| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Doksrød
Gård nr. 128 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 17.08.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Doksrød 1
Det senere løpenr. 435a og 438. Siden Norges matrikkel 1889: 128/1 m.fl.

Se også Gamle Doksrød.

Byborgeren i Skien, Gjert Jansen eide Doksrød i tiden 1657 - ca. 1669.
 


Doksrød bnr 1. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag - 2004).
 

Adresse i dag: Fjelldalsv. 78, 3721 Skien.

G.br., leilending
Jens Guttormsen
f. ca. 1636.
g.m. ?Marthe f. ca. 1625 bg. 6/1-1685. ”Marthe Doxrø  60 aar.”
1. Ole Jensen f. ca. 1655.
2. Jens Jensen f. ca. 1657.
3. Guttorm Jensen f. ca. 1658. ”Guttorm Jensen og Berthe Sukkens frillebarn Anne” dpt. 27/7-1684.
4. Nils Jensen f. ca. 1659.
5. Erik Jensen f. ca. 1662.
Br. i 1664/66.

Kilde: Fogdens manntall 1666.
Doxrøe, halvgaard.
Opsidder: Jens 30 aar.

Sønner: Niels 7, Ole 11, Jens 9, Erich 4,
Gutorm 8.

Dette er trolig den senere Jens Baugerød. Se også S. Baugerød(1).

G.br., jernverksarbeider, leilending
Mathis Olsen Doxrøe
f. ca. 1640 bg. 2/3-1701. ”Matthis Olsen Doxrøe fra Hytten 61 aar - i fattig Jord.”
g. 24/6-1685 m. Anne Christiansdatter.
1. Marthe Mathisdatter dpt. 18/4-1686 g.m. enkemann Bjørn Johansen. Se Familie 15 - Venstøp 1711.
2. Hieronimus Mathisen dpt. 28/3-1688. Se Familie 16 - Venstøp 1711.
3. Maren Mathisdatter dpt. 8/11-1691.

4. Clarichen dpt. 26/12-1695 bg. 5/4-1696. ”Mathis Doxrøs d. Clarichen 1/3 aar g.”

Br. 1671.

Fra Gjerpen kirkebok før presten førte opp faddere: Mathias Doxrøs daatter Marthe.
Fra Gjerpen kirkebok før presten førte opp faddere: Matthis Doxrøs Søn Hieronymus.
F.f. Matthis Doxrøs d. Maren: Jahan Hammersmed, Jacob Smed ved Hytten, Marthe Holm, Helle Nilsd.
Skaven.
F.f. Mathis Doxrøs datter Klarichen: Hans former, Johan Clausen Hammersmed, Jens Svenske, Marthe, Ingebret Holms qnde, Knut Bøes qvinde Marichen, Johan Clausens d. Katrine.

Kilde: Skattematrikkelen 1670/1671.
Doxrød. Matthis bruger, schylder 3 huder som Andrej Cornitz med bøxell ehr ejende. Giffuer schatt 6 Rdl.

Denne familien bodde senere ved Fossum Jernverk. Det er ikke usannsynlig at Mathis Doxrød eller hans kone,
er av utenlandsk opprinnelse. Kanskje fra Sverige. Hun er meget ofte fadder for svenske jernverksarbeideres barn.
Se også navnene på enkelte av deres barn.

Malene Hermansdatter dpt. 30/9-1683 bg. 5/4-1691. ”Herman former ved Næsverket hans Sligfredbarn Malene, avlet med
Anne Christiansdatter
før hun fikk Matthis Doxrø, 7 1/2 aar.”

”Mathis Doxrøs søster Inger Olsdatter Hendis frillebarn Ragnil.” dpt. 16/12-1683.

Barnedåp i Gjerpen Krk. 22/10-1684: Et sligfredbarn hos Matts Daxru N. (uten navn).

Gårdsarbeider, innerst 
Hans Doxrø/Bauerø
.
g. 13/1-1689 m. Inger Torjersdatter.
1. bg. 16/9-1688. ”Hans Doxrøs og Inger Torjersdatters barn avlet før de bleven ectevide.”

Hans bodde her fra 1689 og noen år framover samtidig med Mathis Doxrød.
Han var nevnt på Baugerød i 1690.

