ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ås
Gård nr. 13 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.10.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Søndre Ås - Ås 7
Gammelt løpenr. 95b. Siden Norges matrikkel 1889: 13/7.

Utskilt fra Ås søndre i ca. 1695. Landskyld 1695: 5 huder.

G.br., leilending
Willads Olsen Aas f. ca. 1637.
g1g m. NN død noe før 1659.
g2g noe før 1659 m. Guri Mogensdatter f. ca. 1640 d. etter 1688, d.a. Mons (Lucassen?) og Karen Kittilsdatter. Se Meen(A).
1. Mogens Willadsen f. ca. 1659 g.m. enke Margrethe Tevesdatter. Se Familie 1 - Fossum 1711.
2. Simen Willadsen f. ca. 1660 bg. i Skien 30/9-1722 i fattig jord.
3. Marthe dpt. 25/7-1669 i Skien bg. 26/9-1669 i Skien.
4. Marthe dpt. 31/8-1670 i Skien bg. 11/11-1670 i Skien.
5. Elisabeth dpt. 24/1-1672 i Skien bg. 11/8-1672 i Skien.
6. Lisbeth dpt. 7/9-1673 i Skien bg. 2/5-1675 i Skien.
7. Karen Willadsdatter. Bodde i Skien.
8. Ole Willadsen dpt. 9/4-1676 i Skien.
Br. i 1664, 1666.

En sønn (eller stesønn) Søren f. ca. 1650 bodde her med dem i 1664 og 1666.
Denne familien flyttet til Skien hvor de bodde fra ca. 1668.

G.br., leilending
Hans Iversen Aas fra N. Hyni f. ca. 1661 bg. 18/3-1699. ”Hans Iverssen S. Aas 37 aar g. og 4 maaneder.”
g. 3/11-1689 m. Dorthe Haraldsdatter fra N. Berberg f. ca. 1665 bg. 20/1-1731. ”Lars Arnessøns qde Dorte 66 aar.”, d.a. Harald Monsen på Berberg.
1. Gunder Hansen dpt. 16/3-1690. Ugift i 1732 (40 år gml.)
2. Halvor Hansen dpt. 9/10-1692 g. 17/11-1720 m. Inger Jørgensdatter fra Foss. Bodde i Skien i 1729.
3. Lars Hansen dpt. 28/4-1695.
4. Iver bg. 1/4-1697. ”Hans Iverssens Søn fra Aas Iver, 2 dage g.”
5. Ole Hansen dpt. 13/2-1698.
Br. ca. 1695.

F.f. Hans Iverssens søn fra S.Aas, Gunder: Gunder Aas, Christopher Kise, Hans Haralssen, Else Hoppestad, Pernille Nils Aases.
F.f. Hans Iversens søn fra S.Aas, Halvor: Gunder Aas, Hans Haralsen Aas, Isak Mo, Else Hoppestad. Mons Kiers qvinde, Sten Berrbergs datter.
F.f. Hans Ivers. Aases s. Lauritz: Gunder Aas, Hans Haralsen Aas, Isak Mo, Kitil Aasis qnde Maren, Nils Aasis q. Pernelle, Gunne Stensd. Berreberg.

F.f. Hans Iversen fra S.Aas hans Søn Ole: Erik Hoppestad, Ole Hoppestad, Gunder Haralssen fra Berrberg, Tollevs q. Karen, Hans Hoppestads q. fra San?ne, Hedvig, Gullech Møllers qde Inger.

Enka Dorthe Haraldsdatter ble g2g med Lars Arnesen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Lars Arnesen fra N. Venstøp(A) f. ca. 1670 bg. 18/6-1745. ”Lars Arnessøn Aas, 75 aar.”, s.a. Arne Halvorsen.
g1g 17/6-1703 m. enke Dorthe Haraldsdatter fra N. Berberg f. ca. 1665 bg. 20/1-1731. ”Lars Arnessøns qde Dorte 66 aar.”
g2g m. Anne f. ca. 1688 bg. 2/8-1739. ”Lars Arnessøns qde Anne, 51 aar.”
1. Hans Larsen dpt. 9/12-1703. Se S. Ås(A).
2. Maren Larsdatter dpt. 8/8-1706 g.m. Solve Ingebretsen. Se Rosvald.
Br. 1703.

