ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Berg
Gård nr. 116 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 17.04.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Berg nordre
Husmannsplass under Gjerpen lille (Lagmannsgården).

Arbeider, husmann
Lauritz ”Berget”
(fra Engelstad i Siljan?) f. ca. 1622 bg. 18/4-1694. ”Lauritz Berget 72 aar gammel, i fattig jord.”
g1g m. Live f. ca. 1634 bg. 10/6-1690. ”Lauritz Biergets qnde. Live 56 aar gml.”

g2g 13/9-1691 m. Aaste Aslaksdatter (fra Hogstad i Siljan?).
Barn fra 1. ekteskap:
1. ?Barbara Larsdatter f. ca. 1657 g.m. Aslak Berg. Se M. Berg.
2. ?Halvor Larsen f. ca. 1660. Se nedenfor
.

Barnedåp i Gjerpen 31/1-1692.
Nils Hogstad holder til paa Høimyr, hans datter Berthe.
Faddere: Bertel Hogstad, Maren Hansdatter, Aaste Berget, Ragnil Høimyr.

Enka Aaste Aslaksdatter ble g2g med Knud Knudsen. Se Skifjell store.

Arbeider, husmann
Halvor Larsen Berg
f. ca. 1660 bg. 30/5-1693. ”Halvor Berget Soldat 33 aar gml.”
g. 7/10-1688 m. Guri N. f. ca. 1663.
1. Anne Halvorsdatter dpt. 25/11-1688.
2. Live dpt. 26/10-1690 bg. 21/12-1690. ”Halvor Berges datter Live  12 uger gml.”
3. Trond dpt. 24/1-1692 bg. 28/3-1706. ”Guri Skavens søn Tron. 13 aar, fattig jord.”
Br. i 1688.

F.f. Halvor Bergets datter Anne: Christen Hansen Aarop, Halvor Nilssen Stensaasen, Isak Sneltvets qvinde, og Sara Sneltvet.
F.f. Halvor Bergets datter Live: Hans Marker, Aslak Grafli, Margrete Tron Limis, Ingvol Skilbreds datter Jahanne.
F.f. Halvor Lauritzen husmand paa N.Limi hans søn Thron: Gunder Grinni, Nils Mus, Nils Søfrensen Sem, Margrete Grinni, Ingebret Holms qvinde Kiersten, Sophi Zachariasd. paa Tofte.

Guri var bare ”17 aar” og tjente på Mustvedt da hun giftet seg med Halvor, Lars ”Bergets” søn.
Dette står skrevet i det alfabetiske register som er å finne i Gjerpens første kirkebok.

Gyri Svensdatter f. ca. 1663 bg. 5/4-1719. ”Anders Sems qde Gyrj 56 aar.”
g. 11/11-1694 med enkemand Anders Lauritzen Sem. Bodde på Øvre Sem.
Kan dette være enka her?

Arbeider, husmann
Nils Alexandersen fra N. Frogner dpt. 10/10-1717 bg. 21/12-1777. ”Nils Alexanders. Serkeland, 60 aar“, s.a. Alexander Dyresen Frogner.
g1g m. 20/8-1743 m. enke Karen Aslaksdatter fra M. Berg dpt. 15/3-1691 bg. 7/1-1752. ”Nils Bergs kone 63 aar.“, d.a. Aslak Berg.
Forlovere: "
Per Stensaas, Hans Goupaasen".
g2g i Siljan 6/8-1752 m. Margrethe Jensdatter fra Siljan f. ca. 1718 bg. i sept. 1779. ”Anne Svendsdatter Serkeland 61 aar.”, d.a. Jens NN.
1. Anne dpt. 20/5-1753 bg. 30/9-1753. ”Nils Bergs dtr. Anne 20 uger.”
2. Anne Nilsdatter (tvilling) dpt. 31/3-1755 g.m. Anders Pedersen fra Dåpan. Se Familie 21 - Kleiva 1801.
3. Jens (tvilling) dpt. 31/3-1755 bg. 10/4-1755. ”Nils Alexandersens s. Jens 14 dage.”
4. Ingeborg Nilsdatter dpt. 24/7-1757 i Siljan.
5. Karen Nilsdatter dpt. 16/12-1759 i Siljan.
6. Kirsten Nilsdatter f. ca. 1762 i Siljan (kirkeboka mangler dåp) g.m. enkemann Isak Hansen Bøe. Se N. Bø(D).
7. Maren dpt. 4/11-1764 i Siljan.
-   f. 15/3-1767. ”Nils Alexandersens dødfødte piige paa Tosholt-Eye.”
8. Jens Nilsen dpt. 20/11-1768 i Siljan bg. 28/11-1779. ”Peder Nils. Tosholt 12 aar.” (Presten må ha skrevet feil navn ved begravelsen.)
Br. 1743.

