| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Skifjell
Gård nr. 93 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.01.2020


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Skifjell 5 - Skifjell nordre - Store Skifjell
Gammelt løpenr. 245a, 246b. Siden Norges matrikkel 1889: 93/5.

Dagens eier, Vetle Skifjell eier også bnr 8 og 9 (2014).

Tidligere husmannsplass under gården Enggrav.


Skifjell Store 2002. Foto skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark 2002 (Foyn forlag).
 

Adresse i dag: Skifjellv. 401, 3719 Skien.

Sagmester, husmann

Knud Knudsen Skiefield
fra Nygård f. ca. 1650, s.a. Knud Olsen på Nygård.
g1g i Skien 2/11-1673 m. Karen Ingebretsdatter f. ca. 1650 d. 1695 i Skien.
g2g 20/10-1695 m. enke Aaste Aslaksdatter, e.e. Lauritz (Lars) på Berg. Se Berg(A)
1. Karen f. 1674 bg. 14/2-1675 i Skien.
2. Paul Knudsen dpt. 10/1-1675 i Skien. Se Familie 4 - Kleiva 1740.
3. Knud dpt. 29/11-1676 i Skien. Død i Skien før 1690.
4. Marthe Knudsdatter dpt. 29/1-1679. Fadder for sin halvbror Aslak i 1700.
5. Ingebret Knudsen f. ca. 1681. Se Skifjell Lille og Familie 2 - Kleiva 1720.
6.
Peder Knudsen f. ca. 1683 i Skien. Overtok festet på denne plassen.
7. Margrethe Knudsdatter f. ca. 1685.
8. Jacob Knudsen f. ca. 1689 i Skien. Se Åsterød(1).
Barn i 2. ekteskap:
9. Karen dpt. 25/3-1696 bg. etter påske 1696. ”Knut Knutsen Saugmesters datt. Karen 1 maan. g.”
10. Lars Knudsen dpt. 6/6-1697.
11. Aslak dpt. 14/3-1700 bg. 27/6-1700. ”Knut Skifjelds søn Aslak 14 uger g.”
12. Kirsten dpt. 16/5-1701 bg. 14/8-1701. ”Knud Skiefelds datter Kirsten 13 uger gamel.”
13. Anna Knudsdatter dpt. 24/9-1702.
14. Karen dpt. 4/3-1705 bg. 9/8-1705. ”Knud Skiefields datter Karen 23 uger. Døde af barnekopper.”
15. Karen Knudsdatter dpt. 5/9-1706.
Br. ca. 1690.

F.f. Knut i Dalen, hans hiemmedøbte barn Karen: Ingebret Løberg, Mathis Skifield, Bent Lauritzen Egaasen, Jon Løbergs qde., Knut Baaserøs qde., Maren Olsdatter Løberg.
F.f. Knut Skifjelds søn Laers: Nils Bradsbierg, Erik Lerche, Siur Luxefield, Børre Bradsbierg, Mathis Skifields qde. Maren, Else Mogensdatter fra Luxefield.
F.f. Knut Skifields søn Aslak: Nils Bradsbierg, Matthis Skiefield, ...... Løberg, Maren Bradsbierg, Knut Skifields datter Marthe.
F.f. Knud Skiefields datter Kiersten: Christen Meen i byen, Tollef Løberg, Erik Lerches qv. Giertrud, Sven Haftornssens qvinde Karen paa Taterbachen.
F.f. Knud Skiefields datter Anna: Anun Menstadsætter, Knud Skiefields søn Ingebret, Knud Baaserøds quinde Anna, Anders Aasterøds quinde Svanou, Anun Meenstadsætters datter Marta.
F.f. Knud Skiefields datter Karen: Isak Sneltved, Iver H. fra Scheen, Aslach Mogensen fra Scheen, Erik Lerchis quinde Giertrud, Ole Schyers quinde Anna, Erik Lerchis datter Anna.
F.f. Knud Skiefjelds datter Karen f. 1706: Jacob Løberg, Ingebret Knudssøn og Peder Knudssøn fra Kleven, Erik Lerches quinde, Anna Jonsdatter.