F.f. Lars Arnessens søn Hans fra Aas: Ingebret Rosvald, Gunder Bæreberg, Gullich Møllers søn Peder, Tolf Hoppestads qvinde Karen, Haral Berebergs datter Maren.

F.f. Lars Aases datter Maren: Halvor Mela, Claus Mele, Ole Hoppestads qvinde Karen, Berulf Houerøds qnde Anna.

Ved Lars og Dorthes både trolovelse og ekteskap er hun av presten kalt Dorthe Halvorsdatter.
Dette er etter all sannsynlighet feil og skal være Haraldsdatter.
Ved å studere skiftet og andre kirkelige handlinger som dreier seg om samme familie, bør vi
kunne fastslå at Haraldsdatter er riktig og at presten har oppfattet hennes patronymikon feil.

                        10/5-1731         DORTHE HARALDSDATTER Bamble Skifteprot. nr. 3a, side 327a.
                        Søndre Aas        Arvinger: Enkemand Lars Arnessen Aas og 2 kull barn.
                                                    Etter 1.ekteskap med Hans Iverssøn:
                                                    1. Gunder Hanssen, 40 år,
                                                    2. Halvor Hanssen, er død , men har 4 sønner:
                                                        a. Jørgen Halvorssen, 9 år,
                                                        b. Hans Halvorssen, 7 ”,
                                                        c. Gunder Halvorssen, 6 ”,
                                                        d. Anders Halvorssen, 3 ”.
                                                   3. Lars Hanssen, 36 år,
                                                   4. Ole Hanssen, 33 ”.
                                                    og i 2.ekteskap med Lars Arnessen:
                                                   5. Hans Larssen, 27 år, myndig,
                                                   6. Maren Larsdtr. 25 ” , ugift.
                                                    - Alle var tilstede. -
                                                Brt: 98 - 2 - 19
                                                Net: 32 - 1 - 0.
                                                   

Fra fogderegnskapet ("skoskatten") 1711:
S. Aas
Hans Haraldssen Self, 7, kone og 5 børn. 42 skilling.
Lars Arnessen Self, 6, kone og 4 børn, det ene kun 1 aar. 36 sk.
Kittil Sammesteds Self, 4, kone og 1 datter, 1 fosterbarn u. 3 aar. 24 sk.
Husmænd:
Halfvor Self, 3, kone, 1 gammel vanfør huuskone. 18 sk.
Gulbrand Self, 4, kone og 2 børn, 1 huuskone. 24 sk.
Peder Gullichssen Møller, Soldat, kone og 2 børn - 0 sk.
Hans(es) Qvinde Self, 3, og 2 børn. 18 sk.

Lars hadde ei søster, Maren Arnesdatter, som var gift med Jost Tevesen. Se Stulen på Opphaugen.
Lars var tidligere i flere år i tjeneste hos Nils Gulset.

G.br. leilending
Rasmus Hansen Aas fra S. Ås(A) dpt. 1/4-1697 bg. 21/2-1759. ”Rasmus Aas 63 aar.”, s.a. Hans Haraldsen Aas.
g. i Solum 15/10-1723 m. Gunhild Olsdatter fra Omdal i Solum f. ca. 1701 bg. 8/2-1776. ”Rasmus Aases enke 79 aar.”, d.a. Ole Guttormsen Omdal.
1. Harald Rasmussen dpt. 9/12-1725. Se Søli nedre(B).
2. Ole Rasmussen dpt. 6/6-1728. Se nedenfor.
3. Anne dpt. 26/11-1730 bg. 26/7-1731. ”Rasmus Aases Anne 1/2 aar.”
4. Inger Rasmusdatter dpt. 3/6-1732 g.m. Hans Christensen. Se Åshammeren u. Ås.
5. Hans Rasmussen dpt. febr. 1735 trolig bg. 20/9-1795 i Ø. Porsgrunn, g. i Eidanger 23/5-1767 m. Anne Rasmusdatter. De bodde i Ø. Porsgrunn.
6. Anne dpt. 28/4-1737 bg. 19/7-1738. ”Rasmus Aases Anne, 1 aar.”
7. Anne dpt. 4/1-1739 bg. 29/4-1742. ”Rasmus Aases Anne, 8 aar.”
8. Halvor Rasmussen dpt. 8/4-1742. Se Riis(15).
9. Karen dpt. 21/1-1748 bg. 7/4-1748. "
Rasmus Aases pb. Karen 11 uger."
Br. ca. 1725.

