| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Foss
Gård nr. 53 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.04.2015Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
Foss er delt mellom to forskjellige kart. Dette er utsnitt av disse to, som på beste måte er forsøkt tilpasset. G.S.

Gabriels plass
Husmannsplass u. N. Foss.

Nevnt som Gabriels plass i 1785.

G.br., møller, leilending
Gabriel (Clausen?)
fra N. Falkum? f. ca. 1650 bg. 3/11-1740. ”Gabriel Foseje, 90 aar.”
g. 29/8-1686 m. Maren Tronsdatter fra Kverna under Ås f. ca. 1661 bg. 30/11-1737. ”Gabriel Fosses qde Maren, 76 aar.”, d.a. Tron Møller.
1. Karen dpt. 20/2-1687 bg. 5/6-1687. ”Gabriel Fosses d. Karen 14 uger.”
2. Claus Gabrielsen dpt. 6/5-1688. Se Familie 1 - Follestad.
3. Karen Gabrielsdatter dpt. 1/11-1690. Fadder i 1725.
4. Anne Gabrielsdatter dpt. 29/9-1693 g1g i Siljan 16/2-1716 m. Thor Olsen fra Siljan. Se Gåshølen under Foss.
5. Maren Gabrielsdatter dpt. 8/3-1696 bg. i Skien 5/7-1762 i Skien. "
Jacob Hattemagers enke 70 aar." g. i Skien 29/12-1733 m. hattemaker Jacob Jacobsen Aalborg.
    De var bosatt i Skien.

6. Tron Gabrielsen dpt. 30/7-1697. Se Familie 27 - Fossum 1720.
7. Zacharias Gabrielsen dpt. 26/11-1702 g. 10/10-1728 m. Anne Ellefsdatter fra Jønnevald. Bodde i Skien.
   
Barn 1. Maren Zachariasdatter g.m. Paul NN. Deres barn: 1. Zacharias Paulsen, 2. Berthe Paulsdatter f. ca. 1766, 3. Jens Paulsen f. ca. 1769.
    Barn 2. Christine Zachariasdatter g.m. Lars Olsen i Skien.
    Barn 3. Helene Zachariasdatter g.m. Halvor Olsen i Porsgrund.
Br. i 1690, 1705.

Gabriel Fosses d. Karen.
Gabriel Fosses s. Claus.
F.f. Gabriel Fosses datter Karen: Halvor Møller, Gullik Møller, Halvor Zachariassen, Jens Povelsens qnde Karen, Dorthe Zachariasdatter.
F.f. Gabriel Fosses d. Anne: Gullek Møller, Halvor Møller, Jahanne Jønneval, Jens Povelsens Karen, Dorthe Zachariasd.
F.f. Gabriel Fosses d. Maren: Halvor Møller, Jacob Rasmusen Hoppestad, Ole Hoppestads qvinde Karen, Nils Limis qvinde Sophie, Guri Jensdatter hos Cudrio.
F.f. Gabriel Fosses søn Tron: Halvor Tronssen Møller, Gullik Møller, Anne Jørgen Masemesters, Nils Limis qvinde Sophie, Gunne ..... datter hos Isak Fos.
F.f. Gabriel Foss søn Zacharias: Gulik Møller, Aslak Tofte, Oluf Hoppestads qvinde Karen, Jacob Fosses qvinde Gurj, Nils Toftis pige Karen.

Tjenestepike i 1690: Dorthe Zachariasdatter.

Dåp 29/9-1696 Halvor Fosses søn Rasmus.
Erik Hoppestad, Halvor Møller. Jacob Rasmussen N. Fos, Ole Hoppestads q. Gabriel Fosses qnde, Isak Fosses pige Marthe.

27/6-1697 Jens Povelsens søn ved N.Fos, - Halvor.
Halvor Møller, Jens Jynge, Truls Pedersens Karen, Gabriel Fosses qnde Maren, Gunnil Matzd(otter) hos Halvor Møller ved Hytten.

