ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 16.10.2020


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 1 og 2 - Ballestad nordre
Gammelt løpenr. 215. Siden Norges matrikkel 1889. 65/1 og 2 (løpenr. 215b,h,i.)

Delt fra hovedbølet av N. Ballestad i 1695.

Eier 1695: Solve Olsen Meen. Landskyld: 2 huder.

Adresse i dag: Ballestadv. 12 og 17 (kårbolig), 3713 Skien.

G.br., leilending
Jon Hansen Ballestad
fra S. Ballestad f. ca. 1650 bg. 5/10-1722. ”Jon Ballestad 72 aar.”, s.a. Hans Jacobsen Ballestad.
g. 19/9-1686 m. Ingeborg Nilsdatter fra Bøle f. ca. 1656 bg. 23/4-1712. ”Jon Ballestads qde Ingeborg 55 aar, 6 maaneder.”, d.a. Nils Bøle
1. Hans dpt. 13/3-1687 bg. 1/5-1687. ”Jon Ballestads s. Hans 6 uger.”
2. Else dpt. 29/4-1688 d. før 1692.
3. Isak Jonsen f. ca. 1689. Ikke funnet døpt i Gjerpen. Se nedenfor.
4. Else Jonsdatter dpt. 24/3-1692 g.m. Harald Halvorsen Hauen. Se Hauen(B).
5. Kirsten Jonsdatter dpt. 16/6-1695 g.m. Hans Bentsen. Se nedenfor.
6. Simen dpt. 6/3-1698 bg. 23/3-1698. ”Jon Ballestads Søn Simen 3 uger g.”
7. Live dpt. 5/6-1701 bg. 19/6-1701. “Jon Ballestads Datter Live, 9 dage.”
Br. 1695.


Jon Ballestads Søn Hans.
Jon Ballestads datter Else.
F.f. Jon Ballestads datter Else: Jon Løberg, Hans Gundersen, Live Ballestad, Peder Anunsens qvinde Boel.
F.f.
Jon Ballestads d. Kiersten: Peder Amuns. i Pøstervigen, og hans broder (svoger) Pros, Haral Bølis q. Live, Knut Bølis q. Lisbet, Gunne Lauritzd. Meen.
F.f. Jon Ballestads Søn Simen: Mads Ballestad, Søfren Nielssen Bøle, Prestens Hustru, Even Ballestas Enke Aslou, Solve Mens datter Karen.

"Skoskatten" 1711:
Daniel Self, 11, Kone, 6 børn det ene kun 1 aar, 1 fosterbarn, 1 dreng, 1 pige, 66 skilling.
Jon Self, 3, kone, 1 barn, 18 skilling.
Jacob Self, 4, kone, 1 barn under 3 aar, 1 dreng, 24 skilling.

G.br., leilending
Isak Jonsen Ballestad
herfra f. ca. 1689 bg. 4/3-1741. ”Isak Ballestad, 54 aar.”
g. 22/11-1713 m. Børte Børgersdatter fra Ballestadmyra f. ca. 1680, d.a. Børger Einarsen.
Br. 1720.

Dette ekteparet hadde ingen livsarvinger. 

Fra Matrikkelutkastet av hele Ballestad 1723:
Daniel Ballestad.
Isak Ballestad
Jacob Ballestad
Ole (trolig død 1708).

Dette forteller oss at i 1723 besto Ballestad av kun 4 bruk (gårder). Husmannsplassene var ennå ikke matrikullert,
derfor er ikke de nevnt.

26/7/1741      ISAK JONSSEN BALLESTAD      Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 76b.
N.Ballestad    Arvinger:                            
               Enka Birte Børgesdatter og den sal. manns tvende søstre:
               1. Else Jonsdtr. g.m. Harald Haugen
               2. Kiersti Jonsdtr. g.m. Hans Svendssen (Skal være Hans Bentsen. G.S.), nu enke.
               Enka bad seg Jacob Ballestad til verge.
Brt:   32 - 2 - 17
Gjeld: 60 - 3 - 10 (insolvent).