F.f. Rasmus Aases søn Harald: Christen Aaseje, Anders Strand, Halvor Hanssøn og qde, Anne Knudsdatter.
F.f. Rasmus Aases Ole: Aslak Kise, Halvor Kise, Hans Aas, Helge Gulsæts qde, Maria Aas.
F.f. Rasmus Aases Anne: Halvor Hansson, Christen Hanssøn, Lars Aas, Erik Lucassøns qde, Anne Berreberg.
F.f. Rasmus Aases Inger: Per Lensmand, Aslak Kise, Lars Ramsaas, Helge Gulsæts qde., Malene Aas.
F.f. Rasmus Aases Hans: Per Lensmand, (Halvor?/Anders?)
Janssøn, Christopher Claes., Erik Lucass. qde., Sophia Nilsdatter.
F.f. Rasmus Aases Anne: Lensmanden, Hans Aas, Christen Hammersmed og qde. Maren Aas.
F.f. Rasmus Aases Anne: Hans Aas, Halvor Kise, Ole Christenssøn, Christen skomagers qde., Maren Sem.

F.f. Rasmus Aases Halvor: Hans Larssøn Aas, Hans Christenssøn, Halvor Kiise og qde., Helvig Kiise.
F.f. Rasmus Aases pb. Karen: Hans Aases kone, Anne Engebretsdtr., Christen Olsen, Hans Aas, Hans Christensen.

Manntallet 1761 for Gjerpen viser at oppsitter (bruker) av 5 huder (halve S. Ås) var Rasmus Hansen.
Dette var feil opplysninger for Rasmus døde i 1759. Det var nok enka som brukte gården – trolig
sammen med sønnen Ole Rasmussen Aas.

25/4/1759 RASMUS HANSSEN AASS Bamble Skifteprot. nr. 6a, s. 61a.
Aass Arvinger:
Enka Gunnild Olsdatter og barna:
1. Harald Rasmussen, myndig.
2. Ole Rasmussen, --”--
3. Hans Rasmussen, --”--
4. Halvor Rasmussen 18 år. Broren Harald verge.
5. Inger Ramusdtr. g.m. Hans Olssen AassHammer.
Brt: 90 - 0 - 18
Net: 37 - 1 - 19

Johan Octavio Cappelen kjøpte hele S. Ås (10 huder) i 1723. Han solgte det hele til
kanselliråd Herman Løvenskiold i 1742.

G.br., leilending
Ole Rasmussen Aas herfra dpt. 6/6-1728 bg. 1/2-1764. ”Ole Aas 36 aar.”, s.a. Rasmus Hansen Aas.
g. 19/10-1752 m. Sidsel Pedersdatter fra Skavan(B) under Fossum dpt. 20/3-1729, d.a. Peder Trulsen Skavan.
1. Anne dpt. 29/4-1753 bg. 4/3-1764. ”Ole Aases dtr. Anne 11 aar.”
2. Rasmus Olsen dpt. 28/10-1755. Se Glenna(B).
3. Kari Olsdatter dpt. 28/5-1758 g.m. Jon Pedersen. Se Stulen(A).
4. Gunhild dpt. 30/11-1860 bg. 14/6-1761. ”Ole Aases d. Gunnil 1/2 aar.”
5. Peder Olsen dpt. 8/8-1762. Se Myra under Nøklegård.
Br. 1759.

F.f. Ole Aases pb. Anne: Hans Christensens kone, Maren Christensdtr., Ole Christensen, Gregorius Schaven, Rasmus Christensen.
F.f. Ole Aases db. Rasmus: Jacob Fosses kone, Ingebor Gundersdatter, Gregorius Schaven, Nils Glende, Halvor Arnesen.
F.f. Ole Aases pb. Karen: Haral Sølies kone, Ingebor Gundersdatter, Ole og Hans Christensønner, Hans Rasmusen.
F.f. Ole Aases pb. Gunnil: Gunder Baaserøes kone, Dorthe Maria Hansdtr., Ole og Hans Christensønner, Hans Rasmusen.

