| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Se tidligere utflyttede 1814 - 1857.

Utflyttede fra Gjerpen
Præstegield 1857-1871

Oppdatert: 10.06.2015

Fra Gjerpen kirkebøker. Transkribert av Gard Strøm, Valebø 2013.


Et eksempel på en vilkårlig side i denne kirkebokas utflyttingslister.

Sjekk med avskriften nedenfor.

Transkribert fra Gjerpen kirkebok nr. 8B 1857-1871(se ovenfor).
Full dato er dato for prestens "udflyttingsattest" og ikke avreisedagen.

Emigranter til Amerika er skrevet i uthevet skrift slik: Til Amerika.
(Traveling to America is written in bold letters: Til Amerika.)1857.

12/1-1857. Sømand Hans Andersen, 30 1/4 aar. Til Brevig (Brevik). Utflyttet for flere aar siden.
14/4-1857. Ungkarl Gustav Maxe, 27 aar. Til Rygge.
12/4-1857. Albret Gotfred Hansen, 18 aar. Til Amerika.

31/3-1857.
Sagmester Halvor Isaksen, 25. Se Bratsberg(13) "Skauen".
Marie Pedersdatter (Kirsten Marie Pedersdatter), ovenstaaendes kone, 23.
Til Skien.

31/3-1857. Berthe Hansdatter, gift med vognmand Anders Pedersen, 21. Til Skien.

1/4-1857.
Bankbogholder Peder Haraldsen, 43.
og Hustrue Caroline Mathilde født Pedersen, 28.
Til Skien.

3/4-1857. Pige Anne Johannesdatter fra Holden (Holla) med Barn, 28 1/2 aar. Til Skien.
9/4-1857. Maskinarbeider Petter Christophersen, 27 (f. 11/11-1830). Til Sverige.

14/4-1857.
Skrædder Søren Andersen, 26 1/2. Se Flata under Mo.
Kone Andrea Berthelsdatter, 32.
Til Amerika.

14/4-1857. Arbeider Nils Andersen, 24. Til Amerika. Se Flata under Mo.
14/4-1857. Enke Maren Sørensdatter, Flata under Moe. Til Amerika. Se Flata under Mo.

14/4-1857.
Hammersmed Tollev Henriksen Aashammer, 29. Se Familie 7 - Fossum 1845.
Kone Nikoline Pedersdatter, 31.
Børn:
Henrik Tollefsen, 6.
Marie Tollefsdatter, 4 1/2.
Hanne Sørine Tollefsdatter, 2.
Til Amerika.

14/4-1857. Simon Simonsen Ekornrød, 20. Til Amerika. Se Ekornrød(B) under Mo.

14/4-1857.
Enke efter Matros Johannes Hansen Løkenberg paa Brekkejordet, Petronelle Christophersdatter og Søn,
Hans Johannesen, f. paa Brekkejordet, 4 1/2.
Til Amerika.

15/4-1857.
Arbeider Anders Eriksen Riis, 28 1/2.
Hans kone, Anne Johnsdatter, 31 1/2.
med Børn:
Karen Andersdatter, 3 1/2 (f. 14/12-1853).
Johan Andersen, 2 (f. 8/4-1855).
Maren Andersdatter, 1 (f. 21/11-1856).
Til Amerika.

15/4-1857. Svensk ungkarl Mathias Pedersen Follestad, 24. Til Amerika.
15/4-1857. Dreng Petter Solvesen, 20 (f. 4/3-1837). Til Amerika.

15/4-1857.
Enkemand Niels Larsen Mo, Leielending, 48.
Børn:
Jens Nielsen, 21 1/2.
Karen Nielsdatter, 19 1/2.
Sara Nielsdatter, 11 1/2.
Lava Nielsdatter, 9.
Til Amerika.

15/4-1857. Ungkarl Martin Olsen Eriksrød, 20. Til Amerika.

15/4-1857.
Enkemand Gunder Børgesen Ballestad, 50 1/2.
Børn:
Berntine Gundersdatter, 24 (f. 10/11-1832).
Maren Gurine Gundersdatter, 12 (f. 11/6-1845).
Til Amerika.

16/4-1857. Ungkarl Hans Haraldsen Limiie under Venstøb, 19 1/2. Til Amerika.
16/4-1857. Ungkarl Peder Olsen Hynie, 27. Til Amerika.
16/4-1857. Ungkarl Johannes Abrahamsen Ballestad, 28. Til Amerika.
16/4-1857. Pige Berthe Olsdatter, 51. Til Amerika.

17/4-1857.
Skibstømmermand Thorkel Børresen Ekornrød, 54.
Kone Karen Kirstine Aslaksdatter, 42.
Børn:
Andreas Thorkelsen, 17.
Børre Thorkelsen, 14 (f. 2/7-1845).
Marthe Marie Thorkelsdatter, 9 (f. 17/8-1847).
Anders Christian Thorkelsen, 6 (f. 26/3-1851).
Karen Thorine Thorkelsdatter, 3 (f. 19/9-1854).
Til Amerika.

17/4-1857. Pige Marthe Marie Olsdatter fra Fossum, 23 (f. 5/5-1834). Til Amerika.

17/4-1857.
Gaardmand Rollef Nielsen Gulseth, 38.
Kone Birgitte Halvorsdatter, 36.
Børn:
Kari Rollefsdatter, 16 1/2.
Niels Rollefssen, 14.
Helbjør Rollefsdatter 12.
HalvorRollefsen, 9.
Anne Marie Rollefsdatter, 5 1/2.
Rollef Rollefsen, 3 (f. 22/5-1854).
NB! Den første er født paa Gulseth. De øvrige utenfor Sognet.
Til Amerika.

17/4-1857. Pige Anne Kirstine Hansdatter Bratsberg, 21 1/2 (f. 8/9-1835). Til Amerika.

17/4-1857.
Snedker P. Bougerøds Enke Ingeborg Nielsdatter, 75 eller 66.
Datter Maren Andrea Pedersdatter, 26.
Pleiedatter Maren Anne Karlsdatter Liljeroth, 13.
Til Amerika.

19/4-1857.
Halvor Olsen Eriksrød, 28 1/2.
kone Maren Nielsdatter, 24 1/2.
Til Amerika.

28/4-1857.
Gaardmand Erik Tollefsen Marker, 51.
Kone Helge Knudsdatter, 53.
Børn:
Gregorius Eriksen, 21.
Jørgen Eriksen, 21.
Pige Aslaug Helliksdatter, 26 1/2.
Til Borre i Jarlsberg (Vestfold).

4/5-1857.
Skrædder Lars Olsen Ballestad, 34 1/2.
Kone Margrethe Sivertsdatter, 47.
Børn:
Severin Larsen f. 3/11-1856.
Inger Karine Larsdatter f. 8/9-1848.
Hans Peter Larsen f. 13/11-1850.
Edvard Larsen f. 8/5-1853.
Karl Larsen f. 1/2-1856.
Til Vaale i Jarlsberg (Vestfold).

5/5-1857. Pige Oline Olsdatter, 48. Til Drammen.

9/5-1857.
Kittil Nielsen, Falkum, 57.
Kone Karen Kiøstolfsdatter, 62.
Børn:
Tiøstolf Kittilsen f. 18/12-1828.
Halvor Kittilsen f. 17/6-1833.
Andreas Kittilsen f. 13/12-1835.
Ole Kittilsen f. 16/12-1841.
Til Skien.

11/5-1857. Pige Inger Mari Jacobsdatter, 24. Til Skien.

15/5-1857. Smed, Enkemand Hans Christophersen Hontvedt fra Fossum, 30. Til Gøttenborg (Gøteborg).

22/5-1857. Ungkarl Andreas Halvorsen Ekornrød, 41. Til Nøtterø.

29/5-1857. Former Søren Henriksen, Fossum, 42.
Kone Dorthe Halvorsdatter, 41.
Børn:
Henrik Sørensen, 18.
Marie Sørensdatter, 16.
Olava Sørensdatter, 9.
Rasmus Sørensen, 7.
Dorthe Sørensdatter (tvilling) f. 11/8-1854.
Stine Sørensdatter (tvilling) f. 11/8-1854.
Til Porsgrund.

2/6-1857.
Knud Christensen Grini, 36 1/2.
Kone Marthe Kirstine Christophersdatter, 35.
Til Vandsøe.

2/6-1857.
Hans Holst Kløcker, Haugen (Hauen), 11/2-1828.
Kone Anne Marie Eriksdatter f. 21/9-1827.
Børn:
Hans Holst Kløcker f. 28/3-1852.
Elise Marie Kløcker f. 9/4-1854.
Til Vaale i Jarlsberg (Vestfold).

5/6-1857. Enke Kirsten Andrea Andersdatter, Bratsbergkleven (forhen Grønnerød), 35. Til Solum.
5/6-1857. Skibstømmermand Johannes Johannesen, 18. Til Arendal.
10/7-1857. Ungkarl Møller Hans Hansen Gaansedt, 27. Til Arendal.
26/6-1857. Pige Ingeborg Andersdatter, Fossum, 25. Til Gothenborg (Gøteborg).
23/10-1857. Pige Maren Karine Larsdatter, Borrestadholmen, f. 16/12-1831. Til Østlandet.
Vaaren 1856. Ungkarl Jens Haraldsen, 27. Til Solum.
Sommer 1857. Ungkarl, Sømand Rasmus Jacobsen f. 27/7-1826. Til Skien.
Sommer 1857. Pige Inger Gurine Halvorsdatter, 20. Til Sverige.
14/10-1857. Jomfru Karine Tufte, 32. Indflyttet No. 16 1856. Til Hedrum.
 

1858.

2/1-1858. Matros, Ungkarl Jacob Nielsen, f. 9/11-1829 paa Kjølnæs. Til Porsgrund.
5/3-1858. Rebslager Rasmus Nilsen, født paa Lien under Fossum 23/4-1854. Til Amerika.

31/3-1858.
Vognmand Thomas Hansen, 39, født i Bøhered (Bø i Telemark).
Kone Marthe Andersdatter f. 10/10-1829 i Gjerpen.
Datter
Hansine Thomasdatter f. 28/8-1855.
Til Solum.

3/4-1858. Pige Amalie Elisabeth Olsdatter, Fossum f. 2/10-1831. Til Amerika.

20/4-1858.
Knud Larsen, Bratsbergkleven, f. 1803.
Kone Anne Isaksdatter f. 1804.
Børn:
Maren Knudsdatter f. 24/1-1839.
Isak Knudsen f. 21/9-1841.
Til Amerika.

20/4-1858.
Iver Svendsen f. 12/5-1836.
Hustru Louise Marie Larsdatter f. 3/7-1836, gift 6/4-1858.
Til Amerika.

20/4-1858.
Tømmermester Ferdinand Pribs, 28.
Kone Anne Gurine Hansdatter, 29.
Børn:
Carl Ferdinand Albret Pribs, 3.
Lovise Fredrikke Pribs, 1.
Til Amerika.

20/4-1858.
Enken Gøran Vetlesdatter, 58.
Børn:
Vetle Olsen f. i Vallerdalen under Meen 16/12-1833.
John Olsen f. i Vallerdalen under Meen 19/7-1836.
Til Amerika.

20/4-1858. Sømand Thor Eriksen født paa søndre Ballestad 29/2-1836. Til Amerika.
14/5-1858. Pigen Margith Isaksdatter f. 2/7-1820. Til Skien.
1/6-1858. Pige Berthe Marie Johnsdatter, 42. Til Skien.
17/6-1858. Gaardsfuldmægtig Theodor Skullerud, 25. Indflyttet 22/5-1857. Til Høland.
17/6-1858. Pige Anne Nikoline Gundersdatter Meen f. 14/1-1830. Til Amerika.
19/6-1858. Pige Ragnhild Hansdatter Tveten f. 11/3-1825. Til Slemdal (Siljan).
24/6-1858. Pige Anne Gurine Andersdatter, Venstøb-eie, f. 18/10-1833. Til Østre Moland.
26/6-1858. Pige Henrikke Isaksdatter, Bratsbergskoven, 23 1/2. Til Kjøbenhavn.
Vaar 1853. Pige Ingeborg Johnsdatter Skottet under Lie f. 9/5-1823. Til Holden (Holla).
August 1857. Pige Inger Marie Klausdatter, Trolsaas f. 3/5-1837. Til Christiania. Attest af 6/5-1858.
Mai 1858. Pige Anne Kirstine Hansdatter , 33. Gift til Solum.
Mai 1858. Jomfru Marie Guttormsen, 44. Indflyttet 14/5-1848. Til Slemdal.
20/5-1858. Svensk Jan Petter Aronsson, 26 1/2. Vestover paa arbeide.
1852. Pigen Anne Olsdatter f. 8/6-1824. Til Mæhlum (Melum).
Vaaren 1858. Dreng John Olsen, født under Hanto i Holden f. 23/12-1831. Indflyttet 21/6-1854. Til Skien.
Juli 1858. Gunhild Hansdatter fra Gulseth, 26. Indflyttet 8/3-1847. Til Skien.

Oktober 1858.
Tømmermand Søren Olsen, 50.
Kone Ingeborg Nielsdatter, 48.
Børn:
Lars Sørensen, 16.
Hertil bosatte paa Stulen paa Uthougen.
Til Eidanger.

19/11-1858. Pige Inger Turine Thorsdatter Høyseth, 24. Til Eidanger.
April 1855. Pige Karen Dorthea Simonsdatter, Tydskland, 19. Til Skien.

1854.
Arbeidsmand Niels Thorsen, 32.
kone Gunhild Kittilsdatter, 30.
Børn:
Ingeborg Nilsdatter, 4 1/2.
Karoline Marie Nilsdatter, 2 1/2.
Til Skien.

1855. Pige Maren Berthe Reiersdatter, 22 3/4. Til Skien.

1855. Sadelmagersvend Christian Christinus Isaksen, 27. Indflyttet No 49. Til Skien. 
 

1859.

1858.
Arbeider Lars Svendsen (Svensk), 33.
Kone Karen Andersdatter, 34.
Børn:
Anders Larsen f. 24/4-1857 paa Borrestad.
Til Porsgrund.

1858.
Smed Lars Anundsen Koch, 49.
kone Anne Mathea Andersdatter, 30.
Børn:
Karl Anton Larsen, 4.
Anne Marie f. 8/6-1857.
Til Eidanger.