Hans Doxrød er første gang nevnt i Gjerpen kirkebok i 1688 som fadder for Johan Bøes sønn Hans.
Hans Baugerøds qvinde Inger var fadder i 1690 for Hans Tinndølings datter Anne.

Barnedåp i Gjerpen kirke 9/12-1688. Johan Bøes søn Hans:
Faddere: Ole Anderssen og Bageren i Skieen, Hans Doxrø, Anne Her Oles paa Gierpen (prestens frue), Else Riss og Sønnoi Melum.

G.br., leilending/ selveier
Peder Nilsen Doxerø
fra Furuvald f. ca. 1640 bg. 24/7-1730. ”Per Doxerø, 90 aar.”, s.a. "Niels Foleval".
g. 27/12-1682 m. Maren Tollefsdatter fra N. Bø(B) f. ca. 1663 bg. 11/11-1737. ”Maren Doxrød 100(!) aar.”, d.a. Tollef Lauritzen Bøe.
1. Marie Pedersdatter dpt. 9/9-1683 bg. 6/6-1696. ”Peder Doxrøs d. Marie 12 aar g.”
2. Rønnaug Pedersdatter dpt. 12/9-1686 g.m. enkemann Anders Hansen Kure. Se Familie 18 - Fossum 1720.
3. Henrik Pedersen dpt. 16/12-1688. Overtok gården.
4. Just Pedersen dpt. 13/11-1692. Fadder i 1712.
5. Johanne dpt. 13/11-1692 bg. 10/4-1693. ”Peder Doxrøs ded ene tvillingbarn 19 uger g.”
6. Marie Pedersdatter dpt. 12/7-1696 g.m. Ole Olsen Skilbred. Se Skilbred(1).
7. Hans Pedersen dpt. 28/1-1700. Se Familie 17 - Fossum 1720.
8. Anne Pedersdatter dpt. 27/6-1706 g.m. Erik Erlandsen. Se S. Lundsåsen.
Bruker 1690. Eier 1710.

Peder Nilssens d. Marie.
Peder Faarvals d. Rønue.
F.f. Peder Nilssens søn Henrik: Hans Grinni, Jon Bø, Jacob Tolfsen Bø, Else Hoppestad, Anne Doxrø, Margrete Tollefsdatter.
F.f. Peder Doxrøs tvende tvillinger Jost og Johanne: Steen Bereberg, Tollev Kleven, Zacharias Tevesen, Christen Skriua, Marthe Holm, Margret Otterholt, Anne Bø, Jahanne Jønneval, Sibille Holm, Margrete Tolfsdatter Bø.
F.f. Peder Doxrøs d. Marie: Nils Otterholt, Jacob Bø, Gunder Haralsen fra Bereberg, Ingebret Holms q. Christen Skriuas q., Ingebret Holms d. Inger.
F.f. Peder Doxrøs søn Hans: Mons Corporal, Nils Otterholt, Ingebret Holms qnde Marthe, Ole Lauritzens qvinde Margret paa Bø ejer, under By-fogdens datter Maren.
F.f. Peder Doxrøs datter Anna: Augustius Skomager i Scheen, Ryssels tiener Torier, Nils Otterholt, Augustinus qvinde Pernille i Scheen, Mads Klochers datter Gunnild i Scheen.

Peder og Maren var en kortere tid på Marens farsgård, nordre Bø, deretter på Furuvald, før de kom til Doksrød.

Kilde: Skoskatten 1711.
Doxrøed, Peder Doxrøed Self, 6, Kone og 4 Børn: 36 skilling.

”Peder Nielssøn Doxerø” var gårdens første bondeselveier i det han kjøpte gården (alle 3 huder) av Franz Franzen Cudrio
i 1710. Han hadde tidligere bodde her i 10 år som leilending.

Prestens aldersbetegnelse ved Maren Tollefsdatters begravelse er trolig satt alt før høyt. Hun var
neppe 69 år da hun fikk barn.
Fadderene til hennes barn viser tydelig hvem som er hennes søsken. Alle fra nordre Bø.

