| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 13.10.2012.


Fra Skog og landskap 2013.
 

Meen 15 - Myren - Meensmyra
Gammelt løpenr. 239c, 240e, 241c, 243b.

Også kalt ”Meensmyra”. Utskilt fra Meen(11) i 1846.

Beliggende øst for Leirkup.


Fra venstre: Meen(2) "Nystad", Meen(4) "Myren" og Meen(15) "Myren" (denne gården).
Foto: Widerøe-Polarfly 17/5-1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.
 

Adresse i dag: Meensv. 230, 3712 Skien.

Arbeider, småbruker, selveier
Anders Svendsen Myhra
fra M. Sem dpt. 2/7-1765 bg. 5/8-1796. ”Anders Svendsøn u/Meen 31 1/12 aar.”, s.a. Svend Pedersen.
g. 21/7-1796 m. Sara Rollefsdatter fra Svarttangen under Meen dpt. 10/3-1771 d. 9/7-1839.
1. Anders Andersen dpt. 26/2-1797. Født etter farens død og derfor oppkalt etter han. Overtok gården.
Br. ca. 1790. 

F.f. Anders Svendssøns drengebarn Anders under Meen: Simon Søelies kone, Siri Rollevsdatter, Simon Rollevssøn, Christopher Rollevssøn, Laers Knudssøn.

24/10/1796     ANDERS SVENDSSEN    Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 275a.
Meens-Myhren   Arvinger:                            
u/Meen         Enka Sara Rollefsdatter (barnløse) og avdødes arvinger.
              Senere i skiftet opplyses at enka hadde født en sønn som fikk navnet Anders.
              Laugverge for enka og formynder for barnet ble Laue Knutssen.
Brt: 354 - 0 - 20
Net:  20 - 1 -  4
Jordegods: Pl. Meens-Myhra (uten skyld) og 1/2 skind i Nordre Lie, kaldt Rødningen, vurdert for 300 rdl.

Enka Sara Rollefsdatter ble g2g med Even Hansen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Even Hansen Myhra
fra Søli nedre(A) dpt. 26/12-1758 d. 12/12-1827 på Meensmyra, s.a. Hans Christensen Lindrup.
g. 20/7-1798 m. enke Sara Rollefsdatter dpt. 10/3-1771 d. 9/7-1839 på Meensmyra.
Br. 1798.

26/2/1811      EVEN HANSSEN MYHRA            Bamble Skifteprot. nr. 16, side 214a.
Myhra          Testamente til fordel for sin         
u/Meen        hustru Sara Rollefsdatter og hennes
                   sønn Anders Anderssen.
Ekteparet var barnløse og Even Hanssen ville at det de to hadde ervervet
skulle kona ha, og ved hennes død skulle hennes eneste sønn, Anders
Anderssen, etter 1.ekteskap, være enearving.
Undertegnet 22.febr.1811.

Vitner: J. Aalborg og John Sanne.

Ingen barn i dette ekteskapet. Kun enkas sønn fra første ekteskap: Anders Andersen.

Even Hansen kjøpte i 1799 jordeiendommen Buer(2) i 1799. Hans stesønn Anders Andersen
arvet Buer etter sin mor i 1839.

G.br., selveier
Anders Andersen Myren
herfra dpt. 26/2-1797 d. 18/11-1845 på Myren under Meen, s.a. Anders Svendsen og Sara Rollefsdatter.
g1g i Porsgrunn 15/10-1822 m. Inger Tollefsdatter fra Ø. Porsgrunn f. ca. 1801 d. 20/12-1835. ”Inger Tollefsdatter Myren u. Meen, 34 aar.”
Forlovere: Isach Andersen og Kittil Kittilsen Riis.
g2g 1/8-1839 m. Karen Olsdatter fra Meen(4) ”Myren” dpt. 9/12-1809 i Berg krk., Brunlanes, d.a. Ole Hansen Myren.
Forlovere: "Jacob Christophersen u. Lie og Hans Olsen under Meen."
1. Andreas f. 11/10-1823 d. 24/3-1824.
2. Andreas Andersen f. 24/3-1827.
Overtok jordeiendommen Buer(2) etter sin far. Emg. til Amerika med sin søster Anne Kirstine i mai 1849.
3. Anne Kirstine f. 20/9-1825 på Buer d. 24/9-1825 på Buer.
4. Anne Kirstine Andersdatter f. 17/7-1830. Emigrerte til N. Amerika med sin bror Andreas i mai 1849.
Barn i 2. ekteskap:
5. Even Andersen f. 25/5-1840. Overtok gården.
6. Inger Andrea Andersdatter f. 21/12-1845 på Myren g.m. enkemann Ole Christophersen. Se Øvrum(10) ”Ødegården”.
Br. ca. 1815.

