ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Follaug
Gård nr. 64 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 30.05.2024
 


Follaug 3
Gammelt løpenr. (192b, 207-213)c. Gnr 64 bnr 3 (64/3).

Eiere.
De adlerske arvinger
til den siste av disse, baronesse Bertha von Adeler til Adelsborg i Danmark, solgte Gimsøy kloster
med Bratsberg og Follaug i 1823 til Diderik von Cappelen jr.
Skattefogd Gerhard Hoffgaard ca. 1828. Herman Bagger 1830, Hoffgaard igjen 1838. Han solgte dette igjen i 1847 til
kjøpmann Hans Houen i Skien.

Adresse 2000: Håvundv. 266, 3746 Skien.

G.br., leilending
Jens Olsen Folloug
fra Follaug(C) dpt. 16/4-1748 bg. 14/12-1800. ”Jens Olessøn Folloug 52 2/3 aar.”, s.a. Ole Andersen Follou.
g1g i Siljan 29/12-1777 m. Ingeborg Knudsdatter fra N. Søntvedt i Siljan dpt. 6/10-1748 i Gjerpen "Knud Hoppestads dtr. Ingeborg" bg. 23/9-1781 i Siljan. ”Ingebor Knudsd. Solverød, 32 aar gml.”, d.a. Knud Knudsen Søntvedt og Anne Nilsdatter Sølland.
Forlovere: "Niels Andersen Moe af Gierpen Sogn og Gunder Aslachsen Søntvedt."
g2g i Siljan 7/4-1782 m. Berthe Jensdatter fra N. Ballestad(A) dpt. 25/3-1751 bg. 3/4-1796. ”Jens Olessøns Follougs kone Berthe Jensdtr. 48 aar.”, d.a. Jens Ovensen Ballestad.
Forlovere: "Engwold Nielsen Søland og Abraham Olsen Solverød."
g3g i Gjerpen 28/12-1797 m. Anne Gulbrandsdatter fra Skriva under Foss dpt. 1/2-1761, d.a. Gulbrand Gislesen og Maren Larsdatter.
1. Hans f. ca. 1776 bg. 18/9-1785. ”Jens Follougs søn Hans 9 aar.”
2. Karen dpt. 2/9-1781 i Siljan bg. 23/9-1781 i Siljan. ”Datteren Karen Jensd., 1 uge gml.”
Barn i 2. ekteskap:
2. Jacob Jensen f. ca. 1783. Til England i 1799.
3. Inger bg. 23/12-1783, ”Jens Follougs d. Inger 8 uger.”
4. Christen Jensen dpt. 7/8-1785. Til England i 1799.
5. Jens Jensen dpt. 18/7-1790.
Bruker 1784.

F.f. Jens Olsen Solverød og k. Ingebor Knudsdatters Karen: Maria Knudsdtr. Røe, Groe Simonsdtr. Solverød, Nils Gundersen Rødningen, Eric Olsen fra Gimsøe kloster, Nils Knudsen Søntvet.
F.f. Jens Follougs Christen: Erik Follougs kone, Anne Maria Gundersdtr., Erik Folloug, Thomes Gundersen, Isak Eichonrøe, Jens Isaksen.
F.f. Jens Follougs Jens: Erik Follougs k., Lisbeth Halvorsdatter, Erik Folloug, Nils Folloug, Isak Ekonrød.

Jens Olsen bodde på Søntvedt i Siljan i sitt første ekteskap. Enka Anne Gulbrandsdatter var bruker av
gården i februar 1801. Hennes bror var Ole Gulbrandsen på Kreppa. 

10/10/1797     BERTHE JENSDATTER           Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 296b.
Follaug        Arvinger:                            
               Enkem. Jens Olssen og barna:
               1. Jacob Jenssen
               2. Christen Jenssen
               3. Anders Jenssen
Brt:   11 - 3 - 6
Gjeld: 12 - 2 - 0 (insolvent).

17/4/1801      JENS OLSSEN         Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 494a.
Follaug        Arvinger:                            
               Enka Anne Gulbrandsdatter (barnløse)
               1. Etter avdødes 1.ekteskap med Berte Jensdtr., 3 barn:
                 a. Jacob Jenssen    18 år.
                 b. Christen Jenssen 15 "
Begge var for ca. 2 år siden reist over til England, og siden hadde ingen hørt noe fra dem.
                 c. Jens Jenssen 10 år.
Stein Gunnarssen Follaug ble verge for sønnene.
Enka tok sin bror Ole Gulbrandssen Kreppa til verge.
Brt: 54 - 1 - 16
Net: 22 - 0 - 10.

G.br., leilending
Ole Nilsen
Bruker i 1819.

G.br., leilending
Even Christophersen
fra Follaug(2) f. ca. 1805 på Nes i Sauherad d. 5/4-1888 på Follaug, s.a. Christopher Evensen.
g.m. Elisabeth Olsdatter f. 1797.
1. Christopher Evensen f. 13/5-1827 på Follaug.
2. Ole Evensen f. 23/10-1828.
3. Even Evensen f. 3/4-1831. Se Follaug(4).
4. Christian Evensen f. 13/4-1834.
5. Inger Aastea Evensdatter f. 1839. Ikke reg. døpt i Gjerpen.
6. Mikael f. 10/3-1845 d. 16/10-1859 på Follaug.
Bruker 1840.