Kilde: Bamble tingbok nr 8 – 1722-50. 7 april 1724. Avskrift: Jan Christensen.
Gudmund Moe ble sammen med flere andre bønder (Peder Doxrød, Hendrich Bouferøed, Simen Lund, Niels Otterholt), stevnet av geheimeråd Adeler for ikke å ha forrettet malm- og annen kjørsel. ”.....for saadan deres overhørighed at lide domb ey allene til deres paaboende gaarders festes forbrydelse, mens endog at erstatte høybemelte deres exellence ald den hafvende skade og forlis werched udj sin Drift derved tilføjet, samt processens omkostning.........


G.br., selveier

Henrik Pedersen Doxrød
herfra dpt. 16/12-1688 bg. 18/12-1770. ”Henrich Doxerøe 82 aar.”
g. 4/6-1710 m. Maren Ingebretsdatter fra M. Holm dpt. 23/11-1684 bg. 6/7-1761. ”Henrich Doxerøes kone 86 aar.”, d.a. Ingebret Olsen Holm.
1. Johanne Henriksdatter dpt. 25/1-1711.
2. Villum Henriksen (Vilhelm) dpt. 26/6-1712. Se Doksrød(3).
3. Tollef Henriksen dpt. 12/5-1715. Se N. Ås(B).
4. Just Henriksen (Jost) dpt. 20/3-1718. Se nedenfor.
5. Nils Henriksen dpt. 13/7-1721. Se S. Baugerød.
6. Ingebret Henriksen dpt. 24/9-1724. Se S. Baugerød.
7. Marthe Henriksdatter dpt. 16/2-1727 g.m. Peder Christensen. Se Erlands Venstøp.
8. Peder Henriksen (Per) dpt. 18/11-1731. Se nedenfor.
Br. ca. 1725.

F.f. Hennrich Doxrøds datter Johanne: Ingebret Holm, Zacharias Venstøb, Anders Sem, Peder Doxerøs qvinde Martha, Ingeborg Holm.
F.f. Henric Doxrøs søn Villum fra Bauerø: Nils Holm, Jens Hoppestad, Jost Doxerø, Anders Sems qde Gurj, Rønnou Doxsrø.
F.f. Henric Bouerøs søn Tolf: Jens Høst, Torsten Iverssøn, Lisbeth Micelsdatter, Else Pedersdatter, alle fra Scheen.
F.f. Henric Bouerøs søn Jost: Per Doxrø,
Zacharias Venstøb, Lars Sem, Jacob Bøes qde., Maria Doxrø.
F.f. Henric Bouerøs søn Nils: Nils Holm,
Zacarias Venstøb, Peder Lensmands qde., Maria Doxerø.
F.f. Henric Bouerøs søn Ingebret: Hans Doxerø, Jan Holm, Hans Kleven, Nils Holms qde., Else Bø.
F.f. Henric Bouerøs Marta: Christen Holm, Anders Svenske, Nils Holms qde., Karen Berreberg.
F.f. Henric Doxerøs Per: Ole Holm, Zacharias Venstøb, Christen Holms qde.,
Anne Holm.

Henrik Doksrød bodde i flere år på nabogården Baugerød(1).

Gårdsarbeider, innerst
Peder Henriksen
herfra dpt. 18/11-1731 bg. 9/4-1783. ”Peder Henrichsen f. Doxerøe 55 aar.”
g. 30/12-1754 m. Karen Jacobsdatter f. ca. 1730.

1. Jacob dpt. 1755 bg. 4/2-1756. ”Peder Doxerøes s. Jacob 17 uger.”

G.br., selveier
Just Henriksen
Doxerøe herfra dpt. 20/3-1718 bg. 17/10-1793. ”Jost Doxrøe 75 aar.”
g. 30/9-1750 m. Anne Halvorsdatter fra Ø. Lyngåsen f. ca. 1716 bg. 15/7-1792. ”Jost Doxroes kone Anne Halvorsdtr. 76 aar.”, d.a. Halvor Sondresen.
1. Halvor dpt. 25/11-1753 bg. 9/12-1753. ”Just Doxerøes s. Halvor 14 dage.”
2. Halvor Justsen dpt. 12/2-1755 bg. 22/7-1789. ”Halvor Justsen f. Doxerøe 35 aar.”
3. Maren Justsdatter dpt. 30/10-1757 g.m. Mikkel Christensen. Se Doksrød(7).
4. Aslov Justsdatter (Aslaug Justsdatter) dpt. 8/6-1760 g.m. Erik Gregoriusen. Se Gravli(1).
5. Engebret Justsen dpt. 11/9-1763. Se nedenfor.
-   bg. 9/4-1769. ”Just Doxerøes dødf. db.”
Br. 1757.

