| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Tufte
Gård nr. 54 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.05.2017Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

 

Tufte 4 - Hjelsmyr
Gammelt løpenr. 141b. Senere (1889) 54/4.

Utskilt fra Tufte(3) i 1843.

Adresse i dag: Venstøpbakken 100, 3721 Skien.

Søren Pedersen Tufte overtok eiendommen etter sin far i 1846 og solgte den i 1858 til Thor Gunnuldsen og Reier Andersen.
Ole Gundersen Venstøp
kjøpte den i 1862. Nils Olaus Olsen var grunneier fra 1871, Gjerpen kommune fra 1897,
Dagfinn W. Olsen
fra 1930, Anders Berberg Limi fra 1932, Rolf Pedersen fra 1934.

Tømmermann, deleier
Thor Gunnuldsen
fra Lunde i Telemark, Bø prestegjeld f. 10/2-1800 d. 17/1-1868 på Grini, s.a. Gunnuld Gunnuldsen i ”Underberget und. Oven” og Marthe Torsdatter.
g. i Holla krk. 5/11-1823 m. Ingeborg Jørgensdatter fra Søvestrand i Holla f. 28/3-1808, d.a. Jørgen Thorsen og Aaste Olsdatter.
1. Marthe Thorsdatter f. 21/10-1824 i Stavsholt g.m. Reier Andersen. Se nedenfor.
2. Gunnuld Thorsen f. 9/4-1826 g. i Holla krk. 6/6-1854 m. Karen Christensdatter Myhren under Sannes i Holla.
3. Jørgen Thorsen f. 14/1-1831 i Stavsholt g. i Gjerpen krk. 27/12-1867 m. Søvei Halvorsdatter "fra Kjølnes" f. 19/10-1833 i N. Hellkås under Leikvang i Sauherad, d.a. Halvor Torsteinsson.
4. Aaste Thorsdatter f. 26/2-1836 i Stavsholt g. 19/10-1862 m. skreddersvend Anders Olsen Myhre fra Vang i Valdres f. ca. 1834.
5. Kari Thorsdatter f. 15/2-1840 i Stavsholt.
6. Gunhild f. 17/1-1844 d. 28/1-1844.
7. Ole Thorsen f. 1/9-1848 i Stavsholt.
Br. 1858 med svigersønnen nedenfor.

Alle barna ble født i plassen Stavsholt under Skoe i Lunde i Telemark. Lunde var den gangen såkalt aneks
(kirkesogn) under Bø prestegjeld.
Thor Gunnuldsen m/ familie er registrert innflyttet hit som selveiere våren 1857.
I 1865 bodde Thor og Ingeborg i huset til Peder Isaksen under øvre Sem.

Den 15/4-1868 fikk enka og barna Ole og Kari presteattest til å utvandre til Nord-Amerika.

Huset her var i 1865 utleid til Ole Eriksen. Se nedenfor.

Matros, deleier
Ole Eriksen fra Lien under Tufte f. 1/2-1821, s.a. Mari Bjørguvsdatter og Erik Jensen Moe.
g1g 27/12-1848 m. Ingeborg Halvorsdatter fra Kåsa under Dyrkoll f. 27/5-1819, d.a. Halvor Jansen Kaasa.
1. Maren Karine Olsdatter f. 16/1-1849 på Tyskland under Strømdal.
2. Martin Olsen f. 16/2-1858 under Tufte.
Br. ca. 1858.

Losjerende i 1865: Den ugifte dagarbeiderske Marie Anne Hansdatter(42) fra Gjerpen.
Ole Eriksen flyttet siden til Frogner. Se Familie 5 - Frogner 1875.

Arbeider, husmann
Reier Andersen
fra Gåshølen under Foss f. 2/12-1823 d. 20/10-1884 på Åsen, s.a. Anders Reiersen.
g. 10/11-1854 m. Marthe Thorsdatter herfra f. 21/10-1824 på Stavsholt i Lunde, d.a. Thor Gunnuldsen.
1. Andreas f. 2/1-1855 under Foss.
2. Inger Thorine Reiersdatter f. 17/6-1858.
3. Anne Marie Reiersdatter f. 7/12-1860 g. 2/1-1885 m. Lars Isaksen Stensrød fra Løberg(4) "Stensrød".
4. Hans Martin Reiersen f. 28/1-1863 under Lund.
5. Theodor Reiersen f. 8/6-1865 under Lund.
6. August Reiersen f. 9/6-1868 på Hjelsmyr. Se Limi(6).
7. Karoline Reiersdatter f. 26/5-1872 på Venstøp.
Br. 1858 med svigerfaren ovenfor.

