ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Østre Borge
Gård nr. 76 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 01.11.2020Østre Borge 1865
Kilde: Folketellingen 1865 for Gjerpen. Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter m.m.

1685 1711 1720 1762 1782 1801 1835 1845 1865 1875 1891 1900 1910

Osebakken er ikke tatt med her, p.g.a. byutvidelsen som fant sted
i 1842 og innlemmet Osebakken i Porsgrunn kommune.

Det bodde ca. 40 familier under Ø. Borges landområder i 1865.


Familie 1.
Ø. Borge 1865. Borgeskogen.

Gårdskarl, matros, huseier
Isak Nilsen ”fra Kjølnes” f. ca. 1826, s.a. Nils Isaksen Kjølnæs.
g. i Gjerpen kirke 10/5-1853 m. Ingeborg Andrea Aasoldsdatter fra Melfald i Solum f. 10/2-1827, d.a. Aasold Abrahamsen og Kirsti Haraldsdatter.
1. Elise Kirstine Isaksdatter f. 9/2-1854 i Ø. Porsgrund.
2. Nils Isaksen f. 16/11-1856 i ”Borgeskoven”. Døpt i Ø. Porsgrunn 1/1-1857. Se Familie 14 - Ø. Borge 1900.

Ingeborg Andrea var i tjeneste på Ekeli under Åkre før hun giftet seg. Isak var trolig i tjeneste på Kjølnes gård.
1865: ”Manden var Sømand, rømte for 7 Aar siden.”

Familie 2.
Ø. Borge 1865. Visstnok Skauensgt. 4.

Matros, huseier
Ole Salvesen
fra Valle i Vest Agder f. 3/6-1832 d. 31/3-1870, s.a. Salve Reiersen og Elisabeth Tomine Osmundsdatter.
g. 24/6-1863 m. Maren Olsdatter fra Borgeskogen u. V. Borge f. 26/12-1832, d.a. Ole Jacobsen. Se Familie 7 - V. Borge 1835.
1. Severin f. 17/8-1864 d. 29/5-1869.
2. Inger Sophie Salvesen f. 19/12-1866.
3. Ole Martinius Salvesen f. 30/12-1868. Bodde i Skaugensgt. 4. Se Familie 17 - Ø. Borge 1900.

F.f. Ole Salvesens Severin på Borgeskogen: Jacobine Olsdatter og Sven Ferman Hermansen fra Bamble, Karen Olsdatter Ekeli, Torjus Trondsen Borge, Severin Hansen Riis.
F.f. Ole Salvesens Inger Sophie på Borge: Foreldrene, Marie Pedersdatter, Olavus Olsen og Torjus Tronsen, alle Borgeskogen.
F.f. Ole Salvesens Ole Martinius på Borgeskogen: Foreldrene, Regine Reinertsdatter, Olavus Olsen og Nils Halvorsen alle fra Borgeskogen.

Ole Salvesen hadde i 1863 bopel Borge.

Beboer 1865: Regine Reierssdatter fra Valle pr.gj. f. 1853. ”Forsørges av fattigkassen”.
Ole Salvesen døde av tæring. Da Maren ble enke startet hun brødutsalg her.

Familie 3.
Ø. Borge 1865. Borgeskogen.

Matros, arbeider, huseier
Ole Olsen
fra Kullhusb. 6b, f. 18/5-1826, s.a. Ole Olsen Grinden. Se Familie 41 - Borgestad 1835.
g. 23/6-1847 m. Maren Kirstine Ingebretsdatter f. 17/12-1820, d.a. Ingebret Andersen. Se Familie 5 - Ø. Borge 1835.
Forlovere: Jens Halvorsen Osebakken og Torjus Engebretsen Borrestad.
1. Othilde Olsdatter f. 15/7-1849.
2. Ida Marie Olsdatter f. 9/12-1852.
3. Bollette Olsdatter f. 5/12-1856.
4. Hans Jacob Olsen f. 7/2-1862.

F.f. Ole Olsens Othilde Ø. Borge: Anne Kirstine Olsdatter, moderen, Kittil Torstensen Skien, Torjus Ingebretsen Borge, Ole Olsen Borge (faren?).
F.f. Ole Olsens Ida Marie u. Borge: Torjus Engebretsen u. Borrestad, Anders Engebretsen dto., Thor Andersen Porsgrund, enke Berthe Marie Hansdatter Porsgrund, p. Anne Maria Andersdatter dto.
F.f. Matros Ole Olsens Bolette på Borgeskogen: Berthe Marie Hansd. fra Porsg., Inger Hansine Olsdatter og Ole Olsen Borgeskogen, Nikolai Christensen Borge Ø., Hans Pedersen Riis.
F.f. Arbeider Ole Olsens Hans Jacob på Borgeskogen: Moderen, pige Hanna Knudsdatter Porsgrund, Torjus Ingebretsen Borgestad, Kittil Thorstensen Porsgrund, faderen.