F.f. Just Doxerøes db. Halvor: Peder Sems kone, Maren Olsdtr., Tolf Aas, Vilhelm Henrichsen, Halvor Halvorsen.
F.f. Just Døxerøes db.
Halvor: Frans Glørsmyrs kone, Biøn Fieldalens kone, Tolf Aas, Biøn Fieldalen, Halvor Lyngaasen.
F.f. Just Døxeroes pb.
Maren: Frans Glørsmyrs kone, Aslov Halvorsdtr., Peder Venstøb, Biøn Fieldalen, Jisle Halvorsen.
F.f. Just Døxerøes pb.
Aslov: Biøn Fieldalens kone, Aslov Halvorsdatter, Ole Ersrøe, Jisle Jønneval, Peder Venstøb.
F.f. Just Døxerøes db.
Engebret: Biøn Fieldalens kone, Anne Nirisdtr., Peder Venstøb, Ole Ersrøe, Jisle Jønneval.

Anne hadde trolig en bror, Gisle Halvorsen (på Jønnevald 1758-1763) og ei søster Aslaug Halvorsdatter.

G.br., selveier
Engebret Justsen Doxrød
herfra dpt. 11/9-1763 bg. 20/7-1797. ”Engelbert Jostssøn Doxrøe 33 3/4 aar.”
g. 27/7-1790 m. Inger Christensdatter fra N. Holm dpt. 3/9-1758 d. 13/5-1839 på Doksrød, d.a. Christen Mikkelsen Holm.

1. Berte Maria dpt. 17/4-1791 bg. 3/1-1796. ”Engelbert Jostssøns Doxerøes pb. Birthe Maria 4 3/4 aar.”

2. Anne dpt. 3/11-1793 bg. 10/11-1793. ”Engelbert Doxrøes pb. Anne 2 uger.”
3. Anne dpt. 14/12-1794 bg. 23/12-1795. ”Engelbert Jostssøn Doxrøes pb. Anne 1 aar.”
4. Halvor Engebretsen dpt. 22/1-1797. Overtok gården.
Br. 1790.

F.f. Engelbert Jostssøn Doxrøes pb. Berthe Maria: Anne Kirstine Andersdtr., Asloug Halvorsdtr., Henric Torstenssøn, Eric Gravelie, Anders Olessøn.
F.f. Engelbert Jostssøn Doxrøes pb. Anne: Isak Holms k., Berthe Andersdtr., Erik Gravelie, Henric Torstenssøn, Michel Christenssøn.
F.f. Engelbert Jostssøn Doxrøes pb. Anne: Isak Holms k., Berthe Andersdatter, Erik Gravelie, Michel og Henric Doxrøe.
F.f. Engelbert Jostssøns db. Halvor f. Doxrøe: Anders Amundssøns k., Berthe Andersdatter, Erik Gravelie, Michel Doxrøe, Henric Doxrøe.

20/2-1798      INGEBRET JUSTEN      Bamble Skifteprotokoll nr. 12, side 337a.
Doksrud        Arvinger:                            
               Enka Inger Christensdatter
               og sønnen:
               Halvor Ingebretssen, 1 år.
               Enkas laugverge, broren Isak Christenssen Holm.
               Formynder ble avd. svoger Erik Gregoriussen Gravelid.
Brt: 629 - 3 -  0
Net: 522 - 3 - 16.
Jordegods: Boet eiet 1 hud 4 skind m.b. i Doksrud, verd 700 rdl.
Formynderen mente taksten var for høy, og den ble nedsatt til 550 rdl.

1 mindre part av denne gården ble skilt ut i 1792. Det var 2 skind til Mikkel Christensen. Se Doksrød(7).
Nok en mindre part av gården ble skilt ut i 1796. Det var 3 1/2 skind med løpenr. 438 til Simon Gregoriussen Lund.
Sistnevnte gårdpart ble i 1843 igjen sammenføyd med denne. Se nedenfor.