G.br., leilending
Hans Bentsen Ballestad
fra Eikåsen dpt. 17/10-1700 d. mai/juni 1737. ”Hans Bentssøn fra Ballestad ... aar.”, s.a. Bent Larsen Egaasen.
g. 20/3-1720 m. Kirsten Jonsdatter herfra dpt. 16/6-1695 bg. 20/5-1770. ”Hans Bentsens enke 76 aar.”, d.a. Jon Hansen Ballestad.
1. Anund f. ca. 1721 bg. 3/10-1733. ”Hans Bentssøns Amun, 12 aar 7 uger.”
2. Anund Hansen dpt. 1/7-1731.
3. Tore f. 1732 bg. 20/5-1734. ”Hans Bentssøns Tore, 2 aar. Barnekopper.”
4. Bent Hansen f. sommeren 1734 bg. 24/10-1762. ”Bent Lia 23 aar.” Han døde ugift i Meenslia.

F.f. Hans Bentssøns Anun: Christhoper og Lars Egaasen, Isak Ballestads qde., Marta Ballestad.
F.f. Hans Bentssøns Bent: Isak Ballestad, Jon Ballestad, Haral Houens Else, Margrete Lerche.

Det ser ut til at denne familien har bodd i ett annet kirkesogn fra ca. 1720-1731.
En fadderliste fra 1725 i Gjerpen:

Dåp i Gjerpen 6/5-1725. Hans Grunderøs Anne: Ole Grunnerø, Lars Egaasen, Ingebret Espedalen, Hans Bentssøns qde., Live Lien.

Landskyld 1742: 2 ½ huder.

G.br., selveier
Anders Danielsen Ballestad
fra N. Ballestad(A) dpt. 24/11-1715 bg. 23/10-1782. ”Anders Danielsen Ballestad 67 aar.”, s.a. Daniel Gundersen Ballestad.
g. 30/11-1741 m. Maren Jonsdatter fra Sanni(A) dpt. 12/2-1719 bg. 28/8-1794. ”enken Maren Jonsdtr. f. N. Ballestad 75 1/2 aar.”, d.a. Jon Halvorsen Sanne.
Forlovere: ”Gunner Borge, Nils Sanne.”
1. Daniel dpt. 24/3-1748 bg. 15/11-1748. “Anders Danielsens s. Daniel 1 1/2 aar.“
2. Anne bg. 3/8-1749. ”Anders Danielsens dtr.
Anne 3 dage...”
3. Inger bg. 3/8-1749. ”... og dtr. Ingebor 3 dage.”
4. Daniel dpt. 2/6-1751 bg. 1/9-1754. ”Anders Danielsens s. Daniel 3 1/2 aar.“
5. Inger Andersdatter dpt. 8/12-1754 bg. 4/1-1774. ”Anders Danielsens d. Inger f. Ballestad 19 aar.”
-   bg. 22/11-1761. ”Anders Danielsens dødf. b.“
Br. 1741.

F.f. Anders Danielsens db. Daniel: Vetle Sannis kone, Kisten Larsdtr, Abraham Wenstøb, Nils Bachen, Ole Becheval.
F.f. Anders Danielsen Ballestads db. Daniel: Hans Lies kone, Kisten Heljesdtr., Abraham Venstøb, Halvor Becheval, Gunder Hansen.
F.f. Anders Danielsen Ballestads pb. Inger: Lars Sannis kone, Karen Andersdatter, Jens Ballestad, Lars Larsen, Knud Larsen.

Denne familien døde ut. Selv datteren Inger, som foreldrene sikkert hadde
trodd skulle klare seg, døde i 19-års alderen.

