| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Fløtterød
Gård nr. 100 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 06.06.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Fløtterød 3 - Ødegården
Gammelt løpenr. 361. Siden Norges matrikkel 1889: 100/3.

Også kjent som Storødegården.

Utskilt fra Fløtterød(2) i 1740 årene.

Adresse i dag: Skifjellvn. 114, Skien.


G.br., leilending

Ole Nirisen Fløtterø
fra Fløtterød(2) dpt. 24/11-1720 bg. 5/2-1784. ”Ole Fløtterøe 65 aar.”, s.a. Niri Dyresen Fløtterød.
g. 12/1-1753 m. Aaste Larsdatter f. ca. 1727 bg. 26?/5-1805. ”Enken Aaste Larsdtr. Fløtterøe, meent at være ved 80 aar.”
1. Christen Olsen dpt. 15/9-1753. Overtok gården.
2. Anne dpt. 1/4-1759 bg. 24/8-1777. ”Ole Fløtterøes dtr. Anne 19 aar.”
Br. 1746.

F.f. Ole Nirisens db. Christen: Anders Langerøes kone, Karen Olsdtr., Jacob Nærum, Torjer Aanesen, Anders Nirisen.
F.f. Ole Nirisens pb. Anne: Rasmus Nirisens kone, Kisten Christensdatter, Asmun Olsen, Torjer Siversen.

Det var ei Aaste Larsdatter som ble døpt i Siljan kirke 6/6-1728. Hun var d.a. Anne Knudsdatter Kiste og
Lars Nilsen Surdalen i Siljan:

Eet u-ægte barn ved nafn Aaste, moderen Anne Knudsdatter Kiiste, og faderen udlagt Laers Nielsen Suurdallen.
Faddere: Gunnof Nielsdatter Kiiste, Maren Errichsdatter Daapen, Gunder Hansen Næsset, Anders Olsen Kiiste.

G.br., leilending, senere selveier
Christen Olsen Fløtterø
herfra dpt. 15/9-1753 d. 26/5-1829 på Fløtterød.
g. 11/9-1777 m. Gunhild Christensdatter fra Øvrum(2) "Rønningen" dpt. 14/3-1751 d. 2/6-1836 på Fløtterød, d.a. Christen Gundersen.
1. Anne Christensdatter dpt. 8/10-1777 bg. 11/4-1790. ”Christen Fløtterøes dtr. 14 aar.”
2. Marthe dpt.1/10-1780 bg. 15/7-1798. "
Christen Fløtterøes pb. Marthe 17 3/4 aar."
3. Lars dpt. 12/10-1783 bg. 1/5-1785. ”Christen Fløtterøes s. Lars 1 1/2 aar.”
4. Ole dpt. 23/7-1786 bg. 5/9-1790. ”Christen Fløtterøes s. Ole 4 1/2 aar.”
5. Sidsel dpt. 29/11-1789 bg.19/9-1790. ”Christen Fløtterøes pb. Sidsel 10 mnd.”
6. Ole dpt. 29/1-1792. Døde også tidlig.
Br. 1777.

F.f. Christen Olsens pb. Anne f. Fløtterøe: Niels Langerøes kone, Maren Rasmusd., Rasmus Fløtterøe, Simen Lie, Anders Christensen.
F.f. Christen Fløtterøes pb. Marthe: Anders Rønningens kone, Ingebor Rasmusdtr., Ole Stulen, Nils Rasmusen, Ole Nilsen.
F.f. Christen Fløtterøds db. Lars: Simon Myhras kone, Karen Rasmusdatter, Mattis Fløtterød, Anders Rønningen, Ole Rasmussen.
F.f. Christen Fløtterøes db. Ole: Mathis Fløtterøes kone, Anne Maria Rasmusdtr., Anders Christensen, Ole Rasmusen, Lars Olsen.
F.f. Christen Fløtterøes pb. Sidsel: Halvor Aaltvets kone, Gunnil Rasmusdtr., Nils Rasmusen, Anders Christensen, Lars Olsen.
F.f. Christen Fløtterøes db. Ole: Matthias Fløtterøes k., Maren Rasmusdtr., Anders Christenssøn, Nils Rasmussøn, Anders Olessøn.

Det ble i 1813 holdt skyldsetning over denne eiendommen, idet Christen Olsen Fløtterød (se ovenfor) kjøpte denne eiendommen ”Storødegården” med skogstykket ”Nordskogen” av grosserer Christian Paus. Eiendommens grenser ble trukket opp som følger:
”Retten befandt Jordstykket at strekke sig fra den nordre Kant ved Wosserøkleven, derfra og efter til Kragetoødegaarden, derfra og efter til Niels Fløterøds eiendom, derfra westerover til Langerød skiftet, og derfra følger langs Langerød skiftet til Langerød Delet i nord, og derfra og over til Waasrødkleven hvor Deelet tog sin Begyndelse...”

