ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen prestegjeld.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 31.05.2024
 


| Kleiva før 1700 |
| Kleiva 1711 | Kleiva 1720 | Kleiva 1730 | Kleiva 1740 | Kleiva 1762 | Kleiva 1784 |
| Kleiva 1801 | Kleiva 1820 | Kleiva 1835 | Kleiva 1845 | Kleiva 1854 |


Bratsbergkleiva 1762 - Kleiva 1762
Fra Ekstraskattmanntallet 1762. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og skifter.


Familie 1.
Kleiva 1762.

Lensmann
Peder Engebretsen Bratsberg
fra Bratsberg(1) dpt. 28/3-1720 bg. 2/6-1768. ”Peder Bradsberg 48 aar.”, s.a. Engebret Pedersen Bratsberg.
g. i Eidanger 23/6-1757 m. Maren Hansdatter Qvist fra N. Tveten i Eidanger dpt. 19/3-1729 bg. 10/5-1768 (d. 5/5). ”Peder Bradsbergs kone 39 aar.”, d.a. lensmann Hans Jensen Qvist.
Forlovere: "Hans Hansen Qvist og Niels Kaasen."
1. Engebret Pedersen Bradsberg dpt. 27/6-1758.
2. Karen bg. 16/6-1760. ”Peder Bradsbergs d. Karen 1 dag.”
3. Hans Qvist Bradsberg dpt. 8/5-1761. Sjømann.
4. Karen dpt. 21/1-1763 bg. 30/1-1763. ”Peder Bradsbergs d. Karen 14 dage.”
5. Nils dpt. 28/12-1763 bg. 2/1-1764. ”Peder Bradsbergs s. Nils 8 dage.”
6. Nils bg. 29/6-1765. “Peder Bradsbergs s. Nils 2 dage.“
7. Karen dpt. 7/6-1766 bg. 28/8-1773. ”Peder Bradsbergs d. Karen 7 aar 2 mnd.”
-  
bg. 10/5-1768. Dødfødt sønn begravet med sin mor.

F.f. Peder Bradsbergs db. Engebret: Hans Qvistes kone, Anne Dorothea Buer, Hans Qvist, Simen Qvist, Ole Bradsberg.
F.f. Peder Bradsbergs db. Hans Qvist: Simen Qvistes kone, Helvig Andersdtr., Hans Jensen Qvist, Hans Hansen Qvist, Ole Bradsberg.
F.f. Peder Bradsbergs pb. Karen: Hans Qvistes kone, Marthe Bradsberg, Simon Qvist, Solve Grinie, Ole Bradsberg.
F.f. Peder Bradsbergs db. Nils: Hans Bradsbergs enke, Maren Jensdtr., Sergiant Nord, Ole Bradsberg, Engebret Bradsberg.
F.f. Peder Bradsbergs pb. Karen: Provstinde Monrad, Maren Arveskoug, Berthel Jobsen, Christen Greve, Jens Kiil.

I 1762 bodde det her i tillegg følgende mennesker: Hans mor Marthe Solvesdatter (fra Meen, søster av
Gunder Solvesen Buer) og bror Ole Engebretsen.
Tjenestefolk: Knud Larsen, Isak Ingebretsen, Ingebor Olsdatter og Maren Sivertsdatter.


Familie 2.
Kleiva 1762.

Arbeider
Isak Jacobsen
fra Bratsbergkleiva dpt. 18/11-1708 bg. 25/1-1774. ”Isak Jacobsen f. Bradsb.Kl. 65 aar.”, s.a. Jacob Isaksen. Se Familie 9 - Kleiva 1720.
g. 10/9-1732 m. Alhed Olsdatter fra Skien? f. ca. 1704 bg. 30/12-1783. ”Isak Jacobsens enke 79 aar.”
Forlover: Mathis Løberg.
1. Martha Isaksdatter f. sommeren 1736 på Bratsbergkleiva g1g m. Gunder Halvorsen Follaug. Se Familie 26 - Kleiva 1762. Martha g2g m. Steen Gundersen Follaug. Se Follaug(4).
2. Jacob Isaksen dpt. 24/6-1739.  Se Familie 62 - Kleiva 1801.
3. Mads dpt. 18/11-1742 bg. 15/9-1748. ”Isak Jacobsens s. Mads 5 aar.”
4. Nils Isaksen dpt. 10/10-1745 bg. 12/2-1769. “Nils Isaksen 20 aar.”
5. Ole Isaksen dpt. 19/3-1747. Se Familie 54 - Kleiva 1784.
6. Sophia Isaksdatter dpt. 9/8-1750 g1g m. Jacob Eriksen Bommen. Se Familie 3 - Kleiva 1784.
7. Anne dpt. 27/12-1754 bg. 5/7-1774. ”Isak Jacobsens d. Anne 20 aar.”

F.f. (Isak) Jacobssøns Martha, fra Kleven: Ingebret Espedalen, Jon Espedalen, Halvor Follou, Stephens (--strj, Marta Jacobsdatter Kleven.
F.f. Isac Jacobssøns Jacob fra Kleven: Niels --- Ingebret Espedalen, An(ders?) Olssøn Kleven, Mads (Dyren?)dals qde., Marta Jacobsdatter.
F.f. Isac Jacobssøns Mads: Ingebret Espedalen, Halvor Follou, Anders Jacobssøn, Gunner Olssøn qde., Lisbet Nielsdatter.
F.f. Isac Jacobssøns Niels: Ingebret Espedalen, Halvor Øfrum, Christen Skyers qde., Anne Mognsdatter.

F.f. Isach Jacobsens db.
Ole fra BradsbergKleven: Engebret Espedalens kone, Gunnil Gundersdatter, Peder Bradsberg, Jon Erichsen, Sergiant Nord.
F.f. Isak Jacobsens pb. Sophia fra BradsbergKleven: Jacob Svensens kone, Anne Lisbeth Nilsdtr., Engebret Espedalen, Halvor Folloug, Anders Jacobsson.
F.f. Isak Jacobsens pb. Anne fra Bradsbergkleven: Anders Follestads kone, Johanna Kistine Olsdtr., Engebret Espedalen, Isak og Gulbrand Stephensønner.

 


Familie 3.
Kleiva 1762.

Her var oppført sønnen ovenfor, Jacob Isaksen med familie. Se Familie 62 - Kleiva 1801.


Familie 4.
Kleiva 1762.

Arbeider
Simon Corfitzen
dpt. 8/8-1706 bg. 17/10-1783. ”Simon Corfitsen f. Bradsberg ejet 70 aar.”, s.a. Corfitz Jungersen. Se Familie 7 - Kleiva 1711.
g1g 6/10-1731 m. enke Marthe Knudsdatter fra N. Bøle dpt. 21/8-1692 bg. 19/1-1764. ”Simon Corfitsens kone 71 aar.”, d.a. Knud Nilsen Bøle.
Forlovere: Nils og Hans Bøle.
g2g 15/5-1764 m. Kisten Larsdatter fra Løberg(3) "Rønningen" dpt. 17/11-1726 bg. 16/4-1801. ”enken Kirsten Larsdtr. f. Bratsbergklev, anmeldt at være 76 aar.”, d.a. Lars Evensen.
1. Erik Simonsen dpt. 30/4-1732. Se nedenfor.
2. Barbara Simonsdatter dpt. 12/4-1735 g1g Daniel Aslaksen. Se Familie 28 - Kleiva 1762.
Barn i 2. ekteskap:
3. Jacob Simonsen dpt. 14/4-1765. Se Familie 63 - Kleiva 1784.
4. Marthe Simonsdatter dpt. 29/3-1767.
5. Simon Simonsen dpt. 14/4-1771.
Se Familie 14 - S. Brekke 1801.

F.f. Simons Corfitses Eric ”Bratsbergkleiva”: Søren Riis, Hans Bøle, Nils Jan(ssøns?) qde.
Maren Jacobsdatter, dito Ha---.
F.f. Simons Corfitsens Barbara, Kleven: Søren Riis, Nils Bøle, Hans Larssøn, Alhed Olsdatter og Anne Isaksdatter Kleven.

F.f. Simon Corfitsens db.
Jacob: Ole Erichsens kone, Daniel Aslaksens kone, Hans Larsen, Simon Bommen, Jacob Bommen.
F.f. Simon Corfitsens pb.
Marthe: Nils Larsens kone, Christence Heljesdtr., Borger Olsen, Peder Larsen, Ole Borgersen.
F.f. Simon Corfitsens db.
Simon fra BradsbergKleven: Hans Larsens kone, Ingebor Abrahamsdatter, Ole Erichsen, Borger Olsen, Ole Borgersen.

Simons første kone, Marthe Knudsdatter var enke etter Erik Olsen. Se Familie 5 - Kleiva 1720.
 

30/10-1783     SIMON CORSVALDSSEN        Bamble Skifteprot. 10b, s. 568a.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enka Kirsti Larsdatter
               og den avdødes barn etter to ekteskap:
               Av 1.ekteskap med ........., 2 barn:
                1. Erik Simonssen, død, etterlatt seg 4 barn:
                    a. Knut Erikssen              25 år.
                    b. Inger Eriksdtr.           
23 "
                    c. Marthe Christine Eriksdtr.
19 "
                    d. Dorthe Eriksdtr.           
16 "
                2. Barbra Simonsdtr. g.m. Ellef Tronssen i Omborsnes.
               Av 2.ekteskap med Kirsti Larsdtr., 3 barn:
                3. Jacob Simonssen   19 år.
               
4. Simon Simonssen   13 "
                5. Marthe Simonsdtr.
11 "
               Enkas laugverge ble hennes bror Hans Larssen Ballestad.
               Han ble også formynder for alle de umyndige.
Brt: 53 - 1 -  3
Net:  3 - 1 - 17.


Familie 5.
Kleiva 1762.

Sjømann
Erik Simonsen
herfra dpt. 30/4-1732 d. før 1784, s.a. Simon Corfitsen. Se ovenfor.
g. i Skien 28/12-1757 m. Berthe Knudsdatter fra Hagen under N. Fen i Holla dpt. 19/12-1723 bg. 6/9-1778. ”Berthe Knudsdtr. f. Bradsb. Kl. 83(!) aar.”, d.a. Knud Torgersen.
Forlovere:
"Simon Korwald (sign. S K), Daniel Aslacsøn (sign. D A S)."
1. Knud Eriksen dpt. 12/3-1758. Se Familie 16 - Fossum 1801.
2. Inger Eriksdatter dpt. 1/11-1760. Ugift.
3. Marthe Kistine Eriksdatter dpt. 14/3-1764 g.m. Lars Knudsen. Se Familie 7 - S. Brekke 1782.
4. Dorthe dpt. 26/10-1766 bg. 14/9-1785. ”Erich Simensens d. Dorthe 17 aar.”

F.f. Erich Simensens db. Knud fra BradsbergKleven: Ole Hieronomisens kone, Giertrud Andersdtr., Simen Corfitsen, Daniel Aslaksen, Ole Isaksen.
F.f. Erich Simensens pb.
Inger fra BradsbergKleven: Anne Johanne Madsdtr., Anne Catrine Gundersdtr., Isak  Jacobsen, Gunder Halvorsen, Ole Isaksen.
F.f. Erich Simensens pb. Marthe Kistine fra BradsbergKleven: Daniel Aslaksens kone, Karen Nilsdtr., Simon Corfitsen, Daniel Aslaksen, Knud Aslaksen.
F.f. Erich Simensens pb.
Dorthe fra BradsbergKleven: Ole Erichsens kone, Kisten Hansdtr., Simon Corfitsen, Nils Larsen, Ole Isaksen.

Erik Simonsen på Bøleeie ble konf. 18 år gml. i 1749. ( f. ca. 1731). Dette er trolig denne Erik, som da var i tjeneste på Bøle.

Losjerende i 1762: Maren Jansdatter. Enken bodde her i 1784 med barna Knud(24), Inger(18) og
Marthe Kistine (20). Enka forsørget dem ved å sy. 

27/10-1796     BERTHE KNUTSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 276b.
Bratsberg-     Arvinger: Barna:                     
kleiva         1. Sønnesønnen Erik Knutssen 9 år.
                   2. Dattera Inger Eriksdtr.  33 ”
                   3. Dattersønnen Knut Larssen 7 ”
               Formynder for Erik ble Isak Jacobssen.
               ----”---- -”- Inger ble Erik Engelbretssen.
               ----”---- -”- Knut ble faren Lars Knutssen.
Brt: 37 - 0 -  1
Net: 31 - 1 - 23


Familie 6.
Kleiva 1762.

Sjømann?
Lars Michelsen
f. ca. 1736 bg. 17/4-1783. ”Lars Michelsen f. Bradsb.Kl. 32 aar.” (Alderen her må være gal. Han giftet seg ikke 15 år gml.)
g. 2/1-1766 m. Marthe Andersdatter fra Kleiva d. etter 1762.
1. Mikkel dpt. 31/8-1766 bg. 22/8-1773. ”Lars Michelsens s. Michel 7 aar.”
2. Anna Sophia hjemmedpt. juni 1769 bg. 24/6-1769. ”Lars Michelsens d. Anne Sophia f. Bradsb.Kleven 8 dage.”
3. Mikkel dpt. 15/5-1774 bg. 4/9-1774. ”Lars Michelsens s. Michel Bradsb.Kl. 17 uger.”
4. Anne Catharine Larsdatter dpt. 17/9-1775.

F.f. Lars Michelsens db. Michel fra BradsbergKleven: Ole Nilsens kone, Maria Sivertsdtr., Christian Buchval, Bendix Erichsen, Abraham Pedersen.
F.f. Lars Michelsens db. Michel fra BrasbergKleven: Nils Engebretsens kone, Anne Siursdtr, Hans Jonsen, Michel Michelsen.
F.f. Lars Michelsens pb. Anne Catharine fra BradsbergKleven: Ole Svendsens kone, Anne Sivertsdatter, Knud Aslaksen, Hans Jonsen, Svend Pedersen.


Lars Michelsen var nok sjømann eller soldat i 1762. Det var kun hans kone, som
var oppført som beboer dette året.


Familie 7.
Kleiva 1762.

Arbeider
Nils Larsen Berg
fra Bratsbergkleiva dpt. 21/9-1721 bg. 20/7-1788. ”Nils Larsen f. Bradsb.kleven 71 aar.”, s.a. Lars Aslaksen Berg. Se Familie 3 - Kleiva 1720.
g. 10/11-1745 m. Karen Larsdatter fra Bekkevold(B) dpt. 13/2-1724 bg. 20/2-1791. ”Nils Laerssøns enke fra Bradsbergkleven Karen Laersdtr. 68 aar.”, d.a. Lars Halvorsen.
1.
Lars f. 1746 bg. 20/2-1746. "Daniel Pedersen fra Hytten, 24 aar. I same Kiste Nils Larsens drengebarn Lars, 13 uger."
2. Lars Nilsen dpt. 4/4-1747. Se Familie 3 - S. Brekke 1801.
-   bg. 29/9-1748. ”Nils Larsens dødf. barn.”           
3. Anders Nilsen dpt. 16/5-1751. Se Familie 76 - Kleiva 1801.
4. Ole Nilsen dpt. 10/3-1754.
5. Anne Nilsdatter dpt. 2/5-1756.
6. Ole Nilsen dpt. 16/9-1759.