Tjenestefolk i 1845: Helvig Marie Olsdatter(40), Maren Gundersdatter (26). Begge ugifte.
I 1865: Andreas Hansen(12).
Fra folketellingen 1875: "
Kreaturer 1 Hest, 6 Kuer, 1 Ungfæh, 3 Faar, 1 Svin."

Hele Follaug ble i 1854 kjøpt opp av følgende:
Svennung Østensen Tvedt. Se Follaug(1).
Ole Thomassen Flom. Se Follaug(2).
Elling Knudsen Flom. Se Follaug(4).
Hans Jørgensen Tvedt. Se nedenfor.

Disse 4 menn eide og drev hele Follaug i fellesskap fram til 1860, da de delte opp gården i 4 "like gode" bruksenheter.

Hans Jørgensen Tvedt fra Flåbygd kjøpte denne eiendommen i 1854 (tinglyst i 1860).
Ole Hansen
og Hans Hansen Ramsåsen kjøpte eiendommen i 1865.
Deretter Isak Pedersen Sanden fra 1872. Se Sanni(8).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

192b, 207-213c

Follaug og Bratsberg 

Isak Pedersen 

5 daler - 3 ort - 11 skilling 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

64 

192b, 207-213c 

Follau       

Follau 

Isak Pedersen

2 dl. - 2 ort - 5 sk. 

8 mark 68 øre 

G.br., selveier
Andreas Isaksen Follaug
fra Sanni(8) f. 25/10-1876 d. 19/6-1928, s.a. Isak Pedersen Sanden.
g. i Gjerpen 18/2-1911 m. Joraand Jore fra Skafså i Mo, Telemark f. 10/11-1892 d. 3/3-1982, d.a. Paul Tarjeison Jordi.
1. Klara Sofie Follaug f. 19/11-1911.
2. Isak Arnolt Follaug f. 5/5-1914. Overtok bruket.
3. Paul Bernhard f. 2/5-1916 d. 10/5-1921.
4. Agnes Birgitte Follaug f. 16/3-1918.
Ugift. Bosatt på Follaug i 1969.
5. Alfinn Johann Follaug f. 23/9-1920. Se Luksefjellv. 286 på Limi. Han arvet en tomt her: 64/45 “Hauen”.
6. Astrid Irene Follaug f. 21/7-1923 g.m. politibetjent Anders Furuvall fra Furuvall. Bodde på Rjukan.
7. Paul Johan Follaug f. 3/7-1926. Bodde i Håvundv. 262.
8. Andreas Follaug f. 29/12-1928. Bosatt i Håvundv. 260.
Eier 1891.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

64 

3

Follau 

Follau 

Andreas Isaksen 

 8 mark 68 øre

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

64 

Follau

Joraand Follaug 

6 mark 56 øre 

Gårdens grenser på 1950-tallet, i følge Joraand Follaug:
”Eiendommen gikk fra Myren ved Lerkup, over veien like syd for Askedokka, ut til Bøle i et vel 300 m. bredt belte.
Delen øst for veien er solgt ifra og var eid av Isak Follaug.”

Det nye innhuset står på samme plass som det gamle.

G.br., selveier
Isak Arnolt Isaksen Follaug
(Isak Follaug) herfra f. 5/5-1914 d. 6/3-1999.
g.m. Margareth K. Severinsen fra Stulenv. 211 under Dyrkoll f. 21/11-1922 d. 13/2-2010, d.a. Herman Severinsen.
1. Joraand Follaug f. 1949. Overtok gården.
2. Ingunn Follaug f. 1954 g.m. Tom Salomonsen. Se Dyrkoll(2).
Eier 1954.

De skrev seg for Isak og Margaret Follaug. Margareth eide Dyrkoll(2).

Fra Grunnboka.
"
Andel av Håvundvegen 266 (Gnr 64, bnr 3) er overdradd til Jorånn Follaug Pedersen (18.05.1979)."

G.br., selveier
Joraand Follaug herfra f. 1949.
g.m.
Stein Pedersen fra Skien f. 1949.
1. Birthe Follaug Pedersen f. 197
7. Se nedenfor.
2. Linnea Follaug Pedersen f. 1978.
3. Kaia Follaug Pedersen f. 1980.

Eier 1979.

Fra Grunnboka.
"
Håvundvegen 266 (Gnr 64, bnr 3) er overdradd for kr 1.462.500 fra Jorånn Follaug Pedersen til Birthe Follaug Pedersen (30.07.2007)."

G.br., selveier
Birthe Follaug Pedersen
herfra f. 197
7.
g. 2019 m. Henrik Hagerup (samboere siden 1996).
1. Bertine Follaug Hagerup f. 2005.
2. Hedvig Follaug Hagerup f. 2007.
Eier 2007.


Grenlandskart.no


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no