Fra Skjøte: Den 29/10-1813 kjøpte Christen Olsen denne eiendommen av grosserer Christian Paus for 1000 danske riksdaler.

Christen var i sine unge dager en ivrig jeger. Både ulv og bjørn hadde han vært i
kontakt med mer enn en gang. Han ble ofte kalt "Christen bjørneskytter".

Alle barna her døde i tuberkulose. Christen og Gunhild satte opp et testamente i 1823
for å sikre at Gunhilds brordatter Sidsel Andersdatter og hennes mann skulle få gården
siden de selv ikke lenger hadde noen livsarvinger.
Se nedenfor. Christen og Gunhild tok føderåd og ble boende på gården så lenge de levde.

G.br., selveier
Anders Gjertsen
fra Brekka i Solum dpt. 23/4-1785 i Solum krk. d. 11/4-1861 på Ødegården, s.a. Gjert Christensen Brekke og Ingeborg Levorsdatter.
g1g i Ø. Porsgrunn
26/3-1813 m. Sidsel Andersdatter fra Øvrum(2) "Rønningen" dpt. 8/10-1786 d. 22/1-1831, d.a. Anders Christensen Rønningen.
Forlovere: "
Ole Viersen, Peder Andersen."
g2g 13/10-1831 m. Anne Kirstine Rasmusdatter fra Falkum dpt. 25/2-1798 d. 1/1-1867, d.a. Rasmus Olsen. Se Familie 8 - Falkum 1801.
Forlovere: "Gunder Augestad og Nils Andersen."
1. Ole Andersen f. 30/12-1815 i Porsgrunn g1g i Gjerpen 3/1-1845 m. Maren Dorthea Gundersdatter fra Borgestadholmen f. 1812 d. 15/10-1861 i Skien.
    Bodde på Bratsbergkleiva i første ekteskap.
    Barn 1. Maren Cecilie Olsdatter f. 22/10-1846.
    Barn 2. Andreas Johan Olsen f. 22/8-1848.
    Ole Andersen ble g2g i Skien krk. 22/10-1865 med piken Else Marie Nilsdatter fra Tolnes i Solum f. 27/6-1829  (d.a. Nils Christiansen og Gunhild Maria Johnsdatter).
    Barn 3. Martinius Olsen f. 18/10-1866.
    Ole Andersen seilte stort sett ute som matros. I 1875 bodde enkemannen Ole Andersen og hans sønn Martinius i Sandviksveien i Skien.
    Det var nevnt i folketellingen 1875 at han var brystsvag og uten næringsvei.
2. Ingeborg Marie Andersdatter f. ca. 1819 i Porsgrunn g. 16/5-1852 m. Carl Johan Carlsen fra Falkum. Hun flyttet til Skien i mai 1852. De emigrerte senere til N. Amerika.
3. Anders Andersen f. 17/10-1822 i Porsgrunn. Bodde i Skien.
4. Maren Cathrine Andersdatter f. 25/10-1825 i Porsgunn g. 10/6-1853 m. Peder Pedersen fra plass under Eek i Bamble. Bodde i Bamble.
5. Gunhild Christine f. 28/5-1830 d. 5/10-1846.
Barn i 2. ekteskap:
6. Cecilia Andersdatter f. 17/5-1832. Bodde i Skien.
7. Rasmus Gjertsen Fløtterød f. 22/10-1836. Overtok gården.
Br. 1825.

F.f. Anders Giertsens Gunhild Christine på Fløtterødødegården: Gunder Holmens kone, p. Maren Gundersdatter Oseb., Nils Andersen Rønningen, Ingebrigt Andersen Oseb., Christian Giertsen af Solum.
F.f. Anders Giertsens Cecilia fra Fløtterød: Christian Giertsens kone i Solum, pige Marthe ”Olsd”? Krageto, Nils Andersen Rønningen, Anders ”Kiær”? og Tollef Rasmussen af Skien
F.f. Anders Giertsens Rasmus fra Fløtterød: Anne Johannesdatter Holmen, Ingeborg Andersdatter Fløtterød, Christian Giertsen fra Solum, Ole Andersen Follestad, Peder Christophersen Ødegaard.

Anders og Sidsel er registrert innflyttet til sognet i 1829 fra Porsgrunn til ”Ødegaarden.” De hadde attest fra Pastor
Halling datert den 1. des. 1829.

Sidsel Andersdatter fikk gården i arv etter sin onkel Christen Gundersen og tante Gunhild Christensdatter iflg.
testament av 12/1-1837.