1851. Ungkarl, Søemand Andreas Andersen Aulie, 39. Til Østre Moland.

1856.
Arbeider Hans Kittilsen, 34.
og kone fra Bø, 32.
Børn:
Andreas Hansen f. 19/9-1849.
Halvor Hansen f. 15/9-1853.
Karl Hansen f. 18/6-1856.
Til Eidanger.

1857. Dreng Niels Eriksen Hoppestad f. 28/3-1835. Til Skien.

20/4-1859.
Pladsmand Ole Jacobsen Berberg paa Skilbred, 53 (døbt 6/7-1806).
Søn Jacob Olsen f. 4/9-1831.
Til Amerika.

1858. Pige Ingeborg Kirstine Halvorsdatter Haugerød, 24. Til Skien.
1856. Pige Maren Olsdatter, Mela f. 4/5-1821. Til Bamble.

10/4-1859. Dreng Henrik Johannesen, søn af Hammersmed ved Aashammeren, Johannes Henriksen, f. paa Fossum 27/7-1841. Til Amerika.
Desember 1858. Ungkarl Niels Jørgensen, søn af Jørgen Grini, 23 1/2 f. 17/11-1835. Til Skien.

29/4-1859. Pige Stine Nielsdatter Nygaard, 25. Til Amerika.
29/4-1859. Pige Elisabeth Sophie Jacobsdatter Glende, 21 1/2, f. 25/8-1837. Til Amerika.
1858. Snedker Gullik Gulliksen, 23 1/4. Til Skien.
Høsten 1856. Pige Anne Berthea Knudsdatter, 20 1/2, f. 5/12-1838. Til Solum.
1859. Mekanisk Arbeider Anders Svendsen, søn af Svend Sigfridsen, f. 6/5-1838 paa Fossum, 21. Til Gothenborg (Gøteborg).
April 1859. Berthe Marie Pedersdatter, Fossum, 26, f. 17/10-1833. Til Eidanger med sin mand, John Andreas Kittilsen.

Vaar 1856.
Kleinsmed Erik Eriksen Fossum, 31, f. 18/8-1828. Se Familie 38b - Fossum 1835.
Hustru Karen Gundersdatter, 43, f. 25/9-1816.
Barn:
Elise Eriksdatter f. 29/1-1851.
Johanne Eriksdatter f. 2/3-1853.
Karen Gurine Eriksdatter f. 21/12-1855.
Til Porsgrund.

14/4-1858. Pige Karen Knudsdatter paa Mela, 24. Til Solum. Fødes i Saude sogn (Sauherad).
Høst 1856. Ungkarl Ole Jacobsen, 21, f. 29/8-1838. Til Tanum.
Høst 1858. Pige Petronelle Gulliksdatter, 28. Til Solum, hendes fødested.
Høst 1858. Ungkarl Andreas Halvorsen f. paa Brekkejordet 10/12-1833. Til Skien.
Høst 1858. Ungkarl Johannes Halvorsen f. 8/2-1830 paa Brekkejordet. Til Skien.

16/11-1856.
Arbeider Lorentz Lorentzen f. 21/5-1829.
Kone Marthe Margrethe Eliasdatter f. 17/3-1829.
Børn:
Elias Lorentzen f. 5/12-1851.
Marthe Kirstine Lorentzdatter f. 24/8-1853.
Til Porsgrund.

1853 Julekveld. Arbeider, ungkarl Niels Halvorsen Trolsaas, 51. Til Fredriksværn (Stavern). Var før 3 aar i Eidanger ( Brevig og Heistad).

1858.
Blikkenslager Hans Larsen,
Kone Pernille Hansdatter.
Børn:
Pauline Hansdatter f. 19/7-1852.
Helmine Hansdatter f. 1/11-1853.
Hans Peter Hansen f. 31/10-1855.
Anton Hansen f. 23/5-1857.
Til Porsgrund.

22/8-1859. Pige Ingeborg Pedersdatter Riser f. 14/5-1836. Til Christiania.
1/9-1859. Ungkarl, maskinistarbeider Jens Møller Larsen fra Fossum, f. 13/7-1828. Til Christiania og Sverige.
1/9-1859. Former ved Fossum værk, Ungkarl Erik Jacobsen Dyrendal f. 14/3-1839. Til Christiania og Sverige.
24/8-1859. Pige Elise Larsdatter, datter af møller Lars Iversen paa Fossum f. 30/10-1833. Til Lier.

Høst 1858.
Arbeider Halvor Johannesen Mela, 59.
kone Ingeborg Andersdatter, 57.
Søn, Sømand Johannes Halvorsen, 30, f. 8/2-1830.
Til Skien.

Februar 1858.
Arbeider Olaf Halvorsen, Indflyttet 1857, 32 1/2.
kone Karen Marie Pedersdatter, 33.
Børn:
Hans Peter Olafsen, 4 1/2. Født i Solum.
Inger Andrea Olafsdatter 2 1/4, f. 27/6-1857 i Gjerpen.
Til Solum.

22/10-1859. Pige Ingeborg Gulliksdatter Glende, 32 1/2. Indflyttet no. 29 1858. Til Slemdal (Siljan).
April 1859. Pige Maren Anne Andersdatter, Langerød søndre, 35, f. 18/11-1824. Til Skien.

14/10-1859.
Arbeider Jacob Olsen, Modalen i Slemdal, f. 13/4-1838.
og kone Dorthea Amundsdatter f. i Hurdalen 12/1-1828.
Til Skien.
 

1860.

April 1857.
Ole Olsen Skilbred af Solum, 25 1/2. Gift 29/12-1856.
kone Pernille Jensdatter Foss, 30.
Barn:
Maren Olea Olsdatter f. 1/2-1857.
Til Solum. 

1856. Pige Karen Ingebretsdatter paa tiden Skavan f. 18/4-1839. Til Bø (i Telemark).
20/2-1860. Ingeborg Andersdatter Fossum, 28, f. 18/2-1832. Gift 10/2-1860 med Peter Christophersen. Til Sverige.

17/3-1857.
Sagmester Anders Nirisen Kolkin, 25 f. 14/9-1832 i Saude (Sauherad).
kone Karen Jørgensdatter for tiden paa Marker, 45.
Søn Andreas Nielsen f. 14/8-1848 af konens første ægteskab.
Niels Martin Andersen f. 17/3-1856.
Til Skien.

Høsten 1858. Ungkarl Anders Hansen, søn af Hans Christensen Mauraas, 29 1/2. Til Solum.
18/4-1860. Anders Halvorsen Furuvald, søn af Halvor Sørensen og Karen Christensdatter, 28, f. 6/6-1832 paa Nykaas. Til Amerika. Se V. Haugerød.
18/4-1860. Pigen Ingeborg Kirstine Jacobsdatter, datter af Jacob Davidsen Glende, 25 1/2, f. 4/12-1834. Til Amerika.
April 1860. Ungkarl, Farvermester Carl Gunnersen, søn af Gunner Auestad paa Gulseth, 24 1/2, f. 26/12-1836. Til Skien.
Vaaren 1859. Ungkarl Lars Larsen, søn af Lars Thorsen Skifjeld og Maren Andersdatter, 21, f. 3/4-1839. Til Skien.
Høsten 1858. Pige Karen Nilsdatter, datter af Nils Olsen Skyer, 27, f. 3/7-1833. Til Skien.
1854. Pige Gunhild Marie Jacobsen, datter af smed Jacob Christensen, f. 22/6-1830. Til Sarpsborg.
Juni 1860. Pige Inger Karine Jensdatter, datter af Jens Henriksen, f. 16/11-1834. Til Thjødling (Tjølling).

April 1860.
Arbeider Halvor Olsen, 26.
kone Margith Olsdatter, 49.
Indflyttet 1858.
Til Eidanger.

Oktober 1860.
Sagarbeider Niels Pedersen, født paa Jønnevald, 25/12-1826. Gift 28/10-1852.
kone Christiane Eriksdatter født paa Ballestad, 19/2-1832.
Barn:
Elise Dorthea Nilsdatter f. 11/11-1858.
Til Skien.

Vaar 1860. Pige Marie Aasoldsdatter f. i Solum 18/11-1831. Til Porsgrund.

Mai 1860.
Gaardbruger og Skibsbygger John Aanondsen med hustru, Svigermoder, Svigerinde og 8 Børn.
Indflyttet 1858.
Til Østre Moland.

22/11-1860. Ungkarl Ole Throndsen, 31. Til Sandsvær.
22/11-1860. Pige Berthe Syrine Olsdatter, 24 1/2 aar. Til Sandsvær.
Mars 1860. Ungkarl Ole Evensen Klovholdt, 24 1/2 aar. Indflyttet 1858. Til Solum.
 

1861.

April 1859. Arbeider Søren Olsen, 25. Indflyttet no. 15, 1858. Til Skien.
Januar 1861. Ungkarl garver(?) Simon Andersen Sørli, 29, f. 16/3-1831 Søn af Anders Jacobsen Sørli. Til Søndeløv (Sønderled).
April 1861. Ungkarl Halvor Andersen Sneltvedt, søn af Anders Olsen, 20, f. 19/2-1841. Til Amerika. Se Sneltvedt(1).

14/4-1861.
Arbeider Ole Amundsen, 28 1/2.
kone Berthe Marie Nilsdatter (24?).
Børn:
Anton Bertinius Olsen, 7 1/2, født i Laurvig.
Ingeborg Karine Olsdatter f. 16/2-1856.
Familien er fra Slemdal. Haver boet i Gjerpen fra vaaren 1855 til høsten 1858.
Til Kragerø.

Sommeren 1860.
Gaardbruger Ole Olsen Svindholt, 49.
kone Maren Karine Jacobsdatter, 44.
Børn:
Bodil Marie Olsdatter, 18.
Grethe Elise Olsdatter, 9 1/2. Født i Gjerpen.
Jacob Olsen, 5 3/4. Født i Gjerpen.
Amund Olsen, 3 1/2. Født i Gjerpen.
Indflyttet No. 19 1844.
Til Eidanger.

11/4-1861.
Skolelærer Andreas Pedersen Bergh, 28.
kone Jørgine Dorthea f. Steenberg, 38.
Til Horten.

April 1858. Pige Maren Andersdatter, datter af Anders Larsen Riis, 28 1/2, f. 2/12-1832. Til Næs Jernværk.
19/1-1861. Dreng August Aronsson, 24 1/2. Indflyttet 10/6-1859. Til Sverige.
10/4-1861. Pige Birgitte Larsdatter, 23. Indflyttet No 12 1859. Til Amerika.
10/4-1861. Dreng Gunner Evensen, 30. Indflyttet No 13, 1859. Til Amerika.
10/4-1861. Dreng Johan Peder Johannessen, 20. Konfirmert 11/12-1857. Til Amerika.
10/4-1861. Ungkarl, Tømmermester Aslak Johannessen, Bratsbergkleven, f. paa Venstøp 16/6-1823. Til Amerika.
10/4-1861. Pige Ingeborg Andrea Johannesdatter (forrige høst), f. 18/3-1821. Til Amerika.
10/4-1861. Ungkarl Isak Hansen, f. 15/12-1833, søn af Gaardmand Hans Isaksen Frogner. Til Amerika.
11/4-1861. Pige Signe Evensdatter Gulseth, f. 10/7-1840. Indflyttet 5/5-1856. Til Amerika.

11/4-1861.
Teglarbeider Halvor Halvorsen, Borgestad, 53.
kone Gunhild Thorstensdatter, 48.
Børn:
Helge Halvorsen f. 29/4-1847 i Saude (Sauherad).
Halvor Halvorsen f. 22/12-1852 i Saude.
Thora Halvorsdatter f. 29/1-1855 i Saude.
Inger Halvorsdatter f. 10/10-1858 i Gjerpen.
Attest fra Saude af 14. Mai 1856, indført i Ministerialbogen den 12. juni 1856.
Til Amerika.

18/4-1861. Ole Isaksen Berg f. 1/1-1827. Til Amerika.

12/4-1861.
Verksarbeider Nils Larsen af Fossum, 56. Se Familie 49 - Fossum 1845.
kone Inger Tolvsdatter, 54.
Datter Ingeborg Kathrine Nilsdatter f. 28/4-1839.
Søn Nils Peter Nilsen f. 4/5-1845.
Til Amerika.

13/4-1861.
Arbeider Ole Christiansen Rydningen (Rønningen) i Luxefield, f. 18/12-1830.
kone Berthe Marie Larsdatter, f. 24/4-1838.
Søn Christian Olsen f. 30/1-1859.
Pige Karen Marie Christiansdatter Rydningen (Oles søster) f. 23/4-1834.
Pige Anne Thorine Christiansdatter Rydningen f. 1/5-1837.
Maren Christiansdatter Rydningen f. 21/8-1839.
Til Amerika.

13/4-1861. Ungkarl Lars Thygesen Kjær f. 17/12-1839.

15/4-1861.
Arbeider Rasmus Olsen Bestul, 51.
kone Mari Andersdatter, 61.
Barn:
Ingeborg Rasmusdatter, f. 30/11-1832.
Anders Rasmussen f. 14/1-1835.
Ole Rasmussen f. 11/11-1836.
Ellef Rasmussen f. 9/2-1842.
Jacob Rasmussen f. 2/2-1839.
Alle fødte i Rydningen.
Pige Inger Thorine Andersdatter f. 28/7-1816 i Sandsvær.
Til Amerika.

16/4-1861. Pige Inger Thorine Andersdatter Ballestad, f. 9/3-1837. Til Amerika.
I Mai 1861. Ungkarl, Garversvend Niels Hansen født under Meen 27/7-1840. Til Danmark. Attest 25/4-1861.
1860. Pige Mathilde Gundersdatter Augestad paa Gulseth, f. 28/6-1832. Til Skien. Attest 15/5-1861.

April 1861.
Jordbr. Christen Pedersen Lie, 63 aar, født i Solum.
hustru Margrethe Andersdatter Fossjordet, 41.
Børn:
Carl Peder Christensen f. 19/11-1847.
Hans Ernst Christensen f. 3/6-1852.
Karen Kirstine Christensdatter f. 13/4-1854.
Ole Christensen f. 23/4-1856.
Til Thjølling (Tjølling). Attest dat. 29/5-1861.

