ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Buer
Gård nr. 71 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 28.05.2022.


Buer 2 - Buermyra
Løpenr. 243a. Utskilt fra hovedbølet i 1796. Etter Norges matrikel 1889: 71/2.

Landskyld ved utskilling i 1796: 4 skind.


Buer bnr 2. Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien. Repro: G.S.
Litt av Buermyra sees til høyre.Adresse 2020: Buerjordet 9, 3711 Skien.

Solgt til Isak Jacobsen Espedalen i 1796. Han delte dette igjen i 2 like deler og solgte i 1799 2 skinn til
Even Hansen Myhra
, se Meen(15) ”Myren”, og 2 skinn til Søren Olsen Myren. Se Buer(3) ”Buermyren”.

Landskyld i 1801: 2 skinn.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

243

Buer

Even Hansen

0 huder 2 skind + 1/2 skind

0 daler - 2 ort - 23 skilling

  "Herunder er indbefattet et i den gamle Matrikul skyldsat Myrstykke af Gaarden Meen (1/2 skind)."

Eiendommens eiere før gården ble bebygd:
Even Hansen
Meen(15) ”Myren” fra 1799, hans stesønn, Anders Andersen på Meensmyra fra 1839,
dennes sønn Andreas Andersen på Meensmyra fra 1846. Sistnevnte solgte eiendommen til
Nils Jacobsen
da han emigrerte til Am. i 1849. Neste eier var Ole Christensen Riis fra 1863.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

243

Buer

Ole Christensen Riis

0 daler - 1 ort - 18 skilling

Den første som førte opp hus her i ca. 1877:

Bonde, tømrer, selveier
John Halvorsen Buer
fra Berg i Sauherad f. 17/11-1849 d. 29/9-1911, s.a. Halvor Johnsen Berg.
g. i Sauherad kirke 24/4-1872 m. Karen Andrea Pedersdatter fra Akkerhaugen i Sauherad f. 21/11-1849 d. 12/1-1924 på Limi, d.a. Peder Rollefsen.
1. Hanna Birgitte Petrea f. 22/9-1872 i Borgeskogen g.m. Nils Kristoffer Hansen (endret til Nils Samuelsen). Se Familie 44 - Borgestad 1910.
2. Berte Serine f. 1/7-1874 under Borge (Borgeskogen) d. 30/3-1877 i Borgeskogen..
3. Marianne Johnsdatter Buer f. 19/12-1876 i Borgeskogen g.m. August Reiersen. Se Tufte(15) ”Grønli” og Limi(6).
4. Halvor Johnsen Buer/ Lid f. 26/1-1879 på Buer g1g 8/4-1903 m. Anna Marie Andreasdatter fra Sneltvedt(11) f. 27/4-1881 d. 30/7-1909.
    Halvor g2g 16/12-1916 m. Hanna Andreasdatter fra Sneltvedt(11) f. 12/12-1890, d.a. Andreas Olsen Snelvedt. Da han giftet seg 2. gang kalte han seg for
    Halvor Johnsen Lid. Han bodde kanskje en tid på Lid? Han var snekker. De flyttet til Mælagata.
5. Udøpt pikebarn f. 2/1-1882 på Buer.
6. Peder Johnsen f. 11/4-1883 på Buer.
7. Berte Serine Johnsdatter f. 20/7-1885 på Buer g. 4/7-1904 m. snekker Peter Oluf Pedersen Holt fra Siljan f. 13/4-1884. Se Riis(1).
8. Berta Olea Johnsdatter f. 26/11-1888 på Buer.
9. Anna Karoline Johnsdatter f. 3/3-1892 på Buer.
Eier 1877.

John Halvorsen bodde i 1875 i sitt eget hus på Borgeskogen u. V. Borge. Da arbeidet han på et skipsverft. Se Familie 15 - V. Borge -1875.
Han kjøpte denne eiendommen og bygde hus her i 1877. Han kjøpte i tillegg jordeiendommen Riis(5) i 1888.
I 1909 solgte han denne gården og kjøpte Riis(1). Der bodde han i 1910.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

71

2

234a

Buer

Buer

Jon Halvorsen

0 daler - 2 ort - 0 sk.

0 mark 90 øre

78 5 (277 a, 277e)b Riis Riis nordre Jon Halvorsen Buer 0 daler 1 ort - 17 sk. 0 mark 96 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

71

2

Buer

Buer

John Halvorsen

0 mark 90 øre

78 5 Riis Riis nordre John Halvorsen Buer 0 mark 96 øre

I 1900 bodde også svigerfaren Peder Rollefsen, f. 1819 i Sauherad, her.

