ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Falkum
Gård nr. 3 i Gjerpen kommune.

En større del av Falkum ble overført til Skien kommune i 1917. Resten i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.
                      

Oppdatert 05.03.2021


Falkum 1801

Kilde: Folketellingen for Gjerpen 1801. Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter m.m.
Se også gårdene.
 


 

Falkum i andre tellinger:
| 1700 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
| 1900 | 1910 |

 


 

Familie 1.

S. Falkum 1801.

 

Lars Nilsen f. ca. 1719? bg. 18/1-1789. ”Lars Nilsen f. Laugmandsgaarden 70? aar.”

g. 18/7-1765 m. Barbara Christensdatter fra Vattenberg under Prestegården dpt. 23/5-1743, d.a. Christen Gundersen.

1. Marthe Larsdatter dpt. 26/12-1769.

2. Christen Larsen dpt. 5/7-1772. Se Familie 4 - Falkum 1825.

3. Anders Larsen dpt. 12/5-1776.

 

F.f. Lars Nilsens pb. Marthe fra Laugmandsgaarden: Anders Knudsens kone, Guri Larsdtr., Knud Aarhuus, Nils Hynie, Peder Halvorsen.

F.f. Lars Nilsens db. Christen fra Laugmandsgaarden: Anders Aarhuses kone, Groe Jonsdtr., Niri Vattenberg, Peder Halvorsen, Abraham Eriksen.

F.f. Lars Nilsens db. Anders fra Laugmandsgaarden: Peder Halvorsens kone, Giertrud Olsdtr., Peder Halvorsen, Ole Halvorsen.

 

Denne familien bodde på Lagmannsgården mens Lars Nilsen levde. Se der.
I 1801 var Barbara enke og bodde her med sine to sønner, Christen og Anders.
Hennes søster, Maren Christensdatter(47) bodde også her.
 


 

Familie 2.

S. Falkum 1801. Under S. Falkum.

 

Dagarbeider

Jørgen Abrahamsen fra S. Falkum dpt. 1/4-1753 bg. 22/11-1807. ”Jørgen Abrahamssøn Falchum under S.Breche 54 2/3 aar.”,  s.a. Abraham Nilsen Falchum.

g. 13/11-1777 m. Anne Gundersdatter fra S. Holm(7) dpt. 9/7-1752, d.a. Gunder Tolfsen Holm.

1. Marthe Margrethe Jørgensdatter dpt. 31/5-1778 g.m. snekker Ole Olsen. Se Familie 5 - S. Brekke 1810.

2. Ingeborg Jørgensdatter dpt. 12/12-1779 g. i Gjerpen 28/12-1811 m. Kjøstol Clemetsen fra Holla. Bodde på Follestad.

3. Karen Jørgensdatter dpt. 24/2-1782.

4. Anne dpt. 29/2-1784 bg. 16/5-1784. ”Jørgen Falchums d. Anne 11 uger.”

5. Abraham Jørgensen dpt. 23/4-1785 i Solum. Født på Skilbred i Solum.

6. Inger Kirstine Jørgensdatter dpt. 31/8-1788 i Solum. Født på Skilbred, g. 12/5-1815 m. Ole Hansen Nomme fra Bratsbergkleiva.

7. Nils dpt. i Skien 1/6-1791 bg. 9/6-1793. ”Jørgen Abrahamssøns db. Nils u/Søndre Falchum 2 aar.”

8. Anne Kirstine Jørgensdatter dpt. 27/4-1795 g.m. Halvor Andersen fra Solum. Se Værstad(1) i Holla. Se også Familie 7 - N. Brekke 1845.

F.f. Jørgen Falchums pb.
Marthe Margrethe: Ole Falchums kone, Isak Riisings kone, Nils Schougserøe, Nils Limie, Nils Gundersen.
F.f. Jørgen Falchums pb.
Ingebor: Nils Limies kone, Anne Mathisdtr., Nils Limie, Nils Schougserøe, Abraham Gundersen.
F.f. Jørgen Falchums pb. Karen: Nils Schougsrøes kone, Inger Gundersdatter, Peder Falchum, Ole Falchum, Abraham Gundersen.
F.f. Jørgen Falchums pb. Anne: Jacob Riisings kone, Inger Gundersdatter, Jacob Riising, Nils Schougsrøe, Abraham Gundersen.
F.f. Jørgen Falchums S. Niels: Guri Jacobsd., Inger Gundersd., Mons Jacobssøn, Abraham Monssøn, Isaac Abrahamssøn.
F.f. Jørgen Abrahamssons pb. Anne Kirstine u
nder S. Falchum: Nils Holms k., Ingebor Olesdtr., Nils Holm, Ole Falchum, Abraham Sneltved.


