ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Vestre Borge
Gård nr. 73 i Gjerpen kommune i Telemark. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 14.12.2017

Vestre Borge 1875
Kilde: Folketellingen 1875. Supplert med opplysninger fra kirkeboka og andre kilder.
 
1835 1845 1865 1875 1891 1900 1910

Det ser ut til å være ca. 30 hus her i 1875.


Familie 1.
V. Borge 1875. ”Sand” - Borgeskogen.

Ugift, arbeider
Johanne Marie Jacobsdatter
fra Borgeskogen f. 23/10-1822 d. 25/9-1911 i Borgeskogen, d.a. Jacob Østensen på Borgeskogen. Se Familie 11 - V. Borge 1835.
1. Johan Eriksen f. 6/9-1860. Se Familie 31 - V. Borge 1910.

Dette var hennes barndomshjem som hun hadde arvet. Losjerende i 1875: Enkemann,
sjauerarbeider Nils Hansen f. 1811. Da Johanne Marie døde ble hun oppført som enke.
Hennes sønn, Johan Eriksen overtok huset.

Fra Gjerpen kirkebok:
Johan f. 6/9-1860, pige Johanne Marie Jacobsd., Borgeskogen, Sandhullet. Fader: Jordarb. Erik Andersen Kall
fra Tveten i "Trendefors" sogn i Dalsland i Sverige. Afreist fra Gjerpen. Ukjent adr.”

Denne
Erik Andersson Kall f. 12/7-1829 fra Trändefors i Dalsland, Sverige, bodde på M. Rogn i Bamble i 1865.
Hans foreldre var: Soldat Anders Olofsson Kall og Maria Stina Bengtsdotter.

Familie 2.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Her var oppført Hans Knudsen med familie. Se Familie 4 - V. Borge 1865.

Familie 3.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Her var oppført skipstømmermann og huseier Peder Olsen med familie. Se Riis(3) og Familie 47 - V. Borge 1900.

Familie 4.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Matros
Johan Kristian Halvorsen
f. 9/6-1853, s.a. Halvor Jansen på Fossum.
g. 21/3-1875 m. Hanna Sofie Halvorsdatter f. 27/3-1851 på Ekornrød, d.a. Halvor Engebretsen. Se Familie 4 - Ø. Borge 1865.
1. Kristian Halvard f. 4/3-1876 på Borgeskogen d. 8/3-1876. ”Død før Hjemmedaabens bekræftelse i Kirken.”
2. Henrik Immanuel f. 14/5-1877 på Borgeskogen d. 5/3-1878 på Borgeskogen.

Denne unge familien var losjerende her hos Hannas mor, Solveig Olsdatter, enke etter
Halvor Engebretsen.
Solveig var huseier, men ble forsørget av sin svigersønn. Hanna Sofie hadde en sønn
utenfor ekteskap: Nils Ludvig Nilssen f. 1873.

Fra Gjerpen KB (barnedåp): Nils Ludvig f. 27/5-1873.
Moder: Pige Hanna Sofie Halvorsdatter, Borgeskoven.

Fader:  Uk. Nils Lorentsson Thies.

Familie 5.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Her var oppført enka etter Lars Trondsen, Ingeborg Maria Halvorsdatter og barna. Se Familie 8 - V. Borge 1865.
Hun hadde 2 sauer.

Familie 6.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Her var oppført Halvor Johnsen med familie. Se Familie 9 - V. Borge 1865.

Familie 7.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Skomakermester, huseier
Ole Isaksen Lie
fra Lid(7) f. 13/12-1847 på Ø. Borge d. etter 1910, s.a. Isak Olsen Lie.
g. 9/10-1868 m. Maren Christophersdatter fra hus under Løberg(10) f. 21/10-1848 på Kåsa under Dyrkoll, d.a. Christopher Hansen.
1. Isak Olsen Lie f. 23/11-1868. Se Familie 6b - Borgestad 1900.
2. Marie Dorthea  f. 22/5-1871 d. 29/11-1872.
3. Kristian Olsen Lie f. 13/11-1875. Bodde på Borgeskogen. Se Famile 6a - Borgestad 1900.
4. Erik Olsen Lie f. 16/11-1880. Handelsbetjent i 1900.

Maren Christophersdatter var i tjeneste på Løberg før de giftet seg.
Husdyr her i 1875: 2 sauer og 1 gris.

I følge folketellingen 1900 hadde Ole Lie jord nok til både poteter, noen dyr,
høns, bikuber, kjøkkenhage og frukthage.

