| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Riis
Gård nr. 78 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.01.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Riis 1 - Riis nordre
Gnr 78 i Gjerpen prestegjeld.

Gammelt løpenr. 277a. Siden Norges matrikkel 1889: 78/1.

Landskyld 1670: 4 huder.

Første gang nevnt i skriftlige kilder i 1398 i biskop Eysteins ”Røde Bok”. Gjerpen kirke eide da hele gården.
Nordre Riis ble solgt til admiral Cort Adeler sammen med resten av kirkegodset i Gjerpen i 1673. Dette
eiendomskomplekset ble i 1735 solgt til Herman Leopoldus, som i 1739 ble adlet og fikk navnet Løvenskiold.
Løvenskiold makeskiftet N. Riis i 1770 mot Holla soknekalls gårder Stulen og Dyrkoll på Opphauen i Gjerpen.

Hele N. Riis var dermed leilendingsgårder under Holla soknekall helt fram til 1851.


N. Riis bnr 1. Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.
 

Adresse i dag: Langerødv. 31 og 33, 3719 Skien.

G.br., leilending
Ole Riis
d. før 1665.
g.m. Maren.
1. Kirsten Olsdatter f. ca. 1630 bg. 16/4-1690. ”Kiersten Olsd., en gammel pige fra N.Riis 60 aar g.”
2. Anders Olsen f. ca. 1644. Se nedenfor.
3. Nils Olsen f. ca. 1642. Se Riis(8).
4. Sivert Olsen. Bodde ”ved Porsgrunn”.
Br. 1647-1665.

Enka Maren (Mari) stod som bruker i 1665 da gården ble delt.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Nørdre Riis som Olluff paaboer, schylder till Gierpen kirche 4 huder med bøxell. Er lagt for 1 fuldgaardt i schat. Penge 6 dr. (Daler).
Kongl. Ma. (-jestet) paa Gierpen kirches vegne bygger.”

I 1664 hadde Riis søndre 1 bruker (enken Karen). Riis nordre hadde 2 brukere (Niels og enken Maren).

I 1666 var ingen brukere nevnt på Riis søndre, mens kun 1 var nevnt på nordre (Niels Olssøn).

Fra skattematrikkelen 1670/71:
”N: Riis, Mari bruger schylder 4 hdr. som Gierpen kirche med bøxell ehr ejende.”

Riis nordre ble delt i 2 bruk ca. 1665.
Dette var delen som i 1889 ble bnr 1.

Landskyld etter delingen: 2 huder.
Se den andre halvparten: Riis(8).

G.br., leilending

Anders Olsen Riis
herfra f. ca. 1644 bg. 16/10-1718. ”Anders Riis 74 aar.”, s.a. Ole og Maren Riis.
g1g m. Kirsten Andersdatter trolig fra Ekornrød u. Bøle f. ca. 1644 bg. 9/3-1699. ”
Anders Risis qnde Kirsten 55 aar g.”, d.a. Anders Andersen.
g2g 5/10-1701 m. Svanaug Hansdatter f. ca. 1651 bg. 20/8-1705. ”
Anders Aasterøds qvinde Svane 54 aar.”
Forlovere: Hans Borge og Christen Riis.

1. Lauritz Andersen f. ca. 1675 bg. 9/3-1699. ”…
deris søn Lauritz 24 aar g.”
2. Isak Andersen f. ca. 1678. Se Åsterød.
3. Abraham Andersen f. ca. 1680.
-   bg. 29/4-1683. ”
Anders Rises døfødde søn.”
4. Anders dpt. 31/3-1684 bg. 25/5-1684. ”
Anders Rises s. Anders 7 uger g.”
5. Gunhild f. ca. 1686 bg. 9/3-1699. ”…
deris datter Gunnil, 13 aar g.”
Br. 1678.

Anders Rises søn Anders.

Hans første kone og to av barna ble gravlagt samme dag i 1699.
Anders flyttet til Åsterød i sitt andre ekteskap.
 