Denne familien bodde her fra ca. 1849. I 1852 var Ole Olsen nevnt som matros,
senere som arbeider.
Familien tilhørte ”Den Evangeliske Lutherske Frimenighed.”

Familie 4.
Ø. Borge 1865.

Skipstømmermann, huseier
Halvor Ingebretsen Ødegaarden
fra Eidanger f. ca. 1819 d. 8/11-1866.
g.m. Solveig Olsdatter fra Heddal f. 1818 d. 15/4-1891 på Borgestadholmen.
1. Kirsten Andrea Halvorsdatter f. 14/11-1841 på Ødegården i Eidanger g.m. Christen Pedersen. Se Familie 23 - Borgestad 1865.
2. Hanna Sofie Halvorsdatter f. 19/10-1848 g.m. Johan Kristian Halvorsen. Se Familie 4 - V. Borge 1875.
3. Ingebret Halvorsen f. 27/3-1851. ”Hjemmedøbt af Halvor Ekornrød.”
4. Maria Anne Halvorsdatter f. 20/2-1854.

F.f. Halvor Engebretsen Follestad og Solvei Olsdatters Hana Sophie: Hans Johnsen Bratsbergklev, Johan Pedersen Follestad, p. Gurine Jensdatter Borge, foreldrene.
F.f. Halvor Engebretsens Maria Anne u. Borge: Engebret Engebretsen fra Eidanger og kone Karen Thorsdatter, p. Anne Thorsdatter Høiseth, Nils Thorsen Høiseth, Ole Jacobsen Borge.

Denne familien var i 1848 i Follestad, 1851 på Ekornrød u. Bratsberg (trolig i samme hus).
De bodde her fra ca. 1853.
Halvor Ingebretsen døde ombord i seilskuta ”Grenmar” i ”den gule feber”.
Enka bodde i 1875 i Borgeskogen. Se V. Borge 1875. I 1891 bodde hun
på Holmen u. Borgestad.

Familie 5.
Ø. Borge 1865.

Skomaker, huseier
Anders Nilsen Bakken
fra S. Bakken f. 1/12-1836 d. 7/3-1917 på Kjølnes, s.a. Nils Andersen Bakken.
g. 24/11-1865 m. Ingeborg Marie Andersdatter fra Søli(1) f. 1/3-1843, d.a. Anders Olsen Søli.

Anders og Ingeborg bodde på Borge i noen år. I 1875 bodde de på
Nygård som forpaktere. Siden var de på Glenna(3). Han var mye syk.
Han døde på Kjølnes i 1917. Ingen barn.

Familie 6.
Ø. Borge 1865. ”Skovbakken”. Egentlig et litet småbruk, tidligere husmannsplass.

Her var oppført Ole Jacobsen Løvaas med familie. Se Familie 6 - Ø. Borge 1845.

Familie 7.
Ø. Borge 1865. Småbruk. Nyork.

Arbeider, småbruker, huseier
Hans Nilsen Løvaasen
fra Myra under Skogsrød f. 25/11-1834, s.a. Nils Jacobsen.
g. 21/10-1859 m. Inger Halvorsdatter Berg fra Brevik f. 9/7-1837, d.a. Halvor Andersen Berg i Brevik.
Forlovere: "Christen Olsen og Erik Isaksen Løberg."
1. Ole f. 1/4-1860 d. 6/4-1860. Død før kirkedåp, ingen faddere. Født på Løberg-ejet.
2. Karen Hansdatter f. 19/5-1862. Ikke konf. i Gjerpen.
3. Ellen Hansdatter f. 24/8-1864. Var i 1885 i tjeneste hos hotellvært Stefanus Stiansen i Storgt. i Brevik. ”Stiansens Hotel”.
4. Nils f. 21/8-1866. Døde som liten.
5. Nils Hansen f. 27/2-1869. Båndskjærer i 1910.
6. Karl Hansen f. 30/8-1871. Båndskjærer i 1891. Gråstensmurer i 1900. Se Familie 53 - Ø. Borge 1910.
7. Otto f. 28/1-1874 d. 18/2-1875.
8. Jacob Hansen f. 1877. Sjømann i 1900.
9. Hans Hansen f. 1879. Sjømann i 1900. "Mellem Australien og Europa".
10. Halvor Hansen f. 1886. Matros i 1910.

F.f. Hans Nilsens Karen på Borge: Moderen, pige Andrea Halvorsdatter Frogner, Gunder Gundersen Ballestad, Ole Nilsen Skogsrød, Jacob Nilsen Skogsrød.
F.f. Hans Nilsens Ellen på Borge: Moderen, Gunhild Nilsdatter, Ole Nilsen og Jacob Nilsen Skogsrød, Andreas Isaksen Riis.
F.f. Hans Nilsens Nils på Borgeskogen: Marthe Christensdatter Riis, Gunhild Nilsdatter Skogsrød, Andreas Isaksen Riis, Ole Nilsen og Jacob Nilsen Skogsrød.
F.f. Hans Nilsens Nils på Borgeskogen: Inger Marie Nilsdatter, Gunhild Nilsdatter og Isak Nilsen , alle Riis, Jacob Nilsen Skogsrød.
F.f. Hans Nilsens Carl på Borge: Andrea Christensdatter Riis, Gunhild Nilsdatter, Ole Nilsen og Jacob Nilsen Myren, Lars Larsen Brekkejordet.

