ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen prestegjeld.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

 

Oppdatert 10.09.2023
 


| Kleiva før 1700 |
| Kleiva 1711 | Kleiva 1720 | Kleiva 1730 | Kleiva 1740 | Kleiva 1762 | Kleiva 1784 |
| Kleiva 1801 | Kleiva 1820 | Kleiva 1835 | Kleiva 1845 | Kleiva 1854 |


Bratsbergkleiva 1720 - Kleiva 1720
Konstruert etter opplysninger fra kirkebøker og skifter.


Familie 1a.
Kleiva 1720.

Arbeider
Michel Eriksen Lerche
fra Bomhovet på Kleiva f. ca. 1690 bg. 29/1-1733. ”Micel Lerce, 43 aar.”, s.a. Erik Michelsen Lerche. Se Familie 4 - Kleiva før 1700.
g. 30/5-1714 m. Margrethe Jansdatter fra Glenna(A) dpt. 20/9-1685 bg. 4/7-1755. ”Ole Knudsens kone f. Bradsb.Kl. 72 aar.”, d.a. Jan Ingebretsen.
1. Barbara Michelsdatter dpt. 28/4-1714 g.m. Ole Isaksen d.e. Se Familie 25a - Kleiva 1762.
2. Jan dpt. 29/3-1717 bg. 18/4-1717. ”Micel Erikssøns søn Jan 3 uger.”
3. Lisbeth Michelsdatter dpt. 24/7-1718. Ugift i 1743.
4. Jan Michelsen dpt. 7/4-1722 bg. 6/9-1739. ”Jan Micelssøn fra Kleven, 18 aar 3 maaneder. Blef i vandet ved Sougene.”
5. Isak bg. 17/1-1725. ”Michel Lerces hiemdøbte tvillinger, Isak og Jacob. 8 dager gl.”
6. Jacob bg. 17/1-1725. ”Michel Lerces hiemdøbte tvillinger, Isak og Jacob. 8 dager gl.”
7. Ingebret f. i juli 1726 d. før 1733.

F.f. Micel Lerces datter Barbara fra Kleven: Ingebret Bratsberg, Ole Jostssøn, Anders Pederssøn, Philips Anne, Anne Pedersd: Scheen.
F.f. Micel Lerces søn Jan fra Kleven: Ingebret Lerche, Knud Sadelmager, Erik Lercis qde og datter.
F.f. Micel Lerces datter Lisbeth fra Kleven: Ingebret Lerce, Jan Faltinssøn, Lars Jonssøn, Casper snedkers qde., Birte Nilsdatter.
F.f. Micel Lerces søn Jan: Ingebret Lerce,
Jan Bratsberg, Erik Lercis qde., Maria Andersdatter Kleven.
F.f. Micel Lerces Ingebret: Ingebret Lerce, Ole Philipssøn, Jan (Lars?)
Faltinssøn. Nils Larssons ..rj, Anne Lerce.

29/8/1733      MICHEL ERIKSSEN LERKE         Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 73a.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enka Margrethe Jonsdatter og barna:
               1. Jan Mikkelssen,    11 år,
               2. Barbro Mikkelsdtr, 18 ”,
               3. Lisbet Mikkelsdtr. 15 ”.
               Mora verge under tilsyn av farbroren Ingebret Erikssen.
Brt: 87 - 0 - 4
Net: 63 - 3 - 4

Enka Margrete Jansdatter ble g2g med Ole Knudsen. Se nedenfor. 


Familie 1b.
Kleiva 1720.

Arbeider
Ole Knudsen
f. ca. 1704 bg. 25/7-1755. ”Ole Knudsen f. Bradsb.Kl. 51 aar.”
g. 10/11-1734 m. enke Margreta Jansdatter fra Glenna(A) dpt. 20/9-1685 bg. 4/7-1755. ”Ole Knudsens kone f. Bradsb.Kl. 72 aar.”, d.a. Jan Ingebretsen.

Margreta Jansdatter var enke etter Michel Eriksen Lerche. Se ovenfor.


Familie 2.
Kleiva 1720.