6/2/1700       KIRSTEN ANDERSDATTER           Bamble Skifteprot. nr. 2, pag. 152a.
Nordre Riis    Arvinger:                            
               Enkem. Anders Olssøn Riis og barna:
               1. Isak Anderssøn
               2. Abraham Anderssøn.
               Faren var verge.
Brt:   36 - 2 - 0
Gjeld: 97 - 3 - 2  (Insolvent).

G.br., leilending
Lauritz Bentsen Riis
fra Eikåsen f. ca. 1626 bg. 10/3-1714. ”Lars Bentzsen Riis fra Egaasen 88 aar gl.”
g.m. Ingeborg f. ca. april 1636 bg. 10/1-1708. ”Lars Riises qvinde Ingeborg 71 aar 9 maaneder.”
Br. ca. 1700.

Denne familien bodde tidligere på Eikåsen. De bodde her kun på sine eldre dager.

G.br., leilending

Haagen Larsen Riis
fra Eikåsen f. ca. 1676 bg. 16/11-1760. ”Haagen Riis 84 aar.”, s.a. Lauritz  Bentsen ovenfor.
g1g 11/9-1709 m. Gunhild Olsdatter fra N. Ballestad dpt. 19/11-1682 bg. 16/10-1732. ”Haagen Rises qde Gunnil 54 aar og 7 maaneder.”, d.a. Ole Christensen Ballestad.
g2g i Eidanger 21/4-1734 m. Maren Olsdatter (Mari Olsdatter) fra Eidanger f. ca. 1713 bg. 9/5-1784. ”Haagen Riises enke 71 aar.”
Forlovere: "Lars Sørensen, Lars Olsen."
1. Isak dpt. 1/1-1711 bg. 11/1-1711. ”Haagen Riises søn Isak, 9 dager.”
2. Ole Haagensen dpt. 25/5-1713. Se Bekkevold(B).
3. Ingeborg dpt. 10/5-1716  bg. 1/11-1720. ”Haagen Rises datter Ingeborg 4 1/2 aar. Døde i barnekopper.”
4. Lars dpt. 23/7-1719 bg. 2/12-1719. ”Haagen Rises søn Lars 20 uger.”
5. Ingeborg dpt. 17/11-1720  bg. 23/7-1725. ”Haagen Rises Ingeborg 4 1/2 aar.”
6. Lars dpt. 24/9-1724 bg. 29/10-1724. ”Haagen Ris's søn Lars, 5 uger.”
Barn i 2. ekteskap:
7. Gunhild Haagensdatter dpt. 6/3-1735.
8. Lars Haagensen f. sommeren 1738. Lars var i ungdommen tjenestedreng hos Ole Solvesen på Augestad. Han giftet seg senere med datteren der og
    overtok gården. Han kjøpte siden Ligt. 10 på Osebakken. Se Familie 47 - Ø. Borge 1801.
Br. 1709.

F.f. Haagen Riises søn Isak: Oue Riis, Jacob Ballestad, Verner Riises quinde Anne Sørensdatter, Martha Olsdatter Ballestad.
F.f. Haagen Riises søn Ole: Oue Riis, Abraham Olsen, Bent Haagensens quinde Aslaug, Jacob Ballestads quinde, Kirsten Olsdatter Ballestad.
F.f. Haagen Riises datter Ingeborg: Oue Riis, Axel Hansen, Verner Riises quinde Anne, Tomas Løbergs quinde, Martha Riis.
F.f. Haagen Riises søn Lars: Jacob Ballestad, Even Ballestad (senere Borge), Oue Riis, Verner Riises quinde, Martha Ballestad.
F.f. Haagen Riises datter Ingeborg: Bent Eegaasen, Jacob Løberg, Anders Christensen, Verner Riises quinde, Martha Olsdatter.
F.f. Haagen Riises søn Lars: Oue Riis, Jacob Ballestad, Anders Eegaasen, Verner Riises quinde, Tone Riis.
F.f. Haagen Rises Gunnild: Ole og Jens Riis, Søren Rises qde. Gunnild Riis.
F.f. Haagen Rises Lars: Ole Bachen, ---- paa Meen, Søren Vernerssøn, -------- Kirsten Riis.