Kilde: Bamble tingbok nr. 25. 9 mai 1798. Avskrift: Jan Christensen.
Besiktigelse og taksasjon av Doksrød.
Rekvirent: Inger Christensdatter med laugverge Isaach Holm.

Gjelder "den part derav som har tilhørt Ingebreth Justsen, som nu er død, alt i hensigt at nyde i sin tid billig erstatning for derpaa
anvendende bekostninger."
Husene var meget brøstfeldige, til dels bare tjenelig til brenneved, bl.a. påpekes dessuten at takstein mangler på kjøkkenet. På laden og låven er tegl. Husene i alt vurdert til 52 rd.

Jordveien
fantes i det hele å være meget mosebegrodd, "at udfordre Diger og hevd, saaledes at udfordre meget arbeide med oprødning og Diigeskiering, naar den skal blive sin Ejer til Nøtte".
Paa tiden kan bare føes 4 kuer, 1 hest og 8-10 sauer.

Skogen
: Kan ikke avgi lastebruk, ei heller husevirke, blot høyst nødvendig brenne- og gjerdefang.


Enka Inger Christensdatter ble g2g med Anders Eriksen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Anders Eriksen Doxrød
fra S. Bøle dpt. 10/2-1771 bg. 27/4-1813. ”Anders Eriksen Doxerød 42 aar.”, s.a. Erik Andersen Bøle.
g. 29/5-1798 m. enke Inger Christensdatter fra M. Holm dpt. 3/9-1758 d. 13/5-1839 på Doksrød, d.a. Christen Mikkelsen Holm.
1. Erik dpt. 1/1-1799 bg. 9/5-1800. ”Anders Erikssøns db. Erik, f. Doxrøe 1 1/3 aar.”
2. Berthe dpt. 1/1-1799 bg. 20/1-1799. ”Anders Erikssøns tvill. pb. Birthe f. Doxrøe 2 uger.”
3. Berthe Maria Andersdatter dpt. 18/1-1801 g1g m. Nils Nilsen. Se Gromstulen(A) under Bø.
Br. 1798.

F.f. Anders Erikssøns tvillinger Erik og Birthe f. Doxrøe: Anne Eriksdtr., Live Halvorsdtr., Isak Holms kone, Birthe Andersdtr., Isak Anundssøn,
      Erik Bøle, Ole Torgrimssøn, Michel Doxrøe, Henric Doxrøe, Aamund Anderssøn.
F.f. Anders Erikssøns pb. Birthe Maria
f. Doxrøe: Isak Løbergs k., Birthe Andersdtr., Isak Holm, Michel Doxrøe, Lars Ballestad.

Tjenestepike her i 1801: Barbara Olsdatter(14).

Anders Eriksen ble i 1807 også eier av gården Kleven(11)

14/10-1814     ANDERS ERIKSSEN         Bamble Skifteprot. nr. 13, s. 193b.
Doxrød         Arvinger: Enka Inger Christensdatter
                   og barnet Berthe Maria Andersdtr. 13 år.
                   Formynder ble farbroren Erik Erikssen.
                   Enkas laugverge ble Jacob Christenssen Holm.
Brt: 1311 - 3 -  3
Net: 1152 - 2 - 14.
Jordegods:
a. Gaarden Doxrød, ifølge skifte etter enkas første mann, Ingebret Justssen Doxrød, sluttet 30.7.1798, fikk hun udlagt 257 rdl. 3 ort 6 sk i gården.
b. I arvetomtgdaarden Kleven, matr.nr. 100, skyld 3 skind med bygsel, verdsatt i nuværende kurs til 281 riksbankdaler 1 ort 8 skilling.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