Arbeider

Ingebret Knudsen
(Engebret Knudsen) fra Skifjell store f. ca. 1681 i Pusterviken i Skien, s.a. Knud Knudsen Skiefield.
g1g 27/12-1703 m. enke Karen Olsdatter fra Skifjell lille f. 1652 bg. 19/11-1704. ”Ingebret Skiefelds qnde Karen, 53 aar og 17 uger.”
g2g 26/4-1705 m. Anna Eriksdatter Lerche fra Kleiva f. ca. 1684 bg. 3/1-1745. ”Ingebret Knudssøns Enche Anne, 60.”, d.a. Erik Michelsen Lerche. Se Familie 4 - Kleiva før 1700.
1. Karen dpt. 7/11-1706 bg. 25/3-1707. ”Engebret Knudsens datter Karen fra BratsbergKleven 19 uger.”
2. Knud Ingebretsen dpt. 3/4-1714. Se Familie 27 - Kleiva 1762.
3. Lars Ingebretsen dpt. 22/3-1711. Se Familie 43 - Kleiva 1762.
4. Karen dpt. 28/11-1717 bg. 12/1-1725. ”Ingebret Knudssøns datter Karen fra Kleven, 7 aar. Døde i barnek.”
5. Erik Ingebretsen dpt. 26/12-1720. Bodde på Kleiva.
6. Inger dpt. 25/6-1724 bg. 1/12-1725. ”Ingebret Knudssøns Inger 1 1/2 aar.”
7. Jacob dpt. 12/1-1727 bg.. 29/6-1733. ”Ingebret Knudssøns Jacob  6 aar og 6 maaneder.”

F.f. Ingebret Knudsens datter Karen fra BratsbergKleven: Ingebret Lerche, Peder Skiefield, Anders Olsens qvinde Gunnild i Scheen, Knud Skiefields datter Marta, Isak Jansens qvinde Lisbeth.
F.f. Ingebret Knudssøns søn Knud fra Kleven: Aslak Bratsberg, Nils Bøle, Micel Lerce, Erik Lerces qde Giertrud, Ingebret Erikssøns qde.
F.f. Ingebret Bratzbergs søn Lars: Ole Lj, Aslak Tofte, Ole Lj, Michel Lerce, Halvor Olssøns qvinde i Scheen, Margrete Torsdatter.
F.f. Ingebret Knudssøns datter Karen fra Kleven: Ingebret Lerce, Nils Bøle, Micel Lerces qde., Anders Erserøs datter.
F.f. Ingebret Knudssøns søn Erik fra Kleven: Ingebret Lerce, Ole Follou, Poul Knudssøn, Micel Lerces qde., Kirsten Corfitsdatter.
F.f. Ingebret Knudssøns Inger: Ingebret Lerce,
Per Lerce, Christen Kleven, Jan Faltinssøns qde., Gunnild Nilsdatter.
F.f. Ingebret Knudssøns Jacob: Jan og Lars Lerce, Barbara og Anne Lerce.

Denne familien bodde her fra ca. 1712.

Karen Olsdatter var enke etter Mathis Olsen Svenske som ryddet Lille Skifjell og bygde husene der.
Ingebret og Karen bodde på Lille Skifjell så lenge Karen levde. Han giftet seg igjen og forpaktet
Bratsberg gård - Bratsberg(1) - fra ca. 1709 til 1712. Han ble fradømt forpaktninga i 1711 og flyttet hit.
Alle disse barna er av naturlige grunner født i 2. ekteskap.


Familie 3.
Kleiva 1720.

Arbeider
Lars Aslaksen Berg fra M. Berg.
g. 12/1-1721 m. Anne Knudsdatter fra "Gaupåsen under Frogner" f. ca. 1688 d. våren 1735. ”Lars Bergs qde Anne  47 aar.”
Forlovere: "Erik Goupaas og Lars Steensaas."
1. Nils Larsen Berg dpt. 21/9-1721. Se Familie 7 - Kleiva 1762.

2. Nils bg. 15/4-1730. ”Lars Bergs Nils 16 uger”

3. Live Maria bg. 25/5-1733. ”Lars Aslakssøns Live Maria, 14 dager.”

4. Anders Larsen Berg dpt. 13/3-1735.

F.f. Lars Aslakssøns søn Nils: Børge Snibetorp. Halvor Aslakssøn, Søren Murermesters qde, Maria Andersdatter.
F.f. Lars Bergs Anders: Nils Isakssøn, Knud Erikssøn, Birte Knudsdatter, Anne Isaksdatter Kleven.


Lars Bergs søn Nils ble konfirmert 19 år gammel i 1739.


Familie 4.
Kleiva 1720.

Arbeider
Tollef Vetlesen
fra Siljan f. ca. 1670 bg. 12/9-1736. ”Tolf Vetlessøn fra Kleven, 66 aar.”
g. 15/7-1716 m. Else Kejsdatter (Kaisdatter/Kjeldsdatter?)
Forlovere: "Niels Gulsæt og Niels Venstøb."