Da Reier og Marthe giftet seg i 1854, var hennes far av presten oppgitt som ”Thor Gudmundsen Stafsholt.”

Denne familien flyttet en del på seg. ”Pladsmand paa Hjelsmyr” i 1858/1860. Inderst (losjerende)
på Lund i 1863-65. Plassmann på Hjelsmyr igjen i 1868. Karoline ble født på Venstøp i 1872.
I 1875 bodde familien på Åsen under Tufte. Reier var da husmann med jord og de hadde 1 ku og 2 sauer.

I 1891 bodde enka på (Maur?)åsen u. Tufte sammen med sin ugifte sønn August Reiersen.

Meieriarb., g.br., selveier
Nils Nilsen fra M. Lien under Smedsøya i Sauherad f. 3/5-1850, s.a. Nils Torsteinsen og Birgit Nilsdatter.
g. i Gjerpen 20/4-1777 m. Anne Dorthea Danielsdatter fra Siljan f. 5/10-1854, d.a. Daniel Danielsen Gurholt og pike Inger Lovise Ellefsdatter.
1. Nils Nilsen f. 18/9-1877 på Hyni.
2. Inger Marie Nilsen f. 7/5-1881 på Sem.
3. Ludvig Nilsen f. 24/7-1884 på Sem.
4. Ole Nilsen f. 15/2-1889 på Tufte.
Br. 1889.

Da Anne Dorthea ble døpt (22/10-1854) var foreldrene oppgitt til: "Uk. Daniel Danielsen Gurholt og
pige Inger Lovise Saubrække under Øverby”. De giftet seg aldri med hverandre.

Under folketellingen 1875 for Gjerpen, var Anne Dorthea i tjeneste på Holmen under Rising (ved Kikut) og Nils var
i tjeneste på Sem midtre, hos skipsreder Lars Gundersen Sem.

Kilde: Folketellingen 1891. Nils Nilsens svigermor, Inger Lovise Ellefsen, bodde også her. Hun arbeidet på gården
med både spinning, gårdsarbeide m.m. Hun var født ca. 1832 i Drammen.
Familien bodde på Kleven(11) under folketellingen 1900. Se der.

Fra 1897 - 1930 var Gjerpen kommune grunneier.

I 1900 var innhuset her blitt solgt til skomakeren nedenfor.

Skomaker, huseier
Karl Anton Kristensen
fra Mofjell-eiet i Botne, Vestfold f. 23/6-1864, s.a. skomaker Christen Nilsen Mofjelleje og Anne Dorthea Mathiasdatter.
g.m. Johanne Margrethe Hansdatter fra Stensrud i Holla f. 10/11-1868, d.a. husmann Hans Jensen Stensrud og Maren Olsdatter.
1. Hilda Karoline Kristensen f. 11/7-1890 på Tufte g.m. Halvor Sandkjen.
2. Marie Dorthea Kristensen f. 8/2-1894 på Tufte.
3. Olga Margrethe Kristensen f. 23/8-1898 g. 15/12-1917 m. Anders Andersen Kastet. Bodde i Nedre Ilenveg 7 u. Bøle.
4. Harald Kristensen f. 12/5-1900.
5. Kristian Kristensen f. 10/12-1906.
Br. 1890.

Fostersønn i 1910: Olaf Nilsen f. 29/12-1908 i Gjerpen. Han var s.a. Hilda Karoline og "en som reiste til Amerika".
Olaf var altså barnebarnet til Karl og Johanne.

Se folketellingen 1910.

Selveier
Rolf Pedersen
.
g.m. Anne Holth f. 12/7-1900 d. 21/5-1974.
Br. 1934.

Anne Pedersen (Holth) ligger ved "Vaktmester Peder P. Holths familiegravsted" på Gjerpen kirkegård.
Rolf Pedersen eide denne eiendommen også i 1950.

Gartner
Arne Richard Svendsen
f. 4/6-1916.
g.m. Bjørg Karin Andersen f. 23/10-1919.
Br. 1975.

Sammeie med Limi(65) ”Solstad”, som er Limiløkka 14 under Limi.

Jordene her blir brukt av Trond Hagen, naboen i sør. Husene har blitt utskilt fra resten av eiendommen og har
gnr 54 brn 82. Se husene til høyre.

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart.

(C) Gard Strøm.