Takk til Ivar Kokkersvold for følgende:
Haagens andre kone, Maren Olsdatter var enke etter Ole Sørensen på S. Lunde i Eidanger.
Henns 3 sønner fra forrige ekteskap som ble konfirmert i Gjerpen med bosted Riis:
1. Ole Olsen Riis dpt. 10/4-1729 i Eidanger. Født på S. Lunde i Bjørkedalen. Se Riis(8).
2. Hans Olsen Riis dpt. 6/1-1731 i Eidanger. Født på S. Lunde i Bjørkedalen.
Se Familie 23 - Ø. Borge 1762.
3. Jacob Olsen dpt. 1/1-1733 i Eidanger. Født på S. Lunde i Bjørkedalen. Se Familie 23 - Ø. Borge 1782.

Haagens 2. kone Maren (Mari) kan være d.a. Ole Larsen og Ragnhild Pedersdatter på Langangen i Eidanger. 

Haagen Larsen Riis er bror til Ouen Larsen Riis. Se Riis(8).

9/3/1733        GUNNILD OLSDATTER N. RIIS         Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 49b.
Riis nordre    Arvinger: Enkem. Haagen Larssen Riis
                       og eneste sønn Ole Haagenssen, 20 år.
                       Faren ble verge.
Brt: 96 - 3 - 11
Net: 79 - 1 - 11.

Det var Ole Haagensen som hadde gården i 1762. Han bodde da her med sin familie,
sin stemor og halvsøster Gunhild. Tjenestejente var Marthe Andersdatter.

G.br., leilending
Knud Larsen Riis
fra Nygård dpt. 10/7-1735 bg. 14/11-1806. ”Knud Larssøn Riis N. henimod 71 1/2 aar.”, s.a. Lars Christophersen Nygaard.
g. i Eidanger 5/6-1764 m. Ingeborg Eriksdatter fra S. Lunde i Eidanger dpt. 21/8-1735 bg. 21/11-1809. ”
Enken Ingebor Eriksdtr. f. S.Riis, sagt at være ved 75 aar.”, d.a. Erik Olsen Lunde og Kari Nilsdatter.
Forlovere: "Iver Arnesen Sæter (i Eidanger) og Christopher Larsen Nygaard."
1. Karen Knudsdatter dpt. 25/11-1764 g1g m. Isak Christensen Borge. Se Familie 25 - Borgestad 1801.
2. Anne Knudsdatter dpt. 5/10-1766 g. i Eidanger 16/1-1787 m. enkem. Haavald (Haavard) Torjussen Aas i Eidanger.
3. Sara Knudsdatter dpt. 27/11-1768 g.m. Svend Turvildsen fra Gråten i Solum. Se Familie 33 - Ø. Borge 1801.
4. Lars Knudsen dpt. 14/4-1771. Se nedenfor.
5. Inger Knudsdatter dpt. 8/1-1774 g.m. Thomas Jonsen. Se Familie 13 - Borgestad 1801.
6. Erik Knudsen dpt. 21/9-1777. Se Familie 37 - Borgestad 1801.
Br. 1765.

F.f. Knud Riises pb. Karen: Lars Bachens kone, Maren Eriksdatter, Sivert Riis, Christopher Larsen, Jacob Eriksen.
F.f. Knud Riises db. Arne (skal være pb. Anne): Christen Eriksens kone,Marthe Olsdatter, Lars Bachen, Amun Lillegaarden, Nils Eriksen.
F.f. Knud Riises pb. Sara: Peder Nyegaards kone, Maren Eriksdatter, Christian Høyset, Lars Bachen, Nils Eriksen.
F.f. Knud Riises db. Lars: Jacob Aases kone, Halvor Aases kone, Lars Bachen, Halvor Aas, Ole Eriksen.
F.f. Knud Riises pb. Inger: Sivert Riises kone, Ragnil Olsdatter, Halvor Riis, Anders Riis.
F.f. Knud Riises db. Erik: Anders Gundersens kone, Gunhild Mona Michelsdatter, Peder Hansen, Ansten Eriksen, Simon Rollefsen.