Både Hans og Inger var i tjeneste på Løberg da de giftet seg. Deres første barn Ole ble født på ”Løberg-ejet”.
Innen mai 1862 hadde de flyttet hit. De var her også i 1900. Dette var i 1900 registrert som et litet gårdsbruk.
Det kan ikke ha vært store gården, for i 1875 hadde de bare en gris her.

Hans var i 1865 sjauearbeider og i 1875 og 1891 tønnebåndskjærer.
Han er også nevnt som gårdbruker og huseier.

Familie 8.
Ø. Borge 1865.

Her var oppført matros Nils Hansen med familie. Se Familie 3 - Ø. Borge 1891.
Andre her i 1865: Hans mor, enka Karen Christensdatter(68), samt hans bror matros Martin Nilsen(25).

Familie 9.
Ø. Borge 1865.

Tømmermann, huseier
Jacob Haraldsen
fra Bekkevold(4) f. 22/11-1830 d. før 1910, s.a. Harald Olsen Bækkevold.
g.m. Marthe Maria Hansdatter fra Søli(3) f. 10/8-1832 i Gjerpen d. etter 1910, d.a. Hans Rasmussen Søli.
1. Sara Lovise Jacobsdatter f. 5/5-1863 på Borge d. 18/6-1877 på Søli..
2. Hans Jacobsen f. 8/12-1864 på Ø. Borge. Se Søli(4).
3. Anne Kirstine Jacobsdatter f. 8/4-1868 g.m. Lars Kristian Isaksen Ramberg. Se Familie 65 - Ø. Borge 1910.

Jacob Haraldsen kjøpte i 1873 gården Søli(4) av sin svoger Rasmus Hansen Søli. De flyttet da dit.

Familie 10.
Ø. Borge 1865. Løkke nr. 4. Et litet småbruk.

Her var oppført bjelkehugger og huseier Nils Andersen med familie. Se Familie 8 - Ø. Borge 1875.

Familie 11.
Ø. Borge 1865. Liane 1.

Her var oppført murer og huseier Ivar Kittilsen med familie. Se Familie 9 - Ø. Borge 1875.

Familie 12.
Ø. Borge 1865.

Skredder, huseier
Peder Andersen
fra Vardal i Biri pr.gj. i Oppland f. 17/12-1825, s.a. Anders Pedersen Fossumeje i Vardal og Anne Larsdatter Prestegårdseje (”Kalrasten”) fra Biri.
g.m. Marie Andersdatter fra Stegens pr. gj. (Steigen i Nordland?) f. ca. 1825.
1. Adolf Arentz Joachim Andersen f. 1858? i Porsgrunn. Han skrev seg for Adolf Andersen.
2. Joachim Emil Vilhelm Andersen f. 15/5-1864 i Gj. Han skrev seg for Joachim Andersen.

Fosterdatter: Randiane Marie Hansen fra Biri pr.gj. f. 1854. Hun ble siden gift med
fiskebåtskipper Otto Karlsen fra Hvaler f. 1861. De bodde på Korshavn i Hvaler i Østfold.

Losjerende i 1865: Ugift snekker, Ole Gudbrandsen fra Biri f. ca. 1837, skreddersvenn
Nils Andersen fra Skien f. ca. 1836 og tj.pike Marie Anne Christensdatter f. 1845.

Familie 13.
Ø. Borge 1865. Liane 38. 

Bjelkehugger, huseier
Lars Olsen
fra Borgeskogen f. 5/6-1834 i Eidanger, s.a. Ole Larsen.
g. i Gjerpen 4/3-1859 m. Gunhild Katrine Gundersdatter "fra Menstad"  f. 1830 på Tromøya i Østre Moland d. før 1891, d.a. matros Gunner Gunnersen på Tromøya.
1. Gunder Larsen f. 28/4-1858. Overtok huset. Se Familie 8 - Ø. Borge 1891.
2. Ole Martinius Larsen f. 10/2-1862.
3. Edvard Larsen f. 15/12-1864. Tegleverksarb. og ugift i 1891. Bodde da her.
4. Laurits Larsen f. 18/1-1868. Tegleverksarb. og ugift i 1891. Bodde i Liane u. Søli. Se Familie 3 - Søli 1910.
5. Johan Larsen f. 5/8-1871.

Familie 14.
Ø. Borge 1865.

Her var oppført enkemann Iver Jacobsen(60) fra Eidanger. Se Familie 14 - Ø. Borge 1845.

Familie 15.
Ø. Borge 1865. Borgeskogen.

