| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Follaug
Gård nr. 64 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 19.02.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
Follaug ligger litt nord-vest for dette kartet, men husmannsplassene Kolkinn (Kolkinn/Kolkjøn) kan sees her.
Man kan også se noe av Follaug på kartet over Bratsberg.
 

Follaug C - Follaug midtre
Dette bruket ble opprettet i ca. 1723.

G.br., leilending
Jens Gundersen Follou
fra Follaug(B) dpt. 21/2-1697 bg. 16/4-1742. ”Jens Follou, 45.”, s.a. Gunder Olsen Follou.
g. 28/6-1733 (trolovet i Siljan 26/5-1733) m. Kirsten Jacobsdatter fra Prestegården i Siljan dpt. 17/12-1713, d.a. Jacob Pedersen Prestegården.
Forlovere: Aslak Bratsberg og Ingebret Pedersen Bratsberg.
1. Isak Jensen dpt. 26/4-1734. Se Bratsberg(36) ”Ekornrød”.
2. Karen Jensdatter f. aug./sept. 1736 g.m. Nils Andersen Mo. Se N. Mo.
3. Jacob Jensen dpt. 25/6-1741.
Br. 1723.

F.f. Jens Follous Isak:   ----- Bratsberg, og søn Hans, Maren -----, Kirsten (Karin?) Bratsberg.
F.f. Jens Follous Karen: Tolf Tofte, ----- Follou, Halvor Follous qde. Maria ---- Slemdal.
F.f. Jens Follous Jacob: Ole Follou, Ingebrigt og søn Solve, Halvor Follous qde.. Marta Jacobsdatter.


Jens var forlover ved vielsen til Hans Christensen Skauen og Maren Knudsdatter i 1735.
Kirsten Jacobsdatter hadde ei søster Marie Jacobsdatter, som var gift med Ingebret Hansen
på N. Lunde i Eid. og en bror Christen Jacobsen på Siljan prestegård.

En barnedåp i Siljan 27/2-1746:
Christen (Jacobsen) Prestegården og Siri Nilsdatters barn Jacob.
Faddere: Kirsten Jacobsdatter Follaug, Anne Jacobsdatter Solverød, Ole Follaug, Anders Solverød, Nils Jacobsen Prestegården.
 

19/11/1742     JENS GUNDERSSEN FOLLOUG          Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 273a.
Folloug        Arvinger:                            
               Enka Kirsten Jacobsdatter og barna:
               1. Isak Jenssen     8 år
               2. Jacob Jenssen 1 1/2 ”
               3. Karen Jensdtr.    6 ”
Laugverge for enka ble Hans Folloug. Formynder for sønnene ble farbroren Halvor Gunderssen.
Formynder for Karen ble den andre farbroren Ole Folloug.
Brt: 73 - 2 -  4
Net: 41 - 0 - 18

Enka Kirsten Jacobsdatter ble g2g med Ole Andersen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Ole Andersen Follaug
fra Mo dpt. 19/10-1721 i Siljan bg. 28/12-1788 i Siljan. ”Ole Andersen Solverød 68.”, s.a. Anders Nilsen Moe.
g. 10/9-1743 m. enke Kirsten Jacobsdatter fra Prestegården i Siljan dpt. 17/12-1713, d.a. Jacob Pedersen Prestegården.
Forlovere: Tolf Tofte og Halvor Follou.
1. Lisbeth bg. 5/4-1744. ”Ole Follous Libeth, 11 uger.”
2. Jens dpt. 6/12-1744 bg. 13/12-1744. ”Ole Follous Jens, 14 dage gl.”
3. Maren dpt. 5/12-1745 bg. 12/6-1746. ”Ole Follous datter Maren, 1/2 aar”
4. Abraham Olsen dpt. 25/12-1746 g. 21/10-1770 m. Marie Jacobsdatter Hogstad. Bodde på Østre Solverød i Siljan. Se Siljan Bygdehistorie (Bakken), side 546.
5. Jens Olsen dpt. 16/4-1748. Se Follaug(3).
6. Anne dpt. 6/7-1749 bg. 7/9-1749. ”Ole Follougs dtr. Anne 9 uger.”
7. Jacob Olsen dpt. 2/8-1750.
8. Erik Olsen dpt. 2/2-1752.
9. Nils dpt. 11/3-1753 bg. 24/7-1753. ”Ole Follougs s. Nils 8 uger.”
10. Karen Olsdatter dpt. 17/11-1754 g. 1778 m. Jon Engvoldsen Sølland f. 1750. Bodde på Sølland i Siljan.
       Barn 1. Ingvald Johnsen ble g.m. enke Margrethe Halvorsdatter. Se Ekornrød(B) u. Mo.
Br. ca. 1743 - ca. 1767.

F.f. Ole Anderssøns Jens fra Follou: Anders Mo, Halvar Gunderssøn, Per Tolfsson, Anders Mos qde og datter Maria.
F.f. Ole Follus Maren: Halvor Follou, Anders Mo og qde. Aase Tolfsdatter.
F.f. Ole Follovs barn Abraham: Anders Solverøes kone, Maria Andersdatter, Halvor Follou, Christen Præstgaarden, Pol Andersen.

F.f. Ole Follougs db.
Jens: Christen Præstegaardens kone, Maria Andersdatter, Halvor Folloug, Anders Moe, Erik Larsen.
F.f. Ole Follougs pb.
Anna: Halvor Follougs kone, Maria Andersdtr., Ole Gundersen, Erik Larsen, Nils Andersen.
F.f. Ole Follougs db.
Jacob: Nils Langeroes kone, Maren Hansdatter, Nils Langerøe, Erik Sem, Povel Andersen.
F.f. Ole Follougs db.
Erik: Nils Langerøes kone, Anne Hansdtr., Halvor Folloug, Nils Langerøe, Christen Andersen.
F.f. Ole Follougs db.
(Nils) : Nils Langerøes kone, Dorthe Halvorsdtr., Halvor Folloug, Nils Langerøe, Christen Andersen.
F.f. Ole Follougs pb.
Karen: Nils Langerøes kone, Karen Jensdatter, Nils Langerøe, Christen Moe, Isak Jensen.

Ole Andersen ble født på Torsholt i Siljan. 

Ole Andersens andre kone var enke etter Jens Gundersen Follaug. Se ovenfor.

Denne familien flyttet tilbake til røttene sine i Siljan i ca. 1767. Ole Andersens farsgård Solverød
(i Løvenskiold-Fossums eie) ble delt og sønnen Abraham, forpaktet Østre Solverød mens faren,
forpaktet Vestre. Jeg mener at sønnen Erik Olsen flyttet til Solverød og forpaktet den etter faren.
Se Siljan Bygdehistorie (Bakken) side 548.

Ekstraskatt - manntallet 1762:
Eiere: De Adlerske arvinger”.
”Mand og kone: Sergiant Nords kone.
Barn over 12 aar: Anne Carine.
Tjenestedrenge: Christian Nord.

Tjenestepiger: Maria Corneliusdatter.

Se familien Nord i Familie 9 - Kleiva 1740.

(C) Gard Strøm.