| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 07.11.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 49 - Ballestad søndre - Rønningen
Gammelt løpenr. 225. Siden Norges matrikkel 1889: 65/49.

Tidligere husmannsplass u. Ballestad.
Lars Olsen g.m. Marthe Hansdatter bodde her fra 1827 - 1856. Se Ballestad(7).

Dette bruket ble utskilt fra N. Ballestad og skyldsatt som eget bruk i 1810.

Adresse i dag: Håvundv. 300, 3713 Skien. Se Gule sider Kart.

Eiendomsopplysninger: Tinglysingsprotokoll for Gjerpen sorenskriveri, nr. IV 2b, s. 340.

G.br., selveier
Jacob Engebretsen
fra Kleiva dpt. 22/8-1779 d. 21/4-1860 på Holmen u. Borgestad, s.a. Engebret Jacobsen Bommen. Se Familie 2 - Kleiva 1784.
g. 12/3-1802 m. Berthe Thorsdatter fra Hauen(B) dpt. 13/6-1779 d. 10/12-1845 på Ballestad, d.a. Thor Jonsen Hauen.
Forlovere: ”Tord Hougen og Gullik Olessøn.”
1. Engebret Jacobsen (tvillinger) dpt. 7/8-1803. Overtok bruket.
2. Christiana Jacobsdatter (tvillinger) dpt. 7/8-1803 g. 2/12-1830 m. Christian Johannesen fra Gjemsø dpt. 1/1-1806 i Solum (s.a. Johannes Christiansen).
Br. 1810.

Jacob Engebretsen hadde først Ballestad(43) fra 1804-1810. I 1810 kjøpte han dette bruket og
drev det til han lot sønnen Engebret overta i 1853. Jacob kjøpte seg hus på Holmen u. Borgestad.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (skylddaler)

225

Ballestad - Rødningen

Jacob Ingebretsen

 0 tønder 4 sættinger

0 daler - 4 ort - 11 skilling

G.br., sagmester, selveier
Engebret Jacobsen Ballestad
herfra dpt. 7/8-1803 d. 25/12-1881 på Ballestad.
g. 28/12-1837 m. Maren Bolette Mathiasdatter fra Herre dpt. 13/12-1807 d. 31/10-1856 på Ballestad., d.a. Mathias Hansen Asdahl.
1. Jacobine Ingebretsdatter f. 1/3-1841. Bodde her hos sin bror i 1891. Ugift.
2. Karen Berthea Ingebretsdatter f. 11/11-1843.
3. Bernhard Ingebretsen f. 28/4-1847. Overtok bruket.
Br. 1853.

Engebret Jacobsen bodde på Bratsbergkleiva fra ca. 1837-1853. Han jobbet da på
sagene i Skien. Se Familie 38 - Kleiva 1845.

Tjenestefolk her i 1865: Caroline Olsdatter(20) fra Solum i Luksefjell og Ingeborg Sondresdatter(14) fra Bamble.
Kona, Maren Bolette døde ifølge kirkeboka av ”mavekræft”.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

225

Ballestad søndre

Ingebret Jacobsen

1 daler - 0 ort - 21 skilling

G.br., sagmester, selveier
Bernhard Engebretsen
herfra f. 28/4-1847.
g. 20/9-1876 m. Berthea Lovise Jacobsdatter fra Langerød(1) f. 1/2-1849, d.a. Jacob Jacobsen Langerød.
1. Maren Bolette Bernhardsen f. 22/9-1877.
2. Ingebret f. 3/12-1879 d. 1/2-1880.
3. Edvard Joachim Bernhardsen f. 29/9-1882. Overtok bruket.
4. Jacob Bernhardsen f. 21/11-1885.
Bodde her i 1955.
5. Kirsten Margrete Bernhardsen f. 19/8-1888.
6. Karl Berhardsen f. 6/3-1892. Bodde i Oslo.
Br. 1882.

Bernhards søster, Jacobine, bodde på gården som ugift gårdsarbeider i 1891.
Se folketellingen 1910.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

65

49

225

Ballestad

Rydningen

Bernhard Ingebretsen

0 - 4 - 11

3 mark 03 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

65 

49

Ballestad

Rydningen

Berh. Ingebretsen 

2 mark 61 øre

G.br., herredskasserer
Edvard Joachim Bernhardsen
herfra f. 29/10-1882 d. 1/2-1965 på Ballestad.
g. 19/12-1931 m. Jenny Høgset fra Høgset(3) f. 28/3-1895 i Lårdal, d.a. Simon Hansen Høgset.
Br. 1913.

Gårdens grenser på 1950-tallet, ifølge Edvard Bernhardsen:
Nord, Jacob Eriksen. Øst, Riksvegen (Håvundv.) Syd, Åsmund Follaug og vest, Isak Sanni.

Enka Jenny Bernhardsen drev gården i 1965. De hadde ingen livsarvinger.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

65

49

Ballestad - Rydningen

Edvard B. Ballestad

2 mark 61 øre

G.br., forpakter, selveier
Aslak P. Ballestad
fra Ballestad(43) f. 30/8-1899 d. 14/4-1964, s.a. Peder Pedersen Ballestad.
g. 28/4-1923 m. Dagny Kraaketo fra Kråketo(1) f. 4/3-1904 d. 17/2-2001, d.a. Anders Nilsen Kraaketo.
1. Peder Ballestad (Per Ballestad) f. 3/6-1923 på Ødegården under Øvrum. Se Bekkevold(1).
2. Anders Ballestad f. 8/8-1924 på Ødegården under Øvrum. Se Bekkevold(1).
3. Edit Amalie Ballestad f. 19/4-1929.
Født her.
Bodde her i 1929. 

I 1923 forpaktet Aslak Ødegården under Øvrum. Han var da sagarbeider.
I 1929 bodde de her. Da var Aslak nevnt som gårdbruker.

Han eide i 1950 Øvrum(2) "Rønningen".


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.