Knud Knudsen bodde tidligere i ”Pustervigen” i Skien, hvor han var sagmester på en av sagene i byen. 

Skien Skifteprot. nr. 167b den 5/4-1695:
sal. Karen Ingebretsdatter udj Pustervigen
Enkem.: Knud Knudsen.
Barn:      Povel, Ingebret, Peder, Jacob, Marte, Margrete.

Arbeider, husmann
Peder Knudsen Skiefield
herfra f. ca. 1683 i Skien, s.a. Knud Knudsen Skiefield.
g. 2/2-1709 m. Dorthe Arnesdatter.
1. Karen bg. 29/9-1709. ”Peder Skiefields datter Karen 7 dager.”
2. Johannes Pedersen dpt. 15/2-1711. Se Ødesneltvedt under Sneltvedt.
3. Knud Pedersen (tvilling) dpt. 13/11-1712.
4. Lars Pedersen (tvilling) dpt. 13/11-1712. Se Fossjordet.
5. Arne Pedersen dpt. 23/12-1714.
6. Johanne Pedersdatter dpt. 31/1-1717.
7. Karen dpt. 8/1-1719 bg. 4/2-1719. ”Per Skiefiels barn Karen 3 uger.”
8. Halvor Pedersen dpt. 1/9-1720.

F.f. Peder Skiefields søn Johannes: Tollef Løberg, Aslac Mogenssøn, Ingebret Erikssøn fra Kleven, Ole Lies qde. i Scheen og Ole Schyers qde.
F.f. Peder Skiefields tvillingsønner Knud og Lars: Christen Anderssøn, Børje Pederssøn, Jørgen Ouenberg, Lorens Jochumssøn, Proustens kieriste,
      Præstens hustru, Jochum Heins datter, H. Ludvigs datter Margrete.
F.f. Peder Skiefields søn Arne: Ingebret Knudsen fra (Bradsbierg-) Kleven, Lars Baaserø, Ole Skyers qde., Jacob Aasterøds qde., Anun Meensætters datter.
F.f. Peder Skiefields datter Johanne: Nils Løberg, Oue Riis, Ole Schyers qde. og Anun Meenstadsætters datter.
F.f. Per Skiefields datter Karen: Oue Riis, Nils Bøle, Ole Kolkin, Ingebret Knudsens qde., Inger Olsdatter.
F.f. Per Skiefields søn Halvor: Poul Knudssøn, Ole Follou, Ole Skyers qde., Jacob Aasterøs qde.

Arbeider, husmann
Christen Larsen Skifjeld
fra S. Bøle dpt. 1/7-1731 bg. 16/7-1786. ”Christen Larsen Skifjeld 56 aar.”, s.a. Lars Haraldsen Bøle.
g1g 28/12-1758 m. Ellen Abrahamsdatter f. ca. 1733 bg. 3/7-1764. ”Christen Schiefields kone 26 1/2 aar.”, d.a. Abraham NN.
g2g 26/6-1766 m. Anne Isaksdatter fra Stubberød dpt. 29/8-1745 bg. 3/3-1771. ”Christen Schiefjelds kone 26 aar.”, d.a. Isak Larsen.
g3g 8/2-1772 m. enke Ingeborg Christophersdatter fra Riis(13) dpt. 24/8-1732 bg. 3/7-1808,  ”lægdslem, enken Ingebor Christophersdtr. Hørte 75 5/6 aar.”
1. Maren Christensdatter dpt. 23/9-1759 g.m. Nils Jacobsen. Se Askilsåsen under Meen.
2. Lars Christensen dpt. 21/3-1762. Se Familie 3b - Borgestad 1801.
Barn i 2. ekteskap:
3. Isak Christensen dpt. 8/3-1767. Se Riis(17) ”Riisrønningen”.
4. Elen Christensdatter dpt. 26/2-1769.
Br. 1758.