Denne familien bodde nok på S. Falkum i flere år. Fra 1785 - ca. 1790 bodde denne familien på Skilbred i Solum.
Mellom 1801 og 1807 flyttet de til et hus under S. Brekke.

Dåp i Gjerpen kirke den 15/6-1800: ”NB! Marthe Jørgensdtrs. uægte pb. Ingebor under S. Falchum. 
Til BarneFader udlagt Gunnuld Jonssøn, geworben grenadeer i Fridericswærn.
Faddere: Rasmus Ovessøns k., Ragnil Jensdtr., Erik Madssøn, Anders Larssøn, Nils Anderssøn.”

Dåp i Gjerpen kirke den 23/10-1803. NB! Ingebor Jørgensdtrs. uægte db. Erik under S.Falchum. Til barnefader udlagt Svensk Erik Erikssøn.
Faddere: Peder Wattenbergs k., Karen Jørgensdtr., Nils Larssøn, Jacob Jonssøn, Christen Larssøn.


 

Familie 3.

S. Falkum 1801.

 

Her var nevnt dagarbeider Erik Madsen. Se Familie 2 - Falkum 1825.

 


 

Familie 4.

S. Falkum 1801.

 

Dagarbeider, huseier

Halvor Thorsen f. ca. 1739 bg. 23/10-1808. ”Halvor Thorssøn under S. Falchum, sagt at være 68 aar.”

g1g 9/7-1763 m. Marthe Olsdatter f. ca. 1732 bg. 19/10-1777. ”Halvor Thorsens kone 45 aar.”

g2g 1/8-1778 m. Anne Saamundsdatter fra Høgli øvre under Grini dpt. 6/5-1753 på Åmodt i Sauland, Hjartdal, d.a. Saamund Thorbjørnsen.

1. Udøpt gutt bg. 12/2-1764. ”Halvor Thorsens db. 5 dage.”

2. Aslak Halvorsen dpt. 1/4-1766.

3. Thor dpt. 2/7-1769.

4. Thor dpt. 25/8-1771.

5. Thor dpt. 27/12-1772.

6. Ragnild dpt. 5/6-1774.

Barn i 2. ekteskap:

7. Thor dpt. 7/2-1779 bg. 30/5-1779. ”Halvor Thorsen Suchas s. Thor 1/4 aar.”

8. Torsten Halvorsen dpt. 12/4-1781.

9. Marthe Halvorsdatter dpt. 7/4-1782.

10. Anne dpt. 3/4-1785.

11. Anne Halvorsdatter dpt. 5/3-1786.

12. Aslaug dpt. 28/6-1789 bg. 24/7-1808. ”Halvor Thorssøns datter Asloug i Lundedal 19 aar.”

13. Maren dpt. 16/9-1792 bg. 20/11-1808. ”afdøde Halvor Thorsøns pb. Maren und S. Falchum 8 11/12 aar.”

Br. i 1801.

 

F.f. Halvor Suchas db. Aslak: Ole Eriksens kone, Ingebor Olsdtr., Ole Aschoutsen, Tosten Vilhelmsen, Tosten Thorsen.

F.f. Halvor Suchas db. Thor: Tormoe Jonsens kone, Marthe Halvorsdatter, Tormoe Jonsen, Ole Aschoutsen, Tosten Thorsen.

F.f. Halvor Suchas pb. Thor: Halvor Lyngaasens kone, Gunnil Biønsdatter, Tosten Thorsen, Knud Kousenrøe, Thormoe Jonsen.

F.f. Halvor Suchas db. Thor: Ole Olsens kone, Halvor Lyngaasens kone, Tormoe Jonsen, Tosten Thorsen.

F.f. Halvor Suchas pb. Ragnil: Tormoe Jonsens kone, Gunbor Hansdatter, Knud Olsen, Christopher Tveten, Tormoe Jonsen.

F.f. Halvor Succhas db. Thor: Halvor Saamundsens kone, Ingebor Giertsdtr., Christopher Tveten, Halvor Saamundsen.

F.f. Halvor Thorsens db. Tosten fra Riising Ejet: Halvor Saamundsens kone, Jacob Rasmusens kone, Christopher Tveten, Knud Kollebonden, Ole Olsen.

F.f. Halvor Tvetens pb. Marthe: Halvor Saamundsens kone, Enevold Knudsens kone, Christopher Tveten, Enevold Knudsen, Aslak Rasmusen.

F.f. Halvor Tvetens pb. Anne: Halvor Saamundsens kone, Ole Hobechs kone, Knud Olsen, Claus Olsen,

F.f. Halvor Thorsen Sukkas pb. Anne: Thor Andersens kone, Ole Hobechs kone, Knud Kollebonden, Christopher Tveden, Thor Andersen.