F.f. Niels Larsens db. (Lars) fra BradsbergKleven: Ole Bøles kone, Maren Henningsdatter, Ingebret Espedalen, Solve Bøe, Ole Erichsen.
F.f. Nils Larsens db. Anders fra BradsbergKleven: Aslak Bergs kone, Anna Larsdtr., Simen Corfitsen, Lars Jacobsen.
F.f. Nils Larsens db. Ole fra Bradsbergkleven: Isak Jacobsens kone, Barbara Simensdtr., Simen Corfitsen, Solve Bøe, Arne Hansen.
F.f. Nils Larsens pb. Anne fra BradsbergKleven: Elen Andersdtr., Barbara Simensdtr., Mads Løberg, Hans Sneltvet, Ole Larsen.
F.f. Nils Larsens db. Ole fra BradsbergKleven: Arne Hansens kone, Else Hansdatter, Mads Bøe, Ole Larsen, Hans Larsen.

I 1784 bodde Nils og Karen her alene og var begge udyktige til å arbeide.
 


Familie 8.
Kleiva 1762.

Sersjant
Hans Løve
(Hans Anundsen Løve) fra Lauve i Hedrum f. ca. 1698 bg. 18/8-1768. ”Sergiant Løve 70 aar.”, s.a. Anund Hansen Løve og Anna Jensdatter.
g. 30/12-1729 m. Ingeborg Larsdatter f. ca. 1701 bg. 24/5-1769. ”Sergiant Løves enke 68 aar.”
1. Anund Hansen Løve dpt. 4/2-1730. Konfirmert i 1745.
2. Lars dpt. 9/9-1731 bg. 18/10-1731. ”Serj. Løves Lars, 9 uger.”
3. Lars dpt. 27/9-1733.
4. Lars Hansen Løve dpt. 6/10-1734.
5. Anne dpt. 9/10-1735 d. okt. 1735. ”Hans Løves Anne, 14 dager gl.”
6. Anne Lisbeth dpt. 30/4-1741 bg. 6/8-1741. ”Løves Anne Lisbeth, 13 uger.”

F.f. Sersjant Løves Anun: Hicman, Brun, Adrian, Barbara paa Kleven. Straale.
F.f. Sejant Løves Lars: CancelieRaad Leopoldus, Tolderen, FM. Capt: Holmboes Frue, Jomfru Borse.
F.f. Serjant Løves Lars: Jacob, Nils og Jacob Kleven, Simons qde. ----mds i Scheen.

F.f. Løves Lars: Brun, Ole Mo, Lars Perssøn, Niemans qde. Straale.
F.f. Løves Anne Lisbeth: Hans Perssøn, Hans Bratsberg, ---- - paa Kleven, Lisbet ---- ----.
F.f. Hans Løves Anne Lisbet: Lars Krabbe, Isak Jacobssøn, Jon Erikssøn, Anne Espedalen, Anne Mognsdatter.


Hans Løve var sersjant da han viet sin Ingeborg Larsdatter i 1729.


Familie 9.
Kleiva 1762.

Hjulmaker
Christian Asmussen
fra Christiania f. ca. 1719 bg. 14/7-1799. ”lægdslem Christian Asmussøn, henved Alder af 81 aar.”
g1g 30/12-1749 m. enke Margrethe Bentsdatter Laested fra Skien f. ca. 1699 bg. 3/4-1779. ”Christian Asmusens kone paa BradsbergKl. 80 aar.”
g2g 27/12-1781 m. enke Inger Paulsdatter fra Holla f. ca. 1734, enke etter Erik Larsen.
1. Lars Christiansen f. 1776.

Christian Asmussen kom til Kleiva i ca. 1747.  Margrethe Bentsdatter var enke etter Gunder Olsen Lie. Se Familie 8 - Kleiva 1730.

Inger Paulsdatter var enke etter Erik Larsen på Kleiva. Se Familie 17 nedenfor.

Johanna Tychesdatter, ”Fattig og vanfør”. Hun bodde her i 1762. 

10/4/1779      MARGRETHE BENSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 10a, s. 113a.
Bratsberg-     Arvinger: Enkem. Christian Asmundssen og Margrethe Bensdtrs. barn etter
kleiva            1.ekteskap med Gunner Lie.
                       a. Anne Chatrine Gunnersdtr. g.m. Thomas Hanssen sagmester.
                       b. Magnhild Gunnersdtr. g.m. Peder Jacobssen fahrdreng.
                       c. Anne Maria Gunnersdtr. 35 år.
Formynder for Anne Maria ble Peder Jacobssen på Blekebakken i Skien.
Brt: 238 - 1 - 4
Net:  73 - 2 - 0


Familie 10.
Kleiva 1762.

Arbeider
Nils Larsen Galt
dpt. 9/4-1713 bg. 28/3-1782. “Nils Galt 83 aar.“, s.a. Lars Nilsen Galt. Se Familie 2a - Kleiva 1711.
g.m. Marthe Jensdatter fra Seljord? f. ca. 1710 bg. 20/12-1778. “Nils Galthes kone 68 aar.“
1. Lars Nilsen dpt. 24/6-1743 bg. 20/2-1746. "
Nils Larsens drengebarn Lars, 13 uger."
2. Ingeborg dpt. 24/10-1745 d. før des. 1778.
0. bg. 29/9-1748. "
Nils Larsens dødf. barn."
3. Ingeborg dpt. 2/11-1749 bg. 8/5-1751. “Nils Galtes dtr. Ingebor 2 aar.”
4. Anne Sophia dpt. 27/2-1752 bg. 24/9-1752. “Nils Galtes dtr.
Anne Sophia 1/2 aar.”

F.f. Nils Larssøns Lars fra Kleven: Hans Elefssøn, Nils Prosen, Ingebret Danielssøn, Aslak tambous Enche. Barbara Galt.
F.f. Nils Larssøns Ingeborg: Erik Bommen, Nils Nilssøn, Abraham Løberg, Isak Larssøns qde. Gurj Larsdatter.

F.f. Nils Galthes pb.
Ingebor: Nils Jonsens kone, Karen Nilsdtr., Nils Pedersen, Christopher Larsen, Anders Halvorsen.
F.f. Nils Larsens pb. Anne Sophia: Anders Myras Enke, Anne Lisbeth Alexandersdtr., Hans Vernersen, Abraham Lia, Knud Johannisen.

Innerste her i 1762: Inger Paulsdatter som senere ble g1g med enkemann Erik Larsen. Se Familie 17 nedenfor.
Inger Paulsdatter ble g2g m. enkemann Christen Asmussen. Se Familie 9 ovenfor

15/12/1778     MARTHE JENSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 10a, s. 119b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva           a. Enkem. Nils Larssen Galth (barnløse).
                    b. "Den avdødes arvinger skal opholde sig i Sillejords
                    prestegjeld i øvre Tellemarchen og her ikke vites å
                    kunne  opgive."
Brt:   60 - 1 -  3
Gjeld: 79 - 1 - 21 (insolvent).


Familie 11.
Kleiva 1762.

Arbeider
Nils Jansen
fra Bratsbergkleiva f. ca. 1674 bg. 15/4-1753. ”Nils Jansen f. Bradsb.Kl. 79 aar.”
g1g 9/11-1710 m. Karen Gustavsdatter f. ca. 1671 bg. 22/7-1740. ”Nils Janssøns qde Karen, 69 aar.”
Forlover: "Søren Jansen Grini."
g2g 25/1-1741 m. Maren Olsdatter f. ca. 1720 bg. 3/6-1792. ”lægdslem enken Maren Olesdtr. fra Bradsb.kl. 72 aar.”
Forlovere: "Stephen og Erik Borge."

Nils Jansen hadde ingen livsarvinger. Enka Maren Olsdatter bodde her i 1762 med Kirsten Jonsdatter og
Anne Jonsdatter, begge ”Vandfør og fattig.” 

28/9/1740      KAREN GUSTAVSDATTER    Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 1a.
S. Brekke       Arvinger: Enkem. Niels Janssen
               Karens bror: Hans Gustavssen g. og død, Hans barn:
                    1. Lars Hanssen   34 år
                    2. Anders Hanssen 25 ”
                    3. Ingebret Hanssen, død, g.
                       En datter: Guri Ingebretsdtr. 13 år
                       (Formynder: Mora og farbroren Anders Hanssen).
                    4. Karen Hansdtr. g.m. Christen Anderssen.
               Karens eldste søster Marthe Gustavsdtr. enke
                  --”--  anden  --”--  Ingeborg Gustavsdtr. 66 år, enke
                  --”--  tredie  --”--  Synnøve Gustavsdtr. g.m. Ingebret Larssen.
                  --”--  fjerde  --”--  Kirsten Gustavsdtr. død, g. En datter Karen Jørgensdtr., enke
Brt: 196 - 1 -  8
Net: 149 - 1 - 14.


Familie 12.
Kleiva 1762.

Arbeider
Peder Gundersen
fra S. Sneltvedt(A) dpt. 27/2-1724 bg. 22/2-1801. ”Peder Gunderssøn u/S.Breche 79 aar.”, s.a. Gunder Jensen Sneltvedt.
g1g 30/12-1746 m. Karen Pedersdatter f. ca. 1721 bg. 7/12-1751. ”Peder Sneltvets kone 30 aar.”
g2g 29/6-1752 m. Lisbeth Kirsten Alexandersdatter fra N. Frogner dpt. 18/10-1726 bg. 15/3-1801. ”enken Lisbeth Alexandersdtr. u/S.Breche, anmeldt at være 73 aar.”, d.a. Alexander Dyresen.
1. Abraham bg. 20/8-1747. ”Peder Sneltvets Abraham 2 dager.”
2. Maria dpt. 1/11-1748.
3. Maria dpt. 25/10-1750 bg. 22/11-1750. ”Peder Sneltvets dtr. Maren 4 uger.”
Barn i 2. ekteskap:
4. Jacob dpt. 1/9-1753.
5. Jacob Pedersen dpt. 22/6-1755.
6. Karen Pedersdatter dpt. 1/7-1759.
7. Gunder Pedersen dpt. 2/2-1762.

F.f. Peder Sneltvets pb. Maria: Christopher Aasterøes kone, Inger Pedersdatter, Nils Hoppestad, Gunder Baaserøe, Jens Gundersen.
F.f. Peder Sneltvets pb. Maria: Christopher Aasterøes kone, Gunnil Gundersdtr., Johannes Sneltvet, Jon Sørbøe, Jon Pedersen.
F.f. Peder Sneltvets db. Jacob: Rollef Buers kone, Else Jacobsdtr., Isak Sneltvet, Søren Mathisen, Ole Alexandersen.
F.f. Peder Sneltvets db. Jacob: Anders Halvorsens kone, Marthe Isaksdatter, Søren Mathisen, Jens Gundersen, Ole Alexandersen.
F.f. Peder Gundersens pb. Karen fra BradsbergKleven: Rollef Buers kone, Karen Nilsdtr., Søren Mathisen, Jens Gundersen.
F.f. Peder Gundersens db. Gunder: Anders Halvorsens kone, Ragnil Engebretsdtr., Johannes Sneltvet, Jens Gundersen.

Denne familien bodde tidligere på Sneltvedt. De var på Bratsbergkleiva i 1762. De kan sees på sine
gamle dager i Familie 21 - S. Brekke 1801.

Kan dette være den første konas dåp?
Barnedåp i Siljan kirke 1/3-1722: Karen. Foreldre: Peder Jonsen og Sara Knudsdatter.
Søsken: Inger Pedersdatter, Jon Pedersen.

 


Familie 13.
Kleiva 1762.

Arbeider
Anders Halvorsen.

g. 3/5-1753 m. Mette Olsdatter.
1. Halvor Andersen dpt. 7/10-1753.
2. Anne Kirstine Andersdatter dpt. 9/5-1756.
3. Marthe bg. 21/1-1759. ”Anders Halvorsens d. Marthe 8 uger.”
4. Marthe dpt. 16/12-1759 bg. 12/5-1761. ”Anders Halvorsens d. Marthe 1 aar.”
5. Marthe dpt. 11/7-1762 bg. 6/9-1762. ”Anders Halvorsens d. Marthe 8 uger.”
-   bg. 12/11-1763. ”Anders Halvorsens dødf. pb.”

F.f. Anders Halvorsens db. Halvor fra BradsbergKleven: Ingebor Christensdtr., Gunnil Nilsdtr., Søren Mathisen, Anders Andersen, Thormoe Nilsen.
F.f. Anders Halvorsens pb. Anne Kistine fra BradsbergKleven: Peder Sneltvets kone, Giertrud Halvorsdtr., Søren Mathisen, Ole Isaksen, Knud Johannisen.
F.f. Anders Halvorsens pb. Marthe fra BradsbergKleven: Peder Hansens kone, Anne Maria Sørensdatter, Nils Schyer, Nils Galt.
F.f. Anders Halvorsens pb. Marthe: Peder Gundersens kone, Karen Nilsdtr., Isak Hansen, Knud Johannisen.

Denne familien ser ut til å ha flyttet ut av sognet før 1784. Trolig allerede rundt 1765.


Familie 14.
Kleiva 1762.

Arbeider
Søren Mathisen
dpt. 30/10-1718 bg. 28/5-1787. ”Søren Mathisen f. Bradsb.kl. 76 aar.”
g1g 13/11-1739 m. Gunhild Haraldsdatter f. ca. 1697 bg. 5/4-1776. ”Søren Mathisens kone 79 aar.”
g2g ca. 1780 m. Anne Kirstine Johannesdatter fra Skien f. ca. 1734.
1. Anne Maria Sørensdatter dpt. 3/7-1740 g.m. Knud Johannesen. Se Familie 47 - Kleiva 1784.
2. Else dpt. 16/2-1744 bg. 7/5-1744. ”Søren Matssøns Else, 10 uger.”

F.f. Søren Mathissøns Anne Maria: Ole Johanssøn, Nils Alexanderssøn. Aslak Tambours qde. Anne Mar---.
F.f. Søren Mattissøns Else: Nils Alexanderssøn, Anders Anderssøn, Even Borges qde. Barbara Eliasdatter.

Søren ser ut til å være uekte sønn av den svenske fangen Mathis Janson på Findal i Solum i 1718 og piken
Martha Andersdatter som også var på Findal samme år. Søren ble født på Roligheten her i Gjerpen.

Dåp i Gjerpen 30/10-1718: ”u=ægte barn Søren fra Rolighed: Isak Sneltved. Lucas Fieldet. Anders Lauritssøns qde., Anna Kittilsrø.
Moder Marta Andersdatter paa lille Findal i Solum, udlagd en svensk fange Matis Janssøn fra same Findal.”