F.f. Ole Aases db. Peder: Christen Fossums kone, Dorthe Maria Hansdtr., Gregorius Schaven, Nils Glende, Halvor Hansen.

Barnedåp i Gjerpen kirke 26/8-1742: ”Sitsel Skavens Ingeborg.
Test: Jacob Tofte, Halvor Foreval, Per Aslakssøns qde, Berta Mæla.”

Manntall 1761: Landskyld 5 huder. Oppsitter Ole Rasmussen.
Manntall 1764: Eier Captein Rasch og Løvenskiold. Oppsitter Ole Rasmussen.
Tjenestefolk 1764: Halvor Rasmussen og Rasmus Hansen og Else Halvorsdatter. Andre: Rasmus (Hansen) Aases enke.

Enka Sidsel Pedersdatter ble gift igjen m. Ole Nilsen Aas. Se nedenfor.

6/6-1764   OLE RASMUSSEN AAS  Bamble Skifteprot. nr. 6b, side 413a.
Aas             Arvinger:
                   Enka Sessel Pedersdatter og barna:
                    1. Rasmus Olssen 9 år. Verge: Harald Søli.
                    2. Peder Olssen 2 ” --”--: --”-- -”-
                    3. Karen Olsdtr. 6 ” --”--: Gunder Baaserød.
                   Enka tok Gregorius Skaven til laugverge.
Brt: 88 - 3 - 15
Net: 50 - 1 - 4.
Fossum jernverk eide gården.

G.br., leilending
Ole Nilsen Aas fra øvre Hoppestad(A) dpt. 1/11-1743 d. 21/11-1836 her, s.a. Nils Lucassen Hoppestad/Luksefjell.
g. 26/9-1765 m. enke Sidsel Pedersdatter fra Skavan under Fossum dpt. 20/3-1729 bg. 14/2-1805. ”Ole Nilssøns kone Sidsel Pedersdtr. f. S.Aas, henved 76 aar.”, d.a. Peder Trulsen.
1. Anne Olsdatter dpt. 1/1-1766 g. 29/8-1793 m. Mads Christensen Bøe. Se N. Bø(C).
2. Ole Olsen dpt. 10/1-1768 g.m. Anne Hedvig Christophersdatter. Se nedenfor.
3. Nils Olsen dpt. 30/12-1770.
Br. 1765.

F.f. Ole Aases pb. Anne: Ole Kiises kone, Inger Hansdtr., Christen Hoppestad, Lars Gregoriisen.
F.f. Ole Aases db. Ole: Nils Glendes kone, Karen Hansdtr., Christen Hoppestad, Halvor Aas, Lars Gregoriisen.
F.f. Ole Aases db. Nils: Nils Glendes kone, Else Aslaksdtr., Ole Kiise, Halvor Aas, Lars Gregoriisen.

Sidsel Pedersdatters datter fra 1. ekteskap, Kari Olsdatter, som ble enke på Stulen i 1788,
bodde her med sine 3 barn i 1801. Hun var enke etter Jon Pedersen. Se Stulen(A).

Gårdarbeider, innerst
Ole Olsen Aas herfra dpt. 10/1-1768 d. 20/10-1835 på Ås, s.a. Ole Nilsen Aas.
g. 20/9-1798 m. Anne Hedvig Christophersdatter fra V. Haugerød dpt. 17/12-1775 bg. 2/7-1814. ”Ole Olsen Aases kone Anne Hedevig Christophersdtr. 39 aar.”, d.a. Christopher Isaksen.
1. Anna Maria dpt. 11/5-1800 bg. 15/6-1800. ”Ole Olessøns pb. Anne Maria, f. S.Aas 5 uger.”
2. Nils Olsen dpt. 26/12-1801. Se nedenfor.
3. Ingeborg Olsdatter dpt. 19/8-1804 g1g John Aslaksen fra Stulen. Se Stulen(A).
4. Christopher Olsen dpt. 16/8-1807.
5. Ole f. 14/5-1811 bg. 9/2-1812. ”Ole Olessøns db. Ole f. S.Aas 3/4 aar.”
6. Ole bg. 16/5-1813. ”Ole Olsen Aas, hiemdøbte db. Ole 5 uger.”