Sjauarb., huseier
Isak Jacobsen
fra Ø. Borge, f. 10/12-1812 på Rørarød i Eidanger d. 30/1-1872, s.a. Jacob Isaksen. Se Familie 15 - Ø. Borge 1845.
g. i Ø. Porsgr. 28/4-1850 m. Gunhild Iversdatter fra V. Porsgr. f. 8/4-1818 d. 28/6-1867 på Borgeskogen, d.a. skomaker Iver Christensen og Johanne Maria Knudsd.
Forlovere: "Garverne Jacob Bommen og Anders Bommen, begge af Osebakken."
1. Iver Johan Isaksen f. 25/12-1850.
2. Jacob Isaksen f. 1/12-1852.
3. Laurits Martinius Isaksen f. 30/9-1856. Se Familie 23 - Ø. Borge 1891.
4. Ida Gurine Isaksdatter f. 18/9-1859.
5. Lars Kristian Isaksen f. 20/5-1864. Se Familie 12 - Ø. Borge 1900.

Gunhild Iversdatter er reg. innflyttet fra Porsgrunn til ”under Borge” i april 1850,
som gift med Isak Jacobsen. Gunhild døde her allerede i 1867. Isak døde av
kopper i 1872.

Familie 16.
Ø. Borge 1865. Borgeskogen.

Skipstømmermann, huseier
Jens Torkildsen
fra Storg. 200a, dpt. 30/6-1805 d. 23/3-1881 på Borgeskogen, s.a. Torkild Simonsen. Se Familie 30 - Borgestad 1801.
g1g 23/4-1834 m. Ellen Dorthea Christophersdatter fra Vognmannsg. 8, dpt. 12/4-1807, d.a. Christopher Sivertsen. Se Familie 50 - Ø. Borge 1801.
Forlovere: "Even Halvorsen Oseb., Niels Hansen Solum."
g2g 1/4-1845 m. Ragnhild Marie Olsdatter fra Ballestad(52) f. 26/11-1818 d. 23/3-1881 på Borgeskogen, d.a. Ole Torgrimsen Ballestad.
1. Anne Christine Jensdatter f. 21/9-1835 g.m. Olaus Christensen.
2. Simon Thorenius Jensen f. 15/7-1840. Dro til sjøs og stakk av fra båten ”i utlandet” i ca. 1857.
Barn i 2. ekteskap:
3. Anne Dorthea f. 27/9-1851 d. 25/10-1851. ”Død før Daabens Bekræftelse. Hjemmedbt. af Skolel. Mathias Øvrum.”
4. Elise Kirstine f. 17/9-1853 d. 9/10-1853. ”Død før Hjemmedaabens Bekræftelse.”
5. Anne Marie f. 26/2-1855. ”Død førend Hjemmedaabens Bekræftelse. Hjemmedøbt af Skolelærer Øvrum.”
6. Kirsten Marie f. 10/7-1856. ”Død førend Hjemmedaabens Bekræftelse.”
7. Maren f. ?/12-1857 d. 12/12-1857 på Borgeskogen.
8. Jensine Marie f. 4/12-1859 d. 23/12-1859 på Borgeskogen.

Jens Torkildsen døde som fattiglem på Borgeskogen i 1881.

Jens Torkildsen kjøpte Vognmannsgata 12 i 1840. I 1857 var deres adresse ”Borgeskoven”. 
Jens og Ragnhild bodde her alene uten barn i 1865 og 1875.
1875: ”Delvis fattigunderstøttelse. Ernerer sig ved at plukke -dret?-”.

14/9/1881                 JENS TORKILDSSEN BORGE               Gjerpen Skifteprot. *)
Borge                  og  RAGNHILD MARIE OLSDATTER  
               - Han d. 23.3.81, hun 26(!).3.81 -Han var gmd. og stuver -
               Arvinger: Barna:
               1. ..... Jensdtr. død, g.m. Olaus Kristenssen, 4 barn:
                 a. Jens Edvard Olaussen, f. 23.10.1862.
                 b. Olof Amandus Olaussen, f. 7.11.1864.
                 c. Simon Robert Olaussen, f. 15.4.1867.
                 d. Karl Thomas Olaussen, f. 25.12.1873.
                 Verge for disse 4: Isak Gunderssen Skouen.
               2. Simon Jenssen, i utlandet. Rømte til utlandet for 23 - 24 år siden, som sjømann, uten senere at være
                   kommet tilbake. Hadde, etter rykte, skrevet hit til landet vinteren 1880-81.
Brt:   Kr. 1.589,40
Gjeld: Kr. 2.020,18 (Insolvent).

*) B: Gj 4 s.99. C: Gj III s.267b.

Familie 17.
Ø. Borge 1865.

Skolelærer med jord
Nils Laurits Pedersen
fra Solum f. ca. 1831. Ugift i 1865.

Familie 18.
Ø. Borge 1865.