Tollef Vetlesen kom til Gjerpen i 1716. Han var blant de 30 registrerte fattige i Gjerpen i 1727. Sitat: ”Tolf Vetlesøn,
Fød i Siljan. Værit her 7 aar, nu paa Kleven. Huusarm. Kand ikke arbejde meere, er giftt, ingen Børn.”


Familie 5a.
Kleiva 1720.

Arbeider
Erik Olsen fra S. Sneltvedt(A) dpt. 16/6-1695 bg. 31/10-1725. ”Erik Olssøn fra Kleven 30 aar, fantis død i Fossen ved Scheen.”, s.a. Ole Toresen Sneltvedt.
g. 17/7-1718 m. Marthe Knudsdatter fra N. Bøle dpt. 21/8-1692 bg. 19/1-1764. ”Simon Corfitsens kone 71 aar.”, d.a. Knud Nilsen Bøle.
1. Lisbeth dpt. 30/5-1719 bg. 29/4-1722. ”Erik Olssøns datter Lisbeth fra Kleven 3 aar.”
2. Karen dpt. 10/4-1721 bg. 28/8-1723. ”Erik Sneltveds Karen 2 aar.”
3. Ole Eriksen dpt. 29/3-1723. Se nedenfor.
4. Knud Eriksen dpt. 1/2-1725.

F.f. Erik Sneltveds datter Lisbeth: Henning Mustved, Even Ballestad, Jacob Isakssøns qde Anne, Kirsten Olsd. Sneltved
F.f. Erik Sneltveds datter Karen: Jacob Isakssøn, Hans Bøle, Nils Bøles qde., Anne Sørensdatter Riis.
F.f. Erik Sneltveds søn Ole: Jens Høst, Frans Lorenssøn, Lars Anderssøn, Elkærs qde. Birte, Nils Knudsens datter Else.
F.f. Erik Sneltveds søn Knud: Nils Bøle, Jacob Isakssøn, Tolfs Else, Giertrud Olsd. fra Sr. Buer.

Erik og Marte bodde på S. Sneltvedt til 1725 da de flyttet til Kleiva. De fikk sin sønn Knud på Sneltvedt i
januar og i oktober samme år ble  Erik funnet død i fossen i Skien.  

18/11/1725     ERIK OLSSØN        Bamble Skifteptot. nr. 3a, pag. 20a.
Bratsberg-     Arvinger:                             
Kleven         Enka Marte Knutsdatter og barna:
               1. Ole Erikssøn,  2 1/2 år,
               2. Knut Erikssøn, 3 fjerdingår.
Brt: 52 - 1 - 0
Net: 24 - 0 - 0

Enka Marte Knudsdatter ble g2g med Simon Corfitsen. Se Familie 4 - Kleiva 1762.


Familie 5b.
Kleiva 1720.

Arbeider
Ole Eriksen
herfra dpt. 29/3-1723 bg. 9/5-1781. ”Ole Eriksen f. Bradsb.kl. 59 aar.”, s.a. Erik Olsen. Se ovenfor.
g. 3/11-1764 m. Marthe Larsdatter.
1. Erik Olsen dpt. 25/8-1765.

F.f. Ole Eriksens db. Erik fra BradsbergKleven: Erik Simensens kone, Else Nilsdtr., Simen Corfitsen, Erik Simonsen, Anders Nilsen.


Familie 6.
Kleiva 1720.

Skomaker?
Jonas Hansen Bagge
f. ca. 1685 bg. 10/2-1731. ”Jonas Bagge, 45 aar.”
g. 8/10-1713 m. Karen Olsdatter f. ca. 1674 bg. 20/5-1753. ”Jonas Bagges enke 79 aar.”
1. Hans dpt. 8/7-1714.
2. Hans dpt. 10/5-1716.
3. Ole dpt. 31/10-1717 bg. 2/3-1721. ”Jonas Bagges søn Ole, 3 aar 18 uger. Døde i barnekopper.”
4. Hans Jonasen Bagge dpt. 9/6-1720.
5. Ole Jonasen Bagge dpt. 9/5-1723. Fikk borgerbrev som skomaker i 1750.
6. Rasmus dpt. 31/3-1726 bg. 27/3-1730. ”Jonas Bagges Jacob 4 aar.
Barnekopper.”
7. Rasmus Jonasen Bagge dpt. 8/5-1729. Bodde i Skien i 1786 i følge skifte.