Søren er ikke konfirmert i Gjerpen. Han bosatte seg på Bratsbergkleiva i ca. 1738. Året før han giftet seg.

Knud Johannesen var losjerende her i 1762. Han ble 3 år senere gift med datteren i huset.


Familie 15.
Kleiva 1762.

Her var oppført Hans Ellefsen. Han bodde her alene i 1762. Se Familie 5 - Kleiva 1730.


Familie 16.
Kleiva 1762.

Arbeider
Erik Larsen
fra Lund? dpt. 9/10-1718 bg. 28/5-1780. ”Erik Larsen f. Bradsb.kl. 63 aar.”, s.a. Lars Andersen Lund.
g1g m. Marie Bentsdatter dpt. 3/3-1709 i Bamble? bg. 27/5-1775. ”Erik Larsens kone f. Bradsb.kl. 65 aar.”, d.a. Bent Iversen? Eller hun er fra Skien.
g2g 16/11-1776 m. Inger Paulsdatter fra Holla f. ca. 1734.
1. Bent bg. 6/6-1746. ”Erik Larsens hjemedøbte drengebarn fra BradsbergKleven Bent, 5 dage.”
2. Bent dpt. 28/1-1748 bg. 22/9-1748. ”Erik Larsens s. Bent 1/2 aar.”
3. Anne Catrine Eriksdatter dpt. 14/6-1750 g.m. Lars Torgrimsen fra S. Ballestad.
Barn i 2. ekteskap:
3. Lars Eriksen dpt. 16/3-1777.

F.f. Erik Larsens db. Bent fra Bradsb.kleven: Bent Bentsens kone, Sara Larsdatter, Christian Asmusen, Even Borge, Ole Folloug.
F.f. Erik Larsens pb. Anne Catrine fra Bradsbergkleven: Bent Bentsens kone, Pernille Asmusdtr., Johannes Bomhof, Bent Bentsen, Jens Povelsen.
F.f. Erik Larsens db. Lars: Isak Sneltvets kone, Anne Catrine Eriksdtr., Knud Aslaksen, Jens Aslaksen, Even Andersen.

Inger Paulsdatter bodde i 1762 hos Nils Galt på Kleiva som innerst.

Enka Inger Paulsdatter ble g2g med enkemann Christian Asmundsen. Se Familie 9 - Kleiva 1762

8/9/1775       MARIE BENTSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 401b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enkem. Erik Larssen
               og deres eneste barn:
               Anne Chatrine Eriksdtr. 25 år.
               Faren formynder etter loven.
Brt: 42 - 0 - 6
Net:  7 - 2 - 1

12/6/1780      ERIK LARSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 10a, s. 197b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enka Inger Poulsdatter og barna:
               1. Lars Erikssen 3 år.
               2. Anne Chatrine Eriksdtr. vært gift, men mannen død.
               Enkas laugverge: Monsr.
Simon Laurentius Schroeder.
              
Formynder for Lars ble Isak Hanssen Sneltvet.
               Enka Anne Chatrines laugverge var Gregorius Lund.
Brt: 53 - 3 - 19
Net:  7 - 1 - 17


Familie 17.
Kleiva 1762.

Arbeider
Abraham Pedersen
f. ca. 1726 bg. 11/9-1763. ”Abraham Pedersen f. Bradsb.Kl. 37 aar.”
g. nn

1. Dorthe dpt. 1754 bg. 30/7-1758. ”Abraham Pedersens Dorthe
, 4 aar.”
2. Dorthe dpt. 6/8-1758 bg. 27/8-1758. ”Abraham Pedersens Dorthe
, 3 uger.”
3. Pike
Abrahamsdatter dpt. 27/12-1759.

F.f. Abraham Pedersens pb. Dorthe fra BradsbergKleven: Erik Thorsens kone, Margrethe Eriksdatter, Lars Pedersen, Knud Pedersen.
F.f. Abraham Pedersens pb. (ikke nevnt): Biøn Fieldalens kone, Gunnil Olsdatter, Søren Jørgensen, Asbiøn Svensen.


Familie 18.
Kleiva 1762.

Arbeider
Christen Hansen
f. ca. 1721 bg. 5/4-1779. ”Christen Hansen f. Bradsbergkl. 58 aar.”
g1g 22/9-1747 m. enke Ingeborg Jensdatter fra Follaug(A) dpt. 29/7-1708 d. 3/5-1774. "Christen Hansens kone fra Bradsbegkl., 27 Aar, ihjelslagen af torden d. 3. Maj, d.a. Jens Andersen Folloug.
g2g 27/9-1777 m. enke Live Andersdatter fra Melum i Solum dpt. 4/8-1737.
1. Hans Christensen dpt. 18/2-1748 d. 3/5-1774. ”Hans Christensen f. Bratsb.kl., 27 aar, ihjelslagen af torden d. 3. Maj.”
2. Lars Christensen dpt. 24/6-1751 d. 3/5-1774. ”Lars Christensen f. Bradsb.kl., 21 aar, ihjelslagen af torden d. 3. Maj.”
3. Maren dpt. 19/4-1753 bg. 3/5-1754. ”Christen Hansens dtr. Maren 1 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
4. Anders dpt. 14/7-1776 bg. 6/10-1776. ”Christen Hansens søn Anders fra Bradsb.Kleven 1/4 aar.”
5. Berthe Christensdatter (tvilling) dpt. 5/4-1779.

6. Gunhild Christensdatter
(tvilling) dpt. 5/4-1779.

F.f. Christen Hansens db. Hans fra BradsbergKleven: Anders Vetlesens kone, Kisten Ouensdtr., Hans Folloug, Nils Prossen.
F.f. Christen Hansens db. Lars fra BradsbergKleven: Knud Povelsens kone, Kisten Hansdatter, Hans Folloug, Nils Prossen, Anders Larsen.
F.f. Christen Hansens pb. Maren fra BradsbergKleven: Isak Gundersens kone, Maren Hansdtr., Hans Folloug, Nils Prosen, Anders Larsen.
F.f. Christen Hansens db. Anders fra BrasbergKleven: Isak Hansens kone, Jens Hellichsens kone, Hans Gundersen, Anders Tejen.
F.f. Christen Hansens tvillingdøtter fra BradsbergKleven Berthe: Nils Lies kone, Laurentse Sørensdatter, Svend Jansen, Nils Olsen
       Og Gunhild: Tormoe Olsens kone, Margith Olsdtr., Anders Larsen, Andreas Jansen.


Losjerende i 1762: Halvor Alfsen og kone (se nedenfor).

Christens første kone Ingeborg Jensdatter og begge sønnene ble alle tre drept samtidig av lynet den 3/5-1774.
Ved begravelsen den 8/5-1774 skrev presten følgende i kirkeboka: ”Alle disse 3 ihjelslagne af torden
den 3 Maj.”

Christens første kone, Ingeborg Jensdatter, var enke etter Lars Prossen på Bratsbergkleiva. Se Familie 2 - Kleiva 1730.

24/2/1775      INGEBORG JENSDATTER    Bamble Skifteprot. nr. 9, side 118b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enkem. Christen Hanssen
               og hennes to barn:
               1. Anders Larssen, myndig.
               2. Berthe Larsdtr. g.m. Jens Hellikssen.
Brt: 19 - 3 - 18
Net:  7 - 0 -  8

24/4/1779      CHRISTEN HANSSEN     Bamble Skifteprot. nr. 10a, side. 123a.
Bratsberg-     Arvinger:                            

kleiva         1. Enka .......... og
                  2. avdødes stebarn:
                  a. Anders Larssen, myndig.
                  b. Berthe Larsdtr. g.m. Jens Ellingssen.
              
Enkas laugverge: Anders Olssen Teien.
Brt:   10 - 2 - 2
Gjeld: 18 - 2 - 0 (insolvent).

Enka Live Andersdatter ble g2g 15/7-1786 med enkemann Nils Jacobsen. De flytta til Ø. Porsgrunn.
Hun hadde tidligere vært gift med Ole Justsen i Solum.
 


Familie 19.
Kleiva 1762.

Arbeider
Halvor Alfsen
fra Rollag i Buskerud? f. ca. 1716 bg. 1/11-1769. ”Halvor Alfsen 53 aar.”
g. i Gjerpen 4/11-1755 m. Guri Gislesdatter fra Skriva under Foss f. ca. 1734 bg. 24/5-1790. ”Halvor Alfssøns enke Gunnil fra Bradsbergkleven 56 aar.”, d.a. Gisle Gulbrandsen.
1. Gunhild dpt. 27/12-1755 bg. 9/10-1756. ”Halvor Alfsens d. Gunnil 3/4 aar.”
2. Alf dpt. 11/9-1757 bg. 28/9-1757. ”Halvor Alfsens s. Alf 6 uger.”
3. Gunhild Halvorsdatter dpt. 15/10-1758.
4. Alf Halvorsen dpt. 1/3-1761.
5. Ole dpt. 6/11-1763 bg. 12/2-1764. ”Halvor Alfsens s. Ole 13 uger.”
6. Ole dpt. 9/6-1765 bg. 18/6-1766. ”Halvor Alfsens s. Ole 1 aar.”
7. Abraham (tvilling) dpt. 2/3-1768 bg. 9/12-1770. ”
Halvor Alfsens s. Abraham 1 3/4 aar.“
8. Isak Halvorsen (tvilling) dpt. 2/3-1768.

F.f. Halvor Alfsens pb. Gunnil fra Luxefjeld: Gulbrand Jislesens kone, Gunne Jislesdatter, Gulbrand Lucasen, Gulbrand Jislesen, Isak Gulbrandsen.
F.f. Halvor Alfsens db. Alf fra Luxefjeld: Christen Jønnevals kone, Gunne Jislesdatter, Ole Kittilsen, Johannes Andersen.
F.f. Halvor Alfsens pb. Gunnil: Ole Aases kone, Gunne Jislesdtr., Ole Aas, Hans Rasmusen.
F.f. Halvor Alfsens Alf fra Luxefjeld: Michel Fieldets kone, Berthe Michelsdatter, Gulbrand Jislesen, Aslak Sillevigen.
F.f. Halvor Alfsens db. Ole: Anne Maria Sørensdtr., Else Nilsdtr., Ole Larsen, Isak Engebretsen.
F.f. Halvor Alfsens db. Ole fra BradsbergKleven: Borger Olsens kone, Sønneve Olsdtr., Ole Nilsen, Anders Nilsen.
F.f. Halvor Alfsens tvillingsønner Abraham og Isak: Ole Nilsens kone, Lars Olsens kone, Sophia Isaksdtr., Maren Nilsdtr., Borger Olsen, Sondre Kittilsen, Ole Isaksen, Engebret Jacobsen.

Denne familien bodde før 1762 i Sillevika under Mo, sammen med Ole Kittilsens familie.


Familie 20.
Kleiva 1762.

Arbeider
Hans Rolfsen
fra N. Rising(B) dpt. 17/5-1705, s.a. Rolf Gundersen Rising.
g1g m. NN f. ca. 1702 bg. 28/6-1767. ”Hans Rolfsens kone 65 aar.”
?g2g i Solum 29/12-1768 m. Mari Andersdatter fra Bjørntvedt i Solum.
Forlovere: "Anders Jacobsen og Knud Aslaksen, Bratsbergkleiva."
1. Johanne dpt. 23/3-1732.
2. Johanne dpt. 22/1-1741.
-   bg. 20/3-1746. ”Hans Rolfsens dødfødde drengebarn.”

F.f. Hans Rolfssøns hiemdøbte Johanne: Ole Holm, Rasmus Rising, Gunder Hynis qde. Birte Nilsdatter.
F.f. Hans Rolfssøns Johane: Levor Christenssøn, Ole Johanssøn, Vetle Sems qde. Kirsten Halvorsdatter.

 


Familie 21.
Kleiva 1762.

Sagarbeider
Arne Hansen
fra Åsland i Kilebygda i Solum dpt. 16/4-1730 i Solum krk. bg. 17/1-1786. ”Arne Hansen f. Bradsb.kl. 55 aar.”, s.a. Hans Rolfsen og Marthe Nilsdatter.
g. 23/7-1754 m. Anne Jacobsdatter fra N. Ballestad(A) dpt. 14/6-1722 bg. 27/7-1794. ”Arne Hanssøns enke Anne Jacobsdtr. f. Bradsb.kl. 72 aar.”, d.a. Jacob Olsen Ballestad.
1. Jacob dpt. 2/3-1755 bg. 25/11-1770. ”Arne Hansens s. Jacob 16 aar.”
2. Anne dpt. 5/3-1758 bg. 27/8-1758. ”Arne Hansens d. Anne 1/2 aar.”
3. Anne dpt. 17/7-1759 bg. 22/9-1765. ”Arne Hansens dtr. Anne 7 aar.”
4. Johanne Arnesdatter dpt. 9/10-1763 g.m. enkemann Christopher Olsen. Se Familie 70 - Kleiva 1801.
5. Anne Lisbeth Arnesdatter dpt. 26/1-1766 g1g m. Anders Frantzen Busch i Skien. Anne Lisbeth g2g m. Jan Nilsen Berberg. Se Familie 91 - Kleiva 1801.

F.f. Arne Hansens db. Jacob fra BradsbergKleven: Anders Ballestads kone, Marthe Olsdatter, Peder Døxerøe, Daniel Aslacsen, Anders Jonsen.
F.f. Arne Hansens pb. Anne: Hans Rolfsens kone, Anne Johannisdtr., Anders Ballestad, Peder Døxerøe, Nils Andersen.
F.f. Arne Hansens pb. Anne fra BradsbergKleven: Daniel Aslaksens kone, Maren Evensdatter, Hans Rolfsen, Nils Larsen, Aslak Larsen.
F.f. Arne Hansens pb. Johanne: Anders Ballestads kone, Kisten Larsdtr., Nils Arvesen, Jacob Olsen, Nils Andersen.
F.f. Arne Hansens pb. Anne Lisbeth fra BradsbergKleven: Ole Andersens kone, Ragnil Olsdtr., Ole Isaksen, Nils Andersen, Jacob Olsen.

Arne Hansen var bosatt på Kleiva siden ca. 1752. Tjenestedreng i 1784: Ole fra Hallingdal f. ca. 1754.
Han hadde da vært her i ½ år. 

10/1/1786      ARNE HANSSEN              Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 105b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enka Anne Jacobsdatter og barna:
               1. Johanne Arnesdtr. 22 år.
               2. Anne Elisabeth Arnesdtr. g.m. Anders Frantzsen Busch i Skien.
               Enka tok Aslak Christenssen til laugverge.
               Formynder for Johanne ble Niels Anderssen Lie.
Brt:   135 - 0 -  4
Gjeld: 379 - 0 - 11 (insolvent).


Familie 22a.
Kleiva 1762.

