johan Nilsen Ballestad og gjenlevende hustru Maren Nilsen, til Edvard Eriksen Bøle
herpaa (bnr 12), bnr 77 og 82 for kr. 14.000, dat. 19., tinglyst 27. april 1912."

G.br., sjømann, arbeider
Edvard Eriksen
fra Oksøya i Eidanger (33/7) f. 27/7-1881 d. 17/5-1970, s.a. sjømann/arbeider Erik Amundsen og Inger Marie Hansdatter Røe
g. 16/8-1903 m. Olava Hansdatter Flid fra Kristiansflid(2) f. 23/3-1879 d. 15/6-1951, d.a. g.br. Hans Nilsen Flid.
Forlovere: "Anders Hansen Flid, Johannes Eikåsen."
1. Hans Eriksen Flid f. 26/2-1904. Overtok gården.
2. Anne Marie ”Mimmi” Eriksen f. 14/7-1906 g.m. Isak P. Sanni. Se Bøle(19).
3. Erik Eriksen f. 26/12-1909. Porselensarbeider. Bodde på Ballestad. Ugift i 1957.
4. Olav Eriksen f. 3/6-1912. Skogsarbeider for Løvenskiold-Fossum. Bodde på Ballestad. Ugift i 1957.
5. Ruth Eriksen f. 27/1-1915 "på Grønnerød" g.m. Karl Fjørtoft.
6. Bjarne Eriksen f. 1916 g.m. Ingrid Laurine Kvisla fra Kvislarønningen i Siljan f. 1919. Bodde i hus på Austad i Siljan.
7. Einar Eriksen f. 1918 g.m. Hege Tormodsen.
8. Gudrun Eriksen f. 6/2-1921 g.m. Trygve Hyni fra Ballestad(4) f. 1/12-1918 d. 11/2-1991. Bosatt i Rektor Ørnsg. i Skien.
9. Anker Eriksen f. 16/6-1922 g.m. Ellen Johanne Roligheten f. 26/3-1927. Bosatt i Tomteg. 29 i Skien.
Br. 1912.

I 1903 var Edvard Eriksen sjømann. Det er trolig denne Edvard Eriksen som
eide Båserød(1) fra 1919-1930. Båserød ble brukt som seter.

Se også Edvard Eriksens slekt i Eidanger-boka bind 2, side 594.

Maler
Hans Eriksen Flid
herfra f. 26/2-1904 d. 17/10-1985, s.a. Edvard Eriksen.
g. 23/3-1929 m. Margit Johanne Løberg fra Løberg(25) "Fædraheim" f. 20/4-1907 d. 15/1-1997, d.a. Peder Jensen Løberg og Åste Marie Sneltvedt.
Forlovere: "Isak Sanni, Bøle og Mimmi Sanni, Bøle."
1. Reidun Flid f. 1931 g.m. Sverre Eskeland f. 17/4-1924 d. 13/1-1991, s.a. Sveinung Eskeland fra Gjerstad og Esther Espedalen fra Espedalen. Bodde i Porsgrunn.
    Deres sønn, Jan Eskeland kjøpte denne gården. Se nedenfor.
2. Per Edvard Flid f. 1936 g.m. Anne Maria Holm fra Solum f. 18/5-1936 d. 23/11-1998. Bosatt i Ilenlia 19A på Bøle.
3. Steinar Johan Flid f. 12/3-1945 d. 20/2-2010 g.m. Gro Guttormsen fra Porsgrunn f. 1963.
Br. 1946.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

65

12

Ballestad nordre 

Hans Flid 

1 mark 85 øre

65 21 Ballestad nordre Hans Flid 0 mark 82 øre
65 77 Ballestad - Myra Hans Flid 0 mark 35 øre
65 82 Ballestad - Myren Hans Flid 0 mark 26 øre

Hans og Margit Flid bodde her i 1985.

Per Edvard Flid og broren Steinar Flid, eide bruket fra 1972.
Br. 1972.

Per Edvard Flid er i 2011 bosatt i Ilenlia 19A.

Fra Grunnboka: "Andel av Grønnerødvegen 133 (Gnr 65, bnr 12) er overdradd for kr 765.000 til Jan Eskeland (03.08.1987)."

Byggmester, selveier
Jan Eskeland fra Porsgrunn f. 1955, s.a. Sverre Eskeland og Reidun Flid (herfra).
g.m. ekspeditrise Grete Lid fra Porsgrunn f. 1962.
1. Mari Eskeland f. 1993.
2. Sondre Eskeland f. 1996.
Br. 1987.

Jan Eskeland kjøpte gården av sin onkel i 1987.

Kilde: Norske gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2006). (Utdrag).
Gården er på 75 dekar jord. Jorda er bortleid til korn- og potetproduksjon. Melkekyr ble det slutt med i 1972. Første traktoren kom i 1956. I dag er her 1 traktor og en skurtresker i sameie med 3 andre. Eieren har en andel i Storemyr beitelag. I tunet står et gammelt våningshus, som ble ombygd og påbygd i 1946, ombygd i 1971 og restaurert til opprinnelig sveitserstil i 2004. En låve med fjøs, stall, grisefjøs og hønsehus, som ble bygd opp igjen etter en brann i 1912. Navnet "Braanan" ble tidligere brukt om gården. (Årsaken er at han som kjøpte og bygde opp gården i 1860 kom fra Brånan under Ballestad og hadde med seg navnet derfra.G.S.)

(C) Gard Strøm.