| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Tufte
Gård nr. 54 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.05.2017


Kart fra Skog og landskap (skogoglandskap.no).

Tufte 15 og 16 Grønli - Åsen
54/15, 16 m.fl. Utskilt fra Tufte(10) "Maurås" i 1899.

Del av den tidligere husmannsplassen Mauråsen under Tufte.

54/16 er i dag et ubebodd skogstykke, nord for Mauråsen.

Husene er utskilt og har fått brn 34.

Resten av eiendommen består av brn 15, 16, 32 og 53.

Adresse i dag: Luksefjellv. 622, 3721 Skien.

G.br., veivokter
August Reiersen
fra Hjelsmyr under Tufte f. 9/6-1868 d. 11/7-1952, s.a. Reier Andersen.
g. 2/10-1896 m. Marianne Johnsdatter Buer fra Buer(2) f. 19/12-1876 d. 13/4-1969, d.a. snekker John Halvorsen Buer.
Br. i 1899.

Augusts gamle mor, Marthe Thorsdatter, bodde hos dem i 1900. Da hadde August
yrkestittel veivokter. Noe senere flyttet familien til Limi(6).

Bruket ble i noen år forpaktet bort til Hans Jørgen Sørensen fra Sandsvær. Se Brennseter u. Mo.

Landhandler, poståpner, steinbruddeier, selveier, m.m.
John Pedersen Eriksrød
f. 20/7-1854.
Br. 1903. Se Eriksrød(5).

Bruket ble nyryddet i ca. 1903 av John Pedersen Eriksrød og hans sønn Karl som overtok
eiendommen i 1926. John Eriksrød var enebarn.

Maskinist ved Ås kraftverk, selveier
Karl Johnsen Eriksrød
fra Eriksrød(5) f. 9/8-1893 d. 31/5-1977, s.a. John Pedersen Eriksrød.
g. 5/6-1920 m. Maren Fjeld fra Bø(1) ”Fjeld” i Luksefjell f. 14/4-1898 d. 14/11-1989, d.a. Anders Andersen Fjeld.
1. John Anders Eriksrød f. 28/10-1923. Se nedenfor.
Br. 1926.

Marens foreldre flyttet i 1926 fra Luksefjell til Venstøp(66) ”Høibø”.

Våningshuset er av ukjent alder, men ble ombygd i 1951. Uthuset ble satt opp i 1920 og
bryggerhuset i 1939.

Gårdens besetning i ca. 1950: 1 hest, 4 kyr, 1 okse, 2 griser og 28 høner.

Reisende
John Anders Eriksrød
(John Eriksrød) herfra f. 1923.
g. 25/8-1951 m. Margareth Kleven fra Skogsrød(2) ”Myra” f. 1927, d.a. Abraham Kleven.
Br. 1975.

(C) Gard Strøm.