G.br., selveier
Hans Larsen Ballestad
fra Lid(A) dpt. 16/6-1737 bg. 12/7-1792. ”Hans Laerssøn Ballestad 53 aar.”, s.a. Lars Hansen Lie.
g. 26/9-1765 m. enke Karen Abrahamsdatter fra N. Venstøp(C) dpt. 12/2-1741 bg. 25/8-1803. ”Enken Karen Abrahamsdtr. f. N. Ballestad 62 1/2 aar.”, d.a. Abraham Zachariasen.
1. Anne dpt. 16/11-1766 bg. 26/7-1767. ”Hans L. Ballestads d. Anne 3/4 aar.”
2. Jacob Hansen dpt. 24/4-1768. Overtok gården.
3. Pernille dpt. 16/9-1770 bg. 12/7-1772. ”Hans Larsen Ballestads d. Pernille 1 3/4 aar.”
4. Ingeborg Maria Hansdatter dpt. 9/5-1773 g.m. Isak Jonsen. Se N. Ballestad(D).
5. Marthe dpt. 12/11-1775 bg. 3/12-1775. “Hans Larsen Ballestads d. Marthe 3 uger.”
6. Marthe dpt. 27/10-1776 bg. 10/11-1776. ”Hans L. Ballestads d. Marthe 14 dage.” Tvilling.
7. Kisten dpt. 27/10-1776 bg. 9/2-1777. ”Hans L. Ballestads d. Kisten, 16 uger.” Tvilling.
8. Marthe Kistine dpt. 30/8-1778 bg. 6/9-1778. “Hans Larsen Ballestads d. Marthe Kistine 14 dage.”
9. Daniel (tvilling) dpt. 27/2-1780 bg. 17/12-1780. ”Hans L. Ballestads s. Daniel 10 mnd.”
Tvilling.
10. Karen Kistine Hansdatter (tvilling) dpt. 27/2-1780 g.m. enkemann Jacob Nilsen Bergman. Se Familie 35 - Kleiva 1801.
-     bg. 4/12-1783. ”Hans L. Ballestads df. pb.”
11. Engebret dpt. 1785  bg. 13/3-1785. ”Hans Larsen Ballestads s. Engebret 7 dage.”
Br. 1764.

F.f. Hans Larsen Ballestads pb. Anne: Anders Danielsens kone, Daniel Venstøbs kone, Daniel Vensøb, Hans Jensen, Simen Bommen.
F.f. Hans Ballestads db. Jacob: Simen Corfitsens kone, Ingebor Abrahamsdtr., Abraham Venstøb, Jacob Eriksen, Engebret Jacobsen.
F.f. Hans Larsen Ballestads pb. Pernille: Anders Ballestads kone, Ingebor Abrahamsdtr., Simon Corfitsen, Daniel Venstøb, Jacob Eriksen.
F.f. Hans Larsen Ballestads pb. Ingebor Maria: Ingebor Abrahamsdtr., Inger Andersdtr., Daniel Ballestad, Hans J. Ballestad, Jacob Eriksen.
F.f. Hans Larsen Ballestads pb. Marthe: Engebret Bommens kone, Anne Larsdtr, Abraham Venstøb, Lars Jensen, Gunder Torgrimsen.
F.f. Hans Larsen Ballestads tvillingdøtter Marthe og Kisten: Simon Corfitsens kone, Ingebor Jensdtr., Daniel Venstøbs kone, Berthe Olsdatter, Simon Bommen,
      Engebret Bommen, Helje Ballestad, Gunder Torgrimsen, Jens Jacobsen, Isak Christensen.
F.f. Hans Larsen Ballestads pb. Marthe Kistine: Engebret Bommens kone, Marthe Eriksdtr., Simon Bommen, Torgrim Ballestad, Lars Jensen.
F.f. Hans Larsen Ballestads tvillingbørn Daniel: Torgrim Ballestads kone, Marthe Olsdtr., Simen Bommen, Engebret Bommen, Daniel Venstøb og
     Karen Kistine: Simon Corfitsens kone, Guri Jensdtr., Helje Ballestad, Gunder Torgrimsen, Anders Jacobsen.

Karen var enke etter avdøde Jacob Larsen Lillefoss. Det var ingen barn i hennes første ekteskap.

Hans Larsen Ballestad kjøpte i 1764 denne gården med en landskyld på 2 ½ huder.
I 1776 kjøpte han tilleggsjord med en landskyld på 1 hud og 3 skinn.

Søknad 5 nov 1788 til Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab vedr. Selveier-bonden Hans Larsen Ballestad i Gjerpen, ”for paa hans Gaard Ballestad at have sat 510 Favne Steengierder, samt for at have udskiftet i et Fælledskab med sine Naboer”

Hans Larsen Ballestads opphav kan bevises i skifte etter hans søster, Kirsten Larsdatter. Se Familie 4 - Kleiva 1762.

Fra Tinglysingsprotokoll for Gjerpen sorenskriveri IV 2b.
"Skjøde fra Ole Bjørntvedt til Jacob Hansen, dat. og tinglyst 13. Januar 1795."

