ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert  01.04.2023
 


Løberg nordre - Løberg 5 - Stensrød
Gammelt løpenr. 393. Siden Norges matrikkel 1889: 112/5 m.fl.

Landskyld 1660: 2 huder.


Våningen på Stensrød på 1950-tallet. Foto: Utlånt av Gerd Hovland 2015.
 

Adresse i dag: Skyerv. 217, 3719 Skien.

G.br., leilending
Anund Knudsen
fra Gulset(B) f. ca. 1633 bg. 21/2-1699. ”Anun Løberg 65 aar g.”, s.a. Knud Levorsen Gulset.
g1g m. Anne Mathisdatter f. ca. 1629 bg. 31/1-1685. ”Anun Løbergs qnd Anne Mathisd. 56 aar g.”
g2g 20/9-1685 m. Marthe Madsdatter f. ca 1649 bg. 10/4-1697. ”Amun Løbergs qvinde Marthe 48 aar g.”
1. Karen Anundsdatter d.e. (Kari Anundsdatter) f. ca. 1660 g1g m. Engebret Olsen Løberg. Se M. Løberg(B).
2. Gullik Anundsen f. 1661. Se Espedalen(1).
3. Tollef Anundsen f. ca. 1679. Se nedenfor.
4. Isak Anundsen f. ca. 1664 g.m. Karen Olsdatter d.e. Se S. Nærum.
5. Maren Anundsdatter f. ca. 1667 g.m. Nils Jonsen. Se M. Løberg(A).
6. Lisbeth Anundsdatter f. ca. 1671 g.m. Halvor Tronsen. Se Hauen(A).
Barn i 2. ekteskap:
7. Anders Anundsen dpt. 5/9-1686 bg. 27/7-1710 ”Anders Amundssøn fra Nr. Løberg 24 aar gl.”
8. Karen Anundsdatter d.y. (Kari Anundsdatter) dpt. 17/4-1690 g.m. Jacob Jonsen Løberg. Se N. Løberg(C).
9. Christen dpt. 1/4-1697 bg. 25/4-1697. ”Anund Løbergs søn Christen 3 uger g.”
Br. ca. 1660.

F.f. Anun Løbergs datter Karen: Levor Riis, Christen Borrestad, Ingebret Løberg, Ole Løbergs qvd. Magnil, Margrete Tofte, Maren Hansdatter tien paa N. Breche.
F.f. Anun Løbergs sønn Christen: Jon Løberg, Ingebret Løberg, Halvor ..... fra  Løberg, Gullich Espedalens quinde Marthe, Isak Nerums quinde, Karen Olsdatter Løberg.

Denne familien bodde tidligere en tid på Strømdal. 

3/2-1700       AMUND KNUTSSØN LØEBERG     Bamble skifteprot. nr. 2 fol. 147a.
N. Løeberg    og hustru MARTE MATSDATTER    
               Arvinger: Amund hadde to kuld barn efter sig.
               Efter 1. ekteskap:
                1. Gunlik Amundssøn Espedahlen.
                2. Isak Amundssøn Nærum.
                3. Tollef Amundssøn, 21 år.

                4. Kari Amundsdtr. g.m. Ingebret Løeberg.

                5. Lispet Amundsdtr. g.m. Halvor Hougen (Lispet død).
                6. Maren Amundsdtr.
               Efter 2. ekteskap:
                7. Andres Amundssøn.
                8. Kari Amundsdtr. Begge de siste umyndige.
Brt: 63 - 2 - 6.
Net: 58 - 1 -10.

G.br., leilending
Tollef Anundsen
herfra f. ca. 1679 d. ca. 1719. Ikke funnet gravlagt i Gjerpen.
g1g 2/3-1702 m. Aaste Larsdatter fra Meen(A) f. ca. 1673 bg. 29/8-1716. ”Tolf Løbergs qde Aaste 42 1/2 aar.”, d.a. Lauritz Jacobsen Lid/Meen.
Forlovere: "Isak Nærum, og Hans Lji."
g2g 14/7-1717 m. Kirsten Anundsdatter fra Menstadseter under Menstad dpt. 6/7-1690 bg. 26/5-1760. ”Nils Skyers kone, 70 aar”, d.a. Anund Anundsen Menstadseter.

Forlover: "Mathis Løberg."