F.f. Ole Olessøns pb. Anne Maria f. S.Aas: Lars Halvorssøns k., Maren Jonsdatter Nils Berreberg, Gisle Aas, Hans Halvorssøn.
F.f. Ole Olessøns db. Nils f. S.Aas: Peder Nøklegaards k., Maren Jonsdatter, Mads Bøe, Erik Kiise, Hans Hougerøe.
F.f. Ole Olessøns pb. Ingebor f. S.Aas: Mads Bøes k., Maren Jonsdtr., Mads Christenssøn, Hans Hougerøe, Peder Olessøn.
F.f. Ole Olessøns db. Christopher f. S.Aas: Gunnil Aas, Hans Aases k., Mads Christenssøn, Hans Halvorssøn, Peder Olessøn.

F.f. Ole Olessøns db. Ole f. S. Aas:Hans Halvorssøns k., Karen Madsdtr.,Hans Hougerøe, Mads Christenssøn, Hans Halvorssøn Aas.

Tjenestegutt i 1801: Hans Henningsen (20).

G.br., leilending
Nils Olsen Aas herfra f. 1/12-1801 (dpt. 26/12) d. 7/1-1878 i Cato, Wisconsin, USA, s.a. Ole Olsen Aas.
g1g 27/9-1827 m. Maren Christensdatter fra N. Hoppestad(B) dpt. 22/7-1804 d. 28/1-1843, d.a. Christen Olsen Hoppestad.
Forlovere: "Lars Hoppestad, Christopher Hoppestad."
g2g 7/9-1843 m. Maren Halvorsdatter fra Holt øde dpt. 26/12-1802 d. 28/4-1901 i Cato, Wis., d.a. Halvor Halvorsen Holt.
1. Christen f. 20/6-1828 på S. Ås d. 13/11-1841.
2. Lars Nilsen f. 26/4-1830 på S. Ås d. 21/2-1850.
3. Ole Nilsen f. 26/8-1832 på S. Ås. Emg. som 18-åring med far og stemor til Amerika i 1851.
4. Anne Maria Nilsdatter f. 12/3-1837 på Ås. Emg. som 14-åring med far og stemor til Amerika i 1851.
5. Christopher f. 24/12-1839 d. 3/5-1847. Christopher døde av meslinger.
Barn i 2. ekteskap:
6. Maren Nilsdatter f. 10/3-1845 på S. Ås. Emigrerte som 6-åring med foreldrene til Amerika i 1851.
Br. ca. 1835.

Tjenestefolk som bodde her i 1835: John Pedersen (18), Marthe Rasmusdatter (16) og Berthe Engebretsdatter (18).
I 1845 bodde enken Gunhild Christophersdatter (f. ca. 1768) her med føderåd og tjenestepike Maren Rasmusdatter (21).
Denne familien emigrerte til N. Amerika i mai 1851.

De ble ved utreisen registrert slik:
”Niels Olsen Aas 50 aar og hustru Maren Halvorsdatter 48 aar og
deres børn: Ole 18 ½ aar, Anne Maria 14 aar, Maren 6 aar.
De bosatte seg i Scandinavia, Wisconsin.

Landskyld 1838 for l.nr. 96: 5 huder 6 skinn (1/2 hud), ny skyld: 7 daler 0 ort 23 skilling.
Oppsitter: Nils Olsen.

