| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 382.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 28.07.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Søli 20  - Søli øvre - Ødegården Søndre
Gammelt løpenr. (316ab)a. Siden Norges matrikkel 1889: 82/20.
Etter kommunesammenslåingen 1967: 382/20.

Uttalt: ”Øygar'n”.

Adresse i dag: Øygardsv. 93, 3914 Porsgrunn.

Christian Paus kjøpte bruket av Nils og Frederik Løvenskjold i 1849.
I 1851 solgte han delen 316b til Ole Nilsen.
Ole Nilsen må ha falt fra eller flyttet i 1866 for da overtok hans bror Andreas Nilsen.

Zacharias Gundersen kjøpte i 1851 av Christian Paus den delen som hadde
løpenr. 316a og i 1867 kjøpte han av Andreas Nilsen løpenr. 316b.

Bosatt her før salget:

Arbeider, husmann

Anders Hansen Ødegaarden
fra Svinholt u. Høgset dpt. 20/8-1758 d. 15/8-1831, s.a. Hans Olsen Svinholt.
g1g 23/9-1779 m. Ingeborg Jacobsdatter fra Åltvet(B) dpt. 8/9-1759 bg. 10/4-1790. ”Anders Øgaardens kone 30 1/2 aar.”
, d.a. Jacob Evensen Aaltvedt.
g2g i Eidanger 15/7-1790 m. Anne Iversdatter fra N. Lunde i Eidanger f. ca. 1761 bg. 16/10-1799. ”Anders Hanssøns kone Anne Iversdtr. u/Østre Borge 38 aar.”, d.a. Iver Larsen Lunde og Maria Tollefsdatter.
Forlovere: ”
Knud Qvæstad og Christen Torjussen.”
g3g 3/6-1800 m. Anne Rasmusdatter fra Fløtterød(2) dpt. 8/6-1772 d. 9/3-1840, d.a. Rasmus Nirisen Fløtterød.
1. Jacob Andersen dpt. 5/12-1779. Se Søli(5).
2. Live Andersdatter dpt. 1/4-1781 g. 26/5-1819 m. enkemann Gunder Christensen. Se Rønningen under Bjerketvedt i Eidanger.
3. Anne Andersdatter dpt. 27/4-1783 g.m. Nils Olsen Stulen. Se Stulen.
4. Ole Andersen Ødegaarden dpt. 16/10-1785. Se Familie 32 - Ø. Borge 1835.
5. Kisten bg. 17/2-1788. ”Anders Ødegaardens hj.db. d. Kisten 4 dage.”
6. Ingeborg Kirstine dpt. 10/4-1790.
Barn i 2. ekteskap:
7. Iver Andersen dpt. 6/3-1791 bg. 20/11-1812. ”Iver Andersen Ødegaarden 22 1/2 aar.”
8. Ingeborg dpt. 14/10-1792 bg. 14/6-1795. ”Anders Hanssøns Ødegaardens pb. Ingebor 2 2/3 aar.”
9. Maria dpt. 12/4-1795 bg. 19/7-1795. ”Anders Hanssøns Ødegaardens pb. Maria 1/4 aar.”
10. Ingeborg Andersdatter dpt. 7/8-1796. Konf. 1814.
11. Anders dpt. 16/10-1799 bg. 11/5-1800. ”Anders Hanssøns db. Anders u/Østre Borge 7/12 aar.”
Barn i 3. ekteskap:
12. Anders dpt. 22/3-1801 bg. 17/1-1808. ”Anders Hanssøns db. Anders und. Østre Borge 8 1/4 aar.”
13. Rasmus Andersen dpt. 11/3-1804. Overtok eiendommen ”Bratsberghaugen” etter broren. Se Ø. Borge(13).
14. Anne Maria dpt. 29/12-1805 bg. 7/4-1806. ”Anders Hanssøn Ødegaardens pb. Anne Maria 1/4 aar.”
15. Hans Andersen Ødegaarden dpt. 15/3-1807. Se Ø. Borge(13).
16. Anders f. 19/6-1809 bg. 5/11-1809. ”Anders Hanssøns db. Anders und Ø.Borge 6 uger.”
17. Anne Kirstine Andersdatter f. 13/7-1811 g.m. Anders Eriksen Sande. Se Sanni(10) ”Ødesanni”.
Br. ca. 1780.