Arbeider
Borger Olsen Rose
fra Bratsbergkleiva dpt. 27/12-1726 bg. 27/11-1789, ”Børger Rose 65 aar.”, s.a. Ole Mogensen Rose. Se Familie 4 - Kleiva 1730.
g. 18/7-1750 m. Synnev Gudmundsdatter fra Kleiva dpt. 9/6-1726 bg. 1/4-1792. ”Børge Roses enke Sønnev Gudmundsdtr. f. Bradsb.Klev 72 aar”, d.a. Gudmund Alfsen. Se Familie 3 - Kleiva 1740.
1. Ole Borgersen dpt. 12/12-1751. Se nedenfor.
2. Mons dpt. 28/7-1754 bg. 13/7-1755. ”Borger Roses s. Mons 1 aar.”
3. Maren Kirstine Borgersdatter dpt. 21/5-1758.
4. Mons dpt. 26/9-1762 bg. 30/1-1763. ”Borger Roses s. Mons 18 uger.”

F.f. Borger Olsens db. Ole fra BradsbergKleven: Povel Knudsens enke, Berthe Torjusdtr., Simon Corfitsen, Jon Løberg, Daniel Aslaksen.
F.f. Borger Roses db. Mons: Knud Povelsens enche, Maren Nilsdtr., Jon Løberg, Erik Bommen, Jens Simensen.
F.f. Borger Olsens pb. Maren Kistine: Povel Knudsens enke, Karen Larsdtr., Jon Løberg, Jens Aslaksen.
F.f. Borger Olsens db. Mons: Maren Jonsdtr., Ingebor Christensdatter, Simen Corfitsen, Ole Isaksen, Knud Aslaksen.

Andre som bodde her i 1762: Agatha Olsdatter ”Moder. Gammel og fattig.” Hun døde her året etter.
I 1784 var det nevnt at Børger ”haver Broch”. Det var også nevnt at begge ektefellene var født i Gjerpen.

Familien nedenfor er tatt med, selv om de flyttet til Skien og ikke egentlig hører hjemme her.
 


Familie 22b.
Kleiva 1762. (Konstruert).

Sagmester
Ole Borgersen Rose
herfra dpt. 12/12-1751, s.a. Borger Olsen Rose.
g. 29/8-1772 m. Karen Tollefsdatter f. ca. 1748.
1. Tollef Olsen dpt. 7/3-1773.
2. Anne Maria Olsdatter dpt. 1/3-1775 g.m. Ole Mikkelsen. Se Familie 29b - S. Brekke 1845.
3. Maren Kirstine Olsdatter Rose dpt. 8/12-1776 g. i Skien 6/11-1806 med Halvor Knudsen.
4. Anders Olsen f. ca. 1787.
5. Jens Olsen f. ca. 1789.
6. Børre Olsen f. ca. 1793.

F.f. Ole Borgersens db. Tollef fra BradsbergKleven: Borger Olsens kone, Jacob Bommens kone, Anders Jonsen, Anders Olsen.
F.f. Ole Borgersens pb. Anne Maria fra BradsbergKleven: Ole Svendsens kone, Marthe Kistine Borgesdtr., Borger Olsen, Jacob Isaksen, Erik Jonsen.
F.f. Ole Borgersens pb. Maren Kistine fra BradsbergKleven: Abraham Andersens kone, Maren Borgersdtr., Isak Hansen, Jacob Eriksen, Anders Tejen.

Denne familien flyttet til Skien, trolig i ca. 1777. I 1801 bodde de i ”Pusterviggaden” i Skien. Barna Anders, Jens og Børre
var de eneste som bodde sammen med sine foreldre i Skien ved folketellingen 1801.


Familie 23.
Kleiva 1762. Bommen (Bomhovet).

Bomvokter
Jacob Engebretsen Bommen
dpt. 23/7-1707 bg. 8/5-1751. ”Jacob Bommen 44 aar.”, s.a. Ingebret Eriksen Lerche. Se Familie 1 - Kleiva 1711.
g. i Solum 2/10-1735 m. Inger Torstensdatter fra Gråten i Solum dpt. 18/4-1714 bg. 20/5-1767. ”Nils Andersens enke 54 aar.”, d.a. Torsten Hansen og Margrete Clausdatter.
1. Torsten dpt. 11/3-1736 bg. 6/3-1740. ”Jacob Bomens Torsten, 4 aar. Døde i barnekopper.”
2. Anne Margrete dpt. 2/3-1738 bg. 10/6-1738. ”Jacob Boms Anne Marg: 3 m.”
3. Simon Jacobsen f. mai/juni 1739. Til Osebakken. Se Familie 39 - Borgestad 1801.
4. Anne Margrete dpt. 14/5-1741 bg. 10/6-1742. ”Jacob Bomens Anne Margrete, 1 aar 4 uger.”
5. Kirsten dpt. 22/4-1744 bg. 24/6-1744. ”Jacob Bommens Kirsten.”
6. Engebret Jacobsen dpt. 5/3-1747. Se Familie 2 - Kleiva 1784.
7. Jacobine dpt. 29/8-1751 bg. 24/12-1751. ”Jacob Bommens dtr.
Jacobine 1/2 aar.”

F.f. Jacob Bommens Torsten: Ingebret Lerce, Jan Lerce, Hans Torstenssøn Lerces qde. Anne, Maria Haralsdatter.
F.f. Jacob Bomens Anne Margrete: Ingebret i Bommen, Hans Graaten, Lars Erikssøn paa Øen, Lars Ballestads qde. Lisbet Micelsdatter Kleven.
F.f. Jacob Bommens Simon: Lerce, Halvor Follou, Hans Torstenssøn, Lars Lerces qde., Barbara Micelsdatter.
F.f. Jacob Bommens Anne Margrete: Lars Erikssøn, Lars Danielssøn, Erik Ingebretssøn, Bratsb., Hans Torssøns qde. Lisbet?
F.f. Jacob Bomens Kiesten: Falentiin Jostssøn, Lars Lerce, Hans Nilssøn, Hans Torstenssøns qde. Erik Lerces qde.
F.f. Jacob Bommens db. Engebret: Jan Lerches kone, Anne Jacobsdatter, Lars Lerche, Hans Torstensen, Valentin Hansen.
F.f. Jacob Bommens pb. Jacobine: Hans Tostensens kone, Erik Bommens kone, Lars Lerche, Hans Tostensen, Daniel Larsen.

31/7/1753      JACOB ENGELBRETSSEN BOMEN          Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 432a.
Bommen         Arvinger:                             
u/Bratsberg    Enka Inger Torstensdatter og barna:
Sædegård       1. Simon Jacobssen   14 år
                    2. Engebret Jacobssen 6 ".
               Formynder for Simon farbror Erik Engelbretssen.
               Formynder for Engebret morbror Hans Torstenssen, Solum.
               Enka fikk Lars Leche til verge.

Brt: 300 - 3 - 1
Net: 283 - 0 - 9

Enke Inger Torstensdatter ble g2g med Nils Andersen. Se nedenfor.


Familie 23b.
Kleiva 1762. Bommen (Bomhovet).

Arbeider

Nils Andersen
f. ca. 1711 bg. 12/11-1763. ”Nils Andersen f. Bradsb.Kl. 52 1/2 aar.”
g. 14/3-1754 m. enke Inger Torstensdatter fra Gråten i Solum dpt. 18/4-1714  bg. 20/5-1767. ”Nils Andersens enke 54 aar.”, d.a. Torsten Hansen og Margrete Clausdatter.
1. Anders Jacob dpt. 26/12-1755 bg. 20/3-1756. ”Nils Andersens s. Anders Jacob 13 uger.”


F.f. Nils Andersens db. Jacob fra BradsbergKleven: Hans Tostensens kone, Christense Andersdatter, Lars Lerche, Hans Tostensen, Engebret Eriksen.

Inger Torstensdatter var enke etter Jacob E. Bommen. Se ovenfor.

Tjenestefolk som bodde her i 1762: Kisten Larsdatter og Sissel Andersdatter.


Familie 24.
Kleiva 1762. ”Paa Bomen”.

Bompasser
Erik Engebretsen Bommen dpt. 17/11-1720 d. 13/6-1790. ”Erik Bomen 69 aar.”, s.a. Ingebret Eriksen Lerche. Se Familie 1 - Kleiva 1711.
g. 27/6-1743 m. Birthe Jacobsdatter fra N. Løberg(C) dpt. 24/10-1717 bg. 5/1-1767. ”Erik Bommens kone 49 aar.”, d.a. Jacob Jonsen Løberg.
1. Ingebret bg. 5/4-1744. ”Erik Bommens Ingebret, 14 dager.”
2. Jacob Eriksen Bommen dpt. 29/8-1745. Se Familie 3 - Kleiva 1784.
3. Karen dpt. 4/5-1749 bg. 26/10-1749. ”Erik Bomens dtr. Karen 1/2 aar.”
4. Kirsten dpt. 27/9-1750 bg. 16/5-1751. ”Erik Bommens dtr. Kirsten 1/2 aar.”
5. Marthe Eriksdatter dpt. 3/12-1752 g.m. Anders Olsen Bommen. Se Familie 1 - Kleiva 1784.
6. Karen Kirstine Eriksdatter dpt. 19/9-1756 g.m. Torsten Paulsen. Se Familie 20a - Kleiva 1784.

F.f. Erik Bommens Jacob: Halvor Follou, Aslak Berg, Anders Jacobssøn, Truels Krappes qde. Karen Larsdatter.
F.f. Erik Bommens pb. Karen: Jacob Bommens kone, Marthe Isaksdtr., Aslak Berg, Halvor Folloug, Erik Engebretsen.
F.f. Erik Bommens pb. Kisten: Aslak Bergs kone, Kisten Larsdtr., Jacob Bommen, Halvor Folloug, Erik Simensen,
F.f. Erik Bommens pb. Marthe: Jacob Bommens enke, Kisten Larsdtr., Isak Løberg, Aslak Berg, Gunder Halvorsen.
F.f. Erik Bommens pb. Karen Kistine: Nils Andersens kone, Anne Halvorsdatter, Nils Andersen, Isak Løberg. Gunder Halvorsen.


Familie 25a.
Kleiva 1762.

Arbeider
Ole Isaksen d.e.
f. ca. 1718 bg. 23/8-1772. ”Ole Isaksen f. Bradsb.kl. 54 aar.”
g. 6/10-1740 m. Barbara Michelsdatter fra Kleiva dpt. 28/4-1714 bg. 23/3-1766. ”Ole Isaksens kone f. Bradsb.Kl. 52 aar.”, d.a. Michel Eriksen Lerche. Se Familie 1a - Kleiva 1720.    
1. Johanne Olsdatter dpt. 21/2-1741 g.m. enkem. Isak Hansen. Se Familie 52 - Kleiva 1762.
2. Anne dpt. 4/8-1743 bg. 29/9-1748. ”Ole Isaksens dtr. Anne f. Bradsb.Kl. 4 1/2 aar.”
3. Michel Olsen dpt. 27/2-1746.
Se nedenfor.
4. Anne dpt. 16/2-1749 bg. 24/1-1768. ”Ole Isaksens d. Anne fra Bradsbergkl. 19 aar.”
5. Jan Olsen dpt. 15/2-1754.
6. Margrete dpt. 21/8-1757 bg. 23/10-1757. ”Ole Isaksens d. Margrethe 11 uger.”

F.f. Ole Isakssøns Johanne: Nils Isakssøn, Knud og Erik Ingebretssønner, Ole Knudssøns qde. Lisb(et).
F.f. Ole Isakssøns Anne: Ole Knudssøn, Jacob og Erik Ingebretssønner, Lars Danielssøns qde. Lisbeth Micelsdatter.
F.f. Ole Isaksens dr.barn Michel fra Bratsberg-Kleven: Nils Isaksens kone, Giertrud Andersdatter, Ole Knudsen, Nils Jørgensen, Knud Povelsen.
F.f. Ole Isaksens pb. Anna fra BradsbergKleven: Nils Jørgensens kone, Berthe Thorchilsdtr., Ole Knudsen, Nils Jørgensen, Peder Larsen.
F.f. Ole Isaksens db. Jan fra BradsbergKleven: Jens Simensens kone, Kisten Nilsdtr., Ole Knudsen, Nils Jørgensen, Peder Larsen.
F.f. Ole Isaksens pb. Margrethe fra Bradsberg Kleven: Jon Nilsens kone, Kisten Nilsdatter, Jens Simensen, Ole Larsen, Hans Andersen.
 


Familie 25b.
Kleiva 1762.

Arbeider
Michel Olsen
herfra dpt. 27/2-1746 bg. 24/12-1780. ”Michel Olsen f. Bradsbergkl., døde i Sygehuuset 35 aar.”
g. 23/10-1773 m. Bodil Henriksdatter.
1. Ole dpt. 31/3-1774 bg. 4/9-1774. ”Michel Olsens s. Ole f. BradsbergKl. 21 uger.”
2. Ole Mikkelsen dpt. 10/12-1775. Se Familie 29b - S. Brekke 1845.

F.f. Michel Olsens db. Ole fra BradsbergKleven: Nils Engebretsens kone, Gunnil Ebbesdatter, Nils Isaksen, Jon Nilsen, Nils Nilsen.
F.f. Michel Olsens db.
Ole fra BradsbergKleven: Peder Larsens kone, Karen Jacobsdatter, Nils Isaksen, Jon Nilsen.

Bodil Henriksdatter var ikke på Bratsbergkleiva i 1784. Hun er heller ikke å se i foketellingen 1801 i Gjerpen eller
nærmeste omegn. Det er heller ikke sønnen Ole Mikkelsen.
Sønnen dukker derimot opp på S. Brekkejordet i 1845 som enkemann med ei datter.


Familie 25c.
Kleiva 1762.

Sagmester
Ole Isaksen d.y.
(Ole Isaksen Skouven) f. ca. 1732 bg. 3/7-1797 i Skien.
g. i Gjerpen 18/7-1766 m. Maren Christophersdatter
1. Christopher Olsen dpt. 21/9-1766. Se Familie 70 - Kleiva 1801.
2. Hans dpt. 25/9-1768 bg. 12/11-1775. ”Ole Isaksens s. Hans f. Bradsb.Kl. 7 aar.”
3. Anders dpt. 24/6-1770 bg. 31/1-1771. ”Ole Isaksens s. Anders f. Bradsb.Kl. 1/2 aar.”
4. Anders Olsen dpt. 15/12-1771.
5. Marie Olsdatter f. juli 1777.

F.f. Ole Isaksens db. Christopher fra BradsbergKleven: Isak Jacobsens kone, Jacob Isaksens kone, Anders Jacobsen, Gunder Halvorsen, Ole Isaksen.
F.f. Ole Isaksens db. Hans fra BradsbergKleven: Johanne Olsdtr., Sidsel Andersdatter, Nils Engebretsen, Michel Olsen.
F.f. Ole Isaksens db. Anders fra BradsbergKleven: Anne Catrine Nord, Anne Catrine Eriksdtr., Jacob Isaksen, Ole Isaksen, Jacob Eriksen.
F.f. Ole Isaksens db. Anders fra BradsbergKleven: Jacob Isaksens kone, Anne Isaksdtr., Christian Asmusen, Gunder Halvorsen, Ole Isaksen.
F.f. Ole Isaksens Marie: Ole Isaksens kone, Marthe Nord, Jacob Bommen, Steen Folloug, Peder Larsen.