Skipsreder, huseier
Bertel Condrup
fra Porsgrunn f. ca. 1822 .
g.m. Sophie Marie Olsen fra Porsgrunn f. ca. 1836.

Losjerende i 1865:
Styrmand Torvald Petersen  f. ca. 1838 i Porsgrunn.
Styrmand Jacob Petersen f. ca. 1842 i Porsgrunn.
Emilie Margrethe Petersen f. 1840 i Porsgrunn.
(Alle er søsken).

Familie 19.
Ø. Borge 1865. Borgeskogen.

Bjelkehugger, huseier
Anders Nilsen Nyhus
fra Holla f. ca. 1825.
g.m. Aasta Thorsdatter fra Holla f. ca. 1828.
1. Ingeborg Karine Andersdatter f. ca.1853 i Bamble.
2. Kristine Marie Andersdatter f. 18/7-1857 i Porsgrunn.
3. Thora Andersdatter f. ca. 1859 i Gj.
4. Karen Andersdatter f. 26/3-1863
5. Nils Christian Andersen f. 20/10-1865.

F.f. Arbeidsmand Anders Nilsen Nyhus og hstr. Aaste Thorsdatter paa Rolighedens Kristine Marie: Kone Karen Knutsdatter, Andrea Larsdatter, Kristian Jacobsen,
      Johannes Johannesen og Nils Jacobsen.

Denne familien bodde på Roligheten i Porsgrunn (Eidanger) før de kom hit i ca. 1858.

Familie 20.
Ø. Borge 1865. ”Havneløkken”.

Bjelkehugger, huseier
Isak Andersen
fra Rønningen (Engelsten) under Meen f. 30/1-1812,  s.a. Anders Hansen.
g. 23/10-1845 m. Anne Thurine Nilsdatter fra Nygårdplass under Meen f. 12/1-1822 på Vold i Solum, d.a. Nils Stenulfsen Nygaard.
Forlovere: "Anders Jacobsen Meen og Lars Jacobsen Øvrum."
1. Berthe Andrea Isaksdatter (tvilling) f. 23/6-1846.
2. Karen Isaksdatter (tvilling) f. 23/6-1846. Til N. Amerika i 1872. Se Presteattest av 10/7-1872.
3. Nils Jacob Isaksen f. 5/6-1849.
4. Hanna Isaksdatter f. 25/2-1853.
5. Hans Andreas Isaksen f. 10/12-1857.
6. Inger Thurine Isaksdatter f. 28/4-1861.
Br. 1861.

F.f. Isak Andersen u. Meens Berthe Andrea: Ole Stensrøds kone, Lisbeth Borgersdatter u. Løberg, pige Maren Isaksdatter Stensrød, Hans Andersen Stubberød,
      Lars Andersen Skifjeld, Anders Olsen Åsterød.
F.f. Isak Andersen u. Meens Karen: pige Johanne Andersdatter Rønningen u. Meen, p. Maren Nilsdatter Nygård, Anders Nilsen Meen, Lars Larsen Stensrød,
      Hans Petersen Løkenberg.
F.f. Isak Andersen u. Meens Niels Jacob: Johanne Andersdatter Meen, Marie Nilsdatter, Ole Isaksen Løberg, Anders Nilsen Meen, Hans Andersen Stubberød.
F.f. Isak Andersen u. Meens Hanna: enke Karen Andersdatter u. Nygård, p. Live Thorsdatter Meen, Anders Nilsen Meen, Knud Larsen Brånen, Christen Olsen Stensrød.
F.f. Isak Andersen u. Meens Hans Andreas: Kirsti Jacobsdatter Langerød, Anne Larsdatter Skifjell, Simon Nilsen Langerød, Ole Hansen Øvrum, Andreas Nilsen Meen.
F.f. Isak Andersen u. Meens Inger Thurine: Maren Nilsdatter Myrene, Birthe Isaksdatter Askildsåsen, Isak Larsen Skifjell, Christian Nilsen Aaslien (Aarhus?), faderen.

Denne familien bodde tidligere bl.a. på Rønningen under Meen. Han eide en tid Askildsåsen under Meen.
Isak Andersen solgte Askildsåsen og kjøpte dette huset i 1861.

Familie 21.
Ø. Borge 1865.

Sjauarbeider, huseier
Iver Christensen
fra Rønningen øvre under Søli f. 13/6-1831, s.a. Christen Olsen og Ingeborg Andersdatter.
g. 7/7-1864 m. Sophie Larsdatter fra Sanni f. 8/11-1841, d.a. Lars Hansen og Ingeborg Kirstine Eriksdatter.
1. Carl Iversen f. 12/7-1865 på Borge.
2. Ingeborg Iversdatter f. 7/10-1870 på Søli.

Familie 22.
Ø. Borge 1865. ”Havneløkka”.