F.f. Anders Hansens db. Jacob fra Aaltvet: Anders Jacobsens kone, Berthe Jacobsdtr., Jacob Langerøe, Jon Schvenchesen, Even Jacobsen.
F.f. Anders Hansens pb. Live under Øfre Sølie: Randi Larsdtr., Jacob Langerøes kone, Mathis Hansen Svindholt, Anders Jacobsen, Even Jacobsen.
F.f. Anders Hansen Ødegaardens pb. Anne under Sølie: Christen Rønningens kone, Maren Hansdtr., Mathis Svindholt, Jacob Langerøe, Nils Jacobsen.
F.f. Anders Hansen Ødegaardens db. Ole: Mathis Hansens kone, Kisten Halvorsdtr., Hans Aaltvet, Nils Jacobsen, Thor Halvorsen.
F.f. Anders Hansens pb. Ingeborg Kistine fra Øgaarden: Solve Isaksens k., Live Mathisdtr., John Svenchesen, Ole Bøle, Nils Jacobsen.
F.f. Anders Hanssøn Ødegaardens db. Iver u/øvre Sølie: Matthias Svinholts k., Gunnil Iversdatter, Jacob Langerøe, Nils Nilssøn, Iver Lunde.
F.f. Anders Hanssøn Ødegaardens pb. Ingebor: Christen Aslakssøns k., Karen Iversdtr., Laers Matthiæsøn, Laers Anderssøn, Jacob Langerøe.
F.f. Anders Hanssøn Ødegaardens pb. Maria: Matthias Svinholts k., Karine Iversdatter, Iver Laerssøn, Laers Matthiæsøn, Anders Jacobssøn.
F.f. Anders Hanssøns Ødegaardens Ingebor: Gunnild Sivertsdtr., Karen Iversdtr. Matthias Anderssøn, Anders Olessøn, Laers Matthiæssøn.
F.f. Anders Hanssøns Anders u/Østre Borge: Stoe Sørenssøns k., Live Matthiædtr. Jacob Jonssøn, Knud og Lars Nilssøn, Peder Christenssøn.
F.f. Anders Hanssøns Anders u/Ø.Borge: Jacob Jonssøns k., Maria Rasmusdtr., Ole Rasmussøn, Anders Gunderssøn, Jacob Anderssøn.
F.f. Anders Hanssøns Rasmus u/Østre Borge: Kirsten Simonsdtr., Anne Andersdtr., Ole Buer, Jacob Jonssøn, Jacob Anderssøn.
F.f. Anders Hanssøns Anne Maria f. Ødegaarden: Ingebor Rasmusdtr., Live Andersdtr., Jacob Jonssøn, Nils Erikssøn, Ole Anderssøn.
F.f. Anders Hansens db. Hans u. Ø. Borge: Anne og Live Andersdatter, Jacob Jonssøn, Jacob og Ole Anderssøn.
F.f. Anders Hanssøns Anders u/Ø.Borge: Ingebor Rasmusdtr., Live Andersdtr.,Simon Søelie, Iver og Ole Anderssøn.
F.f. Anders Hanssøns Anne Kirstine  u/Østre Borge: Nils Olessøns k., Live Andersdtr.,Matthias Svinholt, Jacob, Ole og Iver Anderssøn.

Anders og broren Mathias må ha drevet gården i sammen en tid. Se følgende:
P.M. av 15 nov 1787 fra hr Sorenskriver Lucas Norss til Tvetengaard ved Brevig, hvori han vedlegger 2 søknader til Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab vedr.:
1. Fra Anders og Mathias Hanssønner Ødegaarden av Gjerpen prestegjeld, ”for at have gravet Grøfter, den første 288 Alen, og den anden 144 Alen, hvorved 26 Maal Land er udtørret.”
2. Gjelder kjøpmann Jeppe Andersen i Porsgrunn (ikke tatt med her).

Søknad 1789 til Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab vedr. Bonden Anders Hansen Sølie i Gjerpen, ”for at have i 1787 gravet 90 Favne Grøfter, og derved vundet 6.3/4 Tønder Land.” Tilkjent i 1790 belønning på 4 riksdaler.

31/5-1790      INGEBORG JACOBSDATTER          Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 497b.
Ødegården      Arvinger: Enkem. Anders Hanssen og barna:
               1. Jacob Anderssen 10 år.
               2. Ole Anderssen    4 ”
               3. Liv Andersdtr.   8 ”
               4. Anne Andersdtr.  6 ”
               Formynder for Jacob ble faren.
               ----”---- -”- Ole ble farbror Mathias Hanssen Svindholt.
               ----”---- -”- Liv -”- Jacob Anderssen Langerød.
               ----”---- -”- Anne ble Anders Jacobssen i Porsgrunn.
Brt: 555 - 0 -  8
Net: 162 - 1 - 15
Jordegods: Boet eiet 8 1/2 skind m.b. i gd. Ødegården. Verd 450 rdl.