Denne familien flytta til Skien før manntallet av 1784. Ved skifte etter Ole Isaksen i Skien, var det
nevnt at de bodde ved den gamle kirkegården.


Familie 26.
Kleiva 1762.

Arbeider
Gunder Halvorsen Follaug
fra Kleiva dpt. 2/8-1733 bg. 9/9-1776. ”Gunder Halvorsen Folloug 43 aar.”, s.a. Halvor Gundersen Follaug. Se Familie 46 - Kleiva 1762.
g. 12/10-1758 m. Marthe Isaksdatter f. sommeren 1736 på Bratsbergkleiva, d.a. Isak Jacobsen. Se Familie 2 - Kleiva 1762.
1. Maria dpt. 8/7-1759 bg. 4/4-1763. ”Gunder Halvorsens d. Maria f. Bradsbergkl. 2 1/2 aar.”
2. Karen dpt. 4/10-1761 bg. 18/11-1770. ”Gunder Halvorsens d. Karen fra Bradsb.kl. 9 aar.”
3. Halvor dpt. 8/7-1764 bg. 6/8-1769. ”Gunder Halvorsens s. Halvor 6 1/2 aar.”
4. Anne Maria Gundersdatter dpt. 16/4-1767 g1g Thomas Gundersen. Se Bratsberg(19) "Skauen".
5. Halvor dpt. 29/7-1770 bg. 7/8-1774. ”Gunder Follougs s. Halvor 4 aar.”
6. Isak Gundersen dpt. 14/8-1773.

F.f. Gunder Halvorsens pb. Maria fra Bradsbergkleven: Isak Jacobsens kone, Karen Gundersdtr., Halvor Folloug, Jon Sorbøe, Jacob Isaksen.
F.f. Gunder Halvorsens pb. Karen fra BradsbergKleven: Anders Ballestads kone, Karen Halvorsdatter, Isak Jacobsen, Ole Isaksen, Simen Jacobsen.
F.f. Gunder Halvorsens db. Halvor fra BradsbergKleven: Halvor Gundersen(s kone?), Karen Halvorsdtr., Isak Jacobsen, Jacob og Ole Isaksønner.
F.f. Gunder Halvorsens pb. Anne Maria fra BradsbergKleven: Anders Jonsens kone, Sophia Isaksdatter, Anders Jacobsen, Jacob og Ole Isaksønner.
F.f. Gunder Halvorsens db. Halvor fra BradsbergKleven: Isak Follougs kone, Sophia Isaksdatter, Peder Bingholt, Isak Eichonrøe, Jens Halvorsen.
F.f. Gunder Halvorsens db. Isak fra BradsbergKleven: Jacob Erichsens kone, Anne Erichsdtr., Isak Folloug, Jacob Isaksen, Jens Halvorsen.

Marthe Isaksdatter er ikke døpt i Gjerpen, men hun ble konfirmert her. Hun oppholdt seg da på Bratsbergkleiva.
Gunder Halvorsen på Bratsbergkleiva ble konfirmert 17 år gml. i 1750 (f. ca. 1733).
Gunders bror Jens Halvorsen bodde hos dem her i 1762.

Enke Marthe Isaksdatter ble g2g med Steen Gundersen. Se Follaug(4)

25/9/1776      GUNDER HALVORSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 467b.
Follaug        Arvinger: Enka Marthe Isaksdatter og barna:
               1. Isak Gunderssen    3 år.
               2. Marie Gundersdtr. 10 ”
               Enka tok broren Jacob Isakssen til laugverge.
               Formynder for Isak ble Jens Halvorssen.
               ----”---- -”- Marie ble hennes morbror Ole Isakssen.
Brt:   119 - 0 - 14
Gjeld: 278 - 0 - 13 (insolvent).
Follaug, ”beliggende under det Høyadelige Giemsøe kloster.”
Enka hadde 3 brødre: Ole d.e., Jacob og Ole d.y. Isakssønner.


Familie 27.
Kleiva 1762.

Arbeider
Knud Ingebretsen
fra Bratsbergkleiva dpt. 3/4-1714 bg. 16/12-1742. ”Knud Ingelssøn, 28 aar.”, s.a. Ingebret Knudsen. Se Familie 2 - Kleiva 1720.
g. 11/11-1736 m. Martha Isaksdatter f. ca. 1715 bg. 14/8-1774. ”Knud Engebretsens enke 59 aar.”
1. Isak Knudsen dpt. 18/8-1737. Se Familie 30b - Kleiva 1784.
2. Inger dpt. 3/6-1742 bg. 10/6-1742. ”Knud Ingebretssøns (Inger) 1 uger 3 dager gl.”

F.f. Knud Ingebretssøns Isak fra Kleven: Ingebret og Jacob Bommen, Knud Bugot, Hans Ingebretssøns qde. Kirsten Isaksdatter Meen.
F.f. Knud Ingebretssøns Inger: Lars og Erik Erikssønner, Lars Evenssøn, Lars Danielssøns qde.

Enka - ”Fattig” - bodde her i 1762 med ei losjerende Kisten Larsdatter.


Familie 28.
Kleiva 1762.

Arbeider
Daniel Aslaksen
fra Bratsbergkleiva dpt. 4/11-1731 bg. 5/6-1765. ”Daniel Aslaksen f. Bradsb.Kl. 33 aar.”, s.a. Aslak Danielsen. Se Familie 6 - Kleiva 1730.
g. 21/8-1756 m. Barbara Simonsdatter fra Bratsbergkleiva dpt. 12/4-1735 d. 7/4-1797 på Omborsnes i Bamble, d.a. Simon Cortzvaldsen. Se Familie 4 - Kleiva 1762.
1. Aslak Danielsen dpt. 12/12-1756 g.m. Ingeborg Thygesdatter. Bodde på Omborsnes i Bamble.
2. Anders dpt. 18/2-1759. Død før 1797 (skifte etter mor).
3. Simon dpt. 6/1-1761 bg. 8/3-1761. ”Daniel Aslaksens s. Simen 8 uger.”
4. Karen dpt. 11/7-1762.
Død før 1797 (skifte etter mor).
5. Gunder Danielsen dpt. 16/12-1764. På sjøen i 1797 (skifte etter mor).

F.f. Daniel Aslaksens db. Aslak fra BradsbergKleven: Berthe Knudsdtr., Marthe Isaksdtr., Ole Isaksen, Erik Simensen, Gunder Halvorsen.
F.f. Daniel Aslaksens db.
Anders fra BradsbergKleven: Simon Corfitsens kone, Maren Halvorsdtr., Erik Simensen, Arne Hansen, Jens Aslaksen.
F.f. Daniel Aslaksens db.
Simon: Gunder Halvorsens kone, Maria Halvorsdtr., Simen Corfitsen, Ener Simensen, Knud Aslaksen.
F.f. Daniel Aslaksens pb. Karen: Knud Povelsens enke, Catrine Pedersdtr., Engebret Danielsen, Arne Hansen, Knud Aslaksen.

F.f. Daniel Aslaksens db.
Gunder fra BradsbergKleven: Ole Eriksens kone, Knud Aslaksens kone, Erik Simensen, Ole Andersen, Gunder Halvorsen.

6/7/1765       DANIEL ASLAKSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 542a.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enka Barbra Simonsdatter og barna:
               1. Aslak Danielssen      8 år.
              
2. Anders Danielssen 6 1/2 ”
               3. Gunder Danielssen   1/2 ”
              
4. Karen Danielsdtr.     3 ”
               Formynder for Aslak og Anders: farbroren Knut Aslakssen.
               ----”---- -”- Gunder: bestefaren Simon Korsvalden.
               ----”---- -”- Karen ble mora med tilsyn av sin far S. Korsv.
Brt: 76 - 3 -  0
Net: 39 - 0 - 12

Enka Barbara Simonsdatter ble g2g i Gjerpen den 18/7-1767 med Ellev Thronsen fra Hydal i Bamble.
De bodde på Omborsnes i Bamble. Kilde: Skifte etter Barbara i 1797.


Familie 29.
Kleiva 1762.

Arbeider
Ole Andersen
trolig fra Løberg f. ca. 1730.
g.m. NN f. ca. 1730 bg. 18/5-1782. ”Ole Andersens kone f. Bradsb.kl. 61 aar.”
1. Anders Olsen dpt. 2/3-1760. Se Familie 1 - Kleiva 1784.
2. Kirsti Olsdatter dpt. 14/11-1762.

F.f. Ole Løbergs db. Anders: Aslak Grinies kone, Anne Jonsdtr., Ole Kreppa, Isak Nilsen, Annun Jensen.
F.f. Ole Bøles pb. Kisten: Maren Solvesdtr., Jon Bøles kone, Mads Bøle, Engebret Johannisen.

Et ”almisselem” Anne Pedersdatter bodde i samme hus. I et manntall av 1784 var det nevnt at Ole Andersen
var f. i Gjerpen og at han hadde vært bosatt på Kleiva i 25 år, altså fra ca. 1760.


Familie 30.
Kleiva 1762.

Arbeider
Jens Simonsen
fra Lia(A) under Bø dpt. 15/7-1714 bg. 7/9-1760. ”Jens Simensen f. Bradsb.Kl. 45 aar.”, s.a. Simon Jensen.
g. 23/10-1739 m. Anne Nilsdatter fra Bratsbergkleiva dpt. 17/3-1715, d.a. Nils Knudsen Bøle. Se Familie 10 - Kleiva 1720.
Forlovere: "Helge Gulseth, Simon Jensen".
1. Kirsten Jensdatter dpt. 18/12-1740.
2. Simon Jensen dpt. 1/9-1743.
3. Nils Jensen dpt. 17/7-1746.
4. Anne Jensdatter dpt. 22/8-1751.

F.f. Jens Simenssøns Kirsten: ---- Gulset, Lars Simenssøn, Nils Nilssøn, Simons qde., Maren Henningsdatter.
F.f. Jens Simonssøns Simon: Hans Follou, Ole Knudssøn, Anders Simonssøn, Isak Jacobssøns qde. Karen Jacobsdatter.
F.f. Jens Simensens Nils: Ingebret Nilsens kone, Ingebor Nilsdatter, Nils Nilsen, Lars Simensen, Anun Løve.
F.f. Jens Simensen fra BradsbergKlevens Anne: Jens Schouens kone, Anne Jacobsdtr., Bent Brynildsen, Erik Simensen.


Enka bodde her i 1762, ”Fattig”. Losjerende: Jon Nilsen og kone. Se Jon Nilsen i Familie 52 - på Kleiva 1784.


Familie 31.
Kleiva 1762.

Arbeider
Peder Olsen
f. ca. 1717 bg. 14/6-1778. ”Peder Olsen f. Frougner 61 aar.”
g. 30/12-1748 m. Anne Gundersdatter fra Øvrum(A) dpt. 3/11-1720 bg. 19/7-1761. ”Peder Olsens kone f. Bradsb.Kl. 41 aar.”, d.a. Gunder Clausen Øvrum.
1. Gunhild f. ca. 1749 bg. 16/10-1760. ”Peder Olsens d. Gunnil fra BradsbergKl. 12 aar.”
2. Søren dpt. 18/4-1751.
3. Kirsten dpt. 1/1-1752.
4. Kirsten dpt. 27/7-1755.
5. Karen dpt. 6/7-1760 bg. 19/7-1761. ”... og hans d. Karen 1 aar.”

F.f. Peder Olsens Søren: Ole Lies kone, Kisten Nilsdtr., Ole Torjersen, Jens Olsen, Christen Andersen.
F.f. Peder Olsen fra BradsbergKlevens Kisten: Nils Øfrums kone, Elen Andersdtr., Christen Øfrum, Anders Gundersen, Nils Olsen.
F.f. Peder Olsen fra BradsbergKlevens Kisten: Ole Follougs kone, Kisten Nilsdtr., Engebret Gundersen, Thor Amundsen, Jens Jonsen.
F.f. Peder Olsen fra BradsbergKlevens Karen: Karen Gundersdtr., Johanne Olsdatter, Michel Larsen, Thomas Hansen, Ole Isaksen.


Familie 32.
Kleiva 1762.

Arbeider
Ole Andersen
fra Skien? f. ca. 1714 bg. 10/1-1770. ”Ole Andersen f. BradsbergKl. 55 aar.”
g. 25/6-1750 m. Anne Christensdatter fra Engelrønningen under Ås dpt. 14/11-1734 bg. 23/12-1760. ”Ole Andersens kone 36 aar.”, d.a. Christen Hansen.
1. Kirsten dpt. 13/1-1752 bg. 4/2-1752. ”Ole Andersens dtr. Kisten 14 dage.”
2. Peder dpt. 8/9-1753 bg. 9/12-1753. ”Ole Andersens s. Peder 13 uger.”
3. Bærulf Olsen dpt. 1/1-1755. Se Familie 24 - Borgestad 1801.
4. Karen dpt. 5/2-1758 bg. 17/5-1761. ”Ole Andersens pb. Karen 3 1/4 aar.”

F.f. Ole Andersens pb. Kisten fra BradsbergKleven: Hans Christensens kone, Dorthe Halvorsdatter, Lucas Eriksen, Hans Andersen, Ole Andersen.
F.f. Ole Andersens db. Peder fra BradsbergKleven: Abraham Andersens kone, Barbara Simensdtr., Hans Christensen, Christen Asmusen, Daniel Aslaksen.
F.f. Ole Andersens db. Berulf fra Bradsbergkleven: Hans Christensens kone, Anne Maria Olsdtr., Abraham Andersen, Erik Simensen, Daniel Aslaksen
F.f. Ole Andersens pb. Karen fra BradsbergKleven: Abraham Andersens kone, Maria Olsdtr., Hans Christensen, Ole Hieronomisen, Ole Larsen.

Anne var på morsiden etterkommer av en av de gamle jernverksfamiliene på Fossum.
Hennes morfar var former Hans Lauritzen Lindrup av dansk avstamning. Hennes farfar
var Hans Christensen Berberg. 

12/2/1761      ANNE CHRISTENSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 6a, s. 192b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enkem. Ole Anderssen og barna:
               1. Bærulf Olssen 6 år
               2. Anne(!) Karen Olsdtr.  3 ”
               Faren er verge.
Brt: 62 - 3 - 6
Net: 50 - 0 - 0.


Familie 33.
Kleiva 1762.