1. Anund Tollefsen dpt. 17/5-1703. Se Vosserødklev (Plassen).
2. Gunhild dpt. 5/4-1705 bg. 29/1-1708. ”Tolf Løbergs datter Gunnild 3 aar gl.”
3. Anna Tollefsdatter dpt. 23/10-1707 g.m. Tollef Johansen. Bodde i Porsgrunn.
4. Isak Tollefsen dpt. 30/3-1710. Bodde på Omsland i Kjose sogn, Brunlanes, Vestfold.
5. Anders Tollefsen dpt. 19/2-1713 bg. 3/6-1722. ”Anders Tolfssøn fra Meen 9 aar.” Han var i tjeneste på Meen da han døde.
6. Kirsten Tollefsdatter dpt. 8/12-1715 g.m. Hans Sørensen Riis. Se Riis(13).
Barn i 2. ekteskap:
7. Aaste Tollefsdatter dpt. 1/1-1718.
Br. 1702.

F.f. Tollef Løbergs søn Amund: Gullich Espedalen, Guttorm Meen, Jacob Larsen Meen, Johan Krabbes qvd. Inger fra byen, Isak Nærums qvd. Karen, Anun Løbergs datter Maren.
F.f. Tollef Løbergs datter Anne: Jacob Løberg, Mathis Løberg, Solve Olsens qvd. Birte i Scheen, Nils Løbergs qvd., Tollef Løbergs søster.
F.f. Tollef Løbergs søn Isak: Ove Smed, Daniel Ballestad, Halvor Olsens qvd. i Scheen, Nils Løbergs qvd.
F.f. Tollef Løbergs søn Anders: Jacob Løberg, Ole Li, Halvor Olsens qvd. i Scheen, Inger Steensdatters datter Margrete.
F.f. Tollef Løbergs datter Kirsten: Ole Sørbø, Gullich Espedalen, Nils Løbergs qvd.
Maren, Jacob Løbergs pige Maren.
F.f. Tollef Meenstadsætters datter Aaste: Monsiure Wejer, Ole Jonsen, Nils Vejer, jomfru Fichen, jomfru Lange.

Tollev og Aaste var beslektet i 3. og 4. ledd og måtte derfor ha kongelig tillatelse for å kunne gifte seg.
I sitt andre ekteskap giftet Tollef seg til Menstadseter. Han og barna flyttet dit da han giftet seg på nytt.

Enka Kirsten Anunsdatter ble g2g med Nils Tormodsen fra Stensåsen. Se Skyer.

G.br., leilending
Ole Larsen

g. 26/4-1719 m. Gunhild Guldbrandsdatter.
Br. ca. 1720.

Familien ovenfor vet jeg foreløpig ikke mer om.

G.br., leilending

Thomas Paulsen
fra Siljan? f. ca. 1695 bg. 31/3-1768. ”Thomas Løberg 73 aar.”, s.a. Paul Nilsen og Ingerid Thomasdatter.
g. 12/12-1714 m. Elen Olsdatter fra Fløtterød(2) dpt. 18/9-1687 bg. 24/3-1750. ”Thomas Løbergs kone 66 aar.” d.a. Ole Ovensen Fløtterød.
Forlover: "Tolf Løberg."
1. Maren Thomasdatter dpt. 24/11-1715 g1g m. Peder Olsen Sneltvedt fra S. Sneltvedt(C) g2g m. enkemann Peder Tollefsen. Se M. Bø(B).
2. Abraham Thomassen dpt. 19/3-1719. Se nedenfor.

3. Live dpt. 14/4-1721 bg. 4/5-1721. “
Thomas Løbergs datter Live 3 uger.”
4. Paul Thomassen dpt. 7/5-1724.
5. Jens dpt. 13/10-1726 bg. 31/5-1728. “
Thomas Løbergs Jens, 1 ½ aar gl.”
Br. 1723.

F.f. Thomas Løbergs datter Maren: Isac Bachen, Jacob Løberg, Gunder Løberg, Nils Løbergs qde.
F.f. Thomas Løbergs søn Abraham: Isac Bachen, Jacob Løberg, Nils Løbergs qnde, Gunhild Guldbrandsdatter.
F.f. Thomas Løbergs datter Live: Nils og Mathis Løberg, Lars Egaas, Jacob Løbergs qde, Helvig Pouelsdatter Løberg.
F.f. Thomas Løbergs Poul: Isac Bachen, Jon Løberg, Jacob Løbergs qde, Gunhild Løberg.
F.f. Thomas Løbergs Jens: Jacob Løberg, Anders Bachen, Nils Løberg, Jon Løbergs qde, Gunhild Løberg.