Matros, huseier
Engebret Jacobsen
fra Kullhusb. 13, f. 2/12-1836, s.a. Jacob Engebretsen Riis. Se Familie 39 - Borgestad 1835.
g. i Ø. Porsgrunn kirke 20/1-1861 m. Anne Karine Larsdatter fra Herre f. 9/11-1836, d.a. oppgiver Lars Thorstensen og Inger Olsdatter.
Forlovere: Jacob Torgersen og Hans Peter Hansen.
1. Jacobine Ingebretsdatter f. 10/11-1860. Døpt i Ø. Porsgrunn kirke 3/2-1861.
2. Inger Elise f. 27/9-1862 i Ø. Porsgrunn. "Død før hjemmedaabens Bekræftelse".
3. Ingeborg Ingebretsdatter f. 1866.

Denne familien tilhørte metodist-kirken i 1865.

Familie 23.
Ø. Borge 1865. ”Havneløkka”.

Matros
Simon Wilhelm Johansen Kysdal
fra Trondheim f. ca. 1813 d. før 1865, s.a. matros Johan Wilhelm Kystad og pige Berith Jensdatter Aas.
g. 11/11-1841 m. Maren Anne Petersdatter fra Lig. 7 f. ca. 1819, d.a. Peter Wilhelmsen på Osebakken.
1. Anne Gurine Simonsdatter f. 6/8-1842 u. Borgestad g.m. styrmann Edvard Wilhelm Wright. Bodde i Klyveg. på Vestsiden i Porsgrunn i 1865.
2. Carl Fredrik Simonsen f. ca. 1851 i Gj. (ikke i Gj. KB)

Simon Kystad er registrert innflyttet fra Trondkeim til Gjerpen i 1838. Han var da matros.
Enka og sønnen bodde her i 1865. Hun solgte siden huset og var losjerende et annet
sted på Ø. Borge i 1875.

Familie 24.
Ø. Borge 1865. “Nyork”.

Her var oppført Halvor Sørensen Søli med familie. Se Familie 36 - Ø. Borge 1875.
2 fosterbarn fra Porsgrunn: Kaia Christiansdatter(10) og broren Jacob Christiansen(6).

Familie 25.
Ø. Borge 1865.

Skomaker, huseier
Lars Hansen Kvestad
fra Ødegården i Eidanger f. ca. 1806 d. 21/12-1860 på Ø. Borge.
g. i Eidanger 6/6-1843 m. Karen Marie Larsdatter fra Brevik f. 25/5-1813, d.a. Lars Larsen Blegh og Ingeborg Marine Olsdatter.
1. Nikolai Hansen f. ca. 1845 i Eidanger. Skomaker i 1865.
2. Hanna Marie Hansdatter f. ca. 1851 i Solum.

Enka og barna Nikolai og Hanna Marie bodde her i 1865.

Familie 26.
Ø. Borge 1865.

Her var oppført arbeider Peder Eriksen med familie. Se Familie 39 - Ø. Borge 1875.

Familie 27.
Ø. Borge 1865.

Skomaker, huseier
Hans Christensen
fra Bø pr.gj. f. ca. 1832.
g.m. Anne Berthea Knudsdatter fra Oseb. f. 8/12-1838, d.a. Knud Hansen og Kirsten Jensdatter.
1. Karoline Mathilde Hansdatter f. 1861 i Solum.
2. Anine Hansdatter f. 1865

Denne familien tilhørte metodistene i 1865.

Familie 28.
Ø. Borge 1865. Hus med 2 husholdninger. 1/2.

Sjauarb., huseier
Andreas Petersen
fra Sverige f. ca. 1817.
g.m. Olina Christensdatter fra Sverige f. ca. 1816 d. 17/6-1876 på Borge.
1. Carl August Andreasen f. 24/6-1846 g. 28/1-1870 m. Karen Helene Pohlmann fra Lunde i Tel. f. 23/5-1845.
2. Ole Anton Andreasen f. ca. 1848.
3. Johan Peter Andreasen f. ca. 1851.
4. Joel Imanuel Andreasen f. ca. 1854.

Alle barna er født i Sverige. En ”gift mand” som passer med navn og
alder, døde på Skottet u. Lid 25/5-1882.

Familie 29.
Ø. Borge 1865. Hus med 2 husholdninger. 2/2.

Bjelkehugger, losjerende
Jørgen Kjøstol
fsen
fra Follestad f. 4/2-1814, s.a. Kjøstolf Klemetsen. Se Familie 6 - Follestad 1801.
g.m. Anne Kirstine Isaksdatter fra Solum f. ca. 1804.
Se Ekornrød under Bratsberg.

Familie 30.
Ø. Borge 1865.

Hustømmermann, huseier
Gunder Olsen
"fra Borgeskogen" f. ca. 1828 i Eidanger, s.a. Ole Larsen Borgeskogen.
g. 28/11-1850 m. Ingeborg Olsdatter fra Nystrand i Eidanger f. 1819, d.a. Ole Larsen Nystrand.

”Manden i Straffeanstalt.” Andre i huset: Jørgine Olsdatter (hennes søster) f. 1829 i
Eidanger og hennes sønn (”uægte”), Abraham Andersen f. 1850 i Gj.