G.br., selveier
Jacob Hansen Ballestad
herfra dpt. 24/4-1768 d. 11/1-1834, s.a. Hans Larsen Ballestad.
g. 25/10-1792 m. Kari Jonsdatter fra S. Løberg(B) dpt. 2/2-1766 d. 25/1-1832, d.a. Jon Isaksen Løberg.
1. Abraham Jacobsen dpt. 13/1-1793. Overtok 1/3 av bruket (6 ½ skinn). Se nedenfor.
2. Marthe Maria Jacobsdatter dpt. 8/3-1795 g.m. Hans Jensen Ballestad. Se Ballestad(3).
3. Hans Jacobsen dpt. 10/12-1797. Overtok 1/3 av bruket. Se nedenfor.
4. Daniel Jacobsen dpt. 16/8-1801. Daniel overtok 1/3 av bruket. Se nedenfor.
5. Ingeborg Karine Jacobsdatter dpt. 11/12-1803 g.m. Oven Tollefsen. Se Ballestad(4).
6. John Jacobsen (John Jacobsen Bøle) f. 28/6-1807. Se N. Bøle.
Br. 1793.

F.f. Jacob Hanssøns db. Abraham fra Nordre Ballestad: Halvor Knudssøns k., Ingebor Maria Hansdtr., Johannes Hanssøn, Isak Jonssøn, Nils Jonssøn.
F.f. Jacob Hanssøns pb. Marthe Maria fra N. Ballestad: Isak Jonssøns k., Ingebor Mortensdtr., Halvor Knudssøn, Jon Løberg, Jacob Jonssøn.
F.f. Jacob Hanssøns db. Hans f. N. Ballestad: Hans Larssøns enke, Karen Hansdtr., Johannes Hanssøn, Nils og Jacob Jonssøn.
F.f. Jacob Hanssøns db.
Daniel f. N. Ballestad: Jacob Jonssøns k., Karen Kirstine Hansdtr., Halvor Knudssøn, Isak Jenssøn, Nils Jonssøn.
F.f. Jacob Hanssøns pb. Ingebor Karine f. N. Ballestad: Nils Jonssøns k., Inger Jonsdtr., Halvor Knudssøn, Nils og Jacob Jonssøn.
F.f. Jacob Hanssøns db. Jon f. N. Ballestad: Isak Jonssøns Enke, Inger Jonstr., Halvor Knudssøn, Nils og Jacob Jonssøn.

Fra
Tinglysingsprotokoll for Gjerpen sorenskriveri.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 4 dets løbenr. 215d er udskilt, afholdt 8. juli, tinglyst 29. august 1831." Se Ballestad(4).
"Skjøde fra Jacob Hansen, hvorefter eieren af bnr 4 har havneret for 1 ko, tinglyst 5. okt. 1831."
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 2 er udskilt, afholdt 21. okt., tinglyst 7. nov. 1834.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 3, dets løbenr. 215c er udskilt, afholdt 21. okt., tinglyst 7. nov. 1834. Se Ballestad(3).
"Skjøde fra Jacob Hansen, hvorefter eieren af bnr 3 har havneret for 1 ko og 4 sauer, tinglyst 7/11-1834."
"Deklaration, hvorefter dette brug m.m. skal tilhøre Abraham Jacobsen, dat. 14. nov., tinglyst 3. des. 1834."
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 7, dets løbenr. 215g, er udskilt, afholdt 9., tinglyst 14. jan. 1835. Se Ballestad(7).

G.br., selveier
Abraham Jacobsen Ballestad
fra N. Ballestad(B) dpt. 13/1-1793 d. 4/3-1844 på Bratsbergkleiva, s.a. Jacob Hansen Ballestad.
g. 6/11-1821 m. Karen Jensdatter fra Brånan(B) under Ballestad dpt. 10/6-1798, d.a. Jens Johannesen Ballestad.
Forlovere: "Erik Bøhle, Hans Jacobsen Ballestad."
Br. 1834.

Denne familien flyttet til Bratsbergkleiva før 1844. Se Familie 97 - Kleiva 1845.

