| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 06.01.2022

 

Bratsberg 32 - Skauen - Skogen
Gammelt løpenr. 201. Utskilt fra Bratsberg(1) til forpaktning i 1790 åra.

Samme eiere som Bratsberg(1) til 1916.

Adresse i dag: Sivert Urnesv. 49, 3714 Skien.

Arbeider, husmann
Børger Halvorsen
fra Follaug(8) "Kolkinn" dpt. 21/12-1777 d. 10/9-1858 på Bratsberg, s.a. Halvor Børgersen Follaug.
g. 28/12-1802 m. Siri Mortensdatter fra N. Ballestad(A) dpt. 8/12-1776 d. 28/11-1868 på Stensrød, d.a. Morten Jensen Ballestad.
1. Karen Pernille Børgersdatter dpt. 25/9-1803 g. 26/11-1829 John Andersen. Se Brua u. Meen.
2. Halvor Børgersen dpt. 29/9-1805. Se nedenfor..
3. Ingeborg Børgersdatter dpt. 7/8-1808 g. 23/8-1844 m. enkem. Nils Hansen fra Bukta u. N. Bjørntvedt i Solum dpt. 27/4-1798, s.a. Hans Olsen Nenset.
4. Maren Børgersdatter f. 10/10-1810.
5. Lars Børgersen f. 17/11-1812.
6. Elisabeth Børgersdatter f. 22/6-1815 g.m. Ole Isaksen Stensrød. Se N. Løberg(A) "Stensrød".
7. Isak Børgersen f. 12/10-1817.
8. Kirsten Børgersdatter f. 27/9-1819.
Br. ca. 1800.

F.f. Børge Halvorssøns pb. Karen Pernelle fra Kolkinn: Ole Helgessøns k., Karen Isaksdtr., Ole Pederssøn, Jens Mortenssøn, Jacob Jonssøn.
F.f. Børge Halvorssøns db. Halvor f. Kolkinn: Jacob Jonssøns k., Anne Lisbeth Danielsdtr., Isak Børgessøn, Ole Pederssøn, Ole Heljessøn.
F.f. Børge Halvorssøns pb. Ingebor f. Kolkinn: Ole Heljessøns og Jens Mortenssøns koner, Ole Heljessøn, Jens Mortenssøn, Lars Folloug.
F.f. Børge Halvorssøns pb. Maren f. Kolkinn:Jens Hanssøns k., Anne Tollevsdtr., Erik Folloug, Jens Mortenssøn, Ole Heljessøn.
F.f. Børger Halvorsens db. Lars f. Kolkin: Ole Helgesens k., Anne Tollefsdtr., Ole Helgesen, Jens Mortensen, Ove Tollefsen.

Denne familien bodde tidligere på Kolkinn u. Follaug. Siri eller Sigri som hun også ofte
ble skrevet for, flyttet til sin datter Elisabeth på Stensrød da hun ble enke.

Børger var forlover i 1819 for Lars Zachariassen i Skien og Anne Tollevsdatter (”fra Kolkinn”).

I 1835 bodde denne familien som nr. 5 på Skauen u. Bratsberg. Børger døde som fattiglem på Skauen.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld

 201

Bratsberg 

 Børger Halvorsen

 -

0 daler - 0 ort - 6 skilling 

Dagarbeider, forpakter
Halvor Børgersen
herfra dpt. 29/9-1805 d. 27/2-1893 på Bratsberg, s.a. Børger Halvorsen.
g. 4/8-1844 m. Anne Henriksdatter fra Langangen(C) under Fossum f. 27/6-1822 d. 8/9-1889 på Bratsberg, d.a. Henrik Evensen.
1. Maria Halvorsdatter f. 25/10-1844 på Skauen g.m. Andreas Røberg. Bodde i Skien.
2. Severine Berthea f. 29/10-1846.
3. Henrik Halvorsen f. 22/4-1849. Var sjømann i 1865.
4. Erik Borgersen f. 2/9-1851 på Skauen.
5. Isak f. 27/7-1854 d. 27/6-1857 på Skauen. Døde av Kikhoste.
6. Anne Kirstine d. 28/6-1857 på Bratsbergskauen.
7. Anne Kirstine Borgersen f. 7/2-1859 på Skauen g.m. kjøpmann Ole Hansen Skauen. Se Familie 60 - Borgestad 1910.
8. Isak Halvorsen f. 19/8-1863. Se Bratsberg(22).
9. Henrikka Borgersen f. 20/1-1869 bg. 6/9-1962. Bodde hos sin søster Anne Kirstine på Borgestad. Ugift.
Br. 1858.

Halvor Børgersen drev også Bratsberg(22).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

201 

Bratsberg - Skougen 

D. C. Blom - Halvor Børgersen 

 0 - 0 - 10 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 63

32

201 

Bratsberg       

Bratsberg

 D. C. Blom

0 - 0 - 6 skilling 

0 mark 21 øre 


Fabrikkarbeider, småbruker, huseier
Hans Olsen
fra Kolkinmyr(3) under Follaug f. 27/5-1854 d. 5/4-1901 på Gulset, s.a. Ole Christensen.
g. 24/10-1875 m. Gunhild Halvorsdatter fra Sauherad f. 24/1-1841 d. 12/1-1896 på Bratsbergskauen, d.a. Halvor Thorsteinssøn og Torgon Tollefsdatter Løvald.
1. Thora Kirstine f. 29/12-1876 på Skauen d. 16/1-1877 på Skauen.
2. Thora Kirstine Hansdatter f. 1/7-1878 på Skauen.
3. Anna Marie Hansdatter f. 23/4-1880 på Skauen.
Br. i 1891.

Hans Olsen bodde i 1891 som selveier her (selveier av huset, fester av jord). Han var da sliperiarbeider.
Enka Kirstine Olsdatter f. 1812 (hans mor), bodde hos dem på Bratsberg i 1891. Hun døde her 

I 1900 bodde han fremdels her, men nå som enkemann med barna Thora og Anna Marie.
Deres dattersønn Gustav Severinsen ble f. 13/10-1896 her på gården. Han bodde her som
fire-åring i 1900. Han var sønn av datteren Thora Kristine Hansdatter og pottemakersvenn
Severin Nilsen, bosatt i Kristiania f. 1875.

Gårdsarbeider, leieboer
Kristian Olsen fra Kolkinnmyr under Follaug
f. 17/4-1848, s.a. Ole Christensen.
g. 18/4-1876 m. Maren Karine Olsdatter fra Hjelsmyr under Tufte f. 16/1-1849 på Tyskland u. Strømdal, d.a. Ole Eriksen og Ingeborg Halvorsdatter.
1. Ingeborg Kirstine Kristiansdatter f. 27/12-1876 på Bratsberg.
2. Ole Kristiansen f. 3/5-1879 på Bratsberg.
3. Inger Olava Kristiansen f. 18/8-1883 på Bratsberg.
Br. i 1891.

Disse var begge to i tjeneste på Sem før de giftet seg.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

63 

32

Bratsberg 

 Bratsberg

 Cand. jur. C. Blom

0 mark 21 øre 


Ole O. Mæland. Se Bratsberg(21). Sameie mellom disse to brukene fra 1916.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

63 

32  

Bratsberg

Ole O. Mæland 

0 mark 21 øre

63 104 Kapiteljordet og Hestehagen m.m. Ole O. Mæland 0 mark 10 øre

Kartet nedenfor viser at bnr. 21 og 32 er sammenføyd til ett bruk. Se Bratsberg(21).

 

 

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.