Fra en barnedåp i Eidanger kirke 21/8-1735:
Erich Lunde og Kari Hansdatters æchte barn N. Ingeborg.
Faddere: Inger Lunde, Siri Nielsd., Christopher Anderssøn, Torjer Christenssøn begge fra Gierpen Sougn, Olle Larssøn.


G.br., leilending

Lars Knudsen Riis
herfra dpt. 14/4-1771 d. 20/2-1850 på Hongården.
g. 9/10-1794 i Eidanger m. Maren Andersdatter (Mari Andersdatter) fra Nordal i Eidanger dpt. 7/12-1766 d. 27/10-1829, d.a. Anders Jacobsen Nordal og Maren Hansdatter.
Forlovere: "Nils Sunsaas og Halvor Riis."
1. Isak Larsen dpt. 6/9-1795. Se nedenfor.
-   bg. 24/6-1798. ”Lars Knudsens dødfødte pigebarn fra N. Riis.”
2. Karen Larsdatter dpt. 4/8-1799 g.m. Erik Kittilsen Riis. Se Riis(13).
3. Anders Larsen dpt. 29/7-1804. Se Riis(3).
4. Ingeborg Kirstine dpt. 31/1-1808  bg.19/6-1808. "
Lars Knudssøns pb. Ingebor Kirstine f. N. Riis 5/12 aar."
Br. ca. 1800.

F.f. Lars Knudssøns db. fra Riis nordre Isak: Halvor Siljens kone, Marthe Christensdatter, Jacob Søelie, Søren Høyset, Erik Knudssøn.
F.f. Lars Knudssøns pb. Karen f. Riis nordre: Anders Jacobssøns kone, Inger Knudsdatter, Jacob Søelie, Thomas Jonssøn, Erik Knudssøn.
F.f. Lars Knudssøns db. fra N. Riis Anders: Hans Smiths kone, Inger Knudsdatter, Erik Knudssøn, Halvor Olssøn, Anders Jacobssøn.
F.f. Lars Knudssøns pb. Ingebor Kirstine fra N. Riis: Jacob Søelies kone, Inger Knudsdatter, Erik Knudssøn, Johannes Nilssøn, Kittil Kittilssøn.


Maren Andersdatter var søster til Jacob Andersen på Søli. Hun ble skrevet for ”Mari” av Eidanger-presten da de giftet seg.

Lars bodde som enkemann på Riis(20) ”Hongården” ved Jarseng fra 1850. Han døde der samme år.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

277     

Riis nordre

Lars Knudsen

2 huder

3 daler - 1 ort - 3 skilling


G.br., selveier

Isak Larsen Riis
herfra dpt. 6/9-1795 d. 28/12-1857, 63 år og 3 mnd. gml. Isak døde av kreft ifølge kirkeboka.
g. 8/10-1824 m. Karen Kristine Hansdatter fra Ødegården i Eidanger dpt. 17/6-1799 d.1/2-1867, 67 ½ år gml., d.a. Hans Andersen Ødegaarden og Karen Larsdatter.
Forlovere: "Kittil Rød og Anders Jacobsen Sølie."
1. Lars Isaksen f. 16/1-1825. Overtok gården.
2. Hans Isaksen f. 8/2-1828. Overtok gården da broren døde.
3. Jacob Isaksen f. 4/10-1830.
4. Mariane Isaksdatter f. 11/11-1832. Emigrerte til N. Amerika i april 1862. ”Pigen Mariane Isaksdatter Riis 30 aar.”
5. Kirstine Isaksdatter f. 9/1-1836 g. 15/6-1876 m. Anders Andersen fra Hitterød i Eidanger f. 1832, s.a. Anders Andersen Hitterød.
6. Andreas f. 1840 d. 2/6-1841 på Riis.
7. Andreas Isaksen f. 8/3-1842 g. 14/10-1869 m. Gunhild Andrea Christensdatter f. 1837, d.a. Christen Andersen. Andreas var blikkenslager og
    skrev seg for Andreas Riis. De bodde på Snipetorp i Skien.
Br. 1851.