Gunhild Christensdatter var søster til Anders Christensen, Sidsels far. Det er i testamentet skrevet bl.a.:
”... at naar vi ved døden ere afgangne, skal vores elskelige Broderdatter Sidsel Andersdatter,
som nu gift med Anders Gjertsen, hun og ham med deres Arvinger, alene og udeelt tilfalde..... osv.”

Anders Gjertsen var med i Napoleonskrigen 1808-1814 hvor han var mannskap på de såkalte kanonbåtene som
patruljerte langs sørlandskysten.

Anders og Sidsel bodde i Porsgrunn de første årene av sitt ekteskap. Da de overtok gården, drev Anders også og
lavde bikuber og kurver. Matrialene var halm og spon.

Detaljeopplysninger herfra, samt utlån av dokumenter som testamenter, skylddelingsforretninger og skjøter er ved
Lars Ødegård som overtok denne gården i 1931.

 Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

361

Fløterød

Anders Gjertsen

          4 skind

0 daler - 4 ort - 11 skilling

Arbeider, innerst
Lars Isaksen
fra Trollsåsen dpt. 28/6-1810 d. 24/11-1839 på Fløtterød, s.a. Isak Nilsen Trollsaasen.
g. 17/3-1836 m. Caroline Fredrikke Christiansdatter Mudrich fra Kongsberg f. ca. 1811, d.a. smed Christian Mudrich.
1. August Wilhelm Larsen f. 7/11-1836 på Fløtterød.

Caroline er registrert innflyttet fra Porsgrunn til Trollsåsen i Gjerpen i oktober 1835.
De bodde på Fløtterød fra 1836-1839, uten at vi kan fastslå hvor de bodde.
Caroline ble tidlig enke. Hun tok trolig med seg sønnen og flyttet ut av Gjerpen.
Kanskje tilbake til Kongsberg?

G.br., selveier
Rasmus Gjertsen Fløtterød
(Rasmus Fløtterød) herfra f. 22/10-1836 d. 5/2-1922, s.a. Anders Gjertsen Fløtterød.
g1g 25/5-1865 m. Marthe Margrethe Hansdatter fra Ø. Borge(13) f. 15/9-1835 på Søli d. 19/6-1884, d.a. Hans Andersen Ødegaarden.
Forlovere: "Nils Jacobsen Løkenberg og Gunder Pedersen Meen."
g2g 6/11-1900 m. enke Anne Nilsdatter fra S. Bakken f. 9/7-1850
d. 7/9-1951, d.a. Nils Andersen Bakken.
Alle barna er fra 1. ekteskap:
1. Andreas Rasmussen f. 24/4-1866. Overtok gården.
2. Hans Rasmussen f. 9/8-1869. Bodde i Liane 21 (under østre Borge) sammen med sine 3 nieser (nedenfor). Han skrev seg for Hans Fløtterød.
3. Anne Kirstine Rasmusdatter f. 17/5-1873. Bodde på sine gamle dager hos sin bror Hans i Liane 21 på Borge.
Br. 1861.

F.f. Rasmus Andersen Fløtterøds Andreas: Inger Augensdatter Stubberud, pige Cecilie Andersdatter Ødegården, Gunder Pedersen Meen, Nils Jacobsen Løkenberg, Hans Andreas Hansen Borge.
F.f. Rasmus Andersen Fløtterøds Hans: Moderen, Hansine Hansdatter Klepp, Gunder Pedersen Meen, Nils Jacobsen Løkenberg, Søren Olsen Skien.
F.f. Rasmus Andersen Fløtterøds Anne Kirstine: Elise Knudsdatter Borge, Hansine Olsdatter Borge, faderen, Gunnar Pedersen Meen, Søren Olsen i Skien.

Anne Nilsdatter var enke etter Hans Kristoffersen på gården Ø. Borge(17) "Stormehaven" i Liane i Hovenga.  

Rasmus var politisk interessert og var med i Gjerpen herredsstyre i en årrekke. Han var også medlem av skole og
forsorgsstyre og i forskjellige komiteer. Han skrev seg for Rasmus Gjertsen Fløtterød.

Anne Nilsdatter bodde på sine eldre dager hos familien Helgesen i Hovenga (slektninger). Hun ble 107 år gammel!


Fløtterød(3) "Ødegården" 1984. Skannet fra Gjerpen bygds historie, bind III (1985).