29/3-1800      ANNE IVARSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 422a.
Bratsberg-     Arvinger:                             
haugen         Enkem. Anders Hanssen og barna:
u/Ø.Borge    1. Ivar Anderssen 9 år.
                       2. Anders Anderssen 18 uker.
                       3. Ingeborg Andersdtr. ?
               Formynder ble faren for alle 3.
Brt: 1048 - 1 - 0
Net:  327 - 3 - 4
Jordegods:
a. Engløkka Bratsberghaugen u/Ø.Borge med påstående hus og alle herligheter, vurdert for 700 rdl.
b. Gårdparten ”Myererød” (Myrrød) underliggende og frågått gaarden Sanne av skyld 2 skind, m. hus og herl., verd for 250 rdl.

Da Anders giftet seg igjen for 3. gang i 1800, flyttet han til Ø. Borge(13)

10/12-1831     ANDERS HANSSEN BRATSBERGHAGEN      Bamble Skifteprot. nr. 17 s. 203-401.
Bratsberg-     Arvinger:   
hagen under    Enka Anne Rasmusdatter og barna:
Østre Borge       1. Jacob Anderssen
                        2. Ole Anderssen
                        3. Rasmus Anderssen
                        4. Hans Anderssen
                        5. Anne Andersdtr.   Verge broren Jacob.
                        6. Live Andersdtr.
                        7. Ingeborg Andersdtr.
                        8. Anne Kirstine Andersdtr.
               Enkas laugverge Gunder Christenssen.
Brt: 314 - 48
Net: 284 - 81.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

316

Sølen øvre

Christian Paus

1 hud 2 skind

3 daler - 0 ort - 7 skilling

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Christian Paus til Ole Ole Nilsen paa l.nr. 316b, dat. 23. tingl. 25. august 1851."
"Skjøde fra Ole Nilsens arvinger til medarving Andreas Nilsen paa 316b, dat. 10. tingl. 14. mai 1866."
"Skjøde fra Andreas Nilsen til Zacharias Gundersen paa l.nr. 316b, dat. 13., tingl. 22/7-1867."
"Skjøde fra Christian Paus til Zacharias Gundersen paa l.nr. 316a, dateret og thinglæst 25/8-1851."

G.br., selveier
Zacharias Gundersen Ødegaarden
fra Lid(B) f. 16/1-1813 d. 28/9-1899 på Søli, bg. i Eidanger, s.a. Gunder Larsen Lie.
g. i Eidanger 25/7-1851 m. Maren Sørensdatter fra Langangen(6) i Eidanger f. 12/8-1819 d. 20/2-1899 på Søli, bg. i Eidanger, d.a. Søren Eriksen Langangen.
1. Karen Sofie Zachariasdatter f. 7/5-1852 g.m. Godtfred Larsen. Se Bjerketvedt(6 og 10) i Eidanger.
2. Godtfred Zachariasen f. 26/6-1854. Overtok senere denne gården.
3. Ole Kristian Zachariasen f. 16/1-1858. Se Søli(21) ”Ødegården”.
4. Anna Elise Zachariasdatter f. 20/5-1860 g. 2/7-1890 m. Johan Andersen fra S. Lunde i Eidanger f. 27/4-1845.  Se S. Lunde(1) i Eidanger.
5. Sine Marie Zachariasdatter f. 9/1-1866 g. 30/10-1885 m. Halvor Nicolai Iversen fra Kvestad  i Eidanger f. 26/4-1858. Se Kvestad(3).
Br. 1851.

F.f. Zacharias Gundersen Sølis sønn Ole Christian: Moderen, Karen Sørensdatter, Nils Sørensen og Abraham Sørensen  Landgangen, Godtfred Larsen Bjerketvedt.  De 4 siste fra Eidanger.
F.f. Zacharias Gundersen Sølis datter Anna Elise: Moderen, Ellen Amundsdatter Søli, Petter Andersen af Porsgrund, John Larsen og Gotfred Larsen Bjerketvedt i Eid.
F.f. Zacharias Gundersen Sølis datter Sine Marie: Karen Sørensdatter i Porsgrund, pige Karen Olsdatter Valler i Eid., Andreas Nilsen Søli, Jacob Johnsen Augestad, John Larsen Bjerketvedt i Eid.

Han ble kalt ”Sakkrias” med trykk på k’ene.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

316a

Sølen øvre (Søli)

Zacharias Gundersen

4 daler - 2 ort - 12 skilling

 

   Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

82

20

(316ab)a

Sølen

Ødegaarden søndre

Gotfred Zakariassen

1 - 2 - 15

6 mark 13 øre

"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr. 21 er utskilt afholdt 6. juni, tingl. 1. juli 1882."

