| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Øvrum
Gård nr. 105 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.03.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Øvrum 2 - Rønningen
Opprinnelig husmannsplass u. Øvrum.

Utskilt fra Øvrum(1) og skylddelt som eget bruk 29/12-1854 (tinglyst 8/11-1855).

Gammelt løpenr. 354b, 356a. Siden Norges matrikkel 1889: 105/2.

Trolig ryddet eller gjenryddet av Christen Gundersen rundt 1747.

Adresse i dag: Langerødvn. 237, 3711 Skien.

Arbeider, husmann

Christen Gundersen Øfrum
fra Øvrum(B) dpt. 6/5-1717 bg. 6/12-1790. ”Christen Gunderssøn Øvrum 80 aar.”
g. 16/1-1747 m. enke Sidsel Andersdatter fra Skogsrød dpt. 27/2-1718 bg. 20/5-1782. ”Christen Gundersen Øfrums kone 62 1/2 aar.”, d.a. Anders Halvorsen.
1. Gunder dpt. 3/12-1747 bg. 7/5-1750. ”Christen Øfrums s. Gunder 1 1/2 aar.”
2. Gunhild Christensdatter dpt. 14/3-1751 g.m. Christen Olsen. Se Fløtterød(3) ”Ødegården”.
3. Anders Christensen dpt. 4/6-1754. Se nedenfor.
4. Nils dpt. 29/9-1759 bg. 3/3-1765. ”Christen Øfrums s. Nils 5 aar.”
-   bg. 17/1-1762. ”Christen Øfrums dødf. db.” (db.=drengebarn).
Br. ca. 1747.

F.f. Christen Øfrums db. Gunder: Ole Jacobsens kone, Maren Abrahamsdatter, Engebret Løberg, Nils Øfrum, Knud Simensen.
F.f. Christen Øfrums pb. Gunhild: Ole Jacobsens kone, Maren Abrahamsdtr., Hans Folloug, Engebret Løberg.
F.f. Christen Øfrums db. Anders: Ole Jacobsens kone, Gunnil Olsdtr., Engebret Espedalen, Engebret Gundersen, Sivert Hansen.
F.f. Christen Øfrums db. Nils: Ole Jacobsens kone, Margrethe Hansdtr., Engebret Gundersen, Peder Øfrum, Anders Engebretsen.


Sidsel Andersdatter var enke etter Tollef ChristophersenÅltvedt(A). Det var ingen barn i første ekteskap.

Arbeider, husmann
Anders Christensen Rødningen
herfra dpt. 4/6-1754 d. 29/7-1835 på Øvrum.
g. 27/8-1778 m. Maren Rasmusdatter trolig fra Tudal i Siljan dpt. 7/2-1751 d. 17/3-1836 på Øvrum, kan være d.a. Rasmus Kittilsen Tuvdal og Kisten Pedersdatter fra Gjerpen.
1. Marthe
dpt. 8/11-1778 bg. 17/1-1779. ”Anders Christensens d. Marthe f. Øfrums ejet 10 uger.”
2. Nils Andersen dpt. 26/12-1779. Se nedenfor.
3. Gunder Andersen dpt. 25/1-1784. Bodde i Borgestadstranda. Se familie 5 - Borgestad 1835.
4. Sidsel Andersdatter dpt. 8/10-1786.
5. Ingebret Andersen dpt. 7/2-1790. Bodde i Borgeskogen. Se Familie 5 - Ø. Borge 1835.
6. Christen dpt. 29/12-1793 bg. 3/9-1795. ”Anders Christenssøns db. Christen u/Øvrum 1 3/4 aar.”
Br. fra ca. 1780.

F.f. Anders Christensens pb. Marthe fra Øfrum Ejet: Christen Fløtterøes kone, Anne Knudsdatter, Mathis Engebretsen, Bent Gundersen, Anders Gundersen.
F.f. Anders Christensens db.
Nils fra Øfrum Ejet: Anne Ammundsdtr, Kirsten Knudsdatter, Lars Fossejore, Mathis Myra, Ole Pedersen.
F.f. Anders Christensens db.
Gunder under Øfrum: Ole Øfrums kone, Anne Haralsdtr., Lars Pedersen, Christen Olsen.
F.f. Anders Christensens pb.
Zidsel (Sidsel) fra Øfrum Ejet: Christen Fløtterøes kone, Anne Jensdatter, Ole Torjersen, Christopher Knudsen.
F.f. Anders Christensens db: Engelbret, u/Øvrum: Anne Haraldsdtr., Siri Knudsdtr., Matias Fløtterøe, Hans Knudsen, Isak Nilsen.

F.f. Anders Christenssøns db. Christen u/Øvrum: Christen Fløtterøes k., Barbara Knudsdtr., Ole Pederssøn, Isak Nilssøn, Laers Matthiæson.


Arbeider, husmann
Nils Andersen
herfra dpt. 26/12-1779 d. 15/5-1857 på Øvrum.
g1g 14/10-1810 m. Aslaug Nirisdatter fra Fekjan u. Dale i Luksefjell dpt. 11/1-1778 bg. 26/12-1812. ”Nils Andersens kone Asloug Nirisdtr. under Øvrum 34 3/4 aar.”, d.a. Niri Olsen.
g2g 5/11-1813 m. Gunhild Sørensdatter f. ca. 1766 d. 24/7-1837 u. Øvrum.
g3g i Siljan 3/1-1838 m. Lisbeth Kittilsdatter fra Finnsrød i Siljan dpt. 29/8-1790 d. 1/3-1879 på Riis, d.a. Kittil Asbjørnsen og Tore Sørensdatter.
Forlovere: Ingebret Andersen Osebakken og Ole Larsen Austad.
1. Marte Nilsdatter f. 30/6-1811.
Br. ca. 1811.

