| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Berberg
Gård nr. 123 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 14.11.2015


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

Berberg 10 - Norheim
Utskilt fra N. Berberg i 1904.

Adresse i dag: Holmsv. 189, 3721 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Skjøde fra Kristian I. Berberg til Ole I. Sandbakken for kr. 7.000, dat. 14., tingl. 17. des. 1904."

G.br., selveier, tømrer
Olav Ingebretsen Sandbakken
fra Sandbakken under Tufte f. 15/4-1860, s.a. Ingebret Andersen Sandbakken.
g. 4/7-1884 m. Anne Dorthea Olsdatter fra S. Ås(B) f. 2/1-1862, d.a. Ole Gundersen.
Forlovere: Thomas Olsen, Thomas I. Eriksrød.
1. Ingebret Olsen Berberg f. 6/4-1885. Bodde her. Se nedenfor.
2. Anne Marie f. 23/8-1887 på Sandbakken d. 11/7-1888 på Skriva under Bø.
3. Karen Sandbakken f. april 1889.
4. Marie Sandbakken f. 28/4-1891 g.m. Thorvald Halvorsen Doksrød. Se Doksrød(1).
5. Anna Olsdatter Berberg f. 30/5-1893 d. 27/11-1966 g. 19/6-1911 m. Christian Andreas Johansen Tufte. Se Tufte(1). Bodde i voksen alder i ”Tuftebygget” på Gråtenmoen.
6. Anders Olsen Berberg (Sandbakken) f. 17/5-1897. Se Sandbakken under Tufte.
7. Gudrun Sandbakken f. 12/7-1899 g.m. Thor Andreassen Berberg fra S. Berberg.
8. Dorthea Sandbakken f. 22/9-1903 på Sandbakken g.m. Hjalmar Andersen. Se Habakken under Tufte.
9. Borghild Sandbakken f. 3/7-1906 d. 30/1-1986 g. 1/10-1927 m. Kristen Aadalen f. 12/4-1905 i Sandsvær d. 3/4-1970. Bodde i Skien. Gravlagt på Nordre gravlund.
Br. 1904.

Denne familien var tidligere leilendinger på Skreua under Bø. Da Anders ble født i 1897 ble Skreua nevnt
som foreldrenes bopel. Da Gudrun ble født i 1899, bodde de på Sandbakken under Tufte.
Det gjorde de også i 1903 da Dorthea ble født.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

123

10

Bæreberg

Nordheim

Ole I. Sandbakken

1 mark 39 øre

123 11 ditto Hobakken ditto 0 mark 97 øre

Se folketellingen 1910.

Dorthea og søsteren Borghild feiret dobbeltbryllup i 1927.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skylddelingsforretning, avholdt 27. des. 1911, tingl. 17. jan. 1912, hvorved til Ingebret Olsen er utskilt bnr. 12 "Sandbakken" av skyld 0 mark 25 øre."
"Skjøte fra Ole Ingebretsen Berberg Norheim til Ingebret Olsen for kr. 17.000, hvorav for løsøre kr. 5.000, med pant i dette bruk (avlyst 1939).

Snekker i NSB, selveier
Ingebret Olsen Berberg
herfra f. 6/4-1885 på Sandbakken under Tufte d. 22/11-1950, s.a. Olav Ingebretsen Sandbakken/ Berberg.
g. 29/12-1910 m. Inga Marie Rød fra Søli(14) f. 11/4-1884 i Siljan d. 17/1-1958, d.a. Isak Ingebretsen Rød.
1. Ida Berberg f. 27/10-1911 d. juli 1960 g.m. Alfred Valen f. 1896 d. juli 1956. Bodde på utskilt hustomt under Meen - 70/96 ”Utsikten”. Gravlagt på Borgestad.
2.
Gunnar Berberg f. 30/1-1913. Se Luksefjellv. 13 under Rising.
3. Ole Berberg f. 3/10-1915. Se Luksefjellv. 301 under Limi.
4. Kåre Isak Berberg f. 8/11-1926 d. 3/9-1992.
Br. 1927.

Ingebret var født på Skreua under Bø. Sønnen Gunnar ble født på Sandbakken.
Da sønnen Ole giftet seg i 1946 ble faren skrevet for "Ingebret Sandbakken Berberg".

Selveier
Fritz Sørensen
fra Hogstad i Lier (Hurum?) f. 20/6-1899 d. 7/2-1966, s.a. Edvard Sørensen Hogstad og Marie.
g.m. Gunhild Frøysnes fra Setesdalen f. 7/12-1899 d. 19/2-1985, d.a. Aasne Gunnarsen Frøysnes fra Åseral og Ingeborg Vrålsdatter Nisi fra Bygland.
1. Sigurd Hogstad Sørensen.
2. Astrid Sørensen.
Br. 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

123

10

Bæreberg - Norheim

Frits Sørensen

1 mark 14 øre

123 11 Bærberg - Hobakken Halfdan Groven - Se N. Tufte 0 mark 17 øre

Fra Grunnboka: "Andel av Holmsvegen 189 (Gnr 123, bnr 10) er overdradd til Carl Morten Gudbrandsen (16.03.1970)."

Pølsemaker, selveier
Carl Morten Gudbrandsen
fra Nedre Elvegate 5 i Skien f. 1939, s.a. slaktermester Ernst Gudbrandsen og Aagot f. Eltvedt.
g. 16/4-1961 m. Reidun Mustvedt fra Lundsåsen f. 1941, d.a. Halvor Mustvedt fra Mustvedt(2).
Forlovere: "Lærer Odd Andreas Andresen, Fredrikstad og husmor Magnhild Synnøve Rui, Gulset."
Br. 1970.

(C) Gard Strøm.