Arbeider
Abraham Isaksen
fra Kleiva dpt.  15/11-1733 bg. 16/10-1774. ”Abraham Isaksen f. Bradsb.Kl. 42 aar.”, s.a. Ingeborg Pedersdatter og Isak Abrahamsen.
g. 13/8-1757 m. Ingeborg Hansdatter fra Kleiva dpt. 26/4-1734 bg. 11/3-1804. ”Enken Ingebor Hansdtr. f. Bratsb.Kl., sagt at være over 70 aar.”, d.a. Hans Ellefsen. Se Familie 5 - Kleiva 1730.
1. Hans Abrahamsen dpt. 28/8-1757. Se Familie 58 - Kleiva 1801.
2. Gunhild f. ca. 1760 bg. 15/11-1767. ”Abraham Isaksens d. Gunnil 7 aar.”
3. Christopher dpt. 29/5-1763 bg. 13/8-1769. ”Abraham Isaksens s. Christopher f. BradsbergKl. 6 aar.”
4. Christopher dpt. 20/5-1770 bg. 14/7-1782. ”Abraham Isaksens s. Christopher fra Bradsb.Kl. 11 aar.”
5. Abraham dpt. 5/3-1775 bg. 15/8-1779. ”Abraham Isaksens s. Abraham 4 1/2 aar.”

F.f. Abraham Isaksens db. Hans fra BradsbergKleven: Nils Pedersens enke, Maren Knudsdatter, Daniel Aslaksen, Halvor Hansen, Schaje Christensen.
F.f. Abraham Isaksens db. Christopher fra BradsbergKleven: Knud Povelsens enke, Maren Christophersdtr., Søren Mathisen, Halvor Hansen, Jens Aslaksen.
F.f. Abraham Isaksens db. Christopher: Maren Christophersdtr., Marthe Eriksdatter, Anders Olsen, Knud Aslaksen.
F.f. Abraham Isaksens db. Abraham fra BradsbergKleven: Sidsel Andersdtr., Karen Kistine Eiulsdatter, Knud Aslaksen, Halvor Hansen.

Dåp i Gjerpen krk. 15/11-1733:
U=ægte Abraham fra Kleven. Moderen Ingeborg Pedersdatter. Faderen Isak Abrahamssøn.
Test: Laers og Nils Kleven, Nils Isakssøns qde. Anne Kleven.


Losjerende legdslem i 1762: Ole Christensen og Nils Isaksens kone og datter ”fattig.”


Familie 34.
Kleiva 1762.

Arbeider
Erik Thorsen
fra Bratsbergkleiva dpt. 12/9-1734 bg. 2/6-1782. ”Erik Thorsen f. Bradsb.kl. 49 aar.”, s.a. Thor Torjersen. Se Familie 7 - Kleiva 1730.
g1g i Solum 7/1-1757 m. Anne Larsdatter f. ca. 1735 bg. 14/7-1767. ”Erik Thorsens kone f. Bradsbergklev 32 aar.”
g2g 31/10-1767 m. Dorthe Larsdatter f. ca. 1732 bg. 11/7-1784. ”Erik Thorsens enke ibid 52 aar.”
1. Anne Maria Eriksdatter dpt. 25/3-1758.
2. Maren Kirstine dpt. 1/1-1760 bg. 6/7-1761. ”Erik Thorsens d. Maren Kistine 1 1/2 aar.”
3. Lisbeth Eriksdatter dpt. 6/12-1761.
4. Abraham Eriksen dpt. 25/9-1763.
5. Karen Eriksdatter dpt. 23/12-1764.

F.f. Erik Thorsens pb. Anne Maria fra BradsbergKleven: Ingebor Jensdtr., Giøran Thorsdatter, Nils Arvesen, Elias Thommesen.
F.f. Erik Thorsens pb. Maren Kistine: Giøran Thorsdtr., Marthe Andersdtr., Lars Simonsen, Sven Hieronomisen.
F.f. Erik Thorsens pb. Lisbeth fra BradsbergKleven: Pernille Pedersdtr., Jøran Thorsdatter, Abraham Pedersen, Hans Torjersen, Torjer Thorsen.
F.f. Erik Thorsens db. Abraham fra BradsbergKleven: Jøran Thorsdatter, Else Nilsdatter, Ole Nilsen, Anders Nilsen, Ole Halvorsen.
F.f. Erik Thorsens pb. Karen fra BradsbergKleven: Else Nilsdtr., Else Jacobsdtr., Igield Thorsen, Anders Nilsen, Ole Andersen.

Hans gamle far, Thor Torjersen bodde også her i 1762. Se Familie 7 - Kleiva 1730.


Familie 35.
Kleiva 1762.

Sagarbeider
Torjer Thorsen
fra Bratsbergkleiva dpt. 25/9-1740 bg. 18/11-1792. ”Torjer Tordssøn f. Bradsb.Klev 53 aar.”, s.a. Thor Torjersen. Se Familie 7 - Kleiva 1730.
g. 2/10-1762 m. Aase Jonsdatter fra Tveten under Rising dpt. 2/7-1741 bg. 10/3-1805. ”Enken Aase Jonsdtr. f. BratsbergKl. 63 2/3 aar.”, d.a. Jon Tormodsen.
0. bg. 30/1-1763. ”Torjer Thorsens dødf. db.”
1. Live dpt. 25/8-1765 bg. 15/7-1766. ”Torjer Thorsens d. Live 1 aar.”
2. Margrethe Torjersdatter dpt. 19/7-1767.
3. Anne dpt. 19/11-1775 bg. 26/4-1777. ”Torjer Torsens d. Anne f. Bradsb.Kl. 1 1/2 aar.”
4. Jon dpt. 22/2-1778.
5. Jon Torjersen (tvilling) dpt. 26/12-1779.
6. Live (tvilling) dpt. 26/12-1779 bg. 13/8-1780. ”Torjer Torsens d. Live 1/2 aar.”
7. Lars dpt. 1781? bg. 2/3-1783. ”Torjer Thorsens s. Lars fra Bradsb.kleven 2 1/2 aar.”

F.f. Torjer Thorsens pb. Live fra BradsbergKleven: Gunnil Nilsdtr., Gøe Eriksdatter, Knud Aslaksøn, Jens Aslaksen.
F.f. Torjer Thorsens pb.
Margrethe fra BradsbergKleven: Karen Halvorsdtr., Inger Olsdtr., Engebret Larsen, Hans Aslaksen, Ole Olsen.
F.f. Torjer Thorsens pb.
Anne fra BradsbergKleven: Pernille Nilsdtr., Gunnil Halvorsdatter, Anders Tejen, Erik Thorsen, Halvor Jonsen.
F.f. Torjer Thorsens db.
Jon fra BradsbergKleven: Knud Larsens kone, Maren Christensdatter, Anders Tejen, Nils Olsen.
F.f. Torjer Thorsens tvillingbørn fra BradsbergKleven, Jon og Live: Anders Jonsens kone, Else Larsdtr., Knud Aslaksens kone, Maren Andersdatter, Tosten Povelsen, Mathis Engebretsen, Anders Olsen, Daniel Jensen, Halvor Jonsen.


Familie 36.
Kleiva 1762. Samme hus som nedenfor.

Arbeider
Anders Pedersen
(ikke fra Gj.) f. ca. 1723 bg. 21/8-1763. ”Anders Pedersen f. Bradsb.Kl. 40 aar.”
g.m. NN f. ca. 1716 bg. 16/9-1763. ”Anders Pedersens enke 47 aar.”
1. Peder dpt. 9/7-1758 bg. 31/5-1761. ”Anders Pedersens s. Peder 3 aar.”
2. Peder dpt. 31/5-1762 bg. 30/3-1763. ”Anders Pedersens s. Peder 2 aar.”

F.f. Anders Pedersens db. Peder fra BradsbergKleven: Jens Pedersens kone, Berthe Amundsdatter, Jens Pedersen, Hans Andersen.
F.f. Anders Pedersens db. Peder fra BradsbergKleven: Anne Maria Sørensdtr., Karen Hansdtr., Hans Eriksen, Jens Pedersen, Peder Jensen.


Familie 37.
Kleiva 1762. Samme hus som ovenfor.

Her var oppført Lars Danielsen Ballestad og hans andre kone Gunhild Jacobsdatter.
”Lars Danielsen gl. (gammel) og skrøblig.”  Se N. Ballestad(A).
Familien kom til Kleiva på 1750-tallet. Lars Ballestads 1. kone var Anne Ingebretsdatter Lerche fra Kleiva. Se Familie 1 - Kleiva 1711.


Familie 38.
Kleiva 1762.

Her var oppført Peder Larsen "og hustru".
Dette er ikke den samme "Peder Larsen" som kan sees på Kleiva i 1801.
 


Familie 39.
Kleiva 1762.

Arbeider
Anders Amundsen
fra V. Borge? f. ca. 1705.
g. 26/11-1733 m. Cathrine Hansdatter fra Kleiva f. ca. 1709 bg. 26/4-1772. ”Anders Amundsens enke 63 aar.”
Forlovere: "Even og Lars Borge."
1. Marthe Andersdatter f. jan. 1737.
2. Ole f. høsten 1740 bg. 12/1-1749. ”Anders Amundsens s. Ole fra Bradsb.Kl. 8 aar.
3. Hans Andersen ”Børn over 12 år” i 1762. Ugift sagarbeider på Kleiva i 1784.

F.f. Anders Anundssøns Marta: ----t slagter, Nils Haralssøn, Gun--- k(s?)um, Aslak tambours qde. ----
F.f. Anders Amunssøns Ole: ----en Borge, Jan Svenske, Nils Øfrum, ----n (Er?es)røs qde. Anne Gundersdatter.

I følge trolovelsen skulle Cathrine Hansdatter komme fra Bratsbergkleiva.
Beboer i samme husholdning i 1762: Berthe Amundsdatter ”Fattig”.
 


Familie 40.
Kleiva 1762.

Sagarbeider
Anders Larsen
fra Kleiva dpt. 4/3-1731 bg. 11/12-1785. ”Anders Larsen f. Bradsb.kl. 54 aar.”, s.a. Lars Prossen. Se Familie 2 - Kleiva 1730.
g1g (trol. i Gjerpen 12/1-1756) m. Maren Gulbrandsdatter f. ca. 1723 bg. 2/2-1774. ”Anders Larsens kone f. Bradsb.Kl. 51 aar.”
g2g 15/7-1775 m. enke Gunhild Johannesdatter fra Sauherad f. ca. 1744.
1. Lars dpt. 17/7-1757 bg. 8/1-1764. ”Anders Larsens s. Lars 6 aar.”
2. Gudmund Andersen dpt. 3/8-1761.
Barn i 2. ekteskap:
3. Ingeborg Andersdatter dpt. 19/3-1775.
4. Johannes dpt. 3/8-1777 bg. 24/9-1780. ”Anders Larsens 2 sønner Johannes 3 aar og Lars 1/2 aar.”
5. Lars dpt. 23/3-1780 bg. 24/9-1780. ”Anders Larsens 2 sønner Johannes 3 aar og Lars 1/2 aar.”
6. Jens dpt. 6/10-1782 bg. 30/10-1784. ”Anders Larsens s. Jens fra Bradsb.kleven 2 aar.”

F.f. Anders Larsens db. Lars fra BradsbergKleven: Christen Hansens kone, Marthe Andersdtr., Jens Høymyr, Sivert Pedersen, Nils Jensen.
F.f. Anders Larsens db. Gudmund fra BradsbergKleven: Hans Gundersens kone, Berthe Larsdtr., Jens Højmyr, Nils Jensen, Isak Jensen.
F.f. Anders Larsens pb. Ingebor fra BradsbergKleven: Michel Olsens kone, Gunnil Ebbesdtr., Christen Hansen, Nils Abrahamsen.
F.f. Anders Larsens db. Johannes fra BradsbergKleven: Isak Hansens kone, Maren Engebretsdatter, Ole Nilsen, Nils Nilsen.
F.f. Anders Larsens db. Lars fra BradsbergKleven: Knud Aslaksens kone, Johanne Olsdtr., Jens Gundersen, Jacob Gaupaasen.
F.f. Anders Larsens db. Jens fra BradsbergKleven: Ole Borgersens kone, Marthe Maria Olsdtr., Hans Knudsen, Lars Hansen.

Almisselem som bodde her i 1762: Hans Eriksens enke Ingeborg Isaksdatter. Se Gaupåsen nedre under Frogner.

Anders Larsen hadde i følge manntallet av 1784 bodd på Kleiva siden ca. 1734. Hans 2. kone Gunhild skal i følge
samme manntall ha kommet til Kleiva i ca. 1764. I 1784 bodde de i samme hus som Lars Rose.


Familie 41.
Kleiva 1762.

Arbeider
Ole Hieronimussen
fra Fossum verk dpt. 24/8-1721 bg. 2/4-1763. ”Ole Hieronomisen f. Bradsb.kl. 41 1/2 aar.”, s.a. Hieronimus Mathisen. Se Familie 16 - Venstøp 1711.
g. i Skien 28/11-1754 m. Maren Larsdatter f. ca. 1725.
1. Hieronimus dpt. 29/2-1756 bg. 17/5-1761. ”Ole Hierononusens s. Hieronomus 5 1/4 aar.”
2. Jørgen dpt. 1/1-1758 bg. 22/1-1758. ”Ole Hieronomsens s. Jørgen 4 uger.”
3. Helje dpt. 23/3-1760 bg. 18/5-1760. ”Ole Hieronomisens d. Helje 8 uger.”
4. Hieronimus dpt. 30/8-1761 bg. 27/9-1761. ”Ole Hieronomisens s. Hieronomus 4 uger.”
5. Helle (Helje) dpt. 26/12-1762 bg. 16/1-1763. ”Ole Hieromisen d. Helle 3 uger.”

F.f. Ole Hieromisens db. Hieronomus: Berthe Hansdtr., Ingebor Olsdtr., Jens Tronsen, Michel Jonsen, Isak Sørensen.
F.f. Ole Hieronomisens db. Jørgen fra BradsbergKleven: Maren Eriksdtr., Anna Amundsdtr., Ole Andersen, Ole Isaksen, Knud Johannisen.

F.f. Ole Hieronomisens pb. Helje fra BradsbergKleven: Isak Sørensens kone, Anlov Andersdatter, Peder Krabbe, Knud Pedersen, Hans Isaksen.
F.f. Ole Hieronomisens db. Hieronomus: Daniel Aslaksens kone, Karen Hansdatter, Christian Asmusen, Lars Isaksen, Ole Isaksen.
F.f. Ole Hieronomisens pb. Helle: Berthe Olsdtr., Else Nilsdtr., Christian Asmusen, Hans Isaksen, Elias Abrahamsen. 

13/7/1764      OLE GIERONIMUSSEN KLEVEN       Bamble Skifteprot. nr. 6b.
Kleven         Arvinger: Enka Mari Larsdatter
                          og mannens søsken:
                1. Broren Anders Gieronimussen g.m. Anne.
               
2. Søstera Mari Gieronimusdtr. g.m. Ole Jørgenssen i Brevig.
                3. Broren Mathias Gieronimussen, død, etterlatt seg barn:
                    a. Gieronimus Mathiassen.
               