F.f. Halvor Thorsens pb. Aslou fra Bradsberg Ejet: Halvor Larsens kone, Berthe Maria Knudsdtr., Søren Engebretsen, Nils Andersen.

F.f. Halvor Tordssøns pb. Maren u/S. Falchum: Karen Pedersdtr., Else Hansdtr., Peder Rasmussøn, Nils Heljessøn, Axel Gunderssøn.

 

Denne familien flyttet en del. De bodde på V. Sokka fra 1763 - ca. 1780. Siden var de på nedre Tveten under
Rising fra ca. 1780 - ca. 1787.
De bodde på en plass under Bratsberg da de fikk datteren Aslaug i 1789. Fra ca. 1792 bodde de på S. Falkum.


Halvor hadde en bror i Gjerpen, Torsten Thorsen. De var innflyttere.

 


 

Familie 5.

S. Falkum 1801.

 

Tilsynsmann

Isak Abrahamsen Riising fra N. Rising(A) dpt. 4/10-1750 bg. 5/11-1809. ”Isak Abrahamssøn under S. Falchum, lidt over 59 aar.”, s.a. Abraham Jacobsen Riising.

g. 5/1-1778 m. Marthe Olsdatter fra Falkum dpt. 2/3-1749, d.a. Ole Pedersen. Se Familie 8 - Falkum 1762.

1. Anders Isaksen dpt. 1/3-1778 d. 21/10-1822. ”Anders Isaksen, Bradsberg, 48 aar, Søn af afgangen Isak Rising, Død paa Bradsberg.” Ugift.

2. Abraham Isaksen dpt. 10/8-1780 bg. 1/9-1799. ”Isak Risings db. Abraham under S. Falchum 19 aar.”

3. Anne Kirstine Isaksdatter dpt. 30/3-1783.

4. Marthe dpt. 30/4-1786 bg. 21/4-1791. ”Isak Abrahamssøns d. Marthe under S. Falchum 5 aar.”

5. Ole dpt. 8/2-1789 bg. 5/5-1796. ”Isak Abrahamssøns db. Ole under S. Falchum 7 1/4 aar.”

6. Marthe dpt. 22/1-1792 bg. 29/12-1793. ”Isak Abrahamssøns pb. Marthe under S. Falchum 1 11/12 aar.”

 

F.f. Isak Riisings db. Anders: Jacob Riisings kone, Ole Riisings kone, Søren Grinie, Ole Riising, Rasmus Olsen.

F.f. Isak Riisings db. Abraham: Jørgen Falchums kone, Inger Olsdtr., Gunder Holm, Jens Monsen, Peder Olsen.

F.f. Isak Abrahamsens pb. Anne Kistine fra Falchum Ejet: Jacob Riisings kone, Guri Jacobsdtr., Ole Riising, Rasmus Olsen, Abraham Jacobsen.

F.f. Isak Abrahamsens pb. Marthe u/Falchum: Peder Olsens kone, Maria Ougensdtr., Jens Johannesen, Abraham Monsen, Rasmus Olsen.

F.f. Isak Abrahamsens db. Ole fra N. Falchum Ejet: Ole Falchums kone, Anne Kistine Andersdtr., Jacob Riising, Abraham Jacobsen, Jon Svenungsen.
F.f. Isak Abrahamssøns pb Marthe u/S. Falchum: Kirsten Pedersdtr., Johanne Axelsdtr., Ove Rasmussøn, Abraham Jacobssøn, Abraham Monssøn.

 

Denne familien bodde på en husmannsplass under Falkum i 1782.
 


 

Familie 6.

N. Falkum 1801.

 

Arbeider

Christen Clausen fra V. Haugerød dpt. 9/9-1742, s.a. Claus Christensen Hougerøe.

g1g 3/10-1765 m. Anne Nirisdatter fra Baugerød(1) dpt. 23/3-1738 bg. 19/1-1771. ”Christen Clausens kone 34 aar.”, d.a. Niri Torgrimsen.

g2g 12/10-1771 m. Cathrine Eriksdatter f. ca. 1748, d.a. Erik NN.

 

Christen bodde tidligere på Plassen under Erlands Venstøp. Han bodde her fra før 1796.
De hadde ingen barn som vokste opp, men Cathrines brordatter, Anne Maria Jonasdatter,
bodde hos dem fra hun mistet sine foreldre i 1796. Se også Plassen under Erlands Venstøp.

Cathrine Eriksdatter hadde to brødre på Fossum, Jonas Eriksen f. ca. 1755. Se Familie 60 - Fossum 1782.
og Nils Eriksen f. ca. 1753. Se Familie 28 - Fossum 1782.
Søster: Malene Eriksdatter f. ca. 1742 g.m. Nils Abrahamsen. Se Familie 18 - Kleiva 1784.
 