Ingeborg var i tjeneste på Sanni før hun giftet seg.

Familie 31.
Ø. Borge 1865.

Matros, huseier
Steen Olsen
fra Borgestad f. 1/7-1835 i Gonnerud under Tveitan i Lunde, s.a. Ole Evensen. Se Familie 15 - Borgestad 1845.
g. 12/2-1863 m. Marthe Svennungsdatter fra Holla f. 1833, d.a. Svennung Thomasen.

Begge bodde på Borgeskogen før de giftet seg. De emigrerte til Amerika i april 1868 uten barn.

Familie 32.
Ø. Borge 1865.

Matros, huseier
Mathias Olsen
fra V. Toten f. 1828 d. før 1875, s.a. Ole Christiansen.
g. 28/12-1862 m. Nikoline Nilsdatter fra Porsgrunn f. 1834, s.a. Nils Larsen.
1. Oluf Mathiasen f. 26/8-1863 på Borgeskogen
2. Anne Marie Mathiasdatter f. 23/8-1865 på Ø. Borge.
3. Kristian Mathiasen f. 10/12-1867
4. Anton Mathiasen f. 29/10-1869

Mathias bodde på Borgeskogen før han giftet seg og Nikoline bodde på Kjølnes.
Mathias ble trolig borte på sjøen. Han døde før 1875, men er ikke registrert blant
døde i Gjerpen.

Familie 33.
Ø. Borge 1865.

Skipstømmermann, huseier
Gunder Nottolvsen
fra Evje f. 1829.
g.m. Anne Margrethe Olsdatter fra Øyestad.
1. Nikolai Ingebretsen f. 1850 i Porsgrunn (konas søn).
2. Carl Martinius Gundersen f. 1856 i Porsgrunn.
3. Ingeborg Gundersdatter f. 1859 i Porsgrunn.
4. Elias Gundersen f. 1862 i Eidanger.
5. Gunerius Gundersen f. 1864? i  Eidanger

Denne familien tilhørte i 1865 menigheten ”Gjendøberne”.

Familie 34.
Ø. Borge 1865.

Her var oppført garver Simon Andersen. Se Familie 18 - Ø. Borge 1875.

Familie 35.
Ø. Borge 1865. Kjølnesgaden 10.

Hjulmaker, huseier
Jens Kittilsen Riis
fra Riis(13) dpt. 20/1-1799 d. 31/3-1882 på Borge, s.a. Kittil Kittilsen Riis.
g. 1/11-1838 m. Inger Maria Gundersdatter fra Ø. Borge(1) "Skauen" f. 30/5-1815 d. 31/5-1879 på Borge, d.a. Gunder Isaksen Skauen.
1. Martin Osvald f. 21/1-1840 d. 10/4-1843 u. Ø. Borge.
2. Gurine Kirstine Jensen f. 7/10-1841 g. 26/5-1874 m. jernarb. Sven Johan Kjärmann f. 13/6-1842 fra Skaraborg i Lerdala sogn i Sverige.
3. Martin Osvald Jensen Riis f. 12/2-1844. Konf. 1860. Ugift sjømann i 1865. Emg. til N. Amerika. Han var der i 1882.
4. Ida Hansine f. 24/3-1847 d. 17/12-1848 u. Ø. Borge.
5. Ida Hansine Jensdatter f. 9/3-1850 g. 28/12-1880 m. Olaf Martinius Petersen fra Porsgrunn, s.a. Johan Petersen.
6. Karl Gustav Jensen f. 20/3-1852. Overtok huset. Under FT 1875 var han matros og i ”Vestindien”.

Jens Riis kjøpte denne eindommen i 1837.  

11/12/1882     JENS KITTILSSEN BORGE           Gjerpen Skifteprot. nr. *)
Borge          og kone Ingeborg Marie Gundersd.               
               Arvinger: Barna:
               1. Karl Gustav Jenssen.
               2. Martin Osvald Jenssen Riis, i Nord-Amerika.
              
3. Ida Hansine Jensdtr. g.m. Oluf Martinius Peterssen.
              
4. Gurine Kirstine Jensdtr. g.m. smed S. J. Kjerman i Stockholm.
Boet ble ekstrahert til arvingenes frie rådighet, da alle 4 var myndige.
*) B: Gj 4 s.134b. C: Gj III s.279b.

Familie 36a.
Ø. Borge 1865. Kjølnesgt. 11. Hus med 2 husstander. 1/2.  

Her var oppført Erik Christiansen Øvrum med familie. Se Familie 58 - Ø. Borge 1875.

Familie 36b.
Ø. Borge 1865. Kjølnesgt. 11. Hus med 2 husstander. 2/2.

Styrmann, leieboer
Peder Stiansen
fra Eidanger f. 1839.
g.m. Elise Knudsdatter fra Eidanger f. 1840.
1. Maren Dorthea Pedersdatter f. 1863 i Eidanger.