F.f. Nils Anderssøns Marthe u/Øvrum: Gunder Anderssøns k., Sidzel Andersdtr., Rasmus Madssøn, Ole og Engelbert Anderssøn.

Aslaug Nirisdatter tjente i 1801 hos Erik Kittilsen Øvrum.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

del af 256

Øfreim - Rødningen

Foseims Jernverk

-

0 daler - 4 ort - 11 skilling

Beboere her i 1865: Enka Marie Rasmusdatter(94!) og tjenestegutt Halvor Christensen(12).

Enka Lisbeth Kittilsdatter tilbrakte sin alderdom på Riis som legdslem (iflg. folketellingen 1875).

Løvenskiold - Fossum solgte gården i 1855 til Rasmus Nilsen Fløtterød.

Gbr., selveier
Rasmus Nilsen Fløtterød

Br. 1855. Se Fløtterød(2).

Han bodde på Fløtterød og senere litt på Follaug før han emigrerte til N. Amerika med sin
familie i ca. 1867.

Leiboer i stua i 1865:

Maria Larsdatter fra Solli u. Fossjordet f. 26/7-1815, d.a. Lars Halvorsen Solli.
Maria var enke etter Torgeir Jonsen på Skottet u. Lid. Hun bodde her med sine to yngste barn i 1865.
Senere flyttet hun til et av sine barn på Ø. Borge.

G.br., selveier
Nils Jacob Rasmussen Fløtterød

Br. 1867. Se Fløtterød(2).

Nils Jacob overtok eiendommene til faren i det faren og resten av den nermeste
familien emigrerte til USA i 1867.
Han kjøpte i 1890 Meen(3) og flyttet dit.

G.br., selveier
Christian Haraldsen Bækkevold

Br. 1870. Se Bekkevold(4).

Han eide dette bruket til han døde i 1875. Sønnen overtok i 1885.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(356a,354b)a

Øvrum - Pladse

Christian H. Bækkevold

0 daler - 3 ort - 5 skilling

Ingen beboere her ifølge folketellingen 1875.

G.br., selveier
Hans Kristiansen Bækkevold

Br. 1885. Se Bekkevold(4).

G.br., m.m., selveier
Hans Nilsen Riis

Br. 1888. Se Riis(17).

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

105

2

(356a,354b)a

Øvrum

Øvrum

Hans Kristoffersen(!)

0 daler - 3 ort - 3 sk

1 mark 66 øre

Ingen beboere her ifølge folketellingen 1891.
Ingen beboere her ifølge folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

105 

2

Øvrum

Rydningen

Hans N. Riis

1 mark 66 øre

Ingen beboere her ifølge folketellingen 1910.

G.br., selveier

Olaf Tidemann Nygaard
fra Øvrum(3) "Hauane".
Br. 1914. Se Bjerketvedt(8) "Sanna" i Eidanger.

G.br., selveier
Arne Westby
.
Br. 1921.


Innhuset på Øvrumrønningen på 1920-tallet. Familien Westby foran huset.


Kilde: Grunnboka.
"Auksjonsskjøte til Aslak Pedersen Ballestad på dette bruk for kr. 8.600,00, dat. 23/4-1929, tingl. 26/4-1929."


G.br., selveier

Aslak Pedersen Ballestad
f. 30/8-1899.
g.m. Dagny Kraaketo fra Kråketo f. 4/3-1904, d.a. Anders Nilsen Kraaketo.
Br. 1929. Se Ballestad(49) ”Rønningen”.

Kilde: Grunnboka.
"Leiekontrakt fra Aslak Ballestad til skytterlaget Fjelduglen på grunn til skytebane for 20 år, mot årlig leie kr. 20. Indeholder forskjellige
bestemmelser, bl.a. om veirett, rydding av har m.m., dat. 20/10-1945, tingl. 20/5-1948."

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

105

2

Øvrum - Rydningen

Aslak Pedersen Ballestad

1 mark 42 øre

Kilde: Grunnboka.
"Skjøte fra Aslak Pedersen Ballestad f. 30/8-1899 til Simon Hansen f. 29/9-1890 for kr. 13.500,00, dat. 18/1, tingl. 27/1-1956."

G.br., selveier
Simon Hansen
f. 29/9-1890.
Br. 1956.

Kilde: Grunnboka.
"Skjøte fra Simon Hansen til Jarle Bremseth f. 29/7-1927, for kr. 23.000,00, dat. 15/10, tingl. 23/10-1958."

Agronom, selveier
Jarle Bremseth
fra Trondheim f. 29/7-1927 d. 26/11-1966.
g.m. Anne Aasen fra Drangedal f. 1933.
1. Terje Bremseth f. 1955. Bosatt i Tønsberg.
2. Øystein Bremseth f. 1958. Se nedenfor.
3. Wenche Bremseth f. 1960.
Br. 1958.

Enke Anne Bremseth ble g2g med Gunvald Hermod Hansen. Bosatt her i 2017.

Anne Bremseth/ Hansen har vært syerske og arbeidet noen år på systua hos Liland i Porsgrunn. Siden drev hun "Annes modellsøm".


Nytt hus.
Langerødv. 235, 3719 Skien.

Sivil ingeniør bygg
Øystein Bremseth f. 1958.
g.m. Sigrun Kjær fra Kjær(9) f. 1958, d.a. Jens Olav Kjær.
1. Jarle Kjær Bremseth f. 1985.
2. Helene Kjær Bremseth f. 1990.
Eier ca. 1984.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.