F.f. Isak Larsen Riis's Lars: Christen Holmens kone, pige Karen Larsdatter Riis, Anders Jacobsen Sølie, Christen Isaksen Borge, Ole Kittilsen Riis.
F.f. Isak Larsen S. Riis's Hans: Jacob Olsens kone af Eidanger, pige Maren Kirstine Larsdatter Meen, Vetle Nilsen af Eidanger, Anders L. Riis, Erik Kittilsen Riis.
F.f. Isak Larsen Riis's Kirstine: Asgjer Gjermundsdatter Riis, pige Elen Hansdatter af Eidanger, Knud Larsen Buer, Erik Kittilsen Riis, Jacob Hansen Ødegaarden af Eidanger


Karen Kristine Hansdatter døde av lungebetennelse.

Dette bruket (løpenr. 227a) fikk i Norges matrikkel 1889, bnr 1.

G.br., selveier

Lars Isaksen Riis
 herfra f. 16/1-1825 d. 18/5-1863 på Riis.
g. 6/11-1856 m. Marthe Haagensdatter fra Ringvold på Vestre Toten f. 19/5-1828, d.a. g.br. Haagen Hansen Ringvoll og Birthe Maria Hansdatter.
1. Isak Larsen Riis f. 31/7-1857.
2. Karen Berthea Larsdatter f. 22/11-1859.
Br. 1857.

F.f. Lars Isaksen Riis's barn Isak: Asgerd Gjermundsdatter og Marie Isaksdatter Riis, Hans Isaksen og Edvard Andersen Riis og skolelærer Nils Johannesen.
F.f. Lars Isaksen Riis's barn Karen Berthea: Pernille Hansdatter af Porsgrund, Mariane Isaksdatter Riis, Egelie, Hans og Andreas Isaksen Riis, Nils Hansen fra Ødegaarden i Eidanger.

Innfl.: Novmb. 1855. Anmeldt: 2/10-1856.
Navn, alder: Pige Marthe Haagensd., f. 19/5-1828, dbt. 15/6-1828, konf. 8/10-1843, 28 ½ aar.
Fødested: Vestre Toten.
Hvorfra indflyttet: Østre Toten. Att.: Provst Magelsem af 18/7-1856.
Til: Gift til Riis.


Riis(2) utskilt i 1857.
Riis(3) utskilt i 1860.


Ifølge kirkeboka døde Lars Isaksen bare 38 år gammel av magekreft. Enka bodde her med barna i 1865.
Hun og barna emigrerte til N. Amerika i 1869. Se Presteattest av 12/4-1869.

G.br. skomaker, selveier
Hans Isaksen Riis
herfra f. 8/2-1828 d. 22/7-1894 på Riis.
g. 12/7-1865 i Eidanger m. enke Inger Marie Nilsdatter fra Siljan(5) i Eidanger f. 20/1-1832, d.a. Nils Halvorsen Siljan og Lisbeth Andersdatter.
Forlovere: "Knud Johnsen Kvestad og Anders Nilsen Siljan."
1. Hanna Elisabeth Caroline Hansdatter f. 9/5-1866 g.m. Gunnar P. Follaug. Se Follaug(9).
2. Karen Kirstine Hansdatter f. 27/12-1868 g.m. Lars Jørgensen. Se Familie 6 - Bøle 1891. Se også nedenfor.
3. Isak Hansen f. 28/7-1871.
4. Nils Hansen f. 24/8-1874. Overtok bruket.
Br. 1866.