Foreldrene til Tomas, var Paul Nilssøn og Ingeri Thomasdatter fra Siljan, som trolovet
seg i Gjerpen krk. 22/7-1683. De kan ikke sees å ha giftet seg her.
De bodde enten i Skien eller Siljan.

En av fadderene til Live var Helvig Pouelsdatter Løberg. Dette er trolig
Thomas Paulsens søster som kan ha bodd her sammen med dem.

Innerst
Ole Ovensen
fra Fløtterød(2) f. ca. 1653 bg. 15/3-1729. ”Ole Løberg 76 aar.”
g. 4/7-1686 m. Live Haagensdatter fra Bakken f. ca. 1657 bg. 23/3-1718. ”Ole Løbergs qvinde Live 61 aar.”, d.a. Haagen Bakken.
Dette er Elen Olsdatters foreldre som tidligere hadde bodd på Fløtterød. De kom hit i ca. 1718 og bodde her
resten av livet. 

G.br., leilending
Abraham Thomassen Løberg
herfra dpt. 19/3-1719 bg. 15/5-1767. ”Abraham Thomesen 47 aar.”
g. 8/7-1747 m. Anne Hansdatter fra Hjartdal? (se nedenfor) f. ca. 1722 bg. 20/3-1774. ”Abraham Løbergs enke 52 aar.”
1. Hans Abrahamsen dpt. 17/3-1748.
2. Peder dpt. 25/12-1749 bg. 19/5-1750. ”
Abraham Løbergs s. Peder 20 uger.”
3. Peder dpt. 9/5-1751 bg. 27/7-1751. ”
Abraham Løbergs s. Peder 16 uger.”
4. Ellen Abrahamsdatter dpt. 3/9-1752 g.m. enkem. Lars Olsen Stubberød på S. Brekkejordet. Se Familie 22 - S. Brekke 1801.
5. Ole Abrahamsen dpt. 19/5-1755.
6. Maren dpt. 5/3-1758 bg. 20/3-1774. ”
Abraham Løbergs datter Maren 15 aar.”
7. Maria Abrahamsdatter dpt. 31/8-1760.

8. Thomas dpt. 26/12-1763 bg. 20/3-1774. ”
Abraham Løbergs søn Thomas 10 aar.”
Br. 1762.

F.f. Abraham Løbergs db. Hans: Jon Løbergs kone, Maren Olsdatter, Helje Sneltvet, Ole Grini, Povel Thommesen.
F.f. Abraham Løbergs db. Peder: Nils Glendes kone, Maren Olsdatter, Helje Sneltvet, Engebret Løberg, Povel Thomesen.
F.f. Abraham Løbergs db. Peder: Nils Glendes kone, Marthe Isaksdatter, Helje Sneltvet, Jon Løberg, Povel Thommesen.
F.f. Abraham Løbergs pb. Elen: Jon Løbergs kone, Marthe Isaksdatter, Engebret Løberg, Ole Hansen, Hans Heljesen.
F.f. Abraham Løbergs db. Ole: Hans Sneltvets kone, Margrete Hansdatter, Ole Omuth, Østen Løberg, Povel Thommessøn.
F.f. Abraham Løbergs pb. Maren: Hans Sneltvets kone, Anne Jonsdatter, Ole Omuth, Østen Løberg, Povel Thommesen.
F.f. Abraham Løbergs pb. Maria: Nils Glendes kone, Ragnil Engebretsdatter, Povel Thomesen, Anne Larsen, Rasmus Hansen.
F.f. Abraham Løbergs db. Thomes: Halvor Arnesens kone, Ingebor Nilsdatter, Ole Omuth, Povel Thommesen.

Anne Hansdatter hadde trolig sin søster Guri Hansdatter på Glenna(A) (f. ca. 1720). Hun var g.m. Nils Larsen Glenna.
En annen søster kan være Margrethe Hansdatter, som også var fadder i familien ovenfor. Gjerne også Margit Hansdatter
(f. ca. 1731), g.m. Even Larsen på Løberg(3) "Rønningen".
Disse Hansdøtrene kan ha kommet til Røsaker i 1752 med familien Hans Sørensen fra Hjartdal. Se Røsaker(A).