 
  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

361

Fløtterød

Rasmus Andersen

1 daler - 0 ort - 10 skilling

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

100

3

361

Fløtterød

Fløtterød

Rasmus Andersen

0 - 4 - 11

2 mark 79 øre

 
  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

100

3

Fløtterød

Fløtterød

Rasmus Andersen

2 mark 79 øre


G.br., selveier

Andreas Rasmussen Ødegaard
herfra f. 12/4-1866 d. 26/1-1919 på Storødegården (her).
g. 19/7-1894 m. Marianne Larsdatter Plassen fra Vosserødklev f. 10/10-1867 på Stubberød d. 21/12-1963, d.a. Lars Hansen Plassen.
1. Marta Margrete Ødegaard f. 17/3-1896 g.m. Eivind Skifjeld. De var søskenbarn. Bodde i Skien.
2. Maren Ødegaard f. 21/1-1898. Maren grunnla og drev Hovenga kolonial. Ugift. Bodde i Liane 21 under Ø. Borge.
3. Rakel Ødegaard f. 19/3-1901. Arbeider i Hovenga kolonial. Ugift. Bodde i Liane 21 u. Ø. Borge.
4. Lars Ødegaard f. 20/3-1903. Overtok gården.
5. Inger Johanne Ødegaard f. 20/3-1910. Arbeider i Hovenga kolonial. Ugift. Bodde i Liane 21 u. Ø. Borge.
Br. 1915.

F.f. Andreas Rasmussen Ødegaardens datter Martha Margrethe: Moderen, Anne Kirstine Rasmussen Langerød, faderen, Kristian Larsen Skifjeld.

Denne familien bodde på Hørta u. Meen fra 1898 - 1915. Alle deres barn ble født der.
Andreas var den første her som skrev seg for Ødegaard.

G.br., selveier
Lars A. Ødegård
herfra f. 20/3-1903 på Hørta d. 8/5-2001, s.a. Andreas Rasmussen Ødegaard.
g. (ca. 20)/10-1931 m. Karen Marie Fjeldheim fra Ballestad(4) "Myrplassen" f. 12/1-1911 på Kristiansflid d. 1/8-1972, d.a. Martin Olsen Flid.
1. Sigurd Ødegård f. 31/7-1932. Se nedenfor.
2. Kjell Ødegård f. 1/12-1934. Utdannet adjunkt og revisor. 
3. Gjertrud Marie Ødegård f. 24/3-1936 d. 25/4-2002 g.m. Nils Jacob Thorsen, kirkeverge i Porsgrunn. Hus i Slottsbrogt. på Hovenga i Porsgrunn.
    Hun hadde broderiforretning i samme hus. Ingen barn.
4. Magnhild døde som liten.
5. Reidar Ødegård f. 13/1-1944 g.m. Grete Tollefsen. Bosatt på Feset i Bamble. Reidar Ødegård er Adjunkt ved Rønholt skole.
6. Magnhild Ødegård f. 27/10-1946 g.m. Thorleif Skundberg. Begge lærere i Porsgrunn.
7. Øyvind Ødegård f. 13/3-1949 g.m. Gunvor Rugsland fra Birkenes. Var misjonærer på Madagaskar. Øyvind er nå (1994) prest i Arendal.          
Br. 1931.

Lars Ødegård bodde i mange år på Gjerpen sykehjem. Han var i 1995 nittito år gammel. En klok mann med hodet på rett sted. Han ble dessverre blind noen år tidligere, men han hadde en fantastisk hukommelse og kunne fortelle mye om sitt liv i Gjerpen.
Lars Ødegård var bl.a. med i jordstyret i Gjerpen i mange år og var derfor lommekjent på hver eneste bondegård i bygda.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

100

3

Fløtterød

Lars Ødegården

2 mark 78 øre

Elektroingeniør
Sigurd Ødegård
herfra f. 31/7-1932.
g. 1956 m. Sissel Mathilde Fredriksen fra Nevlunghavn f. 1936, d.a. Johannes Mauritz Fredriksen (1900-1984) og Alvilde Waale fra S. Hvåle i Brunlanes (f. 1903).
Br. 1976.

Denne familien bodde på Kvelde i Vestfold de første 5 årene etter at de giftet seg. Sigurd arbeidet da i El -verket der.
De flytta siden til Nanset i Larvik. De bodde hele hans yrkesaktive liv i Vestfold. De flytta tilbake til distriktet her i 2003.
Hans sønn Lars har overtatt denne eiendommen.

Leder for DPS ved Sykehuset Telemark, Skien.
Lars Ødegård
fra Vestfold f. 1957, s.a. Sigurd Ødegård.
g.m. Henny-Ros f. 1958.
Br. ca. 1984.

Ekteskapet er oppløst. De har 3 barn. Se artikkel angående hans 50-årsjubileum i
Telemarksavisa (TA) den 10. november 2007, s. 32.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.