Høsten 1860. Pige Anne Torsdatter, boende under Ballestad, indflyttet fra Saude, 25. Til Skien. Attest 20/6-1861.
Mai 1860. Gift kone Marthe Marie Nilsdatter Skilbred, 22 1/2. Til Slemdal (Siljan). Attest 20/6-1861.
25/6-1861. Pige Elise Abrahamsdatter, 24 1/2. Til Vestre Aker. Attest 22/6-1861.
6/7-1861. Pige Maren Gurine Nilsdatter født i Solum, 29. Til Trondhjem. Attest 14/7-1861.
9/9-1861. Pige Marthe Kirstine Andersdatter, 25. Til Hedrum. Attest 13/9-1861.
9/9-1861. Ungkarl Gunner Nilsen, 27. Til Skien. Attest 9/4-1861.
24/9-1861. Ungkarl Isak Andersen, 28. Til Skien. Attest 24/9-1861.

26/9-1861.
Smedmester Peder Pedersen f. 25/1-1835.
kone Gerhardine Rasmusdatter f. 30/10-1838.
Søn Peter Lauritz Pedersen f. 14/7-1860.
Til Porsgrund. Attest 26/9-1861.

10/10-1861.
Leilending Hans Jacob Evensen, 35.
hustru Thore Maria Davidsdatter, 36.
Børn:
Daniel Hansen, 10.
Anders Christian Hansen, 8.
Lars Hansen, 6.
Inger Andrine Hansdatter, 1 1/2 aar.
Til Thjølling (Tjølling). Attest 10/10-1861.

Vaaren 1860.
Enke Ingeborg Marie Larsdatter, 45.
Børn:
Anne Christine Olsdatter, 17.
Berntine Olsdatter, 14.
Hans Olsen, 10.
Til Eidanger. Attest 10/11-1861.

11/10-1861.
Arbeider Jan Peter Aronsen, 30.
hustru Maja Andersdatter, 30.
Børn:
Caroline Jansdatter, 1 1/2.
Anne Jansdatter, 1/2.
Til Ertemark i Sverige. Attest 11/10-1861. Indflyttet 1859 fra samme sted.

Høsten 1859. Pige Borthe Marie Nilsdatter, 22. Til Eidanger. Attest 7/10-1861.
Vaar 1860. Pige Anne Marie Danielsdatter, 25. Til Skien. Attest 30/10-1861. Indflyttet No. 15 1859.
Vaaren 1859. Sophie Hedvig Jønnevald, 29. Til Christiania (Oslo).


1862.

Høsten 1861.
Leilænding Peder Gundersen Berberg, 24 1/2.
Hustru Maren Jensine Olsdatter, 29.
Til Slemdal (Siljan).

Vaaren 1858. Ungkarl Engebret Solvesen, 30. Til Arendal.

Høsten 1861.
Arbeider Lars Isaksen, 30 1/2.
Hustru Maren Anne Pedersdatter, 24 1/2.
Til Skien.

15/3-1862. Pige Gunhild Pedersdatter, 28. Til Bø i Telemark.

17/3-1862. Ungkarl, gaardmandssøn Ole Halvorsen Doxrød, 21. Til Amerika.
17/3-1862. Ungkarl, arbeider Ole Christensen Doxrød, 32. Til Amerika.

17/3-1862.
Arbeider Ole Nilsen Doxrød, 35.
Hustru Inger Maria Halvorsdatter, 31.
Børn:
Nils Olsen, 5 1/2.
Karen Kirstine Olsdatter, 3.
Halvor Olsen, 1/2.
Til Amerika.

17/3-1862.
Ungkarl Peder Danielsen, 18 1/2. Til Amerika.
Ungkarl Ole Danielsen, 21 1/2. Til Amerika.

19/3-1862. Ungkarl Anders Pedersen, 27. Til Skien.

21/3-1862.
Leilænding Lars Einersen Sneltvedt (Gaarden - Gordon), 31.
Hustru Maren Larsdatter, 34.
Børn:
Ole Larsen, 8.
Lauritz Larsen, 5.
Gusta Larsdatter, 2.
Til Amerika.

21/3-1862. Pige Karen Kirstine Jacobsdatter, 30. Til Porsgrund.

21/3-1862. Ungkarl Anders Larsen Kjær, 22 1/2. Til Amerika. Ikke reist.

26/3-1862.
Inderst Anders Johnsen, 27 1/2.
Hustru Johanne Jørgensdatter, 33.
Til Amerika.

28/3-1862.
Arbeider John Thorstensen Falkum, 31.
Hustru Marie Eriksdatter, 37.
Børn:
Maren Johnsdatter, 4.
Thorsten Johnsen, 3/4.
Til Amerika.

31/3-1862. Nils Johannesen Fossum, 20. Til Amerika.
31/3-1862. Nils Theodor Johannesen Fossum, 20. Til Amerika.

1/4-1862.
Matros Erik Nilsen Borge, 33.
Hustru Karen Andrea Christensdatter, 33.
Søn:
Nils Christian Eriksen, 1/2.
Til Amerika.

3/4-1862.
Arbeider David Christiansen Holm, 28.
Hustru Turine Andersdatter, 40.
Til Amerika.

4/4-1862.
Tømmermand NIls Olsen Lie, 49.
Hustru Ingeborg Nilsdatter, 41.
Børn:
Ole Nilsen, 15.
Marthe Marie Nilsdatter, 7.
Nicolai Nilsen, 4.
Michael Nilsen, 3/4.
Til Amerika.

4/4-1862. Pige Marie Nilsdatter, 29. Til Amerika.
4/4-1862. Ungkarl Ole Johnsen Aas (Ole Johnsen Stulen), 30. Til Amerika. Se Stulen(A).
5/4-1862. Ungkarl Ole Aslaksen Gaasehølen, 26. Til Christiansand (Kristiansand).
5/4-1862. Pige Mariane Isaksdatter Riis, 30. Til Amerika.
7/4-1862. Gift mand, Snedker Claus Thorsen, Borgeskoven, 46 1/2. Til Amerika.
7/4-1862. Enke Petronelle Hansdatter Venstøp, 29. Til Amerika.
7/4-1862. Snedker, ungkarl Isak Isaksen, Bratsbergskov, 24. Til Amerika.
7/4-1862. Ungkarl Søren Pedersen Fossum, 16. Til Amerika.
7/4-1862. Ungkarl, Skrædder Halvor Halvorsen Ballestad, 27 1/2. Til Amerika. Se Ballestad(1).

8/4-1862.
Matros Rasmus Nilsen, Borgestad, 28.
hustru Ingeborg Maria Halvorsdatter, 34.
Til Amerika.

8/4-1862.
Leilænding Rasmus Rasmussen Slettene, 67.
Hustru Live Jacobsdatter, 66.
Søn Jens Rasmussen, 34.
Hans hustru Karen Kirstine Davidsdatter, 24.
Til Amerika.

8/4-1862. Ungkarl Christen Eriksen Oterholt, 22. Til Amerika.

8/4-1962.
Ungkarl Lars Rasmussen Slettene, 33.
Hans søster pige Inger Kirstine Rasmusdatter, 27.
Hendes uægte barn, Aslak Jansen, 4.
Til Amerika.

8/4-1862.
Skomager Ole Pedersen Venstøp, 29 1/2.
Hustru Anne Jacobsdatter, 29 1/2.
Børn:
Jacob Olsen Venstøp, 7.
Gunhild Kirstine Olsdatter, 4.
Peder Olsen Venstøp, 3/4.
Enke Anne Solvesdatter, 59.
Til Amerika.

8/4-1862.
Christen Nilsen Fossum, 31.
Hustru Gurine Olsdatter, 29.
Datter:
Maren Anne Christensdatter, 3 1/2.
Til Amerika.

8/4-1862.
Nils Olsen Fossum, 73.
Hustru Maren Christensdatter, 60.
Til Amerika.

9/4-1862. Ungkarl, Matros Ole Olsen Mindaas, 27. Til Amerika.
9/4-1862. Pige Maren Halvorsdatter Ballestad, 19. Til Amerika.

9/4-1862.
Johannes Andersen Flaten, 34.
Hustru Kirstine Zachariasdatter, 36.
Børn:
Maren Johannesdatter, 13.
Karen Andrea Johannesdatter, 10.
Anders Johannesen, 7.
Anne Sophie Johannesdatter, 3.
Til Amerika.

9/4-1862. Ungkarl Ole Olsen Aashammer, 22. Til Amerika.

9/4-1862.
Gaardmand Ole Larsen Kjær, 30
Hustru Karen Marie Christiansdatter, 30.
Børn:
Maren Anne Olsdatter, 2.
Lars Olsen Kjær, 1/2.
Til Amerika.

9/4-1862. Ungkarl Lars Nilsen, 14. Til Amerika. Se Familie 25 - Kleiva 1845.
9/4-1862. Lars Larsen Kjær, 60. Til Amerika. Se Kjær(9).

9/4-1862.
Matros Hans Christian Holst, 28.
Hustru Gurine Marie Larsdatter, 30.
Til Amerika.

11/4-1862. Ungkarl Ole Olsen Gulseth, 21. Til Amerika.

11/4-1862.
Enkemand, arbeider Lars Johannesen Løberg, 54.
Børn:
Kirsten Dorthea Larsdatter Løberg, 18.
Nils Theodor Larsen Løberg, 10.
Til Amerika.

11/4-1862. Pige Maren Gulliksdatter Kleven, 22. Til Amerika.
11/4-1862. Ungkarl Arve Gulliksen Kleven, 20. Til Amerika.
11/4-1862. Pige Johanne Margrethe Pedersdatter, 22. Til Amerika.
11/4-1862. Ungkarl Ole Halvorsen Venstøp, 28. Til Amerika.
11/4-1862. Ungkarl Christopher Christensen Dyrkold, 30. Til Amerika. Se Hagen under Dyrkoll.

11/4-1862.
Ungkarl Johan Andreas Andersen Gulseth, 29.
Hands Moder, enke Johanne Susanne Abrahamsdatter, 68.
Til Amerika.

29/4-1862.
.... mester Nils Gundersen, 39.
Hustru Maren Margrethe Christensdatter, 46.
Deres Børn:
Inger Marie Nilsdatter, 16.
Gurine Berthine Nilsdatter, 14.
Christiane Nilsdatter, 10.
Ingeborg Nilsdatter, 6.
Til Porsgrund.

27/5-1862.
Lelænding Ole Thorkildsen, 26.
Hustru Gurine Olsdatter, 24.
Barn:
Anne Olsdatter, 2.
Til Slemdal (Siljan).

11/6-1862. Pigen Maren Dorthea Nilsdatter Tufte, 29. Til Ramnæs (Ramnes).
12/6-1862. Ungkarl Jørgen Nilsen Marker, 24. Til Skien.
11/7-1862. Pigen Lovise Isaksdatter, 21. Til Stavanger.

14/4-1862.
Snedker Solve Larsen, 45.
Kone Berthe Sørensdatter, 48.
Børn:
Lars Solvesen, 20.
Marthe Maria Solvesdatter, 17.
Til Porsgrund.

23/10-1862. Pigen Gunhild Maria Larsdatter, 27. Til Skien.
30/10-1862. Ungkarl, Skipper Rasmus Martinius Larsen, 28. Til Porsgrund.
10/11-1862. Johannes Hansen, 28. Til Arendal.
28/11-1862. Jomfru Gullode(?) Constance Josephine Johnsen, 25. Indflyttet no. 1 1859. Til Solum.
19/12-1862. Ungkarl Gullik Andersen, 16. Til Christiania (Oslo).
19/12-1862. Ungkarl Johannes Thorsen, 25. Til Skien.
29/12-1862. Ungkarl, Matros Lars Abrahamsen, 26 1/2. Til Porsgrund.
29/12-1862. Ungkarl, Matros Isak Jensen, 25. Til Solum.
 

1863.

4/1-1863. Pige Karen Christensdatter, 27. Til Skien.
9/2-1863. Ungkarl Ole Pedersen, 33. Til Arendal.
14/3-1863. Pige Maren Abrahamsdatter Frogner, 27. Til Amerika.
17/3-1863. Pige Maria Christensdatter, Borgeskov, 23 1/2. Til Amerika.
17/3-1863. Ungkarl Jacob Hansen Ballestad, 30. Til Amerika. Se Ballestad(1).
18/3-1863. Ungkarl Kittil Halvorsen, 27 1/2. Til Amerika.
18/3-1863. Enkemand Johannes Hansen Ballestad, 30. Til Amerika.

18/3-1863.
Jens Olsen Aarhuus, 30 1/2.
Hustru Inger Maria Paulsdatter, 29.
Deres Børn:
Ole Jensen Aarhus, 5.
Karen Gurine Jensdatter Aarhus, 3/4.
Enken Karen Jensdatter Aarhuus, 60.
Til Amerika.

19/3-1863. Ungkarl Andreas Larsen Kjær, 23. Til Amerika.
24/3-1863. Ungkarl Halvor Hansen, 20. Til Amerika.
27/3-1863. Ungkarl Ole Olsen Skilbred, 24. Til Sverige.
13/4-1863. Pige Anne Olsdatter Fossum, 21. Til Holden (Holla - Nome).
14/4-1861. Pige Anne Elise Andersdatter, 25. Til Skien.
25/4-1863. Enkemand Amund Hansen Riis, 29. Til Porsgrund.
1/6-1863. Ungkarl Carl Johan Christiansen, 20. Til Amerika.

3/6-1863.
Gaardmand Anders Thorsen Gulseth, 43.
Hustru Mariane Gundersdatter, 33.
Deres børn:
Thor Andersen Gulseth, 12.
Maren Andersdatter, 10.
Anne Andersdatter, 8.
Gunder Andersen Gulseth, 6.
Ingeborg Andersdatter, 4.
Hans Andersen, 2.
Til Skien.

3/6-1863. Enkemand Hans Isaksen Frogner, 70. Til Amerika.

3/6-1863.
Skomager Sigurd Sigurdsen Løberg, 37.
Hustru Maria Aslaksdatter, 40.
Deres Søn:
Severin Sigurdsen, 1.
Til Amerika.

3/6-1863.
Ole Tovsen, 23.
Hustru Gro Halvorsdatter, 25.
Til Brunlaugnæs (Brunlanes).

5/6-1863.
Snedker Peder Olsen Holm, 65.
Hustru Anne Sophie Andersdatter, 50.
Børn:
Carl Pedersen Holm, 20.
Adolph Severin Pedersen Holm, 17.
Til Amerika.

21/7-1863. Pige Helge Larsdatter, 26. Til Skien. Attest af 6/12-1854.
24/8-1863. Pige Sara Cathrine Clausdatter, 26. Til Christiania (Oslo).
2/9-1863. Pige Ingeborg Marie Nilsdatter, 23. Til Holden (Holla - Nome).
16/9-1863. Jomfru Petrine Marie Kristvig, 45. Til Skien. Indflyttet 1854.