F.f. Hans Isaksen Riis's Hanna Elisabeth Caroline: Marthe Christensdatter Riis, Kirstine Isaksdatter Riis, Andreas Isaksen og Carl Andersen Riis, Ole Nilsen Skogsrødningen.
F.f. Hans Isaksen Riis's Karen Kirstine: Moderen, Elisabeth Amunsen af Porsgrunn, Andrea Christensdatter Buer, Isak Nilsen Riis, Andreas Isaksen Riis, Ole Nilsen Skogsrød.

Inger Marie var enke etter lærer Halvor Jacobsen Døvig (1829-1861).

I 1875 bodde det 2 legdslemmer her:
1. Kristine Kittilsdatter fra Eidanger f. 1846, blind, ugift.
2. Matias Tollevsen fra Porsgrunn f. 1861.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

277a

Riis nordre

Lars Isaksens enke

0 daler - 4 ort - 10 skilling


Riis(7) ble utskilt i 1879 (jord).
Riis(5) ble utskilt i 1888 (jord).
Riis(6) ble utskilt i 1888.

G.br., arbeider, selveier
Nils Hansen Riis
herfra f. 24/8-1874.
g. 7/1-1899 m. Julia Jacobsdatter fra Søli(7) f. 17/10-1880, d.a. Jacob Christensen Søli.
1. Mary Kaspara Nilsdatter f. 4/4-1899.
2. Anna Konstanse Nilsdatter f. 29/4-1901.
Br. 1899.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

78

1

(277a,e)a

Riis

Riis nordre

Hans Isaksen

0 dlr - 2 ort - 20 sk.

1 mark 60 øre

G.br., selveier
Ole Olsen Riis
fra Hørta under Meen f. 2/4-1825 d. 24/5-1902, s.a. Ole Olsen og Marie Larsdatter Hørta.
g. 21/12-1882 m. enke Signy Johannesdatter fra Sauland f. 1845, d.a. Johannes Halvorsen.
Br. 1903.

Det var Signy som eide bruket fra 1903. Ole var ungkar da han giftet seg med Signy som var 20 år yngre.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

78

1

Ris

Ris nordre

Signe Riis

1 mark 60 øre


G.br., byggmester, selveier

John Halvorsen Buer
fra Sauherad f. 17/11-1849.
g.m. Karen Andrea Pedersdatter fra Sauherad f. 21/11-1849.
Br. 1909. Se Buer(2).

John Halvorsen Buer med familie bodde tidligere på Buer(2).

Tjenstedreng (jordbruksarbeider) Herman Nilsen f. 29/7-1896 i Gjerpen.

I 1910 bodde det enda en familie på gården:

Arbeider, tømmermann, leieboer
Petter Oluf Pedersen Holt (Petter Oluf Holt) fra Siljan f. 13/4-1884 på Tangen d. 28/11-1952 i Siljan, s.a. Peder Larsen Tangen og Janette Olalia Jahnsdatter.
g1g i Gjerpen 4/7-1904 m. Berthe Serine Buer fra Buer(2) f. 20/7-1885 d. 25/12-1910 på Riis "av Lungtæring", d.a. John Halvorsen Buer.
g2g i Siljan? m. Karen Kirstine Grorudplassen fra Siljan f. 8/6-1887 d. 18/9-1990 i Siljan, d.a. Hans A. Andreassen og Anne Andersdatter.
1. Peder Joakim f. 1/12-1905 på Buer død som barn.
2. Jenny Karoline Holt f. 23/7-1906 på Buer.
3. Ruth Holt f. 26/10-1908 d. 22/12-1989 g.m. Hans Aadalen. Bodde i Siljan.
4. Esther Holt f. 10/7-1910 på Riis.

Berthe Serine ble gravlagt ved Borgestad kirke. Petter og ungene flyttet til Siljan, hvor han giftet seg på
nytt med Karen Kirstine fra Grorudplassen og fikk flere barn.