Arbeider, husmann m. jord
Jens Stephensen
fra N. Jønnevald dpt. 8/7 eller 15/7-1731 bg. 11/2-1770. ”Jens Stephensen f. Foss ejet 42 aar.”, s.a. Stephen Ellefsen.
g. 2/9-1757 m. Marthe Olsdatter f. ca. 1729 bg. 5/6-1802. ”Jens Stephenssøns enke Marthe Olesdtr. f. N. Foss Ejet 67 3/4 aar.”
1. Karen dpt. 5/6-1757 bg. 17/7-1757. ”Jens Stephensens d. Karen 6 uger.”
2. Stephen Jensen dpt. 26/12-1758.
3. Marthe dpt. 8/2-1761 bg. 8/1-1774. ”Jens Stephensens dtr. Marthe 13 aar.”
4. Else dpt. 25/3-1765 bg. 16/3-1766. ”Jens Stephensens d. Else 1 aar.”
5. Isak Jensen dpt. 23/5-1768. Se nedenfor.
Br. 1757.

F.f. Jens Stephensens pb. Karen fra Foss Ejet: Halvor Rasmusens kone, Anne Stephensdatter, Johan Lorentsen, Povel Aschoutsen, Isak Halvorsen.
F.f. Jens Stephensens db. Stephen fra Foss Ejet: Halvor Rasmusens kone, Anne Stephensdatter, Halvor Rasmusen, Henning Jønneval, Børre Gundersen.
F.f. Jens Stephensens pb. Marthe: Halvor Rasmusens kone, Anne Stephensdatter, Henning Jønneval, Halvor Rasmusen, Rasmus Halvorsen.
F.f. Jens Stephensens pb. Else: Halvor Rasmusens kone, Anne Stephensdatter, Henning Jønneval, Halvor Rasmusen, Christen Pedersen.
F.f. Jens Stephensens db. Isak fra Foss Ejet: Jens Thomesens kone, Anne Stephensdatter, Henning Jønneval, Aslak Gundersen.


Hans søster Anne Stephensdatter bodde også her i 1762.

Arbeider, husmann
Hans Jacob Halvorsen
fra Kverna under Foss dpt. 7/2-1751 bg. 16/2-1800. ”Jacob Halvorssøn u/Nordre Foss 46 7/12 aar.”, s.a. møller Halvor Rasmussen.
g. 27/12-1783 m. Karen Nilsdatter fra Åshammeren? dpt. 1750 bg. 22/5-1800. ”Jacob Halvorssøns enke u/N. Foss Karen Nilsdtr., 50 1/6 aar.”
1. Rasmus Jacobsen dpt. 26/2-1786.
2. Halvor Jacobsen dpt. 7/6-1789. Se Kverna under Foss.
Br. i 1782.

F.f. Jacob Halvorsens db. Rasmus fra N.Foss Ejet: Ole Simensens kone, Magnil Harelsdtr., Engebret Halvorsen, Abraham Henningsen, Hans Halvorsen.

F.f. Jacob Halvorsens db. Halvor u/N.Foss: Jan Kaasas kone, Maren Rasmusdatter, Engebret Halvorsen, Peder Haralsen, Isak Jensen.

Guttene var henholdsvis 14 og 11 år da foreldrene døde. Rasmus kom i tjeneste hos prokurator Gasmann på Foss og
Halvor kom i møllerlære hos møller Harald Pedersen ved Foss-Kverna.

19/3-1801      JACOB HALVORSSEN                  Bamble Skifteprot. nr. 12, side 480a.
Svarver        og KARI NIELSDATTER                
u/Tufte        Arvinger: 2 barn:
               1. Rasmus Jacobssen 14 år, er hos prokurator Gasmann.
               2. Halvor Jacobssen 11 ” , er hos Harald Pederssen Kverna u/Foss
               Til form. ble farbror Ingebret Halvorssen Møller v/Fossum innsatt.
Brt: 29 - 2 - 12
Net:  4 - 3 - 11.

Arbeider, husmann med jord
Isak Jensen
herfra dpt. 23/5-1768 d. 11/11-1830 på Foss.
g. 28/12-1789 m. Pernille Petersdatter Gasmann dpt. 16/1-1761 i Skien, d.a. Karen Malene Hertvigsdatter og glassmester Peter Christiansen Gasmann.
1. Marthe Magdalene Isaksdatter dpt. 30/5-1790.
-   bg. 16/10-1791. ”Isak Jenssøns dødf. barn u/Foss Nordre.”
2. Jens Isaksen dpt. 22/9-1793. Se nedenfor.
3. Maren Margrethe Isaksdatter dpt. 24/3-1796 g.m. Halvor Torsteinsen Skilbred. Se Skilbred(2).
4. Christian dpt. 28/10-1798 bg. 28/1-1799. ”Isak Jenssøns db. Christian u/N.Foss 1/4 aar.”
5. Christian Isaksen dpt. 7/6-1801.
6. Karen Ellene Isaksdatter dpt. 18/1-1807.
7. Margrethe Isaksdatter 26/10-1809 g.m. Ole Nilsen. Se Trollsåsen under Grini.