13/10-1863.
Matros Cornelius Christensen, 30.
Hustru Birthe Kathrine Mikkelsdatter, 36.
Barn:
Michael Peder Corneliusen, 2.
Til Skien.

19/10-1863. Ungkarl Anton Martinsen, 18 1/2. Til Christiania (Oslo).
21/10-1863. Pige Kirsten Maria Olsdatter, 27. Til Christiania (Oslo).
28/10-1863. Marthe Olsdatter Aasterød, 37. Til Skien.
28/12-1863. Pige Gurine Jensdatter Bø, 31. Til Laurvig (Larvik).

1864.

13/1-1864.
Christian Christiansen Gundbjørndalen (Gunborgdalen), 55.
Hustru Georgine Pedersdatter, 55.
Børn:
Nils Christiansen, 16.
Marthe Christine Christiansdatter, 13.
Birthe Maria Christiansdatter, 10.
Til Solum.

1/3-1864. Anders Johansen, 21. Til Amerika.

15/3-1864.
Matros Anders Paulsen under Borge, 37.
Hustru Ingeborg Torgersdatter, 40.
Børn:
Johan Martinius Andersen, 10.
Anton Thoresius Andersen, 7.
Ingeborg Marie Andrea Andersdatter, 1 1/2.
Konens uøgte barn, Olava Sophie, 15 1/2.
Til Amerika.

17/3-1864. Pige Olava Marie Olsdatter, 29. Til Amerika.
17/3-1864. Ungkarl Isak Larsen, 18 1/2. Til Amerika.

23/3-1864.
Hammersmed Johannes Henriksen Fossum, 48.
Hans børn:
Gunder Johannesen Fossum, 20.
Berntine Dorthea Johannesdatter Fossum, 16.
Johannes Johannesen Fossum, 13.
Andreas Johannesen Fossum, 10.
Hanna Marie Johannesdatter Fossum, 8.
Sophie Johannesdatter Fossum, 4.
Til Amerika.

23/3-1864. Pige Maren Berntsdatter, Fossum, 29. Til Amerika.

26/3-1864.
Leilænding Christopher Halvorsen Haugerød, 39. Se V. Haugerød.
Hustru Aslaug Paulsdatter, 37.
Deres børn:
Inger Andrea Christophersdatter, 10.
Gunhild Marie Christophersdatter, 8.
Halvor Christophersen, 4 1/2.
Peder Christophersen, 1.
Til Amerika.

26/3-1864. Pige Maren Halvorsdatter, 24. Til Amerika.

26/3-1864.
Enken Ingeborg Paulsdatter Bø, 46. Se Grønsten(C) under Bø.
Hendes børn:
Ole Andersen, 19.
Peder Andersen, 10.
Til Amerika.

26/3-1864. Ungkarl Ole Olsen, 20. Til Laurvig (Larvik).
29/3-1864. Pige Sara Thorsdatter Høiseth, 32 1/2. Til Amerika.

31/3-1864.
Arbeider Zacharias Andersen Fossum, 40.
Hustru Dorthea Henriksdatter, 34.
Børn:
Caroline Maria Zachariasdatter, 12 1/2.
Inger Hansine Zachariasdatter, 6 1/2.
Til Amerika.

31/3-1864.
Gaardmand Torger Johnsen Kittilsrød, 38.
Hustru Maria Olsdatter, 36.
Børn:
John Torgersen, 15.
Inger Maria Torgersdatter, 13 1/2.
Karen Torgersdatter, 8 1/2.
Johan Torgersen, 3 3/4.
Ingeborg Olava Torgersdatter, 1 1/2.
Til Amerika.

2/4-1864.
Arbeider Isak Abrahamsen Ekornrød, 37.
Hustru Ingeborg Andersdatter, 34.
Børn:
Andrea Isaksdatter, 7.
Karen Elise Isaksdatter, 4.
Abraham Isaksen, 1 1/2.
Til Amerika.

2/4-1864. Pige Karen Turine Abrahamsdatter, 32. Til Amerika.
2/4-1864. Pige Ingeborg Karine Abrahamsdatter Bøhle, 28. Til Amerika.

3/4-1864.
Arbeider Christian Sjulsen Listul, 21 1/2.
Hustru Karen Turine Olsdatter Solum, 23 1/2.
Til Amerika.

4/4-1864. Ungkarl Ole Olsen Solum, 19. Til Amerika. Se Solum.

4/4-1864.
Enke Margrethe Halvorsdatter Fossum, 45. Se Familie 66 - Fossum 1845.
Børn:
Henrik Nilsen, 24.
Anne Dorthea Nilsdatter, 19.
Halvor Nilsen, 11.
Iver Nilsen, 8.
Til Amerika.

4/4-1864. Ungkarl Halvor Halvorsen Semb, 25. Til Amerika.
4/4-1864. Pige Anne Maria Olsdatter, 20. Til Amerika.
4/4-1864. Ungkarl, Seminarist Nils Pedersen, 21. Til Riisøer (Risør).
4/4-1864. Ungkarl Ole Petter Andersen, 27. Til Amerika.
6/4-1864. Pige Karen Nilsdatter Høst, Ballestad, 23 1/2. Til Amerika.
6/4-1864. Dreng Børre Nilsen Høst, 13. Til Amerika.
8/4-1864. Ungkarl Engebret Carl Christensen, 25 1/2. Til Skien.
26/4-1864. Pige Marthe Christine Christensdatter Borge, 38. Til Christiania (Oslo).

4/5-1864. Ungkarl Christopher Christophersen, Fossum, 32. Til Christinehavn, Sverige.
4/5-1864. Pige Maren Christophersdatter, Fossum, 37. Til Christinehavn, Sverige.
8/5-1864. Pige Bertine Andersdatter, Fossum, 17 1/2. Til Christinehavn, Sverige.

18/5-1864.
Arbeider Andreas Hansen Sørbø, 28.
Hustru Dordi Evensdatter, 28.
Til Solum.

23/5-1864. Arbeider Gunder Olsen, 29. Til Eidanger.
24/5-1864. Ungkarl Torsten Olsen, 28. Til Strinden.
25/6-1864. Ungkarl Rasmus Hansen, 21. Til Amerika.
27/6-1864. Ungkarl Andreas Eriksen Frogner, 33. Til Amerika.

17/8-1864.
Arbeider Kittil Nilsen Borge, 43.
Hustru Anne Johannesdatter, 43.
Deres børn:
Ambør Elisabeth Kittilsdatter, 11.
Andreas Kittilsen, 9.
Martin Kittilsen, 7.
Til Eidanger.

30/8-1864. Pige Kirsten Borgersdatter Kolkind, 45. Til Christiania (Oslo).
12/9-1864. Pige Karen Olsdatter, 22. Til Solum.

13/10-1864.
Snedker og gaardmand Anders Pedersen, 44.
Hustru Maren Anne Stiansdatter, 34.
Deres børn:
Bernhard Severin Andersen, 11.
Peder Andersen, 7.
Stian Peter Andersen, 3.
Peder Andersen (farfar), 79.
Til Christiansand (Kristiansand).

25/10-1864. Skræder Hans Olsen, 34. Til Skien.

8/11-1864.
Arbeider Svend Svendsen, 29.
Hustru Gunhild Tollefsdatter, 38.
Til Solum.

10/11-1864. Pige Gunhild Marie Pedersdatter, Fossum, 31. Til Porsgrund.

20/12-1864.
Seminarist Anders Halvorsen, 20 1/2.
Hustru Kari Olsdatter, 28 1/2.
Barn:
Halvor Andersen, 1.
Til Bø i Thellemark (Bø i Telemark).

1865.

22/2-1865.
Matros Hans Rasmussen, 54. Se Familie 2 - Fossum 1845.
Hustru Margrethe Hansdatter, 52.
Børn:
Karen Hansdatter, 28.
Morten Hansen, 25.
Christen Hansen, 18.
Pige Inger Hansdatter, Fossum, 63.
Til Amerika.

1/3-1865. Ungkarl Isak Jensen Huken, 22. Til Amerika.

6/3-1865.
Murer Halvor Olsen Kleven, 33.
Hustru Ingeborg Maria Christiansdatter, 24 1/2.
Barn:
Ingeborg Olava Halvorsdatter, 1 1/2.
Til Skien.

11/3-1865.
Arbeider Halvor Olsen, 30.
Hustru Margith Olsdatter, 54.
Indflyttet 1858.
Til Brevig (Brevik).

20/3-1865.
"Selveier"? Svend Helgesen, 53. Se Gulset(13) "Hasledalen".
Hustru Kirsten Pedersdatter, 42.
Børn:
Gunhild Lovis Svendsdatter, 20.
NIls Svendsen, 15.
Hans Peter Svendsen, 11.
Andreas Severin Svendsen, 7.
Ingeborg Marie Svendsdatter, 6.
Anne Jørgine Svendsdatter, 2 1/2.
Severine Kirstine Svendsdatter, 1.
Til Amerika.

21/3-1865. Ungkarl Rasmus Nilsen Fossum, 17 1/2. Til Amerika. Se Familie 33 - Fossum 1865.
21/3-1865. Pige Maren Johnsdatter Aas, 28 1/2. Til Amerika.

21/3-1865.
Skomager Rasmus Jacobsen Foss, 33.
Hustru Maren Johannesdatter, 25.
Børn:
Andreas Rasmussen, 4 1/2.
Maren Johanne Rasmusdatter, 2.
Anne Marie Rasmusdatter, 1/2.
Til Amerika.

24/3-1865.
Arbeider Christen Olsen Fossum, 43. Se Familie 15b - Fossum 1845.
Hustru Ingeborg Karine Eriksdatter, 36.
Børn:
Olavus Christensen, 9.
Erik Christensen, 7.
Johan Christensen, 5
Nils Christensen, 1.
Til Amerika.

24/3-1865. Pige Jacobine Aslaksdatter, Fossum, 24. Til Amerika. Se Familie 21 - Fossum 1865.
27/3-1865. Pige Marthe Kirstine Johannesdatter, Fossum, 26. Til Amerika.

27/3-1865.
Inderst Ole Johnsen Aas, 27.
Hustru Thorine Hansdatter, 29.
Barn
Ingeborg Maria Olsdatter,  1/4.
Enken Dorthe Andersdatter Aas, 56.
Pige Dorthe Johnsdatter Aas, 29 1/2.
Pige Anne Johnsdatter Aas, 25.
Pige Ingeborg Johnsdatter Aas, 14 1/2.
Til Amerika.

28/3-1865.
Inderst Ole Halvorsen Mustvedt, 35.
Hustru Inger Maria Larsdatter, 30.
Børn:
Anne Marie Olsdatter, 4.
Lars Olsen, 1 1/2.
Til Amerika.

30/3-1865. Ungkarl Hans Nilsen Venstøb, 26. Til Vestby.

1/4-1865.
Leilænding Nils Olsen Hyni, 41 1/2.
Hustru Karen Kirstine Halvorsdatter, 23 1/2.
Barn:
Anne Nilsdatter Hyni, 2.
Enkemand Ole Nilsen Hyni, 72.
Til Amerika.

1/4-1865. Berntine Hansdatter, Gulseth, 19. Til Amerika. Se Gulset(8) "Moen".
21/4-1865. Ungkarl Lars Olsen, Mæla, 30. Til Amerika.
26/4-1865. Ungkarl Peder Bernhard Aslaksen Fossum, 21. Til Sverige. Se Familie 21 - Fossum 1865.
4/5-1865. Enkemand Gregorius Isaksen Houen (Hauen), 62. Til Porsgrund. Se Hauen(4).

10/5-1865.
Matros Amund Sigvardsen, Mæla, 31.
Hustru Anne Maria Mikkelsdatter, 34.
Til Skien.

23/5-1865. Pige Karen Maria Nilsdatter, 23. Til Skien.
23/5-1865. Ungkarl Halvor Kittilsen, 32. Til Skien.
10/7-1865. Pige Olea Gundersdatter Follaug, 24. Til Drammen.

9/8-1865.
Arbeider Christopher Halvorsen Tufte, 27.
Hustru Anne Olsdatter, 24 1/2.
Til Skien.

17/8-1865.
"Smed" Fredrik Ferdinand Ossary, 40.
Hustru Anne Marie Johnsdatter, 37.
Børn:
Gunhild Marie Fredriksdatter, 12.
Johanne Fredrikke Fredriksdatter, 9.
Julie Sophie Fredriksdatter, 3.
Til Brevig (Brevik).

1/9-1865. Pige Anne Kirstine Olsdatter Aashammer, 23. Til Solum.
14/9-1865. Hans Christian Andersen Fossum, 25. Til Holt.
25/9-1865. Ungkarl Andreas Pedersen Venstøb (Venstøp), 22. Til Solum.
17/10-1865. Enkemand Nils Ingebretsen Rød, 55. Til Laurdal (Lardal).
28/11-1865. Pige Inger Amalie Halvorsdatter, Borgeskov, 21. Til Solum.
1/12-1865. Pige Gunhild Olsdatter Ekornrød, 38. Til Skien.

15/12-1865.
Arbeider Ole Christian Gundersen Doxrød, 30 1/2.
Hustru Tore Torgersdatter, 33.
Barn:
Karen Andrea Olsdatter, 2 1/2.
Til Skien.

20/12-1865.
Gaardmand Nikolai Chr. Pettersen Tufte, 29.
Hustru Anne M. Johnsdatter, 27.
Børn:
Inger Marie Nikolaisdatter, 4 1/2.
Peder Nikolaisen Tufte, 1.
Til Skien.

1866

4/1-1866.
Arbeider Halvor Clausen, 40.
Hustru Ingeborg Torgersdatter, 38 1/2.
Til Skien.

18/1-1866.
Enken Anne Mathea Sophie Hansdatter, Braathen (Bråten), 42. Se Familie 28b - Borgestad 1845.
(Enke etter Nils Claudius Tyrholm)
Hendes barn
Hanna Kirstine, 9.
Til Solum.

19/1-1866.
Styrmand Ernst Wilhelm Stribolt, 43.
Hustru Karen Marie Arnesdatter, 42.
Deres børn:
Hans Anton Stribolt, 11.
Mette Marie Stribolt, 11.
August Bernhard Stribolt, 9 1/2.
Ludvig Amundor Stribolt, 8.
Hanna Gurine Dorthea Stribolt, 7.
Carl Wilhelm Stribolt, 3 1/2.
Til Porsgrund (Porsgrunn).