F.f. Nils Bergs pb. Anne: Maren Christophersdtr., Margrethe Green, Søren Mathisen, Henning Hansen, Ole Alexandersen.
F.f. Nils Alexandersen Bergs tvillingbarn, Jens og Anne: Rollef Buers kone, Peder Sneltvets kone, Inger Amundsdatter, Anne Maria Christophersdatter, Rollef Buer, Søren Mathisen, Jørgen Christophersen, Ole Alexandersen.
F.f. Niels Alexandersens barn Ingebor: Joen Tosolts kone, Aaste Olsdatter, Niels Engelstad, Jørgen Sørbøe.
F.f. Niels Alexandersens barn Kari: Joen Tosolts kone, Maria Christophersdatter Sørbø, Niels Holte, Christen Christophersen Sørbøe.
F.f.
Niels Alexandersen Thorsholt-Ejene og Magrete Jensdatters Maren: Inger Nielsdtr. Thosholt, Anna Jacobsdtr. Hokstad, Solve Mikelsen Høysæt, Niels Johnsen Thosholt.
F.f. Nils Alexandersen Tosholt - Bakken og k. Margrete Jensdatters Jens: Karen Jacobsdtr. Sorbøe, Maria Christensdtr. Sillien, Ewen Gundersen ibid., Peder Larsen Høysæt, Knud Larsen ibid.

Skifteforretning på pladsen ”Haven” u. Serkland i Slemdal (Siljan) den 10/10-1778.
Bamble Skifteprotokoll nr. 9, Folie 628.
Nils Alexandersen
død.
Enken: Magrethe Jensdtr.
Barna:
1. Jens Nielsen 10 år.
2. Anne Nielsdatter (g.m. Anders Pedersen).
3. Ingebor Nielsdatter 21 år.
4. Karen Nielsdatter 20 år.
5. Kirsten Nielsdatter 16 år.
Brt: 26-2-1.
Net: 10-3-1.
Avskrift fra skiftekort. - Grenland Ættehistorielag.

Nils Alexandersen bodde på Berg fra 1743 til i 1752. Enka Karen Aslaksdatter kom herfra og var enke etter Hans Hansen Berg (se ovenfor). Hun var for gammel til å få barn da de giftet seg i 1743. Da hun døde ble Nils gift på nytt med Margrethe Jensdatter fra Siljan. De flyttet til Thorsholtbakken i Siljan i 1752, hvor de bodde til 1777. De flyttet da til Hagen under Serkeland. Begge døde der.


Arbeider, husmann
Hans Andersen
fra Meltvedt i Solum dpt. 6/7-1732 bg. 25/1-1774. ”Hans Andersen f. Berg 46 aar.”, s.a. Anders Hansen Meltvedt.
g1g i Solum 12/12-1748 m. Mariken Isaksdatter fra Åfoss i Solum dpt. 30/10-1735 bg. 4/3-1772. ”Hans Andersen Bergs kone 34 aar.”, d.a. Isak Pedersen Aafoss.
g2g i Siljan 31/1-1773 m. Ingeborg Jonsdatter fra Skilbred i Siljan dpt. 23/5-1745 bg. 27/4-1807. ”Isak Bergs Kone Ingebor Jonsdtr., meldt at være ved 62 aar.”, d.a. Jon Bjørnsen Skilbred og Karen Johannesd.
Forlovere: "Arne Nilsen og Ole Andersen Gonsholt."
1. Anders dpt. 23/9-1759 i Solum bg. 17/12-1759. "
Anders Hansøn fra Rugstad 11 uger."
2. Birthe Maria Hansdatter dpt. 22/5-1762 i Solum.
3. Anders dpt. 9/3-1766 i V. Porsgrunn bg. 12/12-1766 i V. Porsgrunn. "
Anders Hansen ½ aar."
4. Maren Hansdatter dpt. 18/9-1768 i V. Porsgrunn.
5. Ingeborg Hansdatter dpt. 27/1-1771 i Gjerpen.
Barn i 2. ekteskap:
6. Hans Hansen dpt. 8/5-1774 i Gjerpen.
Br. 1771.