G.br., leilending

Hans Larsen Stensrød
fra Løberg(3) "Rønningen" dpt. 6/5-1742 bg. 4/3-1787. ”Hans Larsen under Løberg 47 aar.”, s.a. Lars Evensen.
g. 27/9-1768 m. Maren Svenkesdatter fra Sørbø(7) "N. Stensåsen" dpt. 6/8-1747 i Holla bg. 30/4-1814. ”Mari Svenkesdtr. Steensrød 58 aar.”, d.a. Svenke Jonsen.
1. Lars Hansen dpt. 8/7-1770. Se Meen(6) Svartangen.
2. Anders Hansen dpt. 20/4-1772.
3. Kirsten Hansdatter dpt. 9/4-1775 g.m. Anders Olsen. Se S. Stubberød.
4. Isak Hansen dpt. 28/5-1778. Se nedenfor.
-   bg. 17/3-1781. ”Hans Larsens dødf. pb. fra Schyer.”
5. Berthe Hansdatter dpt. 18/6-1786 g.m. Søren Thorsen Hagen. Se Hagen under Gjerpen lille.
Br. ca. 1770.

F.f. Hans Larsens db. Lars fra Løberg Ejet: Lars Svenchesens kone, Anne Svenchesdtr., Tollef Nilsen, Even Larsen, Anders Svenchesen.
F.f. Hans Larsens db. Anders fra Løberg Ejet: Lars Svenchesens kone, Anne Svenchesdatter, Tollef Nilsen, Anders Svenchesen.
F.f. Hans Larsens pb. Kisten fra Løberg Ejet: Lars Svenchesens kone, Anne Svenchesdatter, Even Larsen, Anders og Jon Svenchessønner.
F.f. Hans Larsens db. Isak fra Løberg Ejet: Anne Svenchesdtr., Marthe Swenchesdatter, Even Larsen, Anders Svenchesen, Jon Schvenchesen.
F.f. Hans Larsens pb. Berthe u/Løberg: Søren Røsagers kone, Marthe Schvenchesdtr., Lars Evensen, Jacob Andersen, Lars Schejesen.

Maren Svenkesdatter ble født på plassen Stuen v/ Helgen i Holla.
Hun var i 1762 i tjeneste på Sørbø.  

20/3-1787      HANS LARSSEN              Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 220a.
Stensrød       Arvinger:                            
               Enka Mari Svenkesdatter og barna:
               1. Lars Hanssen     17 år. Form.: Lars Svenkessen Skyer.
               2. Anders Hanssen   15 "   --"--: ditto
               3. Isak Hanssen      8 "   --"--: ditto
               4. Kirsti Hansdtr.  12 "   --"--: Søren Hanssen Røsaker.
               5. Berthe Hansdtr. 3/4 "   --"--: ditto
               Laugverge for enka: Lars Skyer.
Brt: 36 - 0 - 16
Net:  0 - 0 - 14.

Enka Maren Svenkesdatter ble gift 2. gang med Anders Jonsen. Se nedenfor.

G.br., leilending

Anders Jonsen
fra Låven under Meen dpt. 11/8-1765 bg. 13/2-1803. ”Anders Jonssøn und. N. Løberg 37 1/2 aar.”, s.a. Jon Olsen Loven.
g. 5/7-1792 m. enke Maren Svenkesdatter fra Sørbø(7) "N. Stensåsen" dpt. 6/8-1747 i Holla bg. 30/4-1814. ”Mari Svenkesdtr. Steensrød 58 aar.”, d.a. Svenke Jonsen.
Br. ca. 1790. 

9/8-1803       ANDRES JONSSEN       Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 627a.
Stensrød       Arvinger:                             
u/Løberg       Enka Mari Svenskesdatter og avdødes 4 søsken:
               1. Niels Jonssen, myndig, oppholder seg i Skien.
               2. Ole Jonssen, myndig, bor under Meen.
               3. Marthe Jonsdtr. enke etter Hans Halvorssen Braanen u/Ballestad.
               4. Else Jonsdtr. 44 år, bor hos broren.
Brt:   49 - 1 -  0
Gjeld: 54 - 2 - 17 (insolvent).

G.br., leilending
Isak Hansen Stensrød
herfra dpt. 28/5-1778 d. 28/1-1835 på Stensrød, s.a. Hans Larsen Stensrød.
g. 2/6-1807 m. Karen Olsdatter fra N. Berg dpt. 27/3-1780 d. 4/11-1852 på Stensrød, d.a. Ole Andersen Berg.
1. Hans Isaksen dpt. 12/7-1807 d. 20/6-1832 på Stensrød.
2. Ole Isaksen Stensrød f. 2/2-1812. Se nedenfor.
3. Maren Isaksdatter f. 2/12-1815 g.m. Hans Sørensen. Se Hagen under Gjerpen lille.
4. Ingeborg Isaksdatter f. 10/4-1819 g.m. Lars Larsen Ballestad. Se Ballestad(1).
5. Lars f. 30/1-1822 d. 19/3-1832 på Stensrød.
Br. 1806.