7/2-1866.
Skrædder Hans Svendsen Gulseth, 30.
Hustru Anne Gurine Halvorsdatter, 29.
Deres barn
Susanne Martine Hansdatter, 2 1/2.
Til Eidanger.

26/2-1866.
Leilænding, Enkemand, Gunder Halvorsen Vestermo, 42.
Hans børn:
Ole Gundersen, 16.
Halvor Gundersen, 13.
Inger Karine Gundersdatter, 9.
Anne Dorthea Gundersdatter, 5.
Til Amerika.

27/3-1866. Ungkarl Christian Evensen Follaug, 32. Til Amerika.

27/3-1866.
Leilænding Søren Nilsen Kolkin, 55. Se Kolkin under Follaug.
Hustru Maren Sybille Olsdatter, 46.
Deres børn:
Regine Sørensdatter, 26.
Petronelle Sørensdatter, 16 1/2.
Nils Sørensen, 14.
Hans Sørensen, 10.
Ole Sørensen, 8.
Caroline Sørensdatter, 6.
Simen Sørensen, 4.
Martin Sørensen, 1.
Til Amerika.

27/3-1866. Pige Kirsten Andersdatter Myhren, 25. Til Amerika.
27/3-1866. Ungkarl Søren Andersen Myhren, 22. Til Amerika.
27/3-1866. Gift kone Andrea Halvorsdatter Røsaker, 24. Til Amerika.

27/3-1866.
Møller Christian Andersen Limi, 39. Se N. Limi.
Hustru Sophie Hedvig Borgersdatter, 46.
Deres børn:
Caroline Marie Christiansdatter Limi, 15.
Benedicte Elise Christiansdatter Limi, 7.
Til Amerika.

28/3-1866. Ungkarl Borger Aslaksen Fossum, 17 1/2. Til Amerika. Se Familie 21 - Fossum 1865.
28/3-1866. Pige Marthe Gurine Aslaksdatter Fossum, 27 1/2. Til Amerika. Se Familie 21 - Fossum 1865.

28/3-1866.
Arbeider Nils Jensen Fossum, 47. Se Familie 33 - Fossum 1865.
Hans Kone Karen Rasmusdatter, 52.
Deres barn:
Karen Gurine Nilsdatter, 13.
Til Amerika
.

28/3-1866. Pige Kari Johnsdatter, 31. Til Amerika.
28/3-1866. Pige Anne Olsdatter, Mæla, 35. Til Amerika.
31/3-1866. Ungkarl Jens Nilsen Fossum, 21. Til Amerika. Se Familie 51 - Fossum 1865.

3/4-1866.
Arbeider Rasmus Christensen, Mæla, 27 1/2.
Hustru Martine Christensdatter, 27 1/2.
Til Skien.

4/4-1866. Pige Helge Rollefsdatter, Mæla, 28. Til Amerika.
4/4-1866. Enken Gunhild Nilsdatter, Fossum, 50. Til Amerika.

4/4-1866.
Tømmermand Lars Isaksen, Borgestad, 32.
Hustru Anne Andersdatter, 35.
Deres børn:
Anna Lovise Larsdatter, 7.
Isak Larsen, 4.
Anders Larsen, 1.
Til Amerika.

4/4-1866.
Arbeider Svend Gundersen Fossum, 64.
Hustru Inger Kirstine Gundersdatter, 50.
Deres børn:
Anne Maria Svendsdatter, 18.
Svend Svendsen, 15.
Gunder Svendsen, 12.
Til Amerika.

4/4-1866. Gift kone Guro Johnsdatter Mo, 23. Til Amerika.

5/4-1866.
Selveier Gullik Larsen Gulseth, 47.
Hustru Marie Thoresdatter, 30.
Barn:
Theodora Marie Gulliksdatter, 1.
Til Amerika.

5/4-1866.
Gaardmand Even Gundersen Gulseth, 60. Se Familie 9 - Gulset 1865.
Hustru Anne Susanne Larsdatter, 57.
Deres børn:
Kari Evensdatter, 15.
Lars Evensen, 13.
Fostersønn Gunder Haraldsen.
Til Amerika.

5/4-1866.
Inderst Kittil Pedersen, 29.
Hustru Gunhild Evensdatter, 28.
Barn:
Sina Petrea Kittilsdatter, 2.
Til Amerika.

5/4-1866.
Gaardmand Hans Helgesen Gulseth, 51.
Hustru Birthe Andrea Kittilsdatter, 46.
Deres børn:
Hanna Jørgine Hansdatter, 17.
Carl Hansen, 13.
Andreas Hansen, 10.
Knud Hansen, 7.
Til Amerika.

5/4-1866.
Arbeider Lars Jacobsen Gulseth, 25.
Hustru Gunhild Kirstine Hansdatter, 23.
Barn:
Birthe Jacobine Larsdatter, 1.
Ungkarl Jacob Jacobsen Gulseth, 21.
Til Amerika.

5/4-1866.
Snedker Nils Jacob Gundersen, Mæla, 47.
Hustru Maren Kirstine Svendsdatter, 52.
Datter:
Anne Karine Nilsdatter, 21 1/2.
Til Amerika.

6/4-1866.
Pige Anne Olsdatter, 37.
Hendes barn:
Aslak Arvesen, 7.
Til Amerika.

12/4-1866.
Gaardmand Gunder Larsen Gulseth, 48 1/2.
Hustru Kirsten Hansdatter, 54.
Deres børn:
Ingeborg Andrea Gundersdatter, 22.
Lauritz Henrik Gundmand Gundersen, 19.
Anette Mathea Regina Gundersdatter, 16 1/2.
Johan Rolf Ivar Gundersen, 11.
Til Amerika.

14/4-1866.
Smed Østen Hansen Mæla, 34.
Hustru Ingeborg Jensdatter, 31.
Barn:
Hans Andreas Østensen, 2.
Til Holden (Holla).

14/4-1866. Agronom, Ungkarl Gjermund Gjermundsen, 28. Til Bø i Telemark.
24/4-1866. Pige Birthe Maria Andersdatter, 26. Til Skien.
22/5- 1866. Ungkarl, malersvend, Arnt Gundersen Austad, 22. Til Danmark.

25/5-1866.
Matros Rollef Olsen, Mæla, 54.
Hustru Kathrine Pedersdatter, 54.
Børn:
Karen Maria Olsdatter, steddatter, 30.
Olava Kirstine Rollefsdatter, 21.
Regine Kathrine Rollefsdatter, 19.
Dorthe Maria Rollefsdatter, 19.
Ole Rollefsen, 15 1/2.
Til Skien.

28/5-1866. Ungkarl, arbeider Halvor Halvorsen Hyni, 28. Til Porsgrund (Porsgrunn).
7/6-1866. Pige Anne Martine Pedersdatter, 25. Til Christiania (Oslo).

19/6-1866.
Arbeider Halvor Halvorsen Tyskland, 26.
Hustru Karen Jacobsdatter, 33.
Deres børn:
Birgithe Halvorsdatter, 4.
Halvor Halvorsen, 1 1/2.
Til Laurvig (Larvik).

23/6-1866. Pige Ragnhild Halvorsdatter Meensmyren, 28. Til Porsgrund (Porsgrunn).
6/7-1866. Jomfru Aleth Kirstine Gundersdatter Follaug, 27. Til Vinje.

6/7-1866.
Gaardmand Lars Andersen Riis, 36.
Hustru Ingeborg Thorine Johannesdatter, 31 1/2.
Deres børn:
Johan August Larsen, 9.
Ida Lovise Larsdatter, 6 1/2
Hanna Marie Larsdatter, 3 1/2.
Til Kragerø.

9/7-1866. Skolebestyrer(?) Isak Amundsen, 33. Til Christiania (Oslo).

15/8-1866.
Styrmand Severin Hansen Riis, 26 1/2.
Hustru Karen Kirstine Olsdatter, 25 1/2.
Til Porsgrund (Porsgrunn).

11/9-1866.
Arbeider Andreas Svendsen Tyskland, 40.
Hustru Ingeborg Karine Jørgensdatter, 40.
Deres børn:
Christine Helene Andreasdatter, 8.
Anne Maria Andreasdatter, 5.
Til Solum.

17/9-1866. Pige Oline Clausdatter Grini, 31. Til Brevig (Brevik).
10/10-1866. Ungkarl Martin Svendsen, 19. Til Skien.
5/12-1866. Ungkarl Nils Christiansen, 27. Til Porsgrund (Porsgrunn).
5/12-1866. Ungkarl Gunder Christensen Dyrkold, 20. Til Skien.
12/12-1866. Matros, Ungkarl Johan Jacobsen Ballestad, 28. Til Skien.
27/12-1866. Ungkarl Martin Jacobsen, 18 3/4. Til Laurvig (Larvik).

1867

27/2-1867. Pige Ingeborg Andrea Halvorsdatter, Strømdal, 21. Til Holden (Holla).
27/2-1867. Ungkarl Jacob Tollefsen Lie, 29 1/2. Til Solum.
1/3-1867. Pige Maren Christensdatter, 23. Til Skien.

6/3-1867.
Tømmermand Simon Ingebretsen Rønningen, 46.
Hustru Anne Kirstine Pedersdatter, 56.
Børn:
Peder Simonsen, 19.
Ingebret Simonsen, 17.
Til Amerika.

8/3-1867. Ungkarl Nils Larsen Ballestad, 28. Til Amerika.
28/3-1867. Smed John Paulsen Foss, 24. Til Amerika.
2/4-1867. Matros Jens Christian Nilsen, 18. Til Amerika.

2/4-1867.
Selveier Ellef Ellefsen Kjær, 38.
Hustru Ingeborg Olsdatter, 38.
Deres børn:
Elise Ellefsdatter, 9.
Anne Ellefsdatter, 4 1/2.
Martine Ellefsdatter, 1 1/2.
Til Amerika.

4/4-1867. Gift mand, arbeider Ole Olsen Haven, 44. Til Amerika. Se Familie 1 - Strømdal 1865.
5/4-1867. Ungkarl, arbeider Clemmet Johnsen, 27. Til Amerika.

6/4-1867.
Arbeider Nils Eriksen Fossum, 34.
Hustru Maren Haraldsdatter, 43.
Søn og stedsøn:
Olavus Hansen, 15 1/2.
Til Porsgrund (Porsgrunn).

6/4-1867. Pige Elisabeth Clausdatter Grini, 27. Til Amerika.
8/4-1867. Matros, ungkarl Erik Johannesen, 21. Til Amerika.
8/4-1867. Agronom, ungkarl Hans Hansen Gjerpen, 30 1/2. Indflyttet 1863. Til Amerika.

9/4-1867.
Arbeider Jahn Nilsen Fossum, 39. Se Familie 27 - Fossum 1865.
Hustru Maren Kirstine Mortensdatter (Maren Karine Mortensdatter), 33.
Deres barn:
Marthe Kirstine Jahnsdatter, 5 1/2.
Til Amerika.

9/4-1867.
Smed Jan Petter Svendsen Nøklegaard, 33.
Hustru Gunhild Olsdatter, 35 1/2.
Deres børn:
Andreas Jansen, 9.
Gurine Petrea Jansdatter, 3 /4.
Til Amerika.

9/4-1867. Ungkarl Peder Haraldsen Fossum, 29. Til Amerika.
9/4-1867. Pige Anne Karine Larsdatter Stulen, 21. Til Amerika.
9/4-1867. Dreng Hans Larsen Stulen, 17 1/2. Til Amerika.
9/4-1867. Dreng Jens Andersen Fossum, 18. Til Amerika.
9/4-1867. Dreng Hans Andersen Fossum, 24. Til Amerika.

9/4-1867.
Inderst Hans Olsen Jønnevald, 44.
Hustru Maren Nilsdatter, 47.
Deres børn:
Jørgine Dorthea Hansdatter, 15.
Hans Martinius Hansen, 13.
Olaus Hansen, 9 1/2.
Edvard Hansen, 7.
Til Amerika.

9/4-1867.
Tømmermand Søren Hansen Borge, 36. Se Familie 15 - V. Borge 1865.
Hustru Anne Marthine Olsdatter, 30.
Deres børn:
Kirstine Marie Sørensdatter, 8 1/2.
Hans Sørensen, 6 1/2.
Othilde Hansdatter, 2 3/4.
Ingeborg Hansdatter, 3/4.
Til Amerika.

9/4-1867.
Møller Peder Clausen Foss, 56.
Hustru Maren Pettersdatter, 51.
Deres børn:
Karen Pedersdatter, 25.
Gunhild Marie Pedersdatter, 22.
Petrea Pedersdatter, 19.
Christine Pedersdatter, 17.
Christian Pedersen, 14.
Peder Pedersen, 11.
Kirstine Pedersdatter, 11.
Johan Pedersen, 8.
Til Amerika.

9/4-1867.
Smed Amund Andersen Aashammer, 45.
Hustru Ingeborg Kirstine Ingebretsdatter, 45 1/2.
Børn:
Jens Andreas Amundsen, 18.
Johan Amundsen, 14 1/2.
Inger Maria Amundsdatter, 5.
Karen Gurine Amundsdatter, 1 1/2.
Til Amerika.

9/4-1867.
Gaardmand Daniel Solvesen Hyni, 46.
Hustru Sophie Marie Thorkildsdatter, 26.
Børn:
Maren Danielsdatter, 7.
Søren Theodor Danielsen, 5 1/2.
Hendrik Martin Danielsen, 3 1/2.
Til Amerika.

9/4-1867. Enken Maren Johnsdatter Skilbred, 66. Til Amerika.

10/4-1867.
Gaardmand John Jacobsen Venstøb, 39.
Hustru Inger Johanne Andersdatter, 42.
Deres børn:
Anne Helvig Johnsdatter, 12.
Ingeborg Johnsdatter, 12.
Hans Andreas Johnsen, 9.
Isak Johnsen, 6.
Sophie Johnsdatter, 2 1/2.
Telephine Ingebretsdatter, 19.
Til Amerika.

10/4-1867. Dreng Andreas Johnsen Fossum, 19. Til Amerika.

11/4-1867.
Enken Karen Olsdatter Venstøb, 52.
Hendes børn:
Olava Pedersdatter, 27.
Olaus Pedersen Venstøb, 12 1/2.
Laura Pedersdatter, 10 1/2.
Ungkarl Peder Pedersen Venstøb, 18 1/2.
Til Amerika.

