ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 10.05.2020.


  Bratsberg 20 - Holmene
Gammelt løpenr
. 186. Utskilt fra Bratsberg(1) til forpaktning på 1790-tallet.


Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2004). Etter avtale.

Samme eiere som Bratsberg(1) fram til 1901.

Forpaktere av jorda, som ikke bodde her:
Hans Olsen ca. 1800, Friderich Plesner 1819, Hans Guttormsen Brændsæter og
Ingebret Andersen
ca. 1835/ 1838, O. Usterud og Jacob Eriksen i 1845, O. Røssland i
1865 og 1874, Laurits Kristiansen i 1889.  

Adresse 2020: Løbergv. 50 og 52, 3719 Skien.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld

186 

Bratsberg - Holmene 

 Hans Guttormsen og Ingebret Andersen

0 - 3 - 23 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

 186

Bratsberg 

D. C. Blom - O. Røssland 

 0 daler - 4 ort - 0 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 63

20

186 

Bratsberg

Holmen 

D. C. Blom 

0 - 3 - 23 

2 mark 06 øre 


Solgt til Ole Sørbø i 1901, sammen med bnr 18.

G.br., sagbruksarb., selveier
Ole Madsen Sørbøe
fra Sørbø(2) f. 4/1-1849, s.a. Mads Pedersen Sørbø.
g. 28/8-1874 m. Elise Nilsdatter fra Riis(17) "Riisrønningen" f. 17/7-1852, d.a. Nils Haraldsen Riis.
Br. 1901. Se Sørbø(2).

Ole Madsen Sørbø brukte jorda her, men bodde på Sørbø.

G.br., selveier
Mads Olsen Sørbø
fra Sørbø(2) f. 17/4-1883 d. 16/7-1962, s.a. Ole Madsen Sørbø.
g. 1919 m. Nella Mustvedt fra Mustvedt(1) f. 26/9-1884 d. 25/11-1976, d.a. Kristian Jansen Mustvedt.
1. Ole Kristian Sørbø f. 8/9-1922. Bodde i Kragerøgt. 17 i Skien i 1994.
2. Edle Kristine Sørbø f. 1926 g.m. Gunnar Fjelldalen. Overtok gården.
Br. 1917.

"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 237 av skyld 0 mark 92 øre er udskilt til Nils Olsen Sørbø dato 23., tinglyst 31. august 1918."

Gården ble bygd i 1924 (våningshus, bryggerhus og uthus). Gårdens besetning i 1950:
2 hester, 7 kuer, 2 kalver, 2 griser og 30 høner.


Innsendt av Morten Fjelldalen i 2013.

Original tekst:"Dette er fra Bratsbergmyra ca. 1920. Fra venstre: Marianne Sneltvedt, Gudrun Sivertsen, Nils Sørbø med Elise på armen.
På maskinen: Ole Madsen og Mads Sørbø, Esther Grønvold.

Morten Fjelldalens kommentar: "Bildet er fra der hvor bygningene stod opprinnelig, helt nede ved Leirkup-elva. Husene ble revet og bygget
opp igjen i ca 1924 der husene står nå. Bildet må være tatt sommeren 1920, da den lille jenta på bildet er Elise Sørbø født 2.4.1920.
(Se Bratsberg 71). Bygningene ble flyttet til nåværende sted pga flom fra leirkup."

Gårdens grenser på 1950-tallet, i følge Mads O. Sørbø:
”I syd: Nils Sørbø, øst: Leirkupelven, nord: Ingebrigt Kristoffersen og Isak B. Isaksen (Hellet), vest: Søren Haatveit.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

63 18 Bratsberg  Mads Olsen Sørbø 0 mark 91 øre

63 

20 

Bratsberg - Holmen 

 Mads Olsen Sørbø

2 mark 17 øre 

Sammenføyet med bnr 19 i 1903.

Bonde, mekaniker ved Norsk Hydro, selveier
Gunnar Fjelldalen
fra Bratsberggata på Kleiva i Skien f. 30/3-1924 d. 1/5-2004, s.a. Gregorius Halvorsen Fjelddalen. Se Bratsberg(70) "Kjernen"
g.m. Edle Kristine Sørbø herfra f. 11/2-1926 d. 10/5-2012.
1. Magne Fjelldalen f. 1951. Overtok gården.
Eier 1960.

Fra Grunnboka: "Andel av Løbergvegen 52 (Gnr 63, bnr 20) er overdradd til Magne Fjelldalen (08.08.1984)."

Bonde, anleggsgartner, selveier
Magne Fjelldalen herfra f. 1951.
g. 1972 m. sykepleier Brit Johansen fra Porsgrunn f. 8/6-1950 d. 31/3-2013.
1. Morten Fjelldalen f. 1973. Overtok gården.
2. Terje Fjelldalen f. 1975 g.m. Anne Cecilie Nærum fra Venstøp.
3. Kristine Fjelldalen f. 1983 g.m. Kenneth R. Halvorsen fra Siljan. 2 barn: Johannes Halvorsen f. 2004 og Daniel Halvorsen f. 2007.
Eier 1985.

Kilde: Norske Gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2004). Utdrag fra oppgave innsendt av eieren (i 2004).
Gården er på 66 dekar jord og 35 dekar skog. Drifta er kornproduksjon. Melkekyr ble det slutt med i 1986. Første traktoren kom i 1954. I dag er her to traktorer, en skurtresker (i sameie med en annen) og to korntørker. I tunet står et våningshus fra 1924, en kårbolig fra 1976/77, en låve fra 1924, en garasje fra 1955/1975 og en garasje fra 1979.
Gården har vært i slekta siden 1903 (1901. G.S.), da den ble utskilt fra Bratsberg(1) og kjøpt av Ole Madsen Sørbø.

Lastebilsjåfør, selveier
Morten Fjelldalen herfra f. 1973.
Eier 2013.


Bratsberg bnr 18 og 20 "Holmene". Foto: Gard Strøm 25. april 2013. Bnr 237 til høyre.


Bratsberg bnr 18 og 20. Foto Gard Strøm 26. mai 2013.


Kart fra gardskart.nibio.no 2020.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no