4. Søstera Johanne Gieronimusdtr. død, etterl. seg barn:
                    a. Peder Hanssen.
                    b. ..... Hansdtr.
Brt:   62 - 0 - 0
Gjeld: 65 - 0 - 8 (insolvent).


Familie 42.
Kleiva 1762.

Skipsfører
Ole Engebretsen Bratsberg
fra Bratsberg(1) dpt. 16/3-1729 d. etter 1764, s.a. Engebret Pedersen Bratsberg.
g.m. Mathilde  f. ca. 1739 bg. i Eidanger 14/2-1799. ”Mathille Bradsberg enke efter Ole Bradsberg i Gjerpen, 60 aar.”

Ingen kjente barn. Ifølge skiftet etter hans bror Solve Engebretsen på Grini(21), var
Ole Engebretsen i live i desember 1764.


Familie 43.
Kleiva 1762.

Arbeider
Lars Engebretsen
fra Kleiva dpt. 22/3-1711 bg. 8/6-1772. ”Lars Engebretsen f. Bradsb.Kl. 65 aar.”, s.a. Ingebret Knudsen Skiefield. Se Familie 2 - Kleiva 1720.
g. 18/11-1732 m. Anne Andersdatter f. ca. 1711 bg. 20/3-1796. ”Laers Forpagters enke Anne Andersdtr. 85(!) aar.”
Forlover: "Thomas Løberg."
1. Ole Larsen dpt. 6/1-1734. Se Familie 40b - Kleiva 1784.
2. Karen Larsdatter f. desember 1735.
3. Lisbeth Larsdatter dpt. 4/12-1740.
4. Engebret Larsen dpt. 1/3-1744. Se nedenfor.
-    bg. 16/2-1747. ”Lars Engebretsens dødfødte søn.”
5. Knud Larsen dpt. 1/1-1749. Se Familie 30 - Kleiva 1801.
6. Thomas dpt. 25/3-1753 bg. 22/3-1755. ”Lars Engebretsens s. Thomes fra Bradsb.Kl. 2 aar.”

F.f. Lars Ingebretssøns Ole fra Kleven: Ingebret og Lars Lerce, Jan Lerces qde., Maria Isaksdatter Klep (Klev?).
F.f. Lars Ingebretssøns Lisbet: Jacob Løcenberg, Ole Olssøn, Knud Ingebretssøns qde., Karen Eriksdatter.
F.f.
Lars Ingebretssøn fra Klevens Karen: Hans Elefssøn, Halvor Follou, ---- ----søn, Ingebret Knudssøn ------ fra Kleven.
F.f. Lars Ingebretssøns Ingebret: Halvor Follou, Erik Bommen, Knud Ingebretssøns qde., Anne Knudsdatter.
F.f. Lars Engebretsens db. Knud fra BradsbergKleven: Anne Monsdtr., Sønneve Gudmundsdtr., Nils Nilsen, Lars Eriksen.
F.f. Lars Engebretsens db. Thomas: Hans Rolfsens kone, Malene Thomesdatter, Ole Knudsen, Erik Bommen, Gunder Halvorsen.

Presten har nok, som vanlig, oppgitt alt for høy alder ved Anne Andersdatters begravelse.
 


Familie 44.
Kleiva 1762.

Arbeider
Engebret Larsen
herfra dpt. 1/3-1744 bg. 3/7-1779. ”Engebret Larsen f. Bradsb.kl. 38 aar.”, s.a. Lars Engebretsen.
g. 25/10-1766 m. Dorthe Sørensdatter fra Brevik dpt. 19/9-1745 bg. 18/1-1784. ”Engebret Larsens enke 41 aar.”, d.a. sjømann Søren Jansen og Laurentze Larsdatter.
1. Else Engebretsdatter dpt. 4/10-1767 g.m. enkem. Ole Gundersen. Se Familie 18b - S. Brekke 1801.
2. Søren Engebretsen dpt. 11/2-1770 g1g 14/11-1793 m. Kirsten Abrahamsdatter. Se Familie 22 - Kleiva 1801.
3. Lars Engebretsen dpt. 13/9-1772 g. 27/8-1802 m. Karen Kirstine Olsdatter fra Kleiva.
4. Laurense Engebretsdatter dpt. 30/7-1775.
5. Inger Engebretsdatter dpt. 10/5-1778.
6. Inger Margrethe Engebretsdatter dpt. 9/5-1779 g.m. Rasmus Hansen. Se Familie 41 - Kleiva 1801.

F.f. Engebret Larsens pb. Else fra BradsbergKleven: Ole Andersens kone, Maren Sørensdtr., Lars Engebretsen, Ole Larsen, Jacob Eriksen.
F.f. Engebret Larsens db. Søren fra BradsbergKleven: Maren Olsdtr., Anne Andersdatter, Borger Ro?se(Rasce?), Knud Larsen.
F.f. Engebret Larsens db. Lars fra BradsbergKleven: Giertrud Andersdtr., Maria Jensdtr., Jens Gundersen, Knud Larsen, Thommes Thommesen.
F.f. Engebret Larsens pb. Laurence fra BradbergKleven: Knud Larsens kone, Kisten Olsdtr., Hans Bingholt, Anders Jonsen, Tosten Povelsen.
F.f. Engebret Larsens pb. Inger fra BradsbergKleven: Knud Larsens kone, Marthe Olsdtr., Ole Larsen, Thomes Thomesen.
F.f. Engebret Larsens pb. Inger Margrethe fra BradsbergKleven: Erik Sems kone, Laurentse Sørensdatter, Anders Tejen, Peder Olsen.

Engebret Larsen og hans bror Knud Larsen var gift med hver sin søster fra Brevik. Da Engebret døde, ble barna, Søren, Lars, Laurense og Inger, tatt hånd om av sin farbror Knud Larsen på Kleiva. Lille Inger Margrethe ble boende hos sin mor til moren døde i 1784. Da var Inger Margrethe nesten 5 år gammel. Hun gikk rundt og tigde en tid til hun ble tatt hånd om av Aslak Bratsberg og kona. Der bodde hun og fikk mat og klær til hun var gammel nok til å tjene. Les mer om hennes skjebne der hun bodde som voksen.

Isak bg. 9/1-1784. ”Engebret Larsens enkes uægte db. f. Bradsb.Kl. Isak 8 dage.” 

4/7/1780       ENGELBRET LARSSEN    Bamble Skifteprot. nr. 10a, s. 196b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enka Dorthe Sørensdatter og barna:
               1. Søren Engelbretssen     11 år.
               2. Lars Engelbretssen       8 ”
               3. Else Engelbretsdtr.     13 ”
               4. Laurentie Engelbretsdtr. 5 ”
               5. Margrete (Feil, skal være Inger) Engelbretsdtr.  1 ”
               Formynder for barna og laugverge for enka ble mannens bror Knut Larssen.
Brt:   182 - 3 - 1
Gjeld: 377 - 0 - 7 (insolvent).

14/1/1784      DORTHE SØRENSDATTER      Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 619b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Hennes barn:
               1. Søren Engelbretssen     15 år.
               2. Lars Engelbretssen      11 ”
               3. Else Engelbretsdtr.     16 ”
               4. Laurentia Engelbretsdtr. 8 ”
               5. Inger Engelbretsdtr.     4 ”
               Farbroren Knut Larssen ble formynder for alle.
Brt:   11 - 0 - 0
Gjeld: 37 - 3 - 6 (insolvent).


Familie 45.
Kleiva 1762.

Arbeider
Thor Amundsen
f. ca. 1717 bg. 13/12-1772. “Thor Amundsen 55 aar.“
g. i Gjerpen 6/7-1746 m. Anne Thorsdatter fra Fjelldalen(1) dpt. 25/4-1717 bg. 12/2-1764. ”Thor Amundsens kone 56 aar.”, d.a. Thor Larsen Fjelddalen.
1. Maren dpt. 4/4-1747 bg. 15/12-1748. ”Thor Amundsens dtr. Maren 1 3/4 aar.“
2. Amund f. ca. 1750 bg. 7/7-1754. ”Thor Amundsens s. Amun 4 aar.“
3. Hans Thorsen dpt. 15/9-1753.
4. Abraham dpt. 27/12-1757 bg. 21/1-1758. ”Thor Amundsens s. Abraham 3 uger.”
5. Isak dpt. 27/12-1757 bg. 6/1-1758. ”Thor Amundsens s. Isak 14 dage.”
6. Jan dpt. 1/1-1760 bg. 14/1-1760. ”Thor Amundsens s. Jan 14 dage.“

7. Amund dpt. 19/7-1761 bg. 26/7-1761. ”Thor Amundsens s. Amun 8 dage.”

F.f. Thor Amundsens pb Maren fra Falchum Ejet: Maren Eriksdtr, Berthe Maria Christensdtr., Anders Mathisen, Ole Pedersen, Nils Evensen.
F.f. Thor Amundsens db.
Hans: Hans Gaupaasens kone, Malene Thomasdtr., Aslak Berg, Hans Gaupaasen, Even Nilsen.
F.f. Thor Amundsens tvillingsønner Abraham og Isak fra BradsbergKleven: Lars Engebretsens kone, Hans Gaupaasens kone, Malene Thommesdtr., Anne Amundsdtr., Hans Gaupaasen, Svennung Grinie, Tollef Halvorsen, Ole Larsen.

F.f. Thor Amundsens db.
Jan fra BradsbergKleven: Arne Hansens kone, Marthe Ammundsdtr., Svennung Grinie, Hans Gaupaasen, Hans Larsen.
F.f. Thor Amundsens db.
Amun fra BradsbergKleven: Isak Hansens kone, Marthe Amundsdtr., Svennung Grinie, Isak Hansen, Christian Hansen.

Igjen har presten ført opp konas alder høyere enn det som er riktig.

Losjerende i huset i 1762:
1. Hans Eriksen f. ca. 1713 bg. 3/6-1764. ”Hans Eriksen f. BradsbergKl. 51 aar.” og hans hustru.
2. Thomas Torjersen Glennas enke, Berthe Nilsdatter f. ca. 1700 bg. 13/1-1771. ”Thomas Glendes enke 70 aar.” og
     hennes datter Malene Thomasdatter, dpt. 29/3-1728. Begge ”skrøbelige og fattige.” Se Glenna(A).
 


Familie 46.
Kleiva 1762.

Arbeider
Halvor Gundersen Folloug
fra Follaug(B) dpt. 30/1-1701 bg. 4/12-1759. ”Halvor Folloug 60 aar.”, s.a. Gunder Olsen Follaug.
g. i Gjerpen 5/10-1732 m. Gunhild Nilsdatter fra M. Løberg(A) dpt. 20/5-1708 bg. 23/10-1777. ”Halvor Follougs enke 68 1/2 aar.”, d.a. Nils Jonsen Løberg.
Forlover: "Thomas Løberg."
1. Gunder Halvorsen Follaug dpt. 2/8-1733. Se Familie 26 - Kleiva 1762.
2. Karen dpt. 5/2-1736 bg. 6/3-1740. ”Halvor Follous Karen, 4 aar. Barnekopper.”
3. Anne Halvorsdatter dpt. 21/9-1738 g.m. Anders Jonsen. Se Familie 18 - Kleiva 1801.
4. Nils dpt. 11/9-1740 bg. 15/9-1748. ”Halvor Follougs s. Nils 6 aar.”
5. Karen Halvorsdatter dpt. 24/2-1743 g.m. Isak Børgersen. Bodde mange år i Porsgrunn hvor han var los. Se Follaug(4).
6. Maria Halvorsdatter dpt. 5/9-1745 g.m. Anders Jensen. Se Familie 12 - Follestad 1700.
7. Jens Halvorsen Follaug dpt. 11/4-1748. Se Familie 36 - Kleiva 1801.

F.f. Halvor Follous Gunder: Ole og Jens Follou, Nils Løberg, Jacob Isacssøns qde., Karen Løberg.
F.f. Halvor Follous Karen: Nils Løberg, Ole og Jens Follou og qde., Anne Løberg.
F.f. Halvor Folous Anne: Isac Jacobssøn, Nils Bøle, Jens Folou og qde. og Karen Løberg.

F.f. Halvor Follous Nils: Nils Løberg, Abraham ............, .............
Follou og qde., Karen Løberg.
F.f. Halvor Follous Karen f. 1743: Ole Follou, Nils og Jon Løberg, Truls Krapps qde., Birte Løberg.

F.f. Halvor Follous Maria: Ole Follou, Isac Jacobssøn, Jon Løberg, Nils Baches qde., Marta Løberg.

F.f. Halvor Follougs db. Jens: Nils Bachens kone, Marthe Isaksdatter, Aslach Berg, Erik Engebretsen, Jon Nilsen.

Enka og barna bodde her i 1762. Barna ble født på Follaug og konfirmert mens de bodde på Kleiva.
Halvor ”Follou” var fadder for Hans Bøles sønn Knud 24/10-1728. Det var også Nils Bøles quinde
Ingeborg ”Follou”.

Vi ser stadig eksempler på at prestene skrev feil alder på folk som døde. Se f.eks. barnet Nils her, som
er oppgitt å være 6 år, mens vi ser av dåpsdato og begravelsesdato at han var ganske nøyaktig 8 år da
han døde.

12/2/1761      HALVOR GUNDERSSEN         Bamble Skifteprot. nr. 6a, s. 193b.
Bratsberg-     Arvinger:                             
kleiva         Enka Gunhild Nielsdatter og barna:
               1. Gunder Halvorssen, myndig
               2. Jens Halvorssen   13 år
               3. Anne Halvorsdtr.  22 ”
               4. Kari Halvorsdtr.  18 ”
               5. Maria Halvorsdtr. 16 ”
               Enka tok broren Jon Nielssen Sørbye til laugverge.
               Eldste broren, Gunder, ble verge for sine søsken.
Brt: 71 - 1 - 18
Net: 58 - 1 - 18

16/1/1778      GUNHILD NIELSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 557a.
Bratsberg-     Arvinger:                           
kleiva         Hennes barn:
               1. Gunder Halvorssen, død, etterlatt seg 2 barn:
                  a. Isak Gunderssen         4 år.
                  b. Anne Maria Gundersdtr. 11 ”
               2. Jens Halvorssen, myndig.
               3. Anne Halvorsdtr. g.m. Anders Jonssen på Bratsbergkl.
               4. Karen Halvorsdtr. g.m. Isak Borgessen i Porsgrunn.
               5. Maria Halvorsdtr. g.m. Anders Jenssen Echornrød.
Formynder for Isak og Anne ble farbror Jens Halvorssen på Bratsbergkleiva.
Brt: 55 - 2 -  5
Net: 22 - 3 - 17


Familie 47a.
Kleiva 1762.