15/4-1867.
Gaardmand Johannes Johannesen Kjær, 30.
Hustru Anne Malene Andreasdatter, 25.
Deres børn:
Maren Anne Johannesdatter, 3 3/4.
Andreas Johannesen Kjær, 2 1/2.
Johannes Johannesen Kjær, 3/4.
Ungkarl, inderst Solve Andreasen Kjær, 18 1/2.
Pige Anne Gurine Andreasdatter Kjær, 23 1/2.
Pige Sina Andreasdatter Kjær, 21.
Til Amerika
.

15/4-1867.
Sømand Lars Larsen, 24 1/2
Kone  Inger Andrea Pedersdatter, ?
Deres børn:
Lauritz Larsen, 1 1/2.
Til Amerika.

8/5-1867.
Skrædder Halvor Rasmussen, 43.
Hustru Kirstine Andrea Jensdatter, 44.
Børn:
Rudolph Halvorsen, 15.
Laura Berntine Halvorsdatter, 12.
Til Porsgrund (Porsgrunn).

18/5-1867. Ungkarl Ole Johannesen, 26 1/2. Til Skien.
9/7-1867. Pige Inger Marie Evensdatter, 26. Til Christiania (Oslo).
1/8-1867. Ungkarl, arbeider Thor Sørensen, 48. Til Skjold.
8/8-1867. Pige Karen Andrine Nilsdatter Venstøb, 23. Til Kjøbenhavn.
4/9-1867. Pige Maren Kristine Knudsdatter Sørli, 26. Til Amerika.
19/10-1867. Pige Aase Gundersdatter Aakre, 57. Til Saude (Sauherad).
30/10-1867. Ungkarl Halvor Aasmundsen Tufte, 19 1/2. Til Skien.
9/11-1867. Pige Kirsten Halvorsdatter Aarhuus, 34 1/2. Til Porsgrund (Porsgrunn).
19/11-1867. Pige Christine Jacobsdatter Ballestad, 25 1/2. Til Skien.
4/12-1867. Ungkarl, Smed Olaf Thovsen, 29. Til Skien.
20/12-1867. Ungkarl Mads Pedersen, 27 1/2. Til Christiania (Oslo).

1868

11/3-1868. Pige Maren Kirstine Hansdatter Ballestad, 31. Til Solum.

28/3-1868.
Arbeider Mads Andersen Fossum, 45.
Hustru Gunhild Olsdatter, 45.
Børn:
Maren Kirstine Madsdatter, 7.
Anne Madsdatter, 5.
Anders Madsen, 2 1/2.
Til Porsgrund (Porsgrunn).

31/3-1868. Gift kone Marie Anne Halvorsdatter Ballestad, 28. Til Holden (Holla).
31/3-1868. Ungkarl Christian Pedersen Fossum, 18. Til Amerika.
3/4-1868. Ungkarl Lars Ellefsen Haukeraasen, 24. Til Porsgrund (Porsgrunn).

6/4-1868.
Enke Anne Kirstine Larsdatter Venstøb, 55. Se M. Venstøp(B).
Hendes børn:
Martin Christensen Venstøb, 24.
Hans Christian Christensen Venstøb, 22.
Nils Christensen Venstøb, 18.
Sophie Helvig Christensdatter, 16.
Berntine Christensdatter, 13 1/2.
Til Amerika. Til Ashippun, Dodge Co., Wisconsin.

6/4-1868.
Gaardbruger Aslak Halvorsen Aas, 52.
Hustru Helvig Madsdatter, 59.
Deres børn:
Isak Aslaksen Aas, 28.
Mads Aslaksen Aas, 25.
Maren Karine Aslaksdatter, 22.
Ingebret Aslaksen Aas, 18.
Simen Aslaksen Aas, 15.
Lars Isaksen Aas, 34 1/2.
Anne Marie Isaksdatter Aas, 21 1/2.
Til Amerika.

6/4-1868.
Gift kone Karen Marie Johannesdatter Tyskland, 43. Se Familie 1 - Strømdal 1865.
Børn:
Ole Olsen, 18.
Johanne Dorthea Olsdatter, 16 1/2.
Marie Olsdatter, 8.
Andreas Olsen, 6 1/2.
Til Amerika.

6/4-1868. Ungkarl, Matros Erik Larsen, 30. Til Amerika.

7/4-1868.
Møller Aslak Torgersen Foss, 38 1/2.
Hustru Anne Gurine Andersdatter, 37 1/2.
Børn:
Turine Aslaksdatter, 14.
Anne Gurine Aslaksdatter, 8.
Martin Aslaksen, 4.
Til Amerika.

7/4-1868. Pige Anne Kirstine Christiansdatter Fossum, 26 1/2. Til Amerika.

7/4-1868.
Lars Simonsen Ekornrød, 24.
Hustru Birthe Marie Larsdatter, 24.
Til Amerika.

7/4-1868. Ungkarl Ingebret Ellefsen Fossum, 25. Til Amerika.

8/4-1868.
Smed Johannes Caspersen Aashammer, 51.
Hustru Anne Svenningsdatter, 41.
Børn:
Maren Helene Johannesdatter, 18 1/2.
Lars Peder Johannesen, 16.
Karen Marie Johannesdatter, 13 1/2.
Severin Johannesen, 10/1/2.
Johan Casper Johannesen, 8.
Andreas Johannesen, 4 1/2.
Carl Bertinius Johannesen, 1/2.
Til Amerika.

8/4-1868.
Enkemand, Gaardbruger Christen Nilsen Hoppestad, 53.
Hans Børn:
Kirsten Christensdatter, 27.
Karen Christensdatter, 24.
Hans Christensen, 22.
Nils Christensen, 16 1/2.
Til Amerika.

8/4-1868.
Leilænding Ole Nilsen Hoppestad, 34 1/2.
Hustru Ingeborg Abrahamsdatter, 47.
Med deres 3 børn efter Ole A. Hoppestad.
Anne Turine Olsdatter, 16 1/2.
Karen Marie Olsdatter, 13 1/2.
Enkemand Abraham Halvorsen Hoppestad, 80.
Til Amerika.

8/4-1868.
Leilænding Rasmus Davidsen Aas, 34. Se Nordre Kise.
Hustru Margrethe Hansdatter, 34.
Børn:
Hans Rasmussen, 12.
Karen Dorthea Rasmusdatter, 10.
Gunhild Marie Rasmusdatter, 8.
Lars Rasmussen, 6.
Ole Rasmussen, 4.
Til Amerika
.

8/4-1868.
Leilænding Hans Halvorsen Aas, 63.
Hustru Gunhild Larsdatter, 64 1/2.
Til Amerika.

8/4-1868. Pige Margrethe Jacobsdatter Nisterød, 26 1/2. Til Amerika.

8/4-1868.
Arbeider Isak Jensen Aas, 24 3/4.
Hustru Inger Svennungsdatter, 26.
Til Amerika.

8/4-1868.
Enke Karen Pedersdatter Aas, 41.
Hendes børn:
Ingeborg Dorthea Jensdatter, 14.
Birthe Kirstine Jensdatter, 10 1/2.
Maren Karine Jensdatter, 7 1/2.
Petrea Christine Jensdatter, 1 1/2.
Stedbørn:
Ole Jensen Aas, 22.
Inger Maria Jensdatter, 18 1/2.
Dreng Lars Jensen Stulen, 18.
Til Amerika.

8/4-1868.
Inderst Halvor Hansen Liene, 25 1/2.
Hans moder Kirstine Halvorsdatter, 62.
Til Amerika.

8/4-1868. Pige Helvig Hansdatter Limi, 28. Til Amerika.

8/4-1868.
Leilænding Lars Halvorsen Pladsen, 50. Se Plassen under Ås.
Hustru Anne Gurine Isaksdatter, 44.
Børn:
Inger Karine Larsdatter, 24 1/2.
Halvor Larsen, 19.
Lars Larsen, 15.
Maren Larsdatter, 11 1/2.
Peder Larsen, 7.
Christen Larsen, 3 1/2.
Enke Magnhild Christensdatter, 82.
Til Amerika.

8/4-1868. Ungkarl, Skomager Anders Knudsen Godal, 25. Til Amerika.
11/4-1868. Ungkarl, inderst Halvor Evensen, 22. Til Amerika. Se Løberg(3) "Rønningen."

11/4-1868.
Snedker Nils Nilsen Borgestad, 39.
Hustru Marie Gjermundsdatter, 33.
Barn:
Anne Karine Nilsdatter, 6.
Til Porsgrund (Porsgrunn).

11/4-1868.
Ungkarl Andreas Johannesen Borge, 16.
Søsteren Olava Johannesdatter, 10.
Til Amerika.

11/4-1868. Smed Kittil Brynjulfsen, 23. Til Kjøbenhavn.
11/4-1868. Pige Birthe Andrea Olsdatter Tufte, 29 1/2. Til Amerika.

14/4-1868.
Hammersmed Ole Sørensen Aashammer, 46. Se Åsjordet under Ås.
Hustru Anne Christiansdatter, 44.
Deres børn:
Ingeborg Sophie Olsdatter, 23 1/2.
Maren Kirstine Olsdatter, 20 1/2.
Inger Karine Olsdatter, 17 1/2.
Søren Olsen, 14.
Hans Christian Olsen, 10.
Isak Olsen, 7.
Til Amerika.

14/4-1868.
Hammersmed Erik Sørensen Aashammer, 39 1/2. Se Skomakerplass(A) under Ås.
Hustru Iverine Sophie Tolvsdatter, 39 1/2.
Børn:
Søren Theodor Eriksen, 14 1/2.
Christian Eriksen, 12 1/2.
Iverine Sophie Eriksdatter, 9 1/2.
Ingeborg Kirstine Eriksdatter, 6 1/2.
Til Amerika.

14/4-1868. Ungkarl Ole Nilsen Limi, 17. Til Amerika.

14/4-1868.
Hammersmed Ole Jensen Fossum, 47.
Hustru Mette Andrea Abrahamsdatter, 51.
Børn:
Kirsten Gurine Olsdatter, 18 1/2.
Jens Olsen, 14 1/2.
Marie Olsdatter, 10 1/2.
Til Amerika.

14/4-1868. Sømand, ungkarl Lars Isaksen, Bratsberg, 19 1/2. Til Amerika.
14/4-1968. Pige Andrea Olsdatter Borge, 29. Til Skien.

14/4-1868.
Matros Steen Olsen Borge, 32.
Hustru Marthe Svennungsdatter, 33.
Til Amerika.

14/4-1868.
Enkemand, leilænding Halvor Sørensen Haugerød, 65. Se V. Haugerød.
Sønner:
Søren Halvorsen, 28.
Lars Halvorsen, 22.
Til Amerika.

14/4-1868.
Gaardmand Abraham Olsen Listul, 52.
Hustru Live Olsdatter, 37 1/2.
Børn:
Isak Abrahamsen Listul, 10 1/2.
Ingeborg Gurine Abrahamsdatter, 7.
Maren Olava Abrahamsdatter, 4 1/2.
Ole Abrahamsen Listul, 1.
Steddatter Anne Hedvig Abrahamsdatter, 18 1/2.
Til Amerika.

14/4-1868.
Inderst Halvor Olsen, 25.
Hustru Karen Abrahamsdatter, 23.
Barn:
Ole Halvorsen, 1 1/2.
Til Amerika.

15/4-1868. Pige Kari Sigurdsdatter Hyni, 20 1/2. Til Amerika.
15/4-1868. Pige Ellen Clarine Clausdatter Grini, 34. Til Amerika.
15/4-1868. Sømand Gunder Clausen Grini, 36. Til Amerika.
15/4-1868. Pige Karen Maria Aslaksdatter, 19 1/2. Til Amerika.
15/4-1868. Dreng Nils Olsen Gjerpen, 22. Til Amerika.
15/4-1868. Pige Anne Serine Halvorsdatter Berg, 34. Til Skien.

15/4-1868.
Kirkesanger Knud Evensen, 33 1/2.
Hustru Karen Nilsdatter, 23 1/2.
Til Amerika.

15/4-1868.
Gaardmand Nils Isaksen Sætret, 57.
Hustru Tone Gurine Johannesdatter, 53.
Børn:
Isak Nilsen, 26.
Ingeborg Thorine Nilsdatter, 20 1/2.
Gunhild Maria Nilsdatter, 15.
Johannes Nilsen, 10.
Til Amerika.

15/4-1868. Kone Ingeborg Knudsdatter Tudal, 27. Til Skien.

15/4-1868. Ungkarl Lars Olsen Oterholt, 23 1/2. Til Amerika.
15/4-1868. Broder Ole Olsen, 20 1/2. Til Amerika.
15/4-1868. Ungkarl Ole Rasmussen Dyrkold, 29 1/2. Til Amerika. Se Dyrkoll(1).

15/4-1868. Ungkarl Halvor Olsen Sætret, 46. Til Amerika.
15/4-1868. Pige Ingeborg Halvorsdatter Aas, 32. Til Amerika.
15/4-1868. Ungkarl Hans Jensen, Borgestad, 16 1/2. Til Amerika.

15/4-1868.
Enke Ingeborg Jørgensdatter, 66. Se Tufte(4) "Hjellsmyr".
Søn:
Ole Thorsen, 19 1/2.
Datter:
Kari Thorsdatter, 28.
Til Amerika.

16/4-1868. Pige Maria Dorthea Christensdatter, Borge, 30. Til Amerika.
16/4-1868. Gift mand, arbeider Peder Olaus Andersen Sørbø, 52. Til Amerika.

16/4-1868.
Enkemand, arbeider Daniel Olsen Lagmandsgaarden, 57.
børn:
Ingeborg Maria Danielsdatter, 22.
Andreas Danielsen, 19.
Mads Danielsen, 15 1/2.
Maren Karine Danielsdatter, 11 1/2.
Til Amerika.

16/4-1868.
Møller Christian Johannesen Fossum, 52.
Hustru Anne Margrethe Pedersdatter, 58.
Børn:
Petronelle Christiansdatter, 23.
Martin Christiansen, 21.
Til Amerika.

16/4-1868. Pige Birthe Andrea Olsdatter Kolkin, 28. Til Amerika.

17/4-1868.
Gaardmand Rasmus Nilsen Fløtterød, 50.
Hustru Berthe Kirstine Andersdatter, 45.
Børn:
Anders Rasmussen, 20.
Maren Margrethe Rasmusdatter, 14 1/2.
Karen Marie Rasmusdatter, 7 1/2.
Til Amerika.