Denne gården ble solgt i 1909, samme år som han kjøpte gården Riis(1) "Nordre Riis".
Han skrev seg under folketellingen 1910 for John Buer og bodde på Riis(1).

Bonde, folkeskolelærer, kirkesanger, klokker, kirkeverge, selveier
Carl Andreas Aarvold
(Andreas Aarvold) fra Hafslo i Luster, Sogn og Fjordane f. 24/2-1873 d. 15/12-1942 i Sandefjord, s.a. Petter Rumohr Tomassen og Marthe Arnesdatter.
g. 29/12-1892 m. Ingeborg Kristine Ihme fra Mandal f. 28/7-1870 d. 31/8-1949 i Sandefjord.
1. Peter Rumohr Aarvold f. 5/11-1893 i Sør-Aurdal. Han ble overlærer.
2. Marta Aarvold f. 1/6-1895 i Sør-Aurdal.
3. Johanna Aarvold f. 14/3-1897 i Gjerpen d. 28/6-1988 g. i Nes i Hedmark 29/12-1920 m. Bernhard Stokke fra Kvikne i Hedmark f. 24/9-1896.
4. Olaf Aarvold f. 3/2-1899 d. ca. 1989 g. i Tjølling 15/11-1930 m. Gudrun Johansen fra Larvik f. 6/11-1900. Han ble residerende kapellan.
5. Borghild Aarvold f. 30/5-1900 på Mo i Gjerpen.
6. Ingeborg Aarvold f. 19/9-1903.
Eier 1909.

Andreas Aarvold bodde tidligere i Sør-Aurdal (Valdres), hvor 2 av barna ble født. Han kom til Gjerpen i 1896/97
som lærer ved Mo skole. Siden ble han kirkesanger og klokker ved Borgestad kirke, samtidig som han var lærer
ved Borgestad folkeskole, hvor de også bodde fram til de kom hit i 1909.

Etter en tid i Gjerpen, ble han rektor ved "Toftes Gave", som var en oppdragelsesanstalt på Helgøya i Ringsaker,
Hedmark. Siden ble han skolehjemsbestyrer ved Bastøy guttehjem. Han avsluttet sitt yrkesaktive liv klokker og
kirkeverge i Sandefjord kommune.

Tallak H. Vollene
Eier 1913.

Lars Grønnerød
Eier 1922.
 
Jens J. Nygaard

Eier 1928.

Anker Larsen

Eier 1929.

Hans Meen bodde her fra 1936 til 1955.
Eier 1936. Se Meen(17).

Gårdens grenser på 1950-tallet ifølge Hans Meen:
”Nord: Nils Meen, øst: Lerkup, sør: Per Riis, nord: Asbjørn Buer.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

71

2

Buer

Hans Meen

0 mark 90 øre

80 17 Sanni - Solgløtt Hans Meen 0 mark 03 øre


G.br., selveier
Dagfinn Kokkersvold
fra Bjørkevold(14) ”Kokkersvold” i Eidanger f. 16/9-1913 d. 24/10-1993, s.a. Nils Larsen Kokkersvold.
g. 1937 m. Marie Saubrekka fra Saubrekka under Klepp f. 4/11-1914 d. 6/6-1987, d.a. Mathias Saubrekka.
1. Aage Kokkersvold f. 1939. Overtok eiendommen.
Eier 1955.

Selveier
Aage M. Kokkersvold
herfra f. 1939.
g.m. Laila Halvorsen f. 1941.

1. Gro Kokkersvold f. 1961.
2. Marian Elise Kokkersvold f. 1963 g.m. Terje Eikeland. Overtok gården.
3. Dag Kokkersvold f. 1968.
Eier 1987.

Selveier, hjelpepleier
Marian Elise Kokkersvold (Marian Elise Kokkersvold Eikeland) herfra  f. 1963.
g. 1992 m. Terje Eikeland fra Klepp på Jæren f. 1956, s.a. Trygve Eikeland fra Bjerkreim og Aslaug f. Barstad fra Hauge i Dalane.
1. Tonje Kokkersvold Eikeland f. 1990.
2. Nina Kokkersvold Eikeland f. 1993.
3. Elise Kokkersvold Eikeland f. 1996.
Eier 2002.


Fra Skog og Landskap.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no