F.f. Anders Andersens Andreas på Borge: Nils Tollefsens k. Borge, p. Karen Hansdatter Riis, Kittil Kittilsen Riis, Isak Larsen Riis, Lars Langerød.

I en del av sitt første ekteskap bodde Anders på Borge.

Fosterbarn her i 1835:
Johannes Johannesen(17), ”uægte barn” av ”pige” Inger Maria Nilsdatter på Lid og ”ungkarl”
Johannes Gundersen fra Gulsetmyra. Gutten ble siden gift med Anne Amundsdatter fra Kolkinn.
Se Familie 23 - V. Borge 1865

18/2/1846        ANDERS ANDERSSEN MYRA         Bamble Skifteprot. nr. *)
Myra u/Meen  Arvinger:                            
               Enka Karen Olsdatter og avdødes barn i 2 ekteskap:
            A. Av 1.ekteskap med Inger Tollefsdtr.:
               1. Anders Anderssen         19 år.
               2. Anne Kirstine Andersdtr. 16 ”
            B. Av 2.ekteskap med Karen Olsdtr.:
               3. Even Anderssen 6 år.
               4. Inger Andrea Anderssen, 8 veker gl.
Formynder for alle ble Jacob Christopherssen Myhra. Senere ble Harald Anderssen Løberg kurator for Anders.
Enkas laugverge ble Hans Olssen Meen.
Brt: 257 - 0 -  8.
Net: 152 - 3 - 12.
Jordegods:
A. 15 skyldskilling av gd. Meen, Meensmyra kalt, matr.nr.3, nytt nr.74, l.nr. 239a og b, 240b og 241. Takst 150 spd.
     I denne taksten er medregnet Lierønningen u/gd. Lie, av gl. skyld 1/2 skind.
B. 2 skind eller 2 ort skyld av gd. Buer, matr.nr.119, nytt nr. 75, løpenr.
244. Takst 80 spd.
*) A: BS 20 s.40. B: BS 22 s.229. C: BS 24 s.235.

I følge skiftet eide Anders Myra eiendommen Buer(2). Den ble solgt i 1849 til Nils Jacobsen. Se Buer(2).

G.br., bjelkehugger, selveier
Even Andersen Myren
herfra f. 25/5-1840 d. 8/7-1912 på Borge.
g. 11/5-1865 m. Ellen Margrete Anundsdatter fra Eidanger f. 11/4-1836 i Viersdalen d. 28/3-1923, d.a. innerst Anund Eriksen Viersdalen og Maren Marie Olsdatter Langangen.
Forlovere: "Andreas Olsen Hauen og Ole Hansen Myren."
1. Anne Karoline Evensdatter f. 7/10-1865 på Myren d. 7/10-1954 g. i D.E.L.K. 13/11-1891 m. smed August Andersen fra Skien f. ca. 1866 i Sverige, s.a. Anders Olsson.
2. Maren Evensdatter f. 16/2-1868 g. i D.E.L.K. i Borgeskogen 23/4-1895 m. g.br. Tollef Pedersen Sauer i Sauherad f. 25/8-1861, s.a. Peder Andersen Sauer.
3. Elise Evensdatter f. 8/3-1870 g.m. Kristian Larsen Skifjeld. Se Haukeråsen(3).
4. Amalia Evensdatter f. 25/11-1873 g.m. Lars Kittilsen Stubberød. Se Stubberød.
5. Inger Andrea Evensdatter f. 9/4-1878 g.m. Gunder Olsen Serkland. Se Familie 72 - V. Borge 1910.
6. Anders Evensen f. 6/11-1880. Overtok gården.
Br. 1866.