23/4/1771      ANNE NERIDSDATTER             Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 19b.
Pladsen        Arvinger:                            
u/Erlands      Enkem. Christen Claussen
Venstøp        og enkas bror Erik Neridssen 22 år.
                         Peder Venstøp ble formynder for Erik.
Brt: 23 - 3 -  4
Net:  2 - 2 - 12.
Fra Grenland Ættehistorielags skiftekort-protokoller.


 

Familie 7.

N. Falkum 1801.

 

Arbeider

Ellef Torgrimsen f. ca. 1755.

g. (ikke i Gj.) m. Aslaug Olsdatter f. ca. 1766.

1. Torbjør Ellefsdatter f. 1790.

2. Ole Ellefsen f. 1791.

3. Helge Ellefsdatter f. 1796.

4. Torgrim dpt. 21/9-1800 bg. 3/4-1801. ”Ellev Torgrimssøns db. Torgrim f. N.Falchum 1/2 aar.”

 

F.f. Ellev Torgrimssøns db. Torgrim f. N. Falchum: Christen Claussøns k., Maria Halvorsdatter, Egild Peterssøn, Christen Claussøn, Hans Tordssøn.

 

Denne familien er innflyttere til Gjerpen og kom hit i ca. 1800. Det er uvisst hvor de kom fra.
 


 

Familie 8.

N. Falkum 1801. En husmannsplass i 1782.

 

Arbeider

Rasmus Olsen fra Falkum dpt. 16/11-1755 bg. 18/5-1807. ”Rasmus Olesøn und. N. Falchum 51 1/2 aar.”, s.a. Ole Pedersen. Se Familie 8 - Falkum 1762.

g. i Gjerpen 28/12-1787 m. Turi Torjersdatter fra Tinn f. ca. 1756 bg. 3/2-1811. ”lægdslem Turi Tollevsdtr, meent at være omtrent 48 aar.”

1. Anne Kirstine dpt. 19/4-1789 bg. 21/6-1789. ”Rasmus Olsens d. Anne Kistine 9 uger.”

2. Anne Kirstine dpt. 3/10-1790 bg. 28/1-1797. ”Rasmus Olessøns pb. Anne Kirstine u/N.Falchum 6 1/3 aar.”

3. Ole Rasmussen dpt. 27/10-1793 d. 29/3-1850 i Skien g. i Skien 26/10-1827 m. Kirsten Dothea Poulsdatter dpt. 8/6-1802 d. 14/1-1867 i Skien. Bodde altså i Skien.

4. Jon dpt. 7/8-1796 bg. 12/2-1797. ”Rasmus Olessøns db. Jon u/N.Falchum 1/2 aar.”

5. Anne Kirstine Rasmusdatter dpt. 25/2-1798 g.m. enkem. Anders Gjertsen Fløtterød. Se Fløtterød(3) "Ødegården".

6. Tollev Rasmussen dpt. 27/12-1801.


F.f. Rasmus Olsens pb. Anne Kistine fra Falkum Ejet: Anne Kistine Andersdtr., Giøran Torjersdtr., Peder Olsen, Jørgen Olsen, Johan Olsen.
F.f. Rasmus Olessøns pb. Anne Kirstine u/N. Falchum: Peder Olessøns k., Inger Oversdtr., Ole Abrahamssøn, Thomas Franssøn, Gudmund Knudssøn.
F.f. Rasmus Olessøns db. Ole u/N. Falchum: Gunnil Maria Christensdtr., Anne Andersdtr., Ole Isakssøn, Jørgen Olessøn, Peder Olessøn.
F.f. Rasmus Olessøns db. Jon u/N. Falchum: Karen Hansdtr., Karen Andersdtr., Isak Abrahamssøn, Peder Olessøn, Knud Olessøn.
F.f. Rasmus Olessøns pb. Anne Kirstine u/N. Falchum: Dorthe Ovesdtr., Karen Andersdtr., Isak Abrahamssøn, Peder og Knud Olessøn.

F.f. Rasmus Olessøns db. Tollev u/N. Falchum: Anne Kirstine Andersdtr., Maren Christiansdtr., Peder Olessøn, Peder Sørenssøn, Ole Anderssøn.


Det var nevnt i kirkeboka ved vielsen, at Rasmus Olsen kom fra N. Falkum.
 


 

Familie 9.

N. Falkum 1801.

 

Lars Halvorsen

1. Halvor Larsen dpt. 12/12-1802.


F.f. Lars Halvorssøns db. Halvor f. N Falchum: Inger Halvorsdtr., Ragnil Torjersdtr., Nils Olessøn, Ole Halvorssøn, Jon Torjerssøn.


Fars søsken: Inger Halvorsdatter, Ole Halvorsen.

 


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no