F.f. Isak Jenssøns pb. Marthe Magdalene u/Foss nordre: Margarete Tofte, Magnil Haraldsdatter, Harald Pederssøn, Anders Henrichssøn, Daniel Gregoriisøn.

F.f. Isak Jenssøns db. Jens u/N.Foss: Ole Simonssøns k., Inger Jostsdtr., Tolv Waldemarssøn, Wijer Anderssøn, Jan Jacobssøn.
F.f. Isak Jenssøns pb. Maren Margarete u/N.Fos: Karen Magdalene Gasman, Anne Olesdtr., Ole Simonssøn, Jan Jacobsson, Tolv Waldemarssøn.
F.f. Isak Jenssøns db. Christian u/N.Foss: Ingebor Engelbertsdtr., Guri Rasmusdatter, Ole Simonssøn, Tolv Waldemarssøn, Engelbert Sørenssøn.
F.f. Isak Jenssøns db. Christian u/N.Foss: Ole Simonssøns k., Anne Olesdtr., Engelbert Sørenssøn, Henric Danielssøn, Henric Nilssøn.
F.f. Isak Jenssøns pb. Karen Ellene u/N.Foss: Karen Pernelle Jochumsdtr., Marthe Danielsdtr., Ole Simonssøn, Christen Olessøn, Thor Jacobssøn.

F.f. Isak Jenssøns pb. Margarete
u/N.Foss: Inger Jacobsdtr., Marthe Isaksdtr., Ole Simonssøn, Christen Olessøn, Thor Jacobssøn.

Enka Marthe Olsdatter(72), bodde hos dem i 1801. Dette var Isak Jensens mor.

Barnedåp i Gjerpen den 8/5-1782:
Pernille Pettersdtr. Gasmans
(uægte) pb. Karen Pernille. - Udlagt til barnefader Joachim Schweder.
Test: Halvor Jønnevals kone, Karen Pettersdtr., Hans Halvorsen, Peder Haralsen.

Snekker, husmann
Jens Isaksen Foss
herfra dpt. 22/9-1793 d. 26/12-1854 på Foss, s.a. Isak Jensen.
g. 14/11-1823 m. Anne Margrethe Pedersdatter f. ca. 1799.
Forlovere: "Anders Reiersen Foss, Halvor Jacobsen Foss."
1. Kirstine Jensdatter f. 22/1-1824 g.m. Jens Halvorsen. Se S. Gåshølen under Ås.
2. Pernille Jensdatter f. 26/12-1826 g. 29/12-1856 m. Ole Olsen fra Skilbred i Solum. Bodde i Larvik i 1865 hvor Ole var vognmann. Barn i følge FT 1865: 
   
Barn 1. Maren Olea Olsdatter f. 1/2-1857 på Foss.
   
Barn 2. Karen Andrea Olsdatter f. 1862 i Larvik.
3. Andrea Jensdatter f. 29/8-1833 g1g 20/10-1862 med arbeider Anders Hansen på Fossum. Andrea g2g 31/12-1875 enkemann Ingebret Pedersen fra Solum.
    Bodde i Skien i 1. ekteskap. Se Familie 12 - Venstøp 1875.

F.f. Jens Isaksens Kirstine: Helge Jacobsens Kone, Foss, pige Pernille Petersdatter, Foss, Hans Larsen Aas, Søren Christensen Aashammer, Christian Isaksen, Foss.
F.f. Jens Isaksen og Anne Margrethe Petersdatters Pernille: Søren Christensens kone, Aashammer, pige Karen Pedersdatter, Porsgrund, Christen Pedersen, Porsgrund, Christian Isaksen "Helsel", Christopher Pedersen af Aashammer.
F.f. Jens Isaksen og Anne Margrethe Pedersdatter, Foss, Andrea: Ole Otterholts kone, p. Inger Pedersdatter, Foss, Halvor Jacobsen, Foss, Anders Andersen Nøglegaard, Christen Olsen, Aashammer og Søren Christensen Aashammer.  

Anne Margrethe Pedersdatter var trolig i tjeneste på Hoppestad da hun giftet seg.

(C) Gard Strøm.