ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Glenna
Gård nr. 124 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 03.11.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Glenna B - Glenna 2
Gammelt løpenr. 426. Siden Norges matrikkel 1889: 124/2 (gnr/bnr).

Utskilt fra hovedbølet i 1710.

Glenna med Løkken og Kåsa. (Løkken og Kåsa ble utskilt fra Berberg og overført til Glenna i ca. 1889.)
Klostergods fram til 1823. Ble da solgt til Didrik von Cappelen. I 1832 overtok fogden G. Hofgaard g.m.
Inger Jørgine Cappelen.
Selveiereiendom først i 1881 da David Jacobsen Skilbred kjøpte eiendommen. Da hadde Løvenskiold-
Fossum eid den i noen år.

Adresse i dag: Holmsv. 274, 3721 Skien.

Husene har senere blitt utskilt fra jorda til 124/5.

G.br., leilending
Anders Christensen Glende
f. ca. 1680 bg. 28/1-1720. ”Anders Christenssøn fra Glenne, 39 aar.”
g.m. Martha Enersdatter f. ca. 1690 bg. 13/8-1758. ”Jørgen Abrahamsens kone 68 aar.”
1. Christen Andersen dpt. 31/5-1711.
2. Johanne dpt. 12/11-1713 bg. 30/8-1742. ”Johanne Glenne, 27 aar.”
3. Halvor Andersen dpt. 9/2-1716.
Br. ca. 1710.

F.f. Anders Glendes søn Christen: Anders Amundsen, Simon Lund, Ole Skilbrets qvinde Ingeborg og hendis datter Helle, Siri Fieldal.
F.f. Anders Glennes datter Johanne: Thomas Glenne, .... (borte)..... Klocher(ens) qde., Johanne .....(borte).
F.f. Anders Glendes søn Halvor: Gunder paa Holm, Ole Sneltveds Søn Erik, Simons Elen i Scheen, Ole Lubekks qde., Margrete Lund.

Karen Enersdatter f. ca. 1685 er søster eller halvsøster til Martha Enersdatter. Karen var gift med
Anders Amundsen ved Fossum jernverk. Se Familie 14 - Venstøp 1711.

Enka Martha Enersdatter ble g2g med Jørgen Abrahamsen. Se nedenfor. 

G.br., leilending
Jørgen Abrahamsen
fra M. Bø(A) dpt. 24/9-1693, s.a. Abraham Jørgensen Bøe.
g. 6/10-1720 m. enke Martha Enersdatter f. ca. 1690 bg. 13/8-1758. ”Jørgen Abrahamsens kone 68 aar.”
Br. 1721.

Jørgen byttet gård med sin far Abraham i ca. 1723 og flyttet til Bø. Se M. Bø(A).

G.br., leilending
Abraham Jørgensen
fra M. Bø(A) f. ca. 1667 bg. 11/1-1748. ”Abraham Glende 80 aar.”
g. 10/8-1690 m.
Marthe Olsdatter fra Børønningen f. ca. 1652 bg. 31/3-1743. ”Abraham Glennis qde Martha, 90 aar.”, trolig d.a. Ole Heljesen. Se Børønningen Andre.
Br. ca. 1723. Se M. Bø(A).

G.br., leilending
Rasmus Olsen Glende
fra S. Ås(B) dpt. 28/10-1755 d. 2/7-1831 på Gåsehølen, s.a. Ole Rasmussen Aas.
g1g 7/10-1779 m. Kirsten Rasmusdatter fra Furuvald dpt. 28/8-1757 bg. 17/3-1802. ”Rasmus Glendes kone Kirsten Rasmusdtr. 44 7/12 aar.”, d.a. Rasmus Christensen Furuvald.
g2g 11/10-1804 m. Guri Nilsdatter dpt. ca. 1769 bg. 12/12-1813. ”Guri Nilsdtr., Rasmus Glendens kone 44 aar.”
g3g 3/10-1816 m. enke Anne Olsdatter fra Haugedal i Luksefjell dpt. 5/11-1780, d.a. Ole Rønniksen Hougedal.
Forlovere: "Christopher Halvorsen Glende, Peder Olsen Myhren."
1. Ole Rasmussen dpt. 26/12-1779 d. på Moen under Gjemsø som husmann 27/12-1837*.
2. Karen Rasmusdatter dpt. 13/1-1782 g1g m. Jens Nilsen g2g m. enkemann og skomaker Ole Knudsen. Se Familie 44 - Fossum 1801.
3. Nils Rasmussen dpt. 5/12-1784. Var i tjeneste hos Christen Gundersen på N. Bø i 1801. Se Sanni(5).
4. Anne Rasmusdatter dpt. 26/10-1788 g.m. enkemann Christen Olsen Søli. Se Sølirønningen øvre.
5. Gunhild Rasmusdatter dpt. 26/12-1791 g.m. smed Peder Aslaksen på Fossum. Se Familie 50 - Fossum 1835.
6. Rasmus Rasmussen dpt. 30/8-1795 d. 13/8-1833 på Grønnerød.
7. Jon bg. 14/4-1799. ”Rasmus Olesøns hj.db. trill-børn fra Glende, db. Jon.”
Barn i 2. ekteskap:
8. Lars Rasmussen Glende dpt. 9/2-1806. På Herre i 1821? Til Ashippun, Dodge Co., Wisconsin. Kan ikke sees utvandret fra Gjerpen. Fra Skien?
9. Else Rasmusdatter f. 10/9-1813.
Barn i 3. ekteskap:
10. Ole Rasmussen f. 29/6-1817 d. 12/4-1819 på Glenna.      
11. Marthe Gurine Rasmusdatter f. 14/2-1820 g.m. Lars Olsen f. 15/3-1822. Se Grønsten(C) under Bø.
Br. ca. 1780.