F.f. Hans Andersøn og Marichen Isachsdatters barn Anders: Isach Jonsøn Elset, Peder Aafoss, Arne Larsøn, Ellen Schilbred, Maren Isachsdatter.
F.f.
Hans Andersen Meltved og Marichen Isachsdatters Børte Marie: Marthe Eltved, Karen Larsdatter, Lars Rørholt, Christen Nielsen Smed.
F.f. Hans Andersens og Marichen Isaachsdatters barn Anders: Isaach Pedersen, Hans Isaachsen, Søren Henrichsen, Peder Aafos kone Marthe Pedersdatter, Gunild Isaachsdatter.
F.f. Hans Andersen og Marichen Isaachsdatters barn Maren: Hans Isaachsen, Aasmund Larsen, Peder Christensen Aafos, Anders Christensen Nyehuus kone Marthe Thoresdatter, pigen Malene Larsdatter.

F.f. Hans Bergs pigebarn Ingebor: Anders Kiærs kone, Anne Nilsdtr., Henning Berg, Nils Aslaksen.
F.f. Hans Aslaksen(!!) Bergs db. Hans: Even Sneltvets kone, Kisten Jonsdatter, Henning Berg, Johannes Jonsen, Nils Aslaksen.

Ordlyden i Eidanger kirkebok ved vielsen i ”Sillien” kirke: ”Enkemand Hans Andersen Bergs-ejet af
Gierpen Sogn og pige Ingebor Jonsdatter Gonsholt.”

6/10-1772      MARICHEN ISAKSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 7, side 96a.
Berg       Arvinger:                             
               Enkem. Hans Anderssen og barna:
               1. Berthe Hansdtr.  12 år.
               2. Maren Hansdtr.    4 "
               3. Ingeborg Hansdtr. 2 "
               Faren er selv formynder.
Brt: 25 - 0 -  6
Net: 17 - 2 - 10.

5/2-1774       HANS ANDERSSEN BERG         Bamble Skifteprot. nr. 8, side 64b.
Berg u/Lille   Arvinger:                           
Gjerpen        Enka Ingeborg Jonsdatter og barna: *)
               1. Berthe Marie Hansdtr. 14 år.
               2. Maren Hansdtr.         6 "
               3. Ingeborg Hansdtr.      4 "
               NB! Enka var med barn, hun fødte før 8.6. en sønn kaldt
               Hans Hanssen. Formynder ble Ole Jonssen Skilbred.
        Formynder for Berthe Marie ble Peder Aafos.
        ----"----      -"- Maren ble farbror(?) Anders Christenssen Nyhus.
        ----"----      -"- Ingeborg ble farbror Aslak(?) Christenssen Nyhus.
        Enkas laugverge ble broren Ole Jonssen Skilbred.
Brt: 47 - 2 - 8
Net: 23 - 3 - 7.
Avskrift fra skiftekort. - Grenland Ættehistorielag.

*)Jon Hvidsand bemerker: ”Der er ting i skiftebrevet som tydelig peker på at de 3 småpikene ikke var døtre
til Ingeborg Jonsdtr., men etter et tidligere ekteskap. Der står nemlig under opregningen av utgiftspostene: 
- Den afdøde mands datter Berthe Marie har her i sterfboet indestående sin forhen efter afdøde moders til-
faldne arvelodd stoer ikun 2 rdlr 3 ort 17 2/3 sk.
I samme ordelag står om de andre to døtre. Så det kan neppe være tvil. Hans Berg har vært gift en gang før
og "havt de 3 døtre med sin avdøde kone.”

 Enka Ingeborg Jonsdatter ble g2g med Ole Andersen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Ole Andersen Berg
fra Solverød i Siljan dpt. 26/5-1748 bg. 28/10-1790. ”Ole Anderssøn Berg 42 aar.”, s.a. Anders Nilsen Solverød og Anne Jacobsdatter.
g. i Gjerpen 9/9-1775 m. enke Ingeborg Jonsdatter fra Skilbred i Siljan dpt. 23/5-1745 bg. 29/12-1799. ”Isak Bergs Kone Ingebor Jonsdtr., meldt at være ved 62 aar.”, d.a. Jon Bjørnsen Skilbred og Karen Johannesdatter.
1. Anne dpt. 24/11-1776 bg. 25/11-1781. ”
Ole Bergs dtr. Anne 5 aar.”
2. Karen Olsdatter dpt. 27/3-1780 g.m. Isak Hansen Stensrød. Se N. Løberg(5) ”Stensrød”.
3. Jon Olsen dpt. 12/4-1784.

Br. 1775.