Familie 8.
V. Borge 1875. ”Ønna” - Borgeskogen.

Her var oppført bjelkehugger Ingebret Knudsen med familie. (5 barn og en gris). Se Familie 12 - V. Borge 1865.

Familie 9.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Her var oppført Ole Larsen og frue Maren Gundersdatter. Se Familie 24 - Borgestad 1865.

Familie 10.
V. Borge 1875. Borgeskogen. Hus med 2 husstander. 1/2.

Matros, huseier
Hans Johannesen
fra Borgeskogen f. 15/9-1846, s.a. Johannes Johannesen. Se Familie 23 - V. Borge 1865.
g. 18/8-1870 m. Othilde Torjusdatter fra Borgeskogen f. 29/9-1849, d.a. Torjus Trondsen. Se Familie 21 - V. Borge 1865.
1. Andreas Hansen f. 27/2-1871. Lettmatros i 1891. Se Familie 33 - Borgestad 1910.
2. Anne Kirstine Hansdatter f. 2/11-1872 g.m. Emil Olsen. Se Familie 34 - Borgestad 1910.
3. Johan Johannesen f. 23/7-1875. Sagarbeider i 1891.
4. Tomine Sofie Johannesen f. 1882.

Familien hadde en gris her i 1875. Hans Johannessens bror, handelsbetjent
Andreas Johannesen, var på besøk fra Amerika i des. 1875.

I 1891 tilhørte familien "Jarlsbergerne".

Familie 11.
V. Borge 1875. Borgeskogen. Hus med 2 husstander. 2/2.

Matros, losjerende
Arent Martin Johannessen
fra Bergen f. 1848, s.a. Jørgen Valdemar Johannesen.
g. 18/1-1876 m. Kirsten Andrea Andersdatter fra Bråten under Borgestad f. 1845, d.a. arb. Anders Ingebretsen. Se Familie 16 - Borgestad 1845.
1. Agnete Kirstine f. 21/6-1882 d. 20/4-1885.

Arent Johannesen bodde på V. Borge også før han giftet seg. Denne familien ”Losjerte” her i 1875.

Familie 12.
V. Borge 1875. Borgeskogen. Hus med 2 husstander. 1/2.

Bjelkehugger, huseier
Torjus Ingebretsen
fra Ø. Borge f. 4/10-1815 d. 10/1-1883, s.a. Ingebret Andersen på Ø. Borge. Se Familie 5 -  Ø. Borge 1835.
g. (ikke i Gj.) m. Inger Hansine Olsdatter fra Kulhusbakken 6b f. 1822, d.a. Ole Olsen Grinden. Se Familie 41 - Borgestad 1835.
1. Ole Torjusen f. 1846. Sjømann i 1865.

Torjus Ingebretsen er nevnt i 1845 på Borgestadholmen. I 1865 på Borgeskogen under Borgestad "mot Braaten".
I 1875 bodde de også i Borgeskogen under V. Borge. Det var nevnt i folketellingen 1875 at Torjus var huseier med
leid jord, og at de hadde 2 kuer.

Familie 13.
V. Borge 1875. Borgeskogen. Hus med 2 husstander. 2/2.

Garver, losjerende
Nils Pedersen
fra Skjeberg, Østfold f. ca. 1824.
g.m. Annette Jacobsdatter fra Porsgrunn f. ca. 1826.

Beboer i 1875: Kristine Jacobsdatter fra Porsgrunn, hennes søster f. 1822.

Familie 14.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Snekker
Knut Nirisen
fra Bakken i Skien f. 8/8-1821 på Gulset, s.a. Niri Knudsen. Se Familie 8. Gulset 1825.
g.m. Karen Olsdatter fra Solum f. ca. 1830.
1. Mathilde Lovise Knudsdatter f. 24/12-1861 i Borgeskogen.
2. Olea Knudsdatter f. 1862 i Solum.

Ikke funnet gift i Gjerpen, Solum, Porsgrunn (Ø og V.) eller Skien.

Familie 15.
V. Borge 1875. Borgeskogen. Hus med 2 husstander. 1/2.

Arbeider ved skipsverft, huseier
John Halvorsen Berg
fra Berg i Sauherad f. 17/11-1849 d. før 1924, s.a. Halvor Johnsen Berg.
g. i Sauherad kirke 24/4-1872 m. Karen Andrea Pedersdatter fra Akkerhaugen i Sauherad f. 21/11-1849 d. 12/1-1924 på Limi, d.a. Peder Rollefsen.