Familie 37.
Ø. Borge 1865. Kjølnesgt. 13.

Her var oppført Ole Christiansen Øvrum med familie. Se Familie 56 - Ø. Borge 1875.

Familie 38.
Ø. Borge 1865.

Arbeider, huseier
Ole Haraldsen
fra Bekkevold(4) f. 26/2-1823 på Søli d. 27/3-1858. ”Ole Haraldsen på Ø. Borgeeie, 35 år. Ved at falde i vandet under et slagtilfeld.”, s.a. Harald Olsen Bækkevold.
g. 27/12-1844 m. Anne Christensdatter fra S. Bø(B) f. 17/10-1818, d.a. Christen Christensen Bøe.
Forlovere: "Engebret Engebretsen Skavan og Christen Christensen Bøe."
1. Marthe Kirstine f. 22/4-1845 d. 23/9-1846.
2. Marthe Kirstine Olsdatter f. 13/9-1847 på S. Bø g.m. herskapskusk Ludvig Edvard Jacobsen. Se Familie 9 - Borgestad 1910.
3. Christen Olsen f. 17/8-1850.
4. Harald Olsen Borge f. 24/10-1853. Bodde i eget hus på utskilt tomt fra Hallsgt. 1 eller 3 på Osebakken. Skrev seg for Harald Olsen Borge. Se Familie 71 - Ø. Borge 1865.

F.f. Ole Haraldsens Marthe Kirstine u. Bøe: Ole Hoppestads kone, Kari Halvorsdatter, p. Aaste Maria Thronsdatter, Knud Christensen Bøe, Nils Haraldsen Bækkewald, Christian Haraldsen ibid.
F.f. Ole Haraldsens Marthe Kirstine u. Bøe: Nils og Christian Haraldsen Bækkewald, Knud Christensen Bøe, Andreas Olsens kone, Maren Hansdatter Bøe, p. Sina Johnsdatter Bradsbergklev.
F.f. Ole Haraldsens Christen på S. Bø: Knud Christensen og Jacob Christensen Bøe, Nils Haraldsen Riis, Christen Bøes kone, Anne Maria Johannesdatter , p. Helvig Helgesdatter u. Bøe.
F.f. Ole Haraldsens Harald u. Ø. Borge: Christian Haraldsen Bækkevold, Jacob Haraldsen Porsgrund, Jacob Christensen i Skien, p. Marthe Hansdatter Sølie, moderen.

Da Ole og Anne giftet seg var Ole i arbeide på Fossum. Det var nok der de traff hverandre, for
Bø-gårdene, hvor Anne kom fra, ligger like ved Fossum.
Ole Haraldsen var født på Søli og vokste opp på Bekkevold.

Denne familien bodde på S. Bø i 1844/47/50. I 1853 hadde de flyttet til Ø. Borge. Ole døde 5 år senere.
Enka bodde her med sønnen Harald i 1865 og 1875 som da var matros.

Familie 39.
Ø. Borge 1865. Hus med to husstander. 1/2.

Her var oppført bjelkehugger Hans Andreas Hansen med familie. Se Ø. Borge(13).


Familie 40.
Ø. Borge 1865. Hus med to husstander. 2/2.

Arbeider, huseier
Trond Gundersen Haukeroen
(Trond Haukeroa) fra N. Brekkejordet f. 14/9-1820 d. 15/12-1893 på Ø. Borge, s.a. Gunder Nilsen. Se Familie 1 - N. Brekke 1810.
g1g 21/10-1841 m. enke Anne Andersdatter fra Huset under Bergan i Melum, Solum dpt. 21/1-1798 d. 26/7-1846 i Gåshølen, d.a. Anders Halvorsen og Ingeborg Clausdatter.
g2g 27/12-1848 m. enke Anne Gulline Tollefsdatter "fra Menstad" f. ca. 1803 i Sauherad d. 25/11-1881 på Ø. Borge, d.a. Tollef Haagensen.

Trond var på Haugerød før han giftet seg første gang. Han giftet seg 1. gang med enka på Gåsehølen(2).
Se hennes barn der. Deretter var han et par år på Bratsbergkleiva før han kom til Ø. Borge.

I 1875 hadde ikke Trond lenger huset. Han og Anne Gulline losjerte hos Jermund Jermundsen på Ø. Borge.

Trond Haukeroen hadde ingen egne barn som vokste opp. Anne Guline var enke etter 4 ½ års ekteskap med
Rasmus Andersen på Ø. Borge(13) "Ødegaarden".


Familie 41.
Ø. Borge 1865.

Her var oppført som huseier, sjømann og ungkar: Nikolai Kristensen(53), født i Porsgrunn.
Losjerende: Skomaker Christen Isaksen f. 1839 og hustru Karen Mathiasdatter f. 1834.

Folketellingen 1865 forteller oss: ”De løbenr. Som mangler af Matr. nr. 80 (Østre Borge), er henlagte til Porsgrund.”


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no