ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Follaug
Gård nr. 64 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 30.05.2024

 


Follaug B
Follaug ble delt i 2 bruk midt på 1600-tallet. Se hovedbølet.

Bonde, leilending
Ole Olsen Follou
fra Follaug f. ca. 1622 bg. 3/9-1695. ”Ole Follou 73 1/2 aar g.”
g.m. NN f. ca. 1626 bg. 30/10-1687. ”Ole Follofs qnde 61 aar.”
1. Gunder Olsen f. ca. 1643. Overtok bruket.
2. Halvor Olsen. Bodde trolig her og drev bruket sammen med broren en tid. Flyttet trolig siden til Skien.
Bruker i 1650-ca. 1700.

I skattelistene for Skien 1684 var det nevnt en skattebetaler ved navn Ole Olsen Follaug og qvinde.
Vi vet ikke om dette er den samme personen.

Oles bror, Nils Olsen Follaug, som bodde i Skien, var gift med d.a. Simen Simensen Meen,
Ingrid Simensdatter. Det ble holdt skifte etter Nils den 31/5-1690 i Skien (Skien skifteprot. 2. s. 66).
Arvinger: enken Ingrid Simensdatter og hans broder Oluf Follaug. Nils Olsen var barneløs.

Bonde, leilending
Gunder Olsen Follou
herfra f. ca. 1643 bg. 27/11-1727. ”Gunder Follou, 84 aar.”.
g. 1/10-1682 m. Karen Olsdatter (fra Snipetorp?). Karen er kalt ”Karen fra Follou” i en barnedåp i 1739.
1. Hans Gundersen dpt. 15/7-1683 bg. 21/1-1703. ”Gunder Follous søn Hans, 19 aar gammel.”
2. Ole Gundersen dpt. 7/12-1684. Se nedenfor.
3. Isak Gundersen dpt. ca. 1685 bg. 22/1-1711. ”Gunder Follous søn Isak 26 aar.” Ugift.
4. Halvor dpt. 13/1-1689 bg. 27/3-1697. ”Gunder Follestads søn Halvor 6 aar g.”
5. Lars Gundersen dpt. 15/4-1694. Se Familie 7 - Kleiva 1720.
6. Jens Gundersen dpt. 21/2-1697. Se Follaug(C).
7. Halvor Gundersen dpt. 30/1-1701.  Se Familie 46 - Kleiva 1762.
Br. ca. 1682.

F.f. Gunder Follofs Halvor: Jacob Thurman, Solve Kolkin, Margrete Jørgen Holstes datter.
F.f. Knud (!! Skal nok være Gunder) Follofs Lauritz (Lars): Jacob Turman, Tarjer Hansen paa Snibetorp, Jon Klep, Marthe Thure Nilsens enke paa Snibetorp, Jon Kleppis datter Maren.
F.f. Gunder Follovs Jens: Jørgen Holst, Christen Jensen ved Snibetorp, Anders E....sens Kiersti, Johanne fra Scheen, Knut Follofs quinde Maren, Hartvig Giertsens søster fra Scheen.
F.f. Gunder Follous Halvor: John Klep, Torjer Hansen paa Snibetorp, Ole Lorentzen paa Snibetorp, Knud Follous quinde Maren, John Kleppes datter Maren.

”Skoskatten” 1711: Gunder Folloug Self, 7, Kone, 3 sønner, 2 Piger, Skat 42 skilling.
”Krigstyr”-skatten 1720: Gunder svarer daglig 3/4 skilling.

Inderst
Halvor Olsen Folloug
herfra, s.a. Ole Olsen Follaug.
g. 13/8-1682 m. Marthe Christensdatter.
Det er ikke kjent hvor det ble av denne familien.

Bonde, leilending
Ole Gundersen Folloug
herfra dpt. 7/12-1684 bg. 1/10-1754. ”Ole Gundersen Folloug 73 aar.”
g. 11/10-1722 m. Maren Rasmusdatter fra Kolkinn f. ca. 1694 i Skien bg. 27/11-1756. ”Ole Follougs enke 64 aar.”, d.a. Rasmus Pedersen.
1. Anne dpt. 19/12-1723 bg. 15/7-1724. ”Ole Follous datter Anne 30 uger.”
2. Kirsten dpt. 7/9-1727 bg. feb. 1734. ”Ole Follous Kirsten  6 aar. Døde i barnekopper.”
Bruker ca. 1727.

F.f. Ole Follous Anne: Jon Econrø, Ole Kolchin, Hans Follous qde, Anne Kolchin.
F.f. Ole Follous Kirsten: Ole Kolchin, Lars og Halvor Follou, Hans Follous quinde, Ingeborg Follou.

Skifte avholdt i Skien den 26/8-1712. Kilde: Skien Skifteprotokoll nr. 3 s. 586.
KIRSTEN SOLVESDATTER
død.
g1g med Rasmus Pedersen
g2g med Adrian Knudsen.
Barn i 1. ekteskap:
Maren Rasmusdatter f. ca. 1694. Bodde hos morfaren på Kolkin i 1712.
Barn i 2. ektesk.:
Anne Adriansdatter f. 1701. Bodde hos morfaren på Kolkin i 1712.
Christen Adriansen f. 1703. Bodde hos mors søster (Birthe Solvesdatter) på Riis i 1712.
Rasmus Adriansen f. 1704. Bodde hos Cornelius Christensen i 1712.
Peder Adriansen f. 1706. Bodde hos morfaren på Kolkin i 1712.

Ole bodde her og drev bruket sammen med sin far og bror. Også i 1727.

Follaug(C) ble utskilt herfra i 1723. Se Follaug(C).


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no