F.f. Ole Andersens pb. Anne fra Berg: Kirsten Halvorsdtr., Inger Olsdtr., Henning Berg, Hans Berg, Ole Aslaksen.
F.f.
Ole Bergs pigebarn Karen: Maria Andersdtr, Maren Jansdtr., Nils Berg, Hans Berg, Jacob Andersen.
F.f. Ole Bergs drengebarn Jon: Even Sneltvets kone, Inger Johannisdtr., Henning Berg, Halvor Berg, Nils Andersen

G.br., selveier
Isak Olsen
fra Tormodsrød i Siljan dpt. 6/9-1767 d. 22/4-1833 på Berg, s.a. Ole Gundersen og Børthe Christensdatter.
g1g i Gjerpen 2/1-1794 m. enke Ingeborg Jonsdatter fra Skilbred i Siljan
g2g i Gjerpen 29/12-1807 m. Helge Olsdatter fra Sjøholt i Solum dpt. 6/3-1771 d. 19/3-1837. ”Helge Olsdatter på Oredalen u. Sneltvedt, Isak Bergs enke, 65 aar.”
, d.a. ”Telebonde” Ole Olsen Sjøtvedt og Ragnhild Hansdatter.
Br. 1794.

Enka Helge Olsdatter, bodde i Oredalen under Sneltvedt fra ca. 1833 og til hun døde i 1837.
Hun eide da Oredalen. Det var der skiftet ble holdt.

22/3-1837      ISAK OLSSEN BERG eller OHRDALEN       Bamble Skifteprot. nr. *)
Ohrdalen          og hustru HELGE OLSDATTER               
u/N.Sneltvet   Han død for 4 år siden, hun 19/3 dette anno.
            I. Mannens arvinger: Hans søsken:
               1. Ole Olssen Kjølnes i Slemdal, død, etterlatt 2 barn:
                 a. Ole Olssen     29 år.
                 b. Berthe Olsdtr. 26 " , Form: Gunder Nielssen Kjølnes.
               2. Aaste Olsdtr. g.m. Jon Pederssen Sortedal i Slemdal.
               3. Pernille Olsdtr. død, var g.m. Peder Knutssen Gurholt i Slemdal, etterlatt 6 barn:
                 a. Mari Olsdtr. død, var g.m. Jon Bentssen Gonsholt,
                    2 barn: i. Berthe Marie Jonsdtr. g.m. Anders Halvorssen Engen u/Rosholt i Styrvoll anneks til Laurdal (Lardal) pr.gj.
                                  ii. Pernille Jonsdtr. 19 år.
                                  Formynder: Jon Bentssen Gonsholt.
                 b. Berthe Olsdtr. g.m. Halvor Olssen Hougen i Slemdal.
                 c. Gunhild Jakobsdtr. død, var g.m. Knut Anderssen Gonsholt i Slemdal, 5 barn:
                     i. Jakob Knutssen,  6 år.
                    ii. Pernille Knutsdtr.,16 "
                   iii. Karen Knutsdtr.,  14 "
                   iv. Anne Kirstine Knutsdtr., 11 "
                   v. Maren Knutsdtr., 3 "
                 d. Pernille Pedersdtr. g.m. Mathias Borgerssen Engelstad i Slemdal.
                 e. Karen Pedersdtr. g.m. Peder Nielssen Kløverød i Slemdal.
                 f. Helvig Pedersdtr. 29 år.
                    Formynder for Helvig og verge for Mathis og Peder ble Peder Knutssen Gurholt.
           II. Konas arvinger: Hennes søsken:
               1. Hans Olssen, lever i vestre Porsgrunn, ca. 80 år gammel. Svigersønnen Halvor Olssen Nøglegård møtte.
               2. Anne Olsdtr. g.m. Anund Nielssen Løberg (syk).
Brt: 1083 - 1 -  5
Net:  968 - 2 - 23.
Jordegods:
a. Oredalen, nytt matr.nr. 404, skyld 2 ort.
b. Kjær, nytt matr.nr. 406, skyld 1 ort 1 sk.
Begge to solgt på auksjon for h.h.v. 490 og 211 spd.

*) A: BS 18 s.20. B: BS 21 s.255b. C: BS 23 s.299b.
Avskrift fra skiftekort. - Grenland Ættehistorielag.

G.br., leilending
Svend Olsen
fra Øverbø i Siljan dpt. 11/5-1770 i Siljan d. 19/4-1852 under Lund, s.a. Ole Mikkelsen Øverbøe og Gunhild Svendsdatter Austad.
g. i Siljan 19/9-1802 m. Ingeborg Nilsdatter fra Vanebu i Siljan dpt. 17/5-1778 i Siljan d. 13/9-1844 under  Tufte, d.a. Nils Sondresen og Inger Jensdatter.

Denne familien bodde her i 1835, 36 og 37. Se Oredalen under Sneltvedt.

Se heretter Berg(1) som ble skyldsatt og solgt i 1841.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no