F.f. Christen Schiefjelds pb. Maren: Nils Olsens kone, Karen Christophersdatter, Ole Borge, Nils Olsen.
F.f. Christen Schiefjelds db.
Lars: Anders Langerøes kone, Pernille Pedersdtr., Jon Lia, Sivert Sørensen, Ole Isaksen.
F.f. Christen Schiefjelds db.
Isak: Ole Isaksens kone, Kisten Sørensdatter, Jens Lia, Peder Houcheraasen, Mathis Andersen.
F.f. Christen Schiefields pb.
Elen: Ole Isaksens kone, Ragnil Olsdtr., Ole Isaksen, Mathis Andersen, Lars Andersen.

Elen Abrahamsdatter var søster til Jens Abrahamsen på Lien u. Meen.
Ingeborg var enke etter Ole Olsen Riis. Se Riis(8).
 

Ekstraskattmanntallet 1762: Moder, Abraham Øvrums enke bodde her.

Christen Larsen er nevnt i et manntall over fattige i Gjerpen som ble ført av lensmannen i desember 1781. Det var nevnt at han bodde under Meen, og at han hadde vært der i 10 år. Han var 50 år gammel, født i Gjerpen og hans kone var vanfør. Det var 3 sønner og 2 døtre i huset og de var ”huusarme”. 3 av barna var i tjeneste.

Som vi ser av utdraget av skiftet nedenfor, ble dette holdt på Hørta. Enka Ingeborg
bodde resten av sitt liv hos sin sønn fra første ekteskap, Ole Olsen på Hørta. 

15/1-1772      ANNE ISAKSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 7, side 56a.
Nordre Riis    Arvinger:                            
               Enkem. Christen Larssen og barna:
               1. Isak Christenssen  4 år.
               2. Elen Christensdtr. 2 "
               Formynder ble Christen Larssen selv.
Brt: 23 - 3 - 22
Net: 20 - 2 - 14.

27/7-1786      CHRISTEN LARSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 11, side 125a.
Hørta          Arvinger:                            
u/Meen         Enka Ingeborg Christophersdatter (Barnløse).
               og avdødes barn i 1.ekteskap med Elen Abrahamsdtr.:
                 1. Lars Christenssen   24 år.
                 2. Maren Christensdtr. 27 ”
               Enka tok Halvor Knutssen Meen til laugverge.
               Han ble også formynder for Lars og Maren.
Brt:   23 - 0 - 4
Gjeld: 64 - 2 - 9 (insolvent).

Arbeider, forpakter
Zacharias Stephensen
fra Enggrav(B) dpt. 25/6-1786 d. 11/7-1866, s.a. Stephen Andersen Engrav.
g. 30/11-1821 m. Marte Marie Larsdatter fra Follaug(1) dpt. 26/2-1792 d. 21/12-1883 på Skifjell, d.a. Lars Olsen.
Forlovere: "Christopher Stephensen Osebakken, Anders Stephensen Osebakken."
1. Karen Zachariasdatter f. 8/10-1823. Konfirmert i 1838.
2. Lars Zachariassen f. 24/10-1829. Se nedenfor.

Br. ca. 1823.


F.f. Zacharias Stephensen og Marte Larsdatter Engravs Karen: P. Anne Stephensd. Engrav, p. Marthe Larsd. Meen, Erik Christophersen Osebakken, ”Jalle”(?) Andersen Osebakken, Hans Peter Larsen Meen.
F.f. Zacharias Stephensen og Marte Larsdatter Engravs Lars: Peder larsens k. Meen, pige Karen Larsdatter Folloug, Lars Sivertsen Riisrønningen, Erik Christophersen Osebakken, Ole Larsen Bratsbergklev.

Arbeider, innerst
Lars Zachariassen Skifjeld
herfra f. 24/10-1829.
g. 28/10-1858 m. Gunhild Marie Thorsdatter fra Høgset(A) f. 20/6-1829, d.a. Thor Nilsen Høgset.
1. Karen Sophie Larsdatter f. 21/10-1866.

F.f. Karen Sophie, Skifjeld: Foreldrene, Inger Kirstine Ingebretsdatter Riis, Ole Henriksen og Nils Ingebretsen Skifjell.