Losjerende i 1875:
Arbeider ved skipsverft, Gunleik Halvorsen f. 1854 og
Halvor Halvorsen f. 1856. Trolig brødre av huseieren. Begge  fra Sauherad.

Da de bodde her i 1875 hadde de en gris. John Halvorsen kjøpte i 1877 gården Buer(2) i Gjerpen og flyttet dit.

Familie 16.
V. Borge 1875. Borgeskogen. Hus med 2 husstander. 2/2.

Tomtearbeider (sagtomtarbeider), losjerende
Kittil Hansen
fra nedre Lindelia under Dyrud i Nes, Sauherad f. 11/9-1838, s.a. husmann Hans Torstensen Lindelia og Ingeborg Tronsdatter.
g. i Sauherad kirke 31/5-1867 m. Randi Christensdatter fra Vestli-Gåthaug i Sauherad f. 4/10-1838 d. før 1891, d.a. husmann Christen Knudsen Haukedalen og Tone Nirisdatter.
1. Hans Kittilsen f. 11/6-1867 i Løkken under Hem i Sauherad d. 18/1-1878 på Borgeskogen.

Fosterbarn i 1875: Inga Folkmann Wright fra Solum f. 1874.

Familie 17.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Vognmann, huseier
Ole Hansen
fra Meen(4) ”Myren” f. 8/2-1838 d. etter 1891, s.a. Hans Olsen Myren.
g. 5/11-1858 m. Maren Nilsdatter fra Nygård Plass dpt. 6/3-1824 i Solum d. før 1891, d.a. Nils Stenulfsen.
1. Hans Carl Olsen f. 23/6-1859 på Eikåsen d. 2/2-1898 av tuberkulose g. i Chicago 17/1-1886 m. enke Amalie Larsen f. Jensen (Antonisdatter) f. 7/8-1846.
2. Anne Kirstine Olsdatter f. 12/12-1861 på Meensmyren.
3. Nils Olsen f. 1/12-1863 på Meensmyren.

Ole Hansen var i tjeneste på Øvrum og bodde der før han giftet seg. Som vognmann hadde Ole Hansen sin egen hest. 

Enka Nikoline Nilsdatter (e.e. Mathias Olsen), ”innhøstingsarbeider om sommeren”,
bodde her i 1875 med sine 4 barn. Se Ø. Borge 1865.

Familien bodde på Borgeskogen da de emigrerte til Am. i april 1883. De bosatte seg i Chicago.
Enkemannen Ole Hansen var i 1891 hjemme i Norge og besøkte sine foreldre og søsken, som
da bodde på Menstad. Derfor har jeg skrevet at han døde etter 1891 og at hun døde før 1891.

Familie 18.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Her var oppført Hans Peter Pedersen med familie. Se Familie 16 - V. Borge 1865.

Familie 19.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Her var oppført John Hansen med familie. Se Familie 18 - V. Borge 1865.

Familie 20.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Her var oppført matros Peder Olsen med familie. Se Familie 19 - V. Borge 1865.

Familie 21.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Her var oppført matros og huseier Kristian Torjussen med familie. Se Familie 20 - V. Borge 1891.

Familie 22.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Skipsverftsarb., huseier
Nils Halvorsen
fra Århusv. 107 B "Goberg" under Århus. f. 24/6-1841 under Hyni d. 7/10-1887 på Borgeskogen, s.a. Halvor Nilsen Goberg.
g. 3/1-1868 m. Maren Elise Torjusdatter fra Borgeskogen f. 4/12-1846 d. etter 1910, d.a. Torjus Trondsen. Se Familie 21 - V. Borge 1865.
1. Halvor Nilsen f. 12/11-1868 i Borgeskogen. Se Familie 45 - V. Borge 1900.
2. Ole Nilsen f. 20/5-1871 i Borgeskogen. Sagmester i 1891. Se Familie 20 - V. Borge 1900.
3. Kristian Nilsen f. 16/5-1874 i Borgeskogen. Flyttegutt ved sagbruket i 1891. Ugift og jobbet på båndfabrikken på Osebakken i 1900.
4. Jørgen Nilsen (tvilling) f. 26/10-1879 i Borgeskogen. Se Familie 89 - Borgestad 1910.
5. Thomine Marie Nilsen (tvilling) f. 26/10-1879 i Borgeskogen.

Nils ble født u. Hyni. Hans familie bosatte seg siden på Århus. Han bodde på Borgeskogen før han giftet seg.
Enka bodde på samme sted i 1891 og i 1900 med sine barn. Alle tilhørte da ”Den Evangeliske Lutherske
Frimenighed” eller ”Jarlsbergerne” som de også ble kalt. I dag heter denne menigheten D.E.L.K.