435a

Doxrød

Enken Inger Christensdatter

1 hud 1 skind

1 daler - 1 ort - 19 skilling


G.br., selveier

Halvor Engebretsen Doxrød
(Britton) herfra dpt. 22/1-1797 d. 22/6-1882, s.a. Engebret Justesen Doxrød.
g. 28/12-1826 m. Anne Maria Eriksdatter fra S. Brekkejordet dpt. 29/9-1805, d.a. Erik Thorsen på S. Brekkejordet. Se Familie 8 - S. Brekke 1810.
Forlovere: "Christen I. Holm, Torstein H. Doxrød."
1. Inger Halvorsdatter f. 7/7-1827.
2. Andrea Halvorsdatter f. 13/11-1828.
3. Engebret Halvorsen f. 3/8-1830 d. 14/4-1893 g. 22/3-1863 m. Christine Erldsen (Erlandsen?) fra Stavanger f. 22/12-1844 d. 8/10-1940. Bodde i Chicago.
    Han skrev seg i USA for Ingebred Britton.
    Barn 1. Harvey Edwin Britton f. 1/11-1869 d. 6/5-1964.
    Barn 2. Severin Martin Britton f. 11/2-1872 d. 3/4-1891.
    Barn 3. Ida Antonette Britton f. 19/4-1875 d. 15/11-1943.
4. Halvor f. 26/7-1832 d. 20/12-1834.
5. Erik f. 23/6-1834 d. 19/7-1834.
6. Halvor Halvorsen f. 19/6-1835 d. 11/10-1864. Ugift. Skrev seg for Halvor Britton. Kjempet i borgerkrigen (15. Wisconsin regiment) og falt ved Andersonville i Georgia. 
7. Erik Halvorsen f. 23/7-1837 d. 1846 i USA.
8. Ingeborg Maria Halvorsdatter f. 2/11-1839 d. 1912. Ugift. Skrev seg Ingober Britton i USA.
9. Anders f. 6/4-1842 d. 1844 i USA.
10. Anders Britton f. 20/2-1846 i USA d. 21/1-1938.
11. Inger Britton f. 1849.
Br. 1814.

Kilde: Folketellingen 1835.
Halvor og Anne Maria med barna Inger(8), Andrea(7), Ingebret(5) og Halvor(½).
Inderst (egen husholdning) Ingeborg Knudsdatter(50).
Ingen tjenestefolk.

Halvor Doxrød solgte gården og emigrerte til Amerika i mai 1843. De brukte slektsnavnet Britton (avledet av
Enge-bretsen) i USA. Sammen med dem reiste også familien Torsten Henriksen Doxrød. 
Halvor Doxrød med familie bosatte seg som gårdbrukere i Norway twp. i Racine Co., Wisconsin.

----------------------

Gårdpart med løpenr. 438 og en landskyld på 3 1/2 skind, som ble utskilt ovenfra i 1796.
Den nevne gårdpart ble igjen sammenføyd med dette bruket i 1843.

G.br., selveier
Simon Gregoriussen Lund
fra N. Lund dpt. 9/7-1752 d. 8/2-1842 på Lund.
Br. 1796. Se N. Lund.

G.br., skomaker, selveier
Halvor Paulsen Doksrød
fra S. Berg dpt. 30/1-1791 d. 23/5-1847 på Doksrød, s.a. Paul Vebjørnsen Berg.
g. 6/9-1821 m. Inger Maria Andersdatter fra Sneltvedt(1) dpt. 3/12-1796 i Solum d. 15/5-1860 på Doksrød, d.a. Anders Nilsen Hegna og Sara Reiersdatter.
Forlovere: "John Kastdal, Thomas Leppen."
1. Anne Halvorsdatter f. 21/11-1821 g.m. Ole Olsen Nøklegaard. Se Nøklegård(1).
2. Sara Andrea Halvorsdatter f. 25/9-1824. 11 år under folketellingen 1835. Siden ikke funnet i tilgjengelige kilder.
3. Pauline Halvorsdatter f. 18/2-1828 g.m. Halvor Jensen. Se Doksrød(3).
4. Anders f. 2/2-1831 d. 6/6-1843 på Doksrød.
5. Karen Halvorsdatter f. 1/11-1833 g1g med Lars Sørensen. Overtok gården. Se nedenfor.
6. Berthe Maria f. 1837 d. 6/9-1843.
7. Ole Halvorsen f. 23/8-1841. Overtok gården.
Br. 1822.

Halvor Paulsen bodde i Kastdalen under Sem før han giftet seg. Han kjøpte løpenr. 438 (3 ½ skind) i 1822.

Se Inger Maria Andersdatter og søsken på Sneltvedt(1), hvor deres mor Sara Reiersdatter ble gift, som enke,
med Ole Einersen i 1799.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

438

Doxrød

Halvor Paulsen

0 huder 3 1/2 skind

0 daler - 2 ort - 23 skilling


Enka Inger Maria Andersdatter ble g2g med Nils Davidsen. Se N. Sem(8).