F.f. Rasmus Olsens db. Ole fra Aas: Halvor Larsen Aases kone, Karen Olsdtr., Ole Aas, Nils Faarevald, Jens Rasmusen.
F.f. Rasmus Glendes pb.
Karen: Lars Schavens kone, Karen Olsdatter, Ole Aas, Lars Schaven, Mons Faarevald.
F.f. Rasmus Glendes db. Nils: Christopher Glendes kone, Anne Olsdtr., Christopher Glende, Mons Faarevald, Jens Rasmusen.
F.f. Rasmus Olsens pb. Anne fra Glende: Anders Nøglegaards kone, Anne Olsdtr., Anders Nøglegaard, Peder Olsen, Ole Olsen.
F.f. Rasmus Olessøn Glendes pb. Gunnil: Guri Nilsdtr., Ingebor Andersdtr., Jens Faarevold, Ole Olessøn Aas, Ole Nøklegaard.
F.f. Rasmus Olessøns db. Rasmus fra Glende: Karen Olesdtr., Guri Nilsdtr., Jens Forevald, Peder Nøklegaard, Amund Olessøn.
F.f. Rasmus Olessøns db. Lars f. Glende: Christopher Glendes k., Karen Rasmusdtr., Christopher Glende, Aslach Halvorssøn, Jens Nilssøn.
F.f. Rasmus Olsens pb. Else f. Glenna: Christopher Glennas k., Gunild Rasmusdtr., Christopher Glenne, Gunder Halvorsen, Rasmus Rasmusen.
F.f. Rasmus Olsens db. Ole fra Aas: Halvor Larsen Aases kone, Karen Olsdtr., Ole Aas, Nils Faarevald, Jens Rasmusen.
 

*Angående sønnen Ole Rasmussen.
Kilder: Folketellinga 1801 for Gjerpen, samt kirkebøker for Gjerpen, Eidanger og Solum.

I 1801 var Ole Rasmussen ca. 22 år gammel og bodde på Glenna med sine foreldre. I 1811 var han fadder for sin bror Nils sitt barn og i 1818 var han på Gjemsøe som fadder for sin søster Gunhilds barn. I 1822 er han igjen nevnt som fadder for Gunhilds barn, men da som "Ole Rasmussen af Solum". Han er nevnt i Solum kirkebok som gift med Netten Nilsdatter i april 1815. Da døper de sitt egte barn i Solum kirke. Det kan se ut som de begge var i tjeneste på Klosteret før de gifta seg.