Familie 23.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Her var oppført vognmann Torjus Tronsen med familie. Se Familie 21 - V. Borge 1865.

Familie 24.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Her var oppført Christian Julius Knudsen Buer med familie. Se Familie 10 - V. Borge 1865.

Familie 25.
V. Borge 1875. Borgeskogen. Hus med 3 husstander. 1/3.

Her var oppført Karoline Fredrikke Mødriksdatter fra Kongsberg. Se Familie 24 - V. Borge 1865.

Familie 26.
V. Borge 1875. Borgeskogen. Hus med 3 husstander. 2/3.

Arbeider skipsverft, losjerende
Hans Hansen
f. 1853.
g.m. Elise Bertine Enersdatter f. 1856.
Bodde her i 1875.

Familie 27.
V. Borge 1875. Borgeskogen. Hus med 3 husstander. 3/3.

Arbeider ved skipsverft, losjerende Jacob Hansen f. 1842. Metodist i 1875.

Familie 28.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Jordbruksarbeider, huseier
Zacharias Mortensen
fra Borgeskogen f. 1824 i Horten. Se Familie 12 - V. Borge 1835.
g.m. Ingeborg Margrete Hansdatter fra Skien f. 1821.

Losjerende i 1875: Skomaker Johan Martin Meyer med familie. Se Familie 23 - V. Borge 1891.

Familie 29.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Jordbruksarbeider
Peder Olsen
fra Aspum i Melum sogn, Solum prestegjeld f. 28/10-1830, s.a. Ole Pedersen Asbom (Aspum) og Ingeborg Jacobsdatter Eikelund. Se Solumslekt.org.
g. i Melum kirke 23/6-1864 m. Gunhild Jørgensdatter fra Helgen i Holla f. ca. 1827, d.a. Jørgen Stiansen.
Forlovere: "Gunder Olsen Bratsberg og Anders Olsen Asbom."
1. Ingeborg Jørgine Pedersdatter f. 10/2-1865 på Aspum.
2. Gunhild Mathea Pedersdatter f. 9/12-1867 på Aspum.

Familie 30.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Her var oppført Peder Christensen med familie. Se Familie 16 - V. Borge 1845.

Familie 31.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Her var oppført Olaus Olsen med familie. Se Familie 28 - V. Borge 1865.

Familie 32.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Gårdskar, matros
Isak Nilsen fra Kjølnes f. 5/10-1823 borte eller død mellom 1856 og 1957, s.a. Nils Isaksen Kiølnæs.
g. i Gjerpen 10/5-1853 m. Ingeborg Andrea Aasoldsdatter fra Melfald lille i Melum, Solum prestegjeld f. 10/2-1827, d.a. Aasold Abrahamsen Melfald og Kirsti Haraldsdatter fra Kilebygda. Se Solumslekt.org.
1. Elise Kirstine Isaksdatter f. 9/2-1854 i Ø. Porsgrunn.
2. Nils Isaksen f. 16/11-1856 på Borgeskogen i Gjerpen, døpt i Ø. Porsgrunn kirke 1/1-1857. Han var sjømann i 1875.

F.f. Nils Isaksen: Karoline Ulriksdatter, Marie Aasolfsd., Mathias Andersen, Mathias Christensen, Jacob Nielsen.

Innflyttet høsten 1847. Anmeldt: 15/9-1847.
Navn, alder: Pige Ingeborg Andrea Aasoldsdatter, 20 aar.
Hensigt: Tjener
Fra: Mælum Sogn
Til: Egelie

Enka ble trolig g2g noe før 1867 m. Gullik Olsen. Se folketellingen for Solum 1865.
Under folketellingen 1875, bodde enka her med sine to barn, Elise og Nils.
Hun livnærte seg da ved å vaske for andre.

Familie 33.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Her var oppført Jacob Olsen (Rosterdal) med familie. Se Familie 29 - V. Borge 1865.

Familie 34.
V. Borge 1875. Borgeskogen.

Smed, huseier
Jacob Olsen
fra Haukeroa under Bø i Luksefjell f. 16/4-1845, s.a. Ole Olsen Haukeroen.
Jacob var ennå ugift i 1875.
1875: Søster som ”styrer huset for sin broder Jacob”: Karen Olsdatter f. 6/1-1848. Ugift i 1875.

Jacob Olsen bodde med sin familie i eget hus i Borgeskogen under Vestre Borge i 1891. Se Familie 24 - V. Borge 1891.

(C) Gard Strøm.