Lars var forpakter av dette bruket og eier av l.nr. 371- Båserød(1).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(245a,246)b

Skifjeld

Augusta Berntsen

0 daler - 3 ort - 8 skilling


Sagarbeider, innerst

Tollef Nilsen
"fra Stensaasen" f. 27/2-1847 i Modalen under Kiste i Siljan, s.a. "Omreisende Ægtefolk" Nils Tollefsen og Gunhild Olsdatter.
g. i Gjerpen 5/10-1868 m. Gunhild Marie Olsdatter f. 22/4-1848 i Setret under Island i Siljan d. 26/6-1879 på Løberg, d.a. Ole Sigurdsen fra Kåsa under Bø i Luksefjell og Anne Olsdatter.
1. Anne Gurine f. 10/3-1869 på Sørbø.
2. Nella Tollefsdatter f. 5/10-1870 i Roligheten under Sneltvedt.
3. Anne Gurine Tollefsdatter f. 22/5-1874 i Skifjell.
4. Nils Jacob f. 8/4-1876 på Sørbø.
5. Nils Jacob f. 15/6-1877 på Løberg.
Br. 1874.

Før de giftet seg bodde begge to på Stensåsen. Tollef var nevnt som blikkenslager
under vielsen. Denne familien bodde her i 1874/75. Siden bodde de under Løberg.
OBS: I kirkeboka ble Tollef noen ganger feilaktig skrevet for Thorleif.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

93

5

 (245a,246)b

Skifjeld

Skifjeld

Aug.. Berentsen

0 - 3 - 4

1 mark 72 øre


G.br., forpakter

Hans Nilsen
fra Røyrhelle i Kviteseid f. 4/3-1845 d. 3/3-1907 på Klovholt i Solum, s.a. Nils Hansen Røyrhelle/ Blikum og Sigrid Tollevsdatter fra Midtbøe i Kviteseid.
g. 15/6-1883 m. Randine Olsdatter fra Solum f. 21/4-1854 d. 23/12-1929 på Klovholt i Solum.
1. Nils Skifjeld (Klovholt) f. 18/3-1884 d. 3/6-1952 i Porsg. g.m. Anna Bertha Aslaksen fra Solum f. 1861 d. 19/10-1955 i Porsgrunn, bg. i Solum.
    Nils skrev seg for Nils Klovholt.  De fikk Ingen barn. Kona var litt i eldste laget da de giftet seg.
2. Sigrid Nilsen f. 10/10-1886 d. 19/12-1956 i Skien. Gravlagt i Solum.
3. Olav Nilsen f. 8/4-1889 d. 26/11-1916 i Solum.
4. Gunlaug Eliasbeth Klovholt f. 11/11-1891 på Klovholt d. 4/8-1968 i Pors. g.m. Albert Leonard Aas fra Oslo f. 9/6-1894 d. 11/11-1977 i Hokksund.
    Begge gravlagt i Solum.
5. Ragna Helene f. 7/2-1899 på Klovholt d. 22/2-1901 på Klovholt.
Bodde her i 1891.

Hans hadde tilholdssted Skifjell da han giftet seg. Hun var i tjeneste på Hauen.
Han er også nevnt som bruker av Ersø (Haukeplass) u. Hauen.

Tjenestepike var i 1891 ugifte Anne Olsdatter fra Bø i Telemark f. 1869.

Siden kjøpte han Klovholt(9) i Solum og flyttet dit.

Det ser ut til at Hans Nilsen hadde slektninger i Haugseter under Hauen.

Hans søster Gunlaug Nilsdatter Rørhelle kom til Gjerpen sammen med sin bror.
Hun giftet seg 15/6-1883 med Ole Nilsen Myren (s.a. Nils Jacobsen Skogsrød).
Gunlaug hadde dessuten en tvillingbror, Tallaiv Nilsen Rørhelle som bodde i Solum
og drev landhandel der.