Ole Rasmussen fra Glenna i Gjerpen dpt. 26/12-1779 d. 27/12-1837 på Moen under Gjemsø, s.a. Rasmus Olsen Glende.
g. ca. 1814 m. Netten Nilsdatter fra N. Ramsåsen
dpt. 2/2-1783, d.a. inderst og arbeider Nils Olsen og Kirsten Torgersdatter.
1. Niels Olsen f. 18/3-1815 under Gjemsø.
2. Kirstine Olsdatter f. 9/11-1816.
3. Rasmus Olsen f. 10/2-1821.
4. Caroline Olsdatter f. 14/11-1822.
5. Gunhild Maria Olsdatter f. 30/7-1827.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Ole Rasmussen Tjener paa Gjemsøe og Netten Nielsdatters Niels: Magrete Evensd. Gjemsøe, Anne Olsd. Porsgrund, Svend Knudsen Gjemsøe, Peter Tostensen ibid., Claus Christensen ibid., Isach Gertsen ibid.
F.f. Ole Rasmussen Gjemsøe og Netten Nielsdatters Kirstine: Anne Rasmusd. Skien, Anne Hansd. Gjemsøe, Johannes Christensen Klosteret, Halvor Knudsen ibid., Ole Hansen ibid.
F.f. Ole Rasmussen Gjemsøe og Netten Nielsdatters Rasmus: Maren Rose Gjemsøe, Maren Tendrup Skien, Hans Jacobsen Gjemsøe, Peder Aslaksen Gjerpen, Christian Halvorsen.
F.f. Ole Rasmussen Gjemsøe og Netten Nielsdatters Caroline: Marte Seilmagers Gjemsøe, Maren Kullebund ibid., Isak Halvorsen ibid., Knud Svendsen ibid., Christen Halvorsen Skien.
F.f. Ole Rasmussen Moen af Gjemsøe og Netten Nielsdatters Gunnild Maria: Karen Maria Olsd., Anne Margrethe Rasmusd. ibid., Svend Knudsen, Brynnild Johnsen, Anders Karlsen, alle af Gjemsøe.

Netten kan være et klengenavn på Anette, Agnette eller lignende. Hun finnes ikke i den digitaliserte Folketellinga for Norge 1801 under navnet Netten Nilsdatter.

Det var ei Netten Nilsdatter som ble konfirmert i Gjerpen fra gården Bekkevold den 30/9-1798, 16 år gml. Altså f. ca. 1782. Det er nok henne Ole Rasmussen ble gift med.
Hennes navn er i den digitale folketellinga 1801 fra Digitalarkivet, feiltolket som tjenestepike "Mette Nielsdatter" (18 år) hos Ole Gundersen Bechevald. Netten hadde kommet til Bekkevold
som fosterbarn da faren Nils Olsen på N. Ramsåsen døde i 1782 og mora, Kirsten Torgersdatter gifta seg igjen i 1783 med Jon Torjersen. Se Stulen på Uthauen. Det var stor fattigdom
for folk flest på den tiden, så en munn mindre å mette var nok kjærkomment, selv om mora savna sin datter aldri så mye.

Ole Rasmussen dør på plassen Moen under Gjemsø den 27/12-1837 som: "
Huusmand Ole Rasmussen 58 aar, fød 1779 efter opgivende, Moen under Gjemsø - fød i Gjerpen."

Her har jeg tidligere tatt grundig feil da jeg gikk i ei typisk "slektsgranskingsfelle" som består i å gifte bort et menneske til et annet menneske, som viser seg å dø som barn! Det blir feil.
Kona til Ole Rasmussen var riktig nok Netten Nilsdatter, men ikke Netten fra Lillegården i Eidanger. Hun døde dessverre som et litet barn.
Nå viste deg seg at presten i Gjerpen "tok livet av" denne Netten Nilsdatter også, men han gjorde seg skyldig i så mange feil i kirkeboka, at jeg stor misstror til mye av det han skrev.
Han skrev at "Niels Ramsaasen datter Netten" ble begravet 8 uger gml. den 30/3-1783. Dette må ha vært en annen begravelse, for Netten Nilsdatter dukker opp som konfirmert fra Bekkevold,
også på Uthauen, i 1798, 17 år gml. Altså født ca. 1783. Jeg "kjøper" derfor løsningen ovenfor inntil noe annet blir bevist.
 


6/8-1804       KIRSTI RASMUSDATTER      Bamble Skifteprot. nr. 14, side 153b.
Glende         Arvinger: Enkem. Rasmus Olssen og barna:
               1. Ole Rasmussen      25 år.
               2. Nils Rasmussen     20 ”
               3. Rasmus Rasmussen    9 ”
               4. Kari Rasmusdtr.    22 ”
               5. Anne Rasmusdtr.   
15 ”
               6. Gunhild Rasmusdtr. 13 ”
               Faren verger for alle barna.
Brt:   126 - 2 - 0
Gjeld: 140 - 2 - 0 (insolvent).       
Gården tilhørte Gimsøy kloster.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Skjøde fra foged Hofgaard til Jacob Davidsen for 400 Spd., datered 25 Augusti, thinglæst 1. October 1845."