Løpenr. 438 ble forenet med bnr 1 igjen i 1843.

-------------------

G.br., selveier

Ole Halvorsen
herfra f. 23/8-1841, s.a. Halvor Paulsen.
Br. 1861.

Ole Halvorsen solgte gården til sin svoger Lars Sørensen og emigrerte til N. Amerika i mars 1862.

G.br., selveier
Lars Sørensen Doksrød
fra Elset Solum f. 3/11-1827 d. 24/10-1874 på Doksrød, s.a. Søren Carlsen og Kirsten Larsdatter Elseth.
g. 15/1-1858 m. Karen Halvorsdatter herfra f. 1/11-1833, d.a. Halvor Paulsen Doksrød.
1. Ingeborg Kirstine Larsdatter Doksrød f. 24/12-1864.  Bodde hjemme ugift i 1900.
Br. 1862.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

435a,438

Doxrød

Lars Sørensen

1 daler - 0 ort - 21 skilling


Kilde: Folketellingen 1865.
Lars Doksrød var selveier og bodde her med sin kone og datter, sammen med
Tjenestepike Sara A. Christensdatter(25) og Theodor Gundersen(12), ”bortsat af Fattigkassen.”

Kilde: Folketellingen 1875.
Enka Karen Halvorsdatter var selveier, eneste barn: Ingeborg Kirstine Larsdatter.
Tjenestefolk: Ole Karlsen fra Sauherad f. 1857 og Karoline Christiansdatter f. 1863.
Gårdens besetning: 1 hest, 3 kuer og 4 sauer.

Enka Karen Halvorsdatter ble g2g med Jon Tovsen. Se nedenfor.

G.br., slakter, smed, selveier
Jon Tovsen Doksrød
fra Nes i Sauherad f. 15/7-1847, s.a. Tov Jonsen Tangen og Kari Isaksdatter.
g. ca. 1875 enke Karen Halvorsdatter herfra f. 1/11-1833, d.a. Halvor Paulsen Doksrød.
Br. 1877.

Jons foreldre og hans søster Anne Tovsdatter f. 1844 flyttet hit den 28/4-1882 fra Sauherad.
De var: Tov Jonsen Tangen f. 1808 g.m. Kari Isaksdatter f. 1815.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

128 

1

435a,438

Doksrød

Doksrød

Jon Tovsen

1 - 3 - 6

3 mark 03 øre


Kilde: Folketellingen 1891.
Enkemannen Tov Tangen hadde føderåd her. Det hadde også enka Anne Halvorsdatter (Nøklegaard),
født på denne gården i  1821 og som var Jon's svigerinne.
Fostersønn: Thorvald Halvorsen fra Eidanger f. 1881. Han overtok senere denne gården.
Besøkende: Skomaker Martinius Jacobsen Vidgenes f. 1862 i Lardal i Jarlsberg (Vestfold).
Sistnevnte hadde fast bopel i Heddal.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

128

1

Doksrød

Doksrød

John Tovsen

3 mark 03 øre


Se folketellingen 1910.

G.br., selveier (fostersønn her)

Thorvald Halvorsen Doksrød
herfra f. 8/10-1881 på Hovet i Eidanger d. 3/5-1961, s.a. slakter Halvor Thorsen f. 1850 og Anne Kristine Karlsdatter f. 1856.
g. 30/12-1910 m. Marie Olsdatter fra Berberg(10) "Norheim" f. 28/4-1891 d. 10/7-1943, d.a. Ole Ingebretsen Sandbakken. Er Marie født på Skriua?
1. Gjertrud Karene Doksrød f. 4/2-1911.
2. Halvor Doksrød f. 2/2-1913.
3. Kristine Doksrød (tvilling) f. 29/10-1914 d. 6/9-1997. Ugift.
4. Anne Doksrød (tvilling) f. 29/10-1914.
5. Jenny Marie Doksrød f. 8/11-1917.
6. Ole Doksrød f. 8/9-1919.
7. Ruth Doksrød f. 10/12-1922.
8. John Doksrød f. 17/2-1928 d. 17/10-1987.
9. Karl Doksrød f. 1934 g.m. Berit Helen NN f. 4/2-1936 d. 31/5-2003. Bosatt på Herøya i Porsgrunn.
    Barn 1. Roar Doksrød.
    Barn 2. Svein Doksrød.
    Barn 3. Terje Doksrød.
Br. 1908.