G.br., selveier
August Larsen Skifjeld
fra Vosserødklev (Plassen) f. 2/12-1869 på Stubberød, s.a. Lars Hansen Pladsen.
g. 9/10-1891 m. Kirsten Olsdatter fra Ødegaarden under Øvrum f. 27/7-1860, d.a. Ole Christophersen Ødegaarden.
1. Olaf Skifjeld f. 11/1-1892.
2. Lars Larsen Skifjeld f. 20/4-1893 g. i Solum 22/6-1918 m. Laura Mathilde Elset f. 1898, d.a. Peder Ludvig Pedersen Elset.
3. Astrid Skifjeld f. 7/5-1895.
4. Hans Skifjeld f. 13/9-1896. Bodde på Vadrette under Strømdal.
5. Ingolf Skifjeld f. 25/1-1899.
6. Maren Skifjeld f. 27/2-1901 d. 30/5-1907 på Elset i Solum.
7. Karl August Skifjeld f. 17/1-1903.
8. Sverre Skifjeld f. 17/6-1904. Bodde på Vadrette under Strømdal.
Br. 1895.

F.f. August Larsens sønn Olaf: Foreldrene, Maren Olsdatter Ødegaarden, Kristian Larsen Skifjell, Kristian Olsen Ødegaarden.
F.f. August Larsens sønn Lars: Moderen, Marianne Larsdatter Skifjeld, faderen, Andreas Rasmussen Ødegaarden, Hans Olsen Ødegaarden.
F.f. August Skifjelds datter Astrid: Inger Johanne Augunsdatter Skifjeld, Anna Kirstine Rasmussdatter Langerød, Lars Hansen Skifjeld, Andreas Rasmussen Langerød, faderen.
F.f. August Skifjelds Hans: Moderen, Kirstine Larsdatter Pladsen (Vosserødklev), Kristian Larsen Skifjeld, faderen.
F.f. August Larsens sønn Karl August på Skifjell: G.br. August Øvrum, pige Live Øvrum og foreldrene.
F.f. August Larsens sønn Sverre: G.br. Hans Olsen Ødegården, hustru Hege Halvorsdatter samt foreldrene.

Da de giftet seg i 1891 var August jordarbeider på Skifjell. Familien bodde her også
i 1892-1904. Han ble kalt gårdbruker da de døpte Sverre i 1904. De kjøpte siden
gården Elset i Solum og flyttet dit.
De leide bort denne gården i noen år før Johan Martin Ingebretsen kjøpte den.

Se folketellingen 1900.

G.br., forpakter
Anton Tidemandsen
f. 1867.
g.m. Gusta Karoline Nilsen f. 1877.
1. Borghild Tidemandsen f. 3/1-1902.

F.f. Anton Tidemandsen Skifjells datter Borghild: Sagarb. Johannes Tidemandsen, fabrikkarb. Oskar Gulliksen, pige Kaspara Nilsen og moderen.

Anton Tidemandsen leide gården en tid på begynnelsen av 1900-tallet.

Var han bror til Anders TidemandsenSkifjellkåsa?

G.br., forpakter
August Johannesen
fra Bratsbergkleiva i Skien f. 1869, s.a. smed og hjulmaker Johannes Augensen og Anne Kirstine Andersdatter.
g.m. Ingeborg Andrea Auensen f. 1871.
1. Ragnvald Johannessen f. 19/5-1904 i Skifjell.

F.f. Dagarb. August Johannesen og Ingeborg Andrea Auensen Skifjelds Ragnvald: Smed Johannes Auensen og hustru Anne, smedgutt Tommas Johannesen og moderen.

August Johannessen forpaktet gården en tid etter Anton Tidemandsen (i 1905).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