"Skjøde fra Zacharias Gundersen og hustrus arvinger til medarving Godtfred Zakariasen for 10.000 kr., med panterett forbeholdt:
Til Godtfred Larsen Sanna for kr. 4000.-
Til Halvor Isaksen Kvestad for kr. 2000.-
Med prioritet efter 5000 kr. af Hypotekerbanken, dat. 22 . november, tingl. 13. desember 1899."

G.br., selveier
Godtfred Zachariasen Søli
herfra f. 26/6-1854 d. 7/7-1927 på Søli.
g. 19/9-1879 m. Anne Elise Andreasdatter fra Sanni(3) f. 22/5-1859 d. 13/11-1895 på Søli, d.a. Andreas Haraldsen.
1. Lovise Mathilde Godtfredsdatter f. 22/12-1879 g.m. Nils Olsen Søli. Se Søli(13).

2. Simon f. 2/5-1883 d. 22/7-1883 på Søli.

3. Simon f. 1/2-1885 d. 2/10-1894 på Søli.
4. Andreas Godtfredsen f. 22/10-1888. Overtok gården.
Br. 1899.

Godtfred Søli eide også Riis(20) som er den ene av to setre med navnet Hongården ved Jarseng.

Se folketellingen 1900. (Der feilmerket til gnr. 81!).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

82

20

Sølen (Søli)

Ødegaarden søndre

Gotfred Zakariassen

6 mark 13 øre

Se folketellingen 1910.

"Kontrakt hvorved Godtfred Zakariassen giver Edv. Hansen tilladelse til at anlægge en vandledning fra Listekollen paa denne
eiendommen mot aarlig afgift kr. 5.-, med adgang til at efterse og reparere ledningen over dette bruksnummer.
Dateret 13. september 1911, tingl. 19. desember 1917."

"Skjøte fra de angivelige eneste og myndige arvinger after avdøde Godtfred Zachariassen Søli og før avdøde hustru Elise, til
medarving Andreas G. Søli paa denne med flere bruk for kr. 20.000, hvorav for løsøre kr. 2000.-, datert 28/10-1927,
tinglyst 23/11-1927."

G.br., selveier
Andreas Godtfredsen Søli
herfra f. 22/10-1888 d. 10/12-1966.
g. i Eidanger 31/7-1920 m. Laura Larsen Gunnarsrød fra Langangen(7 og 9) ”Gunnarsrød” i Eidanger f. 10/5-1896 d. 10/7-1967, d.a. Lars Gulliksen Gunnarsrød.
Forlovere: "Nils Olsen Søli, Gjerpen og Gudrun Jensen, Langangen."
1. Vidar Sørli f. 17/6-1920 på Ødegården. Se Riis(20) ”Hongården”.
Br. 1927.

Andreas G. Søli solgte bruket til sin svoger i 1934 og flyttet til Hongården ved Jarseng. Se Riis(20) ”Hongården”.

G.br., selveier
Laurits Godtfred Larsen Sørli
/Langangen fra Langangen(7 og 9) ”Gunnarsrød” i Eidanger f. 24/1-1895, s.a. Lars Gulliksen Gunnarsrød.
g. 28/6-1924 m. enke Borghild Margit Nikolaisen fra Bjerkevold(15) ”Kokkersvold” f. 28/9-1889, d.a. Carl Bertram Nikolaisen.
1. Sverre Sørli f. 1924. Overtok gården.
2. Lully Sørli f. 1925.
Br. 1934.

Borghild var tidligere gift med en Abrahamsen i Eidanger.

"Erklæring fra Laurits Larsen om at han, hvis han får konsesjon til ervervelse av dette bnr., forplikter seg til at la
eiendommen bebo og drive på forsvarlig måte, samt til at bo fast på eiendommen i de første 5 år efter konsesjonens
meddelelse. Dat. 1/2-1934, tingl. 2/2-1834."

"Auksjonsskjøte til Laurits Larsen Langangen for kr. 19.000, datert 1/2, tinglyst 2/2-1934."

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

82

20

Ødegården søndre

Laurits Larsen

6 mark 13 øre

G.br., selveier
Sverre Sørlie
herfra f. 1924.
g. 1949 m. Mari Langkås fra Lunde i Telemark f. 1928, d.a. Gregard Langkaas.
1. Berit Sørlie f. 1950.
1. Gro Sørlie f. 1956.
3. Anne Sørlie f. 1959.
4. Ellen Sørlie f. 1966.
Br. 1978.

Søli(21) ble utskilt herfra i 1882.
Søli(101) ble utskilt herfra i 1957. Hustomt.


Søli bnr 20 "Ødegården søndre". Foto fra Norske Gårdsbruk Telemark, bind III (Foyn forlag 2002).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.