F.f. Isak Hanssøns db. Hans u/N.Løberg: Anders Olessøns k., Maren Olesdtr., Anders og Jon Olessøn, Jon Jonssøn.
F.f. Isak Hanssøns db. Ole u/N.Løberg: Kirsten og Birthe Hansdtr., Isak Berg, Anders Hanssøn, Anders Olessøn.

Fra Gjerpen kirkebok:
”Isak Isaksen (uægte) f. 26/12-1817. Moder: Pige Marte Nielsdatter Berg., Udlagt til Barnefader: Isak Hansen Stensrød.”

Tjenestepike i 1825: Johanne Andersdatter(24).
Tjenestefolk i 1835: Anne Kirstine Knudsdatter(11) og Thor Sørensen(16).

9/10-1835      ISAK HANSSEN STENSRØD     Bamble Skifteprot. nr. 17, side 880, nr. 21, s. 186 og nr. 23, s. 177.
Stensrød       Leilending, død 28.1.1834(!).
u/Løberg       Arvinger:
               Enka Kari Olsdatter og barna:
               1. Ole Isakssen       24 år, heime.
               2. Maren Isaksdtr.    19 "   do.
               3. Ingeborg Isaksdtr. 16 "   do.
               Enkas laugverge: Isak Larssen Skyer. Senere Jon Olssen Brækkejordet.
               Formynder: Anders Hanssen Rødningen.

Brt: 66 - 1 - 10
Net: 51 - 4 - 10.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

393

Løberg nordre - Stensrød

Isak Hansen

0 huder 9 skind

1 daler - 3 ort - 9 skilling


G.br., leilending

Ole Isaksen Stensrød
herfra f. 2/2-1812 d. 28/1-1873 på Stensrød.
g. 27/12-1842 m. Elisabeth Børgersdatter fra Follaug(8) "Kolkinn" f. 22/6-1815 d. 1/5-1902 på Skyer hos sønnen Lars, d.a. Børger Halvorsen.
1. Karen Serine f. 12/2-1844 d. 21/8-1848 på Stensrød.
2. Berthe f. 28/6-1845 d. 15/8-1848 på Stensrød.
3. Lars f. 2/7-1849 d. 2/7-1849. Han levde bare i ½ time.
4. Lars Olsen Stensrød f. 7/6-1851. Se Løberg(4) "Stensåsen" og  Skyer(4).
5. Berthe f. 3/5-1854 d. 17/8-1857 på Stensrød.
6. Anne Serine f. 1/12-1856 d. 29/8-1857 på Stensrød.
Br. ca. 1840.

Tjenestegutt i 1845: Lars Larsen f. 1822 (senere gift med Ingeborg Isaksdatter, Oles søster).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

393

Løberg nordre

Haukeraas Brug

1 daler - 3 ort - 7 skilling

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

112

5

393

Løberg

Steinsrød

Haukeraas Brug

1 - 3 - 9

4 mark 28 øre


Uthuset rundt 1950. Foto: Utlånt av Gerd Hovland 2015.

G
.br., selveier
Erik Isaksen Stensrød
fra S. Løberg(A) f. 12/5-1851 d. 30/3-1934, s.a. Isak Eriksen Løberg.
g. 30/12-1874 m. Ingeborg Nilsdatter fra Berg(2) f. 15/3-1852 d. 1950, d.a. Nils Jensen Berg.
1. Martine Eriksdatter Stensrød f. 11/5-1875 g.m. Gunnar Nilsen Myhra. Se Lid(12) ”Myren”.
2. Isak Eriksen Stensrød f. 23/1-1877. Se Berg(3).
3. Nils Eriksen Stensrød f. 19/11-1879. Ugift.
4. Hans Eriksen Stensrød f. 28/11-1880. Se Meen(11).
5. Johan Eriksen Stensrød f. 25/1-1883. Se nedenfor.
6. Berthea Marie Eriksdatter Stensrød f. 23/2-1885 g.m. Martin Larsen Stensrød. Se Mæla(113) "Solstad".
7. Ida Elise Eriksdatter Stensrød f. 10/6-1889 g.m. Peder Andreasen. Se Ødesneltvedt under Sneltvedt.
8. Marthinius Stensrød f. 9/7-1891 d. 30/12-1936.
9. Edvard Stensrød f. 13/3-1892. Se Åsterød.
10. Karen Sofie f. 3/10-1894 d. 27/12-1911.
11. Lars Stensrød f. 24/12-1896.
Br. 1895.