F.f. Jonas Bagges søn Hans fra Kleven: Nils Janssøn, Mads skomager, Knud Sadelmagers qde., Gunnild Olsdatter fra Kleven.
F.f. Jonas Bagges søn Hans: Nils Janssøn, Ole Olssøn, Jacob Sneltveds qde. Anne, Maren Bagge, Emanuel hos Balberen
.
F.f. Jonas Bagges søn Ole: Mads Gram,
Iver Sommer, Casper Becher, Jens Grams hustru, Giert Hanssøns datter Pernille.
F.f. Jonas Bagges søn Hans: Christen Skoven, Per Knudssøn, Micel Lerces qde., Corfits datter Kirsten.
F.f. Jonas Bagges søn Ole: Byfogden, Jørgen Obenberg, Frans Petersson, Hagedorns Kieriste, Villum Karhofs datter.

F.f. Jonas Bagges Jacob: Søren Kiærulf,
Crøger: Baar, Per Baggers Kireste, Madem: Karhof.
F.f. Jonas Bagges Rasmus Kasted: Hichman, Klouman, Jacob Sollj, Christophers qde., Racel Karhof.

28/8/1733      JONAS HANSSEN         Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 72b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enka Karen Olsdtr. og barna:
               1. Hans Jonassen,  19 år,
               2. Ole Jonassen,    9 ”,
               3. Rasmus Jonassen, 4 ”.
               Niels Jonssen ble verge for barna.
Brt: 47 - 2 - 14
Net: 10 - 3 - 14

Søsken?
Peder Bagge gift 7/4-1713.
Maren Bagge, fadder for Jonas' sønn i 1716.
Rakel Bagge fadder i 1732.


Familie 7.
Kleiva 1720.

Arbeider
Lars Gundersen Follou
fra Follaug(B) dpt. 15/4-1694 bg. 9/7-1729. ”Lars Follou 35 aar. 3 maaneder.”, s.a. Gunder Olsen Follou.
g1g 22/10-1724 m. Else Pedersdatter f. ca. 1699 bg. 26/5-1725. ”Lars Follous qde Else fra Kleven 26 aar 5 mnd.”
Forlover: "Nils Bøle."
g2g 21/1-1728 m. Karen Iversdatter fra Kleven f. ca. 1699.
1. Karen dpt. 22/4-1725.
2. Karen dpt. 12/12-1728 bg. 3/4-1731. ”Lars Follous Karen 1 aar 4 mnd. Barnek.”

F.f. Lars Follous Karen f. 1725: Jacob Isacssøn, Nils Janssøn, Halvor Follou, Nils Bøles quinde, Anne Klep.
F.f. Lars Follous Karen f. 1728: Ole og Jens Follou, Jacob Isacssøns quinde, Malene Iversdatter i Scheen.

16/11/1729     LARS GUNDERSSEN            Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 217b.
Bratsberg-     Arvinger: Enka Karen Ivarsdatter og deres datter Karen Larsdtr. 1 år.
kleiva.           Mora var verge.                  
Brt: 18 - 3 - 11
Net:  6 - 0 -  8

Enka Karen Iversdatter ble g2g m. Nils Isaksen Gulseth. Se Familie 1 - Kleiva 1730.


Familie 8.
Kleiva 1720.

Arbeider
Christen Larsen
trolig fra Gurstad i Sauherad f. på 1670-tallet d. før sept. 1740, s.a. Lars Nilsen Gurstad.
g. 11/8-1717 m. Ingeborg Gustavsdatter f. ca. 1674 bg. 5/8-1744. ”Christen Larssøns qde(?!) Ingeborg fra Kleven, 70 aar.”
Forlovere: "
Mads Jyde og Niels Bratsberg."
1. Johanne Christensdatter dpt. 6/8-1719 g.m. Lars Ovesen. Se Familie 6b - Kleiva 1740.

F.f. Christen Larssøns datter Johanne fra Kleven: Byfogden, Altenborg, Frans Ryssel, Assessor Ryssels frue, Proustens datter Stine Nyborg.
 

Se Skifteprot. nr. 4, 1740 for Gjerpen, folie 1a.


Familie 9.
Kleiva 1720.