Fra Tinglysingsprotokoll for Gjerpen sorenskriveri.
"Skjøde fra Abraham Jacobsens enke Karen Jensdatter til Halvor Larsen paa løbenr. 215a, dat. 16. juni, tinglyst 9. juli 1849."

G.br., deleier (6 1/2 skind)
Hans Jacobsen Ballestad
herfra dpt. 10/12-1797 d. 26/1-1840 på Ballestad, s.a. Jacob Hansen Ballestad.
g. 28/9-1819 m. Anne Gundersdatter fra Espedalen(1) dpt. 11/12-1796 d. 1/2-1848 på Ballestad, d.a. Gunder Isaksen Espedalen.
Forlovere: "Jens Hansen Ballestad, Isak Gundersen Espedalen."
1. Anne Gurine Hansdatter f. 12/10-1819. I tjeneste hos sin mors søster på Meen(11) i 1835. Flyttet til Skien med sin søster Ingeborg i 1843.
2. Ingeborg Hansdatter f. 14/11-1823. Flyttet til Skien med sin søster Anne Gurine i 1843.
3. Maren f. 18/6-1826 d. 18/6-1826 på Ballestad.
4. Inger f. 23/2-1829 d. 17/5-1844 på Ballestad.
5. Jacob Hansen f. 31/12-1832. Emigrerte til N. Amerika i mars 1863. Se Presteattest av 17/3-1863.
6. Isak Hansen f. 11/6-1836 d. 24/1-1860 på Mæla. Ugift.
7. Gunder f. 12/4-1839 d. 18/3-1843 på Ballestad.
Br. 1834.

G.br., deleier (6 1/2 skind)
Daniel Jacobsen Ballestad (Daniel J. Ballestad) herfra dpt. 16/8-1801, s.a. Jacob Hansen Ballestad.
g. 7/10-1830 m. Anne Kirstine Olsdatter fra Ballestad(52) dpt. 3/1-1808, d.a. Ole Torgrimsen Ballestad.
Forlovere: "Erik L. Ballestad, Hans J. Ballestad."
1. Karen Danielsdatter f. 4/1-1831 på Ballestad g.m. NN Larsen. Bodde i Chicago.
2. Kirsten Danielsdatter f. 23/3-1834 på Ballestad
d. 18/6-1846 i Delafield, Wisconsin.

3. Ingeborg Jacobsdatter f. 13/11-1836 på Ballestad d. 1895 g. 21/2-1863 m. Abraham Halvorsen Waller fra Eidanger som hadde emigrert i 1846.
4. Maria Jacobsen f. 2/6-1839 på Ballestad d. 27/10-1899 g. 22/1-1861 m. Halvor Halvorsen Waller fra Eidanger, som hadde emigrert i 1846.
5. Jacob Ballestad (lærer) f. 16/7-1842 på Ballestad d. 1/4-1881 g. 1871 m. Guro Gautesdatter Gulliksrud fra Tinn f. 26/2-1847 d. 27/6-1929, d.a. Gaute Ingebretsen Gulliksrud og
    Kari Sigurdsdatter Grimsrud som også emigrerte i 1843. Jacob Ballestad ble lærer.

Br. 1834.

Tjenestepike i 1835: Maren Olsdatter (14 år).

Denne familien emigrerte til N. Amerika med skuta Salvator og ankom New York i juli 1843. De bosatte seg i Delafield,
Wisconsin. Daniel J. Ballestad drev farm der. De er ikke funnet i utflyttingsprotokollen for Gjerpen. De kan ha bodd en
tid i Skien før de emigrerte, eller det kan bero på en feil i listene.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld

215a              

Ballestad nordre

Abraham, Hans og Daniel Jacobsen 

 1 hud 8 1/2 skinn

2 daler - 4 ort - 11 skilling 

G.br., selveier
Halvor Larsen
fra Svartangen under Meen dpt. 17/6-1804 d. 6/11-1867 på Ballestad, s.a. Lars Hansen Svarttangen.
g. 3/11-1829 m. Marthe Margrethe Larsdatter fra Meen(11) dpt. 8/11-1807 d. 22/10-1858 på Ballestad, d.a. Lars Knudsen Meen.
Forlovere: "Lars Nilsen Skien og Lars Larsen Meen."
1. Lars Halvorsen f. 30/1-1830 på Svartangen under Meen.
2. Peder Halvorsen f. 21/9-1832. Emigrerte til Chicago med ”Scotia” 21/6-1870 med søstrene Hanne og Maren.
3. Halvor Halvorsen f. 31/8-1834 på Svarttangen. Ble skredder. Utvandret som ungkar til N. Amerika i april 1862. Se Presteattest av 7/4-1862.
4. Inger Thurine Halvorsdatter f. 9/3-1837 på N. Ballestad.
5. Marie Anne Halvorsdatter f. 1/2-1840 g. i Gjerpen 27/3-1868 m. Ole Andersen Huset. Se Huset under Værstad i Helgen (Holla).
6. Karen f. 11/5-1842 d. 13/7-1843 på Ballestad.
7. Hans f. 24/7-1844 d. 22/3-1861 på Ballestad.
8. Karen Halvorsdatter f. 1/11-1846.
9. Hanne Marie Halvorsdatter f. 25/6-1849. Emigrerte til Chicago i 1870 med Peder og Maren.
10. Maren Halvorsdatter f. 14/6-1851. Emigrerte til Chicago i 1870 med Peder og Hanne.
11. Caroline f. 23/11-1853 d. 27/3-1857. ”Hjemmedøbt af Skoleholder Lars Isaksen.” Hun døde av meslinger.
Br. 1849.

Denne familien bodde tidligere hele 20 år på Svartangen under Meen som Halvor eide fra 1825 og til 1849.
Et eldre ektepar bodde her som innerster i 1845: Dagarbeider Stian Pedersen(63) og Anne Paulsdatter(64).

Fra Tinglysingsprotokoll for Gjerpen sorenskriveri.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 11 er udskilt, afholdt 3. okt., tinglyst 8. jan. 1852." - Jord.
"Forening mellem eieren af dette med flere brug angaaende havneret i Ballestad Sætermyr og Ballestad Stubberødsæter, dat. 17. mars, tinglyst 1. juni 1853."
"Skjøde fra Halvor Larsen til sønnen Halvor Halvorsen, dat. 14. juli, tinglyst 5. sept. 1860."
"Skjøde fra Halvor Halvorsen til Halvor Larsen, dat. 29. juni, tinglyst 19. okt. 1863."
"Auktionsskjøde til Ole Andersen Huset, dat. 30. nov., tinglyst 1. des. 1869."

Ole Andersen Huset i Holla (Nome) kjøpte gården på auksjon i 1869. Ole A. Huset brukte gården til 1884,
men bodde aldri her.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

215a,p              

Ballestad nordre 

Ole Andersen Huset i Holden

1 daler - 0 ort - 21 skilling 

Kilde: Panteregister for Gjerpen sorenskriveri.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr. 13, 14, 15, 16 og 17 er udskilt, afholdt 22. aug., tinglyst 15. sept. 1884."
"Skjøde fra Ole Andersen til Lars Larsen paa dette brug og bnr 32 for 2800 kr., dat. 31. okt., tinglyst 3. des. 1884.

G.br., bordbærer, selveier
Lars Larsen Ballestad
fra Sagplassen under Skifjell f. 11/3-1823 i Siljan d. 15/7-1903 på Ballestad, s.a. "pigen Else Jacobsdatter Hagen og ungkarl Lars Torsen Engelstad".
g1g 13/7-1852 m. Ingeborg Isaksdatter fra N. Løberg(5) "Stensrød"  f. 10/4-1819 d. 27/5-1868 på Ballestad, d.a. Isak Hansen Stensrød.
g2g 16/12-1869 m. enke Inger Maria Hansdatter fra Jarseng(2) f. 17/12-1829, d.a. Hans Hansen.
1. Karen Larsdatter f. 18/2-1855 på Brekkejordet i Skien g.m. Hans Larsen Fosjord. Se Fossjordet.
2. Lars Larsen f. 15/9-1857 på Brekkejordet i Skien, døpt i Skien kirke.
3. Isak f. 17/6-1860 d. 8/7-1867.
Barn fra 2. ekteskap:
4. Ingeborg Karoline Larsdatter f. 18/6-1871 g.m. Kristoffer Eriksen. Se Familie 7 - Ilen 1900.
Br. 1884.