93

5

Skifjeld

Skifjeld

Mathias Buer og G. Sem

1 mark 72 øre


G.br., selveier

Johan Martin Ingebretsen Skifjeld
(Johan Martin Skifjeld) fra Kvislarønningen i Siljan f. 28/10-1885 d. 30/9-1965, s.a. Ingebret Olsen Kvislarønningen og Inger Marie Jacobsdatter.
g.m. Karen Marie Pedersdatter fra Kvisla(2) i Siljan f. 20/11-1884 d. 22/6-1965, d.a. Peder Pedersen f. 1846 og Anne Helvig Knudsdatter Rød f. 1846.
1. Ivar Skifjell f. 11/8-1907. Overtok bruket.
2. Peder I. Skifjeld f. 24/4-1910 i Siljan. Bygde Gregorius Dagsonsgt. 191 i 1951.
3. Magnhild Skifjeld f. 25/10-1912 g.m. Martinius Stubberød f. 31/3-1899. Se Øvrum(16).
4. Olav Skifjell f. 16/5-1915. Overtok bruket sammen med broren Ivar.
5. Anna Skifjeld f. 15/1-1918 g.m. Arnt Isak Bøe f. 20/3-1911. Bodde i Lagmannsv. 6 i Skien.
6. Inga Skifjeld f. 2/2-1920 g.m. Hans Johannessen f. 16/7-1913, s.a. Olav Johannessen på Løberg. Bosatt på Løberg.
7. Olga Skifjeld f. 25/10-1923 g. 1947 m. Anders Kjendalen fra Oklungen f. 12/5-1920. Bosatt i Prestsetret i Eidanger.
8. Håkon Skifjeld f. 22/5-1925 d. 16/2-1971 g.m. Haldis Karoline Fjeldet fra Bøle f. 1925. Bosatt i Eikornrødv. 117 på Bøle.
9. Arne Skifjell f. 1927. Overtok bruket etter brødrene.
Br. 1910.

F.f. Johan Ingebretsen Skifjelds datter Inga: G.br. Peder A. Meen, g.br. Hjalmar Skifjeld, Anna Meen og Hjørdis Meen.
F.f. Johan Ingebretsen Skifjelds datter Olga: G.br.sønn Hjalmar Skifjeld, Kristen Fløtterød, Nelli Skifjeld.
F.f. Johan Martin Ingebretsens sønn Håkon: Kirsten Fløtterød hustru, Laurentius Skifjeld, Martin Fløtterø,g., Arnt Skifjeld g.br.
F.f. Johan Ingebretsen Skifjelds sønn Arne: G.br. Per Meen og fru Anne Meen, Peder Nygård og fru Paula Nygård.

De skrev seg for Marie og Johan Ingebretsen. Les om deres aner i Siljanboka side 37. Hans bror Ole Kristian Ingebretsen
giftet seg med Signe Skifjeld fra Skifjellkåsa her.

Johan Martin Skifjeld og kona er gravlagt på Borgestad.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

93

5

Skifjell

Johan Ingebretsen Kvisla

1 mark 72 øre


G.br., selveiere

Ivar Skifjeld
herfra f. 11/8-1907 d. 24/10-1983. Gravlagt på Borgestad. Ugift.
og

Olav Skifjell
herfra f. 16/5-1915 d. 5/1-1996. Gravlagt på Borgestad. Ugift.
Br. 1954.

Begge brødrene bodde her og drev gården sammen. Olav bodde i 1995 på Gjerpen alders- og sykehjem.

Selveier
Arne Skifjell
herfra f. 23/7-1927 d. 29/8-2019.
g.m. lærer Magnhild Auråen fra Sannidal f. 18/7-1925 d. 13/7-2004.
1. Vetle Skifjell f. 1959. Overtok eiendommene i Skifjell.
2. Sondre Skifjell f. 1961. Bosatt på Østre Hole i Re, Vestfold.
3. Ådne Auråen Skifjell f. 1970. Bosatt på Bratsberg.
Br. 1984.

Arne Skifjell har hatt sitt arbeide ved bykassa i Skien. Foreldrene har vært bosatt i Bjørn Farmannsgate på
Bratsbergkleiva siden 2001.   

Selveier
Vetle Skifjell f. 1959.
g.m. Ragnhild Aspheim fra Melum f. 1961.
1. Lina Jialei Aspheim Skifjell f. 1970 i Kina.
Br. 2001.

Bruket ble drevet sammen med Skifjell(8) - jord, fra 1900.
Drevet sammen med Skifjell(9) "Skifjellkåsa" fra 1957.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.