Arbeider
Jacob Isaksen
fra S. Sneltvedt(B) dpt. 13/4-1684 bg. 23/12-1734. ”Jacob Isakssøn Kleven, 53 aar.”, s.a. Isak Ingebretsen Sneltvedt.
g. 7/11-1706 m. Anne Gulliksdatter fra Espedalen(1) f. ca. 1688, d.a. Gullik Anundsen Espedalen.
Forlover: "Ole Fløtterø."
1. Jon bg. 16/10-1707. ”Jacob Isaksens søn Jon fra BratsbergKleven 10 uger.”
2. Isak Jacobssen dpt. 18/11-1708. Se Familie 2 - Kleiva 1762.
3. Maria Jacobsdatter dpt. 21/12-1710 g1g med Mads Rasmussen. Se Dyrendal under Fossum.
4. Marthe Jacobsdatter dpt. 5/3-1713 g.m. Haagen Eriksen. Se Gaupåsen øvre under Frogner.
5. Abraham dpt. 24/11-1715 bg. 22/3-1716. ”Jacob Isakssøn søn Abraham 17 uger.”
6. Karen dpt. 3/10-1717 bg. 21/10-1717. ”Jacob Isakssøns datter Karen 3 uger.”
7. Anders Jacobsen dpt. 6/3-1720. Bodde i Follestad.
8. Lars dpt. 14/6-1722 bg. 30/3-1723. ”Jacob Isakssøns søn Lars 40 uger.”
9. Ole Jacobsen dpt. 2/2-1724. Konf. i 1746.
10. Lars Jacobsen dpt. 10/11-1726.
11. Gullik dpt. 20/11-1729 bg. 7/7-1731. ”Jacob Isakssøns Gullic  1 1/2 aar.”
12. Karen (tvilling) dpt. 26/10-1732 d. våren 1734. ”Jacob Isakssøns Karen 1 1/2 aar. Barnekopper.”
13. Sidsel Jacobsdatter (tvilling) dpt. 26/10-1732.

F.f. Jacob Sneltveds søn Isak fra Kleven: Isak Sneltved, Anders Olssøn i Scheen, Stephen Gulbrantssen i Espedalen, Gulich Espedalens qvinde, Lars Skavens Martha.
F.f. Jacob Isakssøns datter Maria paa Kleven: Isak Sneltved, Anders Olssøn af Scheen, Peder Børgerssøns qvinde fra Kleven, Mad: Holstis pige Margrete.
F.f. Jacob Isaksøns datter Martha fra Kleven: Nils Janssøn, Mads Skomager, Ingebret Eriksøn, Kari Krabbe, Astrj Eriksdatter.
F.f. Jacob Isakssøns søn Abraham: Peder Børgerssøn, Ole Isakssøn, Hans i Præstegaarden, Aaste paa Kleven, Anne Andersdatter.
F.f. Jacob Isakssøns datter Karen fra Kleven: Gullic Espedalen, Ingebret Lerce, Nils Bøle, Christopher Svendssøns qde. i Scheen, Malene ibid.
F.f. Jacob Isakssøns søn Anders: Leut: Hegerman, Altenborg, Per Olssøn, Boje Peterssøns qde., Jocum Heins datter.
F.f. Jacob Isakssøns søn Lars: Ingebret Lerce, Nils Knudsøn Bøle, Ingebret Espedalen, Stephens qde. Astrj, Corfits datter.

F.f. Jacob Isakssøns Ole: Nils Bøle,
Erik Olssøn, Ingebret Espedalen. Nils Koldchins qde. Gunnild Løberg.
F.f. Jacob Isakssøns Lars: Nils Janssøn, Nils Bøle, Ingebret Espedal, Stephens qde. Astrj, Gunnild Løberg.
F.f. Jacob Isakssøns Gullic: Stephen, Ingebret Bommen, Ingebret Espedalen, Nils Janssøns qde, Gunnild Løberg.
F.f. Jacob Isakssøns 2 døtre Karen og Zitsel hiemdøbte: Ingebret Espedalen, Stephen, Isak Jacobssøn, Jacob Lerce, Per Skaven,
      Stephens qde., Nils Isakssøns qde., Karen Løberg, Maria Jacobsdatter.

26/3/1735      JACOB ISACHSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 192b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enka Anne Gunleiksdatter og barna:
               1. Isak Jacobssen   26 år, gift og myndig
              
2. Anders Jacobssen 15 ”
               3. Ole Jacobssen    11 ”
               4. Lars Jacobssen    8 ”
              
5. Marie Jacobsdtr. 24 ”
               6. Marte Jacobsdtr. 22 ”
               7. Sidsel Jacobsdtr.
2 ”
               For  de 3 minste brødrene ble eldste bror formynder.
               For de 3 søstrene ble svogeren Mathias Løberg verge.
               For enka ble hennes bror Ingebret Espedahl verge.
Brt: 90 - 3 - 16
Net: 48 - 2 - 16


Familie 10.
Kleiva 1720.