Erik Isaksen kjøpte Berg(3) i 1892, som sønnen Isak overtok i 1905.


Erik Stensrød (1851-1934) og hustru Ingeborg Nilsdatter f. Berg (1852-1950). Foto utlånt av Gerd Hovland 2015.

 
 Kilde: Avisen Fremskritt  mars 1948. Innsendt av Hans Aas 2015.         Innsendt av Øyvinn Lund 2013.


Isak Eriksen
herfra f. 23/1-1877. Se Berg(3).
Han bodde her med sine brødre Nils og Johan i 1900.

Se folketellingen 1900.

   Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

112

5

Løberg

Steinsrød

Erik Isaksen

3 mark 97 øre


G.br., selveier

Johan Eriksen Stensrød
herfra f. 25/1-1883, s.a. Erik Isaksen Stensrød.
g. 27/8-1921 m. Gunda Karoline Skifjeld fra Kåsa under Skifjell f. 14/5-1897 i Oklungen, d.a. Johan Andersen Skifjeld.
Forlovere: "Edvard Eriksen Stensrød og Johan A. Skifjeld."
1. Ida Lovise Stensrød f. 23/11-1921 på Stensrød g.m. Finn Hovland. Se Løbergv. 209 under Løberg.
2. Gudrun Johanne Stensrød f. 2/7-1925 d. 15/11-2008. Ugift.
3. Erik Stensrød f. 18/5-1929. Overtok gården.
Br. 1923.

Da de giftet seg var det nevnt at Johan var skogsarbeider på Skifjell og bodde her. Gunda bodde på Skifjell. Hun
ble forøvrig konfirmert i Eidanger i 1911. Deres første barn Ida Lovise ble døpt i Borgestad kirke.


Brudebilde av Johan og Gunda Stensrød 1921.
Foto utlånt av Gerd Hovland 2015.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

5

Løberg - Steinsrød

Johan Eriksen Stensrød

3 mark 89 øre

112 14 Kammerherrerødningen ditto 0 mark 34 øre
112 23 Løberg sætermark ditto 1 mark 00 øre


G.br., selveier
Erik Stensrød
herfra f. 18/5-1929 d. 11/11-2005.
g.m. Gerd Søli f. 1935 fra Riis(9), d.a. Olav A. Søli.
1. Jon Olav Stensrød f. 1954. Se nedenfor.
2. Marit Stensrød f. 1956 g.m. Stephen Andersen f. 1955. Bosatt på Rising.
    Barn 1. Espen Stensrød Andersen f. 1981.
    Barn 2. Aleksander Stensrød Andersen f. 1985.
3. Øyvind Stensrød f. 1964 g.m. Jorunn Fliid f. 1965 (ekteskapet oppløst). Han er bosatt i Skyerv. 173. Hun har overtatt Kristiansflid(1).
    Barn 1. Marius Fliid Stensrød f. 1988. Se Kristiansfliid(1).
    Barn 2. Christine Fliid Stensrød f. 1989.
Br. 1954.

Gerd Stensrøds søster Liv, er gift på Skyer(4) med Olaf Stensrød.

G.br., lokalpolitiker (Høyre), selveier
Jon Olav Stensrød
herfra f. 1954.
g.m. Liv Ellen Hansen fra Fossum f. 1957.
1. Anniken Stensrød f. 1977.
2. Tom Erik Stensrød f. 1979.
3. Vegard Stensrød f. 1983. 
Br. 1982.

Takk til Vegard Stensrød for hjelp til oppdateringer i denne familien.

Jon Olav Stensrød kjøpte som tilleggsjord i 1995/96, en parsell på 58 mål av eiendommen Stensrød (av Vinkenes).
Parsellen består for det meste av ei li med granskog med noe beite på toppen, vest for veien til Stensrød, i grense
med hans egen eiendom. Dette bruket drives nå sammen med bnr 14 og 23.


N. Løberg bnr 5 "Stensrød". Foto: Norske gardsbruk, Telemark. (Foyn forlag 2006).Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012..


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no