20/11-1869     INGEBORG ISAKSDATTER BALLESTAD   Gjerpen Skifteprot. nr. 1, side 189 og III, side 7b.
N.Ballestad    -død 31.5.1868 - (27/5!)
               Arvinger:
               Enkem. Lars Larssen Ballestad og barna:
               1. Lars Larssen   12 år.
               2. Karen Larsdtr. 14 "
               Formynder: Morbroren Ole Isakssen Stensrød.
Brt: 520 -  0
Net: 252 - 82.
Jordegods: a. Del av nordre Ballestad, matr.nr.67, løpenr. 215a2 av skyld 12 skind og løpenr. 219a3 av skyld 6 skind, takst 250 spd.
                        b. Del av Skyer, matr.nr.116, løpenr. 383a av skyld 1 ort - 16 skilling, takst 220 spd.

Lars Larsen Ballestad var født i Siljan, men vokste opp hos sin far på Sagplassen i Skifjell.
Han var i tjeneste hos Ingeborgs bror på Stensrød under Løberg (ved Skyer) i 1845.

Lars oppholdt seg på Brekkejordet før han ble gift med Ingeborg Isaksdatter. Hans andre
kone, Inger Maria Hansdatter, var enke etter Christian Nilsen på Ballestad(23).


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

65 

1 

 215a,p

Ballestad

Ballestad nordre

Lars Larsen Ballestad 

0 - 0 - 20 skilling

0 mark 60 øre 

65 11  215o Ballestad Ballestad nordre Lars Larsen 0 - 0 - 12 0 mark 24 øre
65 26  219d Ballestad Ballestad nordre Lars Larsen 0 - 0 - 6 0 mark 30 øre
65 27  220b Ballestad Ballestad nordre Lars Larsen 0 - 0 - 7 0 mark 26 øre
65 32  220l Ballestad Ballestad nordre Lars Larsen 0 - 0 - 5 0 mark 17 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

65 

1

Ballestad

Ballestad nordre

Lars Larsen 

0 mark 60 øre 

65 11 Ballestad Ballestad nordre Lars Larsen 0 mark 24 øre
65 27 Ballestad Ballestad nordre Lars Larsen 0 mark 26 øre
65 32 Ballestad Ballestad nordre Lars Larsen 0 mark 17 øre


Fra
Tinglysingsprotokoll for Gjerpen sorenskriveri.
"Skjøde fra Lars Larsen til Hans Olsen for kr. 2550, hvoraf for avling kr. 300, dat. 10. aug., tinglyst 21. okt. 1905.


G.br., selveier
Hans Jacob Olsen Follaug
(Hans O. Follaug) fra Follaug(1) f. 29/4-1875 på Follaug d. 9/4-1953, s.a. skomakermester Schønning Olsen (Follaug).
g. 13/10-1897 m. Ellen Dorthea Olsdatter fra Ballestad(42) f. 10/12-1878 d. 10/11-1957, d.a. Ole Kristian Eriksen Ballestad.
1. Bergliot Karine Follaug f. 25/2-1898 på Bøle g.m. Ole O. Røsland. Se Follaug(1).
2. Signe Dorthea Follaug f. 12/2-1903 g.m. Harald Nilsen Riis. Se Riis(17) "Riisrønningen".
3. Ole Kristian Follaug f. 29/1-1905. Emigrerte til Amerika. Bodde i Chicago.
4. Harald Edvard Follaug f. 17/5-1909. Se Bekkevold(3).
5. Einar O. Ballestad f. 12/3-1911. Se Ballestad(52).
6. Sverre Follaug f. 1/1-1914 g.m. Hjørdis Paulsen fra Porsgrunn f. 17/3-1917. Bosatt i Lammersgt. i Skien.
7. Åsmund Follaug f. 15/10-1917.
Overtok bruket.
Br. 1905.

Hans O. Follaug ble født på Follaug(1). Faren, Schønning Olsen,  kom fra Ullensaker og bodde først i Solum en tid.
Deretter var han på Follaug noen år før han kjøpte eiendommen 65/72 "Ilen" og bygde hus der.

Han skrev seg oftest for Hans O. Follaug.