Arbeider
Nils Knudsen Bøle
fra N. Bøle dpt. 17/8-1690 d. ca. april 1738. ”.... .......... Bøle, 48 aar.“, s.a. Knud Nilsen Bøle.
g. 12/3-1710 m. Ragnhild Børgesdatter fra Ballestadmyra dpt. 5/3-1684 bg. 13/6-1756. ”Nils Knudsens enche 76 aar.“, d.a. Børger Einarsen.
1. Lisbeth Nilsdatter dpt. 25/5-1710 g.m. Jon Nilsen Gulset. Se Gulset(A).
2. Anders dpt. 7/2-1712 bg. 7/7-1715. ”Nils Knudssøns søn Anders fra Kleven  - 3 aar - døde i barnekopper.”
3. Anne Nilsdatter dpt. 17/3-1715 g.m. Jens Simonsen. Se Familie 30 - Kleiva 1762.
4. Ingeborg dpt. 21/2-1717 bg. 7/3-1717. ”Nils Bøles datter Ingeborg fra Kleven, 14 uger gl.”
5. Anders Nilsen dpt. 13/2-1718. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 48b - Kleiva 1762.
6. Nils Nilsen dpt. 21/4-1720.
Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 54 - Kleiva 1762.
7. Knud dpt. 15/3-1722 bg. 12/5-1722. ”Nils Bøles søn Knud 3 uger.”
8. Ingeborg Nilsdatter dpt. 2/7-1724 g.m. Christen Hansen. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 18 - Kleiva 1762.
9. Karen Nilsdatter dpt. 30/3-1727.

F.f. Nils Knudsens datter Lisbeth fra Bøle: Haral Bøle, Johannes Myren, Jacob Ballestads quinde Anna, Knud Bøles datter.
F.f. Nils Røsagers søn Anders: Anders Wejer, Jens Olsen af Scheen, Præstens hustru, H: Ludvigsdatter Karen.
F.f. Nils Knudssøns datter Anne fra Kleven: Lars Kullskriver, Jacob Isakssøn, Ingebret Ericssøns quinde, Hans Gregerssøns pige Maren.
F.f. Nils Bøles datter Ingeborg fra Kleven: Jan Urtegaardmand, Ole Peterssøn, Ivar Bler, Madme Heje, Nils  Knudsens Inger bor i Scheen.
F.f. Nils Bøles søn Anders fra Kleven: Knud Bøle, Isak Ballestad, Lars Haralssøn, Jacobs Anne Kleven, Marta Bøle.
F.f. Nils Bøles søn fra Kleven Nils: Arent Post, Henning Claussøn guldsmedsvenn, Jochums Kiersti, hendes søster.
F.f. Nils Bøles sønn Knud fra Klep: Christen Klep, Ole Bøle, Nils Isaksen, Lars Højsæts quinde, Zitzel fra Becheval.
F.f. Nils Knudssøns Ingeborg: Jacob Isassøn, Nils Janssøn, Halvor Follou. Anne Espedalen. Else Follou.
F.f. Nils Knudssøns Karen f. 1727: Hans Bøle, Lars Follau, Isac Kleven, Jacob Isacssøns quinde, Anne Lerce.

Denne familien flyttet en del, jfr. fadderlistene fra kirkeboka. Han ble som regel skrevet ”Nils Bøle”.  

1/4/1738       NIELS KNUTSSEN BALLESTAD       Bamble Skifteprot. nr.  3b, s. 370b.
S.Ballestad    Arvinger:                           
               Enka Ragnhild Børgesdatter og barna:
              
1. Anders Nielssen     21 år
               2. Niels Nielssen      18 "
               3. Elisabeth Nielsdtr. 28 "  g.m. Jon Gulset.
               4. Anne Nielsdtr.      23 "
               5. Ingeborg Nielsdtr. 
15 "
               6. Karen Nielsdtr.     11 "
               Farbroren Hans Knutssen Follaug formynder for barna.
               Svigersønnen Jon Gulset verge for enka.
Brt:    62 - 2 - 18

Gjeld: 120 - 0 -  0 (insolvent).


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no