Sameie med Riis(5) fra 1909 (jord).
 
Se folketellingen 1910.

Sagmester, selveier
Lars Jørgensen
fra Eidanger f. ca. 1865, s.a. Jørgen Christophersen Beck.
g. 27/2-1890 m. Karen Kristine Hansdatter herfra f. 27/12-1868, d.a. Hans Isaksen Riis.
Forlovere: Hans I. Riis og Jørgen Christophersen.
1. Ingeborg Marie Jørgensen f. 26/5-1890 i Gjerpen.
2. Hans Jørgen Jørgensen f. 26/8-1894 på Bøle. Overtok gården.
3. Ludvig Karenius Jørgensen f. 9/9-1896 på Bøle.
4. Karl August Jørgensen f. 9/8-1898. Konf. 1913.
Br. 1912.

Denne familien bodde på Riis i 1890, Bøle i 1904 og Riis igjen fra 1912.
Se også Familie 6 - Bøle 1891.

G.br., selveier
Hans Jørgen Jørgensen herfra
f. 26/8-1894.
Br. 1921.

G.br., selveier
Olav Wetlesen Riis

Br. 1926.

Selveier
Peder Wiik

Br. 1932. Bodde ikke her.

Selveier
Ragnvald Sørli
fra Søli(3) f. 9/12-1893 d. 16/8-1972, s.a. g.br. Anders Rasmussen Sørli.
g. 11/12-1920 m. Gunvor Bergljot Langerød fra Ballestad(43) f. 31/8-1898 på Kleiva d. 24/12-1972, d.a. kjøpmann Karl Johansen Ballestad.
Br. 1932.

Denne familien bodde tidligere på Søli(3). Ragnvald Sørli bygde huset
Enggravv. 27 rundt 1938.

G.br., griseoppdretter, selveier
Jens Holtan
fra Nes i Sauherad f. 13/6-1898 d. 25/6-1972, s.a. Halvor og Margit Holtan.
g. 1928 m. Anne Odden fra Nes i Sauherad f. 28/10-1903 d. 22/1-1964, d.a. Rasmus og Bergit Odden.
1. Halvor Holtan f. 8/11-1930 d. 31/3-1974.
2. Margit Holtan f. 1933 g.m. Arne Sperrud. Se nedenfor.
3. Birgit Holtan f. 1936.

4. Anlaug Holtan f. 1938.
5. Gunhild Holtan f. 1941.
Hun bodde her med sin far i 1969.
6. Magnhild Holtan f. 1947.
Br. 1938.

Jens Holtan kjøpte gården av Hypotekerbanken i 1938.


Riis bnr 1. Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark 1954.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

78

1

Ris nordre

Jens Holtan

1 mark 47 øre

78 5 Ris nordre Jens Holtan 0 mark 96 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Langerødvegen 31 (Gnr 78, bnr 1) er overdradd til Margit Sperrud og Arne Sperrud (20.07.1971).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 78, bnr 5."

Selveiere
Arne Sperrud
f. 1932.
g.m. Margit Holtan herfra f. 1933.
1.
Ann Inger Sperrud herfra f. 1959. Overtok gården.
2. Jan Olav Sperrud f. 1963.
Br. 1971.

Fra Grunnboka: "Langerødvegen 31 (Gnr 78, bnr 1) er overdradd for kr 500.000 fra Margit Sperrud og Arne Sperrud til Ann Inger Johnsrud
og Helge Johnsrud
(28.07.1998). Overdragelsen omfatter også Gnr 78, bnr 5."

Selveiere
Helge Johnsrud
f. 1963.
g. 1996 m. Ann Inger Sperrud herfra f. 1959.
1. Espen Johnsrud f. 1996.
2. Simen Johnsrud f. 1997.
3. Stine Johnsrud f. 1999.
4. Silje Johnsrud f. 2001.
Br. 1998.


Riis bnr. 1. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.