G.br., leilending/ selveier
Jacob Davidsen Glende
fra M. Holm dpt. 27/9-1801 d. 13/11-1888 i Skien, s.a. David Gregorius Christiansen Høst.
g. 29/9-1831 m. Maren Rasmusdatter fra S. Berberg dpt. 27/7-1806 d. 14/3-1869 på Skilbred, d.a. Rasmus Christophersen.

Forlovere:
"Christopher Hoppestad, Niels Rasmussen Hoppestad."
1. Rasmus Jacobsen f. 14/4-1832 på Glenna.
2. David f. 6/10-1833 d. 9/10-1833 på Glenna.
3. Ingeborg Kirstine Jacobsdatter f. 4/12-1834. Hun emigrerte til Sturgeon Bay, Door co., Wisconsin den 18/4-1860, g.m. Nils Christian Erickson fra Kristiania f. 9/4-1830. 4 barn.
4. Elisabeth Sophie Jacobsdatter f. 25/8-1837. Hun emigrerte til Sturgeon Bay, Door co., Wisconsin den 20/4-1859, g1g m. Andrew Halvorsen.
    Elisabeth Sofie ble g2g 1875 m. Soren Petersen f. 1824 i Danmark d. 25/6-1905. De hadde totalt 6 barn.
5. David Jacobsen f. 6/3-1840. Se Skilbred(4).
6. Karen Jacobsdatter f. 3/10-1842.
7. Anne Jacobsdatter f. 1/4-1845 g.m. Gregorius Nilsen Skilbred. Se Skilbred(2).
8. Christian f. 25/1-1848 d. 1/2-1848 på Glenna. "Død før Daabens Konfirmation."
Br. 1824.

Jacob Davidsen var leilending her til han kjøpte bruket av fogd Hofgaard i august 1845.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

426

Glænne

Jacob Davidsen

1 hud 6 skind

1 daler - 3 ort - 9 skilling


Fra folketellingen 1835:
Jacobs bror bodde her som inderst: Snekker Nils Davidsen fra Holm(28). Tjenestepike: Marthe Pedersdatter(15).
Fra folketellingen 1845: Ingen tjenestefolk.
I 1875 bodde Jacob Davidsen hos sin sønn på Skilbred med føderåd. Han døde på Lie i Skien i 1888, men ble
gravlagt i Gjerpen.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Skjøde fra Jacob Davidsen til sønnen David Jacobsen for 235 Spd., hvorved hand efter Sælgerens Kones
død, udbetaler til
1. Ingeborg Kirstine Jacobsdatter 50 Spd.
2. Elisabeth Sophie Jacobsdatter 50 Spd.
3. Karen Jacobsdatter 50 Spd.
4. Anne Jacobsdatter 50 Spd.,
For hvilke sønnen er forbeholdt Panteret i Eiendommen, hvorfor sælgeren har betinget sig og Kone Maren Rasmusdatter brug af eiendommen
for levetid, dateret og Thinglæst 2. Juli 1866."

Dette bruket ble, også i 1866 sammenføyd med Skilbred(4).

G.br., selveier

David Jacobsen Skilbred
herfra f. 6/3-1840.
Br. 1866. Se Skilbred(4).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

426

Glænde

David Jacobsen

1 daler - 0 ort - 10 skilling

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

124 

2

426+(420,421,422,423a)d

Glenne

Løkken og Kaasa

David Jacobsen Skjelbred

2 - 2 - 16

3 mark 96 øre


G.br., selveier
Ingebret Nilsen Skilbred.
Br. 1889. Se Skilbred(4).

Bnr 3 og 4 (jord) ble utskilt herfra i 1889.

Ingen beboere her under folketellingene 1900, eller 1910.
Se Skilbred(4).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

124

1

Glenne

Glenne

Karen Jansen

2 mark 52 øre

124 2 Glenne Løkken og Kaasa Ingebret N. Skilbred 2 mark 48 øre
124 3 Glenne Glenne m/ Kaasa Ole Abrahamsen 1 mark 32 øre
124 4 Glenne Glenne m/ Løkken M. Nilsen Langerød 0 mark 16 øre


G.br., selveier

Nils Ingebretsen Skilbred.
Br. 1925.
Se Skilbred(4).

G.br., selveier
Kristian Ingebretsen Skilbred.
Br. 1936. Se Skilbred(4).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

124

2

Glenne m/ Løkken og Kåsa

Kristian I. Skilbred

2 mark 48 øre


Fra Grunnboka
: "
Andel av Holmsvegen 274 (Gnr 124, bnr 5 "Bjørkelund") er overdradd for kr 370.000 til Turid Glenna Forsbakk og
Leif Johan Forsbakk
(29.08.1985)
."


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.


(C) Gard Strøm.