Denne familien tilhørte den Jarlsbergske frimenighet som siden endret navn til
Den Evangeliske Luterske Kirke (D.E.L.K.).
Alle barna er født på Myren. Familien har på ukjent tidspunkt flyttet til Hovenga,
hvor de i 1910 bodde i et hus under Borges grunn. Se Familie 75 - V. Borge 1910.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

239e, 240e,241c, 243b.

Meen og Buer

Even Andersen

0 daler - 2 ort - 7 skilling


 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

70 

15

239e, 240e,241c, 243b.

Men (Meen)    

Myren

Even Andersen

0 - 1 - 14

1 mark 18 øre


 
  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

70 

15

Men (Meen)

Men (Meen)

Even Andersen

1 mark 18 øre


G.br., selveier
Anders Evensen Myren
herfra f. 6/11-1880.
g. 14/8-1905 m. Thora Martine Andersdatter fra Solum f. 8/5-1883, d.a. Anders Andersen
Br. 1910.

Dette paret hadde ingen barn. Anders Evensen hadde arbeid ved ”lasteplass” i 1910.
De forpaktet trolig gården før de kjøpte den.
Anders Evensen Myren solgte gården til Ole Augestad i mars 1928.

G.br., ølkjører, selveier
Ole Eriksen Augestad
fra Oklungen i Eidanger f. 2/11-1860 i Eidanger d. 1/2-1956, s.a. Erik Hansen fra Oklungen, Eidanger og Ingeborg Olsdatter.
g. i Skien kirke 3/11-1889 m. Ingeborg Andrine Svendsdatter fra Tudal i Siljan f. 12/6-1866 d. 11/8-1902, d.a. Svend Jensen Tudal og Gunhild Maria Gulliksdatter.
Forlovere: "Hans E. Austad og Ole Jensen Tudal. "
1. Albert Ingvald Augestad f. 20/9-1891. Se Espedalen(1).
2. Signe Marie Augestad f. 21/11-1895. Overtok denne gården.
Br. 1928.

Ved vielsen i Skien kirke i 1889, får vi opplyst at Ole ble konfirmert i Eidanger i 1875, og at Ingeborg Andrine ble konf-
irmert i ”Slemdal” (Siljan) kirke i 1880. Denne familien bodde tidligere på Espedalen.

Oles far, Erik Hansen kjøpte Austad(9) i Siljan på odel i 1881. Bruket blir kalt ”Nistua” i Siljan bygdebok (A. Bakken).

Ole Augestad solgte denne gården til sin datter med særeie for henne i mars 1943.

Selveier
Signe Marie Augestad
herfra f. 21/11-1895 d. 3/6-1966.
Br. 1943.

Signe Augestad var ugift. Hun overtok både Myren og gården Austad(9) i Siljan.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 70

15

Meen - Myren

 Signe Augestad

1 mark 18 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Meensvegen 230 (Gnr 70, bnr 15) er overdradd til Nils Buer (07.09.1966)."


G.br., selveier
Nils Buer
f. 1939.
g.m. May-Tove Halvorsen f. 1940.
Br. 1966.

Fra Grunnboka: "Meensvegen 230 (Gnr 70, bnr 15) er solgt for kr 1.800.000 fra Nils Buer til Kjell Arne Lunde (02.08.2002)."

Selveier
Kjell Arne Lunde f. 1954.
Br. 2002.

Fra Grunnboka: "Meensvegen 230 (Gnr 70, bnr 15) er solgt for kr 4.850.000 fra Kjell Arne Lunde til Tomas Rudsro og Kathrine Thorjussen (31.10.2012)."

Selveiere
Tomas Rudsro f. 1979.
og Kathrine Thorjussen.
Br. 2012.

(C) Gard Strøm.