G.br., leilending
Jens Olsen Aas fra Ås(6) f. 26/4-1813 d. 21/2-1867 på Ås, s.a. Ole Halvorsen Aas.
g1g 18/6-1840 m. enke Ingeborg Olsdatter fra S. Ås(B) dpt. 19/8-1804 d. 11/12-1852 på S. Ås, d.a. Ole Olsen Aas.
g2g 27/12-1853 m. Karen Pedersdatter fra S. Ås(A) f. 25/1-1828 d. 14/2-1870, d.a. Peder Bæruldsen Aas.
1. Christopher Jensen f. 25/10-1840 på Stulen.
2. Isak Jensen f. 25/3-1843 på Stulen.
3. Inger Maria f. 18/5-1849 på Stulen.
Barn i 2. ekteskap:
4. Ingeborg Dorthea Jensdatter Aas f. 29/8-1854 på Ås.
5. Berthe Kristine Jensdatter Aas f. 21/8-1857.
6. Maren Karine Jensdatter Aas f. 29/10-1860 på S. Ås d. 27/9-1919.
7. Petra Christine Jensdatter Aas f. 1/6-1866 g.m. Henry Anthon Hanson f. 30/6-1869 i Ellsworth. Bodde i Ellsworth.
    Barn 1. Raymond John Hanson f. 9/12-1904 i Ellsworth g.m. Elsa Snyder (Schneider) fra Tyskland f. 14/12-1898 d. 19/6-1980.
Br. 1851.

Jens Olsens 1. kone, Ingeborg Olsdatter, var enke etter John Aslaksen Stulen. Se S. Stulen(B) hvor de
bodde i mer enn 20 år før de flyttet hit.

28/12-1852     INGEBORG OLSDATTER AAS     Bamble Skifteprot. nr. *)
Aas            Arvinger: Enkem. Jens Olssen
                 og avdødes barn etter 2 ekteskap:
        A. Etter 1.ekteskap med John Aslakssen:
            1. Aslak Johnssen 23 1/2 år. Formynder for
            2. Ole Johnssen 20 1/2 ” alle: Morbroren
            3. Anne Johnsdtr. 26 ” Christopher Larssen
            4. Ingeborg Johnsdtr. 18 1/2 ” Hoppestad.
            5. Maren Johnsdtr. 16 ”
        B. Etter 2.ekteskap med Jens Olssen:
            6. Christopher Jenssen 12 år. Formynder for
            7. Isak Jenssen 9 1/2 ” alle: Farbroren
            8. Ole Jenssen 6 ” Halvor Olssen Aas.
            9. Inger Marie Jensdtr. 3 1/2 ”
        Brt: 122 - 117
        Net: 5 - 81
        *) A: BS 31 s.61? B: BS 20B s.30. C: (1850-54) 228.

G.br., leilending
Ole Gundersen fra Siljan f. 1/1-1825 på Avsøla d. 10/11-1887 på Holt, s.a. Gunder Aslaksen Avsøla og Ingeborg Andersdatter.
g1g i Siljan 14/6-1859 m. Marie Guttormsdatter fra Siljan f. 21/6-1829 på Søntvedt d. 3/7-1865 på Berberg, d.a. Guttorm Larsen fra V. Bø(1) i Luksefjell.
Forlovere: "Ole Guttormsen Søntvedt og Anders Gundersen Avsøla."
g2g i Siljan 16/9-1867 m. Anne Nilsdatter fra Siljan f. 8/12-1830 på Skilbred d. etter 1892, d.a. Nils Olsen Skjelbred og Maren Hansdatter.
Forlovere: "Peder Nielsen Skjelbred og Hans Nielsen Kløverød."
1. Ingeborg Marie Olsdatter f. 25/4-1860 på Berberg g.m. Sveinung Rollefsen. Se Berg(4).
2. Anne Dorthea Olsdatter f. 2/1-1862 på Berberg g.m. Ole Ingebretsen. Se Skriva under Bø. Se også Sandbakken under Tufte og Berberg(10) "Norheim".
3. Maren Olsdatter f. 26/5-1864 på Berberg.
Barn i 2. ekteskap:
4. Maren Olsdatter f. 23/3-1870 på Ås g. 15/2-1891 m. Peder Pedersen fra Eriksrød f. 1869. Han var i tjeneste hos hennes mor på Holt i 1891. Bodde hvor?
5. Gunder Olsen f. 23/10-1872 på Ås.
6. Nils Olsen 2/6-1879 på Ås.
Br. 1870.

Fra 1860 bodde Ole Gundersen m/ familie på Berberg. Han bodde der også da den første kona
døde og mens han giftet seg på ny i 1867.

Ole Gundersen hadde flere søsken i Gjerpen. Se Kristian Gundersen på Listul. Og Dorthe Gundersdatter
g.m. enkemann Peder Johannesen på N. Grinilia under Bø i Luksefjell.