F.f. Torvald Halvorsen og Marie Sandbakkens tvillinger Kristine og Anne paa Doksrød: Snedker Ingebret Sandbakken, enke Kirstine Austad, Porsgrund,
      hustru Sofie Tommesen i Porsgrund, pike Gudrun Sandbakken.

Thorvald Halvorsen vokste opp på denne gården.

Fra Grunnboka: "Andel av Fjelldalsvegen 78 (Gnr 128, bnr 1) er overdradd til Olav Knutsen Fineid (29.04.1932)."

G.br., selveier
Olav Knutsen Fineid
fra Drangedal f. 30/12-1910 d. 26/9-1995, s.a. Knut Persen Fineid og Aslaug Olsdatter Holte, begge fra Drangedal.
g. 22/6-1955 m. Julie Kvisla fra Kvisla i Siljan f. 22/12-1921 d. 25/2-1997, d.a. Petter Olaf Pedersen Kvisla.
Forlovere: "Skogsarbeider Kåre Haukeli og hustru Hilda Fjelldalen."
1. Aslaug Bodil Fineid f. 1956 g.m. Christopher A. J. Millet. Overtok gården i 1995.
Br. 1932.

Aslaug Bodil Fineid er enebarn.


Doksrød bnr 1. Foto: Skannet fra "Norske gardsbruk, Telemark" 1954.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

128 

1

Doksrød

Olav K. Fineid

2 mark 35 øre


Ifølge ”Norske Gårdsbruk” (1955) kjøpte Olav Fineid gården i 1931 av Thorvald Doksrød.
Besetning i 1954: 1 hest, 8 kyr, 1 kalv, 2 griser, 2 sauer og 25 høner.

Olav Fineid beskrev på 1950-tallet gårdens grenser slik:
”Nord: Simon Doksrød. Øst: Knudsen (Doksrød 9). Syd: Knutsen og William Sem (på Lund). Vest: Søren Holm.”

I 1969 bodde Leif Fineid sammen med dem. Han var f. 22/3-1915 d. 7/7-1994. Han var en ugift bror av Olav Fineid.
Andre søsken: Asbjørg Fineid, Anne Fineid, Taran Fineid, Borghild Fineid, Valborg Fineid og Kari Fineid.

Melkeproduksjonen på denne gården ble lagt ned midt på 1970-tallet.

Bnr 2 ”Hagen” (l.nr. 435b) ble utskilt herfra i 1832.
Bnr 5 - jord - (l.nr. 435d) ble utskilt herfra i 1846.
Bnr 9 ble utskilt herfra i 1911.

Fra Grunnboka: "Fjelldalsvegen 78 (Gnr 128, bnr 1) er overdradd fra Olav Knutsen Fineid til Aslaug Bodil Fineid Millett og Julie Fineid (08.12.1995)."
Fra Grunnboka: "Andel av Fjelldalsvegen 78 (Gnr 128, bnr 1) er overdradd for kr 187.500 fra Julie Fineid til Aslaug Bodil Fineid Millett (29.12.1995).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 128, bnr 29."

Selveier
Aslaug Bodil Fineid (Millet) herfra f. 1956.
g.m. Christopher A. J. Millett fra England f. 1950.
1. Kjetil Fineid Millett f. 1984. Overtok gården.
2. Jarand Fineid Millett f. 1987.
3. Merethe Fineid Millett f. 1991.
Br. 1995.

Millett førte opp ny kårbolig på gården med adresse Fjelldalsv. 81 (128/30).

Fra Grunnboka: "Fjelldalsvegen 78 (Gnr 128, bnr 1) er overdradd for kr 500.000 fra Aslaug Bodil Fineid Millett til Kjetil Fineid Millett (02.07.2010).
Overdragelsen omfatter også Gnr 128, bnr 29."

G.br., selveier
Kjetil Fineid Millet
herfra f. 1984.
g. 1/6-2013 m. Stine Andersen f. 1984.
Br. 2010.

Se reportasje i TA 16. nov. 2012.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.