Arbeider
Ole Nilsen Prossen
fra S. Bøle dpt. 12/2-1730 bg. 26/3-1797. ”Ole Nilssøn Prossen f. BradsbergKlev 68 aar.”, s.a. Nils Prossen Bøle.
g1g 14/8-1755 m. enke Magnhild Olsdatter fra Meen(37) "Hørta" dpt. 22/12-1715 bg. 17/3-1771 ”Ole Nilsens kone f. Bradsb.Kl. 56 aar.”, d.a. Ole Nilsen.
g2g 18/9-1773 m. Maren Hansdatter f. ca. 1734 bg. 1/2-1809. ”lægdslem enken Maren Hansdtr. Pros f. Bradtsb.Kl., meent at være over 70 aar.”
1. Nils Olsen dpt. 15/2-1756. Bodde på en husmannplass u. N. Brekke.
Barn i 2. ekteskap:
2. Anne Olsdatter dpt. 21/8-1774.

F.f. Ole Nilsens db. Nils fra BradsbergKleven: Hans Gundersens kone, Anders Olsens kone, Anders Olsen, Nils Prossen, Daniel Aslaksen.
F.f. Ole Nilsens pb. Anne fra BradsbergKleven: Ole Borgersens kone, Inger Christophersdatter, Ole Gundersen, Peder Hansen.


I 1784 var det bare Ole, Maren og datteren Anne som bodde her.

Oles første kone, Magnhild Olsdatter hadde tidligere vært gift med Nils Thorsen på Skogsrød.

Oles andre kone, Maren Hansdatter, var i følge manntallet 1784 født i Gjerpen, men det kan
neppe stemme.

2/7/1773       MAGNHILD OLSDATTER     Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 132b.
Bratsberg-     Arvinger: Enkem. Ole Nielssen og hennes barn:

kleiva         1. Amund Nielssen, myndig.
                
2. Jens Nielssen, død, etterlatt seg en datter ved navn Magnhild Jensdtr. 2 år.
                     Formynder for Jens Nilsens datter: Amund Nielssen.
Brt:   19 - 0 - 12
Gjeld: 20 - 2 -  6 (insolvent).


Familie 47b.
Kleiva 1762.

Arbeider
Jens Nilsen
fra Skogsrød dpt. 7/5-1747, s.a. Nils Thorsen og Magnhild Olsdatter.
g. 22/11-1772 (trolovet) m. Johanne Dorthea Carlsdatter
1. Magnhild Jensdatter dpt. 24/1-1773.
Se skiftet ovenfor.


Familie 48a.
Kleiva 1762.

Arbeider
Jon Olsen

g.m. NN
1. Inger Jonsdatter dpt. 24/4-1763.

F.f. Jon Olsens pb. Inger fra BradsbergKleven: Even Larsens kone, Anne Maria Olsdtr., Børger Olsen, Anders Jonsen.


Familie 48b.
Kleiva 1762. Samme hus som ovenfor.

Arbeider, losjerende
Anders Nilsen
fra Kleiva dpt. 13/2-1718 bg. 21/11-1779. ”Anders Nilsen f. Bradsbergkl. 54 aar.”, s.a. Nils Knudsen Bøle. Se Familie 10 - Kleiva 1720.
g. 28/12-1748 m. Marthe Johannesdatter f. ca. 1717 bg. 16/9-1782. ”Anders Nilsens enke f. Bradsb.kl. 65 aar.”
1. Ragnhild Andersdatter dpt. 26/9-1751  trolig g. 28/2-1775 m. Anders Nilsen.

F.f. Anders Nilsens pb. Ragnil: Anders Vetlesens kone, Maren Hansdatter, Nils Nilsen, Knud Simensen, Jens Simensen.


Familie 49a.
Kleiva 1762.

Arbeider
Arve Nilsen
fra M. Venstøp(A) dpt. 20/9-1711 bg. 21/7-1747. ”Arve Grinie 38 aar.“, s.a. Nils Torjersen  ”hos Karen Venstøb”.
g. 9/8-1733 m. Maren Mathisdatter f. ca. 1706 bg. 19/3-1769. ”Arve Nilsens enke 63 aar.”
1. Nils Arvesen dpt. 31/7-1735. Se nedenfor.
2. Sven Arvesen dpt. 19/4-1739.
3. Thor dpt. 15/3-1744 bg. 9/10-1749. ”Arve Grinies s. Thor 8 aar.”
4. Hans dpt. 15/5-1746 bg. 17/7-1763. ”Hans Arvesen 19 aar.”

F.f. Arve Venstøbs Nils: Simon Grinj, Hans Venstøb, Nils Venstøbs enche, Hellie Køjte.
F.f. Arve Venstøbs Sven: Jens Nilssøn, Falentin -----------, -----hers Grinis qde., Kiersten ----------.
F.f. Arve Grinis Tor: Jan Grinj, Jens Højmyr, Hans Matissøn, Gunder Sems qde., Giertrud Andersdatter.
F.f. Arve Grinies barn Hans: Jan Grinis kone, Kisten Nilsdatter fra Grinie, Nils Grinie, Jens Højmyr, Jørgen Nilsen.

Denne familien bodde først på Venstøp. De var nevnt på Grini fra 1743. Arve døde på Grini i 1747.
Enka bodde på Kleiva i 1762. Maren hadde en bror, Hans Mathisen på Mæla  i 1749/1762.


Familie 49b.
Kleiva 1762.

Arbeider, losjerende
Nils Arvesen
herfra dpt. 31/7-1735 bg. 10/5-1801 i Solum. "Niels Arvesen Graaten 65 aar.", s.a. Arve Nilsen. Se ovenfor.
g. i Skien 13/9-1764 m. Dorthe Isaksdatter f. ca. 1741 bg. 23/11-1794 i Solum. "Dorthe Isachsdatter Graadten 53 aar.", d.a. Isak Larsen og Ingeborg Ellingsdatter.
Forlovere: "Lars Engelbrectsen (sign. L E) og Ole Nielsen (sign. O. N)."
1. Isak Nilsen dpt. 19/10-1764.
2. Arve dpt. 27/4-1766 bg. 23/5-1773. ”Nils Arvesens s. Arve 7 aar.”
3. Hans Nilsen dpt. 9/10-1768.
4. Ingeborg Nilsdatter dpt. 3/11-1771.

F.f. Nils Arvesens db. Isak: Johanne Linx, Maren Ottersdatter, Ole Bradsberg, Johannes Linx, Giert Usgaard.
F.f. Nils Arvesens db.
Arve fra BradsbergKleven: Sven Arvesens kone, Anne Larsdtr., Isak Sørensen, Arne Hansen, Nils Olsen.
F.f. Nils Arvesen db.
Hans fra BradsbergKleven: Helvig Zachariædatter, Ingebor Olsdtr., Claus Hansen, Christopher Jansen, Gunder Danielsen.
F.f. Nils Arvesens pb.
Ingebor fra BradsbergKleven: Maren Hansdtr., Anne Hansdtr., Anders Hansen, Claus Hansen, Hans Hansen.

Denne familien flyttet til Gråten i Solum. Skifte etter Dorthe Isaksdatter, der.
 


Familie 50.
Kleiva 1762.

Arbeider
Nils Haraldsen
fra S. Bøle? f. ca. 1704 bg. 21/2-1768. ”Nils Haralsen f. Bradsb.Kl. 64 aar.”
g. 12/3-1734 m. Gjertrud Monsdatter f. ca.  1706 bg. 17/7-1773. ”Nils Haraldsens enke 67 aar.”

Gjertrud var i tjeneste på Meen før hun giftet seg. Før det bodde hun hos sin bror Halvor Monsen på Svinholt under Høgset.

1762: ”Niels Haraldsen Skrøbelig og fattig, og Kone. Andre hos sig havende Folch:
Niels Prossens Enche, Almisselem.”

Hvis dette er den samme Nils Haraldsen, som tidligere var gift med Kirsten Evensdatter
på Klepp, kom han fra S. Bøle. Se Klepp.


Familie 51.
Kleiva 1762.

Arbeider
Knud Pedersen
fra Bratsbergkleiva dpt. 3/4-1714 bg. 19/3-1783. ”Knud Pedersen f. Bradsbergkl. 70 1/4 aar.”, s.a. Peder Ingebretsen. 
g. 29/3-1743 m. Anne Thorsdatter fra Roligheten under Sneltvedt dpt. 23/5-1700 bg. 30/1-1774. ”Knud Pedersens kone 74 aar.”, d.a. Thor Andersen Rolighed.

Dette paret bodde tidligere på Bugot under Sneltvedt. De hadde ingen barn.


Familie 52.
Kleiva 1762.

Sagarb.
Isak Hansen
fra N. Gaupåsen under Frogner dpt. 29/1-1736 bg. 13/12-1795. ”Isak Hanssøn Goupaasen f. Bradsb.Kl. 62 aar.”, s.a. Hans Eriksen.
g1g 30/6-1759 m. Sara Christophersdatter fra Osebakken dpt. 19/9-1734 (d. ca. 1769), d.a. Christopher Rollefsen. Se Familie 17 - Ø. Borge 1720.
g2g 25/8-1770 m. Johanne Olsdatter fra Kleiva dpt. 21/2-1741 bg. 20/6-1779. ”Isak Hansens k. f. Bradsbergkl. 42 aar.”, d.a. Ole Isaksen d.e. Se Familie 25 - Kleiva 1762.
g3g 25/1-1783 m. Anne Larsdatter f. ca. 1756 bg. 28/12-1808.
1. Christopher dpt. 29/9-1762 bg. 21/8-1763. ”Isak Hansens s. Christopher 3/4 aar.”
-   bg. 19/1-1765. ”Isak Hansens dødf. db.”
2. Christian dpt. 9/3-1766 bg. 2/2-1770. ”Isak Hansens s. Christian 6 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
3. Barbara Isaksdatter dpt. 7/4-1771 g.m. Anders Hansen. Se Rønningen under Meen.
4. Ole dpt. 25/10-1772 bg. 15/11-1772. ”Isak Hansens s. Ole 3 uger.”

F.f. Isak Hansens db. Christopher fra BradsbergKleven: Halvor Arnesens kone, Kisten Sivertsdatter, Anders Halvorsen, Knud Kragetoe, Christian Hansen.
F.f. Isak Hansens db. Christian fra BradsbergKleven: Knud Kragetoes kone, Maren Hansdtr., Halvor Arnesen, Jacob Haagensen.
F.f. Isak Hansens pb. Barbara fra BradsbergKleven: Maren Hansdtr., Lisbeth Hansdtr., Halvor Arnesen, Lars Olsen.
F.f. Isak Hansens db. Ole fra Løberg Ejet: Mette Holmgreen, Dorthe Sivertsdatter, Jacob Gaupaasen, Michel Olsen.

Isak kom til Kleiva ca. 1754, kona Anne Larsdatter kom hit ca. 1764.
De bodde alene i huset ifølge manntallet 1784.

Enke Anne Larsdatter ble g2g med Anders Pedersen. Se Familie 21 - Kleiva 1801.


Familie 53.
Kleiva 1762.

Arbeider
Jon Jacobsen Løberg
fra S. Løberg(A) dpt. 29/3-1701 bg. 25/9-1763. ”Jon Jacobsen f. Bradsb.Kl. 66 aar.”, s.a. Jacob Tollefsen Løberg.
g1g
19/9-1723 m. Kirsten Thorsdatter fra Kleiva dpt. 2/6-1698 død ca. sep. 1744, d.a. Thor Haraldsen. Se Familie 3 - Kleiva før 1700.
g2g 6/7-1745 m. enke Kirsten Corfitzdatter fra Kleiva f. ca. 1700 bg. 15/7-1771. ”Ole Roses enke 72 aar.”, d.a. Corfitz Jungersen. Se Familie 7 - Kleiva 1711.

I ekstraskattmanntallet i 1762 var de registrert på Kleiva som ”Skrøbelige og fattige.” Han bodde nesten hele
sitt liv på Løberg. Han flyttet til Kleiva i sitt andre ekteskap. Se S. Løberg(A).


Familie 54.
Kleiva 1762.

Arbeider
Nils Nilsen
fra Kleiva dpt. 21/4-1720 bg. 17/4-1757. ”Nils Nilsen f. Bradsberg Kl. 37 aar.”, s.a. Nils Knudsen Bøle. Se Familie 10 - Kleiva 1720.
g. 13/11-1739 m. Ambor Helgesdatter fra Høgset(B) dpt. 28/7-1720 bg. 3/9-1775. ”Nils Nilsens enke 58 aar.”, d.a. Helge Nilsen Høiseth.
Forlovere: .... Follou og Anders Bøle.
1. Nils dpt. 25/3-1741 bg. 4/6-1741. ”Nils Nilssøns Nils, 10 uger, fra Kleven.”
2. Maren Nilsdatter dpt. 1/9-1743.
3. Ingeborg Nilsdatter dpt. 28/8-1746. Bodde i 1784 hos sin søster Anne Lisbeth på Kleiva.
4. Maria Nilsdatter dpt. 21/9-1749.
5. Nils Nilsen dpt. 23/4-1752.
Se Familie 38 - Kleiva 1801.
6. Anne Lisbeth Nilsdatter dpt. 21/3-1756 g.m. Nils Jensen. Se Familie 13 - Kleiva 1784.

F.f. Nils Nilssøns Nils: Gunder Øfrum, Anders Nilssøn, Simons qde. Marte. Maren Henningsdatter.
F.f. Nils Nilssøns Maren: Erik Bommen, Anders Erikssøn, Anders Jacobssøn, Simons qde. Ingeborg ---.
F.f. Nils Nilsens barn fra Bradsberg-Klevens Ingebor: Ingebret Nilsens kone, Ingebor Nilsdatter, Simen Corfitzsen, Jens Simensen.
F.f. Nils Nilsens pb. Maria fra BradsbergKleven: Jens Schouens kone, Maria Nilsdtr., Anders Nilsen, Anders Vetlesen, Knud Simensen.

F.f. Nils Nilsens db.
Nils fra BradsbergKleven: Anders Vetlesens kone, Karen Nilsdatter, Lars Engebretsen, Anders Nilsen, Erik Simensen.
F.f. Nils Nilsens pb. Anne Lisbeth: Marthe Isaksdtr., Barbara Simensdtr., Daniel Aslaksen, Halvor Jonsen, Gunder Halvorsen.

Enka og barna bodde her i 1762. Losjerende i 1762: Ekteparet Jonas Pedersen g.m. Maren Jonsdatter og
ungkar Nils Ingebretsen. Ekteparet Jonas Pedersen ble boende på Bratsbergkleiva. Se Familie 62a - Kleiva 1784.


Familie 55.
Kleiva 1762.

Arbeider
Hans Bjørnsen
f. ca. 1717 bg. 2/12-1764. ”Hans Biønsen 47 aar.”
g. 13/7-1745 m. Gjertrud Andersdatter  f. ca. 1710 bg. 6/1-1763. ”Hans Biønsens kone 53 aar.”
1. Aslak Hansen dpt. 19/9-1745. Konf. med adresse Bratsbergkleiva som 17 år g. i 1763.

F.f. Hans Biønssøns Aslak: Arve Grinj, Johannes Biørnssøn og qde., Gurj Micelsdatter.

Hans Bjørnsen hadde trolig en bror i Gjerpen: Johannes Bjørnsen.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no