17/4-1868.
Gaardmand Gunder Christensen Langerød, 35 1/2.
Hustru Maria Larsdatter, 38.
Børn:
Mathilde Gundersdatter, 6 1/2.
Caroline Gundersdatter, 4.
Anna Gundersdatter, 2.
Lovise Gundersdatter, 2.
Ellen Gundersdatter, 12.
Til Amerika
.

11/6-1868.
Former Jacob Nilsen, 37.
Hustru Live Sørensdatter, 39.
Børn:
Inger Kirstine Jacobsdatter, 13.
Nils Jacobsen, 11.
Severine Jacobsdatter, 5 1/2.
Lars Jacobsen, 4.
Karen Gurine Jacobsdatter, 2.
Til Brunlaugnæs (Brunlanes).

24/6-1868.
Former John Andreas Hansen Fossum, 45.
Hustru Maren Abrahamsdatter, 40.
Børn:
Hans Johnsen, 15.
Andrea Johnsdatter, 10.
Enke Helene Hansdatter Fossum, 66.
Til Porsgrund (Porsgrunn).

24/6-1868. Pige Margith Kittilsdatter Mo, 18. Til Saude (Sauherad). Indflyttet 1867.

27/6-1868.
Leilænding Ole Olsen Økter, 35.
Hustru Hedvig Pedersdatter, 30.
Børn:
Martin Olsen, 7.
Ole Olsen, 4 1/2.
Karen Sophie Olsdatter, 2 1/2.
Til Hedrum.

15/7-1868.
Anders Aslaksen, 43.
Hustru Johanne Marie Gundersdatter, 40.
Børn:
Andreas Andersen, 13.
Inger Andrea Andersen, 11.
Til Skien.

20/7-1868. Else Olava Petersdatter Sørbø, 19. Til Christiania (Oslo).

14/8-1868.
Hans Carl Halvorsen, 38.
Hustru Mathea Gulliksdatter, 40.
Børn:
Hanna Caroline Hansdatter, 14.
Marthe Marie Hansdatter, 12.
Anne Johanne Gurine Hansdatter, 7 1/2.
Hanne Marie Hansdatter, 3.
Til Kragerø.

23/8-1868.
Arbeider Nils Johnsen, 40.
Hustru Elise Christine Olsdatter, 45.
Barn: Carl Thoresius Nilsen, 14 1/2.
Til Brevig (Brevik).

26/8-1868. Pige Anne Helene Jacobsdatter Gulseth, 33. Til Solum.
1/9-1868. Pige Karen Halvorsdatter Ballestad, 22. Til Amerika.

2/10-1868.
Sømand Hans Nilsen, 45.
Hustru Kirsten Marie Andersdatter, 45.
Til Eidanger.

11/10-1868. Ungkarl Ole Nilsen Gjerpen, 16. Til Sandsvær.
15/10-1868. Pige Gunhild Haraldsdatter Gulseth, 21. Til Solum.

28/10-1868.
Selveier Andreas Nilsen Sørli, 32.
Hustru Hedvig Olsdatter, 24.
Barn:
Thea Elise Andreasdatter, 2 1/4.
Til Eidanger.

3/11-1868. Ungkarl Peder Nilsen Ballestad, 27. Til Skien.
14/11-1868. Pige Cecilie Andersdatter Fløtterød, 36. Til Solum.
19/11-1868. Ungkarl Isak Larsen Skyer, 23. Til Skien.
25/11-1868. Ungkarl, Lendsmand...(?) Hans Elias Foss, 33. Til Bø i Telemark.
18/12-1868. Ungkarl, maskinist Ole Pedersen Fossum, 27. Til Kragerø.

1869 

27/1-1869. Pige Anne Marie Knudsdatter Stulen, 24. Til Porsgrund (Porsgrunn).
1/2-1869. Pige Anne Sørine Johnsdatter Brua, 33. Til Solum.
5/3-1869. Pige Marie Sophie Pedersen, 19. Til Christiania (Oslo).

7/3-1869.
Former Nils Mortensen fra Fossum, 43. Se Familie 22 - Fossum 1865.
Hustru Gunhild Pedersdatter, 43.
Deres børn:
Peder Nilsen, 16 1/2.
Morten Nilsen, 14.
Jacob Nilsen, 11 1/2.
Hans Nilsen, 9.
Martine Nilsdatter, 7.
Ingeborg Nilsdatter, 4.
Til Porsgrund (V. Porsgrunn).

7/3-1869. Ungkarl Abraham Johnsen, Fossum, 18 1/2. Til Porsgrund (Porsgrunn). Se Familie 32 - Fossum 1865.

9/3-1869. Ungkarl Anders Andersen Sørli, 41. Til Amerika.

17/3-1869.
Enke Inger Margrethe Andersdatter, Fossum, 54. Se Familie 66 - Fossum 1865.
Børn:
Frederikke Halvorsdatter, 14 1/2.
Caroline Halvorsdatter, 10 1/2.
Til Porsgrund (Porsgrunn).

2/4-1869. Ungkarl, Handelsbetjent Ebbe Stadsholm Nilsen, 22. Til Amerika.
2/4-1869. Pige Maren Karine Pedersdatter Venstøb, 33. Til Skien.

5/4-1869.
Arbeider Andreas Pedersen Borge, 34. Se Familie 30 - V. Borge 1865.
Hustru Jensine Magdalene Jensdatter, 32.
Børn:
Anne Marie Andreasdatter, 6 1/2.
Jens Peter Andreassen, 5.
Clara Andreasdatter, 3.
Ole Andreas Andreassen, 1.
Til Amerika.

6/4-1869. Pige Inger Margrethe Andersdatter Bratsberg, 27. Til Amerika.

6/4-1869.
Husmand Jacob Johnsen Bøe, 41. Se Gromstulen(B) under Bø.
Hustru Karen Marie Jensdatter, 46.
Børn:
John Jacobsen, 20.
Gurine Jacobsdatter, 12 1/2.
Til Amerika.

6/4-1869.
Enkemand, smed Peder Sørensen Fossum, 46. Se Familie 82 - Fossum 1865.
Børn:
Mads Pedersen, 16 1/2.
Anne Pedersdatter, 14 1/2.
Johan Pedersen, 12 1/2.
Peder Pedersen, 9 1/2.
Ingeborg Sophie Pedersdatter, 6.
Hans Pedersen, 4.
Til Amerika.

7/4-1869. Skræddersvend Ole Hansen Berberg, 22. Til Amerika.
7/4-1869. Pige Anne Kirstine Knudsdatter Sørli, 25 1/2. Til Amerika.
7/4-1869. Ungkarl, Handelsbetjent Jens Nilsen, 27. Til Amerika.
7/4-1869. Pige Karen Marie Christensdatter Fossum, 27. Til Amerika. Se M. Venstøp(B). Til Ashippun, Dodge Co., Wisconsin.
7/4-1869. Pige Gerhardine Christensdatter Fossum, 29. Til Amerika. Se M. Venstøp(B). Til Ashippun, Dodge Co., Wisconsin.

8/4-1869.
Gaardmand Halvor Olsen Kise, 41. Se S. Kise.
Hustru Helvig Helgesdatter, 36.
Børn:
Maren Anne Halvorsdatter, 13.
Ole Halvorsen Kise, 6 1/2.
Karen Marie Halvorsdatter, 4.
Hanna Elise Halvorsdatter, 1.
Anne Dorthea Halvorsdatter, 18.
Inger Karine Halvorsdatter, 17.
Ungkarl Nils Eriksen, 79.
Til Amerika. Til Ashippun, Dodge Co., Wisconsin.

8/4-1869. Ungkarl Jacob Nilsen Flittig, 28. Til Amerika.
8/4-1869. Ungkarl Christian Nilsen Flittig, 20 1/2. Til Amerika.
8/4-1869. Pige Maria Pedersdatter Teigen, 22. Til Amerika.
8/4-1869. Ungkarl Ole Halvorsen Sørbø, 18. Til Amerika.

8/4-1869.
Leilænding Halvor Thorkildsen Aamodt, 38. Se Åmot under Haugedal i Luksefjell.
Hustru Ingeborg Gurine Andersdatter, 48.
Børn:
Thorkild Halvorsen, 4.
Stedsøn:
Anders Olsen, 15.
Til Amerika.

8/4-1869. Pige Anne Torjusdatter Fjeldet, 25 1/2. Indflyttet 16/6-1866. Til Amerika.

9/4-1869.
Inderst Johannes Olsen Venstøb, 31.
Hustru Eline Martine Nilsdatter, 26.
Børn:
Karen Andrea Johannesdatter, 2.
Til Amerika.

9/4-1869.
Enke Anne Marie Tolvsdatter Venstøb (Venstøp), 52. Se Venstøp(36).
Børn:
Andreas Nilsen, 20.
Marthe Maria Nilsdatter, 16.
Theodor Nilsen, 12 1/2.
Enkemand Tollefsen Venstøb, 74.
Til Amerika.

9/4-1869. Ungkarl Nils Isaksen Bø, 27 1/2. Til Amerika.
9/4-1869. Ungkarl Ole Pedersen Semb, 23. Til Amerika.
9/4-1869. Ungkarl Peder Aslaksen Bø, 22. Til Amerika.

9/4-1869.
Inderst Jens Olsen Løberg, 33.
Hustru Gurine Isaksdatter, 34.
Børn:
Isak Jensen, 12.
Olaus Jensen Løberg, 9.
Hanna Jensdatter, 6.
Gustav Christian Jensen, 1.
Pige Anne Maria Olsdatter Løberg, 25.
Til Amerika.

9/4-1869. Pige Anne Helvig Torkildsdatter, 19. Til Amerika.

12/4-1869.
Arbeider Hans Andreas Andersen Sanden (Sanni), 25.
Hustru Anne Margrethe Eriksdatter, 26 1/2.
Børn:
Anne Kirstine Hansdatter, 2 3/4.
Karen Elise Hansdatter, 1.
Til Amerika.

12/4-1869.
Enken Karen Nilsdatter Frogner, 60.
Datter Maren Susanne Eriksdatter, 15 1/2.
Til Amerika.

12/4-1869. Pige Karen Marie Eriksdatter Frogner, 22. Til Amerika.
12/4-1869. Ungkarl Lars Gundersen Frogner, 20. Til Amerika.
12/4-1869. Pige Berthe Kirstine Eriksdatter Frogner, 18 1/2. Til Amerika.
12/4-1869. Ungkarl Isak Larsen Skifjeld, 24. Til Amerika.
12/4-1869. Ungkarl Paul Olsen Eriksrød, 27. Til Amerika. Se N. Eriksrød.

12/4-1869.
Gaardmand Ole Olsen Oterholdt, 56.
Hustru Sara Jensdatter, 55.
Børn:
Jacob Olsen, 26.
Maren Jacobsdatter, 19 1/2.
Sara Olsdatter, 14 1/2.
Karen Olsdatter, 9.
Til Amerika.

12/4-1869.
Inderst Knud Hansen Foss, 27.
Hustru Christine Andersdatter, 30.
Børn:
Hans Carl Knudsen, 5 1/2.
Anders Knudsen, 1 1/2.
Til Amerika.

12/4-1869.
Gaardmand Lars Hansen Stulen, 53.
Hustru Maren Isaksdatter, 47.
Børn:
Margrethe Larsdatter, 22.
Isak Larsen, 15.
Nils Larsen, 12 1/2.
Til Amerika.

12/4-1869. Ungkarl Aslak Jensen Kleven, 20. Til Amerika.
12/4-1869. Pige Marthe Kirstine Jensdatter Kleven, 26 1/2. Til Amerika.
12/4-1869. Pige Anne Jensdatter Kleven, 22. Til Amerika.
12/4-1869. Ungkarl Olavus Haraldsen Fossum, 18. Til Amerika. Se Familie 36 - Fossum 1845.
12/4-1869. Ungkarl Edvard Aslaksen Fossum, 22. Til Amerika. Se Familie 21 - Fossum 1865.
12/4-1869. Ungkarl Andreas Andersen Riis, 19 1/2. Til Amerika.
12/4-1869. Pige Anne Andersdatter Riis, 24. Til Amerika.

12/4-1869.
Enke Marthe Haagensdatter Riis, 41. Se Riis(1) (Enke etter Lars Isaksen Riis).
Børn:
Isak Larsen Riis, 12.
Karen Berthea Larsdatter Riis, 8 1/2.
Til Amerika.

12/4-1869. Pige Inger Marie Johnsdatter Løberg, 27. Til Amerika.

13/4-1869.
Enkemand, Gaardmand Halvor Isaksen Stulen, 38.
Børn:
Gregorius Halvorsen, 2.
Isak Halvorsen, 12.
Peder Halvorsen, 9.
Hedvig Halvorsdatter, 9.
Pige Berthe Marie Jensdatter Stulen, 21.
Pige Maren Jensine Jensdatter Stulen, 15.
Til Amerika.

13/4-1869. Ungkarl Lars Christensen Dyrkold, 25. Til Amerika.

13/4-1869.
Arbeider Ole Ellefsen Fossum, 31 1/2. Se Familie 16 - Fossum 1865.
Hustru Anne Olsdatter, 32 1/2.
Børn:
Karen Olsdatter, 2 1/2.
Pige Hedvig Olsdatter Bø, 20.
Til Amerika.

13/4-1869.
Arbeider Nils Olsen Fossum, 31 1/2. Se Gromstulen(C) under Bø.
Hustru Karen Marie Ellefsdatter, 30 1/2.
Til Amerika.

13/4-1869.
Arbeider Ellef Olsen Fossum, 58.
Hustru Karen Elisabeth Ingebretsdatter, 57.
Børn:
Inger Karine Ellefsdatter, 28.
Maren Ellefsdatter, 18.
Til Amerika.

13/4-1869.
Enke Maria Olsdatter Otterholdt (Oterholt), 54. (Enke etter Rasmus Engebretsen Dyrkoll). Se Dyrkoll(1).
Børn:
Lars Rasmussen, 24 1/2.
Gunder Rasmussen, 21.
Anne Rasmusdatter, 19.
Andreas Rasmussen, 14 1/2.
Ingebret Rasmussen, 11 1/2.
Til Amerika.

13/4-1869.
Arbeider Hans Mikael Olsen, 19.
Hustru Tone Hansdatter, 24 3/4.
Søn Ole Hansen, 1 måned gammel.
Til Amerika.