1875: Fru H. Løvenskiold eier.
Gårdens besetning 1875: 2 hester, 5 kuer, 2 kalver, 6 sauer og 1 gris.
Familien flyttet i 1885 til Holt øde.

Arbeider, leilending
Johannes Madsen Aas (Johannes M. Aas) f. 10/9-1887 d. 4/2-1948, s.a. Mads Gundersen Aas. Se Holmen under Ås.
g. 7/2-1914 m. Marie Tangen fra Bestul f. 21/4-1887 i Ekstul i Valebø d. 21/4-1968, d.a. skogbetjent Torkild Torkildsen Tangen. Se Dyrendal under Fossum.
Forlovere: "Simon Madsen og Martin Oterholt."
1. Michael Aas f. 16/3-1914 d. 31/10-1993 g.m. Esther Bjerk f. 15/10-1912 d. 2/2-1993. Bodde i Oslo. Michael var forstander i menigheten Betlehem i Oslo. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
    Barn 1. Kari Marie Aas f. 1939 g.m. Arnold Møll f. 1938. Bosatt i 4530 Holum. 
    Barn 2. Grethe May Aas f. 1945 g.m. Toralv Galdal f. 1935. Bosatt i Kvinesdal.
2. Thorleif Aas f. 20/9-1918 g.m. Elna Berg f. 15/2-1918. Se Parkv. 19 på Rising.
3. Mads Christoffer Aas f. 6/12-1920 d. 3/8-1993 g.m. Olga Larsen f. 22/11-1924 d. 29/5-2008. Bodde i Vinkelg. 15 på Falkum. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
    Barn 1. Mads Johannes Aas f. 1962. 
4. Ragnhild Elisabeth Aas f. 1931 g.m. Kolbjørn Sisner f. 1928 (Ben og Gulli Sisner). Emigrerte til USA midt på 1950-tallet. Bosatte seg i Oslo Drive, Lake Telemark, Rockaway i New Jersey.
    Barn 1. Morten Sisner f. 1953.
    Barn 2. Anne Sisner f. 1958.

Denne familien flyttet til Skien. Trolig til Falkum. De er gravlagt på Nordre gravlund.
Det er svært usikkert om denne familien i det hele tatt bodde her.
Mari
Skog og jordbruksarbeider, leilending
Jacob Olsen Aas fra Siljan f. 4/9-1834 på Rønningen under Romsdalen d. etter 1910, s.a. husmann Ole Knudsen og Siri Olsdatter.
g. i Siljan 30/4-1866 m. Karen Kirstine Larsdatter fra Tveitan i Siljan f. 2/4-1844 på Kjølnes i Siljan d. 24/6-1899 på Ås, d.a. Lars Pedersen Tveitan og Birthe Olsdatter fra Kiste i Siljan.
Forlovere: "Jacob Olsen Saga og brudens fader."
1. Anne Bredine f. 26/9-1868 på Nøklegård.
2. Olava Jacobsdatter f. 2/2-1872 på Ås.
3. Karoline f. 1874 d. 11/8-1877 på Ås.
4. Marie Jacobsdatter f. 4/11-1876 g.m. Edvard Christensen. Se Ås(7).
5. Karoline Jacobsdatter f. 21/4-1879.
6. Ingeborg Karine f. 30/9-1881 d. 14/2-1883 på Ås.
7. Sofie Jacobsdatter f. 31/12-1884 på Ås.
Br. 1872.

Denne familien bodde i 1868 som husmannsfolk på Nøklegård.
Olava er det første barnet i denne familien som ble født på Ås.

Karen Kirstine Larsdatter hadde ei søster som var g.m. Anders Johnsen. Se Bjørndalen(B) under Bø.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 13

7

95b

Aas

Søndre Aas

H. Løvenskiold

7 - 0 - 23

10 mark 81 øre

Jacob Olsen Aas var i 1900 blitt enkemann og bodde her med to av sine døtre.

Mesteparten av gården jorda her ble utskilt og omregulert i 1883. Skogen ble beholdt av Løvenskiold - Fossum. Jord
og hus ble, for det meste, solgt til leilendingene.

Se heretter Ås(7).


(C) Gard Strøm