I Gjerpen kirkes klokkerbok ble han ved sin første datters barnedåp i 1898 skrevet som ”Bjelkehugger
Hans Jacobsen”. Vedkommende klokker skrev imidlertid en del feil i klokkerboka.

Drevet sammen med Ballestad(2) - jord - fra 1905.

Bnr 2. (gml. l.nr. 215b,h,i) er et jordstykke med landskyld på 9 ½ skinn i 1838. John Jacobsen Bøle kjøpte dette jordstykke i 1834. Se Bøle(14). Anders Halvorsen Bøle fra Melum kjøpte det i 1875. Deretter Hans Olsen Follaug fra 1905 som kjøpte Ballestad(1) og denne eiendommen av Gjerpen Sparebank.Ballestad bnr 1. Ellen Dorthea og Hans O. Follaug med barna Bergljot, Signe, Ole Kristian og Harald Edvard. Kopi fra Andreas Søli.

I 1911 ble bygningene flyttet til den andre siden av vegen.


G.br., selveier
Åsmund Follaug
herfra f. 15/10-1917 d. 13/11-1987, s.a. Hans O. Follaug.
g. 1940 m. Anna Margrete Meen fra Meen(17) f. 3/1-1919 d. 14/12-1990, d.a. Arne Meen og Elise Marie Øvrum.
1. Else Follaug f. 1942 g.m. Knut Meen Lindgren f. 1934.
    Barn 1. Kjersti Meen Lindgren f. 1965.
    Barn 2. Kjetil Meen Lindgren f. 1969.
2. Hans Follaug f. 1947. Overtok gården.
3. Berit Follaug f. 1948 g.m. Sven Fredrikstad f. 1946.
    Barn 1. Anne Fredrikstad f. 1969.
    Barn 2. Bernt Fredrikstad f. 1969.
4. Kåre Follaug f. 1953. Se Øvrum(4).
5. Randi Follaug f. 1955 g.m. Svein Hovstø.
    Barn 1. Annette Hovstø f. 1975.
Br. 1949.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

65 

Ballestad nordre 

Aasmund Follaug 

0 mark 60 øre 

65 2 Ballestad nordre Aasmund Follaug 2 mark 49 øre
65 80 Et skovstykke Aasmund Follaug 0 mark 06 øre
65 92 Tangen Aasmund Follaug 0 mark 40 øre

Gårdens beliggenhet i følge Åsmund Follaug i 1960:
”Mot nord: Edv. Bernhardsen. Øst: Hovedvegen (Håvundv.). Syd: Vegen ned til Bøle. Vest: Kløcker.”

G.br., snekker, selveier
Hans Follaug
herfra f. 1947.
g. 1969 m. Aase Torhild Flittig (Aase Follaug) f. 1948, d.a. elektriker Thoralf Flittig. Se Holmen under Ås.
1. Bård Follaug f. 1972. Overtok gården.
2. Siri Merete Follaug f. 1976.
Br. ca. 1987.

I 1994 bodde også Aase Torhild Follaugs mor, enka Aagodt Flittig her. Kilde: Valgmanntall for Skien 1994.

G.br., ingeniør, selveier
Bård Follaug herfra f. 1972.
g.m. sykepleier Linda Ballestad fra Ballestad(52) f. 1976, d.a. Erik Einar Ballestad.
1. Sunniva Follaug f. 2002.
2. Bastian Follaug.
3. Dorthea Follaug.
Br. 2004.

Kilde: Norske gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2006). (Utdrag).
Gården er på 60 dekar jord, 150 dekar skog og 10 dekar annet areal. Driftsformen er korndyrking og skogbruk. Det var melkekyr her fram til 1983. Den første traktoren ble innkjøpt i 1956. Av maskiner er det nå en traktor og en halvpart i en tresker. Det er to korntørker på gården. Våningshuset ble bygd i 1911. Det ble ombygd i 1978 og senere restaurert i 2005. Låven, som er bygd i 1909, inneholder fjøs, stallhønsehus og grisefjøs.Ballestad bnr 1 m.fl. Foto: Skannet fra Norske gardsbruk Telemark 2006 (Foyn forlag). Repro: G. Strøm.

Alle teiger 2014. Hovedteigen har røde grenselinjer.

Kart fra Skog og landskap.

(C) Gard Strøm.