15/4-1869. Ungkarl Ole Larsen Gjerpen, 26. Til Skien.
3/5-1869. Pige Martine Halvorsdatter Fossum, 25. Til Porsgrund (Porsgrunn).

20/5-1869.
Skomager Lars Larsen Løberg, 29.
Hustru Marthe Marie Einarsdatter, 23 1/2.
Til Skien.

7/7-1869. Pige Inger Isaksdatter Kaalerød, 18. Til Amerika.
8/7-1869. Kone Ingeborg Marie Jensdatter Sørli, 26. Til Eidanger.
12/7-1869. Kone Karen Sophie Zachariasdatter, 17. Til Eidanger.
31/7-1869. Berthe Andrea Isaksdatter, Meenseiet, 26. Til Amerika.
12/8-1869. Ungkarl, arbeider Ellef Aslaksen Riis (Kleven), 26. Til Kragerø.

23/8-1869.
Arbeider Peder Gundersen Fossum, 42.
Hustru Inger Andersdatter, 40.
Deres Børn:
Anne Gurine Pedersdatter, 14.
Amalie Pedersdatter, 12.
Gustav Andreas Pedersen, 6.
Ida Christine Pedersdatter, 2.
Til Porsgrund (Porsgrunn).

25/8-1869. Gift kone Helvig Marie Halvorsdatter Rising, 27. Til Tønsberg.

10/9-1869.
Sagmester Lars Johannesen, 31.
Hustru Karen Kirstine Evensdatter, 32.
Deres børn:
Ingeborg Marie Larsdatter, 9.
Elise Jacobine Larsdatter, 6.
Til Kragerø.

4/10-1869. Pige Maren Karine Madsdatter Bø, 22. Til Dybwaag (Dybvåg).
8/10-1869. Pige Inger Andrea Olsdatter Marker, 34. Til Skien.

15/10-1869.
Arbeider John Thorsen, Mæla, 29.
Hustru Gunhild Olsdatter, 28.
Hans Børn af første ægteskab:
Maren Margrethe Johnsdatter, 4.
Turine Johnsdatter, 3.
Til Vold i Solum. Udflyttede 1859.

29/10-1869. Pige Olava Gurine Olsdatter, Mæla. Til Tønsberg.

3/11-1869.
Enkemand, gaardbruger Simon Jacobsen Sørli, 58.
Sønner:
Jacob Simonsen, 28.
Hans kone Inger Margrethe Pedersdatter, 20.
Ungkarl Andreas Simonsen Sørli, 16.

27/11-1869.
Arbeider John Pedersen Hyni, 31.
Hustru Elise Hansdatter, 32 1/2.
Til Porsgrund (Porsgrunn).

22/12-1869. Ungkarl, mekanikus Johannes Pedersen, 24 1/2. Til Grimstad.
22/12-1869. Ungkarl, smed Nils Pedersen, 21 1/2. Til Grimstad.

31/12-1869.
Tømmermand Edvard Eriksen Ballestad, 31.
Hustru Karen Marie Larsdatter, 21.
Til Solum.

1870

13/1-1870.
Ungkarl, Skomager Christen Christensen Gløsmyr, 25.
Pige Anne Marie Tomine Nilsdatter, 28.
Til Skien.

14/1-1870.
Arbeider Anders Jahnsen Fossum, 47.
Hustru Anne Christensdatter, 51.
Barn:
Christen Andersen, 14 1/2.
Til Skien.

12/3-1870.
Maskinist Johannes Andersen Fossum, 26.
Kone Gunhild Marie Larsdatter, 35.
Til Porsgrund (Porsgrunn).

14/3-1870. Maskinist Johan Halvorsen Fossum, 29. Til Porsgrund (Porsgrunn).
31/3-1870. Ungkarl, inderst Lars Larsen Mo, 22. Til Amerika.
1/4-1870. Pige Maren Christiansdatter Fossum, 33. Til Amerika.

2/4-1870.
Blikkenslager Carl Andersen Riis, 28.
Hustru Anne Johannesdatter, 24.
Til Arendal.

2/4-1870. Ungkarl, arbeider Mathias Rasmussen Riis, 24. Til Amerika.
7/4-1870. Enke Kari Pettersdatter Lysa, 67. Til Porsgrund (Porsgrunn).
7/4-1870. Ungkarl, arbeider Ole Madsen Fossum, 23. Til Amerika.

8/4-1870.
Enkemand, gaardbruger Sigurd Hansen Hyni, 56.
Børn:
Hans Sigurdsen, 21.
Ingeborg Sigurdsdatter, 25.
Aslak Sigurdsen, 18.
Gunhild Sigurdsdatter, 15.
Margith Sigurdsdatter, 15.
Til Amerika. Indflyttede 1866.

9/4-1870. Pige Gunhild Nilsdatter Kleven, 48. Til Amerika.
9/4-1870. Pige Maren Elise Christensdatter Gjerpen, 22. Til Amerika.
9/4-1870. Pige Sørine Petrea Christensdatter Høisæth, 15 1/2. Til Amerika.
11/4-1870. Ungkarl Hans Halvorsen Baugerød, 28. Til Amerika.
11/4-1870. Ungkarl Anton Andersen Dale, 22. Til Amerika.

21/4-1870.
Kjøbmand Olaus Pedersen, 28.
Hustru Fritsine Christiane Cicilie f. Hansen, 24.
Til Skien.

26/4-1870. Pige Berthe Karine Olsdatter, Lagmandsgaard, 35. Til Skien.
27/4-1870. Pige Live Knudsdatter Sørli, 40. Til Amerika.
4/5-1870. Ungkarl Simen Svendsen Fossum, 19 1/2. Til Sverige.
7/5-1870. Enkemand, Skrædder Jacob Halvorsen Eriksrød, 29. Til Skien.
7/5-1870. Pige Ingeborg Helene Andersdatter Gulseth, 32. Til Skien.
9/5-1870. Pige Inger Marie Isaksdatter Lie, 24. Til Solum.
12/5-1870. Ungkarl Børre Jacobsen Gulseth, 20. Til Amerika.
2/6-1870. Arbeider Andreas Nilsen Venstøb (Venstøp), 26. Til Solum.
25/6-1870. Matros Nils Andersen Enggrav, 24. Til Porsgrund (Porsgrunn).
8/7-1870. Pige Maren Rønniksdatter Tufte, 31. Til Skien.
15/7-1870. Pige Anne Karine Markusdatter Rød, 24. Til Porsgrund (Porsgrunn).
27/7-1870. Kone Lise Aslaksdatter Slettene, 20. Til Solum.

6/8-1870.
Arbeider Peder Halvorsen Fossum, 41.
Hustru Maren Karine Halvorsdatter, 36.
Søn:
Halvor Pedersen, 13.
Til Skien.

11/8-1870.
Blikkenslager Andreas Isaksen Riis, 28.
Hustru Gunhild Andrea Christensdatter, 33 1/2.
Til Skien.

30/8-1870. Ungkarl Martin Hansen Meensmyren, 24. Til Porsgrund (Porsgrunn).
6/9-1870. Matros, ungkarl Peder Larsen Tufte, 25. Til Skien.
9/9-1870. Matros Nils Andersen Tydskland, 25. Til Skien.
12/10-1870. Ungkarl Hans Haraldsen Fossum, 39. Til Slemdal (Siljan).
20/10-1870. Pige Nikoline Margrethe Christiansdatter Limi, 26 1/2. Til Solum.
24/11-1870. Pige Anne Kirstine Ebbesdatter Ballestad, 25. Til Christiania (Oslo).
6/12-1870. Pige Christiane Marie Larsdatter Follestad, 38. Til Porsgrund (Porsgrunn).
15/12-1870. Ungkarl, Sømand Ingebret Ingebretsen Fossum, 25. Til Porsgrund (Porsgrunn).

1871

11/2-1871. Thore Henriksdatter Fossum, 26. Til Slemdal (Siljan).
8/3-1871. Pige Hanna Abrahamsdatter Fossum, 25. Til Brevig (Brevik).

18/3-1871.
Enkemand, Sømand Knud Christiansen Redisch, 57.
Hans Børn:
Peder Emil Redisch, 12.
Christen Johan Redisch, 5 1/2.
Til Amerika.

25/3-1871.
Snedker Anders Eriksen Fossum, 45.
Hustru Karen Olsdatter, 49.
Deres børn:
Gunhild Marie Andersdatter, 22.
Olavus Andersen, 16.
Johanne Mathilde Andersdatter, 6.
Til Porsgrund (Porsgrunn).

25/3-1871. Pige Hanna Andersdatter Enggrav, 28. Til Porsgrund.

27/3-1871.
Smed Christen Jørgensen Fossum, 46.
Hustru Kirsten Marie Haraldsdatter, 40.
Deres børn:
Maren Christensdatter, 15.
Jørgine Christensdatter, 14.
Anne Christensdatter, 12.
Hans Christensen, 9.
Kirstine Christensdatter, 7.
Johan Christensen, 5.
Til Porsgrund (Porsgrunn).

3/4-1871. Pige Marthe Marie Halvorsdatter Fossum, 22. Til Skien.

11/4-1871.
Gartner John Nilsen, 50.
Hustru Ingeborg Kirstine Thorsdatter, 53.
Deres børn:
Jacob Johnsen f. 15/4-1850.
Johanne Gurine Johnsdatter f. 31/10-1854.
Hans Martinius Johnsen f. 21/6-1856.
Inger Kirstine Johnsdatter f. 10/12-1858.
Til Amerika.

11/4-1871. Ungkarl Jørgen Jørgensen Marker, 20. Til Amerika.
11/4-1871. Pige Mariane Hansdatter Tufte, 47. Til Amerika.

11/4-1871.
Leilænding Christian Pedersen Holm. 32.
Hustru Kirsten Andersdatter, 26.
Deres børn:
Peder Andreas Christiansen Holm f. 27/11-1865.
Carl August Christiansen Holm, f. 25/7-1869.
Til Amerika.

11/4-1871.
Ungkarl, inderst Johan Pedersen Holm, 28. Til Amerika.
Ungkarl, inderst Halvor Pedersen Holm, 21. Til Amerika.

11/4-1871.
Leilænding Aslak Paulsen Bø, 50. Se Skriua under Bø.
Hustru Karen Pedersdatter, 48.
Deres børn:
Anne Gurine Aslaksdatter, 22.
Inger Karine Aslaksdatter, 19.
Nils Aslaksen f. 18/12-1855.
Ole Aslaksen f. 8/5-1861.
Til Amerika.

11/4-1871. Pige Maren Tolline Isaksdatter f. 9/10-1849. Til Amerika.
11/4-1871. Ungkarl Mads Christensen Bø f. 17/4-1853. Til Amerika.

11/4-1871.
Skomager Anders Ingebretsen Doxrød, 36.
Hustru Anne Andersdatter, 31.
Deres børn:
Anders Christian Andersen f. 6/4-1865.
Karen Maria Andersdatter f. 11/1-1868.
Nils Jacob Andersen f. 15/9-1870.
Til Amerika.

11/4-1871. Pige Marthe Christina Larsdatter Høymyr f. 20/10-1844. Til Amerika.
11/4-1871. Ungkarl, arbeider Olavus Christensen Fossum f. 9/12-1848. Til Amerika.

11/4-1871.
Enke Dorthe Maria Jensdatter Fossum, 52.
Hendes Sønner:
Ole Andersen f. 2/8-1851.
Erik Andersen f. 28/2-1856.
Til Amerika.

12/4-1871.
Snedker Eivind Aslaksen Grini (Even Aslaksen Grini), 23.
Hustru Inger Halvorsdatter, 24.
Deres barn:
Anne Marie Eivindsdatter (Anne Marie Evensdatter), 2.
Til Amerika.

13/4-1871.
Arbeider Johan Martin Olavusen Borge, 22.
Hans Broder Alexander Olavusen f. 21/5-1855.
Til Amerika.

13/4-1871. Pige Hanna Marie Larsdatter Nyjork, 19. Til Amerika.
14/4-1871. Pige Berntine Nilsdatter Fossum, 25. Til Christiania (Oslo).
15/4-1871. Ungkarl Egild Aslaksen Grini, 21. Til Amerika.
3/5-1871. Pige Johanne Clausdatter Braaten, 21. Til Amerika.
8/5-1871. Pige Ingeborg Karine Jensdatter Rønningen, 18. Til Slemdal (Siljan).

15/5-1871.
Gaardbruger Anders Pedersen Gulseth, 51. Se Gulset(17) "Nyhus".
Hustru Randi Thorsdatter, 40.
Børn:
Bernhard Severin Andersen, 18.
Peder Andersen, 14.
Stian Peder Andersen, 10.
Martin Theodor Andersen, 6 1/2.
Til Amerika.

25/5-1871.
Arbeider Andreas Halvorsen Roligheden, 22.
Hustru Ingeborg Elisabeth Nilsdatter, 30.
Barn:
Jacobine Gunelia Jacobsdatter, 1 1/2.
Til Amerika.

30/5-1871. Enke Kirsti Nilsdatter Hyni, 22 1/2. Til Holden (Holla).

31/5-1871.
Snedker Isak Olsen Fossum, 38.
Hustru Ingeborg Kirstine Sørensdatter, 45.
Børn:
Otto Severin Isaksen, 14.
Anne Mathilde Isaksdatter, 12 1/2.
Julius Reinhardt Isaksen, 10.
Olavus Anton Isaksen, 4.
Til Skien.

3/6-1871. Pige Anne Marie Olsdatter Løberg, 30. Til Amerika.
30/6-1871. Pige Anne Dorthea Kittilsdatter Skyer, 27. Til Porsgrund (Porsgrunn).

11/8-1871.
Enke Anne Abrahamsdatter Tufte, 48.
Hendes børn:
Anne Dorthea Abrahamsdatter, 16.
Søren Abrahamsen, 7.
Til Solum.

12/8-1871. Pige Grethe Sophie Olsdatter, 24. Til Skien.
7/9-1871. Pige Maren Anne Nilsdatter Venstøb (Venstøp), 28. Til Solum.
23/9-1871. Pige Kirsten Evensdatter Fossum, 18. Til Solum.

31/10-1871.
Enke Anne Thorsdatter Mæla, 37 1/2.
Hendes uægte barn:
Caroline Carlsdatter, 11.
Til Skien.

8/12-1871. Styrmand, Ungkarl Anders Halvorsen Aarhuus, 24. Til Skien.

Se utflyttede i neste kirkebok 1872 - 1885.

(C) Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no